Представництво у цивільному судочинстві участь особи через представника не допускається у справах про icon

Представництво у цивільному судочинстві участь особи через представника не допускається у справах про
НазваПредставництво у цивільному судочинстві участь особи через представника не допускається у справах про
Сторінка1/6
Дата30.07.2012
Розмір1.16 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
1. /Цив_льний процес модуль 2.docПредставництво у цивільному судочинстві участь особи через представника не допускається у справах про

Тема 7. ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ


1. Участь особи через представника не допускається у справах про:

 1. відшкодування моральної шкоди;

 2. захист прав споживачів;

 3. захист честі, гідності, ділової репутації;

 4. визнання правочину недійсним;

 5. усиновлення;


2. Державу представляють відповідні:

 1. громадські організації

 2. органи державної влади в межах їх компетенції через свого представника;

 3. благодійні організації;

 4. адвокатські об’єднання

 5. профспілки;
 1. Представником у суді може бути...:

 1. прокурор

 2. лише адвокат;

 3. фізична особа, яка досягла 18 років;

 4. фізична особа, яка досягла 18 років і має цивільну дієздатність та належно посвідчені повноваження на здійснення представництва;

 5. фізична особа, яка досягла 18 років і має цивільну процесуальну дієздатність та належно посвідчені повноваження на здійснення представництва;


4. До ордера адвоката обов'язково додається витяг:

 1. із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій

 2. зі статуту адвокатського об’єднання

 3. із Закону України «Про адвокатуру»

 4. із банківських документів про оплату послуг адвоката

 5. свідоцтва про державну реєстрацію адвоката суб’єктом підприємницької діяльності


5. Суд може призначити або замінити законного представника за клопотанням малолітньої або неповнолітньої особи, якщо:

 1. це відповідає її інтересам

 2. це суперечить її інтересам

 3. це передбачено законом

 4. є згода батьків

 5. є згода психолога


6. Права, свободи та інтереси спадкоємців особи, яка оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята, захищає...:

 1. спадкоємець

 2. договірний представник;

 3. заповідач;

 4. відказоодержувач;

 5. особа, яка вживає заходів щодо охорони спадкового майна;


1. Юридичних осіб представляють:

1) їхні органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням

2) їх представники

3) структурні підрозділи

4) прокурор

5) громадські організації

6) вдячні споживачі

7) місія ООН в Україні


Юридичних осіб представляють їх органи, що діють в межах своїх повноважень, наданих їм...:

1) положенням

2) розпорядженням

3) законом

4) наказом

5) статутом

6) заповітом

7) шлюбним договором


За підставами виникнення виділяють такі види судового представництва як:

1) представництво заявника та заінтересованих осіб

2) законне

3) представництво осіб, які беруть участь у справі

4) договірне

5) представництво позивача і відповідача

6) державне

7) соціальне


Представником у суді може бути...:

1) прокурор

2) адвокат

3) фізична особа, яка досягла 18 років

4) фізична особа, яка досягла 18 років і не має цивільної дієздатності та належно посвідчені по повноваження на здійснення представництва

5) фізична особа, яка досягла 18 років і має цивільну процесуальну дієздатність та належно посвідчені повноваження на здійснення представництва

6) недієздатні особи

7) малолітні особи


Які з наведених варіантів правильно відображають законодавчі положення, що стосуються вчинення процесуальних дій при звільненні особи, призначеної опікуном, від повноважень опікуна:

1) про звільнення особи від її повноважень опікуна і призначення іншої особи опікуном суд постановляє ухвалу

2) про звільнення особи від її повноважень опікуна і призначення іншої особи опікуном ухвалюється рішення

3) інша особа призначається опікуном за поданням відділу освіти відповідного органу місцевого самоврядування

4) участь органів опіки та піклування при розгляді таких категорій справ є обов’язковою

5) інша особа призначається опікуном за поданням органу опіки та піклування

6) про звільнення особи від її повноважень опікуна і призначення іншої особи опікуном ухвалюється постанова

7) інша особа призначається опікуном за поданням закладу охорони здоров'я


Права, свободи та інтереси малолітніх осіб у суді захищають...:

1) їхні опікуни

2) їхні усиновлювачі

3) директор школи, де навчається малолітня особа

4) психолог

5) їхні піклувальники

6) психоаналітик

7) їхні батьки


Права, свободи та інтереси спадкоємців особи, яка оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята, захищає...:

1) спадкоємець

2) договірний представник

3) виконавець заповіту

4) відказоодержувач

5) особа, яка вживає заходів щодо охорони спадкового майна

6) прокурор

7) спадкодавець


Виберіть варіанти відповідей, які правильно називають реквізити довіреності, яка видається від імені юридичної особи для судового представництва:

1) довіреність видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом

2) довіреність від імені юридичної особи підлягає нотаріальному посвідченню

3) для довіреності від імені юридичної особи достатньо лише прикладення печатки юридичної особи

4) довіреність видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки юридичної особи та підлягає нотаріальному посвідченню

5) довіреність від імені юридичної особи видається з прикладенням печатки юридичної особи

6) довіреність від імені юридичної особи видається в усній формі

7) довіреність від імені фізичної особи видається в усній формі


Які документи можуть посвідчувати повноваження судового представника у цивільному судочинстві:

1) рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна малолітній особі, яка позбавлена батьківського піклування

2) рішення фізичної особи про визначення договірного представника

3) довіреність від імені юридичної особи

4) рішення суду про усиновлення дитини

5) рішення органу опіки та піклування про призначення піклувальника для охорони спадкового майна

6) рішення про усиновлення юридичної особи

7) договір купівлі-продажу будинку


Які документи можуть посвідчувати повноваження адвоката у цивільному судочинстві як договірного представника:

1) довіреність юридичної особи

2) довіреність фізичної особи

3) ордер

4) Свідоцтво про народження дитини

5) наказ

6) розпорядження

7) постанова


0610, 7, 1, 1, 180

Про припинення представництва або обмеження повноважень представника за довіреністю має бути повідомлено суд шляхом...:

1) звернення із письмовою заявою, яка має бути підписана довірителем та представником

2) подання тільки письмової заяви, яка має бути підписана довірителем і представником

3) подання письмової заяви

4) подання клопотання

5) усної заяви, зробленої у судовому засіданні

6) пред’явлення позову

7) надання висновку експерта


Договірний представник у цивільному судочинстві має право:

1) визнати позов повністю, якщо у виданій йому довіреності немає застереженого обмеження щодо вчинення цієї процесуальної дії

2) заявляти відводи лише за згодою довірителя

3) подавати свої доводи щодо питань, які виникають під час судового розгляду

4) знімати копії із журналу судового засідання

5) визнати позов повністю, що є підставою для закриття провадження у справі

6) надавати висновки

7) ухвалювати рішення іменем України


Права, свободи та інтереси фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть захищати у суді:

1) фізичні особи, які досягли 18 років

2) їхні опікуни

3) їхні піклувальники

4) будь-які особи

5) їхні батьки

6) експерти

7) свідки


У відповідях під котрими номерами правильно зазначено суб’єктів, які мають право на участь у цивільному судочинстві через представника:

1) позивач

2) перекладач

3) судовий розпорядник

4) свідок

5) боржник у справах наказного провадження

6) експерт

7) заявник у справах наказного провадження


У відповідях під котрими номерами правильно названі випадки, коли судді, слідчі, прокурори можуть бути представниками в суді:

1) коли вони діють як представники особи, яка є відповідачем у справі

2) коли вони діють як представники експертної установи

3) коли вони діють як спеціалісти

4) коли вони діють як законні представники

5) коли вони діють як представники відповідного органу, що є відповідачем у справі

6) коли вони діють як представники відповідного органу, що є третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, у справі

7) коли вони діють як представники особи, яка є позивачем у справі


Повноваження судового представника позивача можуть бути посвідчені такими документами як:

1) довіреністю фізичної особи

2) рішенням органу опіки та піклування про призначення опікуна фізичній особі, яка визнана за рішенням суду недієздатною

3) рішенням

4) рішення суду про усиновлення

5) довіреністю юридичної особи

6) заповітом

7) свідоцтвом про шлюб


У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що стосуються законодавчих положень щодо прав та обов’язків судового представника у цивільному судочинстві:

1) договірний представник має право змінити предмет позову, якщо щодо цієї процесуальної дії не має застереженого обмеження у виданій йому довіреності

2) законний представник може вчиняти від свого імені усі процесуальні дії в інтересах особи, яку він представляє

3) якщо судовий представник позивача відмовляється від наданих йому повноважень, він не може бути у цій самій справі судовим представником відповідача

4) якщо судовий представник позивача відмовляється від наданих йому повноважень, він може бути у цій самій справі судовим представником відповідача

5) законний представник не може укладати мирову угоду

6) повноваження договірного представника можуть бути обмежені шляхом усної заяви, зробленої у судовому засіданні

7) договірний представник має право змінити предмет позову, якщо це прямо передбачено у виданій для представництва довіреності


У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що стосуються законодавчих положень щодо заміни або призначення законного представника судом:

1) якщо при розгляді справи буде встановлено, що малолітня особа, позбавлена батьківського піклування, не має законного представника, суд постановляє ухвалу, якою встановлює над нею опіку та зобов’язує орган опіки та піклування призначити їй опікуна

2) якщо законний представник не має права вести справу в суді з підстав, встановлених законом, суд за поданням органу опіки та піклування замінює законного представника

3) якщо законний представник не має права вести справу в суді з підстав, встановлених законом, суд постановляє ухвалу, якою зобов’язує орган опіки та піклування замінити законного представника

4) суд за заявою органу опіки та піклування звільняє особу, призначену піклувальником, від повноважень піклувальника і призначає за поданням органу опіки та піклування іншу особу, про що постановляє ухвалу

5) суд своєю ухвалою за заявою особи, над якою встановлено піклування, може звільнити піклувальника від його повноважень і призначити за поданням органу опіки та піклування іншого піклувальника

6) суд з власної ініціативи звільняє особу, призначену піклувальником, від повноважень піклувальника і призначає за поданням органу опіки та піклування іншу особу, про що постановляє ухвалу

7) якщо при розгляді справи буде встановлено, що малолітня особа, позбавлена батьківського піклування, не має законного представника, суд закриває справу


Які з наведених положень, що стосуються представництва, є правильними:

1) представником може бути фізична особа, яка досягла 14 років і має цивільну процесуальну дієздатність

2) одна й та сама особа не може бути представником іншої сторони

3) у разі відмови представника від наданих йому повноважень, представник не може бути у цій самій справі представником іншої сторони

4) у разі відмови договірного представника позивача від наданих йому повноважень, представник може бути у цій самій справі договірним представником відповідача

5) довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це статутом, з прикладенням печатки юридичної особи та має бути нотаріально посвідчена

6) судовим представником може бути адвокат або інша особа, яка досягла 16 років

7) довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це статутом, з прикладенням печатки юридичної особи


Договірний представник у цивільному судочинстві має право:

1) відмовитися від позову, якщо на вчинення цієї процесуальної дії є згода позивача, викладена у письмовій формі та посвідчена нотаріально

2) укладати мирову угоду, якщо у виданій йому довіреності немає застереженого обмеження щодо вчинення цієї процесуальної дії

3) вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується сторони, яку він представляє, якщо у виданій йому довіреності немає застереженого обмеження щодо вчинення цієї процесуальної дії

4) подавати письмові зауваження на журнал судового засідання з приводу його неповноти

5) незалежно від змісту виданої йому довіреності, передоручати ведення справи іншому договірному представнику

6) самостійно визначати зміст та обсяг своїх повноважень у суді

7) від свого імені укладати мирову угоду, якщо у виданій йому довіреності немає застереженого обмеження щодо вчинення цієї процесуальної дії


З вищенаведених варіантів, виберіть ті, які правильно називають види судового представництва за суб’єктним критерієм:

1) судове представництво юридичних осіб

2) судове легальне представництво

3) судове кваліфіковане представництво

4) професійне представництво

5) статутне представництво

6) судове некваліфіковане представництво

7) судове представництво фізичних осіб


Хто із наведеного переліку суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин може брати участь у цивільному процесі через представника:

1) третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору

2) боржник у справах наказного провадження

3) експерт

4) перекладач

5) судовий представник

6) орган державної влади, який відповідно до закону захищає права, свободи чи інтереси інших осіб

7) прокурор вищого рівня


Які з наведених положень, що стосуються представництва, є правильними:

1) треті особи не можуть мати представників

2) представником може бути адвокат або фізична особа, яка досягла 18 років і має цивільну процесуальну дієздатність

3) у разі відмови договірного представника від наданих йому повноважень, представник не може бути у цій самій справі представником іншої сторони

4) у разі відмови договірного представника позивача від наданих йому повноважень, представник може бути у цій самій справі договірним представником відповідача

5) довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це статутом, з прикладенням печатки юридичної особи та має бути нотаріально посвідчена

6) обмеження повноважень представника на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності

7) фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може брати участь у цивільному процесі тільки через законного представника


1. Не можуть бути представниками в суді особи, які діють у цьому процесі як:

1. перекладач;

2. позивач;

3. свідок;

4. адвокат;

5. експерт;

6. секретар судового засідання;

7. особа, яка надає правову допомогу

8. відповідач

9. заявник у справах наказного провадження


2. У відповідях під котрими номерами правильно зазначено суб’єктів, які мають право участь у цивільному судочинстві через представника:

1. заявник у справах наказного провадження;

2. позивач;

3. слідчий;

4. третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору;

5. свідок;

6. Уповноважений Верховної ради України з прав людини;

7. експерт

8. спеціаліст

9. перекладач


3. У відповідях під котрими номерами правильно названі випадки, коли судді, слідчі, прокурори можуть бути представниками в суді:

1. коли вони діють як представники особи, яка є позивачем у справі;

2. коли вони діють як представники особи, яка є відповідачем у справі;

3. коли вони діють як представники експертної установи;

4. коли вони діють як представники відповідного органу, що є третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у справі;

5. коли вони діють як законні представники;

6. коли вони діють як представники відповідного органу, що є відповідачем у справі;

7. коли вони діють як представники відповідного органу, що є третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, у справі

8. коли вони діють як представники спеціаліста

9. коли вони діють як особи, що надають правову допомогу


4. Повноваження судового представника позивача можуть бути посвідчені такими документами як:

1. свідоцтвом про народження;

2. довіреністю фізичної особи;

3. рішенням органу опіки та піклування про призначення опікуна фізичній особі, яка визнана за рішенням суду недієздатною;

4. рішенням;

5. рішення суду про усиновлення;

6.довіреністю юридичної особи;

7.спадковим договором

8. квитанцією про оплату послуг адвоката

9. декларацією


5. У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що стосуються законодавчих положень щодо прав та обов’язків судового представника у цивільному судочинстві:

1. договірний представник має право змінити предмет позову, якщо це прямо передбачено у виданій для представництва довіреності;

2. договірний представник має право змінити предмет позову, якщо щодо цієї процесуальної дії не має застереженого обмеження у виданій йому довіреності;

3. законний представник може вчиняти від свого імені усі процесуальні дії в інтересах особи, яку він представляє;

4. якщо судовий представник позивача відмовляється від наданих йому повноважень, він не може бути у цій самій справі судовим представником відповідача;

5. якщо судовий представник позивача відмовляється від наданих йому повноважень, він може бути у цій самій справі судовим представником відповідача;

6. законний представник може вчиняти від імені особи, яку він представляє, усі процесуальні дії, що їх має право вчиняти ця особа;

7. повноваження договірного представника можу бути обмежені шляхом усної заяви, зробленої у судовому засіданні

8. договірний представник має право змінити підставу позову, якщо це прямо передбачено у виданій для представництва довіреності

9. повноваження законного представника посвідчуються договором


6. У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що стосуються законодавчих положень щодо заміни або призначення законного представника судом:

1. якщо при розгляді справи буде встановлено, що малолітня особа, позбавлена батьківського піклування, не має законного представника, суд за поданням органу опіки та піклування призначає опікуна;

2. якщо при розгляді справи буде встановлено, що малолітня особа, позбавлена батьківського піклування, не має законного представника, суд постановляє ухвалу, якою встановлює над нею опіку та зобов’язує орган опіки та піклування призначити їй опікуна;

3. якщо законний представник не має права вести справу в суді з підстав, встановлених законом, суд за поданням органу опіки та піклування замінює законного представника;

4. якщо законний представник не має права вести справу в суді з підстав, встановлених законом, суд постановляє ухвалу, якою зобов’язує орган опіки та піклування замінити законного представника;

5. суд за заявою органу опіки та піклування звільняє особу, призначену піклувальником, від повноважень піклувальника і призначає за поданням органу опіки та піклування іншу особу, про що постановляє ухвалу;

6. суд своєю ухвалою за заявою особи, над якою встановлено піклування, може звільнити піклувальника від його повноважень і призначити за поданням органу опіки та піклування іншого піклувальника.

7. суд з власної ініціативи звільняє особу, призначену піклувальником, від повноважень піклувальника і призначає за поданням органу опіки та піклування іншу особу, про що постановляє ухвалу

8. суд може призначити або замінити законного представника за клопотанням малолітньої або неповнолітньої особи, якщо це відповідає її інтересам

9. суд зобов’язаний призначити або замінити законного представника за клопотанням малолітньої або неповнолітньої особи, якщо на це є згода її батьків


7. Які з наведених положень, що стосуються представництва, є правильними:

1. довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це статутом, з прикладенням печатки юридичної особи;

2. представником може бути фізична особа, яка досягла 18 років і має цивільну процесуальну дієздатність;

3.одна й та сама особа не може бути представником іншої сторони;

4. у разі відмови представника від наданих йому повноважень, представник не може бути у цій самій справі представником іншої сторони;

5. у разі відмови договірного представника позивача від наданих йому повноважень, представник може бути у цій самій справі договірним представником відповідача;

6. довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це статутом, з прикладенням печатки юридичної особи та має бути нотаріально посвідчена;

7. судовим представником може бути адвокат або інша особа, яка досягла 18 років

8. особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника

9. суд зобов’язаний призначити або замінити законного представника за клопотанням малолітньої або неповнолітньої особи, якщо на це є згода її батьків


8. Договірний представник у цивільному судочинстві має право:

1. від свого імені укладати мирову угоду, якщо у виданій йому довіреності немає застереженого обмеження щодо вчинення цієї процесуальної дії;

2. відмовитися від позову, якщо на вчинення цієї процесуальної дії є згода позивача, викладена у письмовій формі та посвідчена нотаріально;

3. укладати мирову угоду, якщо у виданій йому довіреності немає застереженого обмеження щодо вчинення цієї процесуальної дії;

4. вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується сторони, яку він представляє, якщо у виданій йому довіреності немає застереженого обмеження щодо вчинення цієї процесуальної дії;

5. подавати письмові зауваження на журнал судового засідання з приводу його неповноти;

6. незалежно від змісту виданої йому довіреності, передоручати ведення справи іншому договірному представнику;

7. одержувати копію рішення суду, ухваленого на користь сторони, яку він представляє

8. не має права укладати мирову угода, навіть, якщо це передбачено у довіреності


9. З вищенаведених варіантів, виберіть ті, які правильно називають види судового представництва за суб’єктним критерієм та ступенем обов’язковості:

1. судове представництво фізичних осіб;

2. судове представництво юридичних осіб;

3. судове легальне представництво;

4. судове кваліфіковане представництво;

5. обов’язкове судове представництво;

6. факультативне судове представництво;

7. судове некваліфіковане представництво

8. представництво тварин

9. професійне представництво


10. У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що стосуються законодавчих положень щодо заміни або призначення законного представника судом:

1.розгляд питання про звільнення особи від її повноважень як опікуна проводиться за обов’язковою участю цієї особи та інших заінтересованих осіб;

2. у разі, якщо при розгляді справи буде встановлено, що неповнолітня особа, цивільна дієздатність якої обмежена, не має законного представника, суд ухвалою за поданням органу опіки та піклування встановлює піклування та призначає піклувальника;

3. у разі відсутності у відповідача, цивільна дієздатність якого обмежена, законного представника суд ухвалою призначає піклувальника і залучає його до участі у справі як законного представника;

4. у разі відсутності у позивача, визнаного недієздатним, законного представника суд за поданням органу опіки та піклування ухвалою призначає опікуна і залучає його до участі у справі як законного представника;

5. у разі відсутності у відповідача, цивільна дієздатність якого обмежена, піклувальника суд за поданням органу опіки та піклування ухвалою призначає піклувальника і залучає його до участі у справі як законного представника;

6.суд за заявою особи, яка призначена опікуном, звільняє її від повноважень опікуна і за поданням органу опіки та піклування ухвалою призначає іншу особу опікуном;

7. суд за заявою прокурора може звільнити особу, призначену піклувальником, від її повноважень і за поданням органу опіки та піклування призначити іншу особу піклувальником, про що постановляє ухвалу;

8. у разі, якщо особа, яка призначена стосовно неповнолітньої особи піклувальником, не має права вести справу в суді з підстав, встановлених законом, суд за поданням органу опіки та піклування замінює піклувальника

9. суд може призначити або замінити законного представника за клопотанням малолітньої або неповнолітньої особи, якщо це відповідає її інтересам


11. Із запропонованих варіантів виберіть ті, які правильно визначають ознаки, що відрізняють за правовим статусом судового представника від особи, інтереси якої він представляє:

 1. рішення суду, ухвалене у цивільній справі, поширюється також і на судового представника;

 2. судовий представник, представляючи інтереси довірителя у суді, реалізує свій матеріально-правовий інтерес;

 3. договірний представник має процесуальні права та обов’язки особи, в інтересах якої він діє, за винятком права укладати мирову угоду;

 4. законний представник має право вимагати виконання судового рішення в частині, що стосується особи, інтереси якої він представляє;

 5. до позовної заяви, яка подається представником позивача, повинні бути подані довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження;

 6. судовий представник належить до осіб, які беруть участь у справі;

 7. договірний представник має лише процесуально-правову заінтересованість у цивільній справі

 8. за подання заяви законним представником судовий збір не сплачується

 9. законний представник діє у цивільному процесі від свого імені у своїх інтересах


12. Хто із наведеного переліку суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин може брати участь у цивільному процесі через представника:

1. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, який відповідно до закону захищає права, свободи чи інтереси інших осіб;

2. третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору;

3. боржник у справах наказного провадження;

4. експерт;

5. слідчий;

6. судовий представник;

7.орган державної влади, який відповідно до закону захищає права, свободи чи інтереси інших осіб

8. заявник у справах окремого провадження (крім справ про усиновлення)

9. заявник у справах про усиновлення)


13. Які з наведених положень, що стосуються представництва, є правильними:

1. фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може брати участь у цивільному процесі тільки через законного представника;

2. третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, відповідач можуть брати участь у цивільній справі особисто або через представника;

3. представником може бути адвокат або фізична особа, яка досягла 18 років і має цивільну процесуальну дієздатність;

4. у разі відмови договірного представника від наданих йому повноважень, представник не може бути у цій самій справі представником іншої сторони;

5. у разі відмови договірного представника позивача від наданих йому повноважень, представник може бути у цій самій справі договірним представником відповідача;

6. довіреність від імені юридичної особи видається за підписом посадової особи, уповноваженої на це статутом, з прикладенням печатки юридичної особи та має бути нотаріально посвідчена;

7. суд за заявою особи, призначеної піклувальником, у місячний строк звільняє її від повноважень піклувальника

8. державу представляють відповідні органи державної влади в межах їх компетенції через свого представника

9. суд зобов’язаний призначити або замінити законного представника за клопотанням малолітньої або неповнолітньої особи, якщо на це є згода її батьків


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Представництво у цивільному судочинстві участь особи через представника не допускається у справах про iconЛекція №18. Провадженя у кримінальних справах про злочини, вчинені неповнолітніми особливості провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх
Ці особливості пов'язані з предметом доказування у справах, колом І статусом осіб, які беруть участь у судочинстві з метою підвищення...
Представництво у цивільному судочинстві участь особи через представника не допускається у справах про iconПитання до іспиту з дисципліни „Цивільне процесуальне право”
Поняття, підстави виникнення представництва у цивільному процесі; повноваження представника
Представництво у цивільному судочинстві участь особи через представника не допускається у справах про iconПитання до держ. іспиту «цивільне процесуальне право»
Поняття, підстави виникнення представництва у цивільному процесі. Повноваження представника
Представництво у цивільному судочинстві участь особи через представника не допускається у справах про iconОсобливості порушення в суді справ про усиновлення (удочеріння) дітей іноземними громадянами
Езпечення прав іноземців на звернення до судів України за захистом своїх прав та інтересів. На підставі аналізу положень Конституції...
Представництво у цивільному судочинстві участь особи через представника не допускається у справах про iconЗа вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право»
Надати вміння практично використовувати трудове законодавство України для захисту трудових прав, приймати участь в правовому регулюванні...
Представництво у цивільному судочинстві участь особи через представника не допускається у справах про iconЗакон України від 23. 12. 1993 "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"//Відомості Верховної Ради України. 1994.№11. Ст. 296
Перевірка вироків І постанов про застосування чи незастосування примусових заходів
Представництво у цивільному судочинстві участь особи через представника не допускається у справах про iconЗакон України від 23. 12. 1993 "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"//Відомості Верховної Ради України. 1994.№11. Ст. 296
Закон України від 23. 12. 1993 "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"//Відомості Верховної...
Представництво у цивільному судочинстві участь особи через представника не допускається у справах про iconПоложення про зобов’язання. Поняття і підстави цивільно-правової відповідальності. Реферати: Право інтелектуальної власності. Представництво як інститут цивільного права. Способи захисту цивільних прав особи
Які критерії дозволяють розглядати цивільне право України як самостійну галузь права?
Представництво у цивільному судочинстві участь особи через представника не допускається у справах про iconЗакон України від 23. 12. 1993 "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"//Відомості Верховної Ради України. 1994.№11. Ст. 296
Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку, та особливості їх розгляду
Представництво у цивільному судочинстві участь особи через представника не допускається у справах про iconПрограма З курсу громадянське представництво
Курс «Громадянське представництво» становить цілісну систему І розроблений та скомпонований таким чином, щоб допомогти студентам...
Представництво у цивільному судочинстві участь особи через представника не допускається у справах про iconАктуальність
Це пов’язано, в першу чергу, з тим, що державна служба виступає рушійною силою, на яку покладаються завдання щодо покращення взаємовідносин...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи