Затверджую icon

Затверджую
Скачати 69.56 Kb.
НазваЗатверджую
Дата11.09.2012
Розмір69.56 Kb.
ТипДиплом

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету заочного дистанційного

та післядипломного навчання

_______________ доц. О. Ю. Сидорко


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з Ділової української мови

для підготовки іноземних студентів

(магістерський курс)


Укладач: Романчук О.В.


Обговорено та затверджено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол № 7 від 30 листопада 2009р.


Завкафедри О.В. Романчук

_______________________


ЛЬВІВ – 2009


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни „Ділова українська мова” для магістрантів іноземних громадян розроблена з урахуванням положень національної програми „Освіта”, кредитно-модульної системи навчання та ґрунтується на європейських стандартах рівня знань мови.

В основу програми закладено принцип невід’ємності вивчення мови під час професійної підготовки сучасного фахівця.


Студенти повинні вміти:

 1. Усне мовлення:

  • Адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуватися параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності.

  • Описати події, висловити свою думку, зробити повідомлення, отримати інформацію у співрозмовника, передати інформацію у непрямій мові.

  • Вести бесіду в обсязі тематики курсу. Брати участь у диспутах, діалогах, полілогах.

Професійний рівень магістрантів щодо володіння українською мовою передбачає комунікативну діяльність та спілкування в колективі, участь у конференціях, ділових зустрічах, захист магістерської роботи.


 1. Аудіювання:

 • Розуміти озвучені автентичні тексти.

 • Вилучати фактичну інформацію з озвучених діалогічних та монологічних текстів навчального характеру.

 • Вміти відтворити почуту інформацію у текстовому форматі.

 • Сприймати українську мову на слух.
 1. Читання:

 • Опанувати усі види читання: вивчаюче, ознайомлювальне, пошукове, переглядове.

 • Скласти термінологічний словник зі своєї спеціалізації.

 • Написати реферат, анотацію.

 • Здійснити письмовий вибірковий переклад.
 1. Письмо.

Письмо – постійна складова частина усього навчального процесу. Письмова комунікація – одне із завдань курсу дисципліни.

До письмових робіт відносяться:

  • складання словника, написання перекладу, реферату, анотації, плану статті;

  • укладання ділових паперів4

  • виконання письмових робіт при опрацюванні тематики програми.


Способи контролю.

Увесь програмний матеріал опрацьовується на практичних заняттях, під час самостійної роботи магістранта під керівництвом викладача чи самостійно в позааудиторний час.

Контроль роботи магістранта, оцінка його знань проводиться у вигляді тестів, виконання письмових перекладів, складання анотацій, написання ділових паперів, листів, участі у бесіді, виконання завдань для самостійної роботи.


Методи оцінювання:

 1. Поточна перевірка лексичного матеріалу, монологічного і діалогічного мовлення, читання.

 2. Підсумковий тест.


Залікові вимоги:

 1. Сприймати на слух та передавати зміст незнайомого тексту (обсяг – 500-600 друк. знаків).

 2. Знати лексичний мінімум з тем програми.

 3. Брати участь у співбесіді.

 4. Представити письмовий матеріал завдань, передбачених для самостійної роботи.Екзаменаційні вимоги:

 1. Прочитати та переказати оригінальний текст з фаху. Обсяг тексту – 1500 друк. знаків. Час виконання – 20 хвилин.

 2. Скласти анотацію прочитаної статті. Обсяг анотації – 500 друк. знаків. Час виконання – 45 хвилин.

 3. Зробити повідомлення з теми наукового дослідження магістранта.
№ п/п

^ ТЕМА ТА ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Практичні заняття

Самостійна робота

1

Предмет та основні завдання дисципліни «Ділова українська мова». Мова як суспільне явище. Основні функції мови. Основні етапи розвитку української літературної мови.

2

5

2

Українська національна та літературна мова. Основні ознаки літературної мови. Тенденції та проблеми розвитку української мови на сучасному етапі. Поняття мовної норми. Види мовних норм.

2

5

3

Культура усного професійного мовлення.

Культура мови та культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення. Види і жанри усного професійного мовлення. Основні норми усного професійного мовлення.

2

5

4

Словник як джерело інформації. Роль словників у підвищенні мовної культури. Мовний етикет сучасної науки, ділових стосунків та повсякденного спілкування.

2

5

5

Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

Науковий, публіцистичний, офіційно-діловий, художній, розмовний, конфесійний, епістолярний стилі. Сфера поширення, система мовних засобів, підстилі, жанри реалізації.


2

6

6

Науковий стиль фахового мовлення

Науковий стиль, його різновиди. Текст як основна форма існування наукових знань.

2

6

7

Мовностилістичні особливості та структура наукових робіт. (анотація, тези, конспект, відгук, рецензія, курсова та дипломна робота, реферат, стаття). Основні правила оформлення бібліографії.

2

5

8

Офіційно-діловий стиль. Документ як основний вид писемного ділового мовлення.

Особливості офіційно-ділового стилю. Документ, його функції. Класифікація документів.

2

5

9

Поняття реквізит, основні реквізити документів. Загальні вимоги до оформлення та особливості мови ділових паперів.

2

5

10

Характеристика найуживаніших документів. Вимоги до їх змісту та оформлення. Робота над літературою з фаху.

2

5

11

Лексичні норми ділового мовлення. Особливості вживання синонімів, паронімів.

Документи щодо особового складу (заява, автобіографія, резюме, характеристика). Документа колегіальних органів (протокол, витяг з протоколу).

2

5

12

Довідково-інформаційні документи (види листів, довідка, службова записка, оголошення, запрошення). Обліково-фінансові документи (доручення, розписка). Документи з господарсько-договірної діяльності.

2

5

13

Українська термінологія галузі фізичної культури та спорту. Поняття «термін», «термінологія». Становлення та розвиток спортивної лексики. Способи утворення спортивної термінології в українській мові. Шляхи поповнення української термінології галузі фізичної
культури та спорту.

2

5

14

Національні та запозичені
терміни в українській термінології галузі фізичної культури та спорту
Основні тенденції розвитку та стандартизації української термінології галузі фізичної культури та спорту.

2

5

15

Робота над літературою з фаху. Анотування, реферування.

2

6


ЛІТЕРАТУРА

1. Вступний курс з української мови для студентів-іноземців/за ред. Т.О. Дегтярьової. – Суми: Університецька книга, 2010. – 415 с.

2. Лисенко Н., Кривко Р., Світлична Є., Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с.

3. Мацюк З., Станкевич С. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник 3-є вид. – К., 2009.

4. Мацько Л., Кравець Л. Культура української фахової мови: Навчальний посібник. – К., 2007.

5. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.,2000.

6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.,2009.

7. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К., 2008.

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи