Перелік питань на усну частину іспиту для студентів 4-го курсу денної форми навчання icon

Перелік питань на усну частину іспиту для студентів 4-го курсу денної форми навчання
Скачати 137.27 Kb.
НазваПерелік питань на усну частину іспиту для студентів 4-го курсу денної форми навчання
Дата09.05.2013
Розмір137.27 Kb.
ТипПротокол


КРИМІНАЛІСТИКА

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА УСНУ ЧАСТИНУ ІСПИТУ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4-ГО КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Схвалено кафедрою кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № 8 від 24 січня 2013 року.


Завідувач кафедри В.Т. Нор

Екзаменатори проф. І.І.Когутич, доц. О.М.Калужна


І. Теорія та методологія криміналістики:

 1. Генеза і сучасні уявлення про предмет науки криміналістики.

 2. Об’єкти дослідження криміналістики. Структура злочинної діяльності та діяльності з виявлення, розкриття, розслідування кримінальних правопорушень і судового розгляду кримінальних проваджень щодо них (так званої «криміналістичної діяльності»).

 3. Історія становлення системи науки криміналістики. Сучасна традиційна система криміналістики та альтернативні погляди на неї.

 4. Історія розвитку і сучасний стан криміналістики за кордоном.

 5. Загальне поняття, історія становлення та структура «Методологічних основ криміналістики» як розділу криміналістики.

 6. Взаємозв’язок криміналістики з теорією оперативно-розшукової діяльності, судовою медициною, судовою психіатрією та юридичною психологією.

 7. Взаємозв’язки криміналістики з кримінальним правом, кримінальним процесом, кримінологією.

 8. Завдання, функції, принципи і закони криміналістики.

 9. Найвидатніші представники криміналістичної науки та їх внесок у її становлення.

 10. Становлення і розвиток криміналістики в Україні у науково-дослідних установах та навчальних закладах.

 11. Історія та сучасні уявлення про природу криміналістики.

 12. Поняття методу дослідження в криміналістиці, їх класифікація. Загальнонаукові методи криміналістики: види, різновиди, характеристика.

 13. Чуттєво-раціональні методи досліджень у діяльності з розкриття і розслідування злочинів.

 14. Моделювання та реконструкція як методи криміналістичних досліджень. Їх види та сфера застосування під час розслідування кримінальних правопорушень.

 15. Сфера використання у розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень логічних методів досліджень.

 16. Математичні та кібернетичні методи у діяльності з розкриття та розслідування кримінальних правопорушень.

 17. Спеціальні (окремі) методи криміналістики. Критерії допустимості використання спеціальних методів криміналістики в кримінальному судочинстві.

 18. Поняття і види криміналістичної ідентифікації.

 19. Об’єкти криміналістичної ідентифікації, їх класифікація.

 20. Суб’єкти криміналістичної ідентифікації.

 21. Поняття ідентифікаційних ознак, їх властивості та класифікація.

 22. Структура процесу криміналістичної ідентифікації (Стадії ідентифікаційного дослідження).

 23. Використання математичних методів і комп’ютерних технологій в ідентифікаційних дослідженнях.

 24. Форми та види криміналістичної ідентифікації.

 25. Поняття, сутність, об’єкти і суб’єкти криміналістичного діагностування.

 26. Структура процесу криміналістичного діагностування.


ІІ. Криміналістична техніка:

 1. Поняття, завдання і структура «Криміналістичної техніки» як розділу криміналістики.

 2. Загальне поняття, види, призначення та комплекти техніко-криміналістичних засобів.

 3. Науково – технічні засоби, які використовуються для лабораторного дослідження речових доказів.

 4. Поняття, види і завдання судової фотографії.

 5. Поняття, види і завдання судово-оперативної фотографії.

 6. Методи судово-оперативної фотографії.

 7. Види, методи та правила фотографування місця події.

 8. Правила фотографування речових доказів в натуральну величину.

 9. Поняття, правила виконання, сфера застосування сигналетичної (впізнавальної) зйомки.

 10. Поняття судово-дослідницької фотографії та її методи.

 11. Поняття слідів злочину та їх види у криміналістиці. Система криміналістичного слідознавства.

 12. Поняття трасології, її наукові основи, об’єкти дослідження і завдання, що нею вирішуються.

 13. Поняття та класифікація слідів-відображень. Поняття механізму утворення слідів-відображень. Структура механізму слідоутворення.

 14. Сліди-предмети і сліди-речовини як об’єкти дослідження трасології.

 15. Загальні правила виявлення, фіксації й вилучення слідів злочину з місця події чи під час проведення інших слідчих дій.

 16. Дактилоскопія, пальмоскопія, еджеоскопія: об’єкти дослідження, завдання та їх можливості щодо ідентифікації людини.

 17. Властивості, загальні та окремі ознаки папілярних візерунків людини.

 18. Загальне поняття та будова папілярних візерунків. Їх типи та різновиди.

 19. Класифікація та характеристика методів виявлення слідів пальців рук людини.

 20. Механічні (фізичні) методи виявлення слідів пальців рук: види та суть.

 21. Правила і методи фіксації (закріплення) та вилучення слідів рук.

 22. Динамічні сліди: види та ідентифікаційне значення.

 23. Сліди знарядь зламу та інструментів, їх класифікація.

 24. Поняття та види слідів ніг. Їх ідентифікаційне та діагностичне значення.

 25. Загальні і окремі ознаки сліду босої ноги та правила його опису в протоколі огляду місця події.

 26. Загальні і окремі ознаки сліду взуття. Його криміналістичне значення та правила опису в протоколі огляду місця події.

 27. “Доріжка слідів ніг”, її елементи та криміналістичне значення. Правила фіксації доріжки слідів ніг.

 28. Сліди транспортних засобів, їх види, криміналістичне значення та правила фіксації.

 29. Поняття та криміналістична класифікація зброї. Поняття криміналістичного зброєзнавства і судової балістики. Їх співвідношення та наукові основи.

 30. Поняття судової балістики та її об’єктів (у вузькому і широкому розумінні). Поняття та ознаки (властивості) вогнепальної зброї як об’єкта судової балістики.

 31. Класифікації вогнепальної зброї в криміналістиці.

 32. Сліди застосування вогнепальної зброї: види та криміналістичне значення

 33. Механізм пострілу і утворення слідів на гільзах та кулях. Їх криміналістичне значення.

 34. Види і характеристика слідів куль на перешкодах. Ознаки вхідного та вихідного отворів. Ознаки пострілів у притул, з близької та неблизької відстані.

 35. Будова і класифікації боєприпасів до вогнепальної зброї у криміналістиці.

 36. Правила огляду і фіксації вогнепальної зброї і боєприпасів.

 37. Правила фіксації слідів застосування вогнепальної зброї.

 38. Діагностичні, ідентифікаційні, класифікаційні та ситуаційні завдання, що можуть вирішуватись судово-балістичною експертизою.

 39. Правила підготовки, упакування та направлення об’єктів на судово-балістичну експертизу. Особливості відібрання та одержання експериментальних зразків гільз та куль.

 40. Холодна зброя. Поняття, види та криміналістичне значення.

 41. Криміналістичне вибухознавство та його співвідношення з судовою (криміналістичною) балістикою.

 42. Криміналістична документалістика, її система, місце у криміналістиці та наукові основи.

 43. Документ як об’єкт криміналістичного дослідження. Криміналістична класифікація документів.

 44. Види і способи підробки документів. Суть та елементи повної та часткової матеріальної підробки документів.

 45. Способи видалення штрихів та реквізитів документа (підчистка, витравлювання, змивання) як способи часткової підробки документів: їх ознаки та способи виявлення.

 46. Способи внесення необхідних змін без попереднього видалення первісного змісту як способи часткової підробки документів: ознаки та способи виявлення.

 47. Монтаж як спосіб часткової підробки документів: види, ознаки, способи виявлення.

 48. Ознаки технічної підробки підпису і способи її виявлення.

 49. Ознаки підробки печаток і штампів. Способи їх виявлення.

 50. Ознаки і способи виявлення підробки машинописного тексту.

 51. Сучасні способи друкування з форм: технології та ознаки відповідних видів друку.

 52. Сучасні способи друкування без форм (способи отримання текстів (зображень) за допомогою комп’ютерної техніки (репрографічні способи): види, технології, ознаки відповідних видів друку.

 53. Різновиди, завдання та можливості техніко-криміналістичної експертизи документів.

 54. Методики встановлення тексту спалених документів, відтворення (прочитання) слабковидимих і невидимих текстів.

 55. Поняття писемного мовлення (письмової мови) та письмово-мовних навичок особи. Загальні та окремі ознаки письмової мови.

 56. Поняття криміналістичного письмовомовного (авторознавчого, судово-лінгвістичного) дослідження документів, його завдання та об’єкти.

 57. Підготовка матеріалів для призначення авторознавчої експертизи. Види порівняльних зразків письмової мови та вимоги до них.

 58. Поняття почерку в криміналістиці, його властивості та ознаки. Формування і зміна навиків почерку.

 59. Загальні і окремі ознаки почерку, їх класифікація та ідентифікаційне значення.

 60. Судово-почеркознавча експертиза: завдання, об’єкти, підготовка матеріалів для залучення експерта і її проведення. Види зразків почерку для почеркознавчої експертизи, правила їх відібрання й оформлення.

 61. Поняття криміналістичного ототожнення особи за зовнішніми ознаками (габітоскопія), його значення і завдання. Наукові основи та передумови застосування габітології в криміналістиці.

 62. Характеристика та співвідношення властивостей і ознак зовнішності людини. Класифікація ознак зовнішності людини та її елементів.

 63. Способи і засоби збирання інформації про зовнішність людини з метою пошуку та встановлення особи (ототожнення).

 64. Правила (принципи) описання людини за методом „словесного портрету”. Використання методики «словесного портрету» у слідчій та оперативно-розшуковій практиці.

 65. Анатомічні (морфологічні) ознаки зовнішності людини. Система та види.

 66. Загальнофізичні, демографічні та антропологічні ознаки. Їх характеристика та система.

 67. Функціональні властивості (ознаки) зовнішності людини та їх криміналістичне значення.

 68. Суб’єктивні портрети як моделі мислених образів розшукуваних осіб. Поняття, види. Процес виготовлення різних видів суб’єктивних портретів. Технічні засоби і тактичні прийоми їх побудови.

 69. Реконструкція обличчя за черепом як спосіб опосередкованого використання мисленого образу про зовнішність особи.

 70. Судово-експертне дослідження ознак зовнішності людини. Види завдань і питання, які можуть бути вирішені експертним шляхом.

 71. Генотипоскопічне дослідження у кримінальному судочинстві: методика, об’єкти, можливості.

 72. Поняття, наукові основи, історія зародження та значення криміналістичної (кримінальної) реєстрації.

 73. Зародження та генезис методики кримінальної (криміналістичної) реєстрації. Наукові основи (засади), суб’єкти її здійснення.

 74. Система криміналістичної реєстрації (класифікації криміналістичних обліків).

 75. Оперативно-довідкові криміналістичні обліки: суть, об’єкти, правила ведення та їх можливості. Юридичні підстави реєстрації окремих категорій осіб.

 76. Криміналістично-пошукові обліки: поняття, об’єкти, порядок поставлення на облік, їх призначення та можливості.

 77. Довідково-допоміжні (інформаційно-довідкові) криміналістичні обліки: поняття, об’єкти, їх призначення та можливості.

 78. Види та характеристика криміналістичних обліків, здійснюваних Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України.

 79. Види та характеристика криміналістичних обліків, здійснюваних ДНДЕКЦ МВС України та НДЕКЦ МВС України.


ІІІ. Криміналістична тактика:

 1. Поняття криміналістичної тактики, її завдання і система.

 2. Структура та характеристика елементів Загальних положень Криміналістичної тактики.

 3. Поняття і класифікація засобів криміналістичної тактики. Вимоги (принципи допустимості) використання тактико-криміналістичних засобів.

 4. Поняття, сутність (природа) та ознаки тактичного прийому. Його співвідношення із криміналістичною рекомендацію.

 5. Класифікація тактичних прийомів.

 6. Джерела формування тактичних прийомів (засобів криміналістичної тактики) та їх функції.

 7. Слідча дія як основний засіб криміналістичної тактики. Поняття, види, стадійність.

 8. Тактика процесуальної (слідчої) дії. Послідовність (стадійність) слідчої дії і завдання, що вирішуються на кожній стадії.

 9. Тактична операція і комбінація: поняття, структура, місце в розслідуванні та їх класифікації.

 10. Слідча ситуація: поняття, структура, види, значення.

 11. Тактичне рішення й тактичний ризик у криміналістиці.

 12. Поняття, завдання, умови, зміст (елементи) планування розслідування. Взаємозв’язок планування і організації розслідування.

 13. Принципи планування розслідування.

 14. Поняття криміналістичної версії, її логічна природа та специфіка.

 15. Слідчі версії – основа плану розслідування. Її значення, види, властивості.

 16. Версія в структурі планування розслідування кримінальних правопорушень. Правила конструювання і перевірки слідчих версій. Типові помилки цих процесів.

 17. Техніка планування розслідування. Особливості планування на різних етапах розслідування.

 18. Форми планування і структура плану розслідування.

 19. Особливості планування у складних, багатоепізодних провадженнях та при бригадному методі розслідування.

 20. Поняття, завдання, види й учасники слідчого огляду

 21. Принципи слідчого огляду.

 22. Огляд місця події: суть, об’єкти дослідження, завдання.

 23. Негативні обставини, що можуть бути виявлені під час огляду місця події. Їх криміналістичне значення. Види інсценувань.

 24. Етапи огляду місця події і завдання, що вирішуються на кожному з них.

 25. Методи та способи огляду і дослідження обстановки місця події.

 26. Тактико-психологічні прийоми дослідження матеріальної обстановки місця події для моделювання обставин події кримінального правопорушення.

 27. Фіксація результатів огляду місця події.

 28. Тактика огляду трупа.

 29. Тактика огляду речей і документів.

 30. Тактика освідування.

 31. Поняття обшуку, принципи організації і управління ним, умови правомірності його проведення.

 32. Пізнавальна сутність обшуку. Спільне і відмінне обшуку з оглядом та тимчасовим доступом до речей і документів.

 33. Об’єкти і види обшуку.

 34. Підготовка до проведення обшуку.

 35. Тактика проведення обшуку в приміщенні (індивідуального, загального та службового користування).

 36. Тактика особистого обшуку.

 37. Особливості тактики проведення групового обшуку.

 38. Фіксація результатів обшуку і виїмки.

 39. Поняття, мета, значення, види і учасники слідчого експерименту.

 40. Пізнавальна сутність процесуальних форм слідчого експерименту.

 41. Підготовка до проведення слідчого експерименту.

 42. Тактика проведення слідчого експерименту.

 43. Тактика слідчого експерименту у форі перевірки показань на місці.

 44. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту та оцінка його результатів.

 45. Поняття допиту, його сутність і види.

 46. Структура допиту і підготовка до нього як до керованого процесу одержання інформації (ідеальних відображень).

 47. Типові ситуації допиту і системи тактичних прийомів, спрямовані на вирішення окремих завдань. Види запитань і прийоми постановки їх на допиті.

 48. Встановлення психологічного контакту.

 49. Тактика допиту і управління спілкуванням у безконфліктних ситуаціях: завдання слідчого під час прослуховування вільної розповіді, прийоми актуалізації забутого, усунення перекручень та добросовісних помилок.

 50. Тактика допиту і управління спілкуванням у конфліктній ситуації відмови від давання показань.

 51. Тактика допиту і управління спілкуванням у конфліктній ситуації давання неправдивих показань.

 52. Закінчення допиту, фіксація та аналіз його результатів. Підстави, процесуальні і тактичні правила застосування звукозапису і відеозапису під час допитів.

 53. Особливості тактики допиту потерпілих та неповнолітніх.

 54. Тактика одночасного допиту (очної ставки).

 55. Особливості тактики судових допитів.

 56. Понятя, обєкти, субєкти і види предявлення для впізнання.

 57. Загальна тактика пред’явлення для впізнання та умови прийняття рішення про його проведення.

 58. Підготовка до пред’явлення для впізнання.

 59. Робочий етап пред'явлення для впізнання живих людей в натурі за ознаками зовнішності. Особливості пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням особи, яку пред’являють для впізнання.

 60. Особливості підготовки, робочого етапу і фіксації пред'явлення для впізнання живих людей в натурі за голосом і мовленням, ходою.

 61. Пред'явлення для впізнання людей за фотознімками (фонограмами, відеозображеннями).

 62. Пред'явлення для впізнання речей (будівель, споруд, земельних ділянок, тварин, птахів).

 63. Тактичні особливості пред'явлення для впізнання трупа.

 64. Поняття і значення судової експертизи як самостійної процесуальної форми використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві.

 65. Класифікація судових експертиз у кримінальному судочинстві: підстави, сучасні уявлення про види та формування нових видів експертиз.

 66. Етап залучення судового експерта та доручення йому проведення судової експертизи: елементи (структура), загальні правила.

 67. Вибір експертної установи або експерта. Система державних експертних установ в Україні.

 68. Сутність етапу проведення судової експертизи. Функції та дії слідчого на етапі проведення судових експертиз.

 69. Загальні положення методики проведення судово-експертних досліджень.

 70. Висновок експерта. Види та правила оцінки.


ІV. Криміналістична методика:

 1. Поняття, завдання і структура Методики розслідування окремих видів злочинів як частини криміналістики.

 2. Поняття криміналістичної характеристики злочинів, її співвідношення з кримінально-правовою і кримінологічною характеристиками злочинів.

 3. Структура криміналістичної характеристики злочинів і її практичне значення.

 4. Криміналістична характеристика вбивств.

 5. Типові версії при розслідуванні вбивств за ситуації, коли виявлено труп із ознаками насильницької смерті, та шляхи їх вирішення.

 6. Гласні і негласні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи початкового етапу розслідування вбивств.

 7. Види, завдання та можливості судових експертиз у провадженнях про вбивства.

 8. Криміналістична характеристика розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

 9. Способи розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та їх слідові картина.

 10. Початковий етап розслідувань розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем: типові слідчі ситуації та програми їх вирішення.

 11. Особливості виконання окремих слідчих дій під час розслідування розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

 12. Криміналістична класифікація кримінальних правопорушень проти довкілля та їх криміналістична характеристика.

 13. Початковий етап розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля: типові слідчі ситуації, особливості планування і типові комплекси дій слідчого.

 14. Тактика слідчих дій початкового етапу розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля.

 15. Тактика слідчих дій наступного (завершального) етапу розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля.

 16. Види, об’єкти дослідження і можливості судових експертиз у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення проти довкілля.

 17. Криміналістична характеристика кримінальних порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

 18. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту та комплекси дій слідчого для їх вирішення.

 19. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування кримінальних порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

 20. Види, завдання, можливості і об’єкти судових експертиз у кримінальних провадженнях про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Схожі:

Перелік питань на усну частину іспиту для студентів 4-го курсу денної форми навчання iconПерелік питань на модуль №1 із земельного права для студентів 4-го курсу денної форми навчання

Перелік питань на усну частину іспиту для студентів 4-го курсу денної форми навчання iconПерелік питань на модуль №1 із земельного права для студентів 4-го курсу денної форми навчання

Перелік питань на усну частину іспиту для студентів 4-го курсу денної форми навчання iconПерелік питань на усну частину іспиту з «Кримінального права України (Особлива частина)»
Поняття Особливої частини кримінального права (як частини галузі права, частини кримінального закону, навчальної дисципліни та галузі...
Перелік питань на усну частину іспиту для студентів 4-го курсу денної форми навчання iconПерелік питань на теоретичну частину творчого іспиту для абітурієнтів
Джаз танець – історія виникнення та розвитку, характеристика і стилістичні особливості
Перелік питань на усну частину іспиту для студентів 4-го курсу денної форми навчання iconПерелік питань на контрольну роботу для студентів 5-го курсу заочної форми навчання
Чуттєво-раціональні методи досліджень у діяльності з розкриття і розслідування злочинів
Перелік питань на усну частину іспиту для студентів 4-го курсу денної форми навчання iconВакуумна техніка” для студентів 2 курсу денної форми навчання
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Вакуумна техніка” ( для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності...
Перелік питань на усну частину іспиту для студентів 4-го курсу денної форми навчання iconПерелік граматичних І лексичних тем до мкр 1 для студентів І курсантів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня

Перелік питань на усну частину іспиту для студентів 4-го курсу денної форми навчання iconПерелік питань на модуль для студентів 5-го курсу заочної форми навчання
Загальне поняття, історія становлення та структура «Методологічних основ криміналістики» як розділу криміналістики
Перелік питань на усну частину іспиту для студентів 4-го курсу денної форми навчання iconМетодичні вказівки з виробничої практики для студентів 4 курсу денної форми навчання
Пpогpама виpобничої пpактики для студентів 4-го курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 050104 «Фінанси» / Уклад.: к е...
Перелік питань на усну частину іспиту для студентів 4-го курсу денної форми навчання iconПерелік питань для підготовки до іспиту по курсу "Економіка підприємства" для студентів напряму "Менеджмент"
Визначення, цілі І напрямки діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємств
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи