1 не розглядати претензію icon

1 не розглядати претензію
Скачати 104.65 Kb.
Назва1 не розглядати претензію
Дата30.07.2012
Розмір104.65 Kb.
ТипДокументи
1. /Господарське право 2011/теоретичн_ питання 2011/Питання 2011.doc
2. /Господарське право 2011/теоретичн_ питання 2011/господарське право перел_к тестових питань 2011.doc
3. /Господарське право 2011/тести 2011/1.doc
4. /Господарське право 2011/тести 2011/10.doc
5. /Господарське право 2011/тести 2011/11.doc
6. /Господарське право 2011/тести 2011/12.doc
7. /Господарське право 2011/тести 2011/13.doc
8. /Господарське право 2011/тести 2011/14.doc
9. /Господарське право 2011/тести 2011/15.doc
10. /Господарське право 2011/тести 2011/2.doc
11. /Господарське право 2011/тести 2011/3.doc
12. /Господарське право 2011/тести 2011/4.doc
13. /Господарське право 2011/тести 2011/5.doc
14. /Господарське право 2011/тести 2011/6.doc
15. /Господарське право 2011/тести 2011/7.doc
16. /Господарське право 2011/тести 2011/8.doc
17. /Господарське право 2011/тести 2011/9.doc
18. /Господарське право 2011/тести 2011/господарське право тест. питання 2011.doc
Перелік питань для тестової форми семестрового контролю з Господарського права України
Сферу господарських відносин становлять
1 господарським забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів
Рішення про випуск облігацій підприємств оформляється (Впишіть правильну відповідь / /): 1) довідкою
Рішення про реєстрацію іноземних інвестицій приймається протягом робочих днів (Впишіть правильну відповідь / /)
1 не розглядати претензію
Право на здійснення підприємницької діяльності має фізична особа, яка
Об’єднання підприємств за правовим статусом
1 один місяць
1 заснування
1 приватної власності
1 відкрите акціонерне товариство
1 право оперативного використання
1 вимоги-доручення
1 договірними
1 технічні комітети стандартизації
Сферу господарських відносин становлять


1,13

У випадку, якщо досудове врегулювання спору передбачено договором, то сторона договору, якій направлено претензію, зобов’язана (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) не розглядати претензію;

2) звернутися до господарського суду;

3) надати мотивовану відповідь на претензію, за наявності певних підстав;

4) надати мотивовану відповідь на претензію;

5) надати мотивовану відповідь на претензію, за власним бажанням.


2,13

У Господарському кодексі України визначено (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) рамки захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання;

2) межі захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання;

3) поняття захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання;

4) способи захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання;

5) види захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання.


3,13

Виберіть вірно визначену форму провадження у господарському процесі (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) окреме провадження;

2) наказне провадження;

3) визивне провадження;

4) позовне провадження;

5) попереднє провадження.


4,13

Виберіть вірно визначену форму провадження у господарському процесі (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) визивне провадження;

2) окреме провадження;

3) наказне провадження;

4) провадження в справах про банкрутство;

5) попереднє провадження.


5,13

Згідно Господарського процесуального кодексу, претензія розглядається у (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) 30-ти денний строк;

2) двох місячний строк;

3) 20-ти денний строк;

4) місячний строк;

5) трьох місячний строк.


6,13

Якщо до претензії не додано всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребовуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) шести днів;

2) семи днів;

3) трьох днів;

4) п’яти днів;

5) чотирьох днів.


7,13

В тих випадках, коли обов'язковими для обох суб’єктів господарювання правилами або договором передбачено право перепровірки забракованої продукції (товарів) підприємством-виготовлювачем, претензії, пов'язані з якістю та комплектністю продукції (товарів), розглядаються у (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) місячний строк;

2) 20-ти денний строк;

3) 30-ти денний строк;

4) двох місячний строк;

5) трьох місячний строк.


8,13

Доповніть законодавче положення : «Якщо у відповіді про визнання претензії не повідомляється про перерахування визнаної суми, то через ______ днів після її отримання така відповідь є підставою для примусового стягнення заборгованості державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження": (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) чотирьох;

2) п’яти;

3) трьох;

4) двадцяти;

5) десяти.


9,13

Спори між суб’єктами господарювання вирішуються (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) цивільними судами;

2) адміністративними судами;

3) судами загальної юрисдикції;

4) господарськими судами;

5) арбітражними судами.


10,13

Спори між суб’єктами господарювання та органами влади і управління вирішуються (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) арбітражними судами;

2) судами загальної юрисдикції;

3) господарськими судами;

4) адміністративними судами;

5) цивільними судами.


11,13

Завданням третейського суду є (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) часткове виконання функцій адміністративних судів;

2) зменшення навантаження на господарські суду;

3) виконання функцій господарських судів;

4) захист прав та охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду;

5) виконання функцій судів загальної юрисдикції.


12,13

Постійно діючі третейські суди в Україні утворюються (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) як спілки адвокатів;

2) як господарські товариства;

3) як об’єднання фізичних осіб-підприємців;

4) без статусу юридичної особи;

5) у будь-якій організаційно-правовій формі юридичної особи.


13,13

Третейські суди для вирішення конкретного спору (суди ad hok) в Україні утворюються (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) як об’єднання підприємств;

2) як торгово промислові палати;

3) як об’єднання громадян;

4) без статусу юридичної особи;

5) у будь-якій організаційно-правовій формі юридичної особи.


14,13

Державна реєстрація постійно діючого третейського суду, засновником якого є всеукраїнська громадська організація, здійснюється (Впишіть правильну відповідь /___________________/):

1) обласною державною адміністрацією;

2) державним реєстратором;

3) обласним управлінням юстиції;

4) Міністерством юстиції України;

5) Верховним судом України.


15,13

До претензії додаються документи, що підтверджують вимоги заявника (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) документи, які є в іншої сторони можуть не додаватися, без зазначення про це у претензії;

2) у копіях;

3) разом з позовною заявою;

4) документи, які є в іншої сторони можуть не додаватися, із зазначенням про це у претензії;

5) виключно в оригіналах;

6) в оригіналах;

7) належним чином засвідчених копіях.


16,13

Господарським судам підвідомчі спори, що виникають між суб’єктами господарювання при (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) спори між суб’єктами господарювання та органами влади і управління;

2) погодженні стандартів;

3) погодженні технічних умов;

4) виконанні господарських договорів;

5) встановленні тарифів на послуги, якщо, відповідно до законодавства, ці тарифи не можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

6) укладенні господарських договорів;

7) зміні господарських договорів.


17,13

Господарським судам непідвідомчі спори, що виникають між суб’єктами господарювання при (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) розірванні господарських договорів;

2) укладенні господарських договорів;

3) виконанні господарських договорів;

4) погодженні технічних умов;

5) встановленні цін, якщо, відповідно до законодавства, ці ціни можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

6) погодженні стандартів;

7) встановленні тарифів на послуги, якщо, відповідно до законодавства, ці тарифи не можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору.


18,13

Без статусу юридичної особи в Україні утворюються (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) тимчасово діючі третейські суди;

2) місцеві господарські суди;

3) регіональні третейські суди;

4) третейські суди створені для розгляду конкретного спору;

5) господарські суди;

6) третейські суди типу ad hok;

7) постійно діючі третейські суди.


19,13

Завданням третейського суду є (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) часткове виконання функцій адміністративних судів;

2) виконання функцій судів загальної юрисдикції;

3) виконання функцій господарських судів;

4) захист охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду;

5) виконання функцій адміністративних судів;

6) зменшення навантаження на господарські суду;

7) захист прав сторін третейського розгляду.


20,13

Постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти в Україні при (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) місцевих об’єднаннях громадян;

2) судах;

3) всеукраїнських об’єднаннях громадян;

4) всеукраїнських громадських організаціях;

5) об’єднаннях громадян;

6) об’єднаннях банків;

7) органах державної влади та управління.


21,13

Положення про постійно діючий третейський суд в Україні (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) повинно бути затверджене його суддями;

2) затверджується Міністерством юстиції України;

3) затверджується його арбітрами;

4) повинно бути опубліковане;

5) повинно бути розповсюджене між третейськими суддями;

6) затверджується головою третейського суду;

7) затверджується засновником.


22,13

Регламент постійно діючого третейського суду в Україні (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) затверджується його арбітрами;

2) повинен бути розповсюджений між третейськими суддями;

3) повинен бути затверджений його суддями;

4) затверджується засновником;

5) затверджується Міністерством юстиції України;

6) затверджується головою третейського суду;

7) повинен бути опублікований.


23,13

Третейська угода повинна бути укладена у вигляді (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) претензії;

2) позовної заяви;

3) заяви про розгляд справи у постійно діючому третейському суді;

4) третейського застереження в контракті;

5) заяви про розгляд справи у третейському суді, створеному для розгляду конкретного спору;

6) третейського застереження в договорі;

7) окремого письмового договору.


24,13

Третейська угода повинна може містити вказівку про вирішення спору (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) судом;

2) одним суддею;

3) виключно тимчасово діючим третейським судом;

4) конкретно визначеним третейським судом;

5) тимчасово діючим третейським судом;

6) певним постійно діючим третейським судом;

7) будь-яким третейським судом.


25,13

Утворення постійно діючого третейського суду в Україні вимагає (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) прийняття регламенту третейського суду;

2) прийняття Положення про третейський суд;

3) реєстрації Положення про третейський суд;

4) затвердження списку третейських суддів;

5) реєстрації регламенту третейського суду;

6) затвердження Положення про третейський суд;

7) затвердження регламенту третейського суду.


26,13

Без статусу юридичної особи в Україні утворюються (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) третейські суди типу ad hok;

2) регіональні третейські суди;

3) тимчасово діючі третейські суди;

4) господарські суди;

5) постійно діючі третейські суди;

6) третейські суди створені для розгляду конкретного спору;

7) всі види третейських судів;

8) встановленні цін, якщо, відповідно до законодавства, ці ціни можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

9) міжнародні третейські суди.


27,13

Третейські суди не можуть розглядати справи (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) про розірвання господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;

2) про усунення перешкод у користуванні майном;

3) про визнання господарських договорів недійсними;

4) про розірвання господарських договорів;

5) про визнання недійсними нормативно-правових актів;

6) про банкрутство;

7) про зміну міжнародного договору (контракту);

8) про визнання права власності;

9) про зміну господарських договорів.


28,13

Третейські суди можуть розглядати справи (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) про розірвання господарських договорів;

2) про зміну міжнародного договору (контракту);

3) про визнання недійсними нормативно-правових актів;

4) про розірвання господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;

5) про визнання господарських договорів недійсними;

6) про зміну господарських договорів;

7) про визнання права власності;

8) про банкрутство;

9) про усунення перешкод у користуванні майном.


29,13

Списки третейських суддів постійно діючих третейських судів в Україні повинні містити такі відомості про третейських суддів (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) стаж роботи за спеціальністю;

2) науковий ступінь;

3) стать;

4) ранг державного службовця;

5) освіту;

6) спеціальність;

7) дату народження;

8) місце народження;

9) загальний трудовий стаж.


30,13

Третейська угода повинна може містити вказівку про вирішення спору (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) будь-яким третейським судом;

2) судом;

3) виключно тимчасово діючим третейським судом;

4) тимчасово діючим третейським судом;

5) певним постійно діючим третейським судом;

6) конкретно визначеним третейським судом;

7) третейським судом типу ad hok;

8) одним суддею;

9) господарським судом.


31,13

Господарським судам підвідомчі спори, що виникають між суб’єктами господарювання при (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) зміні господарських договорів;

2) встановленні цін, якщо, відповідно до законодавства, ці ціни не можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

3) погодженні стандартів;

4) погодженні технічних умов;

5) встановленні цін, якщо, відповідно до законодавства, ці ціни можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

6) укладенні господарських договорів;

7) виконанні господарських договорів;

8) встановленні тарифів на послуги, якщо, відповідно до законодавства, ці тарифи не можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

9) встановленні тарифів на послуги, якщо, відповідно до законодавства, ці тарифи можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору.


32,13

Господарським судам непідвідомчі спори, що виникають між суб’єктами господарювання при (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) встановленні тарифів на послуги, якщо, відповідно до законодавства, ці тарифи не можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

2) розірванні господарських договорів;

3) укладенні господарських договорів;

4) виконанні господарських договорів;

5) погодженні стандартів;

6) погодженні технічних умов;

7) встановленні цін, якщо, відповідно до законодавства, ці ціни не можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

8) встановленні цін, якщо, відповідно до законодавства, ці ціни можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору;

9) встановленні тарифів на послуги, якщо, відповідно до законодавства, ці тарифи можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору.


33,13

Постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти в Україні при (Впишіть правильні відповіді /___________________/):

1) органах державної влади та управління;

2) об’єднаннях громадян;

3) об’єднаннях суб’єктів підприємницької діяльності;

4) господарських судах;

5) фондових біржах;

6) всеукраїнських громадських організаціях;

7) об’єднаннях банків;

8) всеукраїнських об’єднаннях громадян;

9) місцевих об’єднаннях громадян.

Схожі:

1 не розглядати претензію icon5. Механічний годинник з гирею можна наближено розглядати як маятник із згасанням, рівняння коливань якого має вигляд
Механічний годинник з гирею можна наближено розглядати як маятник із згасанням, рівняння коливань якого має вигляд
1 не розглядати претензію iconІнформаційний потенціал підприємства с. М. Ілляшенко, д-р екон наук., проф
Згідно з [1, 2] інформаційні ресурси слід розглядати як вихідний фактор людської діяльності, основу якого становить інформація
1 не розглядати претензію iconУдк 378. 145 Москаленко А. Науковий керівник
Поряд з цим ects слід розглядати лише як основу для визначення технології трансферу (перезарахування) освітніх кредитів
1 не розглядати претензію iconЦентр підготовки виробничих кадрів
Оскільки навчально-виробничій процес перетинається з науково-виробничим, І господарською діяльністю, то його доцільно розглядати...
1 не розглядати претензію icon§3 Лінії другого порядку
При цьому почнемо з розгляду різних об`єктів на координатній площині ху І будемо тим самим розглядати рівняння з двома невідомими,...
1 не розглядати претензію icon§3 Лінії другого порядку
При цьому почнемо з розгляду різних об`єктів на координатній площині ху І будемо тим самим розглядати рівняння з двома невідомими,...
1 не розглядати претензію iconХарченко Олена м. Луганськ множинність феномена "метафора"
Одним ізважливихаспектів вивчення метафори є функціональний, який, зокрема, дозволяє розглядати її як стильову ознаку, як структурно-семантичний...
1 не розглядати претензію iconДержавний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
У цьому році продовж наших засідань ми будемо розглядати актуальні питання молодих вчених Інституту торгівлі, обслуговуючих технологій...
1 не розглядати претензію iconДо уваги вчителів початкових класів Апробація авторської програми курсу за вибором «Сумщинознавство»
На сучасному етапі реформування навчального процесу варіативний компонент слід розглядати як пріоритетний засіб реалізації нової...
1 не розглядати претензію iconРозділ 5 Процес Пуассона
Нехай випадковий процес, який на проміжку приймає цілочисельні невід’ємні значення (множина ) І стартує з нуля: у подібних випадках...
1 не розглядати претензію iconПоняття, методи та принципи ситуаційного менеджменту
Новим в даний час є спроби розглядати ситуаційну теорію як об'єднуючу концепцію, перетворення її на засадничий принцип управлінського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи