1 право оперативного використання icon

1 право оперативного використання
Скачати 109.45 Kb.
Назва1 право оперативного використання
Дата30.07.2012
Розмір109.45 Kb.
ТипДокументи
1. /Господарське право 2011/теоретичн_ питання 2011/Питання 2011.doc
2. /Господарське право 2011/теоретичн_ питання 2011/господарське право перел_к тестових питань 2011.doc
3. /Господарське право 2011/тести 2011/1.doc
4. /Господарське право 2011/тести 2011/10.doc
5. /Господарське право 2011/тести 2011/11.doc
6. /Господарське право 2011/тести 2011/12.doc
7. /Господарське право 2011/тести 2011/13.doc
8. /Господарське право 2011/тести 2011/14.doc
9. /Господарське право 2011/тести 2011/15.doc
10. /Господарське право 2011/тести 2011/2.doc
11. /Господарське право 2011/тести 2011/3.doc
12. /Господарське право 2011/тести 2011/4.doc
13. /Господарське право 2011/тести 2011/5.doc
14. /Господарське право 2011/тести 2011/6.doc
15. /Господарське право 2011/тести 2011/7.doc
16. /Господарське право 2011/тести 2011/8.doc
17. /Господарське право 2011/тести 2011/9.doc
18. /Господарське право 2011/тести 2011/господарське право тест. питання 2011.doc
Перелік питань для тестової форми семестрового контролю з Господарського права України
Сферу господарських відносин становлять
1 господарським забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів
Рішення про випуск облігацій підприємств оформляється (Впишіть правильну відповідь / /): 1) довідкою
Рішення про реєстрацію іноземних інвестицій приймається протягом робочих днів (Впишіть правильну відповідь / /)
1 не розглядати претензію
Право на здійснення підприємницької діяльності має фізична особа, яка
Об’єднання підприємств за правовим статусом
1 один місяць
1 заснування
1 приватної власності
1 відкрите акціонерне товариство
1 право оперативного використання
1 вимоги-доручення
1 договірними
1 технічні комітети стандартизації
Сферу господарських відносин становлять


1,6

Основу правового режиму майна суб’єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становить (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) право оперативного використання;

2) право власності;

3) право довірчої власності;

4) право володіння;

5) право користування.


2,6

До спеціальних фондів суб’єкта господарювання належить (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) Пенсійний фонд;

2) фонд розвитку виробництва;

3) основні фонди;

4) оборотні фонди;

5) товари.

3,6

До спеціальних фондів суб’єкта господарювання належить (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) основні фонди;

2) статутний фонд (капітал);

3) товари;

4) оборотні фонди;

5) Пенсійний фонд.


4,6

До спеціальних фондів суб’єкта господарювання належить (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) товари;

2) фонд споживання (оплати праці);

3) основні фонди;

4) Пенсійний фонд;

5) оборотні фонди.


5,6

До корпоративних прав у сфері господарювання належать (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) право на укладення засновницького договору;

2) право на одержання частини доходу суб’єкта господарювання (дивіденду);

3) право на одержання заробітної плати;

4) право на вибір організаційно-правової форми суб’єкта господарювання;

5) право на вступ до господарського товариства.


6,6

До корпоративних прав у сфері господарювання належать (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) право на одержання заробітної плати;

2) право на участь у розподілі активів суб’єкта господарювання у разі його ліквідації;

3) право на вступ до господарського товариства;

4) право на укладення засновницького договору;

5) право на вибір організаційно-правової форми суб’єкта господарювання.


7,6

До корпоративних прав у сфері господарювання належать (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) право на вибір організаційно-правової форми суб’єкта господарювання;

2) право на участь в управлінні суб’єктом господарювання;

3) право на укладення засновницького договору;

4) право на одержання заробітної плати;

5) право на вступ до господарського товариства.


8,6

Право власності на об’єкт передачі з державної власності у комунальну, а бо з комунальної у державну, виникає з моменту (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) реєстрації договору про передачу;

2) підписання акта приймання-передачі;

3) нотаріального посвідчення договору;

4) укладення договору;

5) державної реєстрації прав на об’єкт передачі.


9,6

Передача об’єктів з державної власності у комунальну, або з комунальної власності у державну, здійснюється (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) органом державної влади та органом місцевого самоврядування;

2) комісією з питань передачі об’єктів;

3) органами, яким належать об’єкти передачі;

4) суб’єктами господарювання, майно яких передається;

5) Кабінетом Міністрів України та відповідною місцевою радою.


10,6

Відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки України називається (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) продажем державного майна;

2) приватизацією;

3) реструктуризацією;

4) корпоратизацією;

5) роздержавленням.


11,6

Володіння корпоративними правами (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) прирівнюється до підприємництва;

2) не вважається підприємництвом;

3) є різновидом підприємництва;

4) здійснюється як підприємництво за спеціальним дозволом;

5) вважається підприємницькою діяльність.


12,6

Оцінка корпоративних прав держави здійснюється за методикою, що затверджується (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами;

2) Кабінетом Міністрів України;

3) законом;

4) Фондом державного майна України;

5) центральним органом виконавчої влади з питань економіки.


13,6

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) патентом;

2) свідоцтвом;

3) ліцензією;

4) інструкцією;

5) квотою.


14,6

Основні фонди (засоби) – це матеріальні активи очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) одного місяця;

2) одного року;

3) більше 360 днів;

4) шести місяців;

5) трьох років.


15,6

Платіж, який здійснюється юридичною особою – емітентом корпоративних прав на користь суб’єкта таких корпоративних прав у зв’язку з розподілом частини прибутку такого емітента називається (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) процентом;

2) дивідендом;

3) роялті;

4) гудвілом;

5) доходом.


16,6

Власник майна, закріпленого на праві оперативного управління за суб’єктом господарювання, здійснює контроль за використанням і збереженням переданого майна і має право вилучати у суб’єкта господарювання (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) майно, що неефективно використовується;

2) зайве майно;

3) майно, що використовується не за цільовим призначенням;

4) майно, що не використовується;

5) непотрібне майно;

6) майно, що неналежно використовується;

7) застаріле майно.


17,6

Відповідно до виду цінностей деривативи можуть бути (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) бланковими;

2) майновими;

3) товарними;

4) валютними;

5) грошовими;

6) ринковими;

7) інтелектуальними.


18,6

Приватизації не підлягають (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) об’єкти, що належать до природніх монополій;

2) земельні ділянки;

3) казенні підприємства;

4) об’єкти, що мають загальнодержавне значення;

5) об’єкти, що мають вирішальне значення для держави;

6) космічні об’єкти;

7) об’єкти зі стабільним рівнем доходу.


19,6

Суб’єктами приватизації є (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) продавці;

2) органи держави;

3) посередники;

4) покупці (їх представники);

5) споживачі;

6) господарські суди;

7) суб’єкти господарювання державного сектора економіки.


20,6

Не можуть бути покупцями в процесі приватизації (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) прокурори;

2) працівники органів державної влади;

3) юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків;

4) органи державної влади;

5) судді;

6) органи місцевого самоврядування;

7) господарські товариства, у статутному фонді яких є частка держави.


21,6

До способів приватизації державного майна належать (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) викуп державного майна шляхом запиту цінових пропозицій;

2) продаж державного майна на двоступеневих торгах;

3) продаж на конкурсній основі цілісного майнового комплексу державного підприємства, що приватизується;

4) викуп майна державного підприємства згідно з альтернативним планом приватизації;

5) продаж державного майна на торгах з обмеженою участю;

6) викуп державного майна на тендерній основі;

7) продаж державного майна на торгах із зменшенням ціни.


22,6

Суб’єкти господарювання використовують у господарській діяльності природні ресурси в порядку (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) обмеженого природокористування;

2) необмеженого природокористування;

3) спеціального природокористування;

4) загального природокористування;

5) дозволеного природокористування;

6) ліцензованого природокористування;

7) вільного природокористування.


23,6

Суб’єктам господарювання для здійснення господарської діяльності може передаватися у власність земля разом із (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) ділянками виключної (морської) економічної зони;

2) корисними копалинами, що у ній знаходяться;

3) закритими водоймами;

4) ділянками лісів;

5) ділянками гір;

6) відкритими водоймами;

7) атмосферним повітрям.


24,6

Комерційне найменування у сфері господарювання може мати (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) юридична особа;

2) держава;

3) суб’єкт господарювання - юридична особа;

4) громадянин - підприємець;

5) фізична особа;

6) Автономна республіка Крим;

7) територіальна громада.


25,6

Використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері господарювання є (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) розголошення комерційної таємниці;

2) застосування в рекламі географічного зазначення;

3) застосування способу, що охороняється відповідно до закону;

4) пропонування для продажу продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється відповідно до закону;

5) використання на продукті напису (клейма) «Виготовлено в Україні»;

6) застосування на товарах словесних позначень;

7) проставлення попереджувального маркування, яке вказує на те, що торговельна марка, зареєстрована в Україні.


26,6

Правомочності з управління державними корпоративними правами здійснюються (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) через представника;

2) керівниками органів виконавчої влади;

3) безпосередньо відповідними органами виконавчої влади;

4) із залученням уповноваженої особи;

5) через третіх осіб;

6) із залученням інших осіб;

7) Верховною Радою України.


27,6

Правомочності з управління корпоративними правами держави здійснюються безпосередньо відповідними органами виконавчої влади у разі якщо (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) не здійснено оцінку державних корпоративних прав;

2) держава має більше 50 відсотків часток (акцій) у статутному фонді господарської організації;

3) суб’єкт господарювання, щодо якого здійснюються корпоративні права держави, бере участь у державних програмах, що фінансуються з Державного бюджету;

4) держава має 100 відсотків часток (акцій) у статутному фонді господарської організації;

5) призначення уповноваженої особи є недоцільним;

6) суб’єкт господарювання, щодо якого здійснюються корпоративні права держави займає монопольне становище на ринку;

7) держава має контрольний пакет акцій (часток) у статутному фонді господарської організації.


28,6

Уповноваженою особою з управління корпоративними правами держави може бути (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) орган державної влади;

2) орган місцевого самоврядування;

3) громадянин;

4) юридична особа;

5) посадова особа Фонду державного майна України;

6) центральний орган виконавчої влади з управління корпоративними правами;

7) Прем’єр Міністр України.


29,6

Інформацію про країну їх походження повинні містити (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) транспортні засоби, в яких здійснюється перевезення цих виробів;

2) вироби вітчизняного виробництва;

3) вироби вітчизняного виробництва, призначені для експорту;

4) вироби іноземного походження;

5) рекламні матеріали про ці вироби;

6) вироби вітчизняного виробництва, призначені для імпорту;

7) вироби народної творчості.


30,6

До суб’єктів господарювання, які діють виключно на правовому режимі майна – право власності належать (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) комунальні комерційні підприємства;

2) приватні підприємства;

3) господарські товариства;

4) виробничі кооперативи;

5) підприємства споживчої кооперації;

6) державні комерційні підприємства;

7) дочірні підприємства.


31,6

До організаційно-установчих повноважень власника належать (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) володіти, користуватися та розпоряджатися належним йому майном;

2) давати згоду на відчуження належного йому майна;

3) визначати мету і предмет господарської діяльності;

4) визначати склад і компетенцію органів управління, заснованих ним суб’єктів господарювання;

5) засновувати господарські організації;

6) передавати належне йому майно в заставу;

7) приймати рішення про припинення господарської діяльності заснованих ним суб’єктів господарювання;

8) укладати договори щодо належного йому майна;

9) здійснювати господарську діяльність в інших організаційно-правових формах господарювання.


32,6

Право господарського відання становить основу правового режиму майна таких суб’єктів господарювання (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) виробничі кооперативи;

2) приватні підприємства;

3) підприємства об’єднань громадян;

4) підприємства релігійних організацій;

5) комунальні комерційні підприємства;

6) господарські товариства;

7) дочірні підприємства;

8) фермерські господарства;

9) державні комерційні підприємства.


33,6

Відповідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” майно суб’єкта господарювання включає у себе такі цінності (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) оборотні фонди (засоби);

2) основні фонди;

3) цінний папір;

4) нематеріальний актив;

5) дериватив;

6) майнове право;

7) кошти;

8) гроші;

9) матеріальний актив.


34,6

Об’єктами управління державної власності є (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) майно, яке передано господарським товариствам, в яких частка держави перевищує 50 відсотків;

2) безгосподарне майно;

3) корпоративні права, що належать державі в статутних фондах господарських організацій;

4) державне майно, передане в оренду, лізинг, концесію;

5) державне майно, що перебуває на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутних фондів;

6) майно, передане комунальним підприємствам;

7) майно, яке передано державним господарським об’єднанням;

8) майно, передане в довірче управління;

9) майно, яке передано державним комерційним підприємствам.


35,6

Об’єктами передачі з державної у комунальну власність та з комунальної у державну є (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) казенні підприємства;

2) об’єкти права інтелектуальної власності;

3) акції (частки) у майні господарських товариств;

4) житловий фонд та інші об’єкти соціальної інфраструктури;

5) цілісні майнові комплекси підприємств;

6) кошти;

7) інше окреме індивідуально визначене майно;

8) деривативи;

9) нерухоме майно.


36,6

Визнані доходи суб’єктів господарювання класифікуються на такі групи (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) монетарні доходи;

2) грошові доходи;

3) фінансові доходи;

4) інші операційні доходи;

5) дохід (виручка) від реалізації продукції;

6) виключні доходи;

7) дохід (виручка) від реалізації послуг;

8) ринкові доходи;

9) надзвичайні доходи.

Схожі:

1 право оперативного використання iconПитання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності»
Право власності, право повного господарського відання, право оперативного управління, право оперативного використання: зв’язок І...
1 право оперативного використання iconТема Господарське право в системі права України
Право власності. Право повного господарського відання, право оперативного управління
1 право оперативного використання iconНеобхідність використання оперативного бюджетування в системі управління підприємства І. С. Талан, магістр спеціальності «Фінанси І кредит»
На багатьох українських підприємствах існуюча система управління не відповідає сучасним вимогам. Впровадження системи оперативного...
1 право оперативного використання iconБюджетування як інструмент оперативного конролінга
Як уже зазначалося, основна мета функціонування оперативного контролінгу полягає в систематичному зборі необхідної інформації, її...
1 право оперативного використання iconРішення про умови використання творів (записів), тобто управляє власними правами самостійно
Автори та суб’єкти суміжних прав (виконавці, виробники фонограм, організації мовлення) мають виключне право дозволяти або забороняти...
1 право оперативного використання icon2. Код модуля: ес 6006 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Самозапуск двигунів власних потреб ес. Системи оперативного струму на ес І пс. Джерела постійного оперативного струму. Схеми зєднання...
1 право оперативного використання iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
«Кримінальне право», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері», «Право соціального...
1 право оперативного використання iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
1 право оперативного використання iconПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право
Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві
1 право оперативного використання iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: Сімейне право, Господарське право, Право соціального забезпечення, Право інтелектуальної власності
1 право оперативного використання iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: Сімейне право, Господарське право, Право соціального забезпечення, Право інтелектуальної власності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи