Індивідуальний трудовий спір виникає з моменту icon

Індивідуальний трудовий спір виникає з моменту
Скачати 377.69 Kb.
НазваІндивідуальний трудовий спір виникає з моменту
Сторінка1/3
Дата26.01.2014
Розмір377.69 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

№ 1,

Індивідуальний трудовий спір виникає з моменту:

  звернення працівника до КТС

  відмови роботодавця врегулювати розбіжність

  звернення працівника до суду

  відмови в реєстрації позовної заяви в суді

  відмови в реєстрації заяви в КТС

  висунення вимог найманими працівниками


№ 2,

Сторонами індивідуального трудового спору є:

  працівник

  профспілка

  КТС

  суд

  роботодавець

колектив найманих працівників


№ 3,

Трудовими спорами про право є:

спір про укладення колективного договору;

спір про встановлення умов праці;

спір про застосування законодавства про працю;

спір про тлумачення і застосування колективного договору;

спір про приватизацію службового житла.

спір про умови трудового договору


№ 4,

Трудовими спорами інтересів є:

спір про укладення колективного договору;

спір про встановлення умов праці;

спір про застосування законодавства про працю;

спір про тлумачення і застосування колективного договору;

спір про зарахування періоду роботи до трудового стажу.

спір про припинення трудового договору


№ 5,

Неврегульовані у результаті взаємних переговорів розбіжності між суб‘єктами трудових правовідносин, які виникають з приводу застосування трудового законодавства або встановлення чи зміни умов праці – це:

трудові спори;

трудові розбіжності;

цивільно правові спори;

трудові суперечки;

суперечності між працівником і роботодавцем;

примирні процедури


№ 6,

За предметом трудові спори поділяються на спори

з приводу застосування трудового законодавства

про встановлення чи зміну умов праці.

позовного характеру

непозовного характеру

індивідуальні

колективні


№ 7,

Предметом індивідуального трудового спору не можуть бути

надання житла працівнику

укладення колективного договору

відмова у прийнятті на роботу

незаконне звільнення

зняття дисциплінарного стягнення

виплата заробітної плати


№ 8,

Предметом трудового спору можуть бути

встановлення колективних умов праці

виплата заробітної плати

надання житла працівнику

забезпечення місцем у дитячому садочку

встановлення батьківства

усиновлення


№ 9,

За сторонами трудові спори поділяються на

індивідуальні

колективні

з приводу застосування трудового законодавства

про встановлення чи зміну умов праці.

позовного характеру

непозовного характеру


№ 10,

За характером вирішення трудові спори поділяються на наступні види

позовного характеру

непозовного характеру

з приводу застосування трудового законодавства

про встановлення чи зміну умов праці.

індивідуальні

колективні


№ 11,

Які спори носять позовний характер

про відновлення порушеного права

про застосування законодавства про працю

про укладення колективного договору

колективні трудові спори

примирні процедури при колективних трудових спорах

встановлення колективних умов праці.


№ 12,

Які спори відносяться до спорів непозовного характеру

про встановлення умов праці

про укладення колективного договору

про відновлення порушеного права

про застосування законодавства про працю

про невиплату заробітної плати

незаконне звільнення


№ 13,

До причин виникнення трудових спорів об‘єктивного характеру слід віднести наступні:

низький рівень організації праці,

порушення вимог законодавства про охорону праці.

низька правова освіта населення

необґрунтовані вимоги працівника, на задоволення яких працівник не має права.

незнанням законодавства сторонами трудового договору

свідоме порушення законодавства через економічні чи інші чинники


№ 14,

До причин виникнення трудових спорів об‘єктивного характеру слід віднести наступні:

відсутність коштів на охорону праці,

недостатність фінансування відповідних витрат бюджетних установ і організацій.

низька правова освіта населення

необґрунтовані вимоги працівника, на задоволення яких працівник не має права.

незнанням законодавства сторонами трудового договору

свідоме порушення законодавства через економічні чи інші чинники


№ 15,

До причин виникнення трудових спорів об‘єктивного характеру слід віднести наступні:

суперечності в законодавстві про працю

недостатня доступність законодавства про працю для роботодавця, а також для працівників

низька правова освіта населення

необґрунтовані вимоги працівника, на задоволення яких працівник не має права.

незнанням законодавства сторонами трудового договору

свідоме порушення законодавства через економічні чи інші чинники


№ 16,

До причин виникнення трудових спорів суб‘єктивного характеру слід віднести наступні:

низька правова освіта населення

необґрунтовані вимоги працівника, на задоволення яких працівник не має права.

фінансові труднощі підприємств, які перешкоджають своєчасній виплаті заробітної плати

низький рівень організації праці,

низький рівень забезпечення захисту трудових прав і законних інтересів працівників,

відсутність коштів на соціально побутове обслуговування працівників,


№ 17,

До причин виникнення трудових спорів суб‘єктивного характеру слід віднести наступні:

незнанням законодавства сторонами трудового договору

свідоме порушення законодавства через економічні чи інші чинники

фінансові труднощі підприємств, які перешкоджають своєчасній виплаті заробітної плати

низький рівень організації праці,

низький рівень забезпечення захисту трудових прав і законних інтересів працівників,

відсутність коштів на соціально побутове обслуговування працівників,


№ 18,

Обставини, які безпосередньо або опосередковано впливають на виникнення розбіжностей між сторонами.

причини виникнення трудових спорів

приводи виникнення трудових спорів

примирні процедури

колективні трудові спори

принципи вирішення трудових спорів

характер трудових спорів


№ 19,

До причин виникнення трудових спорів суб‘єктивного характеру слід віднести наступні:

порушення законодавства про працю роботодавцем, що в свою чергу призводить до порушення суб‘єктивних трудових прав працівників

невиконання або неналежне виконання працівниками своїх трудових обов‘язків.

фінансові труднощі підприємств, які перешкоджають своєчасній виплаті заробітної плати

низький рівень організації праці,

низький рівень забезпечення захисту трудових прав і законних інтересів працівників,

відсутність коштів на соціально побутове обслуговування працівників,


№ 20,

До причин виникнення трудових спорів суб‘єктивного характеру слід віднести наступні:

різне розуміння норм трудового права як роботодавцем, так і працівником.

не реагування або несвоєчасне реагування роботодавця на запити чи проблеми найманих працівників;

фінансові труднощі підприємств, які перешкоджають своєчасній виплаті заробітної плати

низький рівень організації праці,

низький рівень забезпечення захисту трудових прав і законних інтересів працівників,

відсутність коштів на соціально побутове обслуговування працівників,


№ 21,

Які серед наведених нормативно правових актів регулюють порядок вирішення трудових спорів.

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів»

акти Національної служби посередництва і примирення

Кримінальний процесуальний кодекс

Кодекс про адміністративні правопорушення

колективний договір

нормативні акти роботодавця.


№ 22,

При розгляді трудових спорів, в залежності від виду законодавства можуть виникати наступні види правовідносин між юрисдикційними органами і сторонами спору:

трудові процесуальні

адміністративні процесуальні

соціальні

колективно договірні

адміністративні

цивільні


№ 23,

При розгляді трудових спорів, в залежності від виду законодавства можуть виникати наступні види правовідносин між юрисдикційними органами і сторонами спору:

адміністративні процесуальні

цивільні процесуальні

соціальні

колективно договірні

адміністративні

цивільні


№ 24,

Існують наступні види трудових процесуальних правовідносин:

між КТС і кожною стороною спору

між примирною комісією і кожною стороною спору

між сторонами трудового договору

між сторонами колективного договору

між адміністрацією підприємства і виборним органом первинної профспілкової організації.

між КТС і виборним органом первинної профспілкової організації.


№ 25,

До принципів вирішення трудових спорів відносяться:

забезпечення захисту трудових прав працівників

вибір органу для вирішення трудових спорів

обов’язковість звернення до суду

заборона проведення страйків

обов’язкова сплата судового збору

обов’язкова участь представника з метою захисту трудових прав працівників.


№ 26,

До принципів вирішення трудових спорів відносяться:

швидкість розгляду трудових спорі і виконання рішень

добровільність виконання рішення по спору

обов’язковість звернення до суду

заборона проведення страйків

обов’язкова сплата судового збору

обов’язкова участь представника з метою захисту трудових прав працівників.


№ 27,

До принципів вирішення трудових спорів відносяться:

безоплатність вирішення трудових спорів

забезпечення законності при розгляді трудових спорів

обов’язковість звернення до суду

заборона проведення страйків

обов’язкова сплата судового збору

обов’язкова участь представника з метою захисту трудових прав працівників.


№ 28,

Суть принципу забезпечення захисту трудових прав працівників полягає у наступному

право і обов‘язок уповноважених вирішувати трудові спори органів на основі закону відновити порушені трудові права працівників, зокрема, зобов‘язати роботодавця виплатити заробітну плату, поновити працівника на роботі, зняти дисциплінарне стягнення тощо.

можливість суду винести окрему ухвалу стосовно усунення причин, які породжують порушення трудових прав працівників

можливість вибору органу з метою вирішення трудового спору

можливість самостійно формувати примирну комісію і трудовий арбітраж для вирішення спору.

забезпечення законності при розгляді трудових спорів

швидкість розгляду трудових спорі і виконання рішень


№ 29,

Суть принципу вибору органу для вирішення трудових спорів полягає у наступному

право працівника вибирати в який орган звертатися за вирішенням трудового спору.

можливість самостійно формувати примирну комісію і трудовий арбітраж для вирішення спору.

забезпечення законності при розгляді трудових спорів

швидкість розгляду трудових спорі і виконання рішень

можливість залучення представника виборного органу первинної профспілкової організації до участі у вирішенні спору

можливість звернення до суду або до КТС з метою вирішення індивідуального трудового спору.


№ 30,

Суть принципу швидкого розгляду трудових спорів і виконання рішень по них полягає у наступному

дотримання органами, які вирішують трудові спори термінів розгляду спору, які передбачені законодавством

скорочені терміни виконання рішень органів, які розглядають трудові спори.

можливість самостійно формувати примирну комісію і трудовий арбітраж для вирішення спору.

забезпечення законності при розгляді трудових спорів

можливість залучення представника виборного органу первинної профспілкової організації до участі у вирішенні спору

можливість вибору органу з метою вирішення трудового спору


№ 31,

Суть принципу безоплатності при вирішенні трудових спорів полягає у наступному

при зверненні до юрисдикційного органу для вирішення трудового спору закон не передбачає оплати їхніх послуг

при зверненні до суду з позовною заявою працівники звільняються від сплати судового збору

можливість самостійно формувати примирну комісію і трудовий арбітраж для вирішення спору.

забезпечення законності при розгляді трудових спорів

можливість залучення представника виборного органу первинної профспілкової організації до участі у вирішенні спору

можливість вибору органу з метою вирішення трудового спору


№ 32,

Суть принципу добровільності виконання рішень при вирішенні трудових спорів полягає у наступному

обов‘язковість їх виконання самими сторонами

добровільний порядок виконання рішення примирного органу при вирішенні колективного трудового спору

можливість самостійно формувати примирну комісію і трудовий арбітраж для вирішення спору.

забезпечення законності при розгляді трудових спорів

можливість залучення представника виборного органу первинної профспілкової організації до участі у вирішенні спору

можливість вибору органу з метою вирішення трудового спору


№ 33,

Суть принципу швидкого розгляду трудових спорів і виконання рішень по них полягає у наступному

скорочені терміни оскарження рішень органів, які розглядають трудові спори

дотримання строків звернення до органів які вирішують трудові спори

можливість самостійно формувати примирну комісію і трудовий арбітраж для вирішення спору.

забезпечення законності при розгляді трудових спорів

можливість залучення представника виборного органу первинної профспілкової організації до участі у вирішенні спору

можливість вибору органу з метою вирішення трудового спору


№ 34,

Суть принципу швидкого розгляду трудових спорів і виконання рішень по них полягає у наступному

скорочені терміни оскарження рішень органів, які розглядають трудові спори

можливість негайного виконання рішення суду, ще до вступу його в законну силу.

можливість самостійно формувати примирну комісію і трудовий арбітраж для вирішення спору.

забезпечення законності при розгляді трудових спорів

можливість залучення представника виборного органу первинної профспілкової організації до участі у вирішенні спору

можливість вибору органу з метою вирішення трудового спору


№ 35,

Суть принципу безоплатності при вирішенні трудових спорів полягає у наступному

якщо інтереси працівника при вирішенні трудового спору відстоюють члени виборного органу первинної профспілкової організації, то ці послуги не оплачуються

при зверненні до суду з позовною заявою працівники звільняються від сплати судового збору

можливість самостійно формувати примирну комісію і трудовий арбітраж для вирішення спору.

забезпечення законності при розгляді трудових спорів

можливість залучення представника виборного органу первинної профспілкової організації до участі у вирішенні спору

можливість вибору органу з метою вирішення трудового спору


№ 101,
Вкажіть строк, протягом якого працівник може оскаржити звільнення до суду.
один місяць
три місяці
шість місяців
дев’ять місяців
один рік
три роки

№ 102,
Протягом якого строку може бути оскаржена до суду вимога профспілкового органу про розірвання трудового договору з керівником підприємства, установи, організації у зв’язку з невиконанням останнім трудового законодавства?
у триденний строк
у семиденний строк
у двотижневий строк
у місячний строк
у шестимісячний строк
у річний строк

№ 103,
Чисельність КТС підприємства, установи, організації визначається:
правилами внутрішнього трудового розпорядку
Кодексом законів про працю України
власником за погодженням з трудовим колективом
загальними зборами трудового колективу
колективним договором
наказом роботодавця

№ 104,
Склад КТС підприємства, установи, організації визначається:
виборним органом профспілки
загальними зборами трудового колективу
власником за погодженням з трудовим колективом
конференцією трудового колективу
об’єднанням роботодавців
наказом роботодавця

№ 105,
Голова КТС обирається:
загальними зборами трудового колективу
комісією по трудових спорах
трудовими колективами підрозділів
конференцією трудового колективу
профспілкою
роботодавцем

№ 106,
Облік та зберігання заяв працівників до КТС, справ, які розглядалися КТС, здійснюється:
головою КТС
роботодавцем
заступником голови КТС
секретарем КТС
відділом кадрів
трудовим колективом

№ 107,
Рішення зборів (конференції) трудового колективу про створення КТС та обрання її членів приймається:
більшістю голосів присутніх членів трудового колективу (делегатів конференції)
2/3 голосів присутніх членів трудового колективу (делегатів конференції)
більшістю голосів присутніх за погодженням із роботодавцем
роботодавцем
більшістю голосів присутніх членів профспілки
2/3 голосів присутніх членів профспілки

№ 108,
Індивідуальний трудовий спір підлягає розглядові в КТС у випадку:
якщо працівник не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з роботодавцем
якщо суд відмовив працівнику у задоволенні позову
якщо профспілка відмовляється захищати інтереси працівника
якщо працівник не є членом профспілки
якщо працівник не може звернутись до іншого органу з вирішення трудових спорів
якщо на підприємстві відсутня профспілка

№ 109,
Працівник може звернутись до КТС у (*3*) міс. строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

№ 110,
КТС зобов’язана розглянути трудовий спір у (*10*) денний строк з дня подання заяви.

№ 111,
Розгляд спору в КТС за відсутності працівника:
не допускається
допускається за письмовою заявою працівника
допускається за умови, коли в засіданні КТС бере участь представник профспілкового органу
не допускається, якщо на підприємстві відсутній профспілковий орган
допускається лише у випадку тимчасової непрацездатності працівника
допускається за умови, коли в засіданні КТС бере участь адвокат

№ 112,
Засідання КТС вважається правомочним, якщо на ньому присутні (*23*) обраних до її складу членів.

№ 113,
Нез’явлення працівника на засідання КТС є підставою для:
відкладення розгляду заяви працівника на наступне засідання
прийняття рішення КТС про зняття заяви з розгляду, якщо працівник не з’явився на засідання КТС без поважних причин
відмови у реєстрації заяви
прийняття рішення КТС про відмову у прийнятті заяви
скерування заяви працівника до суду для розгляду
закриття справи

№ 114,
У який строк працівникові або роботодавцю вручаються копії рішення КТС (у днях)? (*3*)

№ 115,
У разі незгоди з рішенням КТС працівник або роботодавець можуть оскаржити її рішення до суду в (*10*) денний строк з дня вручення їм виписки з протоколу комісії чи його копії.

№ 116,
У разі невиконання роботодавцем рішення КТС у встановлений строк працівникові видається:
копія протоколу, що має силу виконавчого листа
копія рішення, що має силу виконавчого листа
посвідчення, що має силу виконавчого листа
витяг з протоколу, що має силу виконавчого листа
копія постанови про відкриття виконавчого провадження
судове рішення

№ 117,
Працівник має право пред’явити посвідчення КТС, яке має силу виконавчого листа до державної виконавчої служби протягом (*3*) міс.

№ 118,
У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати:
у місячний строк
у тримісячний строк
у шестимісячний строк
  1   2   3

Схожі:

Індивідуальний трудовий спір виникає з моменту iconЗ а к о н у к р а ї н и
Поняття колективного трудового спору (конфлікту) Колективний трудовий спір (конфлікт) це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових...
Індивідуальний трудовий спір виникає з моменту iconЗакон україни про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (
Поняття колективного трудового спору (конфлікту) Колективний трудовий спір (конфлікт) це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових...
Індивідуальний трудовий спір виникає з моменту iconПоложення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти. У практиці за договором ренти на одержувача ренти покладаються обов’язки щодо
Різні моменти укладення договору та виникнення права власності за ним (наприклад, якщо не вимагає державної реєстрації вважається...
Індивідуальний трудовий спір виникає з моменту iconРішення трудового арбітражу про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) є обов’язковим для виконання сторонами? 1) якщо рішення попередить виникнення страйку 2) якщо рішення у спорі винесено примирною комісією
Назвіть орган який вирішує колективний трудовий спір (конфлікт), коли останній не був вирішений за допомогою примирних процедур,...
Індивідуальний трудовий спір виникає з моменту iconВиникає підменю, відмітити
Виникає перелік збірників кошторисних цін на будівельні вироби, конструкції, матеріали тощо
Індивідуальний трудовий спір виникає з моменту iconЛекція №5 укладення трудового договору
Трудовий договір є основним інститутом в системі трудового права. Він розглядається також як підстава виникнення трудових правовідносин...
Індивідуальний трудовий спір виникає з моменту iconУдк 531 08 до питання розв’язку проблеми систематизації математичних моделей І методів перетворення моменту інерції
Вступ. Визначення моменту інерції тіл обертання з осьовою симетрією відносно центральної осі обертання є задачею на сьогодні І важливою,...
Індивідуальний трудовий спір виникає з моменту iconРішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу листом у п'ятиденний строк з моменту укладення договору
Цей Порядок визначає процедуру розгляду Національним фармацевтичним університетом (далі замовник) скарг, поданих учасниками до моменту...
Індивідуальний трудовий спір виникає з моменту iconПравила участі організатори забезпечують комфортне проживання, 3-разове харчування, робочі роздаткові матеріали, дозвіл фотографувати та записувати на аудіо носії
Під час заходу (з моменту приїзду на територію бази відпочинку «Сонячна галявина» і до моменту виїзду з нього) учасникам забороняється...
Індивідуальний трудовий спір виникає з моменту iconРішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу листом у п'ятиденний строк з моменту укладення договору
Цей Порядок визначає процедуру розгляду Комунальним закладом Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, (далі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи