1 вимоги-доручення icon

1 вимоги-доручення
Скачати 131.22 Kb.
Назва1 вимоги-доручення
Дата30.07.2012
Розмір131.22 Kb.
ТипДокументи
1. /Господарське право 2011/теоретичн_ питання 2011/Питання 2011.doc
2. /Господарське право 2011/теоретичн_ питання 2011/господарське право перел_к тестових питань 2011.doc
3. /Господарське право 2011/тести 2011/1.doc
4. /Господарське право 2011/тести 2011/10.doc
5. /Господарське право 2011/тести 2011/11.doc
6. /Господарське право 2011/тести 2011/12.doc
7. /Господарське право 2011/тести 2011/13.doc
8. /Господарське право 2011/тести 2011/14.doc
9. /Господарське право 2011/тести 2011/15.doc
10. /Господарське право 2011/тести 2011/2.doc
11. /Господарське право 2011/тести 2011/3.doc
12. /Господарське право 2011/тести 2011/4.doc
13. /Господарське право 2011/тести 2011/5.doc
14. /Господарське право 2011/тести 2011/6.doc
15. /Господарське право 2011/тести 2011/7.doc
16. /Господарське право 2011/тести 2011/8.doc
17. /Господарське право 2011/тести 2011/9.doc
18. /Господарське право 2011/тести 2011/господарське право тест. питання 2011.doc
Перелік питань для тестової форми семестрового контролю з Господарського права України
Сферу господарських відносин становлять
1 господарським забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів
Рішення про випуск облігацій підприємств оформляється (Впишіть правильну відповідь / /): 1) довідкою
Рішення про реєстрацію іноземних інвестицій приймається протягом робочих днів (Впишіть правильну відповідь / /)
1 не розглядати претензію
Право на здійснення підприємницької діяльності має фізична особа, яка
Об’єднання підприємств за правовим статусом
1 один місяць
1 заснування
1 приватної власності
1 відкрите акціонерне товариство
1 право оперативного використання
1 вимоги-доручення
1 договірними
1 технічні комітети стандартизації
Сферу господарських відносин становлять


1,7

В господарському обороті України переказування коштів у безготівковій формі може здійснюватися на підставі таких платіжних інструментів (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) вимоги-доручення;

2) доручення;

3) акредитиви;

4) платіжні чеки;

5) платіжні формуляри.


2,7

Примусове списання (стягнення) коштів, що знаходяться на рахунках суб’єктів підприємницької діяльності допускається (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) за рішенням державної виконавчої служби;

2) за рішенням нотаріуса;

3) за рішенням третейського суду;

4) за рішенням суду;

5) за рішенням органу державної податкової служби.


3,7

Основними видами господарських зобов’язань є (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) майново-організаційні;

2) деліктні;

3) внутрішньогосподарські;

4) організаційно-господарські;

5) внутрішньо-майнові.


4,7

Строк протягом якого оферент зобов’язаний пропозицією (офертою) щодо укладення господарського договору (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) 15 дні;

2) 5 днів;

3) 3 днів;

4) 20 днів;

5) місяць.


5,7

Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до господарського договору, зобов’язана розглянути його протягом (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) місяць;

2) 5 днів;

3) 15 днів;

4) 20 днів;

5) 10 днів.


6,7

Сторона господарського договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, повідомляє другу сторону про результати її розгляду (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) у 20-тиденний строк після розгляду пропозиції;

2) у 15-тиденний строк після одержання пропозиції;

3) у 10-тиденний строк після розгляду пропозиції;

4) у 20-тиденний строк після одержання пропозиції;

5) у 10-тиденний строк після одержання пропозиції.


7,7

Якщо в договорі поставки строк його дії не визначений, він вважається укладеним на (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) 6 місяців;

2) 2 роки;

3) 3 роки;

4) 1 рік;

5) 5 років.


8,7

До майново-господарських зобов’язань належать (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) внутрішньогосподарські;

2) деліктні;

3) внутрішньо-майнові;

4) господарські договірні;

5) майново-організаційні.


9,7

Цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку, це зобов’язання (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) внутрішньогосподарські;

2) майново-організаційні;

3) внутрішньо-майнові;

4) майново-господарські;

5) організаційно-господарські.


10,7

Господарські зобов'язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб'єктом господарювання та суб'єктом організаційно-господарських повноважень, в силу яких зобов'язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони певну управлінсько-господарську (організаційну) дію або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку, це зобов’язання (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) внутрішньо-майнові;

2) майново-господарські;

3) внутрішньогосподарські;

4) організаційно-господарські;

5) майново-організаційні.


11,7

За яким договором суб'єкт господарювання зобов'язується у певний строк, але не пізніше одного року з моменту укладення попереднього договору, укласти основний господарський договір на умовах, передбачених цим договором (Впишіть правильну відповідь /___________________/)?

1) цивільно-правовим договором;

2) господарським договором;

3) основним договором;

4) попереднім договором;

5) майново-господарським договором.


12,7

За попереднім договором суб'єкт господарювання зобов'язується у певний строк, але не пізніше ___________ з моменту укладення попереднього договору, укласти основний господарський договір на умовах, передбачених цим договором (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) 6 місяців;

2) 5 років;

3) 2 років;

4) 1 року;

5) 3 років.


13,7

За попереднім договором суб'єкт господарювання зобов'язується у ________ строк, але не пізніше одного року з моменту укладення попереднього договору, укласти основний господарський договір на умовах, передбачених цим договором. (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) шестимісячний строк;

2) піврічний строк;

3) невизначений строк;

4) певний строк;

5) місячний строк.


14,7

Істотними умовами господарського договору є (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) сторони договору;

2) тара і упаковка;

3) відповідальність сторін;

4) номенклатура;

5) форма договору.


15,7

Зобов’язання укласти господарський договір може випливати з (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) реклами;

2) протоколу про наміри;

3) угоди про наміри;

4) попереднього договору;

5) примірного договору.

16,7

Специфічний засіб забезпечення виконання господарських зобов'язань, шляхом письмового підтвердження банком, іншою кредитною установою, страховою організацією про задоволення вимог управненої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов'язана сторона) не виконає вказане у ньому певне зобов'язання, або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні. (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) кредитна гарантія;

2) страхова гарантія;

3) страховий поліс;

4) банківська гарантія;

5) банківська порука.


17,7

За договором контрактації сільськогосподарської продукції, виробник повинен не пізніш як за ______ до початку заготівлі продукції повідомити контрактанта про кількість і строки здачі сільськогосподарської продукції, що пропонується до продажу, та погодити календарний графік її здачі. (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) 20 днів;

2) 5 днів;

3) 10 днів;

4) 15 днів;

5) 30 днів.


18,7

Основними видами господарських зобов’язань є (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) майново-організаційні;

2) внутрішньо-організаційні;

3) деліктні;

4) внутрішньогосподарські;

5) внутрішньо-майнові;

6) майново-господарські;

7) організаційно-господарські.


19,7

За невиконання зобов'язання щодо приймання сільськогосподарської продукції, за договором контрактації сільськогосподарської продукції, безпосередньо у виробника контрактант зобов’язаний (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) відшкодувати повну вартість неприйнятої продукції;

2) сплатити виробнику штраф у розмірі 10-ти відсотків неприйнятої продукції;

3) сплатити виробнику штраф у розмірі 15-ти відсотків неприйнятої продукції;

4) відшкодувати повну вартість неприйнятої сільськогосподарської продукції;

5) відшкодувати повну вартість швидкопсувної неприйнятої продукції;

6) відшкодувати завдані виробникові збитки;

7) сплатити виробнику штраф у розмірі 5-ти відсотків неприйнятої продукції.


20,7

Перед оголошенням конкурсу на право оренди державного майна орган, уповноважений управляти відповідним державним майном, у встановлений строк мусить надати орендодавцю (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) визначення розміру орендної плати за базовий місяць;

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію;

3) проект договору оренди;

4) копії установчих документів;

5) висновок, що об'єкт не заборонений до оренди;

6) кандидатуру від органу до складу конкурсної комісії;

7) висновок (пропозиції) щодо умов договору оренди.


21,7

Проведення аудиту є обов’язковим для (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) державних підприємств;

2) комунальних некомерційних підприємств;

3) перевірки фінансового стану засновників повних товариств;

4) перевірки фінансового стану засновників командитних товариств;

5) перевірки фінансового стану засновників іноземних підприємств;

6) казенних підприємств при здачі в оренду цілісних майнових комплексів;

7) емітентів цінних паперів.


22,7

Письмова форма договору складського зберігання вважається дотриманою, якщо прийняття товару на товарний склад посвідчене (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) складське свідоцтво;

2) спеціальним складським свідоцтвом;

3) векселем;

4) іменним складським свідоцтвом;

5) заставне свідоцтво;

6) подвійним складським свідоцтвом;

7) простим складським свідоцтвом.


23,7

Господарський договір може укладатися (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) усно;

2) як попередній договір;

3) шляхом направлення факсограми;

4) шляхом направлення телеграми;

5) письмово з нотаріальним посвідченням і державною реєстрацію;

6) письмово;

7) письмово з нотаріальним посвідченням.


24,7

За попереднім договором суб'єкт господарювання зобов'язується у ________ строк, але не пізніше _________ з моменту укладення попереднього договору, укласти основний господарський договір на умовах, передбачених цим договором. Вставте пропущені фрази. (Впишіть правильні відповіді /___________________/).

1) трьохрічного строку;

2) шестимісячний;

3) піврічного строку;

4) невизначений;

5) місячний строк;

6) визначений строк;

7) річного строку;


25,7

Істотними умовами господарського договору є (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) сторони договору;

2) відповідальність сторін;

3) тара і упаковка;

4) форма договору;

5) асортимент;

6) номенклатура;

7) кількість.


26,7

Зобов’язання укласти господарський договір може випливати з (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) протоколу про наміри;

2) примірного договору;

3) угоди про наміри;

4) реклами;

5) рішення суду;

6) попереднього договору;

7) державного замовлення.


27,7

За попереднім договором суб'єкт господарювання зобов'язується у ________, але _________ з моменту укладення попереднього договору, укласти основний господарський договір на умовах, передбачених цим договором. Вставте пропущені фрази. (Впишіть правильні відповіді /___________________/).

1) піврічного строку;

2) невизначений строк;

3) не раніше трьохрічного строку;

4) не пізніше шестимісячного строку;

5) місячний строк;

6) не пізніше річного строку;

7) визначений строк.


28,7

Зобов’язання укласти господарський договір може випливати з (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) адміністративного акту;

2) протоколу про наміри;

3) угоди про наміри;

4) примірного договору;

5) оферти;

6) попереднього договору;

7) публічної оферти.


29,7

Гарантійний строк експлуатації за договором поставки обчислюється (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) від дня випуску виробу, але не пізніше одного року з дня одержання виробу покупцем (споживачем);

2) від дня випуску виробу в експлуатацію, але не пізніше трьох років з дня одержання виробу покупцем;

3) щодо виробів народного споживання, які реалізуються через роздрібну торгівлю, - протягом чотирнадцяти днів з дня роздрібного продажу речі, якщо інше не передбачено стандартами, технічними умовами або договором;

4) від дня введення виробу в експлуатацію, але не пізніше чотирнадцяти днів з дня одержання виробу покупцем;

5) від дня введення виробу в експлуатацію, але не пізніше трьох років з дня одержання виробу покупцем;

6) від дня введення виробу в експлуатацію, але не пізніше одного року з дня одержання виробу покупцем (споживачем);

7) щодо виробів народного споживання, які реалізуються через роздрібну торгівлю, - з дня роздрібного продажу речі, якщо інше не передбачено стандартами, технічними умовами або договором.


30,7

Зобов’язання укласти господарський договір може випливати з (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) на підставі закону;

2) примірного договору;

3) протоколу про наміри;

4) угоди про наміри;

5) попереднього договору;

6) публічної оферти;

7) рішення суду;

8) державного замовлення;

9) типового договору.


31,7

За невиконання зобов'язання щодо приймання сільськогосподарської продукції, за договором контрактації сільськогосподарської продукції, безпосередньо у виробника контрактант зобов’язаний (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) сплатити виробнику штраф у розмірі 5-ти відсотків неприйнятої продукції;

2) сплатити виробнику штраф у розмірі 10-ти відсотків неприйнятої продукції;

3) сплатити виробнику штраф у розмірі 15-ти відсотків неприйнятої продукції;

4) сплатити виробнику штраф у розмірі 20-ти відсотків неприйнятої продукції;

5) відшкодувати повну вартість неприйнятої продукції;

6) відшкодувати повну вартість неприйнятої сільськогосподарської продукції;

7) відшкодувати завдані виробникові збитки;

8) відшкодувати повну вартість швидкопсувної неприйнятої продукції;

9) відшкодувати подвійну вартість неприйнятої сільськогосподарської продукції.


32,7

Перед оголошенням конкурсу на право оренди державного майна орган, уповноважений управляти відповідним державним майном, у встановлений строк мусить надати орендодавцю (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) кандидатуру від органу до складу конкурсної комісії;

2) копії установчих документів;

3) копію статуту;

4) копію свідоцтва про державну реєстрацію;

5) проект договору оренди;

6) визначення розміру орендної плати за базовий місяць;

7) висновок, що об'єкт не заборонений до оренди;

8) висновок (пропозиції) щодо умов договору оренди;

9) копію засновницького договору.


33,7

Попередній договір повинен містити умови про (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) якість;

2) форму договору;

3) порядок розрахунків;

4) відповідальність сторін;

5) ціну;

6) строк укладення основного договору;

7) строк дії основного договору;

8) номенклатуру;

9) комплектація продукції, робіт, послуг.


34,7

Попередній договір повинен містити умови про (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) предмет договору;

2) комплектація продукції, робіт, послуг;

3) форму договору;

4) відповідальність сторін;

5) упаковка продукції, робіт, послуг;

6) строк укладення основного договору;

7) кількість продукції, робіт, послуг;

8) строк дії основного договору;

9) найменування сторін.


35,7

Істотними умовами господарського договору оренди є (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) порядок використання амортизаційних відрахувань;

2) орендна плата без врахування індексації;

3) вартість майна без врахування індексу інфляції;

4) відповідальність сторін;

5) склад і вартість майна з урахуванням її індексації;

6) строк, на який укладається договір оренди;

7) орендна плата з урахуванням її індексації;

8) відновлення орендованого майна;

9) розмір ренти.


36,7

Істотними умовами господарського договору оренди є (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) умови повернення майна;

2) вартість майна без врахування індексу інфляції;

3) орендна плата без врахування індексації;

4) плата за укладення договору оренди;

5) порядок використання амортизаційних відрахувань;

6) об’єкт оренди;

7) відновлення орендованого майна;

8) умови викупу майна;

9) порядок нарахування амортизаційних відрахувань.


37,7

Господарський договір оренди припиняється у разі (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) за взаємною згодою сторін;

2) за рішенням Фонду державного майна України;

3) на вимогу орендаря;

4) на вимогу орендодавця;

5) закінчення строку, на який його було укладено;

6) викупу (приватизації) об'єкта оренди;

7) ліквідації суб'єкта господарювання-орендаря;

8) загибелі (знищення) об'єкта оренди;

9) за рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України.


38,7

Господарський договір оренди припиняється у разі (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) загибелі (знищення) об'єкта оренди;

2) за рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України;

3) ліквідації суб’єкта господарювання – орендодавця;

4) у разі припинення права власності орендаря;

5) за рішенням суду;

6) закінчення строку, на який його було укладено;

7) викупу об’єкта оренди;

8) приватизації об'єкта оренди;

9) на вимогу орендодавця.


39,7

Істотні умови агентського договору (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) умови і розмір винагороди комерційному агентові;

2) умови і розмір винагороди комерційному довірителю;

3) порядок припинення виконання комерційним агентом посередницьких послуг;

4) плата за укладення договору;

5) строк дії договору;

6) сфера, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг;

7) права та обов'язки сторін;

8) санкції у разі порушення сторонами умов договору;

9) вартість майна з врахуванням індексу інфляції.


40,7

Істотними умовами господарського договору є (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) номенклатура продукції, робіт, послуг;

2) комплектація продукції, робіт, послуг;

3) форма договору;

4) упаковка продукції, робіт, послуг;

5) найменування сторін;

6) строк договору;

7) асортимент продукції, робіт, послуг;

8) кількість продукції, робіт, послуг;

9) відповідальність сторін.

Схожі:

1 вимоги-доручення iconДоручення Доручення
Доручення — це письмове повідомлення, за яким юридична чи фізична особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь юридичні...
1 вимоги-доручення iconПро затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Паразитологія"
На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 12. 03. 2003 n 14494 "До доручення Президента України від 6 лютого 2003 року...
1 вимоги-доручення iconНаказ №604 м. Київ Про затвердження клінічних протоколів за спеціальністю "Урологія"
На виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/252 (п а 2), доручення Прем’єр-міністра України від 12. 03. 2003...
1 вимоги-доручення iconТема. Зобов’язання із односторонніх правомірних дій
Зобов’язання із вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення (ведення чужих справ без доручення)
1 вимоги-доручення iconНаказ №432 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Алергологія
На виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/252 та доручення Прем’єр-міністра України від 12. 03. 2003 №14494...
1 вимоги-доручення iconНаказ №434 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Паразитологія"
На виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/252 та доручення Прем’єр-міністра України від 12. 03. 2003 №14494...
1 вимоги-доручення iconНаказ №431 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Сексопатологія"
На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 12. 03. 2003 №14494 "До доручення Президента України від 6 лютого 2003 року №1-1/252"...
1 вимоги-доручення iconНаказ №433 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Пульмонологія
На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 12. 03. 2003 №14494 “До доручення Президента України від 6 лютого 2003 року №1-1/252”...
1 вимоги-доручення iconНаказ №435 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Токсикологія
На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 12. 03. 2003 №14494 “До доручення Президента України від 6 лютого 2003 року №1-1/252”...
1 вимоги-доручення iconНаказ №435 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Токсикологія
На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 12. 03. 2003 №14494 “До доручення Президента України від 6 лютого 2003 року №1-1/252”...
1 вимоги-доручення iconНаказ №430 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Анестезіологія та інтенсивна терапія
На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 12. 03. 2003 №14494 “До доручення Президента України від 6 лютого 2003 року №1-1/252”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи