Ширіна Ольга м. Луганськ формування ціннісних орієнтацій в студентському віці icon

Ширіна Ольга м. Луганськ формування ціннісних орієнтацій в студентському віці
Скачати 24.48 Kb.
НазваШиріна Ольга м. Луганськ формування ціннісних орієнтацій в студентському віці
Дата13.09.2012
Розмір24.48 Kb.
ТипДокументи

УДК 37.03:008

Ширіна Ольга

м. Луганськ


ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ.

Провідну роль у становленні системи ціннісних відношень особистості відіграє ціннісно-орієнтаційний базис, що обумовлює характер взаємодії особистості та суспільства, цінностей особистості та цінностей суспільства. Психологи стверджують, що юнацький вік створює оптимальні умови для розвитку ціннісно-смислових структур свідомості особистості (Б. Ананьєв [8], Л. Божович [35], І.  Дубровіна, А.  Прихожан, В.  Зацепін [65] та ін.).

Б. Ананьєв визначив студентський вік (17-25 років) як пізню юність або ранню зрілість. Як правило, саме у даному віці досягають максимуму розвиту фізичні, психічні властивості, вищі психічні функції: сприйняття, увага, пам’ять, мислення, мовлення, емоції й почуття. Для студентів є характерним активний розвиток самостійності в стратегічних видах життєдіяльності, включаючи цілепокладання й планування. Фізичні та розумові сили молодих людей досить розвинуті, досягнутий рівень вольової саморегуляції може забезпечити наполегливість у досягненні поставленої мети, виявленні власного потенціалу.

Головне протиріччя розвитку людини у віці 17-25 років полягає у невідповідності його уявлень про самого себе, рівня намагань реальним можливостям реалізувати власні ідеальні прагнення. Починається стрімкий пошук засобів досягнення намічених перспектив, провідними з яких вважаються знання та набуття досвіду, необхідного для самореалізації в обраній сфері діяльності. Молодь розширює власний життєвий досвід, випробовує власні сили в різних видах діяльності, формує власне ставлення до оточуючого, орієнтується у потоці різних цінностей. Д. Фельдштейн [288] підкреслював, що саме на даних етапах онтогенезу створюються передумови для формування ціннісних ставлень як складної психологічної структури, пов’язаної з особливим видом діяльності – оціночною.

Оскільки пізнавальні інтереси студентів пов’язані з професійною спрямованістю, то і «навчальна діяльність стає предметом їх свідомості й саморегуляції» [58, с. 393]. Вона є для студентів основою для формування ціннісних орієнтацій у навколишньому світі, які дозволяють їм як суб’єктам діяльності виробити ціннісне ставлення до оточуючого і оточуючих людей; допомагає їм усвідомлювати значущість об’єктів, на які спрямовано їх зусилля, важливість цілей, до яких вони прямують, а також оцінювати результати діяльності й особистісні якості інших і самого себе тощо. Отже, під час організації навчально-виховного процесу необхідно орієнтуватися на особливості студентського віку та провідні для нього види діяльності (навчально-пізнавальна діяльність, комунікація, гра, професійна діяльність), які мають для майбутніх фахівців особистісний сенс.

Література

1. Ананьев Б. Г. Психофизиология студенческого возраста и усвоения знаний / Б. Г. Ананьев // Вестн. высш. шк. – 1972.-№7.-С.3-12.

2. Божович Л. И. Проблемы формирования личности: избр. психологич. тр. / Л. И. Божович; под ред. Д. И. Фельдштейна. – 3-е изд. – М.: Моск. психол.-соц. ин-т; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. – 352 с.

3. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / сост. И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М.: Академия, 2001. – 368 с.

4. Фельдштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе Д.И. Фельдштейн. –М.,1989. – 208с.

5. Васильева М. М. Возрастные особенности личности студента и их учет в обучении иностранному языку / М. М. Васильева // Психологические основы обучения неродному языку: хрестоматия / сост. А. А. Леонтьев. – М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – С. 387-395.

Схожі:

Ширіна Ольга м. Луганськ формування ціннісних орієнтацій в студентському віці iconФормування ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів як завдання педагогічної аксіології
У статті розглянуто процес формування ціннісних орієнтацій сучасного студентства педагогічних вузів, основні шляхи та методи духовного...
Ширіна Ольга м. Луганськ формування ціннісних орієнтацій в студентському віці iconГ. В. Чуйко, І. Мотуляк Аксіологічний аспект самоактуалізації та смисложиттєвих орієнтацій особистості
У статті зроблена спроба теоретично проаналізувати суть самоактуалізації та її співвідношення з поняттями сенсу життя та цінностей...
Ширіна Ольга м. Луганськ формування ціннісних орієнтацій в студентському віці iconІнтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного суспільства (на прикладі нтуу “кпі”)
...
Ширіна Ольга м. Луганськ формування ціннісних орієнтацій в студентському віці iconФізичного виховання І спорту україни саїнчук микола миколайович
Формування ціннісних орієнтацій в сфері фізичної культури І спорту учнів старших класів у процесі фізичного виховання
Ширіна Ольга м. Луганськ формування ціннісних орієнтацій в студентському віці iconБабич В’ячеслав М. Луганськ виховання культури взаємовідносин між хлопцем та дівчиною у підлітковому віці як важлива умова формування соціального здоров’я підростаючого покоління
Виховання культури взаємовідносин між хлопцем та дівчиною у підлітковому віці як важлива умова формування соціального здоров’я підростаючого...
Ширіна Ольга м. Луганськ формування ціннісних орієнтацій в студентському віці iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...
Ширіна Ольга м. Луганськ формування ціннісних орієнтацій в студентському віці iconОстровська катерина Олексіївна
Островська катерина Олексіївна V. 1965, Львів) – психолог, канд психол наук (Взаємозв’язок образу Я, самооцінки та ціннісних орієнтацій...
Ширіна Ольга м. Луганськ формування ціннісних орієнтацій в студентському віці iconОстровська катерина Олексіївна
Островська катерина Олексіївна V. 1965, Львів) – психолог, канд психол наук (Взаємозв’язок образу Я, самооцінки та ціннісних орієнтацій...
Ширіна Ольга м. Луганськ формування ціннісних орієнтацій в студентському віці iconСобко Тетяна, Ясакова Ольга м. Луганськ
Але така можливість необхідно потребує розробки тих дидактичних прийомів, які слід застосовувати безпосередньо на заняттях з фізики...
Ширіна Ольга м. Луганськ формування ціннісних орієнтацій в студентському віці iconХімченко С. А. Доктринальні підходи до проблеми легалізації евтаназії в Україні
Причина подібного напруження полягає не тільки в розвитку ціннісних орієнтацій вчених, не тільки суб'єктивній перевазі одних позицій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи