Львівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено» icon

Львівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено»
Скачати 75.23 Kb.
НазваЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено»
Дата12.09.2012
Розмір75.23 Kb.
ТипДокументи


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра біoхімії та гігієни

«Затверджено»

на засіданні Вченої ради факультету

фізичного виховання

Протокол № від " " 2009р.

Голова ради ________Р.Л.Петрина


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни

"Метаболізм рухової активності"

для підготовки іноземних магістрів з фізичного виховання


Затверджено

на засіданні кафедри біохімії та гігієни

"___" _______________________ 2009р.

________________________В. М. Трач

Львів 2009р.

1.Вступ

Навчальна дисципліна "Метаболізм рухової активності" послідовно продовжує курс біохімічних основ ФВ, розкриваючи при цьому нові аспекти сучасного наукового погляду на обмінні процеси підчас інтенсивних занять фізичними вправами.

У першій частині дисципліни висвітлюються біохімічні механізми адаптації до різних видів тренувальної і змагальної діяльності спортсменів.

Друга частина включає біохімічні проблеми теорії втоми та відновних процесів.

У третьому розділі основний акцент полягає у висвітленні моніторингових аспектів з допомогою біохімічних методів.

У результаті вивчення дисципліни магістранти повинні:

Знати: механізм і хімізм скорочення та розслаблення м'язів, метаболічні шляхи енергетичного обміну при різних за обсягом та інтенсивністю навантажннях, гуморальні механізми регуляторних процесів підчас навантажень, динаміку компенсаторних релаксаційних явищ.

Вміти: проводити біохімічний моніторинг за реакціями організму спортсмена у відповідь на тестові проби на велоергометрі та в природніх умовах.

^ 2.Орієнтовний розподіл годинЗМІСТ

Кількість годин

з/п
Лекції

Семі-нари

Лаборні заняття

Само-стійна

робота

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VIСучасні уявлення про механізм і хімізм м'язового скорочення і розслаблення.


2
Метаболічні механізми енерге-

тичного забезпечення активності м'язів у процесі адаптації до вправ, спрямованих на удоско-

налення рухових якостей.2
Біохімічні механізми втоми і компенсаторних релаксаційних явищ та шляхи їх оптимізації.


2
Гормональна регуляція м'язової діяльності в спорті високих досягнень.


2
Визначення екскреції катехоламінів з сечею.6


Методи біохімічного моніторингу за реакціями організму спортсмена на стресові м'язові зусилля.2Біохімічні особливості тренувального і змагального процесів у кліматичних умовах різних регіонів України.
2Особливості метаболічних адаптаційних процесів жінок спорту вищих досягнень.2Біохімічний моніторинг за антропотехногенним впливом на організм спортсмена.


2Інформаційне забезпечення прикладних аспектів біохімії в галузі спорту вищих досягнень.2

РАЗОМ:

8

-

6

10

^ 3.Зміст навчального матеріалу

Тема 1.Сучасні уявлення про механізм і хімізм м'язового скорочення і розслаблення.

Типи м'язів і м'язових волокон. Структурна організація м'язових волокон. Хімічний склад м'язової тканини. Структурні і біохімічні зміни у м'язах при скороченні і розслабленні, молекулярний механізм м'язового скорочення.


Тема 2.Метаболічні механізми енергетичного забезпечення активності м'язів у процесі адаптації до вправ, спрямованих на удосконалення рухових якостей.

Біоенергетичні особливості рухових якостей спортсмена. Молекулярні механізми анаеробного забезпечення адаптації до фізичних вправ. Метаболічні аспекти енергозабезпечення вправ анаеробо-аеробного типу. Енергозабезпечення вправ, що виконуються в аеробному режимі.


Тема 3.Біохімічні механізми втоми і компенсаторних релаксаційних явищ та шляхи їх оптимізації.

Біохімічні фактори втоми при виконанні короткочасних вправ максимальної і субмаксимальної потужності.Біохімічні особливості організації втоми при виконанні довготривалих вправ великої і помірної потужності.

Гетерохронність розвитку компенсаторних явищ різних метаболічних субстратів.Використання особливостей протікання відновних процесів в організації різних схем тренувань.Біохімічні можливості оптимізації періоду відновлення після тривалого тренувального та змагального періодів.


Тема 4. Гормональна регуляція м'язової діяльності в спорті високих досягнень.

Гормональна регуляція в стані спокою та при виконанні фізичних вправ різного типу. Гормональні особливості забезпечення гомостатичних реакцій впродовж короткочасної та довготривалої адаптації до фізичних вправ.

Гормональні учасники організації втоми та відновлення.

Специфіка гормональних механізмів у забезпеченні діяльності спортсменів різних вікових груп.

Гормональна адаптація організму жінки до занять спортом. Оптимізація місячних мезоциклів методом катехоламінової корекції.


Тема 5. Вивчення екскреції катехоламінів з сечею методом Е.Ш.Матліної (1983р) впродовж динамічного періоду тренувань і змагань.

Методика забору проб, їх обробка. Процес окисленння елюатів проб та їх флюориметрія. Проведення відповідних розрахунків, їх інтерпретація.


Тема 6. Методи біохімічного моніторингу за реакціями організму спортсмена на стресові м'язові зусилля.

Методи визначення біохімічних параметрів крові та сечі спортсменів. Організація біохімічних досліджень. Проведення біохімічного контролю за розвитком систем енергозабезпечення організму при м'язовій роботі, підчас втоми та в період відновлення. Контроль за використанням допінгів у спорті.


Тема 7. Біохімічні особливості тренувального і змагального процесів у кліматичних умовах різних регіонів України.

Особливості кліматичних умов різних регіонів України. Біоенергетичні особливості забезпечення м'язової роботи в умовах різного температурного режиму, вологості та атмосферного тиску. Біохімічні адаптаційні аспекти акліматизації та реакліматизації спортсменів.


Тема 8. Особливості метаболічних адаптаційних процесів жінок спорту вищих досягнень.

Біологічні особливості жіночого організму. Фазний характер фізичної працездатності жінок та її залежність від гормонального статусу. Динаміка симпато-адреналової системи впродовж фаз оваріально-менструального циклу спортсменок. Оптимізація місячного мезоциклу спортсменок методом катехоламінової корекції.


Тема 9. Біохімічний моніторинг за антропотехногенним впливом на організм спортсмена.

Біохімічне обгрунтування екології в умовах занять спортом. Проведення біохімічного контролю за екологічними факторами впливу на заняття спортом.


Тема 10. Інформаційне забезпечення прикладних аспектів біохімії в галузі спорту вищих досягнень.

Використання періодичних видань з галузі біохімії спорту. Пошук інформації на сторінках інтернету.

Література:

  1. Биохимия. Учебник для институтов физической культуры /Под общ. ред. В.Н.Меньшикова. - ФиС, 1979.

  2. Уилмор Дж.Х., Костилл Д.Л. Физиология спорта и двигательной активности. - К.: Олимпийская литература, 1997.

  3. Метаболизм в процессе физической активности //Под ред. М.Харгривса. - К.: Олимпийская литература, 1998.

  4. Волков Н.И. и др. Биохимия мышечной деятельности. К.: Олимпийская литература. 2000.Схожі:

Львівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
Навчальна програма розглянута І затверджена на засіданні кафедри біохімії та гігієни
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
Навчальна програма розглянута І затверджена на засіданні кафедри біохімії та гігієни “ ” 2009 р
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
В курсі “Метаболізм рухової активності” висвітлюються сучасні уявлення про механізм І хімізм м’язового скорочення І розслаблення
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни
Навчальна програма розглянута І затверджена на засіданні кафедри біохімії та гігієни “ ” 2009р
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни
Навчальна програма розглянута І затверджена на засіданні кафедри біохімії та гігієни “ ” 2009р
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
Навчальну програму підготували: кандидат медичних наук, доцент Свистун Ю. Д., кандидат наук з фізичного виховання І спорту, доцент...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни модульна програма навчання із курсу
В курсі “Метаболізм рухової активності” висвітлюються сучасні уявлення про механізм І хімізм м’язового скорочення І розслаблення
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено»
Освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр за напрямом підготовки «Фізичне виховання»
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено»
Освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр за напрямом підготовки «Фізичне виховання»
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів
Навчальну програму підготували: кандидат медичних наук, доцент кафедри біохімії та гігієни Свистун Ю. Д., кандидат наук з фізичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи