Магістерський курс Українська національна та літературна мова icon

Магістерський курс Українська національна та літературна мова
Скачати 134.84 Kb.
НазваМагістерський курс Українська національна та літературна мова
Дата11.09.2012
Розмір134.84 Kb.
ТипДокументиМАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Ділова українська мова»

для іноземних студентів

(магістерський курс)


1. Українська національна та літературна мова.

2. Охарактеризуйте науковий стиль за його головним ознаками та наведіть приклад.

3. Проаналізуйте і виправте мовностилістичні помилки.

На протязі року була велика нагрузка.

Любий може це зробити.

Працювали, не дивлячись на перешкоди.

Винести подяку колективу.

Треба добре відноситися до роботи.

Ви не виключення.

Рискувати не треба.

^ 4. Доповідь на будь-яку тему, написана на основі критичного огляду літератури та інших джерел, складає поняття:

а) стаття; б) реферат; в) промова.

5. Як називається мовна норма, що засвідчує правильну вимову?

а) орфографічна; б) орфоепічна; в) акцентуаційна;

г) пунктуаційна; ґ) стилістична.

^ 6. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами:

а) хворий, хворобливий, хоровий;

б) плести, вити, скручувати;

в) адреса, адресат, адресант;

г) лісник, лісничий, лісовод

7. Писемний або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність висловлювань, об’єднаних у ближчій перспективі смисловими і формотворчо-граматичними зв’язками, а у загально композиційному плані – спільною темою і сюжетною здатністю, складає поняття:

а) текст

б) мовленнєвий етикет

в) мовний стиль

^ 8. Виберіть рядок, де всі конструкції є етикетними формулами прохання:

а) пробачте, вибачте, до побачення, дякую, доброго ранку

б) дуже прошу, прийміть моє прохання, будь ласка, будьте добрі, дозвольте

в) добрий день, прощавайте, зичу вам щастя, будьте люб’язні, дуже вдячний вам за…

^ 9. У наведеному нижче реченні порушений порядок слів. Відредагуйте його.

Наведені в цьому розділі, типові форми документів використовуватися можуть для укладання науково-технічної продукції.

^ 10. Українська мова належить до:

а) східнослов’янських мов

б) західнослов’янських мов

в) південнослов’янських мов  1. Основні функції мови та їх коротка характеристика.

  2. Характеристика розмовного стилю сучасної української літературної мови. Наведіть приклад.

^ 3. Проаналізуйте і виправте мовностилістичні помилки.

Заставляє вчити на пам’ять.

Ці помилки зустрічаються часто.

По всім питанням ти дав вірну відповідь.

Його відповідь вартує самої вищої оцінки.

Ніхто, навіть самі кращі учні, не рішили цієї задачі.

Ти попутав усі правила.

Допишіть два нуля.

4. Документ, який є письмовим викладом власних результатів наукового дослідження і метою якого є виявлення знань студентів з конкретної дисципліни на певному етапі навчання, називається:

а) науковою роботою (курсовою, дипломною)

б) статтею

в) рефератом

^ 5. Пунктуаційна норма — це...

а) правила вживання графічних знаків.

б) правила вживання розділових знаків.

в) правила вживання словоформ.

^ 6. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами до слова «говорити»:

а) казочка, говір, розмова, мова, мовний;

б) казати, мовити, розмовляти, балакати;

в) балабонити, балакливий, казкар, казна-хто;

г) оповідати, подейкувати, підказувати, мовлення, балачка

^ 7. За формою реалізації тексти бувають на:

а) усні

б) писемні

в) усні та писемні

8. Виберіть рядок, де всі конструкції є етикетними формулами прощання:

а) на все добре, вибачте, до побачення, дякую, до завтра

б) щасливо, бувай, ходи здорова, до нових зустрічей

в) добрий день, прощавайте, зичу вам щастя, до побачення

^ 9. У наведеному нижче реченні порушений порядок слів. Відредагуйте його.

За цим договором несе відповідальність за неналежне виконання обов’язків орендар.


^ 10. Українська мова належить до:

а) східнослов’янських мов

б) західнослов’янських мов

в) південнослов’янських мов


1. Назвіть основні ознаки культури мовлення. Чому правильність і нормативність мовлення обов’язкові?

^ 2. Охарактеризуйте публіцистичний стиль сучасної української літературної мови та наведіть приклад.

3. Проаналізуйте і виправте мовностилістичні помилки.

Моє заключення слідуюче.

Іменно ця обставина є сама важлива.

Використав справочні матеріали.

Вислухали всіх без виключення.

Дискусія була плодотворною.

Мій виступ не протирічить Вашому.

При обговоренні була активність.

^ 4. Документ, який є короткою, стислою характеристикою змісту книги, статті, рукопису тощо, називають:

а) рецензією

б) анотацією

в) висновком

^ 5. Сукупність загальноприйнятих правил якими користуються мовці в усному і писемному мовленні, це:

а) мовна норма

б) національна мова

в) діалект

^ 6. Укажіть у якому рядку всі слова становлять синонімічний ряд:

а) просвіт, світити, світло, просвіта

б) зір, оглядати, очі, погляд, оглядатися

в) добре, мило, гоже, славно, гарно

^ 7. Наукове знання може бути виражене в:

а) усних текстах

б) писемних текстах

в) усних та писемних текстах

8. Виберіть рядок, де всі конструкції є етикетними формулами запрошення:

а) на все добре, прийди завтра , заходьте, будемо раді вас бачити, до завтра

б) будь ласка, бувай, зайди, до нових зустрічей, зичу вам щастя

в) запрошуємо вас, приїздіть до нас, ласкаво просимо, приходьте

^ 9. У наведеному нижче реченні порушений порядок слів. Відредагуйте його.

Через свого представника з числа співавторів ознайомитися з усіма правилами мають право автори.

^ 10. Українська мова належить до:

а) східнослов’янських мов

б) західнослов’янських мов

в) південнослов’янських мов


1. Поняття мовної норми. Види мовних норм.

^ 2. Охарактеризуйте основні складові офіційно-ділового стилю сучасної української літературної мови. Наведіть приклад.

3. Проаналізуйте і виправте мовностилістичні помилки.

Мова йде про саме важне.

Грає велику роль.

Я настоюю на тому, щоб…

Це признак того, що…

Секретар пішов по ділам служби.

Слід признати, що…

Скажу ще пару слів.

4. Документ, який є критичним відгуком на художній, науковий або інший твір, що містить зауваження, пропозиції тощо і метою якого є рекомендація твору до друку або захисту, є:

а) анотація

б) рецензія

в) висновки

^ 5. Субмова, перехідний етап в асимілятивному процесі витіснення української мови російською має назву:

а) суржик

б) сленг

в) арго

6. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами:

а) думати, мислити, метикувати, міркувати, мізкувати

б) боронити, захищати, обстоювати, боротися, змагатися,

в) любити, кохати, боготворити, обожнювати, поважати

^ 7. Стиль писемної наукової мови, це:

а) безособовий монолог

б) діалог

в) полілог

8. Виберіть рядок, де всі конструкції є етикетними формулами вибачення:

а) дозвольте, будь ласка, дуже прошу, пробачте, будьте люб’язні

б) будь ласка, вибачте ласкаво, дозвольте, не гнівайся, зичу вам щастя

в) перепрошую, даруйте на слові, пробачте, вибачте, прошу вибачити мені

^ 9. У наведеному нижче реченні порушений порядок слів. Відредагуйте його.

Сторони за взаємною згодою достроково мають право розірвати договір.

10. Українська мова належить до:

а) східнослов’янських мов;

б) західнослов’янських мов;

в) південнослов’янських мов


^ 1. Види і жанри усного професійного мовлення.

2. Охарактеризуйте художній стиль сучасної української літературної мови та наведіть приклад.

3. Проаналізуйте і виправте мовностилістичні помилки.

Директор прийде пів другої.

Секретар пішов по ділам служби.

Працюємо по слідуючому графіку.

Багаточисленні відвідувачі.

Ви по якому питанню?

Не мішайте працювати.

Їй добавили зарплату.

^ 4. Висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про наукові роботи, вистави, фільми, представлені на розгляд чи до захисту, називають:

а) відгук

б) анотація

в) рецензія

^ 5. У вислові «моя власна думка» використано:

а) тавтологію

б) калькування

6. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами:

а) слушно, доречно, по суті, вчасно;

б) звичайний, звичний, звичаєвий;

в) одинокий, ординарний, одноосібний.

^ 7. Важлива роль в оформленні писемних текстів належить:

а) рубрикації

б) інтонації

в) рубрикації та інтонації

8. Виберіть рядок, де всі конструкції є етикетними формулами подяки:

а) дякую, будь ласка, дуже прошу, будьте люб’язні, спасибі, перепрошую

б) зичу вам щастя, даруйте на слові, ласкаво просимо, дозвольте, вік не забуду

в) дозвольте висловити вдячність, спасибі, гарно дякую, велика подяка вам, я твій боржник

^ 9. У наведеному нижче реченні порушений порядок слів. Відредагуйте його.

Під час перебування делегації з офіційним візитом неофіційні зустрічі організовують також.

^ 10. Українська мова належить до:

а) східнослов’янських мов

б) західнослов’янських мов

в) південнослов’янських мов


1. Мовний етикет ділових стосунків та повсякденного спілкування.

^ 2. Охарактеризуйте та наведіть приклад конфесійного стилю сучасної української літературної мови.

3. Проаналізуйте і виправте мовностилістичні помилки.

На збори прийшли всі без виключення.

Це рішення цілком приємливе.

Невірні рішення приносять велику шкоду.

Пропозиції по поліпшенню роботи.

Поступило багато пропозицій.

Пропозиції торкаються важливих сторін діяльності.

Треба підготовити проект.

^ 4. Коротко сформульовані положення наукових матеріалів, які розкривають суть усієї інформації, це:

а) лекція

б) анотація

в) тези

5. Орфографічна норма — це...

а) правильне вживання морфем.

б) правильне написання слів

в) правильний відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування.

г) правильне слововживання.

^ 6. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами:

а) відчайдушний, доблесний, безстрашний;

б) йти, ходити, шкандибати, бігти;

в) диплом, дипломат, дипломант.

^ 7. Важлива роль в оформленні усних текстів належить:

а) рубрикації

б) інтонації

в) рубрикації та інтонації

8. Виберіть рядок, де всі конструкції є етикетними формулами звертання:

а) вельмишановні пані і панове, дякую, коханий, тату, перепрошую

б) будь ласка, дозвольте, добродійко, пане професоре, даруйте на слові

в) вельмишановне панство, шановна громадо, дорогі діти, Михайле

^ 9. У наведеному нижче реченні порушений порядок слів. Відредагуйте його.

За взаємною домовленістю визначається місце і час проведення переговорів.

^ 10. Українська мова належить до:

а) східнослов’янських мов

б) західнослов’янських мов

в) південнослов’янських мов


1. Тенденції та проблеми розвитку української мови на сучасному етапі.

^ 2. Охарактеризуйте епістолярний стиль сучасної української літературної мови. Наведіть приклад.

3. Проаналізуйте і виправте мовностилістичні помилки.

Висловлюю мою власну думку.

Не виконав завдання із-за хвороби.

Мені повезло: мене не визивали до дошки.

Моя завітна мрія — вчитися.

Моя автобіографія потрібна?

Намагаюся заповнити пробіли у своїх знаннях.

Я займаюся в інституті.

Коли здаєте іспит?

^ 4. Стислий письмовий виклад змісту лекції, доповіді, роботи, це:

а) реферат

б) конспект

в) тези

5. Стилістична норма — це...

а) відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування.

б) правильне слововживання.

в) правильна вимова звуків, звукосполучень.

г) усталені зразки побудови словосполучень, речень.

6. Слова ознайомити – познайомити, це:

а) синоніми

б) антоніми

в) пароніми

^ 7. Композиція, типи й розташування розділів, підрозділів, параграфів, абзаців, схем, малюнків належать до такого складника структури наукового тексту, як:

а) синтаксис

б) лексика

в) макроструктура і загальна будова

^ 8. Виберіть рядок, де всі конструкції є етикетними формулами компліменту:

а) так гарно зробити могли лише ви, будь ласка, ви чудові, будьте люб’язні

б) ви прекрасно справилися із завданням, ти чарівна, я рада висловити задоволення вашою роботою, ви поза всяким сумнівом талановиті

в) гарно виглядаєш, у тебе поганий вигляд, доброго здоров’я, дякую

^ 9. У наведеному нижче реченні порушений порядок слів. Відредагуйте його.

Якщо цього не вимагає ситуація, ділові листи не повинні бути надто довгими.

^ 10. Українська мова належить до:

а) східнослов’янських мов

б) західнослов’янських мов

в) південнослов’янських мов


1. Текст як основна форма існування наукових знань.

2. Охарактеризуйте мовні засоби публіцистичного стилю. Наведіть приклад публіцистичного стилю.

^ 3. Проаналізуйте і виправте мовностилістичні помилки.

Получений значний економічний ефект.

Експертиза повинна бути проведена на протязі 12 місяців.

Зложити свої повноваження.

Створено сітку підприємств.

Продовження буде.

Наші діти тоже вчаться в музикальній школі.

Документи можете здавати в любий технікум.

Напиши заяву директору Івану Петровичу Коваленко.

^ 4. Доповідь на будь-яку тему, написана на основі критичного огляду літератури та інших джерел, складає поняття:

а) стаття

б) реферат

в) промова

^ 5. Морфологічна норма — це...

а) правильне вживання розділових знаків.

б) правильне вживання словоформ.

в) правильна передача звуків на письмі.

г) правильне написання слів.

6. Слова одинокий – одничний, це:

а) пароніми

б) антоніми

в) синоніми

7. Писемний або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність висловлювань, об’єднаних у ближчій перспективі смисловими і формотворчо-граматичними зв’язками, а у загально композиційному плані – спільною темою і сюжетною здатністю, складає поняття:

а) текст

б) мовленнєвий етикет

в) мовний стиль

^ 8. Виберіть рядок, де всі конструкції є етикетними формулами вітання:

а) здрастуйте, даруйте на слові, здоров був, зичу вам щастя, доброго вечора

б) добрий день, вітаю вас з ювілеєм, привіт, кого я бачу…, скільки літ…

в) пробачте, доброго дня, доброго вечора, доброго ранку

^ 9. У наведеному нижче реченні порушений порядок слів. Відредагуйте його.

За цим договором несе відповідальність за неналежне виконання обов’язків орендар.

^ 10. Українська мова належить до:

а) східнослов’янських мов

б) західнослов’янських мов

в) південнослов’янських мов


1. Роль словників у підвищенні мовної культури.

2. Морфологічні особливості наукового стилю. Наведіть приклад наукового стилю.

3. Проаналізуйте і виправте мовностилістичні помилки.

Це внештатна посада.

Почасова оплата.

Список працюючих.

Напишіть дві строчки.

Завдяки запізненню одержав зауваження.

Не мішайте працювати в класі!

Інформація стане всім у нагоді.

Експертиза повинна бути проведена на протязі 12 місяців.

^ 4. Документ, який є письмовим викладом власних результатів наукового дослідження і грунтується на критичному огляді бібліографічних джерел називається:

а) науковою роботою (курсовою, дипломною)

б) статтею

в) рефератом

5. Унормована, відшліфована форма загальнолюдської мови, що обслуговує такі сфери суспільної діяльності, як театр, телебачення, наука, і характеризується унормованістю, уніфікованістю, стандартністю, це:

а) національна мова

б) літературна мова

6. Слова рідкий – рідкісний, це:

а) пароніми

б) антоніми

в) синоніми

^ 7. Стиль писемної наукової мови, це:

а) безособовий монолог

б) діалог

в) полілог

8. Виберіть рядок, де всі конструкції є етикетними формулами прохання:

а) пробачте, вибачте, до побачення, дякую, доброго ранку

б) дуже прошу, прийміть моє прохання, будь ласка, будьте добрі, дозвольте

в) добрий день, прощавайте, зичу вам щастя, будьте люб’язні, дуже вдячний вам за…

^ 9. У наведеному нижче реченні порушений порядок слів. Відредагуйте його.

Сторони за взаємною згодою достроково мають право розірвати договір.


1. Усна та писемна форма української літературної мови.

2. Мовний стиль. Основні складові мовного стилю. Наведіть приклад розмовного стилю.

^ 3. Проаналізуйте і виправте мовностилістичні помилки.

Заставляє вчити на пам’ять.

Ці помилки зустрічаються часто.

По всім питанням ти дав вірну відповідь.

Його відповідь вартує самої вищої оцінки.

Ніхто, навіть самі кращі учні, не рішили цієї задачі.

Ти попутав усі правила.

Докажи теорему.

Допишіть два нуля.

4. Документ, який є критичним відгуком на художній, науковий або інший твір, що містить зауваження, пропозиції тощо і метою якого є рекомендація твору до друку або захисту, це:

а) анотація

б) рецензія

в) висновки

^ 5. Орфографічна норма — це...

а) правильне вживання морфем.

б) правильне написання слів

в) правильний відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування.

г) правильне слововживання.

^ 6. Укажіть рядок, у якому всі слова є синонімами до слова «говорити»:

а) казочка, говір, розмова, мова, мовний;

б) казати, мовити, розмовляти, балакати;

в) балабонити, балакливий, казкар, казна-хто;

г) оповідати, подейкувати, підказувати, мовлення, балачка

^ 7. Важлива роль в оформленні усних текстів належить:

а) рубрикації

б) інтонації

в) рубрикації та інтонації

8. Виберіть рядок, де всі конструкції є етикетними формулами вибачення:

а) дозвольте, будь ласка, дуже прошу, пробачте, будьте люб’язні

б) будь ласка, вибачте ласкаво, дозвольте, не гнівайся, зичу вам щастя

в) перепрошую, даруйте на слові, пробачте, вибачте, прошу вибачити мені

9. У наведеному нижче реченні порушений порядок слів. Відредагуйте його.

Через свого представника з числа співавторів ознайомитися з усіма правилами мають право автори.

Схожі:

Магістерський курс Українська національна та літературна мова iconПрограма навчального курсу Сучасна українська літературна мова з
Сучасна українська літературна мова з практикумом (фонетика. Фонологія. Лексикологія. Фразеологія)
Магістерський курс Українська національна та літературна мова iconТеоретичний матеріал з дисципліни «Ділова українська мова» для іноземних студентів (магістерський курс) Предметом вивчення дисципліни «Ділова українська мова»
Предметом вивчення дисципліни «Ділова українська мова» є мова ділового спілкування, окремої фахової галузі, представлена двома функціональними...
Магістерський курс Українська національна та літературна мова iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 02030301 „Українська мова І література. Мова І література (англійська)
Волох О. Т. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. Орфоепія. Графіка і орфографія. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія....
Магістерський курс Українська національна та літературна мова iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра зі спеціальності 02030301 «Українська мова І дітература»
Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови. Функціональні стилі української літературної мови
Магістерський курс Українська національна та літературна мова iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний педагогічний університет Кафедра української мови Шапошникова І. Гайдученко Г. Сучасна українська літературна мова фонетика І фонологія. Орфоепія. Графіка І орфографія
Шапошникова І., Гайдученко Г. Сучасна українська літературна мова. Фонетика І фонологія. Орфоепія. Графіка І орфографія
Магістерський курс Українська національна та літературна мова iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Магістерський курс Українська національна та літературна мова iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Магістерський курс Українська національна та літературна мова iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсу «сучасна українська літературна мова (фонетика. Лексикологія. Фразеологія. Морфеміка. Словотвір)»
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова (Фонетика. Лексикологія....
Магістерський курс Українська національна та літературна мова iconЛьвівський національний університет імені івана франка правничий коледж ділова українська мова екзаменаційний білет №1 Що означає поняття „літературна мова”
Назвіть дві форми сучасної української літературної мови? Чому обидві форми однаково важливі для суспільства?
Магістерський курс Українська національна та літературна мова iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсу «сучасна українська літературна мова» (морфологія) для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсу «Сучасна українська літературна мова» (Морфологія) для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи