Правове забезпечення сприяння зайнятості населення в Україні icon

Правове забезпечення сприяння зайнятості населення в Україні
Скачати 216.65 Kb.
НазваПравове забезпечення сприяння зайнятості населення в Україні
Дата26.01.2014
Розмір216.65 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет ім. Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра трудового, аграрного та екологічного права


Правове забезпечення сприяння зайнятості населення в Україні


ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ

для студентів юридичного факультету


Львів 2013

Видання здійснено при технічній допомозі Консорціуму “Верховенство права” Контрактного Агенства міжнародного розвитку США.

Адреса: Україна, 252033, Київ, Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6


US Agency for International Development Contract

Mailing address: Dom Kino, 6, Saksaganskogo, Kyiv 252033, Ukraine.

^ Rule of Law Consortium

ARD/Checchi


Пилипенко П.Д.

Правове забезпечення сприяння зайнятості населення в Україні. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. - Львів: юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. - 2013. - _ С.


Схвалено кафедрою трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протокол №1 від 01.09.2013 р.

Друкується за рішенням видавничої комісії юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.


Авторські права застережені.

ВСТУП

В умовах ринкових перетворень актуальними є проблеми правового регулювання відносин щодо сприяння зайнятості населення. Це, зокрема, стосується працевлаштування громадян, які втратили роботу, правового статусу безробітних, пільг і компенсацій вивільнюваним працівникам, виплати допомог по безробіттю, професійної орієнтації та професійного навчання безробітних. В процесі читання лекцій та проведення практичних занять передбачається вивчення законодавства, яке регулює відносини зайнятості, порядок і форми реалізації державної політики у сфері зайнятості, організації і діяльності державних органів, які реалізують державну політику зайнятості, порядок функціонування і завдання фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття.

Завданням спецкурсу є ознайомлення студентів з правовим регулюванням відносин соціального захисту безробітних. В результаті вивчення спецкурсу студенти повинні навчитися оформляти документи для центру зайнятості, знати порядок реєстрації безробітних, розміри і порядок виплати допомоги по безробіттю. Крім того, вони матимуть змогу ознайомитись з організацією роботи державної служби зайнятості, її завданнями та функціями. За результатами ознайомлення з роботою Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття студенти повинні оволодіти практичними навиками оформлення допомог по безробіттю.
^

Тема 1. Загальні правові засади державної політики зайнятості населення в Україні


Право на працю та гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки. Безробіття як нове соціально-правове явище в Україні. Ринок праці.

Право на зайнятість. Поняття зайнятості населення і шляхи її забезпечення. Основні категорії зайнятого населення. Гарантії у сфері зайнятості.

Державна політика у сфері зайнятості населення. Право громадян на працевлаштування і вибір місця роботи. Принципи та основні напрями державної політики зайнятості населення. Реалізація державної політики. Територіальні та місцеві програми зайнятості населення.

Державна політика зайнятості населення в країнах з розвиненою ринковою економікою: досвід для України.
^

Тема 2. Законодавство про зайнятість та сприяння зайнятості населення


Юридична природа норм, що регулюють зайнятість населення. Місце законодавства про сприяння зайнятості у системі джерел, регулюють зайнятість населення. Загальні й спеціальні норми, що регулюють сприяння зайнятості населення.

Про пріоритетність міжнародно-правових норм у сфері зайнятості населення.

Конституційні засади правового забезпечення сприяння зайнятості та захисту прав безробітних.

Закон України про зайнятість населення та Закон України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: основні правові джерела у сфері сприяння зайнятості населення. Інші закони.

Підзаконні нормативні акти, що ухвалені на виконання законів про сприяння зайнятості.

Локальне регулювання у сфері сприяння зайнятості.
^

Тема 3. Державна служба зайнятості і суб’єкти господарювання, що забезпечують реалізацію заходів сприяння зайнятості населення та їх правове становище


Правові основи створення та функціонування державної служби зайнятості.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції його завдання та функції. Права та обов’язки територіальних органів. (ст. 21 п.2 ч.2)

Єдина інформаційно-аналітична система центрального і т.д.

Виконання державною службою зайнятості функцій виконавчої дирекції Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття.

Правове становище суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні громадян.

Діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні.

Повноваження суб’єктів господарювання, які надають послуги для працевлаштування за кордоном.
^

Тема 4. Організаційно правові засади сприяння зайнятості населення.


Поняття та види заходів сприяння зайнятості населення. Державні цільові програми та створення нових робочих місць.

Стимулювання працевлаштування осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.

Стимулювання самозайнятості населення та малого підприємництва.

Державна підтримка молодих працівників та осіб старше 45-ти років.

Дотації для роботодавців на створення додаткових робочих місць.

Соціальний діалог на ринку праці та роль профспілок у здійсненні заходів щодо сприяння зайнятості населення.

Організація і проведення громадських та інших робіт, тимчасового характеру.

Професійна орієнтація та професійне навчання населення. Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.

^

Тема 5. Правові та організаційні засади соціального страхування на випадок безробіття


Поняття загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Застраховані особи та страхувальники – головні суб’єкти страхових правовідносин.

Принципи страхування на випадок безробіття.

Страховий стаж та його юридичне значення у сфері сприяння зайнятості населення.

Правове становище Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Статут Фонду – правова основа його функціонування та діяльності.

Управління Фондом. Повноваження правління та виконавчої дирекції Фонду. Нагляд за діяльністю Фонду.

Правовий режим коштів страхування на випадок безробіття.

Джерела коштів Фонду та їх використання. Страхові внески, їх обчислення та порядок сплати.

Відносини Фонду з іншими цільовими страховими фондами.
^

Тема 6. Правовий статус безробітних в Україні та матеріальне забезпечення на випадок безробіття


Поняття безробітних за чинним законодавством набуття статусу безробітного. Права та обов’язки зареєстрованих безробітних. Визначення підходящої роботи та її юридичне значення. Безробіття і страховий стаж.

Масові вивільнення працівників та додаткові гарантії для осіб, які втратили роботу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

Правила реєстрації осіб, що шукають роботу, та безробітних.

Право на допомогу по безробіттю та умови її виплати.

Розміри допомоги по безробіттю. Допомога по безробіттю застрахованим і незастрахованим особам. Право на допомогу по частковому безробіттю.

Порядок та умови одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності.

Тривалість виплати допомоги по безробіттю.

Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

Допомога на поховання безробітного.

Припинення, відкладення та скорочення виплати допомоги по безробіттю Особливості матеріального забезпечення незастрахованих осіб.
^

Тема 7. Контроль і відповідальність у сфері сприяння зайнятості та соціального страхування на випадок безробіття


Контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення.

Встановлення юридичної відповідальності учасників правовідносин щодо сприяння зайнятості як гарантія забезпечення соціального захисту безробітних та осіб, що шукають роботу.

Відповідальність роботодавців за порушення трудового законодавства щодо працевлаштування та звільнення працівників, а також законодавства про зайнятість та страхування на випадок безробіття.

Юридична відповідальність Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття за невиконання чи неналежне виконання ним своїх функціональних обов’язків.

Відповідальність застрахованих осіб та безробітних.

Відповідальність за несвоєчасну та неповну сплату страхових внесків.

Література:


 1. Аналіз стану і прогнозування регіонального ринку праці. - К., 1999. – 114 с.

 2. Андел І. Управління працевлаштуванням випускників навчальних закладів в регіоні // Україна: аспекти праці. - 2000. - № 2. - С.23.

 3. Бабаскін А.Ю. Актуальні проблеми правового регулювання зайнятості населення в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - 1996.

 4. Баланда А. Неформальна зайнятість як новітній фактор розвитку національного ринку праці України. - K., 1999. – 57 с.

 5. Берко М.Д. Сільська зайнятість і форми господарювання в умовах формування ринку праці: Автореф. дис. ... канд. економ. наук. – Львів, 1994.

 6. Бондар І. Концепція повної зайнятості - суть, реалії, шляхи оновлення // Україна: аспекти праці.

 7. Бондарчук К. Професійна орієнтація незайнятих громадян у державній службі зайнятості // Україна: аспекти праці. - 2000. - №6.

 8. Бондарчук. К. Основні напрями активної державної політики сприяння зайнятості молоді // Україна: аспекти праці. - 1998. - № 8. - С.9.

 9. Буртник В. Проблеми зайнятості жінок львівської області // Україна: аспекти праці. - 1998. - №8. - С.7.

 10. Буяльська Т. Пріоритети в сфері зайнятості молоді // Соціальний захист. - 2001. - №5. - С.24.

 11. Величко Е. Становлення ринку праці та ефективної зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. - 1997.- №1. - С.8.

 12. Волкова Л. Підготовка та перепідготовка кадрів в енергетичному секторі // Україна: аспекти праці. - 2001. - №2. - С. 33.

 13. Герасимчук B.I. Заробітна плата і зайнятість населення України. - K., 1999. – 30 с.

 14. Гриненко А. Проблема формування продуктивної зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. - 1999. - №3. - С.8.

 15. Грубич С.Ю. Сучасна парадигма української моделі зайнятості населення. – Тернопіль, 1999. – 35 с.

 16. Грязнова Л.Н., Марусис Г. Занятость: уровень структура и формы регулирования. – Минск, 1994. – 98 с.

 17. Гудзинський С. Сільська зайнятість: стан, перспективи й напрями регулювання // Україна: аспекти праці. - 1999. - №5. - C.11.

 18. Дяків О. Формування механізмів регулювання зайнятості населення // Україна: аспекти праці. -1998. - №5. - С.20.

 19. Дяків О.П. Оцінка і механізми регулювання зайнятості населення: Автореф. дис. ... канд. економ. наук. – Львів, 1995.

 20. Єршов Є. Соціологічний портрет регіонального безробіття // Соціальний захист. - 2001. - №5. - С.27.

 21. Зайнятість та ринок праці. - К., 1998.

 22. Занятость, рабочее время и уровень жизни (Промышленно-развитые страны). - М., 1994. - 216 с.

 23. Кальницький А.Є. Соціально-демографічні та економічні проблеми зайнятості населення при переході до ринку: Автореф. дис. ... канд. економ. наук. – Львів, 1997.

 24. Кір’ян Т. Соціальний захист населення від безробіття // Україна: аспекти праці. - 1998. - №4. - С.16.

 25. Ковальський В. Програма зайнятості населення - один з механізмів державного регулювання зайнятості // Україна: аспекти праці. - 2000. - №3. - С.12.

 26. Колєшня Л. Безробіття в умовах формування ринкових відносин // Україна: аспекти праці. - 1997. - №6. - С.9.

 27. Колєшня Л. Масове безробіття чи активна політика зайнятості на ринку праці // Україна: аспекти праці. - 1999. - №4. - С.6.

 28. Колєшня Л. Проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів і шляхи їх вирішення // Україна: аспекти праці. - 2001. - №3. - C.11

 29. Краснов Ю. Стратегічні і оперативні заходи щодо державной регулювання зайнятості населення // Україна: аспекти праці. - 1999. - №2. - С.3.

 30. Краснов Ю. Структурні зрушення зайнятості населення України в умовах реформування економіки // Україна: аспекти праці. - 2000. - №5. - С.14.

 31. Кузнецова Р. Оцінка реалізації державної політики зайнятості на регіональному рівні // Україна: аспекти праці. - 1997. - №3-4. - С.16.

 32. Куліков Вплив заробітної плати на зайнятість населення // Україна: аспекти праці. - 1999. - №2.

 33. Легомінова С. Шляхи вдосконалення регулювання ринку праці // Україна: аспекти праці. - 2001. - №4. - С.98.

 34. Лисогор Л. Регулювання зайнятості в умовах формування ринкового мотиваційного механізму // Україна: аспекти праці. - 1998. - №5. - С.18.

 35. Лібанова Е. Незареєстрована зайнятість в Україні: формування й можливості державного регулювання // Україна: аспекти праці. - 2000. - № 4. - С.3.

 36. Макєєв С. Категорії непрацюючих: економічний, соціальний, психологічний аспекти // Україна: аспекти праці. - 1997. - №8. - С.33.

 37. Маркіна Т.Г. Право громадян на зайнятість та форми його реалізації в умовах становлення ринкової економіки: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Харків, 2000.

 38. Машичев Ю. Додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій населення // Соціальний захист. - 2000. - №5. - С.47.

 39. Мельник С. Аналітичний огляд стану молодіжної зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. - 2001. - №1. - С.3.

 40. Мельник С. Мотивація до працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів // Україна: аспекти праці. - 2000. - №4. - С.15.

 41. Мімандусова Г. Безробіття в Україні: проблема соціального захисту // Україна: аспекти праці. - 1997. - №5. - С.28.

 42. Мортіков В. Зовнішні ефекти і зайнятість // Україна: аспекти праці. - 1999. - №5. - С.18.

 43. Мортіков В. Стабільність зайнятості громадян України // Україна: аспекти праці. - 2001. - №4.

 44. Нестандартные формы занятости в промышленно развиты странах: проблемно-тематический сборник. - М., 1999. - 190 с.

 45. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость і безработица. - M., 1991. – 180 с.

 46. Огляд політики зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. - 1998. - № 7. - С.49.

 47. Павловська О. Фінансові методи та важелі управління зайнятістю населення на ринку праці // Україна: аспекти праці. - 1997. - №5. - С.5.

 48. Пастухов В. Правові проблеми ринку праці в Україні // Право України. - 1996. - №5. - С.30.

 49. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість: Навчальний посібник. - К., 1997. – 119 с.

 50. Поклонский Ф.Е. Финансовое обеспечение занятости населения. – Донецк, 1997. – 35 с.

 51. Покрищук В. Особливості визначення показників безробіття у розрахунку на повний обсяг руху робочої сили в Україні // Україна: аспекти праці. - 2000. - №7. - С.11.

 52. Покрищук В. Ринок праці України: сучасні тенденції зайнятості населення // Україна: аспекти праці. - 1998. - №5. - С. 3.

 53. Полтавець О.М. Управління зайнятістю населення в умовах реформування економіки України: Автореф. дис. ... канд. економ. наук. - К., 1997.

 54. Попова О.О. Ефективність інноваційної діяльності в системі державного регулювання зайнятості населення: Автореф. дис. ... канд. економ. наук. – Харків, 1998.

 55. Прова Т. Актуальні проблеми праці і зайнятості населення (соціологічний аспект) // Соціальний захист. - 2001. - №8. - С.63.

 56. Ревай О. Проблеми працевлаштування інвалідів // Соціальний захист. - 2001. - №4. - С.39.

 57. Регулювання зайнятості та безробіття на регіональному ринку праці. – Львів, 2001. - 240с.

 58. Савченко В. Активна політика зайнятості на ринку праці - запорука стабілізації виробництва // Україна: аспекти праці. - 1998. - №2. - С.3

 59. Савченко В. Активна політика зайнятості на ринку праці – запорука збереження і розвитку трудового потенціалу // Україна: аспекти праці. - 1999. - №1. - С.9.

 60. Савченко В. Механізм фінансового забезпечення заходів профорієнтації населення та професійного навчання незайнятих громадян // Україна: аспекти праці. - 1997. - №3-4. - С.18.

 61. Савченко І.Л. Соціально-економічна адаптація зайнятості населення в процесі зміни форми власності: Автореф. дис. ... канд. економ. наук. – Львів, 1996.

 62. Сологуб О. Зайнятість населення в регіонах і демографічні фактори її формування // Україна: аспекти праці. - 1997. - №5. - С.13.

 63. Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання. - K., 1999. – 55 с.

 64. Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика. - 1994. – 211 с.

 65. Стаховська Н.М. Відносини в праві соціального забезпечення: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2000.

 66. Сташків Б.І. Юридичні факти в праві соціального забезпечення: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - K., 1997.

 67. Тєрюханова І. Програми підтримки самостійної зайнятості та підприємницької діяльності в зарубіжних країнах // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 2. - С.41.

 68. Трудовий потенціал, зайнятість і ринок праці (теорія і практика) Львів, 1997. – 341 с.

 69. Турчинов А.И. Профессионализация и кадровая политика: проблемы развития теории и практика. - М., 1998. – 272 с.

 70. Удосконалення механізму державного управління зайнятістю населення та особливості його застосування в депресивних районах. – Харків, 2000. – 199 с.

 71. Федотова Т. основні стрижні соціальної політики щодо безробітних // Соціальний захист. -2001. - №4. - С.35.

 72. Федяй В. Стан та шляхи поліпшення ситуації в сфері зайнятості населення // Соціальний захист. - 2000. - №3. - С.40.

 73. Шевчук В. Влада і зайнятість населення // Соціальний захист. - 2001. - №1. - С.22.

 74. Шокун В. Допомога в разі безробіття // Україна: аспекти праці. - 1997. - №2. - С.31.

 75. Шокун В. Напрями удосконалення системи соціальних витрат у разі безробіття // Україна: аспекти праці. - 1997. - №5. - С.21.

 76. Щекин Г.В. Теория кадровой политики. - К., 1997. – 175 с.

 77. Экономика и социология труда. - 1999. – 511 с.

 78. Экономика труда и социально-трудовых отношения. - М., 1996. – 623 с.

 79. Юрова Н. Продуктивна зайнятість в умовах радикальних змін у діяльності ринків праці в деяких країнах ОЄСР // Україна: аспекти праці. -2000. - №7. - С.31.

 80. Юшкевич О.О. Зайнятість сільської молоді: Автореф. дис. ... канд. економ. наук. - К., 1996.

 81. Яременко О. Безробіття: якісні характеристики за соціологічними оцінками // Україна: аспекти праці. - 1997. - №8. - С.10.

 82. Яценко В. "Безробіття по-українськи" у цифрах і фактах // Україна: аспекти праці. - 1999. - №6.

 83. Яценко В. Про "феномен зайнятості" в період української депресії // Україна: аспекти праці. - 1997. - №2. - С.9.

 84. Яценко В. Страхування від безробіття як чинник стабілізації зайнятості е Україні // Україна: аспекти праці. - 1998. - №3. - С.9
^

Нормативний матеріал:


 1. Закон України "Про зайнятість населення" з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 14. – Ст. 170.

 2. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" // Офіційний вісник України. – 2000. - № 13. – Ст.505.

 3. Закон України "Про затвердження державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки" // Офіційний вісник України. – 2002. - № 31. – Ст. 215.

 4. Закон України "Про статус народного депутата України" // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 3. – Ст. 17.

 5. Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 40. – Ст. 290.

 6. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 21. – Ст. 252.

 7. Закон України "Про порядок відшкодування шкоди завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду // Відомості Верховної Ради. – 1995. - №1. – Ст.1.

 8. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 16. – Ст. 200.

 9. Закон України "Про професійно-технічну освіту" // Офіційний вісник України. – 1998. - № 9. – Ст.319.

 10. Закон України "Про вищу освіту" // Офіційний вісник України. – 2002. - № 8. – Ст.327.

 11. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 4. – Ст.18.

 12. Закон України "Про захист дитинства" // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст.981.

 13. Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та республіки Білорусь, що працюють за межами своїх держав. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 26. – Ст.42.

 14. Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки, від 06.12.1996. № 577. // Людина і праця. – 1997. - № 1. – Ст.50.

 15. Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Аргентинської Республіки про працевлаштування членів сімей співробітників дипломатичних представництв та працівників консульських установ" // Офіційний вісник України. – 2000. - № 17. – Ст.697.

 16. Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про взаємне працевлаштування громадян та їх соціальних захист" // Офіційний вісник України. – 1998. - № 6. – Ст.204.

 17. Закон України "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про взаємне працевлаштування громадян" // Офіційний вісник України. – 1998. - № 6. – Ст.203.

 18. Закон України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про взаємне працевлаштування членів сімей співробітників закордонних установ" // Офіційний вісник України. – 2003. - № 42. – Ст.2202.

 19. Про інформацію Кабінету Міністрів України "Про забезпечення працевлаштування молоді, зокрема випускників шкіл, вузів та інших навчальних закладів. – Постанова Верховної Ради України від 16.07.1997р. № 463. // Людина і праця. – 1997. - № 9-10. – Ст.23.

 20. Указ Президента України "Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів" // Урядовий кур’єр. - № 15-16 від 25.01.1996р.

 21. Про затвердження Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників. – Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.1993р. № 1090. // Зібрання Постанов Уряду України. – 1994. - № 4. – Ст.107.

 22. Про невідкладні заходи щодо залучення до праці осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. – Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1996р. // Людина і праця. – 1997. - № 1. – Ст.23.

 23. Про хід виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України, спрямованих на регулювання ринку праці та зайнятості населення. – Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1997р. № 643. // Людина і праця. – 1997. - №8. – Ст.9.

 24. Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва. – Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1997р. № 695. // Людина і праця. – 1997. - № 8. – Ст.19.

 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 2.03.1998р. - № 255 "Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість" // Офіційний вісник України. – 1998. - № 9. – Ст.351.

 26. Про затвердження Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах державного контракту за освітньо професійними програмами підготовки магістрів державного управління. – Постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.1997р. №949. // Людина і праця. – 1997. - № 11. – Ст.45.

 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.1996. - № 992 "Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів і підготовка яких здійснюється за державним замовленням // Урядовий кур’єр. - № 191-192, від 10.10.1996 року.

 28. Про затвердження положення щодо застосування Закону України "Про зайнятість населення". – Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1998р. № 578. // Урядовий кур’єр, 7 травня 1998. №85-86.

 29. Положення про порядок реєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки. – Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998р. № 578. // Урядовий кур’єр, 7 травня 1998р. №85-86.

 30. Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту. – Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998р. № 578. // Урядовий кур’єр, 7 травня 1998р. №85-86.

 31. Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт. – Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998р. №85-86.

 32. Положення про порядок організації сезонних робіт. – Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.1998р. № 578. // Урядовий кур’єр, 7 травня 1998р. №85-86.

 33. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей // Офіційний вісник України, 1997. - № 14. – Ст.18.

 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 1.11.1999р. № 2028 "Про затвердження порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні // Офіційний вісник України. – 1999. - № 44. – Ст.2188.

 35. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Української Академії державного управління при президентові України // Офіційний вісник України, 2002. - № 20. – Ст.979.

 36. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 "Про організацію забезпечення проведення в Луганській та Чернівецькій областях експерименту з надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю" // Офіційний вісник України, 2003 № 23. – Ст.1068.

 37. Наказ Мінпраці від 20.11.2000р. № 307 "Про затвердження порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності" // Офіційний вісник України. – 2000. - № 51. – Ст.2237.

 38. Наказ Мінпраці "Про затвердження порядку надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні // Офіційний вісник України. – 2000. - № 51. – Ст.2239.

 39. Наказ Мінпраці від 20.11.2000р. - № 308 "Про затвердження порядку надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного" // Офіційний вісник України. – 2000. - № 51. - № 2239.

 40. Постанова Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 22.09.2001р. № 42 "Про надання фінансової допомоги на поворотній основі безробітними для зайняття підприємницькою діяльністю // Податки та бухгалтерський облік. – 2001. - № 12. – Ст.104.

 41. Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницької діяльності. – Затв. Постановою КМУ від 27.04.1998р. - № 548 // Урядовий кур’єр України, від 7 травня 1998р. № 85-85.

 42. Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки. // Людина і праця. – 1997. - № 1. – Ст.50.

 43. Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про взаємне працевлаштування громадян. // Людина і праця. – 1997. - № 1. – Ст.53.

 44. Угода між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про трудову діяльність та соціальний захист осіб, які постійно проживають в Україні та Латвії і працюють на територіях обох держав. // Людина і праця. – 1997. - № 1. – Ст.57.

 45. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Вірменія, які працюють за межами своїх держав" від 17.06.1995р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2004. - № 1.

 46. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн" // Урядовий кур’єр, № 61-62, від 29.04.1993р.

 47. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та республіки Молдова, які працюють за межами своїх держав". // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. – 2004. - № 1.

 48. Конвенція 122 МОП. Конвенція про політику в галузі зайнятості. // Людина і праця. – 1997. - № 7. – Ст.40.

 49. Конвенція 102 МОП. Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення // Міжнародне законодавство про охорону праці. – К.: 1997. – Том 3.

 50. Конвенція 44 МОП. Конвенція про допомогу особам, котрі є безробітними з незалежних від них обставин.

 51. Рекомендація 67 МОП. Рекомендація щодо забезпечення доходу // Міжнародне законодавство про охорону праці. – К.: 1997. Том 3.

 52. Рекомендація 122 МОП. Рекомендація щодо політики в галузі зайнятості. // Людина і праця. – 1997. - № 7. – Ст.44.

 53. Конвенція 142 МОП. Конвенція про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів. // Людина і праця. – 1997. - № 9-10. – Ст.55

 54. Международная конференция труда. Конвенция о содействии занятости и защите от безработицы № 168. // Василенко П.М., Пастухов В.П., Дехтяренко В.П. Правове регулювання працевлаштування громадян.

 55. Лист Фонду України соціального захисту інвалідів від 2003.01.27 №06-ю-37/116-19/2. "Щодо додержання нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів". // Галицькі контракти. – 2003. – 04. – 16.

 56. Лист Фонду України соціального захисту інвалідів від 2002.11.27 № 06ю-406/1781-488/2. "Щодо порядку сплати штрафних санкцій у разі невиконання вимог про створення робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів". // Галицькі контракти. – 2003.03.9.

 57. Лист Міністерства праці і соціальної політики України від 11.03.2001р. № 03-3/1045-0206 "Щодо застосування окремих норм Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування" // Юридичний вісник України 2001.04.15.

 58. Лист Фонду України соціального захисту інвалідів від 02.03.2001р. № 06ю-38/130-6/2 "Щодо встановлення нормативів робочих місць, призначених працевлаштування інвалідів".

 59. Лист Фонду України соціального захисту інвалідів від 02.04.2002р. - № 06ю-42/169-45/2 "Щодо створення робочих місць для працевлаштування інвалідів фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності" // Бухгалтер від 8.02.2002р.

 60. Лист Фонду України соціального захисту інвалідів від 23.11.2001р. № 06-321/1565-485/2 "Щодо обов’язковості виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів фізичними особами – приватними підприємцями" // Бухгалтер від 3.01.2002.Навчальне видання


Пилип Данилович Пилипенко

доктор юридичних наук,

завідувач кафедри трудового, аграрного та екологічного права


Правове забезпечення зайнятості населення в Україні


^ ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ
для студентів юридичного факультету


Відповідальний за випуск – В.І. Федорович

Комп’ютерний набір – О.І. Гуль, І.Р. Шипка

Макетування -


Обліково-видавничих аркушів - . Тираж - .


Надруковано малим видавничим центром юридичного факультету
Львівського державного університету ім.Івана Франка.

290000, м.Львів, вул. Січових Стрільців, 14.

E-mail: publlaw@law.Franko.Lviv.ua
??????? ?????????? ??????????

??????????? ?????????? ????????????

????? ????? ??????


Серія: методичні матеріали, число 106.


Правове забезпечення зайнятості населення в Україні

ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ


Львів 2004

Схожі:

Правове забезпечення сприяння зайнятості населення в Україні iconПерелік питань на іспит зі спецкурсу “Правове забезпечення зайнятості населення в Україні”
Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці
Правове забезпечення сприяння зайнятості населення в Україні iconПерелік питань на іспит зі спецкурсу “Правове забезпечення зайнятості населення в Україні”
Стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці
Правове забезпечення сприяння зайнятості населення в Україні iconІмені вадима гетьмана вонберг Тетяна Вікторівна
Ефективність реалізації активних програм сприяння зайнятості населення: методологія І практика оцінювання
Правове забезпечення сприяння зайнятості населення в Україні iconОбревко Н. Г., асистент Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Сьогодні споживча кооперація України продовжує відігравати важливу роль у економіці, забезпеченні населення продуктами харчування...
Правове забезпечення сприяння зайнятості населення в Україні icon«Правове забезпечення логістики»
Конспект лекцій «Правове забезпечення логістики» для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів підготовки Академії...
Правове забезпечення сприяння зайнятості населення в Україні iconСистема соціального забезпечення громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Отація в дослідженні охарактеризовані основні елементи системи соціального забезпечення в Україні. Охарактеризовано право громадян...
Правове забезпечення сприяння зайнятості населення в Україні iconЮ.Є. Бондарева
Основні тенденції та різновиди зайнятості населення на ринку праці україни у статистичному вимірі
Правове забезпечення сприяння зайнятості населення в Україні iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік
Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матер міжнар наук практ. Конф. №1. с....
Правове забезпечення сприяння зайнятості населення в Україні iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік
Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матер міжнар наук практ. Конф. №1. с....
Правове забезпечення сприяння зайнятості населення в Україні iconТема №7 «Основи сімейного права»
Рудова Центри зайнятості та їх роль у системі гарантування прав працюючого населення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи