План практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання тема 12 icon

План практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання тема 12
Скачати 151.17 Kb.
НазваПлан практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання тема 12
Дата28.12.2012
Розмір151.17 Kb.
ТипДокументи

ПЛАН

практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання


ТЕМА 12: УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

Заняття І

(17, 19, 21 грудня 2012 року)


Основні питання:

1. Загальна характеристика управління у сфері використання та охорони земель: поняття, види, правове регулювання.

2. Функції управління у сфері використання та охорони земель: поняття та види.

3. Система органів державного управління у сфері використання та охорони земель.

4. Повноваження органів державного управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів:

а) органи загальної компетенції;

б) органи спеціальної компетенції.

5. Компетенція органів місцевого самоврядування в сфері управління використанням та охороною земель.

6. Контроль за використанням та охороною земель:

а) державний;

б) самоврядний;

в) громадський.


Додаткові питання:

1. Сформулюйте визначення та розмежуйте наступні поняття: «управління у сфері природокористування та охорони довкілля», «державне управління в галузі раціонального використання та охорони довкілля», «управління у галузі земельних відносин», «управління у сфері використання та охорони земель», «державне управління земельним фондом», «державне управління земельними ресурсами», «державне управління у сфері використання та охорони земель».

2. Співставте поняття: «державне управління у сфері використання та охорони земель» та «державне регулювання земельних відносин».

3. Охарактеризуйте внутрішньогосподарське управління земельним фондом.

4. Визначте зміст управлінської діяльності у сфері використання та охорони земель.

5. Які є основні завдання державного управління земельними ресурсами?

6. За якими критеріями здійснюється поділ функцій управління у сфері використання та охорони земель?

7. Визначте критерії класифікації органів державного управління земельним фондом.

8. Правонаступником яких органів є Державне агентство земельних ресурсів України? (Назвіть відповідний орган та нормативно-правовий акт, яким визначається його правовий статус)

9. Встановіть систему територіальних органів Держземагенства.

10. Чи належить до повноважень Державного агентства земельних ресурсів України здійснення державного контролю за використанням та охороною земель?

11. Визначіть систему органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель.

12. Назвіть форми контролю за використанням та охороною земель.

13. Визначіть методи здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.


Вирішити задачі:

Задача 1.

Державний інспектор з використання та охорони земель під час перевірки додержання земельного законодавства на території державного заповідника виявив використання заповідних земель для розміщення кемпінгу, влаштування табору відпочинку школярів, розміщення пасіки колективного сільськогосподарського підприємства, будівництва заводу для виробництва цегли, оренди частини земель фірмою "Подільські діаманти".

Державний інспектор виніс постанову про накладення адміністративного штрафу на директора заповідника.

Директор заповідника оскаржив цю постанову до обласного управління екологічної безпеки, вказавши, що за таке правопорушення він уже притягався до юридичної відповідальності контролюючими структурами обласного управління екологічної безпеки.

Яке рішення повинно бути прийнято по скарзі? Вирішити справу.


Задача 2.

Під час обстежень земель регіону комісією з представників землевпорядних організацій та органів системи Мінекології було встановлено, що вздовж річок більшістю землекористувачів і землевласників землі розорюються майже до самого урізу малих річок, виявлено процеси зміни родючості ґрунтів, забруднення земель токсичними речовинами, порушення використання земель у населених пунктах внаслідок невиконання їх генеральних планів.

За наслідками роботи комісії було складено звіт, який за рекомендацією представника землевпорядної служби було направлено до обласного управління по земельних ресурсах. Проте працівник обласного управління екологічної безпеки заперечив проти цього, вказавши, що така інформація має бути направлена перш за все до Мінекології України, яке здійснює загальні функції контролю за використанням та охороною земель, і звернувся з доповідною до вказаного міністерства.

Обґрунтувати правомірність дій членів комісії. Вирішити справу.
Задача 3.

Землекористування громадян Зайцевої Т. і Зарницького М. визначались умовною межею механізованої оранки та обробітку земель. Після проведення весняної оранки гр. Зайцева поставила вимогу перед своїм сусідом змінити межі землекористування, вважаючи, що він самовільно зайняв значну частину належної їй ділянки. Останній заперечив проти звинувачень, вказавши, що межа визначалась двома пагорбами, які в процесі оранки не змінили свою конфігурацію. Тоді гр. Зайцева звернулася з позовом до суду про повернення гр. Зарницьким частини захоплених земель.

Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу.

Задача 4.

Старший державний інспектор з використання та охорони земель обласного управління по земельних ресурсах наклав адміністративні стягнення на керівників ряду сільськогосподарських промислових підприємств за порушення щорічного терміну подання даних про якість земель, необ'єктивний облік закріплених за ними угідь та несвоєчасне внесення земельного податку. Керівник аграрної акціонерної фірми "Сяйво" оскаржив це рішення до суду.

Обґрунтувати рішення суду. Вирішити справу.


Заняття ІІ

(24, 26, 28 грудня 2012 року)


Основні питання:

1. Планування використання земель.

2. Землеустрій.

3. Моніторинг земель.

4. Ведення державного земельного кадастру.

5. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень.

6. Розподіл та перерозподіл земель.


Додаткові питання:

1. У чому полягає юридична природа планування територій як функції державного регулювання земельних відносин?

2. Що таке державний земельний кадастр та які його складові частини?

3. У чому полягає юридичне значення моніторингу земель?

4. Що таке державний реєстр земель і державна реєстрація прав на землю?


Вирішити задачі:
Задача 1.

Районна Рада прийняла рішення про надання земельної ділянки малому підприємству по виробництву цегли в розмірі 20 га із земель колективного сільськогосподарського кооперативу та 10 га із земель лісового фонду.

Управління лісового господарства оскаржило це рішення до апеляційного господарського суду, вважаючи його незаконним.

Чи підлягають вимоги управління лісового господарства задоволенню? Вирішити справу.


Задача 2.

У межах заповідника розпорядженням райдержадміністрації працівникам заповідника були надані в 1980 р. службові земельні наділи. У зв’язку з прийняттям чинного Земельного кодексу України право користування названими земельними ділянками було припинено. У рішенні райдержадміністрації з цього приводу було зазначено, що чинне земельне законодавство не виокремлює такого самостійного різновиду землекористування, як службові наділи.

Вирішіть справу.


Задача 3.

Рішенням райдержадміністрації державному підприємству була надана у користування земельна ділянка із земель лісогосподарського призначення площею 9 га під будівництво тваринницької ферми для відгодівлі худоби. При цьому проект відведення земельної ділянки не розроблявся.

Державний інспектор із використання та охорони земель вважав рішення таким, що суперечить чинному законодавству і звернувся з позовом до суду про визнання цього рішення недійсним.

Вирішіть справу.


Рекомендовані джерела:

І Законодавство

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

 3. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.

 4. Закон України „Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 року № 2456-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

 5. Закон України „Про місцеве самоврядування” від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 6. Закон України „Про столицю України – місто-герой України” від 15 січня 1999 року № 401-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

 7. Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року № 586-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20. – Ст. 190.

 8. Закон України «Про меліорацію земель» від 14 січня 2000 року № 1389-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 11. – Ст. 90.

 9. Закон України „Про планування та забудову територій” від 20 квітня 2000 року № 1699-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 31. – Ст. 250.

 10. Закон України „Про Генеральну схему планування території України” від 7 лютого 2002 року № 3059-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 30. – Ст. 204.

 11. Закон України „Про землеустрій” від 22 травня 2003 року № 858-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 282.

 12. Закон України „Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 року № 963-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 350.

 13. Закон України „Про охорону земель” від 19 червня 2003 року № 962-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.

 14. Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 1 липня 2004 року № 1952-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.

 15. Закон України «Про Державний земельний кадастр» від 7 липня 2011 року № 3613-VІ // Урядовий кур’єр від 30 серпня 2011 року. – № 157.

 16. Закон України «Про Фонд державного майна України» від 9 грудня 2011 року № 4107-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 28. – Ст. 311.

 17. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель» від 23 лютого 2012 року № 4444-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 49. – Ст. 555.

 18. Указ Президента України «Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів» від 6 січня 1996 року № 34/96 // Урядовий кур’єр від 13.01.1996 р.

 19. Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – Ст. 3334.

 20. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство культури України» від 6 квітня 2011 року № 388/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1226.

 21. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження» від 6 квітня 2011 року № 393/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1230.

 22. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України» від 6 квітня 2011 року № 406/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1240.

 23. Указ Президента України «Про Державне агентство земельних ресурсів України» від 8 квітня 2011 року № 445 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1253.

 24. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України» від 13 квітня 2011 року № 452/ 2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1258.

 25. Указ Президента України «Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України» від 13 квітня 2011 року № 453/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1259.

 26. Указ Президента України «Про Положення про Державну екологічну інспекцію України» від 13 квітня 2011 року № 454/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1260.

 27. Указ Президента України «Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України» від 13 квітня 2011 року № 458/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1264.

 28. Указ Президента України «Про Державну інспекцію сільського господарства України» від 13 квітня 2011 року № 459/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1265.

 29. Указ Президента України «Про Міністерство аграрної політики та продовольства України» від 23 квітня 2011 року № 500/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 31. – Ст. 1326.

 30. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство інфраструктури України» від 12 травня 2011 року № 581/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 37. – Ст. 1513.

 31. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства» від 31 травня 2011 року № 633/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – Ст. 1665.

 32. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про моніторинг земель” від 20 серпня 1993 року № 661 // http://zakon1.rada.gov.ua

 33. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру» від 17 липня 2003 року № 1088 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 30. – Ст. 1532.

 34. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України» від 2 листопада 2006 року № 1524 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 44. – Ст. 2949.

 35. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів» від 19 березня 2008 року № 224 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 3. – Ст. 698.

 36. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі» від 9 вересня 2009 року № 1021 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 75. – Ст. 2557.

 37. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель» від 21 червня 2010 року № 477 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 47. – Ст. 1528.

 38. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 22 червня 2011 року № 703 // http://zakon1.rada.gov.ua

 39. Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг» від 1 серпня 2011 року № 835 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59. – Ст. 2374.

 40. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного земельного кадастру» від 17 жовтня 2012 року № 1051 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Ст. 3598.

 41. Наказ Міністерства охорони здоров'я „Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів” від 19 червня 1996 року № 173 // http://zakon1.rada.gov.ua

 42. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля» від 27 лютого 2002 року № 88 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 631.

 43. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах «Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» від 23 травня 2003 року № 135 – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG7729.html

 44. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах «Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» від 2 липня 2003 року № 174 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 31. – Ст. 1652.

 45. Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до наказу Держкомзему від 12 грудня 2003 року № 312» від 28 квітня 2009 року № 205 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 40. – Ст. 1362.

 46. Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження положень про територіальні органи земельних ресурсів» від 17 червня 2008 року № 123 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 52. – Ст. 1759.

 47. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження положень про територіальні органи Держземагентсва» від 10 травня 2012 р. № 258 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 45. – Ст. 1780.

 48. Інформаційний лист Вищого господарського суду України «Про зміни, які сталися у земельному законодавстві» від 30 травня 2012 р. № 01-06/742/2012 // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 6. – С. 55-64.


ІІ Література

 1. Бавбєкова Е. А. До питання про функції державного управління у сфері використання земельних ресурсів / Е. А. Бавбєкова // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4-5червня 2010 р. / уклад. Вознюк Н. І., Климчук Т. Д., Крисюк Ю. П., Старко О. Л., Старчук О. В., Шевчук І. М., Чупринський Б. О. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 462-464.

 2. Бусуйок Д. Види органів державного управління земельним фондом / Діана Бусуйок // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 5. – С. 92-95.

 3. Бусуйок Д. Вплив земельної реформи на розвиток державного управління в галузі використання й охорони земель України наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. / Діана Бусуйок // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 5. – С. 69-72.

 4. Бусуйок Д. Державне управління у сфері раціонального використання й охорони земель: межі регулювання земельного та адміністративного права / Діана Бусуйок // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6. – С. 95-97.

 5. Бусуйок Д. Поняття державного земельного кадастру / Діана Бусуйок // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 78-80.

 6. Бусуйок Д. Поняття державного управління земельним фондом в Україні / Діана Бусуйок // Право України. – 2008. – № 10. – С. 120-125.

 7. Бусуйок Д. В. Правове регулювання процедури здійснення державного управління у сфері використання і охорони земель / Д. В. Бусуйок // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 210-214.

 8. Грабовець Н. Поняття державного земельного кадастру / Наталія Грабовець // Юридична Україна. – 2008. – № 10. – С. 69-71.

 9. Грабовець Н. О. Порівнянність даних державного земельного кадастру з даними про земельні ділянки інших кадастрів / Н. О. Грабовець // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 2(21). – С. 224-226.

 10. Грабовець Н. О. Функції державного земельного кадастру / Н. О. Грабовець // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. статей за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 29-30 травня 2009 р. / Уклад. Т. Д. Климчук. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. – С. 382-384.

 11. Державний контроль за дотриманням земельного та екологічного законодавства: стан, проблеми та шляхи вдосконалення: Матеріали між нар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 17 червня 2008 р.). – К.: Вид-во «Юридична думка», 2009. – 208 с.

 12. Дорош Й. Еволюція поняття землеустрою в Україні / Йосип Дорош // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 2. – С. 25-29.

 13. Земельне право України: підруч. / [Балюк Г. І., Коваленко Т. О., Носік В. В. та ін.]; за ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – 511 с.

 14. Земельне право України: підручник / [Беженар Г. М., Бондар Л. О., Гавриш Н. С. і ін.]; за ред. О. О. Погрібного та І. І. Каракаша. – [2-е вид., перероб. і доп.]. – К.: Істина, 2009. – 600 с.

 15. Ковтун О. М. Місце та значення функції планування використання та охорони земель у правовому забезпеченні раціонального використання земель в Україні / О. М. Ковтун // Республіканська науково-практична конференція «Сучасні екологічні проблеми та методи викладання еколого-правових дисциплін» (25-26 листопада 2010 року) / За заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, 2010. – С. 144-146.

 16. Ковтун О. М. Правові засади планування використання та охорони земель в Україні / О. М. Ковтун // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – № 1(17). – С. 6-11.

 17. Ковтун О. М. Проблеми правового регулювання програмування використання та охорони земель / О. М. Ковтун // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 1(20). – С. 57-63.

 18. Комарницький В. М. Розвиток системи органів державного управління у сфері природокористування / В. М. Комарницький // Науковий вісник КНУВС. – 2010. – № 2. – С. 76-83.

 19. Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів самоврядування у сфері господарювання // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2010. – № 6. – 320 с.

 20. Конишева О. Державний земельний кадастр – основна передумова охорони земель / Олена Конишева // Юридична Україна. – 2008. – № 11. – С. 84-86.

 21. Кудрявцев А. Деякі питання здійснення державного контролю у сфері управління використанням та охорони земельних ресурсів України / Андрій Кудрявцев // Юридична Україна. – 2006. – № 4. – С. 60-64.

 22. Кудрявцев А. Компетенція органів державного управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів / Андрій Кудрявцев // Юридична Україна. – 2005. – № 12. – С. 37-42.

 23. Лісова Т. В. Правове забезпечення землеустрою в Україні: Монографія / Т. В. Лісова. – Х.: ЗАТ «Харківська друкарня № 16», 2005. – 168 с.

 24. Лісова Т. Сучасні проблеми управління в галузі використання й охорони земель / Тетяна Лісова // Юридична Україна. – 2009. – № 6. – С. 93-97.

 25. Лісова Т. В. Управління в галузі використання й охорони земель: сучасні проблеми правового регулювання / Т. В. Лісова // Проблеми законності. – 2010. – Вип. 107. – С. 100-105.

 26. Мерзляк А. В., Боклаг В. А. Земельний кадастр у структурі державного управління земельними ресурсами: монографія. – Запоріжжя, 2008. – 100 с.

 27. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник / Анатолій Миколайович Мірошниченко. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 28. Пащенко О. М. Правове регулювання управління у сфері використання та охорони земель: нова програма спецкурсу / О. М. Пащенко // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4-5червня 2010 р. / уклад. Вознюк Н. І., Климчук Т. Д., Крисюк Ю. П., Старко О. Л., Старчук О. В., Шевчук І. М., Чупринський Б. О. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 507-508.

 29. ПетлюкЮ. С. Правові аспекти здійснення моніторингу земель в Україні / Ю. С. Петлюк // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 2(21). – С. 246-247.

 30. Семчик В. І. Земельне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. зал.] / Семчик В. І., Кулинич П. Ф., Шульга М. В. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.

 31. Світличний О. Зміст державної діяльності у сфері управління земельними ресурсами / Олександр Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 1. – С. 138-140.

 32. Світличний О. Зміст управлінських відносин у галузі земельних ресурсів у контексті оптимізації системи органів виконавчої влади / Олександр Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9. – С. 115-118.

 33. Світличний О. Роль самоврядного контролю при використанні й охороні земельних ресурсів / Олександр Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 10. – С. 93-96.

 34. Світличний О. Сутність управлінської діяльності у сфері земельних ресурсів / Олександр Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 11. – С. 41-44.

 35. Третяк А. М. До питання про державний контроль за використанням і охороною земель / А. М. Третяк, А. Д. Юрченко, В. Р. Степанюк // Землевпорядний вісник. – 1998. – № 3. – С. 38-40.

 36. Третяк А. М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні / Третяк А. М. – К., 1998. – 224 с.

 37. Хом’яченко С. І. Правове забезпечення контролю за використанням та охороною земель в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право” / С. І. Хом’яченко. – К., 2004. – 19 с.

 38. Шміло У. В. Моніторинг земель як функція управління в галузі використання та охорони земель / У. В. Шміло // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. статей за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 29-30 травня 2009 р. / Уклад. Т. Д. Климчук. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. – С. 464-465.

Схожі:

План практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання тема 12 iconПерелік питань на модуль №1 із земельного права для студентів 4-го курсу денної форми навчання

План практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання тема 12 iconПерелік питань на модуль №1 із земельного права для студентів 4-го курсу денної форми навчання

План практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання тема 12 iconПлан практичних (семінарських) занять з основ соціальної реабілітації для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності Корекційна освіта (за нозологіями) на 2012-2013 н р
План практичних (семінарських) занять з основ соціальної реабілітації для студентів V курсу денної форми навчання
План практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання тема 12 iconПлан практичних занять з дисципліни „Основи соціальної реабілітації” для студентів ІV курсу денної форми навчання напряму підготовки «Здоров’я людини» на 2012-2013 н р
План практичних занять з дисципліни „Основи соціальної реабілітації” для студентів ІV курсу денної форми навчання
План практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання тема 12 iconПлан практичних занять з масажу для студентів ІІІ курсу денної форми навчання напрямку підготовки 010203 Здоров’я людини на 2011-2012 н р
План практичних занять з масажу для студентів ІІІ курсу денної форми навчання напрямку підготовки 010203 Здоров’я людини
План практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання тема 12 iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Конкурентоспроможність фірми» для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
План практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання тема 12 iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «реклама І рекламна діяльність» для студентів денної форми навчання
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Реклама І рекламна діяльність» для студентів денної форми навчання зі спеціальності...
План практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання тема 12 iconПлан лекційних занять з основ соціальної реабілітації для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності Корекційна освіта (за нозологіями) на 2012-2013 н р
План лекційних занять з основ соціальної реабілітації для студентів V курсу денної форми навчання
План практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання тема 12 iconПлан практичних занять з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів I курсу напряму підготовки«Здоров’я людини» денної форми навчання на 2012-2013 навчальний рік

План практичних занять із земельного права України для студентів ІV курсу денної форми навчання тема 12 iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства в. Ю. Світлична методичні вказівки для практичних занять з курсу
Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи