«Теорія І методика обраного виду спорту» icon

«Теорія І методика обраного виду спорту»
Скачати 130.85 Kb.
Назва«Теорія І методика обраного виду спорту»
Дата12.09.2012
Розмір130.85 Kb.
ТипРобоча програма

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра атлетичних видів спорту


РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту»

(цикл спортивної боротьби)

(для іноземних студентів ІІІ курсу)


Лекції _____

Семінарські заняття _____

Методично-практичні _____

Самостійна робота _____

Всього: _____


Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри АВС

«30» серпня 2010р. № 1

Зав.кафедрою АВС,

к.н.ф.в. і с.________ Ф.І.Загура


ЛЬВІВ

2010

^
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАПрограма підготовлена для студентів Львівського державного університету фізичної культури ІІІ курсу навчання.


Програма забезпечує опанування знаннями, вміннями і навичками, які є достатніми для проведення планування, організації, обліку та контролю роботи з фізичного виховання: педагогічний, навчально-тренувальній, педагогічній, навчально-тренувальній роботі, проведенні та відбору здібної молоді.

Навчальний процес складається з лекцій, методичних, практичних, семінарських занять, а також педагогічної практики. Крім цього, передбачається самостійна робота студентів і тренування для підвищення спортивної майстерності.

Для самостійної роботи студентів: вивчення науково-методичної літератури, складання планів-конспектів занять, ведення та аналіз щоденників тренувань, проведення педагогічних спостережень та досліджень, методична робота в підготовці до написання кваліфікаційних робіт.

В ході навчально-тренувальних занять, студенти підвищують свою спортивну підготовку, набувають знань, умінь і навиків, які потрібні тренеру та судді в практичній діяльності.

Участь у змаганнях та суддівстві, та виконання спортивних вимог є обов’язковою частиною навчальної роботи студентів.


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ№ з/пНазва тем, їх зміст

Обсяг в годинах

Лекції

Семінарські

Методичні

Практичні

Самостійна

1

2

3

4

5

6

7

1-2

^ Тема 1. Фізична підготовленість і розвиток фізичних якостей у спортивній боротьбі Т.5. Фізична підготовка у спортивній боротьбі. Мета загальної, спеціальної фізичної підготовки. Завдання методи і засоби загальної і спеціальної фізичної підготовки (ЗФП і СФП). Контроль за рівнем розвитку загально-фізичної і спеціально-фізичної підготовленості спортсменів на різних етапах спортивної підготовки..Основи методики розвитку силових якостей. Розвиток сили. Режими роботи м’язів. Вікова динаміка природного розвитку сили. Засоби і методика розвитку максимальної, швидкісної, вибухової сили. Контроль за розвитком. Розвиток витривалості. . Основи методики розвитку витривалості. Фактори що зумовлюють витривалість. Вікова динаміка природного розвитку витривалості.. Засоби і методика розвитку загальної, швидкісної, силової. Контроль за розвитком. Основи методики розвитку бистрості, гнучкості. Розвиток бистрості, гнучкості. Фактори що зумовлюють розвиток якостей. Вікова динаміка природного розвитку бистрості, гнучкості. Методика розвитку бистрості ациклічних рухів. Контроль за розвитком. Значення фізичних якостей у видах спортивної боротьби. Умови прояву фізичних якостей у виді спорту. Комплексний характер прояву фізичних якостей. Визначення понять: сила, „вибухова сила”, силова витривалість, швидкість. Швидкісна витривалість, спритність, гнучкість. Методи визначення рівня розвитку фізичних якостей. Загальна і спеціальна фізична підготовка. Навантаження та відпочинок як компоненти методів вправи. Методика розвитку рухових якостей. Загальна характеристика методів.


4


2
8

3-4


Тема 1. Фізична підготовленість спортсмена і методика фізичної підготовки. Аналіз особливостей вправ на швидкість, силу, спритність, гнучкість, які використовуються в тренувальному процесі борців. Координаційні здібності і їх вдосконалення.. контроль фізичної підготовленості. Загальні основи спеціальної фізичної підготовки. Проблеми організації спеціальної фізичної підготовки.2

2


5

Тема 1. Зміст і форма фізичної вправи. Форма фізичних вправ. Взаємозв’язок фізичної вправи. Характеристика фізичного навантаження. Інтенсивність фізичного навантаження. Обсяг фізичного навантаження. Характер відпочинку. Причини, наслідки перенавантаження. Методи розвитку рухових якостей. Спеціальна швидкісно-силова підготовка. Проблеми спеціальної витривалості. Мета загальної, спеціальної фізичної підготовки. Завдання загальної фізичної підготовки (ЗФП). Засоби ЗФП та її методи. Завдання, методи і засоби спеціальної фізичної підготовки. Контроль за рівнем розвитку загально-фізичної і спеціально-фізичної підготовленості спортсменів на різних етапах спортивної підготовки. Принципи тренування. Розвиток фізичних якостей у видах спортивної боротьби. Умови прояву фізичних якостей у виді спорту. Комплексний характер прояву фізичних якостей. Визначення понять: сила, „вибухова сила”, силова витривалість, швидкість. Швидкісна витривалість, спритність, гнучкість. Методи визначення рівня розвитку фізичних якостей. Загальна і спеціальна фізична підготовка. Навантаження та відпочинок як компоненти методів вправи. Методика розвитку рухових якостей. Загальна характеристика методів.2
2

6

^ Тема 1. Основи методики розвитку силових якостей. Розвиток сили. Режими роботи м’язів. Вікова динаміка природного розвитку сили. Засоби і методика розвитку максимальної, швидкісної, вибухової сили. Контроль за розвитком Основи методики розвитку витривалості. Розвиток витривалості. Фактори що зумовлюють витривалість. Вікова динаміка природного розвитку витривалості.. Засоби і методика розвитку загальної, швидкісної, силової. Контроль за розвитком. Основи методики розвитку бистрості, гнучкості. Розвиток бистрості, гнучкості. Фактори що зумовлюють розвиток якостей. Вікова динаміка природного розвитку бистрості, гнучкості. Методика розвитку бистрості ациклічних рухів. Контроль за розвитком. Значення фізичних якостей у видах спортивної боротьби. Умови прояву фізичних якостей у виді спорту. Комплексний характер прояву фізичних якостей. Визначення понять: сила, „вибухова сила”, силова витривалість, швидкість. Швидкісна витривалість, спритність, гнучкість. Методи визначення рівня розвитку фізичних якостей. Загальна і спеціальна фізична підготовка. Навантаження та відпочинок як компоненти методів вправи. Методика розвитку рухових якостей. Загальна характеристика методів.


2

2

7

Фізична підготовленість і розвиток фізичних якостей у спортивній боротьбі..Основи методики розвитку силових якостей.
2


8

^ Тема 2. Основи спортивної підготовки у спортивній боротьбі. Мета, завдання, засоби, методи і принципи спортивної підготовки борців. Характеристика основних засобів тренування. Періодизація спортивної підготовки у спортивній боротьбі.

2


2

9-10

Тема 2..Поняття про обсяг та інтенсивність тренувального навантаження.. Частота тренувальних занять в мікро- і мезоциклах підготовки спортсменів. Перспективне планування. Побудова і зміст річного плану навчально-тренувального процесу борців. Особливості річного планування на різних етапах багаторічного навчального процесу. Задачі та зміст навчання і тренування у різні періоди річного плану.1

1

2

11

Тема 2.Планування навчально-тренувального навантаження в різні періоди підготовки. Засоби тренувального навантаження його обліку та планування. Періоди та етапи підготовки. Динаміка тренувального навантаження. Показники тренувального навантаження. Методика складання графічного плану. Параметри та засоби тренування, засоби відновлення, методи контролю у спортивній боротьбі1

1

2

12

Тема 2. Основи спортивної підготовки у спортивній боротьбі
2


13

^ Тема 3. Побудова і зміст річного плану підготовки у спортивній боротьбі

2

14,15,16

Тема 3. Побудова і зміст річного плану спортивної підготовки навчально-тренувального процесу борців. Особливості річного планування на різних етапах багаторічного навчально-тренувального процесу. Задачі та зміст навчання і тренування у різні періоди річного плану. Індивідуальний план підготовки спортсмена, щоденник тренування. Завдання і місце педагогічного і лікарського контролю в річному плані спортивної підготовки.4

22


4


17

Тема 3. Побудова і зміст річного плану спортивної підготовки навчально-тренувального процесу борців
2


18

^ Тема 4. Зміст і методика навчання техніці і тактиці спортивної боротьби. Загальні основи методики навчання у видах спортивної боротьби. Засоби і методи техніко-тактичної підготовки у спортивній боротьбі. Реалізація загально-дидактичних принципів в процесі навчання. Характеристика принципів свідомості, активності, наочності, доступності індивідуалізації. Принципи систематичності і послідовності. Методи навчання: методи слова,і наочності (показ, демонстрація, метод термінової інформації). Структура та організація процесу навчання. Основи програмованого навчання. Структура процесу навчання. Етап початкового розучування. Вивчення періодів, частин, фаз, елементів техніки. Характеристика етапу поглибленого розучування, закріплення і вдосконалення. Індивідуальний підхід. Роль змагального і комбінованого методів. Контроль і оцінка ефективності навчання.

2


4

19, 20, 21, 22,

23, 24

Тема 4. Форми організації процесу навчання: групова, індивідуальна, урочна, самостійна. Урок – основна форма організації занять. Педагогічна спрямованість занять типи занять. Задачі і зміст частин уроку.

Організація процесу навчання. Структура процесу навчання. Етап початкового розучування (мета, задачі, методи, засоби). Етап поглибленого розучування, закріплення і вдосконалення. Вивчення періодів, частин, фаз, елементів. Форми організації процесу навчання. Урок, його структура і задачі частин. Зміст підготовчої, основної, заключної частин уроку.

Навчання загально-розвиваючих і підвідних вправ. Класифікація загально-розвиваючих вправ та їх застосування в навчально-тренувальних заняттях, в підготовчій, основній та заключній частинах уроку. Послідовність застосування вправ на уроці.

Навчання загально-розвиваючих, підвідних, основних вправ у спортивній боротьбі. Оволодіння навичками навчання загально-розвиваючих вправ.

а) загально-розвиваючі вправи;

б) акробатичні – борцівські вправи;

в) страховки, самостраховки;

г) вправи для розучування елементів техніки: допоміжні, підготовчі, спеціальні8


4

2


2


2

25

Тема 4. Методика процесу навчання у спортивній боротьбі
2


26

^ Тема 5. Проведення занять з різними групами спортивної майстерності

2

27, 28

29

Тема 5. Проведення занять в різних групах спортивної майстерності у жіночій спортивній боротьбі. Особливості жіночого організму. Вплив занять з обтяженнями на організм жінок. Навчання з урахуванням віку та фізичного стану осіб, що займаються спортивною боротьбою.

Організація та зміст навчально-тренувальних занять оздоровчого напрямку засобами спортивної боротьби. Складання тренувальних програм для спортсменів різної статі та рівня підготовки.

Педагогічний та лікарський контроль за станом здоров’я спортсменів. Організація секцій за місцем проживання.4

22


2


30

Тема 5. Основи спортивної підготовки у спортивній боротьбі. Мета, завдання, засоби, методи і принципи спортивної підготовки борців. Характеристика основних засобів тренування. Періодизація спортивної підготовки у спортивній боротьбі. Планування навчально-тренувального навантаження в різні періоди підготовки. Засоби тренувального навантаження його обліку та планування. Періоди та етапи підготовки. Динаміка тренувального навантаження. Показники тренувального навантаження. Методика складання графічного плану. Параметри та засоби тренування, засоби відновлення, методи контролю у спортивній боротьбі2
2

31

Тема 5. Поняття про обсяг та інтенсивність тренувального навантаження.. Частота тренувальних занять в мікро- і мезоциклах підготовки спортсменів. Перспективне планування. Побудова і зміст річного плану навчально-тренувального процесу борців. Особливості річного планування на різних етапах багаторічного навчального процесу. Задачі та зміст навчання і тренування у різні періоди річного плану.
2

2
412

10

28 12

4612

50

40

108

Схожі:

«Теорія І методика обраного виду спорту» iconПрограма З дисципліни Теорія І методика викладання обраного виду спорту
Програмний матеріал призначений для фахівців за кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”
«Теорія І методика обраного виду спорту» iconКафедра спорту та допризовної підготовки „затверджую”
Назва дисципліни Програма з навчальної дисципліни. „Теорія та методика обраного виду спорту” дз пнпу імені К. Д. Ушинського, 2012...
«Теорія І методика обраного виду спорту» iconЛьвівський державний університет фізичної культури
Дисципліна „Теорія І методика обраного виду спорту” (Тімовс) зі спеціалізації спортивної боротьби займає провідне місце серед інших...
«Теорія І методика обраного виду спорту» icon«Теорія І методика обраного виду спорту»
Програма забезпечує опанування знаннями, вміннями І навичками, які є достатніми для проведення планування, організації, обліку та...
«Теорія І методика обраного виду спорту» iconРобоча програма
Робоча навчальна програма з дисципліни „Теорія І методика обраного виду спорту” (Тімовс) для студентів ІІ курсу передбачає формування...
«Теорія І методика обраного виду спорту» iconРобоча програма
Робоча навчальна програма з дисципліни „Теорія І методика обраного виду спорту” (Тімовс) для студентів І курсу передбачає формування...
«Теорія І методика обраного виду спорту» iconІнститут фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Магістр олімпійського та професійного спорту, тренер з обраного виду спорту, викладач фізичного виховання І спорту
«Теорія І методика обраного виду спорту» iconАбітурієнти, що отримали незадовільні оцінки з обраного виду спорту Спеціалізація: футбол, фут зал Дата проведення: 18. 07. 2011 р

«Теорія І методика обраного виду спорту» iconНормативні вимоги до вступних випробувань з обраного виду спорту
...
«Теорія І методика обраного виду спорту» iconАбітурієнти, що отримали незадовільні оцінки з обраного виду спорту Спеціалізація: футбол, фут зал Дата проведення: 18. 07. 2011 р
move to 0-20005440
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи