Теми дипломних робіт магістрів icon

Теми дипломних робіт магістрів
Скачати 202.02 Kb.
НазваТеми дипломних робіт магістрів
Дата01.08.2012
Розмір202.02 Kb.
ТипДиплом

Витяг з протоколу № 10

Вченої ради біологічного факультету

від 19 жовтня 2011 року


Теми дипломних робіт магістрів
Прізвище ім'я, по батькові студента

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

1

Гнатишин

Зоряна Володимирівна

Особливості розвитку та репродуктивного потенціалу у субтропічних і тропічних плодових рослин у колекції ботсаду ЛНУ ім. Івана Франка.

доц. Прокопів А.І.

2

Заяць

Андрій Миронович

Синтаксономія рослинних угруповань прибережно-водних екотопів Сансько-Дністерської височини.

доц.

Калінович Н.О.

3

Галицький

Тарас Сергійович

Созологічна характеристика раритетного фітогенофонду боліт Свидовця та Чорногори.

доц.

Гончаренко В.І.

4

Скрипець

Христина Ігорівна

Морфолого-біохімічні зміни листків ^ Ginkgo biloba L. в урбанізованому середовищі.

доц.

Гончаренко В.І.

5

Денега

Ірина Олегівна

Надекспресія гена низькоафінного транспортера глюкози ^ HXT1 в мутантів металотрофних дріжджів Hansenula polymorpha з делецією гена потенційного сенсора глюкози GCR1.

проф.

Сибірна Н.О.

6

Лупак

Мар’яна Ігорівна

Біохімічні особливості метаболізму формальдегіду у рекомбінантного формальдегідорезистентного штаму дріжджів ^ Hansenula polymorpha.

доц.

Климишин Н.І.

7

Харина

Лілія Олегівна

Кількісне визначення вмісту трихотоценових мікотоксинів в зразках кормів і продуктів харчування із застосуванням імуно-афінних колонок.

доц. Бродяк І. В.

8

Вітак Тарас Ярославович

Генетична модифікація клітин ссавців за доставки нуклеїнових кислот новими нанорозмірними носіями.

доц. Чайка Я. П.

9

Чан

Дені Хайович

Виділення та характеристика потенційного біосенсорного елемента – гліцеролоксидази гриба ^ Botrytis аllii.

проф.

Сибірна Н.О.

10

Гальчишак

Любов Романівна

Молекулярні механізми трансдукції лектиніндукованого сигналу у мононуклеарних лейкоцитах за цукрового діабету 1 типу.

доц. Бродяк І. В.

11

Паук

Іванна Іванівна

Фізико-хімічні та функціональні властивості гемоглобіну крові здорових донорів та хворих на алкоголізм за дії похідних піролопіримідиндіонів in vitro.

доц. Дудок К.П.

12

Юрків

Борис Іванович

Вплив природних поліфенольних комплексів червоного виноградного вина на оксидативно-нітративний стрес в тканинах периферичної нервової системи щурів з експериментальним цукровим діабетом 1 типу.

доц. Чайка Я. П.

13

Дильова

Оксана Михайлівна

Вплив агматину на функціональний стан еритроцитів та фізико-хімічні властивості гемоглобіну щурів за експериментального цукрового діабету.

доц. Бродяк І. В.

14

Болюх

Наталія Миколаївна

Стан антиоксидантної системи захисту периферичної крові щурів за дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання та введення поліфенольних комплексів червоного виноградного вина.

доц. Стасик О.Г.

15

Кохан

Галина Олексіївна

Цитопротекторний ефект поліфенольного комплексу червоного виноградного вина на імунокомпетентні клітини крові за дії іонізуючого випромінювання.

доц. Клевета Г.Я.

16

Сахарчук

Ольга Станіславівна

Структурно-функціональна організація мембран еритроцитів у мишей за нокауту гена pttg.

доц. Чайка Я. П.

17

Максимович Валентина Василівна

Індукція оксидантного стресу та антиоксидантна відповідь рослин соняшника за дії іонів цинку.

доц. Пацула О.І.

18

Васянович

Інна Василівна

Розвиток механізмів антиоксидантного захисту в рослин ріпаку у відповідь на стрес спричинений хлоридом кадмію.

доц. Пацула О.І.

19

Грохольська

Оксана Богданівна

Активність антиоксидантної системи рослин ріпаку та соняшнику за дії іонів важких металів і регулятора росту трептолему.

проф. Терек О.І.

20

Демків Ольга Романівна

Хімічний склад рослин ^ Саrex hirtа L. в умовах зниженого водопостачання на нафтозабруднених грунтах.

доц.

Цвілинюк О.М.

21

Горон

Марта ЗеновіївнаФітотестування як експрес-метод оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів.

проф. Терек О.І.

22

Гренюх

Володимир Петрович

Залежність мітохондріального дихання від активності Са2+-транспортувальних систем ацинарних клітин підшлункової залози щурів.

проф. Манько В.В.

23

Остапів

Роман Дмитрович

Вплив таурину на мітохондріальне дихання in situ.

проф. Манько В.В.

24

Улицька

Надія Романівна

Клініко-морфологічні прояви гастро-езофагальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет.

доц. Бичкова С.В.

25

Різник

Олесь Любомирович

Вплив генетично модифікованої сої на активність системи антиоксидантного захисту.

доц. Іккерт О.В.


26

Антошів

Оксана Степанівна

Мембранні системи активного транспортування Са2+ гепатоцитів щура за дії таурину.

доц. Король Т.В.

27

Білоус

Мирослава Йосипівна

Механізми підтримання Са2+ гомеостазу у секреторних клітинах зовнішньоорбітальної слізної залози щурів.

доц. Король Т.В.


28

Кравець

Юлія Ігорівна

Внесок СВ1 та СВ2 канабіноїдних рецепторів у слиновиділенні підщелепної слинної залози.

доц. Федірко Н.В.

29

Грабовська

Софія Володимирівна

Вплив генетично модифікованої сої на білковий спектр тканин щурів.

проф.

Клевець М.Ю.

30

Малоїд Марія Петрівна

Са2+-АТФазна активність ізольованих пермеабілізованих секреторних клітин зовнішньоорбітальної слізної залози щура від концентрації Са2+ у середовищі.

проф.

Клевець М.Ю.

31

Шкіндер

Ірина Вікторівна

Особливості сукцинатзалежного дихання гепатоцитів щурів зі стрептозотоциніндукованим діабетом.

проф. Манько В.В.

32

Борисюк

Оксана Анатоліївна

Роль трансаміназних шляхів у енергозабезпеченні гепатоцитів щурів зі стрептозотоциніндукованим діабетом.

проф. Манько В.В.

33

Саноцька

Зоряна Михайлівна

Вміст загального білірубіну та його фракцій при жовтяницях у новонароджених.

проф.

Клевець М.Ю.

34

Біляк

Ірина Тарасівна

Консортивні зв’язки безхвостих земноводних Сансько-Дністровської височини.

проф. Царик Й.В.

35


Богославець Христина ІгорівнаТрав’янки (Saxicola) в Україні впродовж ХХ ст.: аналіз ареалів, експансія, особливості міграції та зимівлі.

доц.

Шидловський І.В.

36

Гурська

Марта Богданівна

Гіллястовусі раки (Crustacea: Cladocera) антропогенно трансформованих гідроекосистем.


доц. Іванець О.Р.

37

Комарницький

Іван Володимирович

Консортивні зв’язки канюка звичайного та сови вухатої на території Сансько-Дністровської височини.


доц.

Шидловський І.В.

38

Кравчук

Ольга Іванівна

Хіроптерофауна Чортківського та Борщівського районів Тернопільської області: сучасний стан, динаміка чисельності та охорона.

доц. Сребродольська Є.Б

39

Крушельницька Зорина Ігорівна

Імунобіологічна реактивність організму глибоко тільних корів та народжених ними телят за впливу комплексу вітамінів і мінеральних речовин.

доц. Хамар І.С.

40

Павлишин

Оксана Степанівна

Малий ставковик (^ Galba truncatula) – проміжний живитель фасціоли звичайної (Fasciola hepatica) на пасовищах Городоцького району.


доц.

Яворський І.П.

41

Стехнович

Михайло Іванович

Регуляція складу іхтіокомплексів р. Дністер і Свіча в околицях смт. Журавне у залежності від локальних параметрів водотоку.


проф. Царик Й.В.

42

Бобеляк

Наталія Ігорівна


Порівняльна характеристика показників соматичного здоров’я підлітків.

доц. Галан М. Б.

43

Гайдович

Ольга Іванівна

Ідентифікація антибіотиків групи фторхінолонів у рідких формах ветпрепаратів методом високоефективної рідинної хроматографії.

доц.

Тарновська А.В.


44

Гуменчик

Віра Олегівна

Зміна інтенсивності вільнорадикальних реакцій та активності ферментів антиоксидантної системи клітин селезінки курей за дії гіпохлориту натрію

доц.

Головчак Н.П.


45

Онісковець

Тетяна Михайлівна

Вплив гіпохлориту натрію на прооксидантно-антиоксидантний стан клітин легень птиці.

доц.

Головчак Н.П.


46

Пархомик

Олеся Зіновіївна

Ідентифікація антибіотиків групи фторхінолонів у твердих формах ветпрепаратів методом високоефективної рідинної хроматографії.

доц.

Тарновська А.В.


47

Поліщук

Інна Анатоліївна

Модулюючий вплив похідних тіосульфонатів калію на мембранопов’язані процеси зародків в’юна.

доц. Бура М.В.

48

Яремчук

Марія Михайлівна

Функціональний стан мембран зародків в’юна (^ Міsgurnus fossilis L.) за умов впливу лазерного випромінювання.

доц. Дика М.В.

49

Андрієнко

Вікторія Володимирівна

Сульфурредуктазна активність ^ Desulfuromonas acetoxidans YX-1 за різних умов культивування.

доц.

Перетятко Т.Б.

50

Буфан

Ольга Михайлівна

Вплив біоцидів на плісеневі гриби, виділені з поверхні стін будівель різного призначення.

доц. Гнатуш С.О.

51

Варениця

Ольга Миронівна

Вплив солей Цинку та Купруму на показники антиоксидантного захисту бактерій родів Desulfovibrio та Desulfuromonas.

доц. Звір Г.І.

52

Верес

Марія Михайлівна

Моніторинг циркуляції вірусів грипу у Львівській області в 2009–2011 рр.

доц.

Перетятко Т.Б.

53

Герчак Оксана Романівна

Джерела і збудники мікробного пошкодження стародруків фонду рідкісної книги Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка.

доц. Гнатуш С.О.

54

Захарко

Ірина-Павліна Романівна

Порівняльна характеристика антимікробної активності екстрактів лікарських рослин, отриманих різними способами.

доц. Гнатуш С.О.

55

Каїнська

Юлія Ярославівна

Відновлення нітратів і нітритів бактеріями ^ Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 за різних умов культивування.

проф. Гудзь С.П.

56

Красовська

Оксана Ярославівна

Видовий склад стрептококів, виділених від хворих Львівської обласної клінічної лікарні, та їхня чутливість до антибіотиків.

проф. Гудзь С.П.

57

Кулик

Мар'яна Анатоліївна

Cелекція і властивості мутантів ^ Pichia quilliermondii із зміненою чутливістю до йонів деяких перехідних металів.

доц.

Горішний М.Б.

58

Левицька

Леся Романівна

Фізіологічні та біохімічні властивості сірковідновлювальних бактерій, виділених з різних біотопів.

доц.

Перетятко Т.Б.

59

Марків

Оксана Петрівна

Вплив ніпазолу на мікроорганізми.


доц. Колісник Я.І.

60

Новак

Зоряна Володимирівна

Рівень захворюваності на менінгіт серед населення Львівської області у 2008-2010 рр.

доц. Колісник Я.І.

61

Остапчук

Юлія Василівна

Використання нових нанорозмірних носіїв для доставки антимікробних та протипухлинних препаратів у клітини-мішені.

доц. Звір Г.І.

62

Павлюк

Марія Миколаївна

Вплив сполук Нітрогену на ріст і нітратредуктазну активність ^ Desulfovibrio desulfuricans ІМВ К-6.


доц. Гнатуш С.О.

63

Сембрак

Наталія Степанівна

Детоксикація сполук Хрому у водному середовищі за участю різних штамів сульфатвідновлювальних бактерій.


доц.

Перетятко Т.Б.

64

Скиба

Ірина Василівна

Сіркоредукція бактеріями роду Desulfuromonas за різних умов культивування.

доц.

Перетятко Т.Б.

65

Теличка

Оксана Федорівна

Метаболізм сполук сірки із різним ступенем окиснення клітинами ^ Сhlorobium limicola IMB K-8.


доц.

Горішний М.Б.

66

Тераз

Софія Степанівна

Зміни складу мікробоценозу кишечника щурів за комплексної дії ніпагіну та ніпазолу.

доц. Колісник Я.І.

67

Фещук

Антоніна Орестівна

Використання органічних сполук бактеріями роду Desulfuromonas.


доц. Яворська Г.В.

68

Юринець

Христина Євстахіївна

Морфо-фізіологічні властивості бактерій роду Desulfuromonas, виділених з озера Яворівське.

доц. Звір Г.І.

69

Ворощук

Ольга Вікторівна

Екологічні особливості живлення птахів-синантропів у місті Львові.

доц.

Шидловський І.В.

70

Когут

Юлія Орестівна

Вміст радіонуклідів у макрофітах озер Шацького національного парку та водойм околиць м. Львова.

доц. Хамар І.С.

71

Магир

Оксана Іванівна

Автошляхи та їхній вплив на тваринний світ.

доц.

Шидловський І.В.

72

Музика Марія Петрівна

Білий лелека (Ciconia ciconia) на Малому Поліссі: поширення, успішність гніздування, поведінка.

проф. Царик Й.В.

73

Ющук

Олександр Сергійович

Роль генів, що кодують регуляторні білки підродини YtrA, у вторинному метаболізмі актиноміцетів.

проф.

Федоренко В.О.


74

Гуменюк

Роксолана Володимирівна

Клітини раку товстого кишківника, як потенційний об’єкт протипухлинної терапії на основі дефіциту аргініну.

доц. Черник Я.І.,


75

Голуб

Олена Олегівна

Зміни фенотипових ознак у дистрофінових мутантів ^ Drosophila melanogaster за впливу додаткових копій генів sema 1 та sema 2.

доц. Голуб Н.Я.

76

Сенів

Ольга Володимирівна

Вплив оксидативного стресу на деякі фізіологічні та біохімічні показники у нейродегенеративних мутантів ^ Drosophila melanogaster.

доц. Черник Я.І.

77

Горбатюк

Ольга ІгорівнаІнноваційні технології навчання генетики та біотехнології старшокласників профільної школи.

доц.

Горбулінська С.М.

78

Труш

Олена Ігорівна

Характеристика нейро-м’язових з’єднань та здатності до навчання у ліній за функціональних змін гена swiss cheese.

асист.

Матійців Н.П.

79

Стадник

Ірина Василівна

Роль HLA-системи в комплексі імуногенетичних передумов ранніх репродуктивних втрат у людини.

доц.

Голуб Н.Я.,


80

Легка

Лілія Вікторівна

Структурно-функціональні взаємозв’язки, що визначають молекулярні механізми дії протипухлинних антибіотиків родини ландоміцинів.

проф.

Федоренко В.О.


81

Переверзєва

Галина Георгіївна

Вплив модуляції експресії аргінінсукцинат синтетази на інвазію та міграцію клітин гліоми та нейробластоми людини.

доц. Осташ Б.О.
В.о. декана біологічного факультету, доцент Хамар І.С.


Секретар Вченої ради, доцент Дудок К.П.


.Схожі:

Теми дипломних робіт магістрів iconПорядок приймання, обліку, зберігання та використання дипломних робіт
«Основних вимог до організації підготовки та захисту дипломних робіт для магістрів усіх форм навчання всіх спеціальностей» затверджених...
Теми дипломних робіт магістрів iconРобіт І дипломних проектів
Копії дипломних проектів, магістерських і дипломних робіт можуть бути передані замовнику за угодою
Теми дипломних робіт магістрів iconІнформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки
На Всеукраїнський конкурс дипломних робіт із спеціальності «Економіка підприємства, який був проведений 17-18 листопада 2011 року...
Теми дипломних робіт магістрів iconПерелік тем дипломних робіт магістрів за магістерською програмою «Банківський нагляд»
move to 1471-8178
Теми дипломних робіт магістрів iconПерелік дипломних робіт магістрів зі спеціальності 050106 «Облік І аудит», за магістерською програмою «Облік І аудит підприємницької діяльності»: захист яких
Перелік дипломних робіт магістрів зі спеціальності 050106 «Облік І аудит», за магістерською програмою «Облік І аудит підприємницької...
Теми дипломних робіт магістрів iconТеми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання

Теми дипломних робіт магістрів iconНаказ № Про затвердження тем випускних робіт магістрів Нижчезазначеним студентам групи пс-10м
Нижчезазначеним студентам групи пс-10м факультету Комп`ютерних наук І технологій затвердити наступні теми випускних робіт магістрів...
Теми дипломних робіт магістрів iconНаказ № Про затвердження тем випускних робіт магістрів Нижчезазначеним студентам групи пс-10м
Нижчезазначеним студентам групи пс-10м факультету Комп`ютерних наук І технологій затвердити наступні теми випускних робіт магістрів...
Теми дипломних робіт магістрів iconРегламент роботи кафедри по організації підготовки магістерських дипломних робіт
Ознайомлення студентів з переліком підприємств, організацій та установ для проходження практики І виконання дипломних робіт
Теми дипломних робіт магістрів iconТеми дипломних робіт для
Раціоналізація діловодства в державних установах (1991-2012 рр.): теорія та пракика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи