1 двох відсотків виручки від реалізації товарів icon

1 двох відсотків виручки від реалізації товарів
Скачати 112.19 Kb.
Назва1 двох відсотків виручки від реалізації товарів
Дата30.07.2012
Розмір112.19 Kb.
ТипДокументи
1. /Господарське право 2011/теоретичн_ питання 2011/Питання 2011.doc
2. /Господарське право 2011/теоретичн_ питання 2011/господарське право перел_к тестових питань 2011.doc
3. /Господарське право 2011/тести 2011/1.doc
4. /Господарське право 2011/тести 2011/10.doc
5. /Господарське право 2011/тести 2011/11.doc
6. /Господарське право 2011/тести 2011/12.doc
7. /Господарське право 2011/тести 2011/13.doc
8. /Господарське право 2011/тести 2011/14.doc
9. /Господарське право 2011/тести 2011/15.doc
10. /Господарське право 2011/тести 2011/2.doc
11. /Господарське право 2011/тести 2011/3.doc
12. /Господарське право 2011/тести 2011/4.doc
13. /Господарське право 2011/тести 2011/5.doc
14. /Господарське право 2011/тести 2011/6.doc
15. /Господарське право 2011/тести 2011/7.doc
16. /Господарське право 2011/тести 2011/8.doc
17. /Господарське право 2011/тести 2011/9.doc
18. /Господарське право 2011/тести 2011/господарське право тест. питання 2011.doc
Перелік питань для тестової форми семестрового контролю з Господарського права України
Сферу господарських відносин становлять
1 господарським забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів
Рішення про випуск облігацій підприємств оформляється (Впишіть правильну відповідь / /): 1) довідкою
Рішення про реєстрацію іноземних інвестицій приймається протягом робочих днів (Впишіть правильну відповідь / /)
1 не розглядати претензію
Право на здійснення підприємницької діяльності має фізична особа, яка
Об’єднання підприємств за правовим статусом
1 один місяць
1 заснування
1 приватної власності
1 відкрите акціонерне товариство
1 право оперативного використання
1 вимоги-доручення
1 договірними
1 технічні комітети стандартизації
Сферу господарських відносин становлять


1,10

Монопольним (домінуючим) визнається становище підприємця, частка якого на ринку певного товару перевищує ___________________відсотків (Впишіть правильну відповідь /___________________/).


2,10

Вчинення господарюючими суб’єктами – юридичними особами дій, визначених законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу в розмірі до (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) двох відсотків виручки від реалізації товарів;

2) десяти відсотків виручки від реалізації товарів;

3) трьох відсотків виручки від реалізації товарів;

4) одного відсотка виручки від реалізації товарів;

5) п’яти відсотків виручки від реалізації товарів.


3,10

Порушенням законодавства про захист економічної конкуренції вважається (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) приховування монопольного становища;

2) використання монопольного становища;

3) зловживання монопольним становищем;

4) прагнення до зайняття монопольного становища;

5) зайняття монопольного становища.


4,10

Зловживанням монопольним становищем визнається (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) встановлення неузгоджених цін;

2) встановлення надмірно високих цін;

3) встановлення цін, які неможливо було б встановити за умов значної конкуренції;

4) встановлення низьких цін;

5) встановлення монопольно високих цін.


5,10

Будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності вважаються (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) монопольною конкуренцією;

2) недобросовісною діловою практикою;

3) недобросовісною конкуренцією;

4) нечесною конкуренцією;

5) несправедливою конкуренцією.


6,10

Центральним органом державної виконавчої влади, покликаним здійснювати контроль за економічною концентрацією є (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) Вищий господарський суд;

2) Держстандарт;

3) Антимонопольний комітет;

4) Кабінет Міністрів;

5) Монопольне відомство.


7,10

Примусовий поділ монопольного утворення не застосовується, якщо частка внутрішнього обороту структурного підрозділу в загальному обсязі валової продукції підприємства (об’єднання) становить (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) менше 30%;

2) більше 50%;

3) більше 30%;

4) менше 35%;

5) більше 35%.


8,10

За вчинення дій, визначених як зловживання монопольним становищем на підприємця накладається штраф у розмірі (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) до 2 відсотків виручки;

2) до 1 відсотка виручки;

3) до 5 відсотків виручки;

4) до 10 відсотків виручки;

5) до 3 відсотків виручки.


9,10

З питань примусового поділу монопольних утворень та накладення штрафів приймається (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) ухвала;

2) розпорядження;

3) рішення;

4) постанова;

5) наказ.


10,10

Розпорядження про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції надсилається відповідачу протягом (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) наступного дня;

2) тижня протягом семи днів;

3) трьох робочих днів;

4) двох робочих днів;

5) місяця.


11,10

Повноваження службовців Комітету щодо збирання доказів під час розгляду справи стверджуються (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) довіреністю;

2) розпорядженням;

3) службовим дорученням;

4) актом;

5) службовим направленням.


12,10

За результатами збирання доказів у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції складається (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) висновок;

2) акт;

3) подання;

4) опис порушення;

5) клопотання.


13,10

Комітетом накладаються штрафи за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, якщо їх розмір перевищує (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) 500 мінімальних розмірів заробітних плат;

2) 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) 100 мінімальних розмірів заробітних плат;

5) 4000 мінімальних розмірів заробітних плат.


14,10

Заява про перевірку рішення у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції або про перегляд такого рішення підлягає розгляду протягом (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) 60 календарних днів;

2) 60 робочих днів;

3) 30 календарних днів;

4) місяця;

5) 30 робочих днів.


15,10

Про день, час і місце слухання в справі про захист економічної конкуренції особи, які беруть участь у справі, повідомляються не пізніш ніж за_____ до проведення слухання (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) тиждень;

2) два дні;

3) п’ять днів;

4) місяць;

5) десять днів.


16,10

Предметом регулювання діяльності суб’єктів природних монополій відповідно до Закону України „Про природні монополії” є (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) умови укладення та виконання договорів суб’єктами природних монополій;

2) ціни (тарифи) на товари, що виробляються суб’єктами природних монополій;

3) порядок сплати податків суб’єктами природних монополій;

4) доступ споживачів до товарів, що виробляються суб’єктами природних монополій;

5) умови конкуренції між суб’єктами природних монополій;

6) порядок створення суб’єктів природних монополій;

7) види продукції, які можуть вироблятися суб’єктами природних монополій.


17,10

Монопольним (домінуючим) вважається становище кожного з кількох суб’єктів господарювання, якщо стосовно них виконуються такі умови (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) сукупна частка не більше ніж двох суб’єктів господарювання;

2) перевищує 50 відсотків;

3) сукупна частка більше ніж трьох суб’єктів господарювання;

4) сукупна частка не більше ніж трьох суб’єктів господарювання;

5) не перевищує 50 відсотків;

6) перевищує 30 відсотків;

7) перевищує 70 відсотків.


18,10

Монопольним (домінуючим) вважається становище кожного з кількох суб’єктів господарювання, якщо стосовно них виконуються такі умови (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) перевищує 80 відсотків;

2) сукупна частка не більше ніж п’яти суб’єктів господарювання;

3) сукупна частка не більше ніж семи суб’єктів господарювання;

4) перевищує 70 відсотків;

5) перевищує 50 відсотків;

6) не перевищує 70 відсотків;

7) сукупна частка більше ніж п’яти суб’єктів господарювання.


19,10

Вважається, що кожен із двох чи більше суб’єктів господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару, якщо стосовно певного виду товару між ними (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) лише встановлюється конкуренція;

2) немає конкуренції;

3) зароджується конкуренція;

4) є незначна конкуренція;

5) спостерігається конкуренція;

6) є ознаки невеликої конкуренції;

7) є неістотна конкуренція.


20,10

Узгодженими діями є (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) економічна концентрація капіталів при створенні суб’єкта господарювання;

2) створення об’єднання суб’єктів господарювання метою якого є узгодження конкурентної поведінки;

3) злиття двох і більше монопольних утворень;

4) укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі;

5) зловживання монопольним становищем;

6) недобросовісна конкуренція;

7) набуття одним суб’єктом господарювання контролю над іншим.


21,10

Узгодженими діями є (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) економічна концентрація капіталів при створенні суб’єкта господарювання;

2) прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі у будь-якій формі;

3) злиття двох і більше монопольних утворень;

4) створення суб’єкта господарювання метою якого є узгодження конкурентної поведінки;

5) зловживання монопольним становищем;

6) створення об’єднань суб’єктів господарювання;

7) набуття одним суб’єктом господарювання контролю над іншим.


22,10

Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели або можуть призвести до (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) недобросовісної конкуренції;

2) обмеження конкуренції;

3) незначної конкуренції;

4) усунення конкуренції;

5) відсутності конкуренції;

6) зловживання монопольним становищем;

7) заборони конкуренції.


23,10

Органи Комітету, які прийняли рішення у справі про захист економічної конкуренції не мають права його скасувати або змінити; вони вправі (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) переглянути рішення за нововиявленими обставинами;

2) виправити допущені описки чи явні арифметичні помилки;

3) прийняти повторне рішення;

4) прийняти додаткове рішення;

5) направити рішення для перегляду в інший орган Комітету;

6) внести поправки у своє рішення;

7) внести клопотання до суду про роз’яснення їх рішення.


24,10

Органам державної влади і місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфері господарювання, забороняється приймати акти або вчиняти дії, що (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) забезпечують захист комерційної таємниці окремих суб’єктів господарювання;

2) ставлять у нерівне становище окремі категорії суб’єктів господарювання;

3) надають пільги окремим суб’єктам господарювання;

4) визначають привілейоване становище суб’єктів господарювання тієї чи іншої форми власності;

5) підтримують змагання між суб’єктами господарювання;

6) визначають умови конкуренції між суб’єктами господарювання;

7) упорядковують конкуренцію суб’єктів господарювання.


25,10

Дискредитацією господарюючого суб’єкта є поширення у будь-які формі (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) нечітких відомостей;

2) неточних відомостей;

3) неперевірених відомостей;

4) неповних відомостей;

5) негативних відомостей;

6) недостовірних відомостей;

7) особистих відомостей.


26,10

Неправомірними діями у конкуренції щодо комерційної таємниці визнаються її (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) неправомірне виявлення;

2) неправомірне збирання;

3) неправомірна характеристика;

4) неправомірне використання;

5) неправомірне вивчення;

6) неправомірне ознайомлення;

7) неправомірна оцінка.


27,10

Особи, права яких порушені діями, визначеними законом як недобросовісна конкуренція, можуть звернутися із заявою про захист своїх прав протягом шести місяців з дня, коли (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) було виявлено порушення їх прав;

2) вони повинні були дізнатися про порушення своїх прав;

3) вони дізналися про порушення своїх прав та особу порушника;

4) вони дізнались про порушення своїх прав;

5) відбулося порушення їх прав;

6) вони дізналися про наслідки порушення їх прав;

7) вони могли дізнатися про порушення своїх прав.


28,10

Правила професійної етики у конкуренції, розроблені суб’єктами господарювання, можуть використовуватися при (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) розробці проектів регуляторних актів;

2) розробці установчих документів суб’єктів господарювання;

3) використанні комерційної таємниці;

4) укладенні договорів;

5) збиранні комерційної таємниці;

6) досягненні неправомірних переваг у конкуренції;

7) виконанні господарсько-договірних зобов’язань.


29,10

Діяльність суб’єктів природних монополій регулюється у таких сферах (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) виробництва алкогольних напоїв;

2) управління повітряним рухом;

3) реалізації тютюнових виробів;

4) централізованого постачання теплової енергії;

5) виробництва сільськогосподарської продукції, що визначальне значення для держави;

6) страхових послуг;

7) банківської діяльності.


30,10

Діяльність суб’єктів природних монополій регулюється у таких сферах (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) виробництва сільськогосподарської продукції, що визначальне значення для держави;

2) спеціалізованих послуг транспортних терміналів;

3) банківської діяльності;

4) транспортування речовин трубопровідним транспортом;

5) виробництва алкогольних напоїв;

6) реалізації тютюнових виробів;

7) страхових послуг.


31,10

Концентрацією суб’єктів господарювання визнається (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) опосередковане набуття у власність іншим способом часток, що забезпечує досягнення 25 відсотків у вищому органі управління;

2) безпосереднє придбання акцій, що забезпечує досягнення 25 відсотків голосів у вищому органі управління;

3) приєднання одного суб’єкта господарювання до іншого;

4) створення ситуації при якій половина посад членів наглядової ради двох чи більше суб’єктів господарювання обіймають одні і ті ж особи;

5) опосередковане набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу;

6) створення суб’єкта господарювання, метою якого є здійснення координації конкурентної поведінки;

7)створення суб’єкта господарювання двома і більше суб’єктами господарювання;

8) набуття контролю одним суб’єктом господарювання над іншим;

9) безпосереднього придбання активі у вигляді нерухомого майна.


32,10

Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) схилення до бойкоту конкурента;

2) встановлення контролю над ринками товарів;

3) встановлення цін чи інших умов придбання товарів;

4) створення перешкод доступу на ринок;

5) спотворення результатів тендерів;

6) відмова від придбання товарів;

7) розподілу ринків чи джерел постачання;

8) суттєвого обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання;

9) дискредитація суб’єкта господарювання.


33,10

Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, зокрема, визнається (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) дискредитація господарюючого суб’єкта;

2) суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання;

3) обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку;

4) досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

5) встановлення таких цін, які неможливо було б встановити за умов значної конкуренції;

6) схилення до бойкоту господарюючого суб’єкта;

7) застосування різних цін до рівнозначних умов;

8) створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку);

9) купівлі-продаж товарів із примусовим асортиментом.


34,10

Створенням перешкод господарюючим суб’єктам у процесі конкуренції, зокрема, визнається (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

2) дискредитація господарюючого суб’єкта;

3) підкуп працівника постачальника;

4) створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку);

5) схилення до бойкоту господарюючого суб’єкта;

6) обумовлення укладання угод прийняттям суб’єктом господарювання додаткових зобов’язань;

7) надання послуг із примусовим асортиментом;

8) схилення господарюючого суб’єкта до розірвання договору з конкурентом;

9) суттєве обмеження конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання.


35,10

Справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у межах компетенції розглядаються такими органами Антимонопольного комітету України (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) палатою з розгляду справ Комітету;

2) державним уповноваженим Комітету;

3) Комітетом;

4) Головою Комітету;

5) адміністративною колегією територіального відділення Комітету;

6) тимчасово діючою колегією Комітету;

7) постійно діючою адміністративною колегією Комітету;

8) тимчасовою адміністративною колегією Комітету;

9) Головою територіального відділення Комітету.

Схожі:

1 двох відсотків виручки від реалізації товарів iconФірко Н. Б., аспірантка Львівська комерційна академія організація бухгалтерського обліку доходів від реалізації товарів на підприємствах гуртової торгівлі
Організація бухгалтерського обліку доходів від реалізації товарів на підприємствах гуртової торгівлі
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів iconКлас Задачі №1 ( 5 балів)
Набори з двох товарів (30,0) І (10,16) мають однакову вартість по 120 грн кожний. Знайдіть ціни товарів
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів iconЛекція: Податок на додану вартість
Пдв – це непрямий податок, який є часткою новоствореної вартості, входить до ціни реалізації товарів І сплачується споживачем до...
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів iconНаказ №2 Про закупки товарів, робіт та послуг за державні кошти
Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. N 1017 Положення "Про закупки товарів, робіт та послуг за державні кошти", з...
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів iconКо-маркетинг ко-маркетинг
Ко-маркетинг (від англ. Co-marketing) або спільний маркетинг це спільне управління створенням послуг І товарів, а також механізмами...
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів iconПерспективний ріст ринку
Розробити стратегію інвестицій на підприємстві, яке випускає 4 групи товарів, які розташовані у відповідності з їх рейтингом по двох...
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів iconНаказ № " Про створення комісії по оцінюванню товарів І послуг, які поступають до чну від спонсорів"
Наказом Державного казначейства України від 8 грудня 2000р. №125, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000р....
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів iconПриклад 2 Розв’язання завдання на тему «Метод еталонів, що дробляться» Процес навчання за методом еталонів, що дробляться, складається з двох етапів.
На другому етапі обирається максимальна з цих відстаней rmax. Відтворюється гіперсфера з центром у еталоні і радіусом R=rmax+ε. Вона...
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів iconЛекція 2: Керування порядком обчислень Вибір із двох альтернатив. Вкладеність конструкцій вибору. Поліваріантний вибір Поняття операторного блоку
Алгоритмічна конструкція альтернативного розгалуження, або конструкція вибору з двох альтернатив, дозволяє виконавцеві алгоритму...
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів iconА. Н. Математичні методи маршрутизації вантажних міжміських автомобільних перевезень
Він не виробляє товари, продукцію, а переміщує їх від постачальників до споживачів. Тому витрати, пов’язаі з перевезенням вантажів...
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів iconО. М. Шевченко
Наведено апарат реалізації чисельно-аналітичного методу потенціалу при аналізі напружено-деформованого стану багатошарового покриття,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи