Закон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс icon

Закон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс
НазваЗакон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс
Сторінка1/10
Дата26.01.2014
Розмір1.3 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ТЕСТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ


Який нормативно-правовий акт визначає поняття, систему та рівні соціального діалогу з питань охорони праці?

  - Конституція України

  - Закон України «Про соціальне партнерство»

  - КЗпП України

  - Закон України «Про охорону праці»

  - Закон України «Про соціальний діалог»

  - Трудовий кодекс


Укажіть відповіді, в яких неправильно зазначені рівні соціального діалогу в Україні, у т.ч. з питань охорони праці?

  - національний

  - локальний

  - адміністративний

  - галузевий

  - територіальний

  - конституційний


Хто проводить оцінку відповідності критеріям репрезентативності профспілок та їх об’єднань, необхідну для здійснення соціального діалогу, у т.ч. з питань охорони праці?

  - Верховна Рада України

  - Міністерство юстиції України

  - Кабінет Міністрів України

  - Національна служба посередництва і примирення

  - Міністерство соціальної політики України

  - Національна тристороння соціально-економічна рада


Органами соціального діалогу, у т.ч. з питань охорони праці, є:

  - Національна тристороння соціально-економічна рада

  - обласні державні адміністрації

  - Національна рада з соціального партнерства

  - комісія з питань охорони праці

  - територіальні тристоронні соціально-економічні ради

  - служба охорони праці


Основними формами соціального діалогу в Україні, у т.ч. з питань охорони праці, є:

  - трудові спори

  - обмін інформацією

  - страйки

  - узгоджувальні процедури

  - акції непокори

  - мітинги


Актами соціального діалогу в Україні, у т.ч. з питань охорони праці, є:

  - генеральні угоди

  -  акти роботодавця

  -  укази Президента України

  -  індивідуальні договори

  - колективні договори

  -  постанови Кабінету Міністрів України


На якому рівні здійснюється соціальний діалог ЄС, у т.ч. з питань охорони праці?

  - національному

  - міждержавному

  - галузевому

  - державному

  - континентальному

  - міжгалузевому


Основним органом соціального діалогу ЄС на міжгалузевому рівні, у т.ч. з питань охорони праці, є:

  - Комітет з соціального діалогу

  - Європейський Парламент

  - Європейська Рада

  - Суд ЄС з соціального діалогу

  - Європейський суд

  - Парламент ЄС з соціального діалогу


Які угоди є результатом здійснення соціального діалогу ЄС, у т.ч. з питань охорони праці?

  - міждержавні угоди з питань соціального діалогу

  - директиви з охорони праці

  - угоди про асоціацію, у т.ч. з питань охорони праці

  - рамкові угоди, що впроваджуються шляхом прийняття директив

  - колективні угоди з охорони праці

  - рамкові угоди, що впроваджуються через передбачені ними механізми


Укажіть акти, які не визначають суть соціальної відповідальності (корпоративної соціальної відповідальності), у т.ч. з питань охорони праці.

  - Тристороння декларація принципів, що стосуються багатонаціональних корпорацій і соціальної політики (МОП)

  - директиви з соціальної відповідальності (МОП)

  - Настанови для транснаціональних корпорацій (ОЕСР)

  - Конституція України

  - Настанова з соціальної відповідальності (ISO 26000)

  - міжнародні стандарти соціальної звітності (серія АА 1000)


Відповідальність організації за вплив її рішень та дій на суспільство, довкілля шляхом прозорої та етичної поведінки, яка сприяє сталому розвитку, у т.ч. здоров’ю та добробуту суспільства, враховує очікування зацікавлених сторін, відповідає чинному законодавству та міжнародним нормам поведінки й інтегрована у діяльність організації та практикується нею, – це:

  - юридична відповідальність

  - індивідуальна відповідальність

  - партнерська відповідальність

  - екологічна відповідальність

  - соціальна відповідальність

  - політична відповідальність


Зазначте принципи Глобального договору у сфері трудових відносин

  - ділові кола повинні сприяти повному зникненню дитячої праці

  - ділові кола повинні виступати за ліквідацію дискримінації у сфері зайнятості та працевлаштування

  - ділові кола повинні здійснювати ініціативи, спрямовані на підвищення відповідальності за стан довкілля

  - ділові кола повинні протидіяти будь-яким формам корупції, включаючи здирництво і хабарництво

  - ділові кола не повинні бути причетними до порушень прав людини

  - ділові кола повинні сприяти розвитку та поширенню екологічно безпечних технологій


Згідно з Тристоронньою декларацією принципів, що стосуються багатонаціональних корпорацій і соціальної політики, уряди держав зобов’язані впроваджувати наступні конвенції з питань безпеки та гігієни праці:

  - про права дитини (ООН)

  - про захист від радіації (МОП)

  - про професійні ракові захворювання (ЄС)

  - про соціальні права трудівників (ООН)

  - про загальні захворювання (ЄС)

  - про забезпечення машин захисними пристроями (МОП)


Які правові акти з питань охорони праці не ухвалюються ЄС?

  - регламенти

  - директиви

  - рішення

  - рекомендації

  - контракти

  - висновки


Рамковою директивою ЄС з питань охорони праці є:

  - Директива Ради № 89/391/ЕЕС про впровадження заходів, які сприяють поліпшенню безпеки і здоров’я працівників на роботі

  - Директива Ради № 89/654/ЕЕС про мінімальні вимоги з безпеки та здоров’я на робочому місці

  - Директива Ради № 89/655/ЕЕС про мінімальні вимоги з безпеки та здоров’я щодо використання працівниками робочого обладнання на роботі

  - Директива Ради № 89/656/ЕЕС про мінімальні вимоги з безпеки та здоров’я щодо використання працівниками на робочому місці засобів індивідуального захисту

  - Директива Європейського парламенту і Ради № 2009/104/ЕС про мінімальні вимоги з безпеки та здоров’я працівників

  - Директива Ради № 90/269/ЕЕС про мінімальні вимоги з безпеки та гігієни праці щодо ручного переміщення вантажів, де існує ризик пошкодження працівниками спини


З яких питань не ухвалюються дочірні директиви у розвиток Директиви № 89/391/ЕЕС про впровадження заходів, які сприяють поліпшенню безпеки і здоров’я працівників на роботі?

  - робочі місця

  - виробниче обладнання

  - індивідуальні засоби захисту

  - робота з візуальними приладами

  - вантажні роботи, що пов’язані з ризиком ушкодження хребта

  - звільнення працівників


Вкажіть акт з питань охорони праці, який не ухвалюються МОП.

  - конвенції

  - протоколи

  - колективні договори

  - рекомендації

  - зводи практичних правил

  - настанови


Які конвенції МОП є фундаментальними?

  - про свободу асоціації та захист права на організацію (№ 87)

  - про безпеку і гігієну праці та виробниче середовище (№ 155)

  - про допомоги у випадках виробничого травматизму (№ 121)

  - про служби гігієни праці (№ 161)

  - про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів (№ 98)

  - про гідну працю домашніх працівників (№ 189)


Як називаються акти МОП з охорони праці, які містять практичні, технічні та науково-обґрунтовані детальні рекомендації, що розробляються на тристоронній основі групою експертів і ухвалюються рішенням Адміністративної ради МОП?

  - конвенції

  - настанови

  - рекомендації

  - роз’яснення

  - зводи практичних правил

  - декларації


Хто ухвалив Настанову про систему управління охороною праці (ILO-OSI 2001)?

  - ВООЗ

  - МАГАТЕ

  - МОП

  - ООН

  - ЄС

  - Україна


З яких питань МОП ухвалювала конвенції та рекомендації про охорону праці?

  - захист від окремих виробничих ризиків

  - запровадження соціальної відповідальності

  - заборона дискримінації

  - боротьба з корупцією

  - встановлення дієвих механізмів захисту трудових прав

  - охорона праці в окремих сферах економічної діяльності


Які конвенції і рекомендації МОП не враховують системний підхід в управлінні охороною праці?

  - Рекомендація про основи, що сприяють безпеці і гігієні праці (№ 197)

  Конвенція про використання свинцевого білила в малярній справі (№ 13)

  - Конвенція про безпеку та гігієну праці (№ 155)

  Рекомендація щодо захисту жінок і дітей від сатурнізму (№ 4)

  - Конвенція про основи, що сприяють безпеці і гігієні праці (№ 187)

  - Конвенція про виробниче середовище (забруднення повітря, шум та вібрація) (№ 148)


Об’єднання держав, у т.ч. з питань охорони праці, створене на основі міжурядової угоди – це

  - міжнародна неурядова організація

  - громадська організація

  - міжнародна угода

  4)- міжнародна міжурядова організація

  - об’єднання громадян

  - політичний союз


Вкажіть спеціальні установи, що формують систему органів ООН з охорони праці?

  - Європейська комісія

  - МОП

  - Комітет з нагляду за охороною праці

  - Програма розвитку ООН

  - Європейський суд

  -- ВООЗ


Спеціалізована установа ООН, котра керує та координує міжнародну діяльність у сфері охорони здоров’я, відповідає за забезпечення провідної ролі у вирішенні проблем глобальної охорони здоров’я, скеровує наукові дослідження з питань охорони здоров’я, встановлює норми і стандарти, забезпечує технічну підтримку країн, а також контролює ситуацію у сфері охорони здоров’я й оцінки динаміки її змін, – це:

  - Організація об’єднаних націй

  - Міжнародне агентство з атомної енергії

  - Міжнародна організація праці

  - Міжнародна морська організація

  - Організація ООН з питань продовольства і сільського господарства

  - Всесвітня організація охорони здоров’я


Які акти з питань охорони праці ухвалила ВООЗ?

  - Декларацію про професійне здоров’я для всіх

  - Глобальний договір

  - Настанову про систему управління охороною праці

  - Настанову для транснаціональних корпорацій

  - Глобальну стратегію медицини праці для всіх

  - Кодекс поведінки з безпеки дослідницьких реакторів


Як називається міжнародна організація створена з метою розвитку співробітництва у сфері мирного використання атомної енергії?

  - ООН

  - МОП

  - ММО

  - МАГАТЕ

  - ЄС

  - ВООЗ


В яких формах МАГАТЕ ухвалює стандарти безпеки праці, у т.ч. з охорони праці?

  - настанови з безпеки

  - рекомендації

  - декларації

  - конвенції

  - основи безпеки

  - резолюції


Як називається установа ООН з спеціальним статусом створена з метою співробітництва для забезпечення тривалого соціального миру у всьому світі й усунення соціальної несправедливості шляхом поліпшення умов праці?

  - ООН

  - МОП

  - ММО

  - МАГАТЕ

  - ЄС

  - ВООЗ


Діяльність якої спеціалізованої установи ООН ґрунтується на тристоронній основі?

  - ООН

  - ЄС

  - ММО

  - МАГАТЕ

  - МОП

  - ВООЗ


Які акти з питань охорони праці не ухвалює МОП?

  - конвенції

  - настанови

  - декларації

  - зводи практичних правил

  - рекомендації

  - директиви


Які суб’єкти, що входять у склад МОП, проводять навчання, освіту та дослідницьку діяльність з питань охорони праці?

  - Міжнародна академія екології та медицини

  - Міжнародний центр освіти

  - Міжнародний інститут трудових досліджень

  - Міжнародний інформаційний центр з техніки безпеки та гігієни праці

   Світове дослідницьке бюро

   Комітет інспекторів праці


Який орган покликаний допомагати Європейській комісії у підготовленні та впроваджені рішень, ухвалених з питань охорони праці?

  - Консультативний комітет з безпеки та охорони здоров’я на роботі

  - Європейський центр професійного навчання

  - Європейське хімічне агентство

  - Європейська комісія з поліпшення умов проживання та праці

  - Комітет регіонів

  - Міжнародне агентство праці


Як називається регіональна міжнародна організація, що врегульовує питання співробітництва країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії, у т.ч. з питань охорони праці?

  - МОП

  - ЄС

  - Рада Європи

  - ООН

  - Північна рада

  - СНД


Які багатосторонні угоди з питань охорони праці не ухвалювалися у рамках СНД?

  - Угода про управління в галузі охорони праці (1990 р.)

  - Угода про сприяння створенню безпечних і здорових умов праці (1990 р.)

  - Угода про співробітництво в галузі охорони праці (1994 р.)

  - Угода про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві, що сталися з працівниками під час перебування їх поза державою проживання (1994 р.)

  - Угода про порядок розроблення і дотримання погоджених норм і вимог охорони праці до продукції, яка взаємопостачається (1996 р.)

  - Угода про взаємне визнання прав на відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров’я, які пов’язані з виконанням ними трудових обов’язків (1994 р.)


Зазначте відповіді, в яких неправильно вказані модельні закони, ухвалені в рамках СНД?

  - Про безпеку засобів індивідуального захисту (1990 р.)

  - Про розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (1990 р.)

  - Про безпеку при використанні хімічних речовин на виробництві (1994 р.)

  - Про охорону праці (1997 р.)

  - Про промислову безпеку небезпечних виробничих об’єктів (1997 р.)

  - Про обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (1998 р.)


Як називається банк даних, що складається і ведеться з метою забезпечення єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду нормативно-правових актів з охорони праці?

  - Бюлетень нормативно-правових актів з питань охорони праці

  - Вісник нормативно-правових актів з питань охорони праці

  - Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

  - Відомості нормативно-правових актів з питань охорони праці

  - Система нормативно-правових актів з питань охорони праці

  - Інформаційний бюлетень з охорони праці


Як називається нормативно-правовий акт, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт за певною професією або у межах обов’язків на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника чи уповноваженого ним органу виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки?

- посадова інструкція

- інструкція з охорони праці

- колективний договір

- трудовий договір

- правила внутрішнього розпорядку

- розпорядження з охорони праці


Санітарні правила та норми затверджує

- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту населення

- Верховна Рада України

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я

- всеукраїнські профспілкові організації

- організації роботодавців і профспілок


Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці публікується в

- газеті «Урядовий кур’єр»

- Відомостях Верховної Ради України

- Офіційному віснику України

- журналі «Право України»

- журналі «Охорона праці»

- газеті «Голос України»


Який нормативно-правовий акт визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності або загибелі застрахованих на виробництві?

- Кодекс цивільного захисту України

- Трудовий кодекс України

- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування охорони праці на підприємстві, в установі, організації»

- Закон України «Про охорону праці»

- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»


Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються в міру впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, але не рідше одного разу на _____ років.


До правових заходів та засобів, що спрямовуються на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності, належать:

- проведення навчання з охорони праці.

- проведення обов’язкових медичних оглядів.

- прийняття нормативно-правових актів з охорони праці.

- безоплатне забезпечення молоком.

- розроблення системи локальних нормативно-правових актів.

- переведення на легшу роботу.


Дія Закону України «Про охорону праці» поширюється на:

- всіх юридичних, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

- на всіх осіб працездатного віку.

- виключно на працівників, які працюють на підставі трудових договорів.

- на всіх громадян України, незалежно від зайнятості.

- всіх фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

- на суб’єктів господарської діяльності, які не використовують найману працю.


Ким, за загальним правилом, здійснюється затвердження і скасування нормативних актів підприємства про охорону праці?

- приписом спеціалістів служби охорони праці.

- приписом уповноваженого з питань охорони праці.

- виборним органом первинної профспілкової організації.

- наказом роботодавця.

- наказом органів Держпромгірнагляду.

- постановою Верховної Ради України.


Термін перегляду нормативного акта підприємства, що встановлюється роботодавцем, не може перевищувати термінів:

- встановлених на підприємстві за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації.

- визначених спеціалістами служби охорони праці на підприємстві.

- перегляду державного нормативного акта про охорону праці, на підставі яких опрацьовувався нормативний акт підприємства.

- перегляду типового документа, на підставі якого опрацьовувався нормативний акт підприємства.

- перегляду рішень загальних зборів трудового колективу, на підставі яких він приймався.

- визначених на розсуд самого роботодавця.


В яких випадках нормативний акт підприємства підлягає достроковому перегляду?

- якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено його невідповідність вимогам галузевих нормативних актів.

- якщо відбилися зміни в організації виробництва та праці.

- якщо таке рішення буде прийнято первинною профспілковою організацією.

- якщо цього вимагають спеціалісти служби з охорони праці.

- якщо відбулася зміна власника підприємства.

- якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено його невідповідність вимогам державних міжгалузевих нормативних актів.


У відповідності із Положенням про розробку інструкцій з охорони праці, виділяють такі їх види:

- цільові інструкції.

- інструкції, що затверджуються органами, що здійснюють контроль за законодавством про охорону праці.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Закон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс iconЗакон України "Про охорону праці". Кодекс законів про працю. 2 Волох Д. С. 25. 03
Державні та галузеві стандарти про охорону праці. Закон України “Про охорону праці”. Кодекс законів про працю
Закон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс iconЗакон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування
Причини виробничого травматизму та професійних захворювань. Заходи щодо їх усунення
Закон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс iconНа Х семестр 2010/2011 навчального року
Державні та галузеві стандарти про охорону праці. Закон України “Про охорону праці”. Кодекс законів про працю
Закон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс iconЗакон України "Про охорону праці": історико-правовий аналіз. Роль та значення міжнародних договорів у сфері застосування законодавства про охорону праці в Україні
Законодавство про охорону праці у світлі реформи трудового законодавства України
Закон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс iconЗакон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 13. 01. 2005 року „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. – 2001. №30
Закон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс iconЗакон України "Про заставу" від 02. 10. 1992р. (№2854 12) //. Закон України "Про іпотеку" від 05. 06. 2003р. (№898-iv ) // Збірник систематизованого законодавства. 2005. №8. С. 49-64
...
Закон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс iconПоложення з охорони праці закріплені в чинній Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове...
Закон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс iconПоложення з охорони праці закріплені в чинній Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
Конституції, в Законі України «Про охорону праці», «Кодексі законів про працю України» (КЗпП), Законі України «Про загальнообов’язкове...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи