1 приватної власності icon

1 приватної власності
Скачати 98.46 Kb.
Назва1 приватної власності
Дата30.07.2012
Розмір98.46 Kb.
ТипДокументи
1. /Господарське право 2011/теоретичн_ питання 2011/Питання 2011.doc
2. /Господарське право 2011/теоретичн_ питання 2011/господарське право перел_к тестових питань 2011.doc
3. /Господарське право 2011/тести 2011/1.doc
4. /Господарське право 2011/тести 2011/10.doc
5. /Господарське право 2011/тести 2011/11.doc
6. /Господарське право 2011/тести 2011/12.doc
7. /Господарське право 2011/тести 2011/13.doc
8. /Господарське право 2011/тести 2011/14.doc
9. /Господарське право 2011/тести 2011/15.doc
10. /Господарське право 2011/тести 2011/2.doc
11. /Господарське право 2011/тести 2011/3.doc
12. /Господарське право 2011/тести 2011/4.doc
13. /Господарське право 2011/тести 2011/5.doc
14. /Господарське право 2011/тести 2011/6.doc
15. /Господарське право 2011/тести 2011/7.doc
16. /Господарське право 2011/тести 2011/8.doc
17. /Господарське право 2011/тести 2011/9.doc
18. /Господарське право 2011/тести 2011/господарське право тест. питання 2011.doc
Перелік питань для тестової форми семестрового контролю з Господарського права України
Сферу господарських відносин становлять
1 господарським забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів
Рішення про випуск облігацій підприємств оформляється (Впишіть правильну відповідь / /): 1) довідкою
Рішення про реєстрацію іноземних інвестицій приймається протягом робочих днів (Впишіть правильну відповідь / /)
1 не розглядати претензію
Право на здійснення підприємницької діяльності має фізична особа, яка
Об’єднання підприємств за правовим статусом
1 один місяць
1 заснування
1 приватної власності
1 відкрите акціонерне товариство
1 право оперативного використання
1 вимоги-доручення
1 договірними
1 технічні комітети стандартизації
Сферу господарських відносин становлять


1,4

Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) приватної власності;

2) особистої власності;

3) відокремленої власності;

4) індивідуальної власності;

5) спільної власності.


2,4

Підприємство не може мати у своєму складі (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) юридичних осіб;

2) некомерційних одиниць;

3) фізичних осіб;

4) структурних одиниць;

5) відокремлених структурних підрозділів.


3,4

Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) статуту;

2) засновницького договору;

3) положення;

4) установчого документа;

5) рішення про заснування;


4,4

Підприємство визнається підприємством з іноземною інвестицією, якщо в його статутному фонді іноземна інвестиція становить (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) не менш як десять відсотків;

2) хоча б десять відсотків;

3) більш як десять відсотків;

4) рівно десять відсотків;

5) перевищує десять відсотків.


5,4

Малими визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) не перевищує 50 осіб;

2) не перевищує 20 осіб;

3) перевищує 10 осіб;

4) перевищує 50 осіб;

5) не перевищує 10 осіб.


6,4

Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємств визначаються їх (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) положеннями;

2) статутами;

3) наказами;

4) інструкціями;

5) установчими документами.


7,4

Державне комерційне підприємство зобов’язане на кожний наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план, який підлягає затвердженню до _____________ (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) 1 вересня;

2) 1 лютого;

3) 20 січня;

4) 1 січня;

5) 1 червня.


8,4

Порядок розподілу та використання прибутку (доходу) казенного підприємства визначається (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) фінансовим планом;

2) установчим документом;

3) статутом;

4) положенням;

5) рішенням про розподіл та використання прибутку (доходу).


9,4

Органи, до сфери управління яких відносяться державні комерційні підприємства, до _______ року, що передує плановому, надають Кабінету Міністрів України інформацію про обсяги перерахування прибутку державних комерційних підприємств для їх врахування при формуванні державного бюджету (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) 15 липня;

2) 10 серпня;

3) 1 вересня;

4) 20 червня;

5) 1 січня.


10,4

Казенне підприємство створюється за рішенням (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) Кабінету Міністрів України;

2) органу, до сфери управління якого входить казенне підприємство;

3) Президента України;

4) Прем’єр Міністра України;

5) центрального органу виконавчої влади з питань економіки.


11,4

Мінімальний розмір статутного фонду комунального унітарного підприємства встановлюється (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) відповідною місцевою радою;

2) рішенням виконавчого комітету;

3) постановою Кабінету Міністрів України;

4) законом;

5) відповідним місцевим головою.


12,4

Чисельність членів виробничого кооперативу не може бути меншою, ніж (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) 3 особи;

2) 2 особи;

3) 10 осіб;

4) 5 осіб;

5) 1 особа.


13,4

Підприємство об’єднання громадян, релігійної організації може діяти (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) лише як унітарне;

2) і як унітарне, і як корпоративне;

3) лише як корпоративне;

4) як унітарне, або як корпоративне;

5) законом не визначено.


14,4

Формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції є (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) фермерське господарство;

2) селянське фермерське господарство;

3) господарство селян і фермерів;

4) господарство фермерів;

5) господарство фермерів і селян.


15,4

Орендним підприємством визнається підприємство, створене (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) орендарем;

2) орендодавцем;

3) членами трудового колективу;

4) органом, до сфери управління якого входить орендне підприємство;

5) Фондом державного майна України.


16,4

Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) суб’єктів господарювання – юридичних осіб

2) лише одного громадянина, особи без громадянства, іноземця;

3) не менше двох громадян, осіб без громадянства, іноземців;

4) громадянина, особи без громадянства, іноземця та суб’єкта господарювання – юридичної особи;

5) суб’єкта господарювання – юридичної особи;

6) лише юридичної особи – суб’єкта господарювання;

7) одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства.


17,4

За метою створення підприємства поділяються на (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) змішаної власності;

2) унітарні;

3) колективні;

4) корпоративні;

5) некомерційні;

6) середні;

7) комерційні.


18,4

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні підприємства можуть діяти у двох організаційних формах (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) середні;

2) комерційні;

3) малі;

4) змішаної власності;

5) корпоративні;

6) некомерційні;

7) унітарні.


19,4

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує ________, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує суму ______________ (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) тисячу осіб;

2) 1 мільйона євро;

3) 5 тисяч осіб;

4) 100 мільйонів євро;

5) 250 осіб;

6) 5 мільйонам євро;

7) 100 мільйонів гривень.


20,4

Підприємство визнається дочірнім, у випадках якщо між ним та іншим підприємством існує така залежність (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) виключна;

2) звичайна;

3) основна;

4) домінуюча;

5) проста;

6) визначальна;

7) вирішальна.


21,4

Підприємство може складатися з таких структурних підрозділів (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) управлінських;

2) торговельних;

3) самостійних;

4) госпрозрахункових;

5) функціональних;

6) обслуговуючих;

7) виробничих.


22,4

Власник здійснює свої права щодо управління підприємством (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) самостійно;

2) особисто;

3) за допомогою представника;

4) індивідуально;

5) безпосередньо;

6) через третіх осіб;

7) через уповноважені ним органи.


23,4

Державне комерційне підприємство може відчужувати, віддавати в заставу майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів лише за таких умов (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) з дозволу центрального органу виконавчої влади з питань економіки;

2) за вартістю не нижче балансової;

3) за згодою Кабінету Міністрів України;

4) на засадах тендеру;

5) за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно входить;

6) за урахуванням інтересів трудового колективу;

7) як правило, на конкурентних засадах.


24,4

Лише за згодою органу, до сфери управління якого входить державне комерційне підприємство, воно може проводити (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) списання з балансу неамортизованого державного майна;

2) дострокову амортизацію державного майна;

3) вимушену амортизацію основних фондів;

4) вимушене списання з балансу основних фондів;

5) прискорену амортизацію основних фондів;

6) завчасне списання з балансу державного майна;

7) списання з балансу неповністю амортизованих основних фондів.


25,4

Порядок використання прибутку визначається річним фінансовим планом для таких суб’єктів господарювання (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) державно-комунальних підприємств;

2) суб’єктів господарювання, у яких є значна частка держави;

3) промислово-фінансових груп;

4) комунальних підприємств;

5) господарських товариств, у статутних фондах яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі;

6) господарських товариств, створених за участю державного майна;

7) державних підприємств.


26,4

Комунальне унітарне підприємство за метою створення може діяти як (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) комунальне неприбуткове підприємство;

2) комунальне прибуткове підприємство;

3) комунальне казенне підприємство;

4) комунальне унітарне підприємство;

5) комунальне комерційне підприємство;

6) комунальне корпоративне підприємство;

7) комунальне некомерційне підприємство.


27,4

До підприємств колективної власності належать (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) кооперативи;

2) підприємства з іноземною інвестицією;

3) колективні підприємства;

4) приватні підприємства двох і більше засновників;

5) підприємства споживчої кооперації;

6) господарські товариства;

7) підприємства релігійних організацій.


28,4

Виробничі кооперативи створюються та здійснюють свою діяльність за такими принципами (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) залежність від органу, до сфери якого входить кооператив;

2) участь в розподілі прибутку кооперативу відповідно до розміру частки у статутному капіталі;

3) участь в управлінні кооперативом відповідно до розміру частки у статутному капіталі;

4) добровільність у трудовій діяльності кооперативу;

5) особиста трудова участь членів кооперативу у діяльності підприємства;

6) відсутність відповідальності за зобов’язаннями кооперативу;

7) рівні права членів кооперативу при прийнятті рішень.


29,4

Відповідно до Закону України „Про кооперацію” кооперативи можуть створюватися і діяти як (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) некомерційні;

2) невиробничі;

3) заготівельні;

4) комерційні;

5) виробничі;

6) споживаючі;

7) обслуговуючі.


30,4

Засновником підприємства об’єднання громадян є (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) відповідне об’єднання громадян;

2) споживче товариство;

3) кредитна спілка;

4) релігійна організація;

5) об’єднання (спілка) громадських організацій;

6) благодійна організація;

7) об’єднання громадян, яке має статус юридичної особи.


31,4

Унітарними є підприємства (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) виробничі кооперативи;

2) державні підприємства;

3) господарські товариства;

4) комунальні підприємства;

5) засновані на приватній власності засновника;

6) засновані на власності об’єднання громадян;

7) орендні підприємства;

8) засновані на власності релігійної організації;

9) підприємства з іноземною інвестицією.


32,4

До корпоративних належать такі підприємства (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) державне комерційне підприємство;

2) фермерське господарство двох або більше засновників;

3) комунальне комерційне підприємство;

4) підприємство споживчої кооперації, утворене споживчими товариствами;

5) господарське товариство;

6) приватне підприємство двох або більше засновників;

7) підприємство об’єднання громадян;

8) виробничий кооператив;

9) підприємство релігійної організації.


33,4

Основними правами члена виробничого кооперативу є (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) право брати особисту трудову участь в діяльності кооперативу;

2) право голосу на загальних зборах кооперативу;

3) право сплачувати визначені статутом кооперативу внески;

4) право на участь в господарській діяльності кооперативу;

5) право звертатися до органів управління та контролю кооперативу із запитами, пов’язаними із членством у кооперативі;

6) право на одержання виплат на паї;

7) право на виділення паю в натурі;

8) право на одержання паю у разі виходу з кооперативу;

9) право на проведення аудиту господарської діяльності кооперативу.


34,4

Політичним партіям забороняється засновувати підприємства, за винятком тих, що створюються для здійснення таких видів діяльності (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) реставраційно-будівельної;

2) проведення виставок;

3) сільськогосподарської;

4) продаж суспільно-політичної літератури;

5) в сфері засобів масової інформації;

6) проведення фестивалів;

7) з надання побутових послуг;

8) продаж виробів з власною символікою;

9) виробничої.


35,4

Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) орендне підприємство;

2) колективне підприємство;

3) підприємство з іноземними інвестиціями;

4) комунальне підприємство;

5) підприємство, засноване на змішаній формі власності;

6) підприємство, що діє на основі колективної власності;

7) спільне підприємство;

8) приватне підприємство;

9) іноземне підприємство.

Схожі:

1 приватної власності iconКонспект лекції для студентів 3-го курсу Гуманітарного факультету кафедра „Право
Тема: Суб"єкти і об"єкти права власності. Економіко-правові ознаки приватної власності. Земля як особливий об"єкт права приватної...
1 приватної власності iconАсоціація навчальних закладів україни приватної форми власності адреса
України приватної форми власності, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Європейський університет проводять...
1 приватної власності iconАсоціація навчальних закладів україни приватної форми власності адреса
України приватної форми власності, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Європейський університет проводять...
1 приватної власності iconАсоціація навчальних закладів україни приватної форми власності адреса
України приватної форми власності, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Європейський університет проводять...
1 приватної власності iconАсоціація навчальних закладів україни приватної форми власності адреса
Дирекція Асоціації повідомляє, що 10 грудня 2010 року Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності та Європейський...
1 приватної власності iconАсоціація навчальних закладів україни приватної форми власності адреса
Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності та Європейський університет за підтримки Міністерства освіти і науки,...
1 приватної власності iconАсоціація навчальних закладів україни приватної форми власності адреса
Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності та Європейський університет за підтримки Міністерства освіти І науки,...
1 приватної власності iconАсоціація навчальних закладів україни приватної форми власності адреса
Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності та Європейський університет за підтримки Міністерства освіти І науки,...
1 приватної власності iconТема: правовий режим використання та охорони лісів
Назвіть права та обов’язки осіб, яким ліси належать на праві приватної власності
1 приватної власності iconПрограма та методичні рекомендації
Практична підготовка студентів здійснюється на вітчизняних підприємствах приватної І державної форм власності, спільних підприємствах,...
1 приватної власності iconПрограма розроблена відповідно до
Практична підготовка студентів здійснюється на вітчизняних підприємствах приватної І державної форм власності, спільних підприємствах,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи