З дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ” icon

З дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ”
Скачати 139.47 Kb.
НазваЗ дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ”
Дата12.09.2012
Розмір139.47 Kb.
ТипДиплом


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра рекреації та оздоровчої фізичної культури


Декан факультету

заочного, дистанційного

та післядипломного навчання

доцент О.Ю.Сидорко


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни “РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА”

для підготовки магістрів іноземних студентів

спеціальності 8.01201 “фізичне виховання ”


Кількість годин за навчальним планом – 108

Лекційних-20 год.

Семінарських – 12 год.

Самост. робота -76 год.


“Затверджено”

на засіданні кафедри Рекреації

та оздоровчої фізичної культури

протокол №10 від 23.11. 2009 р.

зав. кафедрою, доцент А.О.Кухтій


^ Пояснююча записка

У програмі проводиться аналіз впровадження технологій оздоровчо-рекреаційної діяльності у різних сферах суспільства. Розглядаються види туристичної діяльності, форми рекреаційного туризму, особливості рекреаційної діяльності у закладах відпочинку та міських парках культури і відпочинку, особливості рекреаційної діяльності під час дозвілля.

Програма загальним обсягом – 108 години. З них: 20 годин – лекції, 12 годин – семінарські заняття, 76 годин – самостійна робота. Програмою передбачено 4 розділи. Форма контролю – заліки.

^ Мета навчальної дисципліни- формування професійних, організаційних та методичних знань, вмінь та навичок, які необхідні у подальшій діяльності фахівця.

Після проходження навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • основні поняття і терміни;

 • функції рекреації у суспільстві;

 • соціальні та економічні функції рекреаційно-оздоровчої діяльності;

 • види туризму;

 • форми рекреаційного туризму;

 • типи міських парків;

 • форми рекреаційно-оздоровчої діяльності у міських парках;

 • сутність сучасних оздоровчих систем;

 • засоби занять оздоровчої спрямованості;

 • особливості використання різних видів спорту у рекреаційно-оздоровчій роботі;

 • особливості функціонування міжнародного руху “Спорт для всіх”.

Вивчення предмету дасть змогу студентам вміти:

 • проводити заняття оздоровчої спрямованості;

 • застосовувати різні форми рекреаційно-спортивної діяльності;

 • реалізувати різні програми спортивно-оздоровчих занять з різними верствами населення.

^ Зміст дисципліни за розділами
Тема

Всього

Лекції

Сем/пр.

Сам.роб

1.

Розвиток рекреаційно-оздоровчої діяльності (РОД) в Україні і закордоном

24

6

4

14

2

Основні форми рекреаційно-оздоровчої роботи

26

4

4

18

3.

Особливості рекреаційної діяльності населення під час дозвілля

32

6

2

24

4.

Місце використання сучасних оздоровчих систем у рекреаційній роботі

26

4

2

20
Разом

108

20

12

76Розділ №1
^
Розвиток рекреаційно-оздоровчої діяльності (РОД) в Україні і закордоном

Входять теми № 1,2,3

Кількість годин на вивчення:

Лекції-6 год;

Семінарські заняття – 4 год;

Самостійна робота – 14 год.

Мета: ознайомити студентів із особливостями розвитку РОД в Україні.

Завдання: 1. Вивчити основні терміни і поняття теорії рекреації.

2. Ознайомитися із основними засобами РОД.

3. Знати сучасний стан та перспективи розвитку РОД в Україні і закордоном.

Теми та короткий зміст лекцій

Тема 1. Введення до курсу “Рекреаційно-оздоровча робота” – 2 год.

Тлумачення основних понять теорії рекреації. Заклади рекреаційно-оздоровчої діяльності. Нормативно-правова база рекреаційно-оздоровчої діяльності.

Тема 2. Сучасний стан та перспективи розвитку рекреаційно-оздоровчої діяльності -2 год.

Характеристика рекреації: предмет, завдання, основні характеристики, засоби. Класифікація рекреації. Форми і засоби рекреаційно-оздоровчої діяльності. Функції рекреації у суспільстві. Сучасний стан та перспективи розвитку рекреаційно-оздоровчої діяльності в Україні.

Тема 3 . Міжнародний рух “Спорт для всіх” -2 год.

Загальна характеристика міжнародного руху “Спорт для всіх”. Організація оздоровчої діяльності в Україні та у зарубіжних країнах. Особливості організації зарубіжних фізкультурно-оздоровчих клубів (ФОК). Діяльність міжнародної організації RESPO DS-DI
^

Розділ №2

Основні форми рекреаційно-оздоровчої роботи


Входять теми № 4,5

Кількість годин на вивчення:

Лекції - 4 год;

Семінарські заняття – 4 год;

Самостійна робота – 18 год.

^ Мета: ознайомити студентів із основними формами рекреаційно-спортивної роботи.

Завдання: 1. Ознайомитися із основними засобами та формами РОД.

2. Знати загальну характеристику основних форм і засобів рекреаційної діяльності різних верств населення.

3. Знайомитися з особливостями проведення рекреаційно-оздоровчої діяльності у закладах відпочинку.

^ Теми та короткий зміст лекцій

Тема 4. Туризм як засіб рекреаційно-оздоровчої діяльності -2 год.

Коротка історія розвитку туризму. Міжнародні та національні туристичні організації. Види туризму та їх коротка характеристика. Форми рекреаційного туризму та його складові.

^ Тема 5. Особливості рекреаційно-оздоровчої діяльності у закладах відпочинку -2 год.

Основи лікувального туризму. Лікувально-туристичні режими. Особливості рекреаційно-оздоровчої діяльності у закладах відпочинку. Типи оздоровчо-рекреаційних установ. Фактори, що сприяють активному відпочинку в рекреаційно-оздоровчих установах.
^

Залікові питання :


 1. Дати визначення понять: рекреаційно-оздоровча діяльність, рекреаційний потенціал, рекреаційна галузь, рекреаційна індустрія. Розкрити інфраструктуру рекреаційної індустрії.

 2. Дати визначення понять рекреаційні ресурси, рекреаційна діяльність, рекреаційний процес, рекреаційний регіон, рекреанти. Класифікація рекреаційних ресурсів.

 3. Історія розвитку рекреаційної діяльності у зарубіжжі.

 4. Загальна характеристика закладів рекреаційно-оздоровчої діяльності.

 5. Загальна характеристика організацій, що управляють функціонуванням рекреаційно-оздоровчої діяльності.

 6. Нормативно-правова база рекреаційно-туристичної діяльності.

 7. Теорії походження рекреації.

 8. Розкрити підходи щодо визначення поняття рекреація.

 9. Загальна характеристика фізичної рекреації.

 10. Основні характеристики рекреації: предмет, завдання, форми , засоби.

 11. Класифікація рекреаційної діяльності. ЇЇ загальна характеристика.

 12. Функції рекреації в суспільстві.

 13. Стан та перспективи розвитку рекреаційно-оздоровчої роботи в Україні.

 14. Причини популярності спортивного руху ”Спорт для всіх”.

 15. Характеристика організацій, які здійснюють свою діяльність в межах фізкультурно-оздоровчого руху “Спорт для всіх”.

 16. Аналіз “Хартії фізичного виховання і спорту” ЮНЕСКО.

 17. Зміст та задачі діяльності Ради Європи в межах руху “Спорт для всіх”.

 18. Заходи Ради Європи по розвитку масового спорту.

 19. Особливості організації зарубіжних фізкультурно-оздоровчих клубів.

 20. Особливості діяльність міжнародної організації RESPO DS-DI

 21. Особливості діяльності міжнародного руху “Спорт для всіх” у різних країнах світу.

 22. Загальна характеристика розвитку рекреаційно-оздоровчої діяльності в Україні.

 23. Туризм, як одна із форм рекреаційно-спортивної роботи.

 24. Коротка історія розвитку туризму.

 25. Види туризму та їх класифікація.

 26. Форми рекреаційного туризму.

 27. Складові рекреаційних походів.

 28. Типи рекреаційно-оздоровчих установ.

 29. Рекреаційно-оздоровча діяльність у закладах відпочинку.

 30. Соціальні та економічні функції рекреаційно-оздоровчої діяльності.

 31. Характеристика міжнародних туристичних організацій.

 32. Характеристика національних туристичних організацій.

 33. Економічне значення туризму.

 34. Характеристика ринку туристичних послуг.

 35. Основи лікувального туризму.

 36. Характеристика лікувально-туристичних режимів.

 37. Особливості рекреаційно-оздоровчої діяльності у закладах відпочинку.

 38. Фактори, що сприяють оздоровленню в рекреаційно-оздоровчих установах.

 39. Особливості організації ближнього туризму в умовах курортного лікування.

 40. Особливості використання природніх факторів у лікувальному туризмі.^

Розділ №3

Особливості рекреаційної діяльності населення під час дозвілля

Входять теми № 6,7,8

Кількість годин на вивчення:

Лекції- 6 год;

Семінарські заняття – 2 год;

Самостійна робота – 24 год.

^ Мета: вивчити особливості використання засобів рекреаційно-оздоровчої роботи під час дозвілля населення.

Завдання: 1. Ознайомитися із зарубіжним досвідом фізкультурно-оздоровчої діяльності різних верств населення.

2. Знати особливості використання різних оздоровчих систем гімнастики.

3. Вивчити місце видів спорту і фізичних вправ у фізичному самовдосконаленні студентів.

Теми та короткий зміст лекцій

Тема 6. Рекреаційна діяльність дорослого населення-2год.

Зарубіжний досвід фізкультурно-оздоровчої діяльності різних верств населення. Соціально-психологічні фактори, що впливають на вибір різних форм і видів рекреації. Коротка характеристика популярних форм рекреаційних занять серед дорослого населення. Місце видів спорту і фізичних вправ у фізичному самовдосконаленні студентів.

Тема 7. Фітнес як засіб оздоровлення – 2год.

Фітнес. Його мета і завдання. Аеробіка, як один із напрямків фіт несу. Особливості методики проведення занять з аеробіки. Аналіз зарубіжних систем підготовки спеціалістів з оздоровчої фізичної культури.

Тема 8. Використання окремих видів спорту у рекреаційно-оздоровчій роботі.

Оздоровчі заняття у воді. Футбол як різновид рекреаційних занять. Бадмінтон як засіб оздоровлення.

Розділ № 4

Місце використання сучасних оздоровчих систем у рекреаційній роботі

Входять теми № 9,10

^ Кількість годин на вивчення:

Лекції- 4 год;

Семінарські заняття – 2 год;

Самостійна робота – 20 год.

Мета: визначити місце використання сучасних оздоровчих систем у самостійній роботі різних верств населення.

Завдання: 1.Знати особливості проведення рекреаційно-оздоровчої діяльності у міських парках культури та відпочинку.

2. Ознайомитися із особливостями використання сучасних оздоровчих систем.

Теми та короткий зміст лекцій

Тема 9. Особливості рекреаційно-оздоровчої діяльності у міських парках культури та відпочинку -2 год..

Типи міських парків. Видатні парки України. Оздоровчо-рекреаційні властивості паркових ландшафтів. Функції міських парків культури і відпочинку. Форми рекреаційно-оздоровчих занять.
^

Тема 10. Лазня і її оздоровчий вплив – 2 год.


Вступ. Характеристика римської лазні. Традиції східних лазень. Історичний екскурс виникнення лазень як системи оздоровлення.

Залікові питання:

 1. Зарубіжний досвід спортивної діяльності різних верств населення.

 2. Соціально-психологічні фактори, що впливають на вибір різних форм і видів рекреації.

 3. Класифікація видів рекреаційних занять.

 4. Характеристика “оздоровчих” видів рекреації.

 5. Характеристика культурно-освітніх видів рекреації.

 6. Характеристика продуктивної рекреаційної діяльності.

 7. Характеристика сніжно-льодових видів рекреації.

 8. Популярні види спорту у фізичному самовдосконаленні студентів.

 9. Коротка характеристика технічних видів спорту, які популярні серед студентської молоді.

 10. Коротка характеристика одноборств, які популярні серед студентської молоді.

 11. Характеристика видів гімнастики і танців, які популярні серед студентської молоді.

 12. Фітнес. Його мета і завдання.

 13. Аеробіка, як один із напрямків фітнесу.

 14. Характеристика напрямків аеробіки.

 15. Вплив занять аеробікою на організм.

 16. Місце аеробіки у заняттях гімнастикою оздоровчої спрямованості.

 17. Характеристика засобів занять аеробної спрямованості.

 18. Особливості методики проведення занять з аеробіки.

 19. Степ-аеробіка як засіб оздоровлення.

 20. особливості проведення занять з аква-аеробіки.

 21. Структура занять зі степ-аеробіки.

 22. Аналіз зарубіжних систем підготовки спеціалістів з оздоровчої фізичної культури.

 23. Заняття плаванням як засіб оздоровлення.

 24. Методика проведення занять з аква-йоги.

 25. Футбол як різновид рекреаційних занять.

 26. Бадмінтон як засіб оздоровлення.

 27. Особливості проведення спортивної аеробіки.

 28. Особливості проведення оздоровчої аеробіки.

 29. Силове багатоборство як засіб оздоровлення та рекреації.

 30. Роуп- скіппінг – як засіб оздоровлення.

 31. Стрітбол – як засіб рекреації.

 32. Особливості використання тренажерної техніки у фітнес – програмах.

 33. Характеристика спінбайк – аеробіки.

 34. Характеристика слайд – аеробіки.

 35. Особливості проведення змагань із спортивного фітнесу серед жінок.

 36. Особливості проведення змагань із спортивного фітнесу серед чоловіків.

 37. Оздоровчо-рекреаційні можливості паркових ландшафтів.

 38. Функції міських парків культури і відпочинку.

 39. Форми рекреаційно-оздоровчих занять у міських парках.

 40. Використання різних форм рекреаційної діяльності в період літнього відпочинку із різними групами населення.

 41. Особливості функціонування регіонального ландшафтного парку "Знесіння".

 42. Історичний екскурс виникнення лазень як системи оздоровлення.

 43. Характеристика римської лазні.

 44. Характеристика російської лазні.

 45. Типи лазень.

 46. Коротка характеристика східних лазень.

 47. Характеристика фінської сауни.

 48. Характеристика турецької та ірландської лазень.

 49. Загальна характеристика системи оздоровлення М.Амосова.

 50. Загальна характеристика системи оздоровлення Норбекова.

 51. Загальна характеристика системи оздоровлення Малахова.

 52. Застосування циклічних вправ та спортивних ігор у спортивно-рекреаційній роботі.

 53. Особливості використання сучасних оздоровчих систем різними верствами населення.

Список літератури:

 1. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Физическая активность и сердце. − К.: Здоров’я, 1989. − 216с.

 2. Баркан Д.И. Маркетинг для всех. − Л.:Ред.-изд. центр “Культ. информ. Пресс” совместно с Социально-комерческой фирмой “Человек”, 1991. − 256с.

 3. Башкиров М.М., Гуськов С.И. Спортивно-оздоровительные клубы за рубежом. − М.: ВНИИФК. − 1994.

 4. Безпалко О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.-134с.

 5. Білокопитова Ж., Мовчан Л., Щербакова Н. Гімнастика: краса і здоров’я.- К.: Здоров’я, 1991.- 104с.

 6. Вилькин Я.Р., Каневец Т.М. Организация работы по массовой физической культуре и спорту. − М.: Физкульт. и спорт, 1985. − 176с.

 7. Виру А.А. Аеробные упражнения.- М.: Физкультура и спорт, 1988.- 142с.

 8. Галицький А. „Секреты банного жара”.// Фізкультура и спорт.-1993.-№6.-С.21-22.

 9. Гінгстон Піттер. Найкраща книжка про збут і маркетинг. Пер. з англ. − Львів: Сейбор, 1996. − 208с.

 10. Горцев Г. Аеробика. Фитнес. Шейпинг.- М.: Вече, 2001.- 320с.

 11. Гуськов С.И. Спортивний маркетинг. − К.: Олімп. л-ра, 1995. − 296с.

 12. Данілова І.В., Лабскір В.М. Обгрунтування засобів індивідуалізації при заняттях фітнесом жінок віком 20-30 років: аспекти особистих індивідуальних цілей занять // Харківський ДІФК. Слобожанський науково-спортивний вісник.- Харків, 1998.- Вип.1.-С. 13-15.

 13. Кеммерер Г.Г. Спортивные клубы и их вклад в физическое развитие и “Спорт для всех” // Теория и практика физической культуры. − 1991.− №2. − С.55-57.

 14. Кислухина И.И., Трушина М.П. Аэробика и аэрофитнес – новое направление в оздоровительной гимнастике // Физкультурное образование Сибири.- 1995.-№2.- С.51-53.

 15. Клубы разные нужны, клубы разные важны. По итогам международной встречи в Сочи //Спорт для всех. Международный журнал спортивной информации. − 1996. − №1. − С.40-45.

 16. Козакова К.Г. Фізичний стан жінок першого зрілого віку і його корекція в умовах різних форм фізкультурно-оздоровчих занять: Автореф. Дис…канд. пед. наук.- К., 1994.-24с.

 17. Кравців В.С., Євдокименко В.К., Габрель М.М., Копач М.В. Рекреаційна політика в Карпатському регіоні: принципи формування, шляхи реалізації. − Чернівці: Прут, 1995. − 72с.

 18. Кряж В.Н., Вертюшкина Э.В., Боровская Н.А. Гимнастика. Ритм. Пластика.- Минск.: Полымя, 1987.- 176с.

 19. Кузык С.П. Социально-экономические проблемы развития туризма (на примере Карпатского региона): Дис канд.эк.наук. − Львов, 1986. − 156с.

 20. Лисицкая Т.С., Ростовцева М.Ю., Ширковец Е.А. Ритмическая гимнастика: методика и физическое воздействие // Гимнастика.- 1987.- Вып.1.- С.24-29.

 21. Луцький А.А. Туризм для всіх. − Івано-Франківськ, 1996. − 142 с.

 22. Мамутов В.К., Амоша О.І. Рекреація: соціально-економічний і правовий аспекти. –К.: Наукова думка, 1992.-144с.

 23. Матвіїв А.Р., Лапицький Д.А. Історичні аспекти рекреації в зарубіжних країнах: Зб. наук. робіт /Фізична культура, спорт та здоров’я/ . − Х.: ХаДІФК, 1997. − С. 215 − 217.

 24. Мічуда Ю.П. Ринкові відносини та підприємництво в сфері фізичної культури і спорту: Навч. посібник . − К.: Олімп. література, 1995. − 152с.

 25. Орлин В.С. Дєтка Порфирия Иванова.- М.: Сов. спорт, 1991.-48с.

 26. Переверзин И.И. Менеджмент зарубежных спортивных клубов. В кн.: Менеджмент спортивной организации. − М.: Физкульт., образов. и наука, 1998. − С.107-123.

 27. Платонова Л. Потребности студенток в связи с занятиями аэробикой и фитнесом // V Междунар. науч. конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех».- Минск, 2001.- С.88.

 28. Р. Ракитіна. „Ви відвідуєте лазню?”.// Старт.-1992.-№2-3.С.-19.

 29. Уваров В.Д., Борисов К.Г. Международные туристические организации. Справочник. − М.: Международ. отношения, 1990. − 288с.

 30. Хоули Т., Дон Френкс. Оздоровительный фитнес/ Пер. с англ.- К.: Олимпийская литература, 2000.- 318с.

 31. Цільова комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації" - К., 1998. - 48с.

 32. Чеховська Л.Я. Основи рекреаційно-оздоровчої діяльності.- Львів: ЦПД, 2006.-84с.

 33. Шутка Г.І. Соціально-педагогічні умови вдосконалення фізичного стану дітей у літньому оздоровчому таборі. Автореф. дис... канд. пед. наук. К.: 2001. - 20 с.


Схожі:

З дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ” iconЗ дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ”
В даній програмі проводиться аналіз впровадження технологій оздоровчо-рекреаційної діяльності у різних сферах суспільства. Розглядаються...
З дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ” iconПитання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі
Значення, завдання й особливості організації фізкультурних хвилинок у школі. Складіть комплекси фізкультурних хвилинок для уроків...
З дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ” iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
З дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ” iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 6010201 «Фізичне виховання*»
З дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ” iconДля студентів спеціальностей «фізичне виховання», «спорт»
...
З дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ” iconПрограма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки
Хі класів. Крім того, успішна робота фахівців напрямів підготовки "Фізичне виховання", „Спорт", „Здоров'я людини" вимагає певного...
З дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ” iconПрограма з фізичного виховання для вступників напряму підготовки
Хі класів. Крім того, успішна робота фахівців напрямів підготовки "Фізичне виховання", „Спорт", „Здоров'я людини" вимагає певного...
З дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ” iconНормативи зі спеціальної фізичної підготовки з дисципліни «Гімнастика з методикою викладання» для студентів спеціальностей «фізичне виховання» І «спорт»
«Гімнастика з методикою викладання» для студентів спеціальностей «фізичне виховання» І «спорт»
З дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ” iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
З дисципліни “рекреаційно-оздоровча робота” для підготовки магістрів іноземних студентів спеціальності 01201 “фізичне виховання ” iconМіжсесійна робота студентів заочної форми навчання Старобільського факультету І курс, напрям підготовки «Фізичне виховання»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи