Тема лекції: Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування. План icon

Тема лекції: Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування. План
НазваТема лекції: Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування. План
Дата12.09.2012
Розмір52.5 Kb.
ТипДокументи


ТЕМА ЛЕКЦІЇ:

Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування.

ПЛАН:

 1. Поняття групи та її характеристика.

 2. Основні підструктури студентської групи.

 3. Стадії розвитку студентського колективу.

 4. Механізми групового колективу на членів групи.


Група – це об’єднання людей за якоюсь одною спільною ознакою. Види груп:

 • великі і малі

 • умовні і реальні

 • природні і лабораторні

 • стихійні і організовані

 • одновідерні, багатолідерні, безліднерні

 • формальні і неформальні.

Студентська група є елементом педагогічної системи і має такі психологічні особливості: взаємозалежність і взаємовідповідальність її членів, здатність да саморефлексії, автономність і самодостатність.

Студентська група формально логічно характеризується як первина, реальна мала група офіційно створена, яка може вміщувати себе формальні і неформальні мікрогрупи.

За час навчання студент входить у вісім нових груп; студентсько-академічну групу; студентські наукові гуртки, науково-теоретичні семінари і проблемні групи, студентські поза навчальні групи, студентські трудові групи, групи художньої самодіяльності та спортивної команди; родинно-побутові малі групи; ситуативні, епізодичні або довготривалі групи; студентські неформальні групи.

Структура групи – це сукупність позицій членів групи в системі міжгрупових відносин. У студентській групі виділяється офіційна і неофіційна підструктури. Види відносин: ділові і неформальні. Статус – місце, яке займає особистість в системі між групових відносин. Статусна ієрархія групи:

 • зірки;

 • високо статусні;

 • середньо статусні;

 • низько статусні;

 • ізольовані;

 • відторгнуті.

Соціальний статус у групі виділяється за такими параметрами: спрямованість активності студента, організованість; комунікативність; інтелектуальний емоційно-вольовий розвиток; підготовленість до реалізації ролі студента.


Види угрупувань: відкриті і закриті.

Розвиток студентської групи характеризується такими особливостями: спрямованостю поведінки та діяльністю членів групи, їх організованістю та комунікативністю; інтелектуально і емоційно-вольовим розвитком.

Виділяється такі стадії розвитку студентської групи:

 • номінальна;

 • асоціація;

 • кооперація;

 • гомфотерний колектив.

У студентському колективі виникають такі психологічні феномени:

- громадська думка;

- груповий настрій;

- групова згуртованість;

- самоствердження;

- колектив і традиції;

- групова індефікація;

- соціальні презентації;

- соціальна фасилітація;

- соціальна інгібіція;

- соціальна лінь;

- децентрація;

- навіювання;

- переконування;

- соціальне очікування;

- соціальне порівняння;

- наслідування;

- атракція.

Лідер – це особистість яка має найвищий статус в системі відносин групи, має владу, авторитет, оцінює інших. Види лідерства:

 • інструментальний;

 • діловий;

 • неформальний;

 • лідер – організатор;

 • лідер – ініціатор;

 • ерудит;

 • скептик;

 • представник;

 • арбітр;

 • генератор ідей.


Керівництво групою - це форма реалізації управління в малій групі.


Референтна група – це група на цінності якої особистість орієнтується. Її види: еталонна група і група членства.


Типи міжособистісного спілкування в студентській групі:

 1. Імператив - авторитарна форма, директивність. Здійснюється контроль за поведінкою, примус до певних дій; об’єкт впливу є пасивною стороною. Засоби імперативу: наказ, вказівка, вимога.

 2. Маніпуляція – вплив на партнера з метою досягнення своїх прихованих намірів; контроль –за поведінкою і думками; незнання партнером істинних намірів; цинізм; патологічна брехливість, недовіра. Засоби маніпуляції: наказ, вказівка, просьба, похвала, покарання. Педагоги мають деформацію маніпулятивну.

 3. Діалог – йому присутні установка на партнера; психологічний настрій на актуальний стан співбесідника і власний настрій; безоцінкове сприйняття партнера як рівного; представлення своїх почуттів і бажань.


Поради викладачу вищої школи:

 1. з повагою ставитися до висловлювання студентів.

 2. навчитися слухати.

 3. перепитати, чи так зрозумів.

 4. обов’язково відповісти на запитання.

 5. співпереживати.

 6. врахувати, що часто людина задає питання на яке має готову відповідь, хвалиться знаннями, стимулювати це.


Аспекти спілкування: комунікативний, перцептивний, інтерактивний.


Комунікативний аспект передбачає обмін інформації між партнерами. Комунікативні бар’єри виникають при таких умовах:

 1. при неправильній формі подачі інформації;

 2. залежать від індивідуальних особливостей самого інформатора і людини, яка приймає.

 3. пов’язані з відношенням до інформації людини, що її передає і що її сприймає.

 4. при несумісності політичних, релігійних, національних, культурних переконань людей, які спілкуються.


Перцептивний аспект спілкування передбачає сприйняття людини людиною, її пізнання і розуміння. При сприйнятті людини людиною має значення зовнішній вигляд партнерів, поведінка, експресивні реакції.


Механізмами соціальної перцепції є:

а) ідентифікація – ми ставимо себе на місце5 партнера по спілкуванню і таким чином пізнаємо його;

б) емпатія –співпереживання іншого;

в) атракція – формування стійкого позитивного почуття до партнера;

г) рефлексія – здатність людини уявити, як вона сприймається партнером по спілкуванню.


Інтерактивний аспект спілкування характеризує взаємодію партнерів. При цьому значення мають мотиви спілкування. Вони бувають: кооперації, конкуренції, агресії. Впливає також емоційне відношення партнерів і ситуація спілкування.


Конфлікти в спілкуванні. Конфлікт – це зіткнення несумісних, протилежно спрямованих тенденцій у свідомості людини, між особистісних або між групових відносинах, пов’язаних з гострими, негативними переживаннями.


Причини конфліктів: несумісність інтересів, потреб, цінностей.


Види конфліктів:

 • внутрішньо-особистісний;

 • між особистісний;

 • між груповий;

 • внутрішньо-груповий;

 • вертикальний;

 • горизонтальний;

 • соціальний.


Структура конфлікту:

 1. Конфліктна ситуація – фіксує виникнення реального протиріччя в інтересах людей;

 2. Інцидент – усвідомлення конфліктної ситуації.


Динаміка конфлікту, його стадії:

 1. виникнення

 2. усвідомлення

 3. конфліктні дії

 4. вирішення.


Форми вирішення конфлікту:

 1. забезпечення виграшу однієї зі сторін конфлікту

 2. зняття конфлікту за допомогою неправди

 3. розведення учасників

 4. зміна системи цінностей

 5. конфронтація до співпраці.Схожі:

Тема лекції: Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування. План iconТараріна Олена м. Луганськ особливості розвитку демократичної кульури студентської молоді
...
Тема лекції: Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування. План iconЛогістика ● Логістичне обслуговування
Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета...
Тема лекції: Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування. План iconЛогістика ● Логістичне обслуговування
Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета...
Тема лекції: Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування. План iconЛогістика ● Маркетингова цінова політика
Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета...
Тема лекції: Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування. План iconЛогістика ● Маркетингова цінова політика
Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета...
Тема лекції: Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування. План iconЛогістика ● Маркетингова цінова політика
Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Особливості сучасного етапу розвитку логістики. Мета...
Тема лекції: Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування. План iconТема Соціальна структура І політика План
Отже, до первинних може належати сім'я, сусідські спільності, тимчасові групи відпочинку І т д. До вторинних співробітники на фабриці,...
Тема лекції: Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування. План iconОсобливості перебігу опущення І випадіння внутрішніх статевих органів
Шляхи формування жсо в процесі ембріогенезу. 13. Термінологію, яка характеризує аномалії розвитку жсо або їх окремих
Тема лекції: Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування. План iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Тема лекції: Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування. План iconКонспект лекції 6: Групова психодинамічна психотерапія
Вплив групи часто надає могутню підтримку І надає сприятливе середовище для виявлення І зняття проблем, що виникли вказаним вище...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи