Робоча програма icon

Робоча програма
Скачати 271.9 Kb.
НазваРобоча програма
Дата12.09.2012
Розмір271.9 Kb.
ТипРобоча програма

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра атлетичних видів спорту


РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту»

(цикл спортивної боротьби)

(для іноземних студентів І курсу)


Лекції _____

Семінарські заняття _____

Методично-практичні _____

Самостійна робота _____

Всього: _____


Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри АВС

«30» серпня 2010р. № 1

Зав.кафедрою АВС,

к.н.ф.в. і с.________ Ф.І.Загура


ЛЬВІВ

2010


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Робоча навчальна програма з дисципліни „Теорія і методика обраного виду спорту” (ТіМОВС) для студентів І курсу передбачає формування основ професійно-педагогічних знань, вмінь і навичок необхідних для самостійної роботи тренера-викладача із спортивної боротьби.

Для цього студентам надаються:

 1. знання з основ теорії і методики спортивної боротьби та науково-дослідницької роботи;

 2. оволодіння вміннями використовувати на практиці отримані знання з теорії і методики спортивної боротьби;

 3. вдосконалення спортивно-педагогічних вмінь до рівня професійних навичок.

Робоча навчальна програма ТіМОВС розроблена на основі затвердженої відповідної „Навчальної програми” з дисципліни ТіМОВС і за обсягом навчальних годин відповідає „навчальному плану”.

Виконання „Робочої навчальної програми” в повному обсязі передбачає формування у першокурсників не тільки основ професійно-педагогічної підготовленості, а й підвищення рівня індивідуальної спортивної майстерності.

Практичні заняття з ТіМОВС на І курсі присвячуються вивченню навчально-технічних комплексів всіх груп прийомів греко-римської боротьби в партері (І семестр) і в стійці (ІІ семестр).


^

ІІ. ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


з/п
^

Назви тем та їх зміст


Обсяг навчальних годин занять

Лекції

Семінарські

Методичні

Практичні

Самостійні

1

2


3

4

5

6

7^

Вступна лекція

І

Професія тренера з боротьби, обсяг знань та вимог до тренера. Мета, завдання, зміст та місце ТіМОВС в структурі навчальної програми ЛДУФК.

Програмний матеріал та залікові вимоги з ТіМОВС по роках навчання. Зміст та режим навчальної спортивної, наукової, громадської та господарської роботи студентів ЛДУФК. Особливості санітарно-гігієнічних вимог до тих, що спеціалізуються з спортивної боротьби

2

2

Гігієна та профілактика травматизму при заняттях спортивною боротьбою та змаганнях.

2

3

Гігієна та профілактика травматизму при заняттях спортивною боротьбою та змаганнях24

Гігієна та профілактика травматизму при заняттях спортивною боротьбою та змаганнях
2


5

Історія розвитку спортивної боротьби

2

6

Історія розвитку спортивної боротьби
24

7

Задачі, зміст, місце, особливості організації і виконання загально-розвиваючих, спеціальних та підготовчих вправ на навчально-тренувальних заняттях з спортивної боротьби. Правила поведінки та вимоги з техніки безпеки на заняттях боротьбою. Права та обов’язки студента на заняттях з ТіМОВС. Обов’язки чергового групи та її старости. Вдосконалення навиків виконання навчально-технічних комплексів, прийом-контрприйоми, захисти. (НТК).28


9

Лекція.

Класифікація, систематика і термінологія спортивної боротьби.

Класифікація, систематика і термінологія боротьби греко-римської.

2
210

Класифікація, систематика і термінологія спортивної боротьби
2


11

Боротьба греко-римська

Партер: переворот скручуванням зах. Важелем. Принципи захисту в партері. Контрприйоми.

Партер: переворот забіганням захопом важелем. Захист, контрприйоми. Захист, контрприйом. Засоби долання дій захисту.2
12

Боротьба греко-римська.

Партер: Переворіт скручуванням зах. рук збоку. Захист та способи його долання, контрприйоми.


2
13

Боротьба греко-римська.

Партер: Переворіт забіганням зах. руки на ключ; переходом зах. руки на ключ. Захист та способи його долання. Контрприйоми.


2
14

Боротьба греко-римська.

Партер. Переворіт скручуванням зах.шиї з-під плеча та дальної руки; переворіт забіганням зах. шиї з під плечей. Захист. Контрприйоми.


2
15

Боротьба греко-римська.

Партер. Переворот прогином зах. шиї з рукою. Захист. Контрприйоми.


2
16

Боротьба греко-римська.

Партер. Переворот накатом зах.тулуба, переворот ку вирком зах.шиї і плеча. Контрприйоми, захисти.


2
17

Боротьба греко-римська.

Партер. Кидок відворотом зах. тулуба. Захист. Контрприйоми.


2

2

18

Боротьба греко-римська.

Партер. Кидок прогином зворотнім зах. тулуба. Захист. Контрприйоми. Кидок накатом зах. руки і тулуба. Захист. Контрприйоми.


2

2

19

Боротьба греко-римська. Партер. Утримання збоку зах. руки і шиї; зі сторони голови: верхом; поперек. Захист. Контр прийоми.


2
20

Боротьба греко-римська. Стійка. Перевід ривком за руку і зах. тулуба. Перевод ривком шиї та плеча зверху.


2
21

Боротьба греко-римська. Стійка. Перевод порином зах.шиї і тулуба


2
22

Боротьба греко-римська. Стійка. Перевод обертом зах.руки (“вертушка”). Перевод висівом зах.тулуба через руку суперника.


2
23

Боротьба греко-римська. Стійка. Звалювання збивання зах.тулуба обома руками; зах.руки обома руками. Звалювання скручуванням зах.шиї і руки, тулуба руки


2
24

Боротьба греко-римська. Стійка. Кидок обертом зах.руки.


2

2

25

Боротьба греко-римська. Стійка. Кидок підворотом зах.руки за плече; під плече; з колін; зі стійки. Кидок підворотом зах.шиї і руки; зах.шиї і тулуба; зах.руки. Страховка.


2

2

26

Боротьба греко-римська. Кидок поворотом зах.руки головою збоку; головою спереду


2

2

27


Боротьба греко-римська. Стійка. Кидок збиванням зах.тулуба.

Кидок скручуванням зах.руки і тулуба


2

4

28

Боротьба греко-римська. Стійка. Спеціально-підготовчі вправи для кидків.прогином. Страхування. Кидок прогином зах..руки і тулуба; захопом рук зверху.

Кидок прогином зах.тулуба ззаду. Кидок прогином зах.тулуба рукою збоку. Захист. Контрприйоми.


2


4


29

Боротьба греко-римська. Стійка. Кидок сідом зах.руки, голова збоку (млин сідом).

Кидок нахилом зах.тулуба спереду; зах.шиї і тулуба. Захист, контрприйоми.


2

4

30

Лекція. Основи техніки спортивної боротьби.

2

31

Загальні основи техніки спортивної боротьби
26

32

Лекція.

Технічна підготовка борців. Мета, задачі, принципи, засоби і методи навчання у спортивній боротьбі. Етапи навчання.

2

33

Конспект навчально-тренувального заняття, його місце і роль в навчально-методичному плануванні. Форма і зміст конспектів занять спортивною боротьбою.2
6

34

Мета, задачі, принципи, засоби і методи навчання. Етапи навчання
22ВСЬОГО


12

12

10

34

40ЛІТЕРАТУРА

 1. Алиханов И.И. Техника и тактика вольной борьбы. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 306 с.

 2. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 192 с.

 3. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 144с.

 4. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса. – М.: Физкультура спорт, 1985. – 176с.

 5. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовкой спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 187с.

 6. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовкой в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 121с.

 7. Вахун Михал. Дзюдо: Основы тренеровки.-Минск: Полымя, 1983. – 125с.

 8. Горбунов Г.Д, Психопедагогика спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 208с.

 9. Гуменюк Н.П., Клименко В.В. Психология физического воспитания и спорта. – Киев: Вища школа, 1985. – 311с.

 10. Гуревич Н.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств.-Минск: Высшая школа, 1985. – 138с.

 11. Гулевич Д.И., Степноав О.С. Организация и судейство соревнований по борьбе дзюдо.- М.: Физкультура и спорт, 1983. – 38с.

 12. Запорожанов В.А. и др. Управление тренировочным процессом высококвалифицированных спортсменов. – Киев: Здоровье, 1985. – 192 с.

 13. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1966. – 200 с.

 14. Келлер В.С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях. – Киев: Здоровье, 1977. – 184 с.

 15. Кузнецов В.В. Силовая подготовка спортсменов высших разрядов. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 199 с.

 16. Кочурко Е.И., Семкин А.А. Подготовка квалифицированных борцов. – Минск: Высшая школа, 1984. – 121 с.

 17. Кожарский В.П., Сорокин Н.И. Техника классической борьбы. – М.: Физкультура и спорт, 1973. – 280 с.

 18. Купцов А.П. Спортивная борьба // Учебник для ИФК. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 424 с.

 19. Ленц А.Н. Тактика в спортивной борьбе. – М.: Физкультура и спорт, 1967. – 131 с.

 20. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировке // Учебное пособие для ИФК. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 280 с.

 21. Матвеев С.Ф. Тренеровка в дзюдо. – Киев: Здоровье, 1985. – 96 с.

 22. Медведь А.В., Кочурко Е.И. Совершенствование подготовки мастеров спортивной борьбы. – Минск: Польмя, 1985 – 87с.

 23. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 104с.

 24. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки. – Киев: Вища школа, 1984. – 352 с.

 25. Родионов А.В. Психология высших достижений. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 144с.

 26. Родинов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. – М.: Физкультура и спорт, 1973. – 216 с.

 27. Родинов А.В. Психология спортивного поединка. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 144с.

 28. Туманян Г.С. Спортивная борьба: отбор и планирование. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 144 с.

 29. Туманян Г.С. Спортивная борьба // Учебное пособие для техникумов и ИФК. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 144 с.

 30. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта // Учебное пособие для ИФК. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 128 с.

 31. Чумаков Е.М. Тактика борца –самбиста. – М.: Физкультура и спорт, 1976. – 224 с.

 32. Чумаков Е.М. Сто уроков самбо. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 304 с.

 33. Алексеев А.В. Себя преодолеть. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 192 с.

 34. Аулик И.В. как определить тренированность спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 102 с.

 35. Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. – Киев: Здоровье, 1987. – 224 с.

 36. Баландин В.И. и др. Прогнозирование в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 192 с.

 37. Бекетов В.А. На ковре юные борцы. – Киев: Здоровье, 1990. – 157 с.

 38. Бубэ Х. И др. Тесты в спортивной парктике. – М.: Физкультура и спорт, 1968. – 238 с.

 39. Бирюков А.А., Кадгаров К.А. Средства восстановления роботоспособностеи спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 152 с.^

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


Кафедра атлетичних видів спорту


Система блоків змістовних модулів з дисципліни

Теорія і методика обраного виду спорту”

з спеціалізації „спортивна боротьба”

для студентів I курсу – 108 годин

(кредитно-модульна система організації навчання)


^ МОДУЛЬ № 1

Вступ в дисципліну „ТіМОВС”

з спеціалізації „спортивна боротьба”.

Історія появи і розвитку спортивних видів боротьби.

Класифікація, систематика, термінологія спортивної боротьби.

Гігієна і профілактика травматизму на заняттях спортивною боротьбою.

Правила змагань та їх еволюція у спортивній боротьбі.

^ МОДУЛЬ № 1


Вступ в дисципліни „Теорія і методика обраного виду спорту” з спеціалізації „спортивна боротьба”.


Входять теми № 1,2,3,7,21

Кількість годин на навчання – 22:

лекції – 6

семінарські заняття - 6

методичні заняття - 4

самостійна робота -6


^ Мета: ознайомлення студентів із дисципліною ФВ з спеціалізації „спортивної боротьби”.


Завдання:

1.ознайомлення студентів із „Навчальною програмою”, „Робочою навчальною програмою” з ТіМОВС на першому курсі;

2. навчання студентів класифікації, систематики, термінології спортивної боротьби;

 1. вивчення студентами історії спортивної боротьби;

 2. вивчення вимог гігієни і санітарії при заняттях спортивною боротьбою;

 3. вивчення вимог техніки безпеки і правил поведінки на заняттях ТіМОВС;

 4. вивчення „Правил змагань” з видів спортивної боротьби.


Теми та короткий зміст лекцій.

Тема 1. Вступна лекція – 2 години

Загальна характеристика тренера-викладача з спортивної боротьби (обсяг знань, вмінь, навичок та вимог).

Мета, завдання, зміст та місце дисципліни ТіМОВС в структурі „Навчального плану” ЛДУФК.

Програмний матеріал та залікові вимоги по рокам навчання з дисципліни ТіМОВС.

Форми та зміст навчального процесу.

Права, обов’язки та вимоги до студента на навчальних заняттях, та в побуті. Режим навчальної, спортивної, науково-дослідницької, господарської та громадської роботи студента ЛДУФК, що спеціалізується з спортивної боротьби.

Література: 1,2,3,18,19,33 СЛ


Тема 2. Історія появи і розвитку спортивних видів боротьби – 4 години.

Історія спортивної боротьби в Стародавньому світі, у середньовіччі в країнах Європи, Азії, Африки та на Україні.

Поява боротьби, як видів спорту.

Розвиток спортивних видів боротьби в України, досягнення українських атлетів.

Література: 4, 19, 54 СЛ.


Тема 3. Класифікація, систематика, термінологія спортивної боротьби – 2 години.

Значення класифікації систематики термінології в діяльності людини, в спорті і в спортивній боротьбі.

Література: 4,19,54 СЛ.

Тема 7. Гігієна і профілактика травматизму на заняттях із спортивної боротьби та на змаганнях – 2 години.

Роль гігієни і санітарії в системі фізичного виховання, спорті, у спортивній боротьбі. Гігієнічні вимоги до заходів відновлення організму борця та його особиста гігієна. Режим дня спортсмена-студента, культура харчування борців. Гігієнічні вимоги до місць занять спортивною боротьбою.

Причини травматизму в спортивній боротьбі і заходи по його попередженню.

Література: 4, 19,40,48 СЛ.


Теми семінарських занять – 6 годин.


Тема 2. Історія появи і розвитку спортивних видів боротьби.

Тема 3. Класифікація, систематика, термінологія спортивної боротьби.

Тема 7. Гігієна і профілактика травматизму на заняттях і змаганнях із спортивної боротьби.


Теми методичних занять –6години

Тема 7. Гігієна і профілактика травматизму на заняттях і змагання із спортивної боротьби.

Техніка безпеки на заняттях із спортивної боротьби, вправи само страховки борця, контроль за якістю їх виконання та технікою безпеки.


^ Теми рефератів – 4 години.

Тема 2. Історія появи і розвитку спортивних видів боротьби.


Теми самостійної роботи студентів – 6 годин

 1. Історія появи і розвитку спортивних видів боротьби – 3 години.

 2. Класифікація, систематика, термінологія спортивної боротьби – 2 години.

 3. Гігієна і профілактика травматизму на заняттях і змаганнях із спортивної боротьби – 1 години.

 4. Правила змагань та їх еволюція у спортивній боротьбі.Види контролю за темами:

 1. опитування на семінарських заняттях;

 2. реферат;

 3. відвідування


^ МОДУЛЬ № 2


Основи техніки спортивної боротьби.

Технічна підготовка у спортивних видах боротьби.


Входять теми № 4,5.

Кількість годин на навчання – 86 годин:

лекції - 4

семінарські заняття - 4

методичні заняття - 6

практичні заняття - 40

самостійна робота - 32


Мета: вивчення і вдосконалення техніки спортивної боротьби.


Завдання:

1. вивчення основ техніки спортивної боротьби;

2. вивчення і вдосконалення техніки спортивної боротьби в партері і стійці

3. оволодіння методикою навчання та вдосконалення техніки спортивної боротьби на етапі негативної підготовки

4. формування вміння організації навчально-тренувального процесу з групи негативної підготовки.


Теми та короткий зміст лекцій – 4 годин

Тема 4. Основи техніки спортивної боротьби – 2 години.

Визначення поняття – спортивна боротьба, як виду спорту. Терміни техніки. Біомеханічні основи техніки спортивної боротьби. Критерії оцінки техніки. Є одна класифікація прийомів.

Література: 1,2,3,18,20,21,29,62 – списку літератури.


Тема 5. Технічна підготовка в спортивних видах боротьби.

Принципи навчання. Місце і роль викладача в навчальному процесі. Дидактична технологія в спортивній боротьбі, її особливості на різних етапах спортивної підготовки. Взаємозв’язок навчання і тренування. Критерії і методи оцінки рівня техніки боротьби.

Література: 1,2,3,4,18,19,30,3,,42 – списку літератури


Теми семінарських занять – 4 години.

Тема 4. Основи техніки спортивної боротьби

Література: 1,2,3,4,18,20,21,29


Теми методичних занять – 6 годин.


Тема 4. Основи техніки спортивної боротьби

Положення борців на килимі-лежачи, стоячи. Особливості виконання загально розвиваючих вправ. Спеціальні вправи борців. Біомеханічні особливості боротьби в стійці і партері. Біомеханічні основи створення технічних дій: прийомів, контр прийомів захисту, комбінацій. Класифікація, систематика, термінологія техніки.


Пара сил при створенні прийомів підкласів в партері і в стійці. Елементи, деталі техніки.


Тема 5. Технічна підготовка у спортивних видах боротьби.

Основні принципи, засоби, методи навчання і вдосконалення техніки спортивної боротьби. Розподіл дидактичного матеріалу на різних етапах багаторічного процесу спортивної підготовки і річному „Робочому плані” ДЮСШ, структура, традиційна і алгоритмічна технологія навчання і вдосконалення технічної підготовки.

Роль загально-розвиваючих, спеціально-підготовчих і спеціальних вправ у навчально-тренувальному процесі.

Організація і особливості проведення навчально-тренувального процесу для груп початкової підготовки, місце і роль тренера-викладача в ньому.

Конспекти, навчально-тренувальних занять – форма і зміст.


Теми практичних занять –40 годин


Тема 5. Технічна підготовка у спортивних видах боротьби.

Дидактичний матеріал етапів багаторічного навчально-тренувального процесу: загально-розвиваючі вправи, соціально-підготовчі, спеціальні, імітаційні вправи.

Навчально-технічні комплекси (НТК):

Прийом – контр прийом-захист, комбінації на І фазу прийомів. Складні техніко-тактичні комплекси (СТТК):

І прийом – захист – ІІ прийом, або комбінації, контр прийоми на ІІ фазу прийому. Індивідуальні складні техніко-тактичні комплекси (ІСТТК): прийом - контрприйом -контрприйом – на контрприйом .

Традиційний і алгоритмічний методи навчання. Місце показу і розповіді. Контроль за якістю навчання. Технічні помилки та їх виправлення. Вивчення техніки боротьби – НТК в партері і в стійці. Визначення технічних дій за Єдиною класифікацією прийомів спортивної боротьби.

Оволодіння прийомами страховки.


Теми самостійної роботи студентів – 32 годин.


Тема 4. Написання реферату „Біомеханічний аналіз прийому боротьби в стійці” (встановленого викладачем) – 2 години

Тема 5.1. Складання конспекту підготовчої частини навчально-тренувального заняття і підготовка до її проведення. – 2 годин

Тема 5.2. Складання конспекту навчально-тренувального заняття і підготовка до його проведення – 8 годин.

Тема 5.3. Демонстрація техніки боротьби на спортивних змаганнях

20 годин


Види контролю за темами:

 1. опитування на семінарських заняттях

 2. реферат

 3. навчальна практика – І

 4. навчальна практика – ІІ

 5. відвідування

 6. участь у спортивних змаганняхЛ І Т Е Р А Т У Р А

Основа

 1. Алиханов И.И. Техника и тактика вольной борьби.-М.: Физкультура и спорт, 1986. – 306с.

 2. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 192с.

 3. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 144с.

 4. Бронніков А.В. Збірка лекцій з дисципліни „теорії і методики обраної спеціалізації” з атлетичних видів спорту. – Львів:ЛДІФК, 2001.

 5. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренеровочного процесса.-М.: Физкультура и спорт, 1985, - 176с.

 6. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1988.- 187с.

 7. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 121с.

 8. Вахун Мих.Дзюдо: Основы тренеровки.-Минск: Полымя, 1983.-125с.

 9. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 208с.

 10. Гуменюк Н.П., Клименко В.В. Психология физического воспитания и спорта. – Киев: Вища школа, 1985. – 311с.

 11. Гуревич Н.А. Круговая тренеровка при развитии визическых качеств. – Минск: Вышейшая школа, 1985. – 138с.

 12. Гелевич Д.И., Степанов О.С. Организация и судейство соревнований по борьбе дзюдо.-М.: Физкультура и спорт, 1983. – 38с.

 13. Запорожанов В.А. и др. Управление тренеровочным процессом высококвалифицированных спортсменов.-Киев: Здоров’я, 1985. – 192с.

 14. Зацировский В.М. Физические качества спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1966. – 200с.

 15. Келлер В.С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях.-Киев: Здоров’я, 1977. – 184с.

 16. Кузнеуцов В.В. Силовая подготовка спортсменов высших разрядов.-М.: Физкультура и спорт, 1970.-199с.

 17. Кочурко Е.И., Семкин А.А. Подготовка квалифицированных борцов.-Минск: Вышейшая школа, 1984.-121с.

 18. Кожарский В.П., Сорокин Н.И. Техника классической борьбы.-М.: Физкультура и спорт, 1978.-280с.

 19. Купцов А.П. Спортивная борьба // Учебник для ИФК.-М.: Физкультура и спорт, 1978.-424с.

 20. Ленц А.Н. Тактика в спортивной борьбе.-М.: Физкультура и спорт, 1967.-151с.

 21. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки // Учебное пособие для ИФК.-М.: Физкультура и спорт, 1977.-280с.

 22. Матвеев С.Ф. Тренировка в дзюдо.-Киев: Здоров’я, 1985.-96с.

 23. Медведь А.В., Кочурко Е.И. Совершенствование подготовки мастеров спортивной борьбы.-Минск: Полымя, 1985.-87с.

 24. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 352с.

 25. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренеровки. -Киев: Вища школа, 1984.-352с.

 26. Родионов А.В. Психология высших достижений.-М.: Физкультура и спорт, 1979.-144с.

 27. Родионов А.В. Психодиагностика спортивных способностей.-М.: Физкультура и спорт, 1973.-216с.

 28. Родионов А.В. Психология спортивного поединка.-М.: Физкультура и спорт, 1971.-118с.

 29. Туманян Г.С. Спортивная борьба: отбор и планирование.-М.: Физкультура и спорт, 1984.-144с.

 30. Туманян Г.С. Спортивная борьба // Учебное пособие для техникумов и ИФК.-М.: Физкультура и спорт, 1985.-144с.

 31. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта // Учебное пособие для ИФК.-М.: Физкультура и спорт, 1987.-128с.

 32. Чумаков Е.М. Тактика борца-самбиста .-М.: Физкультура и спорт, 1976.-224с.

 33. Чумаков Е.М. Сто уроков самбо.-М.: Физкультура и спорт, 1988.-304с.


Додаткова:

 1. Алексеев А.В. Себя преодолеть.-М.: Физкультура и спорт, 1985.-192с.

 2. Аулик И.В. Как определить тренированность спортсмена.-М.: Физкультура и спорт, 1977.-102с.

 3. Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека.-Киев: Здоров’я, 1987.-224с.

 4. Баландин В.И. и др. Прогнозирование в спорте.-М.: Физкультура и спорт, 1986.-192с.

 5. Бекетов В.А. На ковре юные борцы.-Киев: Здоров’я, 1990.-157с.

 6. Бубэ Х. и др. Тесты в спортивной практике.-М.: Физкультура и спорт, 1968.-238с.

 7. Бирюков А.А., Кадрагов К.А. Средства восстановления работоспособности спортсменв.-М.: Физкультура и спорт, 1979.-152с.

 8. Вяткин Б.А. Управление психическим стрессом в спортивных серовнованиях.-М.: Физкультура и спорт, 1981.-112с.

 9. Дахновский В.С., Лещенко С.С. Подготовка борцов высокого класса.-Киев: Здоров’я, 1989.-186с.

 10. Донской Д.Д. Законы движений в спорте.-М.: Физкультура и спорт, 1968.-167с.

 11. Зациорский В.М. Основы спортивной метрологии.-М.: Физкультура и спорт, 1979.-152с.

 12. Игуменов В.М., Пилоян Р.А., Туманян Г.С. Понятие «модель спортивного противоборства, его научный и практический смысл //Теория и практика физкультуры.-1986.-№9.-С.24-26.

 13. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания // Учебное пособия для пединститутов .-М.: Просвещение, 1983.-223с.

 14. Круцевич Т.Ю. Научные исследования в массовой физической культуре.-Киев: Здоров’я, 1985.-120с.

 15. Кукулевский Г.А. Врачебные наблюдения за спортсменами.-М.: Физкультура и спорт, 1967.-210с.

 16. Масальгин А.Р. Математико-статистические методы в спорте.-М.: Физкультура и спорт, 1974.-151с.

 17. Михайлов К.В. Методы спортивной подготовки.-Киев: Здоров’я, 1981.-128с.

 18. Петров Р. Некоторые проблемы детско-юношеской борьбы // Братство богатирый.-М.: Физкультура и спорт, 1976.-С.83-92.

 19. Пилоян Р.А. Контроль за тактико-технической подготовке борца // Ежегодник Спортивная борьба.-М.: Физкультура и спорт, 1971.-39с.

 20. Пуни А.Ц. Психология // Учебник для техникумов ФК.-М.: Физкультура и спорт, 1984.-250с.

 21. Силин В.Н. Дзюдо.-М.: Физкультура и спорт, 1982.-67с.

 22. Сурков Е.Н. Психомоторика спортсмена.-М.: Физкультура и спорт, 1984.-126с.

 23. Фарфель В.С. Управление движениями в спорте.-М.: Физкультура и спорт, 1975.-208с.

 24. Фомин Н.А., Филин В.П. На пути к спортивному мастерству.-М.: Физкультура и спорт, 1986.-159с.

 25. Фомин Н.А., Филин В.П. Возрастные основы физического воспитания.-М.: Физкультура и спорт, 1972-176с.

 26. Харе Д. Учение о тренеровке.-М.: Физкультура и спорт, 1971.-328с.

 27. Шапошникова В.И. Индивидуализация и прогноз в спорте.-М.: Физкультура и спорт, 1984.-159с.

 28. Шварц В.Б., Хрущев О.В. Медико-биолгические аспекты спортивной ориентации и отбора.-М.: Физкультура и спорт, 1984.-151с.

 29. Шепилов А.А., Климин В.П. Выносливость борцов.-М.: Физкультура и спорт, 1979.-129с.

 30. Бернштейн Н.А. Оловкости и ее развитии.-М.: Физкультура и спорт, 1991.-287с.

Схожі:

Робоча програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи