Теми дипломних робіт бакалаврів icon

Теми дипломних робіт бакалаврів
Скачати 266.34 Kb.
НазваТеми дипломних робіт бакалаврів
Дата01.08.2012
Розмір266.34 Kb.
ТипДиплом

Витяг з протоколу № 10

Вченої ради біологічного факультету

від 19 жовтня 2011 року


Теми дипломних робіт бакалаврів
Прізвище, ім'я, по батькові студента

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

1

Стефанишин Христина Василівна

Адаптаційна стратегія видів, що знаходяться на межі ареалів у високогір’ї Українських Карпат.

доц. Прокопів А.І.

2

Любченко

Анна Андріївна

Репродуктивна здатність ароїдних в умовах Ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка.

доц. Прокопів А.І.

3

Чуба Марія

Василівна

Особливості ранніх етапів онтогенезу представників родів Mammillaria, Melocactus i Gymnocalycium (Cactaceae).

доц. Прокопів А.І.

4

Величко

Мар’яна Антонівна

Лишайники Львова та його околиць.

асист. Пірогов М.В.

5

Костюк

Наталія Іванівна

Особливості поширення рідкісних видів флори рівнинної частини Івано-Франківської області.

доц.

Гончаренко В.І.

6

Романів

Марія Михайлівна

Особливості поширення рідкісних і зникаючих видів флори Опілля.

доц.

Гончаренко В.І.

7

Рябченко

Наталія Петрівна

Раритетні види флори природно-заповідних територій Українського Розточчя.

доц.

Гончаренко В.І.

8

Булботка

Ніна Володимирівна

Вплив агматину на метаболізм L-аргініну в плазмі та еритроцитах при стрептозотоциновому діабеті у щурів.

доц. Бродяк І. В.

9

Вдовичин

Анна Володимирівна

Структурно-функціональна характеристика еритроцитів щурів за експериментального цукрового діабету у разі впливу агматину.

доц.

Климишин Н. І.

10

Вишневська

Любов Ярославівна

Хромат-редукуюча активність культуральної рідини дріжджів ^ Pichia guilliermondii.

доц. Стасик О. Г.

11

Возна

Галина Олександрівна

Вплив кватернізації атома Нітрогену в нанорозмірних полімерних носіях на ефективність доставки ДНК в клітини дріжджів.

доц. Дудок К. П.

12

Гурняк

Марія Орестівна

Вплив поліфенолів виноградних вин на морфо-функціональну характеристику формених елементів крові за дії рентгенівського опромінення.

доц.

Климишин Н. І.

13

Кавалець

Богдана Богданівна

Вплив препарату рекомбінантної аргінази людини на клітини лінії Jurkat на фоні введення донора оксиду азоту в системі in vitro.

доц. Чайка Я. П.

14

Кравус

Вікторія Зеновіївна


Вплив препарату Галеги лікарської на клітини крові за умов цукрового діабету 1 типу.

проф. Сибірна Н.О.

15

Любчинська Христина Альфредівна

Вплив метаболітів алкоголю на фізико-хімічні властивості еритроцитів та кисеньтранспортну функцію гемоглобіну крові людей за умов in vitro.

доц. Дудок К.П.

16

Лотошинська Марта Олегівна

Активність ферментів антиоксидантного захисту еритроцитів крові людей, хворих на алкоголізм.

доц. Дудок К.П.

17

Миц

Ірина Ярославівна

Вплив агматину на систему L-аргінін / NO в лейкоцитах периферичної крові за умов експериментального цукрового діабету.

доц. Бродяк І.В.

18

Ноджак

Іванна Ігорівна

Вплив донора оксиду азоту – натрій нітропрусиду на адгезивні властивості клітин меланоми людини SK-MEL-28 при голодуванні за аргініном.

доц.

Климишин Н. І.

19

Салій

Ірина Русланівна

Отримання рекомбінантних штамів ^ Saccharomyces cerevisiae зі зниженим внутрішньоклітинним рівнем АТФ за рахунок дерепресії генів TPS1 (трегалозо-6-фосфатсинтази) та NTH1 (нейтральної трегалази).

проф.

Сибірна Н. О.

20

Світнозельська Марія Миколаївна

Реконструкція холоферменту рекомбінантної аргінази І людини в присутності іонів металів.

доц. Стасик О. Г.

21

Сибірна

Анастасія Андріївна

Відтворення шляху РНК-інтерференції у дріжджів ^ Saccharomyces warum.

доц. Чайка Я. П.

22

Соліляк

Зоряна Володимирівна

Вплив препарату з Галеги лікарської на структурно-функціональний стан клітин крові за умов експериментального цукрового діабету 1 типу.

доц. Клевета Г. Я.

23

Фульмес

Іван Володимирович

Протекторний ефект природного поліфенольного комплексу виноградного вина на окремі показники системи крові щурів з експериментальним цукровим діабетом 1 типу.

проф.

Сибірна Н. О.

24

Юрків

Мар’яна Тарасівна

Конструювання штамів термотолерантних дріжджів ^ Hanzenula polymorpha для покращення процесу алкогольної ферментації ксилоли.

доц. Клевета Г. Я.

25

Деркач

Ірина Василівна

Ферментативна активність нафто- забрудненого грунту в ризосферній зоні рослин ^ Саrex hirtа L.

доц.

Цвілинюк О.М.

26

Кавулич

Яна Зіновіївна

Вплив саліцилової кислоти та кадмій хлориду на вміст фотосинтетичних пігментів та міцність зязку хлорофілу з білково-ліпідним комплексом у рослин пшениці.

доц.

Кобилецька М.С.

27

Лесько

Юлія Володимирівна

Оксидантні реакції рослин ріпаку за дії іонів алюмінію.

доц. Пацула О.І.

28

Макар

Іванна ВасилівнаВплив гібереліну на хімічний склад насіння різних видів магнолій при стратифікації.

доц. Баранов В.І.

29

Петречків

Соломія Ярославівна

Вплив біо-ПАР на проростки рослин за умов росту на техногенно-змінених ґрунтах.

доц. Микієвич І.М.

30

Русенюк

Юлія Сергіївна

Вміст білка в тканинах рослин пшениці та кукурудзи за дії іонів кадмію та саліцилату.

доц.

Кобилецька М.С.

31

Ткачук

Тетяна Василівна

Зміни біохімічних показників насіння і саджанців гінкго білоба у процесі холодової стратифікації.

доц. Баранов В.І.

32

Гаранджа

Ольга Романівна

Фотосинтетична система рослин ріпаку та гірчиці за сумісної дії іонів заліза та свинцю .

доц. Пацула О.І.

33

Рій

Ольга Богданівна

Стреспротекторна дія саліцилової кислоти на рослини льону і соняшнику за умов впливу іонів важких металів .

доц.

Кобилецька М.С.

34

Кікало

Маріанна Василівна

Вплив біо-ПАР на основні фізіологічні показники проростків щавнату та редьки олійної в умов росту на субстратах вугільних шахт.

доц.

Цвілинюк О.М.

35

Боцко

Марта Вікторівна

Особливості використання енергетичних субстратів ізольованими гепатоцитами в умовах in vivo і in vitro

доц. Іккерт О.В.

36

Огородник

Назар Іванович

Роль сукцинату в підтриманні енергетичного забезпечення гепатоцитів у щурів зі стрептозотоциніндукованим діабетом.

асис.

Мерлавський В.М.

37

Даниляк

Галина Володимирівна

Вплив стрептозотоциніндукованого діабету на особливості використання НАД-залежних субстратів гепатоцитами щурів.

асис.

Мерлавський В.М.

38

Копак

Мар’яна Борисівна

Активність Са2+, Мg2+-АТФази клітинних мембран гепатоцитів щура за дії блокаторів Са2+-помп.

доц. Король Т.В.

39

Сало

Марія Андріївна

Роль Са2+-помпи плазматичної мембрани та мембран ендоплазматичного ретикулуму у підтриманні внутрішньоклітинного Са2+-гомеостазу гепатоцитів щура .

доц. Король Т.В.

40

Мерзін

Христина Анатоліївна

Вплив тестостерону та проестерону на Са2+-сигналізацію у секреторних клітинах зовнішньоорбітальної слізної залози щурів.

проф. Манько В.В.


41

Яремчук

Богдана Богданівна

Пристосування методу визначення АТФазних активностей мембрани ацинарних клітин слізної залози щурів.

проф. Клевець М.Ю.

42

Лесик

Тетяна Богданівна

Функціональний стан мітохондрій гепатоцитів in situ за різного складу внутрішньоклітинного середовища.

асис.

Мерлавський В.М.

43

Волошин

Дарія Мирославівна

Залежність мітохондріального дихання від активності каналів вивільнення Са2+ за умов in situ.

асис. Великопольська О.Ю.,

44

Горгут

Олена Володимирівна

Роль аденозинових рецепторів в функціонуванні підщелепної слинної залози.

доц. Федірко Н.В.

45

Корчинська Соломія Юріївна

Роль GPR55-підтипу канабіноїдних рецепторів у функціонуванні підщелепної слинної залози.

доц. Федірко Н.В.

46

Безкоровайна Олеся Павлівна

Зміни гематологічних показників крові щурів при Т-2 токсикозі за дії альфасорбу.

доц. Отчич В.П.

47

Бугай

Христина Ігорівна

Ідентифікація основної домішки робочого розчину досліджуваної проби.

доц.

Тарновська А.В.


48

Гугусь

Іванна Ярославівна

Аналіз впливу аспарагінового похідного 1,4-нафтохінону на функціонування атф-гідролази зародків в’юна.

доц. БураМ.В.


49

Денега

Іванна Василівна

Активність Na++-АТФази мембран зародків в’юна протягом раннього ембріогенезу за дії гіпохлориту натрію.

доц. Галан М.Б.


50

Козак

Наталія Романівна

Вплив альфасорбу на зміни вмісту білка у крові щурів при Т-2 токсикозі.

доц. Отчич В.П.

51

Кукула

Наталія Ігорівна

Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зародків в’юна (^ Міsgurnus fossilis L.) за дії гіпохлориту натрію.

доц. Головчак Н.П.

52

Лагодюк

Вероніка Миронівна

Ca+,Mg+-АТФазна активність мембран зародків в’юна (^ Міsgurnus fossilis L.) протягом раннього ембріогенезу за дії гіпохлориту натрію.

доц. Галан М.Б.


53

Остап'юк

Тетяна Петріва

Визначення різних концентрацій фентіону, виходячи з його часу виходу.

проф. Санагурський Д.І.

54

Пітковська

Мар'яна Василівна

Комплексна оцінка впливу антибіотику фторхінолонового ряду бороцину на морфофункціональні характеристики зародків упродовж ембріогенезу.

доц. Бура М. В.

55

Свідрак

Христина Василівна

Інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів у зародках в’юна за дії антибіотиків класу фторхінолонів.

доц.

Тарновська А.В.


56

Сеньків

Павло Васильович

Особливості впливу аланіну на Na+, К+-АТФазну активність мембран зародків в’юна.

доц. БураМ.В.


57

Ткачик

Ілона Іванівна

Вміст первинних та вторинних продуктів ліпопероксидації на різних етапах розвитку зародків в’юна (^ Міsgurnus fossilis L.) за дії гіпохлориту натрію.

доц. Головчак Н.П.

58

Тютько

Антоніна Андріївна

Зміна активності Na++-АТФази плазматичних мембран зародків в’юна внаслідок різного співвідношення іонів натрію та калію за умов впливу лазерного випромінювання.

доц. Дика М.В.

59

Федак

Марта Степанівна

Зміна активності окремих ферментів системи антиоксидантного захисту протягом раннього ембріогенезу зародків в’юна (^ Міsgurnus fossilis L.) за дії гіпохлориту натрію.

доц.Головчак Н.П.

60

Харів

Марія Іванівна

Мембранні компоненти клітин як мішені впливу фторхінолонів.

проф. Санагурський Д.І.

61

Шута

Марта Андріївна

Вплив лазерного випромінювання на мембранопов’язані процеси зародкових клітин в' юна.

доц. Дика М.В.

62

Біганський

Андрій Сергійович

Ценотичні зв’язки герпетофауни Кам’янко-Бузького району.

доц. Дикий І.В.

63

Джурак

Тарас Ростиславович

Біотопічний розподіл куриних на території Карпатського національного природного парку.

проф. Царик Й.В.

64

Климова

Марта Вікторівна

Біометричні характеристики та внутрішньовидова мінливість ^ Lanius colurio.

доц. Шидловський І.В.

65

Котович

Тетяна Сергіївна

Хижі птахи м. Львова та його околиць.

доц. Шидловський І.В.

66

Малоїд

Галина Богданівна

Зоопланктоценози водойм Жовківщини.

доц. Іванець О.Р.

67

Музика

Ірина Миколаївна

Фауна бабок (Insecta: Odonata) Львівської області.

асист. Затушевський А.Т.

68

Мурин

Василина Петрівна

Фауна родини карабіди (Сarabidae) Заходу України.

проф. Царик Й.В.

69

Паньковський Мар'ян-Антоній Орестович

Листоїди вільхи зеленої (^ Duschekia viridis) Чорногори (Українські Карпати).

проф. Царик Й.В.

70

Пелип

Марія Ярославівна

Зоопланктонні угруповання водойм м. Львова та його околиць

асист.

Назарук К.М.

71

Романяк

Юлія Андріївна

Денні лускокрилі (Lepidoptera: Papilionoidea) Природного заповідника «Розточчя».

асист.

Назарук К.М.

72

Стах

Василина Орестівна

Морфологічний та генетичний поліморфізм Зелених жаб (Pelophylax sp.) Шацького національного природного парку та водойм Львівщини.

доц. Хамар І.С.

73

Токарчук

Наталія Сергіївна

Фауна колембол (Сollembola) закритого грунту.

доц. Сребродольська Є.Б.

74

Цімко

Андрій Миронович

Актуальний стан іхтіокомплексів р. Верещиця.

асист. Лєснік В.В.

75

Реслер

Олексій

Вадимович

Сезонні особливості живлення вовка (^ Canis lupus L.) на території НПП «Сколівського Бескиди.

доц. Дикий І.В.

76

Тузяк

Ганна

Олегівна

Жовта плиска (^ Motacilla flava) як індикаторний вид стану середовища.

доц.

Шидловський І.В.

77

Яворський

Тарас

Казимирович

Гідробіологічна характеристика водойм Львівщини.

доц. Іванець О.Р.

78

Білоконь

Сергій Юрійович

Морфологічний та генетичний поліморфізм білки звичайної на території Прикарпаття.

доц. Дикий І.В.

79

Бондарук

Наталія Олегівна

Резистентні до Хрому мікробні угруповання, виділені зі стічних вод промислових підприємств.

доц. Перетятко Т.Б.

80

Гаван

Ольга Вікторівна

Хромрезистентні сульфатвідновлювальні бактерії, виділені із стічних вод м. Львова.

доц. Перетятко Т.Б.

81

Гуриш

Христина Олегівна

Ріст та біосинтез глікогену^ Сhlorobium limicola IMB K-8 за різного забезпечення азотом.

асист.

Борсукевич Б.М.

82

Глушик

Уляна Ярославівна

Вплив сполук азоту на ріст, фотоасиміляцію гідроген сульфіду та біосинтез глікогену ^ Сhlorobium limicola IMB K-8.

асист.

Борсукевич Б.М.

83

Гуль 

Наталія Богданівна

Утворення гідроген сульфіду Desulfuromonas sp. за умов використання різних акцепторів та донорів електронів дисиміляційної сірко редукції.

асист.

Борсукевич Б.М.

84

Дубас

Віра Богданівна

Виділення та властивості хемолітотрофних сіркоокиснювальних бактерій.

асист.

Галушка А.А.

85

Загорська

Марія Віталіївна

Вплив підсилювачів смаку на мікроорганізми.

доц. Яворська Г.В.

86

Ірод

Іванна Ярославівна

Ріст та утворення гідроген сульфіду ^ Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 за впливу різних сполук Нітрогену.

асист.

Борсукевич Б.М

87

Копильчак

Наталія Андріївна

Вплив мінеральних компонентів середовища GSB на процеси вуглеводного обміну у клітинах зелених сіркових бактерій.

доц. Горішний М.Б.

88

Кунець

Марта Андріївна

Закономірності метаболізму мономерної та полімерної форм глюкози клітинами ^ Сhlorobium limicola IMB K-8 залежно від абіотичних факторів середовища.

доц. Горішний М.Б.

89

Колос

Лариса Миколаївна

Використання органічних сполук безбарвними сірковими бактеріями.

асист.

Галушка А.А.

90

Кошіль

Оксана Ігорівна

Вплив умов культивування на ріст безбарвних сіркобактерій.

асист.

Галушка А.А.

91

Лабіш

Марта Петрівна

Вплив гербіцидів на основі гліфосату на ріст бактерій циклу Нітрогену.

доц. Звір Г.І.

92

Максимів

Наталія Ігорівна

Вплив сполук Нікелю на окиснення сірководню та біосинтез каротиноїдів Lamprocystis sp.

асист.

Борсукевич Б.М.

93

Мних

Галина Іванівна

Вплив сполук Плюмбуму на утилізацію гідроген сульфіду та каротиногенез Thiocapsa sp.

асист.

Борсукевич Б.М.

94

Муравель

Наталія Олегівна

Відновлення Fe (III) бактеріями ^ Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 і Desulfuromonas acetoxidans.

доц. Яворська Г.В.

95

Новіцька

Катерина Богданівна

Ріст і пігментоутворення за різних умов культивування пурпурових сіркобактерій Thiocapsa sp.

доц. Гнатуш С.О.

96

Особа

Наталія Богданівна

Підбір ефективних біоцидів проти плісеневих грибів, які спричиняють пошкодження поверхонь кам'яних будівель.

асист. Білінська І.С.

97

Онишко

Марія Іванівна

Вивчення складу мукозної та порожнинної мікрофлори кишечника білих щурів.

доц. Колісник Я.І.

98

Павляк

Уляна Володимирівна

Антимікробні властивості екстрактів нових лікарських рослин.

асист. Білінська І.С.

99

Петришин

Ольга Володимирівна

Мікробне пошкодження музейних експонатів і книг: джерела, збудники і методи запобігання.

асист. Білінська І.С.

100

Питько

Руслана Михайлівна

Окиснення сполук Сульфуру безбарвними сірковими бактеріями.

асист.

Галушка А.А.

101

Сохоцька

Василина Василівна

Виділення чистих культур тіонових бактерій з різних екологічних ніш з використанням селективних середовищ.

асист. Білінська І.С.

102

Цап

Ольга РоманівнаВплив сполук важких металів на систему антиоксидантного захисту у клітинах сірковідновлювальних бактерій ^ Desulfuromonas acetoxidans.

доц. Гнатуш С.О.

103

Жемелко

Світлана Ярославівна

Синантропна флора міста Мостиськ.

доц. Мамчур З.І.

104

Лаба

Ганна Євгенівна

Екологічні особливості бріофлори закинутих залізниць.

доц. Мамчур З.І.

105

Ярмолюк

Христина Андріївна

Анатомо морфологічна мінливість хвої географічних культур ^ Pinus sylvestris L. на території ПЗ «Розточчя».

асист. Дика О.О.

106

Вітушинська Мар'яна Володимирівна

Чутливість до умов оксидативного стресу у ^ Drosophila melanogaster залежно від рівня експресії генів супероксиддисмутази.

доц. Черник Я.І.

107

Гаврилов

Олексій Ігорович

Спрямоване руйнування в хромосомі ^ Streptomyces coelicolor A3(2) генів SCO 3264 та SCO 3275, які кодують імовірні регулятори родини GntR.

проф.

Федоренко В.О.


108

Микула

Руслана Петрівна

Прояв мутантного дистрофінового фенотипу за впливу додаткових копій гена nAchR у Drosophila menalogaster.

доц. Голуб Я.І.

109

Рибак

Ярина Ігорівна

Роль генів GSTT1 та GSTM1 в процесі карценогенезу.

асист.

Матійців Н.П.

110

Рокицький

Ігор Володимирович

Створення біоаналітичного набору «Лактатест» для визначення L-лактату у біологічних рідинах на основі флавоцитохрому b2, виділеного зі штаму Hansenula polymorpha .

доц. Боднар Л.С.


111

Станчак

Катерина Ярославівна

Конструювання та оптимізація продуцентів рекомбінантних білків у метилотрофних дріжджів ^ Hansenula polymorpha.

доц.

Горбулінська С.М.


112

Тістечок

Степан Іванович

Актиноміцети з відвалу ЦЗФ ”Червоноградський“: їх вплив на ріст рослин і розробка системи клонування генів у цих штаммах.

проф.

Федоренко В.О.

113

Чех

Богдан Олексійович

Паксофагія у штамів Saccharomyces cerevisiae, дефектних за генами ферментів гліколізу.

доц.

Горбулінська С.М.
В.о. декана біологічного факультету, доцент Хамар І.С.


Секретар Вченої ради, доцент Дудок К.П.

Схожі:

Теми дипломних робіт бакалаврів iconРобіт І дипломних проектів
Копії дипломних проектів, магістерських і дипломних робіт можуть бути передані замовнику за угодою
Теми дипломних робіт бакалаврів iconІнформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки
На Всеукраїнський конкурс дипломних робіт із спеціальності «Економіка підприємства, який був проведений 17-18 листопада 2011 року...
Теми дипломних робіт бакалаврів iconТеми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання

Теми дипломних робіт бакалаврів iconРегламент роботи кафедри по організації підготовки магістерських дипломних робіт
Ознайомлення студентів з переліком підприємств, організацій та установ для проходження практики І виконання дипломних робіт
Теми дипломних робіт бакалаврів iconТеми дипломних робіт для
Раціоналізація діловодства в державних установах (1991-2012 рр.): теорія та пракика
Теми дипломних робіт бакалаврів iconЗагальний рейтинг конкурсних дипломних робіт Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Теми дипломних робіт бакалаврів iconТеми дипломних робіт спеціалістів
Динаміка вікової структури популяції Corydalis solida (L.) Clairv. (Українське Розточчя)
Теми дипломних робіт бакалаврів iconРегламент підготовки магістерських дипломних робіт
Організація збору заяв студентів із визначеними темами магістерських дипломних робіт
Теми дипломних робіт бакалаврів iconПорядок приймання, обліку, зберігання та використання дипломних робіт
«Основних вимог до організації підготовки та захисту дипломних робіт для магістрів усіх форм навчання всіх спеціальностей» затверджених...
Теми дипломних робіт бакалаврів iconТеми магістерських та дипломних робіт (2010–2011 рр.)
Теоретико-методологічні засади аналізу сучасного авторитаризму (на прикладі Білорусі та Казахстану)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи