Лекція: Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи icon

Лекція: Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи
НазваЛекція: Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи
Дата12.09.2012
Розмір40.3 Kb.
ТипЛекція


Лекція: Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи.

План:

 1. Види і функції педагогічного управляння.

 2. Завдання управління сучасною освітою.

 3. Типи організації знань.

 4. Теорії розвивального навчання.

 5. Професійна та соціальна адаптація студента до вузу.


Освіта є впорядкованою, налагодженою системою, яка складається з декількох ланок, між якими існує черговість і наступність. В сучасних умовах існує три стратегії навчання і виховання: академічна, технологічна, гуманістична.

Для майбутнього фахівця важливі такі здобутки:

 • сформованість стійкої мотивації пізнання;

 • вироблення загальних способів навчально-професійної діяльності, професійних знань, умінь і навичок;

 • розвиток особистості майбутнього фахівця, рівень його вихованості.

Недоліки, що зустрічаються серед магістрантів:

 • невміння опрацювати друковану продукцію;

 • невміння структурувати лекцію;

 • розгубленість під час семінарських занять;

 • нездатність займатися науковою роботою.

В спеціальній літературі виділяються такі види педагогічного управління:

- авторитарне;

- демократичне.

До функцій педагогічного управління належать:

 • проективна;

 • конструктивна;

 • організаторська і регулятивна;

 • комунікативна;

 • оцінково-коригувальна.

Основними завданнями управління сучасною освітою є:

 • оптимізація управління та організаційні структури його системи;

 • формування творчої особистості;

 • удосконалення шляхів становлення національної самосвідомості;

 • забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти;

 • удосконалення механізмів управління (від Міністерства освіти і науки України до студентської аудиторії).

Функції управління – це та роль яку виконує керівник на певному етапі управління відповідно до проміжної мети. Найважливішими функціями управління в системі вищої освіти є: планування, організація навчального процесу, контроль і оцінка.

Планування залежить від економічних, культурних і соціологічних чинників. Воно пов’язане перш за все з розробкою професіограми фахівця.

Професіограма – це опис сукупності систематизованих , науково-обгрунтованих, структурованих теоретичних знань і практичних умінь, які об’єктивно потрібні особистості для виконання спеціалізованої діяльності, а також моральні та психолого-фізіологічні риси, адекватні умовам праці і вимогам часу на конкретно-історичному етапі розвитку суспільства. Компоненти професіограми переводяться в модель фахівця.

Викладач здійснює керівництво соціальними взаємодіями студентів в процесі навчання. Принципами організації такої взаємодії є:

 • діалогізація;

 • проблематизація;

 • персоналізація;

 • індивідуалізація;

 • диференціація навчання.


Знання компетентного фахівця характеризуються такими якостями:

 • різноманітністю;

 • чіткою визначеністю;

 • взаємозв’язком між собою;

 • гнучкістю;

 • швидкістю актуалізації;

 • можливістю їх широкого застосування;

 • категоріальністю;

 • наявністю знань про власні знання.


Компетентність педагога характеризується:

 • інтелектуальною творчістю;

 • інтелектуальною саморегуляцією;

 • унікальністю складу розуму;

 • креативністю.


Принципи теорії розвивального навчання:

 • творчий характер розвитку особистості;

 • опора на провідну діяльність;

 • орієнтація на сенситивність;

 • ампліфікація розвитку;

 • орієнтація на зону найближчого розвитку;

 • єдність інтелекту та афекту.


Розвивальне навчання реалізується через такі психолого-орієнтовані моделі навчання:

 • особистісна модель;

 • акти візуальна модель;

 • вільна модель;

 • структурувальна модель;

 • формувальна модель.


При організації самостійної навчальної роботи студентів на викладача покладаються такі функції:

 • планування;

 • власне організація;

 • управління;

 • взаємообмін інформацією.


Функції педагогічного контролю та оцінки:

 • діагностична;

 • прогностична4

 • нормативна;

 • навчальна;

 • виховна.


Попередня перевірка знань проводиться у формі письмової контрольної роботи, фронтального опитування, індивідуальної усної перевірки, стандартизованого контролю знань за допомогою тестів.

Завданням поточної перевірки успішності студентів є забезпечення оперативного зворотнього зв’язку «викладач – навчальний предмет – студент». На основі здобутої інформації проводиться коригування навчально-професійної діяльності студента.

Тематична перевірка знань студентів проводиться на семінарських заняттях, колоквіумах і консультаціях. Основне її завдання – надати студентам можливість надати студентам можливість збагнути тему у всіх її взаємозв’язках.

Підсумкова перевірка є обліком успішності студентів наприкінці семестру або навчального року.

При оцінюванні студентів необхідно виявити:

 • рівень оволодіння теоретичними знаннями;

 • рівень умінь застосовувати їх на практиці;

 • зміст і рівень творчих робіт;

 • обсяг відтвореної інформації, глибина її розуміння;

 • ступінь самостійності;

 • рівень володіння мисленнєвими операціями.Схожі:

Лекція: Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи iconКонтроль в процесі управління пізнавальною діяльністю студентів вищої школи у ході проведення занять зі спеціальних дисциплін постановка проблеми
Ками. Вони повинні спрямовуватися на гуманізацію та активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів, забезпечувати інтенсивне...
Лекція: Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи iconЛекція: Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи. План
Функції викладача вищої школи фізичного виховання та основні компоненти його педагогічної діяльності
Лекція: Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи iconДрач І.І. Моніторинг як інноваційний засіб управління якістю підготовки магістрантів з педагогіки вищої школи
Україні зі стадії «самовизначення» на якісно новий щабель розвитку – обов'язкової нормативної реалізації. У цих умовах актуальною...
Лекція: Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи iconПрограма педагогічної практики для студентів магістратури фізичного факультету зну
Педагогічна практика – це вид практичної діяльності студентів, спрямований на вирішення різноманітних педагогічних завдань. Специфікою...
Лекція: Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи iconТипова навчальна програма з дисципліни " психологія вищої школи"
Завдання психології вищої школи відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, “Національної Доктрини розвитку освіти в Україні”....
Лекція: Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи iconВід творчості вчителя – до творчості учня
Середино-Будської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Середино-Будської районної ради відбувся майстер-клас директора школи...
Лекція: Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи iconВ. М. Клочко Інтегративний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Управління професійною працездатністю» методичні рекомендації
«Управління професійною працездатністю» (методичні рекомендації для самопідготовки студентів 1-го та 2-го курсів усіх спеціальностей...
Лекція: Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи iconАкадемія наук вищої школи України
України, засновник І перший президент ан вищої школи України Віталій Іларіонович Стріха. Президій Дії вищої школи України запрошує...
Лекція: Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи iconОрганізація управління інноваційною діяльністю організацій
Це актуалізує більш глибоке дослідження методологічних основ побудови організаційних структур управління інноваційною діяльністю...
Лекція: Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи iconПояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями теорії виховання вищої школи, професійними особливостями викладання дисциплін...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи