Теми та короткий зміст семінарських занять з дисципліни «Методи наукових досліджень» icon

Теми та короткий зміст семінарських занять з дисципліни «Методи наукових досліджень»
Скачати 42.95 Kb.
НазваТеми та короткий зміст семінарських занять з дисципліни «Методи наукових досліджень»
Дата11.09.2012
Розмір42.95 Kb.
ТипДокументи


Теми та короткий зміст семінарських занять

з дисципліни «Методи наукових досліджень»

для іноземних громадян


Семінарське заняття №1


Організація і проведення педагогічних спостережень

та педагогічного експерименту (2 год).


 1. Педагогічні спостереження як метод наукового дослідження.

 2. Види педагогічних спостережень

 3. Особливості проведення педагогічних спостережень у фізичному вихованні і спорті.

 4. Програма педагогічного спостереження.

 5. Скласти програму педагогічного спостереження.

 6. Педагогічний експеримент, як метод наукового дослідження, експериментальні фактори.

 7. Організація педагогічного експерименту.

 8. Види педагогічного експерименту.Теми та зміст самостійної роботи:

  1. Скласти програму педагогічного спостереження.

  2. Скласти програму педагогічного експерименту.ЛІТЕРАТУРА


 1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физичнеском воспитании (пособие для студентов, аспирантов и препод.) - М.: ФиС, 1978. - 233 с.

 2. Донской Д.Д. Методика исследования в физической культуре. – М.: Физкультура и спорт, 1981.

 3. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – К.: Олімпійська література, 2001. – 439 с.

 4. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований В.М. Сиденко, И.М. Грушко. – Харків: Вища школа, 1979. – 200 с.

 5. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

 6. Шиян Б.М., Вацеба О.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та спорті. – Тернопіль. 2008. – 275 с.

 7. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Методичні поради / Упорядн. Пономаренко Л.А. – К.: Редакція „Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, видавництво “Толока”, 2001. – 80 с.Семінарське заняття №2-3


Теоретичні методи наукових досліджень

у фізичному вихованні і спорті (4 год.).


 1. Аналіз документів.

 2. Спостереження і його роль у спортивній соціології.

 3. Опитування, як метод збору первинної соціальної інформації.

 4. Анкетування. Складання анкет.

 5. Соціальний експеримент, його особливості.Теми та зміст самостійної роботи:

 1. Ознайомитись з методами дослідження, які застосовуються у практиці фізичного виховання і спорту.

 2. Розробити програму опитування.ЛІТЕРАТУРА


 1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физичнеском воспитании (пособие для студентов, аспирантов и препод.) - М.: ФиС, 1978. - 233 с.

 2. Донской Д.Д. Методика исследования в физической культуре. – М.: Физкультура и спорт, 1981.

 3. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – К.: Олімпійська література, 2001. – 439 с.

 4. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований В.М. Сиденко, И.М. Грушко. – Харків: Вища школа, 1979. – 200 с.

 5. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

 6. Шиян Б.М., Вацеба О.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та спорті. – Тернопіль. 2008. – 275 с.

 7. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Методичні поради / Упорядн. Пономаренко Л.А. – К.: Редакція „Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, видавництво “Толока”, 2001. – 80 с.^ Семінарське заняття №4


Емпіричні методи наукового дослідження

у фізичному вихованні і спорті. Тестування (2 год.).


  1. Методи наукових досліджень рівня розвитку рухових якостей.

  2. Методи наукових досліджень техніки фізичних вправ.

  3. Методи наукових досліджень стану і функціональних можливостей організму людини.ЛІТЕРАТУРА


 1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физичнеском воспитании (пособие для студентов, аспирантов и препод.) - М.: ФиС, 1978. - 233 с.

 2. Донской Д.Д. Методика исследования в физической культуре. – М.: Физкультура и спорт, 1981.

 3. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – К.: Олімпійська література, 2001. – 439 с.

 4. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований В.М. Сиденко, И.М. Грушко. – Харків: Вища школа, 1979. – 200 с.

 5. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

 6. Шиян Б.М., Вацеба О.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та спорті. – Тернопіль. 2008. – 275 с.

 7. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Методичні поради / Упорядн. Пономаренко Л.А. – К.: Редакція „Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, видавництво “Толока”, 2001. – 80 с.


Семінарське заняття №5-6


Технологія оформлення наукової роботи (4 год).


 1. Загальні вимоги до оформлення наукової роботи.

 2. Літературний текст.

 3. Табличний матеріал і малюнки.

 4. Список літератури.

 5. Правила оформлення наукової (магістерської) роботи.

 6. Скласти план наукової (магістерської) роботи.


Теми та зміст самостійної роботи:

Студенти вивчають правила оформлення наукової роботи.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физичнеском воспитании (пособие для студентов, аспирантов и препод.) - М.: ФиС, 1978. - 233 с.

 2. Донской Д.Д. Методика исследования в физической культуре. – М.: Физкультура и спорт, 1981.

 3. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – К.: Олімпійська література, 2001. – 439 с.

 4. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований В.М. Сиденко, И.М. Грушко. – Харків: Вища школа, 1979. – 200 с.

 5. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

 6. Шиян Б.М., Вацеба О.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та спорті. – Тернопіль. 2008. – 275 с.

 7. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Методичні поради / Упорядн. Пономаренко Л.А. – К.: Редакція „Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, видавництво “Толока”, 2001. – 80 с.Схожі:

Теми та короткий зміст семінарських занять з дисципліни «Методи наукових досліджень» iconОснови наукових досліджень дисципліна «Основи наукових досліджень»
«Транспортні системи». Учбова програма даної дисципліни передбачає крім лекційного курсу проведення практичних занять та підготовку...
Теми та короткий зміст семінарських занять з дисципліни «Методи наукових досліджень» iconМетодичні вказівки до організації І проведення самостійної роботи з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів 3 курсу німецької філології
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни „Основи наукових досліджень” передбачає самостійне опрацювання студентами матеріалу...
Теми та короткий зміст семінарських занять з дисципліни «Методи наукових досліджень» iconПлани семінарських (практичних) занять
Зміст семінарських (практичних) занять, обсяг годин та посилання на рекомендовану літературу
Теми та короткий зміст семінарських занять з дисципліни «Методи наукових досліджень» icon4. плани семінарських (практичних) занять
Зміст семінарських (практичних) занять, обсяг годин та посилання на рекомендовану літературу
Теми та короткий зміст семінарських занять з дисципліни «Методи наукових досліджень» iconПрограма дисципліни "Основи наукових досліджень" Змістовий модуль Теоретичні засади науки І наукових досліджень. Тема Наука І наукові дослідження
Структурні елементи науки та їх характеристика. Класифікація наук. Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Об’єктивна...
Теми та короткий зміст семінарських занять з дисципліни «Методи наукових досліджень» iconПоложення педагогічного менеджменту: принципи, зміст, форми та методи; знання про планування та організацію навчально-виховного процесу в школі; основи вивчення і впровадження перспективного педагогічного досвіду; уміти
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 20 (лекцій – 10, семінарських занять – 8, лабораторних...
Теми та короткий зміст семінарських занять з дисципліни «Методи наукових досліджень» iconПоложення педагогічного менеджменту: принципи, зміст, форми та методи; знання про планування та організацію навчально-виховного процесу в школі; основи вивчення і впровадження перспективного педагогічного досвіду; уміти
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 24 (лекцій – 10, семінарських занять – 14,...
Теми та короткий зміст семінарських занять з дисципліни «Методи наукових досліджень» iconП/п Назва теми, короткий зміст
Тема Поняття І система криммінального права. Наука кримінального права -2 години
Теми та короткий зміст семінарських занять з дисципліни «Методи наукових досліджень» iconП/п Назва теми, короткий зміст
Тема Поняття І система криммінального права. Наука кримінального права -2 години
Теми та короткий зміст семінарських занять з дисципліни «Методи наукових досліджень» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «технологія наукових досліджень»
Дичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи