Протокол Протокол icon

Протокол Протокол
НазваПротокол Протокол
Дата11.09.2012
Розмір43.4 Kb.
ТипДокументи

Протокол

Протокол — один із найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У прото­колах відображаються всі виступи з розглядуваних питань і рішення, прийняті в результаті обговорення.

Протокол веде секретар або інша спеціально призначена особа. Протоколи загальних зборів (нарад) підписують голова й секретар, а протоколи засідань комісій — усі члени президії.

За обсягом фіксованих даних протоколи поділяють на:

 1. стислі, в яких записано лише ухвалу або поширену
  резолюцію, а також зазначено номер, дату, назву органі­
  зації, кількість присутніх, порядок денний. Під рубрикою
  «Слухали» — назва питання, хто виступив;

 2. повні в яких записуються виступи доповідачів та
  інших учасників зборів, нарад, засідань. До повного прото­
  колу заносять також запитання доповідачеві та конспектив­
  ний запис виступів під час обговорення;

 3. стенографічні, в яких всі виступи, репліки, запи­
  тання й відповіді фіксуються дослівно.

Протокол має такі реквізити:

 1. назву виду документа, яку пишуть посередині рядка;

 2. порядковий номер;

 3. назву зборів, конференції, засідання, наради із зазна­
  ченням їх характеру (загальні збори, виробнича або розши­
  рена нарада);

 4. назву установи, підприємства чи організації, де відбу­
  лися збори, конференція;

 5. дату проведення зборів, засідання, наради, яку пишуть
  нижче від назви організації ліворуч. У цьому самому рядку
  праворуч зазначають місце проведення (назву міста);

 1. кількісний склад учасників, який пишуть з нового ряд­
  ка. За великої кількості присутніх на засіданні їх список
  складають окремо й додають, а у протоколі зазначають лише
  загальну кількість. Якщо присутніх не більше 10—12 осіб,
  то вказують усі прізвища;

 2. посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конфе­
  ренції, наради (голови, секретаря, членів президії);

 3. порядок денний, тобто питання, що їх розглядають на
  зборах, нараді або конференції (питання формулюють у на­
  зивному відмінку);

 4. текст;

 1. перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості
  сторінок;

 2. підписи керівників зборів, засідання, конференції (голо­
  ви й секретаря).

Основний текст протоколу відповідно до порядку денно­го поділяється на пункти. Кожний пункт містить: «Слуха­ли», «Виступили», «Ухвалили».

Слово «Слухали» друкують великими літерами, став­лячи після нього двокрапку. У наступному рядку з абзацу вказують ініціали та прізвище доповідача (у називному відмінку) й тему доповіді. Далі викладають основний зміст доповіді або зазначають, що текст додається.

Так само оформляють пункт «Виступили».

У пункті «Ухвалили» повністю записують прийняте рішення, яке може складатися з одного чи кількох пунктів або з констатуючої частини й резолюції.

Якщо на зборах проводяться вибори таємним голосуван­ням, результати оформляють окремими протоколами лічиль­ної комісії: в одному зазначають склад комісії, в другому — результати голосування.

Результати голосування з кожної кандидатури записують так: /. За Василишина Ю. Г. 50 голосів, проти — 0, утримався — 1.

Текст протоколу має бути точним, лаконічним, складе­ним на основі виступів, повинен усебічно характеризувати обговорюване питання з додержанням змісту і форми ви­кладу, позиції учасників.

Крім повного протоколу є ще коротка форма (витяг з протоколу). У витягу вказують прізвища та ініціали тих, хто виступив (без викладу виступів), а також зміст прийня­тих рішень. Витяг із протоколу підписують голова й сек­ретар засідання. У протоколі роблять помітку про зробле­ний витяг, а також зазначають, кому його вручено чи на­діслано.

Зразок протоколу:

^ ПРОТОКОЛ № 8

загальних зборів студентів II курсу

природничо-географічного факультету

10.05.2004 м. Київ

Голова: Литвиненко С. В.

Секретар: Шульга В. О.

Присутні: декан факультету доц. Кулик В. П., доц. Куценко А. А., доц. Кучер П. І.,

асистенти: Зазимко Б. М., Литвин Ф. С,

студенти II курсу.

Порядок денний:

 1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.

 2. Робота з озеленення й благоустрою прилеглої те­
  риторії.


1. СЛУХАЛИ:

Куценко А. А. Інформація керівника виробничо-польо­вої практики. ВИСТУПИЛИ:

^ Зазимко Б. М. вніс пропозицію поділити студентів на групи, чітко визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.

Литвин Ф. С. зазначив, що до початку практики треба підготувати рослини, реактиви.

УХВАЛИЛИ:

/. Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.

 1. Доручити керівникові практики скласти графік робіт.

 2. Поділити студентів на групи й визначити час ро­боти на ділянці.
  2. СЛУХАЛИ:

Голова зборів (підпис) С. В. Литвиненко

Секретар (підпис) В. О. Шульга


Зразок витягу з протоколу:

^ ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5

засідання кафедри української мови

18.01.2004

Присутні: завкафедри проф. Луценко А. А., доц. Коломієць Ф. С, доц. Марченко Ю. Ю., доц. Токаре­ва А. М., старт, викл. Ткаченко Л. В., асист. Шумейко Л. Б., асист. Лепеха 1.1., асп. Крикун С. В.

2. СЛУХАЛИ:

Затвердження теми кандидатської дисертації Крикун С. В.

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити тему кандидатської дисертації аспі­
  рантки Крикун Світлани Василівни у такому формулю­
  ванні: «Темпоративна синтаксема у структурі просто­
  го речення».


 2. Призначити науковим керівником проф. Луценка
  Анатолія Антоновича.


Завідувач кафедри (підпис) А. А. Луценко

Секретар {підпис) І. І. Лепеха

Схожі:

Протокол Протокол iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол Протокол iconПротокол №
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “ ” 2007 р. (протокол № )
Протокол Протокол iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Травня 2012 року, протокол № ), клінічної імунології, алергології та ендокринології ( травня 2012 року, протокол № ) та на засіданні...
Протокол Протокол iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол Протокол iconПротокол угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію
Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків І платежів між Виконавцем І замовником
Протокол Протокол iconДержавний вищий навчальний заклад “донецький національний технічний університет”
Протокол № Протокол № від " " 20 р від " " 20 р
Протокол Протокол iconПротокол медичної допомоги
Для кого призначений протокол (потенційні користувачі) – лікарі первинної та вторинної ланки медико-санітарної допомоги
Протокол Протокол icon“Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 (абзац другий, стор....
Протокол Протокол iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
Протокол Протокол iconПротокол № від 2010 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи