Робоча програма icon

Робоча програма
Скачати 242.43 Kb.
НазваРобоча програма
Дата12.09.2012
Розмір242.43 Kb.
ТипРобоча програма

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра атлетичних видів спорту


РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту»

(цикл важкої атлетики)

(для іноземних студентів І курсу)


Лекції _____

Семінарські заняття _____

Практичні _____

Самостійна робота _____

Всього: _____


Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри АВС

«30» серпня 2010р. № 1

Зав.кафедрою АВС,

к.н.ф.в. і с.________ Ф.І.Загура


ЛЬВІВ

2010


^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАПрограма підготовлена для студентів ЛДУФК І курсу навчання.

Програма забезпечує опанування знаннями, вміннями і навичками, які є достатніми для того, щоби студент оволодів знаннями в області історії розвитку силових видів спорту, класифікації і термінології, основами техніки виконання змагальних, спеціально-допоміжних і загально-розвиваючих вправ, організації науково-дослідної роботи, основ організації навчально-тренувальних занять, організації та проведенні змагань в силових видах спорту.

Навчальний процес складається з лекцій, методичних, практичних, семінарських занять. Крім цього, передбачається самостійна робота студентів і тренування для підвищення спортивної майстерності.

Програма передбачає: вивчення науково-методичної літератури, складання планів-конспектів занять, ведення та аналіз щоденників тренувань, проведення педагогічних спостережень та досліджень.

В ході навчально-тренувальних занять студенти підвищують свою спортивну підготовку, набувають знань, умінь і навичків, які потрібні фахівцю в практичній діяльності.

Участь в змаганнях та суддівстві, виконання спортивних вимог є обов’язковою частиною навчальної роботи студентів.з/п

Назва тем, їх зміст

Обсяг в годинах

Лекції

Семінарські

Практичні

Самостійна

робота

1

2

3

4

5

6

1

Тема 1. Вступ до спеціалізації. Характеристика видів спорту. Зміст курсу, форми занять, види контролю. Користування літературою. Вимоги до студентів. Роль силових видів спорту у фізичній культурі і спорті.

2


2

Тема 1.2. Актуальні питання розвитку силових видів спорту. Основні тенденції, нове в методиці тренувань. Правила змагань. Аналіз участі спортсменів в змаганнях області, України, Європи2
3

Тема 2.1. Історія розвитку силових видів спорту. Еволюція теорії і методики тренувань. Роль гуртка Гарнич-Гарницького у виникненні та розвитку силових видів спорту в Україні. Виникнення вагових категорій. Перші чемпіони і чемпіонати.

2


4

Тема 2.2. Процес диференціації атлетизму і важкоатлетичного спорту. Зародження гирьового спорту в Україні, перші чемпіони. Участь українських важкоатлетів в Олімпійських іграх.
25

Тема 2.3. Історія розвитку силових видів спорту в Україні.
26

Тема 3.1. Класифікація, систематика і термінологія в силових видах спорту

2


7

Тема 3.2. Класифікація, систематика і термінологія в силових видах спорту.
28

Тема 4.1. Основи техніки виконання змагальних і спеціально-допоміжних вправ. Загальна характеристика техніки вправ в силових видах спорту. Техніка, як один з найважливіших факторів досягнення спортивної майстерності. Зовнішня і внутрішня структура дій спортсменів. Фазова структура техніки та її значення. Залежність фізичної та технічної підготовки.

2


9,10,

11,12,

13,14,

15,16,

17,18,

19,20

Тема 4. Загальна характеристика техніки важкоатлетичних вправ. Динаміка руху тіла. Траєкторія руху штанги. Швидкість, прискорення руху штанги. Динаміка зусиль. Техніка ривку. Траєкторія і висота руху штанги. Аналіз техніки видатних важкоатлетів. Аналіз техніки спеціально-підготовчих вправ. Техніка підняття штанги до підсіду. Головні рухові задачі, динаміка зусиль атлета. Техніка поштовху штанги від грудей. Техніка ривка, поштовху гир. Перегляд матеріалів змагальної діяльності видатних спортсменів.24
21,22,23

Тема 4. основи техніки виконання змагальних і спеціально-допоміжних вправ.
2

4
24,25,26

Тема 5. Основи проведення найпростіших експериментів. Метод аналізу літературних джерел. Метод анкетування та опитування. Складання анкет, формування питань, які цікавлять. Прийоми опитування спортсменів і тренерів. Метод спостереження. Оформлення результатів спостереження, узагальнення і отримання висновків.6
27,28,29

Тема 6. Основи організації навчально-тренувальних занять в силових видах спорту. Інвентар і устаткування для занять силовими видами спорту. Експлуатація, система збереження та профілактика. Гігієнічні умови місць занять. Принципи комплектування навчальних гуртків. Урок – основна форма організації тренувальних занять6
30

Тема 7.1. Організація та проведення змагань в силових видах спорту. Значення і місце змагань в системі підготовки спортсменів. Система змагань. Види змагань та їх особливості. Аналіз змісту змагань, класифікація змагань. Програма змагань. Організація змагань, положення, правила, складання кошторису. Система заліку та визначення переможців. Права та обов’язки учасників змагань. Документація змагань. Мандатна комісія та її задачі. Робото ГСК до початку і під час проведення змагань. Суддівські бригади та їх функції

2


31,32

Тема 7.2. Аналіз правил організації і проведення змагань в силових видах спорту. Необхідне устаткування і умови для учасників. Правила виконання змагальних вправ. Суддівська документація змагань. Аналіз протоколів змагань.4
33,34

Організація та проведення змагань в силових видах спорту
2

2


10

10

48

40


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Воробьев А.Н. «Тяжелая атлетика». Учебник для ИФК. ФиС, М., 1972, 1981, 1988.

 2. Медведев А.С. «Тяжелая атлетика и методика преподавания». Учебник для педагогических институтов. ФиС, М. 1986.

 3. Фаламеев А.Н. «Методические указания и обучения техники тяжелоатлетических упражнений». ЛДИФК им. Лесгафта. Л., 1977.

 4. Платонов В.Н. «Теория спорта». Высшая школа. К., 1987.

 5. Поляков В.А., Воропаев В.И. «Гиревой спорт». Методическое пособие. ФиС. М., 1988.

 6. Мороз Р.А. «Стань сильным». ФиС. М., 1983.

 7. Воробьев А.Н., Сорокин Д.К. «анатомия силы». ФиС, М., 1987.

 8. Плехов В.Н. «Возьми в попутчики силу». ФиС., М., 1987.

 9. Петров В.К. «Сила необходима всем». ФиС., М., 1984

 10. Пыжов В.В. «Исправление ошибок в технике начинающих атлетов при помощи руки тренера». «Тяжелая атлетика». Ежегодник. ФиС. М., 1979.

 11. Остапенко А.А., Шубов В.М. «Атлетична гімнастика». “Знання”. М., 1986.

 12. Лапутин А.Н. «Атлетическая гимнастика». Здоровье. К., 1985.

 13. «Современные методы развития массы и силы мышц». ФОК. «Синтез», 1993.

 14. Боркин А.С. «Юный тяжелоатлет». ФиС., М., 1982.

 15. Дикунов А.М. «Педагогический анализ урока». ТиП ФК №8, 1984.

 16. Архангородский З.С. «Гиревой спорт». Здоровье. К., 1980.

 17. Вержесневский И.В. «Научные исследования в области физической культуры и спорта». К., 1969.

 18. Благуш П.И. «К теории тестирования двигательных способностей». ФиС, М., 1982.

 19. Зациорский В.М. «Основы спортивной метрологии». ФиС, М. 1979.

 20. Кузнецов В.В. «Силовая подготовка спортсменов высших разрядов». ФиС, М., 1970.

 21. Роман Р.А. «Тренировка тяжелоатлета». ФиС. М., 1986.

 22. Воробьев А.Н. «Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной тренировке». ФиС., М., 1971.

 23. Лучкин Н.И. «Тяжелая атлетика». Учебное пособие для коллективов физкультуры. ФиС., М., 1947.

 24. Жеков И.П. «Биомеханика тяжелоатлетических упражнений». ФиС. М., 1997.

 25. Ревін П.П. “Гирьовий спорт”. навчальний посібник для студентів ІФК. Львів, 1996р.

 26. Олешко В.Г. Силові види спорту, «Олімпійська література».Київ,2000.^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


1. Характеристика силових видів спорту.

2. Що дають вправи з обтяженнями.

3. Врахування вікових факторів при побудові занять з атлетизму.

4. Особливості жіночого організму.

5. Виникнення силових видів спорту.

6. Етапи розвитку важкої атлетики, гирьового спорту.

7. Роль гуртка важкої атлетики, гирьового спорту, важкої атлетики в Україні.

8. Перші чемпіони Росії і України.

9. Розвиток і вдосконалення змагань, вагових категорій і правил змагань.

10. Розвиток силових видів у жінок.

11.Вступ федерацій з видів спорту до міжнародних організацій.

12. Участь спортсменів України в Олімпійських іграх, Чемпіонатах світу і Європи.

13.Зробити аналіз виступів важкоатлетів і пауерліфтерів України на міжнародних змаганнях за минулий рік.

14. Зробити аналіз виступів важкоатлетів України на іграх Олімпіад (у тому числі у складах команд СРСР та ОКСНД).

15. Принципи класифікації в силових видах спорту.

16. Спеціально-підготовчі та загально-підготовчі вправи в силових видах спорту.

17. Ранжування основних і додаткових вправ.

18. Термінологія в силових видах спорту.

19. Назвати причини, які знижують технічний рівень важкоатлетів.

20. Пояснити закономірності побудови графіків шляху, швидкості, сили, прискорення.

21. Зробити аналіз динаміки піднімання штанги до підсіду у ривку і першому прийомі поштовху.

22. Зробити аналіз динаміки піднімання штанги у поштовху від грудей.

23. Визначіть, які сили рухомі і які гальмуючі.

24. Умови рівноваги.

25. Причини, що впливають на траєкторію руху штанги.

26. Уявлення про розроблення календаря плану змагань і навчально-тренувальних зборів, виходячи з календаря міжнародних змагань.

27. Методика розроблення положення про змагання.

28. Методика призначення ГСК та діяльність оргкомітету з підготовки до змагань.

29. Особливості суддівства змагань на помості у важкій атлетиці, пауерліфтингу і культуризмі.

30. Методика оцінки змагальних вправ і визначення переможців.

31. Система заліку і їх характеристика.


Розподіл навчальних годин за модулями

№ з/пТеми модулів

Лекції

Методично-практичні заняття

Семінарські заняття

Самостійна робота

Максимальна кількість балів за модуль

МОДУЛЬ 1
1

Вступна лекція

2


5

2

Актуальні питання розвитку силових видів спорту
25

3

Історія розвитку силових видів спорту

2
2
25

4

Процес диференціації атлетизму і важкоатлетичного спорту. Участь українських важкоатлетів в Олімпійських іграх
2

2
20

5

Історія розвитку силових видів в Україні
220

6

Класифікація, систематика і термінологія в силових видах спорту

2

2

2
256

6

6

20

100б.

МОДУЛЬ 2
7

Основи технічки виконання змагальних і спеціально-допоміжних вправ

2

28

2
40

8

Основи проведення найпростіших експериментів. Метод аналізу літературних джерел. Анкетування та опитування
610

9

Основи організації навчально-тренувальних занять в силових видах спорту
625

10

Організація та проведення змагань в силових видах спорту

2

2

2
2510

48

10

20

100б


Розподіл навчальних годин за модулями

Програмний зміст навчального курсу


МОДУЛЬ 1

Входять теми: 1,2,3,4,5,6

^ Кількість годин вивчення:

Лекційних – 6

Методичних, практичних – 6

Семінарських – 6

Самостійна робота – 20

Мета: Ознайомити студентів із особливостями підготовки спеціалістів фізкультурно-спортивного профілю.

Завдання:

 1. Визначити місце та зміст дисципліни ТіМОВС в системі професійно-фізкультурної освіти;

 2. знати характеристику силових видів спорту в контексті дисципліни ТіМОВС;

 3. знати історію виникнення і розвитку важкої атлетики, пауерліфтингу і гирьового спорту;

 4. дати аналіз сучасного стану та перспективи розвитку силових видів спорту в Україні та світі;

 5. оволодіти основами класифікації, систематики і термінології в силових видах спорту.


Теми та короткий курс лекцій:

Тема 1. Вступ до спеціалізації ТіМОВС – 2 год.

ТіМОВС, як навчальна та наукова дисципліна. Місце ТіМОВС в системі навчальних дисциплін в УФК. Задачі, зміст і організація вивчення дисципліни ТіМОВС. Характеристика атлетичних видів спорту. Роль силових видів спорту у фізичній культурі і спорті. Вимоги до студентів.

Тема 2. Актуальні питання розвитку силових видів спорту – 2год.

^ Основні тенденції, нове в методиці тренувань, техніці виконання змагальних вправ, правил змагань. Аналіз участі спортсменів в змаганнях України, Європи, світу.

Тема 3. Історія розвитку силових видів спорту – 2 год.

^ Еволюція теорії і методики тренувань, техніки виконання змагальних вправ, правил змагань та вагові категорії.

Роль гуртка Є.Ф.Гарнич-Гарницького у виникненні та розвитку силових видів спорту в Україні.

Тема 4. Процес диференціації атлетизму і важкоатлетичного спорту. ^ Зародження гирьового спорту в Україні, перші чемпіони. Участь українських важкоатлетів в Олімпійських іграх.

Тема 5. Історія розвитку силових видів спорту в Україні і області – 2год.

^ Вступ федерації важкої атлетики України до міжнародних федерацій. Перші виступи важкоатлетів незалежної України в Чемпіонатах світу і Європи.

Тема 6. Класифікація, систематика і термінологія в силових видах спорту (важкій атлетиці і пауерліфтингу) – 2год.

Тема 6.1. Класифікація, систематика і термінологія в силових видах спорту (гирьовий спорт і бодібілдінг) – 2год.


Зміст семінарського заняття №1,2

Усне опитування студентів з питань матеріалу теми «Історія розвитку силових видів спорту. Написати реферат по заданій темі – «Історії розвитку атлетичних видів спорту»


Зміст семінарського заняття № 3

Усне опитування студентів з питань матеріалу теми «Класифікація, систематика і термінологія в силових видах спорту».

Написати реферат по заданій темі «Класифікація, систематика і термінологія в атлетичних видах спорту».


Види контролю.

 1. Опитування (відповідь чи доповнення) – 0-30 балів

 2. Письмова робота – 0-0 балів

 3. Складання практичних нормативів – 0-40 балів

 4. Максимальна сума балів – 100 балів

 5. Мінімальна сума балів – 56 балів


Перелік залікових вимог модуля №1

Контрольні питання.

 1. Характеристика силових видів спорту.

 2. Що дають вправи з обтяженнями.

 3. Врахування вікових факторів при побудові занять з атлетизму.

 4. Особливості жіночого організму.

 5. Виникнення силових видів спорту.

 6. Етапи розвитку важкої атлетики, гирьового спорту

 7. Роль гуртка Гарнич-Гарницького Є.Ф. в розвитку важкої атлетики в Україні.

 8. Перші чемпіони Росії і України.

 9. Розвиток і вдосконалення змагань, вагових категорій і правил змагань.

 10. Розвиток силових видів у жінок.

 11. Вступ федерацій з видів спорту до міжнародних організацій.

 12. Участь спортсменів України в Олімпійських іграх, Чемпіонатах світу і Європи.

 13. Зробити аналіз виступів важкоатлетів і пауерліфтерів України на міжнародних змаганнях за минулий рік.

 14. Зробити аналіз виступів важкоатлетів України на іграх Олімпіад (у тому числі у складах команд СРСР та ОК СНД).

 15. Принципи класифікації в силових видах спорту.

 16. Спеціально-підготовчі та загально-підготовчі вправи в силових видах спорту.

 17. Ранжування основних і додаткових вправ.

 18. Термінологія в силових видах спорту.

 19. Що означає термін «захват», «хват».

 20. Визначіть терміни «обсягу», «інтенсивності», середньої ваги уу в/атлетиці.

 21. Характеристика стартового положення у в/атлетиці, пауерліфтингу, гирьовому спортіПисьмова робота

1. Написати реферат з історії розвитку в/атлетики, пауерліфтингу і ги рьового спорту.

2. Написати реферат з класифікації, систематики і термінології у важкій атлетиці, пауерліфтингу, гирьовому спорті.

3 Скласти комплекс змагальних, спеціально-допоміжних вправ у важкій атлетиці.

4. Скласти план-графік виконання тренувальних навантажень за 2009р.

5. Скласти план-графік тренувальних навантажень на 2010р.


Шкала оцінки студентів

 1. 86-100 балів – «5» (відмінно)

 2. 71-85 балів – «4» (відмінно)

 3. 56-70 балів – «3» (відмінно)

 4. 35-55 балів – «2» (незадовільно) з можливістю повторного складання

 5. 1-34 бали – «2» (незадовільно) з проходженням повторного курсу


Література

  1. Воробьев А.Н. «Тяжелая атлетика». Учебник для ИФК. ФиС, М., 1972, 1981, 1988.

  2. Медведев А.С. «Тяжелая атлетика и методика преподавания». Учебник для педагогических институтов. ФиС, М. 1986.

  3. Фаламеев А.Н. «Методические указания и обучения техники тяжелоатлетических упражнений». ЛДИФК им. Лесгафта. Л., 1977.

  4. Платонов В.Н. «Теория спорта». Высшая школа. К., 1987.

  5. Поляков В.А., Воропаев В.И. «Гиревой спорт». Методическое пособие. ФиС. М., 1988.

  6. Мороз Р.А. «Стань сильным». ФиС. М., 1983.

  7. Воробьев А.Н., Сорокин Д.К. «анатомия силы». ФиС, М., 1987.

  8. Плехов В.Н. «Возьми в попутчики силу». ФиС., М., 1987.

  9. Петров В.К. «Сила необходима всем». ФиС., М., 1984

  10. Пыжов В.В. «Исправление ошибок в технике начинающих атлетов при помощи руки тренера». «Тяжелая атлетика». Ежегодник. ФиС. М., 1979.

  11. Остапенко А.А., Шубов В.М. «Атлетична гімнастика». “Знання”. М., 1986.

  12. Лапутин А.Н. «Атлетическая гимнастика». Здоровье. К., 1985.

  13. «Современные методы развития массы и силы мышц». ФОК. «Синтез», 1993.

  14. Боркин А.С. «Юный тяжелоатлет». ФиС., М., 1982.

  15. Дикунов А.М. «Педагогический анализ урока». ТиП ФК №8, 1984.

  16. Архангородский З.С. «Гиревой спорт». Здоровье. К., 1980.

  17. Вержесневский И.В. «Научные исследования в области физической культуры и спорта». К., 1969.

  18. Благуш П.И. «К теории тестирования двигательных способностей». ФиС, М., 1982.

  19. Зациорский В.М. «Основы спортивной метрологии». ФиС, М. 1979.

  20. Кузнецов В.В. «Силовая подготовка спортсменов высших разрядов». ФиС, М., 1970.

  21. Роман Р.А. «Тренировка тяжелоатлета». ФиС. М., 1986.

  22. Воробьев А.Н. «Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной тренировке». ФиС., М., 1971.

  23. Лучкин Н.И. «Тяжелая атлетика». Учебное пособие для коллективов физкультуры. ФиС., М., 1947.

  24. Жеков И.П. «Биомеханика тяжелоатлетических упражнений». ФиС. М., 1997.

  25. Ревін П.П. “Гирьовий спорт”. навчальний посібник для студентів ІФК. Львів, 1996р.

  26. Олешко В.Г. Силові види спорту, «Олімпійська література».Київ,2000.МОДУЛЬ 2


Кількість годин вивчення:

Лекційних – 4

Методичних, практичних – 42

Семінарських – 4

Мета: Вивчення техніки виконання вправ у важкій атлетиці і пауерліфтингу

Завдання:

 1. вивчити основні терміни та поняття спортивної техніки;

 2. знати аналіз рухових дій спортсмена при виконанні змагальних вправ у в/атлетиці, пауерліфтингу та гирьовому спорті;

 3. засвоїти навички виконання спеціально-допоміжних вправ у в/атлетиці.

 4. ознайомитися з методикою і організацією проведення змагань з важкої атлетики, пауерліфтингу, гирьового спорту.

  1. основи техніки виконання змагальних і спеціально-допоміжних вправ.


Короткий зміст лекцій:

Тема 7. Основи техніки виконання змагальних і спеціально-допоміжних вправ – 2год.

Загальна характеристика техніки вправ в силових видах спорту. Техніка, як один з найважливіших факторів досягнення спортивної майстерності. Зовнішня і внутрішня структура дій спортсмена. Фазова структура техніки та її значення. Залежність фізичної та технічної підготовки.


Зміст методичних і практичних занять – 24год.

Тема 7. Загальна характеристика техніки важкоатлетичних вправ. Динаміка руху тіла. Траєкторія руху штанги. Швидкість прискорення руху штанги. Динаміка зусиль. Техніка ривка. Траєкторія і висота руху штанги. Аналіз техніки видатних важкоатлетів. Аналіз техніки спеціально-підготовчих вправ. Техніка підняття штанги до підсіду. Головні рухові задачі, дисципліна зусиль атлета. Техніка поштовху штанги від грудей. Техніка ривка і поштовху гир. Перегляд матеріалів змагальної діяльності видатних спортсменів.


Зміст семінарських занять №4,5 – 2год.

Усне опитування студентів з питань матеріалу теми. Основи техніки та критерії її ефективності в силових видах спорту та особливості техніки виконання спеціально-допоміжних вправ у важкій атлетиці.

Написати реферат по заданій темі.


Короткий зміст лекції:


Тема 10. Організація та проведення змагань в силових видах спорту – 2год.

Значення і місце змагань в системі підготовки спортсменів, система змагань. Види змагань та їх особливості. Аналіз змісту змагань, класифікація змагань. Програма змагань, положення про змагання, правила змагань. Складання кошторису про змагання. Система заліку та визначення переможців. Права та обов’язки учасників змагань. Документація змагань. Мандатна комісія, її задачі. Робота ГСК до початку, під час і після змагань.


Зміст практичних занять

Тема 10. Аналіз правил проведення і організації змагань в силових видах спорту.

Необхідне устаткування, прилади і умови для учасників змагань. Правила виконання змагальних вправ. Суддівська документація змагань. Аналіз протоколів змагань. Практика в суддівстві змагань в силових видах спорту.


Зміст семінарських занять №7 – 2год.

Усне опитування студентів з питань матеріалу. Написати федерат по заданій темі «Організації і проведенню змагань в силових видах спорту». Скласти кошторис на Чемпіонат Львівської області з важкої атлетики.


Види контролю:

Усне опитування – 0-30 балів

Письмова робота – 0-30 балів

Здача практичних нормативів – 0-20 балів

Написання кошторису – 0-20 балів

Максимальна сума балів – 100


^ Перелік залікових вимог модуля №2

Контрольні питання.

 1. Назвати причини, які знижують технічний рівень важкоатлетів.

 2. Пояснити закономірності побудови графіків шляху, швидкості, сили, прискорення.

 3. Зробити аналіз динаміки піднімання штанги до підсіду у ривку і першому прийомі поштовху.

 4. Зробити аналіз динаміки піднімання штанги у поштовху від грудей.

 5. Визначити, які сили рухомі і які гальмуючі під час ривка і поштовху.

 6. Умови рівноваги.

 7. Причини, що впливають на траєкторію руху штанги.

 8. Встановити правильну послідовність дій техніки виконання «ривка» у важкій атлетиці.

 9. Встановити послідовність дій техніки виконання поштовху у важкій атлетиці.

 10. Встановити правильну послідовність дій техніки виконання присідань у пауерліфтингу.

 11. Встановити правильну послідовність дій техніки виконання жиму у пауерліфтингу.

 12. Встановити правильну послідовність дій техніки тяги у пауерліфтингу.

 13. Встановити правильну послідовність дій техніки ривка і поштовху двох гир у гирьовому спорті.

 14. Методика складання кошторису про змагання.

 15. Умови встановлення рекорду області, України, Європи і світу.

 16. Вагові категорії у важкій атлетиці і пауерліфтингу.

 17. Вагові категорії у гирьовому спорті.

 18. Обов’язки головного судді до змагань, під час проведення і після проведення змагань.

 19. Обов’язки головного судді до змагань, під час проведення і після проведення змагань.

 20. Мандатна комісія змагань і її обов’язки.

 21. Уявлення про складання календаря, плану змагань і навчально-тренувальних зборів, виходячи з календаря міжнародних змагань.

 22. Методика розроблення положення про змагання.

 23. Методика призначення ГСК та діяльність оргкомітету з підготовки до змагань.


Письмова робота

 1. Написати реферат по темі «Організація і проведення змагань з важкої атлетики, пауерліфтингу і гирьового спорту».

 2. Скласти положення про проведення Чемпіонату Львівської області з силових видів спорту.

 3. Скласти кошторис на проведення Чемпіонату Львівської області з силових видів спорту.

 4. Скласти комплект документів для проведення змагань з силових видів спорту.

 5. Скласти сценарій відкриття і закриття змагань з силових видів спорту.


Практичні нормативи

 1. Провести змагання з функцією головного судді.

 2. Провести змагання з функцією головного секретаря.

 3. Провести змагання з функцією секретаря змагань.

 4. Провести змагання з функцією ст.судді на помості.Література

 1. Воробьев А.Н. «Тяжелая атлетика». Учебник для ИФК. ФиС, М., 1972, 1981, 1988.

 2. Медведев А.С. «Тяжелая атлетика и методика преподавания». Учебник для педагогических институтов. ФиС, М. 1986.

 3. Фаламеев А.Н. «Методические указания и обучения техники тяжелоатлетических упражнений». ЛДИФК им. Лесгафта. Л., 1977.

 4. Платонов В.Н. «Теория спорта». Высшая школа. К., 1987.

 5. Поляков В.А., Воропаев В.И. «Гиревой спорт». Методическое пособие. ФиС. М., 1988.

 6. Мороз Р.А. «Стань сильным». ФиС. М., 1983.

 7. Воробьев А.Н., Сорокин Д.К. «анатомия силы». ФиС, М., 1987.

 8. Плехов В.Н. «Возьми в попутчики силу». ФиС., М., 1987.

 9. Петров В.К. «Сила необходима всем». ФиС., М., 1984

 10. Пыжов В.В. «Исправление ошибок в технике начинающих атлетов при помощи руки тренера». «Тяжелая атлетика». Ежегодник. ФиС. М., 1979.

 11. Остапенко А.А., Шубов В.М. «Атлетична гімнастика». “Знання”. М., 1986.

 12. Лапутин А.Н. «Атлетическая гимнастика». Здоровье. К., 1985.

 13. «Современные методы развития массы и силы мышц». ФОК. «Синтез», 1993.

 14. Боркин А.С. «Юный тяжелоатлет». ФиС., М., 1982.

 15. Дикунов А.М. «Педагогический анализ урока». ТиП ФК №8, 1984.

 16. Архангородский З.С. «Гиревой спорт». Здоровье. К., 1980.

 17. Вержесневский И.В. «Научные исследования в области физической культуры и спорта». К., 1969.

 18. Благуш П.И. «К теории тестирования двигательных способностей». ФиС, М., 1982.

 19. Зациорский В.М. «Основы спортивной метрологии». ФиС, М. 1979.

 20. Кузнецов В.В. «Силовая подготовка спортсменов высших разрядов». ФиС, М., 1970.

 21. Роман Р.А. «Тренировка тяжелоатлета». ФиС. М., 1986.

 22. Воробьев А.Н. «Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной тренировке». ФиС., М., 1971.

 23. Лучкин Н.И. «Тяжелая атлетика». Учебное пособие для коллективов физкультуры. ФиС., М., 1947.

 24. Жеков И.П. «Биомеханика тяжелоатлетических упражнений». ФиС. М., 1997.

 25. Ревін П.П. “Гирьовий спорт”. навчальний посібник для студентів ІФК. Львів, 1996р.

 26. Олешко В.Г. Силові види спорту, «Олімпійська література».Київ,2000.

Схожі:

Робоча програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи