Об’єднання підприємств за правовим статусом icon

Об’єднання підприємств за правовим статусом
Скачати 75.42 Kb.
НазваОб’єднання підприємств за правовим статусом
Дата30.07.2012
Розмір75.42 Kb.
ТипДокументи
1. /Господарське право 2011/теоретичн_ питання 2011/Питання 2011.doc
2. /Господарське право 2011/теоретичн_ питання 2011/господарське право перел_к тестових питань 2011.doc
3. /Господарське право 2011/тести 2011/1.doc
4. /Господарське право 2011/тести 2011/10.doc
5. /Господарське право 2011/тести 2011/11.doc
6. /Господарське право 2011/тести 2011/12.doc
7. /Господарське право 2011/тести 2011/13.doc
8. /Господарське право 2011/тести 2011/14.doc
9. /Господарське право 2011/тести 2011/15.doc
10. /Господарське право 2011/тести 2011/2.doc
11. /Господарське право 2011/тести 2011/3.doc
12. /Господарське право 2011/тести 2011/4.doc
13. /Господарське право 2011/тести 2011/5.doc
14. /Господарське право 2011/тести 2011/6.doc
15. /Господарське право 2011/тести 2011/7.doc
16. /Господарське право 2011/тести 2011/8.doc
17. /Господарське право 2011/тести 2011/9.doc
18. /Господарське право 2011/тести 2011/господарське право тест. питання 2011.doc
Перелік питань для тестової форми семестрового контролю з Господарського права України
Сферу господарських відносин становлять
1 господарським забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів
1 двох відсотків виручки від реалізації товарів
Рішення про випуск облігацій підприємств оформляється (Впишіть правильну відповідь / /): 1) довідкою
Рішення про реєстрацію іноземних інвестицій приймається протягом робочих днів (Впишіть правильну відповідь / /)
1 не розглядати претензію
Право на здійснення підприємницької діяльності має фізична особа, яка
Об’єднання підприємств за правовим статусом
1 один місяць
1 заснування
1 приватної власності
1 відкрите акціонерне товариство
1 право оперативного використання
1 вимоги-доручення
1 договірними
1 технічні комітети стандартизації
Сферу господарських відносин становлять


1,15

Об’єднання підприємств за правовим статусом:

1) може не бути юридичною особою;

2) може бути юридичною особою;

3) не є юридичною особою;

4) є юридичною особою;

5) прирівнюється до юридичних осіб.


2,15

Підприємства, які стали учасниками об’єднань підприємств:

1) можуть втрачати статус юридичної особи;

2) втрачають статус юридичної особи;

3) можуть зберігати статус юридичної особи;

4) зберігають статус юридичної особи;

5) прирівнюються за статусом до юридичних осіб.


3,15

Ліквідація державного (комунального) об’єднання провадиться за рішенням:

1) генерального директора об’єднання;

2) підприємств-учасників;

3) загальних зборів об’єднання;

4) органу, що прийняв рішення про утворення об’єднання;

5) правління об’єднання.


4,15

Група підприємств, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності у формі участі в статутному фонді та/або управлінні називається:

1) об’єднаними підприємствами;

2) афілійованими підприємствами;

3) залежними підприємствами;

4) асоційованими підприємствами;

5) дочірними підприємствами.


5,15

Залежність між асоційованими підприємствами, за якої одне з них має можливість блокувати прийняття рішень іншим, які повинні прийматися кваліфікованою більшістю голосів вважається:

1) вирішальною;

2) звичайною;

3) істотною;

4) простою;

5) значною.


6,15

Вирішальна залежність між асоційованими підприємствами передбачає володіння одним із:

1) істотним пакетом акцій;

2) значним пакетом акцій;

3) вирішальним пакетом акцій;

4) контрольним пакетом акцій;

5) великим пакетом акцій.


7,15

Холдингова компанія діє в організаційно-правовій формі:

1) товариства з додатковою відповідальністю;

2) командитного товариства;

3) товариства з обмеженою відповідальністю;

4) акціонерного товариства;

5) виробничого кооперативу.


8,15

Об’єднання юридичних осіб, яке утворене в Україні чи за межами України, і має відповідні матеріально-технологічні та економічні можливості для користування надрами, що підтверджено документами, виданими згідно із законами (процедурами) країни інвестора називаються:

1) концернами;

2) промислово-фінансовими групами;

3) консорціумами;

4) об’єднаннями, які діють на засадах угоди про розподіл продукції;

5) корпораціями.


9,15

Правовою основою діяльності господарчих об’єднань без статусу юридичної особи є:

1) статут;

2) засновницький договір;

3) положення;

4) договір про спільну діяльність;

5) установчий договір.


10,15

Функції управління діяльністю промислово-фінансової групи виконує:

1) генеральний директор;

2) правління;

3) оператор угоди;

4) головне підприємство;

5) дирекція.


11,15

Функції управління діяльністю об’єднання, яке діє на засадах угоди про розподіл продукції, виконує:

1) головне підприємство;

2) загальні збори;

3) дирекція;

4) оператор угоди;

5) правління.


12,15

Державною холдинговою є холдингова компанія утворена у формі відкритого акціонерного товариства, в якій державі належать не менш як _____ відсотків акцій:

1) 60;

2) 50;

3) 51;

4) 100;

5) 75.


13,15

Частка у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності холдингової компанії, не повинна перевищувати __20___ відсотків статутного фонду холдингової компанії.


14,15

Рішення про утворення холдингової компанії оформляється:

1) статутом;

2) протоколом;

3) актом органу управління;

4) договором;

5) меморандумом.


15,15

Холдинговим корпоративним пакетом акцій вважається пакет акцій корпоративного підприємства, який перевищує:

1) 51 відсоток;

2) 60 відсотків;

3) 100 відсотків;

4) 50 відсотків;

5) 75 відсотків.


16,15

Підприємство, яке входить до складу державного або комунального господарського об’єднання, не має права без згоди об’єднання:

1) самостійно розпоряджатися прибутком від господарської діяльності;

2) самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

3) об’єднувати свою діяльність з іншими суб’єктами господарювання;

4) змінювати предмет діяльності;

5) утворювати дочірні підприємства;

6) змінювати місцезнаходження;

7) приймати рішення про припинення своєї діяльності.


17,15

Управління державним (комунальним) господарським об’єднанням здійснюють:

1) загальні збори об’єднання;

2) рада об’єднання;

3) генеральний директор об’єднання;

4) ревізійна комісія об’єднання;

5) члени об’єднання;

6) дирекція об’єднання;

7) правління об’єднання.


18,15

Майно передається об’єднанню його учасниками у:

1) довірчу власність;

2) власність;

3) господарське відання;

4) оперативне використання;

5) володіння і користування;

6) користування;

7) оперативне управління.


19,15

Підприємства-учасники об’єднання можуть вийти з його складу із збереженням:

1) зобов’язання щодо сплати податків;

2) укладених договорів з іншими суб’єктами господарювання;

3) взаємних зобов’язань;

4) права дорадчого голосу у вищому органі управління об’єднання;

5) статусу юридичної особи;

6) зобов’язань перед іншими підприємствами-учасниками об’єднання;

7) права на одержання дивідендів.


20,15

Об’єднання підприємств не відповідає за зобов’язаннями його учасників, а підприємства-учасники не відповідають за зобов’язаннями об’єднання, якщо інше не передбачено:

1) засновницьким договором об’єднання;

2) домовленістю між об’єднанням та його учасниками;

3) установчим договором об’єднання;

4) законом;

5) статутами підприємств-учасників об’єднання;

6) актами господарського законодавства;

7) статутом об’єднання.


21,15

Майно, що залишилося після ліквідації об’єднання, розподіляється між учасниками згідно з:

1) законом;

2) статутом об’єднання;

3) статутами підприємств-учасників об’єднання;

4) актами господарського законодавства;

5) засновницьким договором об’єднання;

6) договором;

7) установчим договором об’єднання.


22,15

Залежність між асоційованими підприємствами може бути:

1) звичайною;

2) істотною;

3) вирішальною;

4) значною;

5) великою;

6) неістотною;

7) простою.


23,15

Господарські об’єднання за часом створення поділяються на:

1) триваючі;

2) разові;

3) тимчасові;

4) довговічні;

5) непостійні;

6) остаточні;

7) постійні.


24,15

Залежно від правової основи діяльності господарські об’єднання поділяються на:

1) тимчасові;

2) постійні;

3) 4статутні;

4) зі статусом юридичної особи;

5) без статусу юридичної особи;

6) законні;

7) договірні.


25,15

Господарські об’єднання можуть діяти в таких організаційно-правових формах:

1) кооператив;

2) акціонерне товариство;

3) асоціація;

4) спілка;

5) співдружність;

6) товариство;

7) корпорація.


26,15

Господарські об’єднання можуть діяти в таких організаційно-правових формах:

1) акціонерне товариство;

2) кооператив;

3) консорціум;

4) спілка;

5) товариство;

6) співдружність;

7) концерн.


27,15

Договірними об’єднаннями підприємств вважаються:

1) товариство;

2) концерн;

3) асоціація;

4) спілка;

5) консорціум;

6) холдинг;

7) корпорація.


28,15

Державні і комунальні господарські об’єднання утворюються, як правило, у формі:

1) консорціуму;

2) асоціації;

3) корпорації;

4) спілки;

5) товариства;

6) холдингу;

7) концерну.


29,15

За складом учасників промислово-фінансові групи бувають:

1) регіональними;

2) вітчизняними;

3) національними;

4) міжнародними;

5) міжнаціональними;

6) внутрішніми;

7) транснаціональними.


30,15

Не є юридичними особами такі види господарчих об’єднань:

1) державні (комунальні) господарські об’єднання;

2) корпорації;

3) промислово-фінансові групи;

4) концерни;

5) асоціації;

6) консорціуми;

7) об’єднання, які діють на засадах угоди про розподіл продукції.


31,15

Вищий орган господарського об’єднання:

1) утворює виконавчий орган господарського об’єднання;

2) вирішує питання про порядок розпорядження прибутком підприємствами-учасниками об’єднання;

3) вносить зміни до статуту господарського об’єднання;

4) вирішує фінансові питання відповідно до установчих документів;

5) утворює наглядовий орган об’єднання;

6) вирішує питання про прийняття в об’єднання нових учасників;

7) вирішує інші питання відповідно до установчих документів;

8) вирішує питання про припинення діяльності підприємств-учасників об’єднання;

9) утворює та припиняє діяльність виконавчих органів підприємств-учасників об’єднання.


32,15

До особливостей створення і діяльності об’єднань підприємств належать:

1) їх засновники (учасники) не несуть відповідальності за їх зобов’язаннями, якщо інше не передбачено установчими документами;

2) вони не мають самостійних органів управління;

3) вони мають статус юридичної особи;

4) їх засновниками (учасниками) повинні бути не менше двох підприємств;

5) вони є власниками належного їм майна;

6) вони створюються виключно як корпоративні підприємства із визначенням часток їх учасників;

7) вони не є власниками переданого їм майна, а діють на праві господарського відання або оперативного управління;

8) їх засновники (учасники) несуть солідарну відповідальність за ї зобов’язаннями;

9) вони створюються як унітарні підприємства.


33,15

До особливостей створення і діяльності господарчих об’єднань без статусу юридичної особи(промислово-фінансових груп та об’єднань, які діють на засадах угоди про розподіл продукції) належать:

1) вони не мають статусу юридичної особи;

2) їх учасники не несуть відповідальності за їх зобов’язаннями;

3) їх учасники несуть солідарну відповідальність за їх зобов’язаннями;

4) створюються і діють на підставі договору про спільну діяльність;

5) створюються і діють на підставі статуту;

6) у них не утворюються органи управління, а функції управління діяльністю покладаються на одного із учасників;

7) ведення обліку та звітності у них покладається на одного із учасників;

8) управління їх діяльністю покладається на правління та генерального директора об’єднання;

9) є юридичними особами.

Схожі:

Об’єднання підприємств за правовим статусом iconТема: «Політичні інститути та конституційне право сша»
В чому полягають відмінності між правовим статусом уроджених та натуралізованих громадян сша?
Об’єднання підприємств за правовим статусом iconЗатверджую
Поняття, цілі, задачі, сфери І напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими...
Об’єднання підприємств за правовим статусом iconЗатверджую
Поняття, цілі, задачі, сфери І напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими...
Об’єднання підприємств за правовим статусом iconВступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом 030504 «Економіка підприємства»
Поняття, цілі, задачі, сфери і напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств. Види підприємств за окремими...
Об’єднання підприємств за правовим статусом icon«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт­ність в Україні»
В ринкових умовах, які супроводжуються постійною конку­рентною боротьбою виникає необхідність створення дочірніх підприємств, або...
Об’єднання підприємств за правовим статусом iconПитання для іспиту з дисципліни “Господарське законодавство”
Правовий стату об'єднання підприємств. 10. Правовий статус господарських товариств
Об’єднання підприємств за правовим статусом iconЗаняття n 10. Загальна артросиндесмологія. З`єднання кiсток тулуба, з`єднання
Суглоби, які утворені трьома або більшою кількістю суглобових поверхонь, називаються
Об’єднання підприємств за правовим статусом iconKaлендарний план практичних занять
Зміст, задачі і методи вивчення топографічної анатомії і оперативної хірургії. Хірургічний інструментарій. Місцева анестезія. Роз'єднання...
Об’єднання підприємств за правовим статусом iconПрактичне заняття 1 7
Завдання 2 Роз'єднання кривої й об'єднання вузлів. Перетворення розтягання й повороту виділених вузлів 37
Об’єднання підприємств за правовим статусом icon2. 3 Тема: З'єднання І передачі Класифікація з'єднань
З'єднання та передачі є основою функ­ціонування будь-якої машини та взаємодії деталей, що входять до її складу
Об’єднання підприємств за правовим статусом iconЗ оперативної хірургії та топографічної анатомії І семестр (весняний)
Хiрургiчний iнструментарiй, шовний i перев'язочний матерiал. Технiка обробки та iзоляцiї операцiйного поля. Мiсцева iнфiльтрацiйна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи