Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року icon

Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року
Скачати 275.42 Kb.
НазваВитяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року
Дата01.08.2012
Розмір275.42 Kb.
ТипДиплом

Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 рокуПрізвище та ім'я студента

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

1

Заяць Андрій Миронович

Рослинність прибережно-водних екотопів Сансько-Дністерської височини.

доц. Н.О. Калінович

2

Нікітюк Марта Олександрівна

Палінологічна характеристика відкладів болота Завадка (Сколівські Бескиди).

доц. Н.О. Калінович

3

Фостяк Тарас Михайлович

Синтаксономія лучних рослинних угруповань західної частини Чорногірського хребта.

доц. Н.О. Калінович

4

Павлух Ольга Василівна

Таксономічний та географічний аналіз сукулентів ботсаду ЛНУ ім. І. Франка.

доц. А.І. Прокопів

5

Гнатишин Зоряна Володимирівна

Особливості росту та репродукції плодових тропічних і субтропічних рослин ботсаду ЛНУ ім. І. Франка.

доц. А.І. Прокопів

6

Галицький Тарас Сергійович

Поширення рідкісних та зникаючих видів боліт Свидовця та Чорногори.

доц. В.І. Гончаренко

7

Дробуш Оксана Павлівна

Вікова структура популяції ^ Corydalis solida (L.) Clairv. (Українське Розточчя).

асист. О.О. Дика

8

Стахів Христина Павлівна

Вікова структура ценопопуляції ^ Gymnadenia conopsea (L.) R. BR. в асоціації Festucetum rubrae.

асист. О.О. Дика

9

Хомин Адріана Любомирівна

Епіфітні лишайникові синузії міста Львова.

асист. М.В. Пірогов

10Глаговська Галина Степанівна

Анатомо-морфологічні особливості слані видів роду Peltigera Willd. заходу України.

асист. М.В. Пірогов

11

Дяків Тетяна Володимирівна

Морфологія та васкулярна анатомія квітки ^ Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

доц. А.В. Одінцова

12

Денега Ірина Олегівна

Ефект надекспресії гена низькоафінного транспортера глюкози hxt1 у мутантів металотрофних дріжджів Hansenula polymorpha з пошкодженою глюкозною репресією.

проф. Сибірна Н.О.

13

Лупак Мар'яна Ігорівна

Активність ферментів окиснення формальдегіду в рекомбінантного штама ^ Hansenula polymorpha.

доц. Климишин Н.І.

14

Харина Лілія Олегівна

Розробка методики визначення вмісту трихотоценових мікотоксинів в біологічних об’єктах.

асист. Бродяк І. В.

15

Вітак Тарас Ярославович

Доставка нуклеїнових кислот в еукаріотичні клітини за допомогою нанорозмірних полімерних носіїв.

доц. Філяк Є.З.

16

Чан Дені Хайович

Очищення алкогольоксидази і гліцеролоксидази та їхні характеристики.

проф. Сибірна Н.О.

17

Гальчишак Любов Романівна

Лектиноіндукована трансдукція клітинного сигналу через фосфатидилінозитол-3'-кіназний шлях у мононуклеарних лейкоцитах за умов цукрового діабету 1-го типу.

асист. Бродяк І. В.

18

Паук Іванна Іванівна

Дія спірокарбону та похідних піролопіримідиндіонів in vitro на функціональні властивості гемоглобіну хворих на алкоголізм.

доц. Дудок К.П.

19

Юрків Борис Іванович

Протекторна дія поліфенолів на показники антиоксидантної системи сідничного нерва та спинного мозку за умов цукрового діабету 1-го типу.

доц. Чайка Я. Я.

20

Дильова Оксана Михайлівна

Вплив агматину на окремі ланки циклу оксиду азоту в периферичній крові щурів за умов експериментального цукрового діабету.

асист. Бродяк І.В.

21

Грохольська Оксана Богданівна

Ефект протипухлинного препарату таксолу на клітини карциноми яйників людини SKOV3 за умов голодування за аргініном.

доц. Клевета Г.Я.

22

Болюх Наталія Миколаївна

Ефект введення червоного вина на окремі показники системи антиоксидантного захисту у периферичній крові щурів за дії малих доз рентгенівського. випромінювання

доц. Стасик О.Г.

23

Кохан Галина Олексіївна

Вплив поліфенолів на апоптоз імунокомпетентних клітин крові за дії іонізуючого випромінювання.

доц. Клевета Г.Я.

24

Сахарчук Ольга Станіславівна

Вплив нокауту гена pttg на морфо-функціональну характеристику еритроцитів мишей.

доц. Філяк Є. З.

25

Лабінська Христина Орестівна

Зміни структурної організації мембран еритроцитів за умов введення виноградного вина на фоні хронічного рентгенівського опромінення.

проф. Сибірна Н.О.

26

Закутня Христина Володимирівна

Здатність до надсинтезу глутатіону рекомбінантними штамами дріжджів ^ Hanzenula polymorpha.

доц. Климишин Н.І.

27

Бено Юрій Йосифович

Ростові процеси у дурмана звичайного за дії постійного магнітного поля.

доц. Дика М.В.

28

Бобеляк Наталія Ігорівна

Комплексна оцінка фізичного здоров’я підлітків.

доц. Галан М. Б.29

Гуменчик Віра Олегівна

Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз клітин селезінки курей за дії гіпохлориту натрію.

доц. Головчак Н.П.

30

Гайдович Ольга Іванівна

Ідентифікація антибіотиків групи фторхінолонів у рідких формах ветпрепаратів методом високоефективної рідинної хроматографії.

доц.Тарновська А.В.

31

Дубів Галина Василівна

Вплив лазерного випромінювання на вміст аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази у крові хворих на туберкульоз легень.

доц. Отчич В.П.

32

Онісковець Тетяна Михайлівна

Інтенсивність процесів ліпопероксидації та активність суперооксиддисмутази у легенях птиці за дії гіпохлориту натрію.

доц. Головчак Н.П.

33

Орлова Анастасія Дмитрівна

Кінетичні властивості Na+-ативованої, K+-залежної АТФази плазматичних мембран зародків в’юна (^ Міsgurnus fossilis L.) упродовж раннього ембріогенезу.

доц. Бура М.В.

34

Пархомик Олеся Зіновіївна

Ідентифікація антибіотиків групи фторхінолонів у твердих формах ветпрепаратів методом високоефективної рідинної хроматографії.

доц.Тарновська А.В.

35

Поліщук Інна Анатоліївна

Моделюючий вплив похідного тіосульфонату на мембранозалежні процеси в ранньому онтогенезі в’юна.

доц. Бура М.В.

36

Савчин Ольга Михайлівна

Визначення залишкових кількостей метронідазолу в біологічних субстанція.

проф. Санагурський Д.І.

37

Яремчук Марія Михайлівна

Вплив лазерного випромінювання на функціональний стан мембран зародків в’юна (^ Міsgurnus fossilis L.).

доц. Дика М.В.

38

Стехнович Михайло Іванович

Адаптивні зміни у складі іхтіофауни р. Дністер в околицях смт. Журавне.

асист. Лєснік В.В.

39

Шкумат Роман Ярославович

Біо-екологічні особливості ос-філантів (^ Philanthus triangulum) околиць смт. Гніздичів.

асист. Лєснік В.В.

40

Гурська Марта Богданівна

Гіллястовусі раки (^ Crustacea, Cladocera) водойм урбоекосистем.

доц. Іванець О.Р.

41

Галичанівська Уляна Любомирівна

Веслоногі раки (^ Crustacea, Copepoda) водойм антропогенного ландшафту.

доц. Іванець О.Р.

42

Медвідь Марія Михайлівна

Фауна рукокрилих (Chiroptera) Долинського району Івано-Франківської області.

доц. Дикий І.В.

43

Кухарська Ольга Андріївна

Особливості біології та поширення куницевих (Mustelidae) околець с. Зіболки Жовківського району.

доц. Дикий І.В.

44

Левицька Ярина Василівна

Фауна гризунів околиць м. Журавно (видове різноманіття, поширення, чисельність).

доц. Дикий І.В.

45

Комарницький Іван Володимирович

Трофічні зв’язки канюка звичайного (^ Buteo buteo L.) та сови вухатої (Asio otus L.) на території Стрийсько-Санської верховини.

асист. Затушевський А.Т.

46

Біляк Ірина Тарасівна

Земноводні Сансько-Дністровської височини: чисельний розподіл та особливості харчування.

асист. Затушевський А.Т.

47

Богословець Христина Ігорівна

Фенологія ,характеристика мігрантів і місця зимівлі представників роду ^ Saxicola (Turdidae, Passeriformes).

доц. Шидловський І.В.

48

Гоменюк Ольга Іванівна

Сучасний стан хіроптерофауни Тернопільської області.

доц. Сребродольська Є.Б.

49

Гібляк Наталія Романівна

Поширення, особливості біології, динаміка чисельності ондатри на території Сокальського району Львівської області.

доц. Сребродольська Є.Б.

50

Фединяк Мар'яна Львівна

Прісноводні молюски – проміжні живителі личинок трематоди р. Дністер та Вишеньки Самбірського району.

доц. Яворський І.П.

51

Павлишин Оксана Степанівна

Малий ставковик – проміжний живитель фасціоли звичайної на пасовищах Городоцького району.

доц. Яворський І.П.

52

Кобрин Зорина Ігорівна

Безхребетні активного мулу компактної установки біологічної очистки стічних вод приватного підприємства «Оліяр».

доц. Хамар І.С.

53

Савчук Христина Ігорівна

Зооценози урбоекосистем м. Львова: їх структура та зв’язки.

д.б.н. Царик Й.В.

54

Магир Оксана Іванівна

Загибель тварин на автошляхах Камянка-Буського району.

доц. Шидловський І.В.

55

Музика Марія Петрівна

Поширення та успішність гніздування лелеки білого (^ Ciconia ciconia L.) на території Малого Полісся протягом 2009-2010 рр.

асист. Затушевський А.Т.

56

Ворощук Ольга Вікторівна

Екологія і чисельна характеристика воронових с. Оженин Острозького району Рівненської області.

доц. Шидловський І.В.

57

Дичка Наталія Ярославівна

Земноводні і плазуни культурного ландшафту Долинського району Львівської області.

доц. Сребродольська Є.Б.

58

Тромса Христина Дмитрівна

Малакофауна водойм околиць м. Львова і Шацького національного природного парку та їх роль в очищенні гідроекосистем.

доц. Хамар І.С.

59

Когут Юлія Орестівна

Вміст радіонуклідів у макрофітах озер Шацького національного природного парку та водойм околиць м. Львова.

доц. Хамар І.С.

60

Антошів Оксана Степанівна

Системи транспортування Са2+ ендоплазматичного ретикулуму пермеабілізованих гепатоцитів за дії екстракту ^ Thladiantha dubia.

к.б.н., доц. Король Т.В.

61

Білоус Мирослава Йосипівна

Умови пермеабілізації секреторних клітин слинних залоз.

к.б.н., доц. Король Т.В.

62

Борисюк Оксана Анатоліївна

Вплив блокаторів Са2+-помпи на дихання пермеабілізованих гепатоцитів.

д.б.н. Манько В.В.,

63

Гренюх Володимир Петрович

Вплив субстратів окислення циклу Кребса і АДФ на дихання пермеабілізованих ацинарних клітин підшлункової залози щурів.

д.б.н., проф. Манько В.В.

64

Грабовська Софія Володимирівна

Особливості білкового спектру тканин щурів за дії комплексу AsODN з полідиметиламіноетилметакрилатом.

д.б.н., проф. Клевець М.Ю.

65

Кондратюк Олена Валеріївна

Вплив блокаторів ІФ3-чутливих Са2+-каналів на мітохондріальне дихання секреторних клітин слинних залоз личинки дзвінця.

д.б.н., проф.. Манько В.В.

66

Кравець Юлія Ігорівна

Роль СВ1- та СВ2-канабіноїдних рецепторів у регуляції базального слиновиділення та білково-електролітного складу слини, секретованої підщелепною слинною залозою.

д.б.н., доц. Федірко Н.В.

67

Малоїд Марія Петрівна

Залежність Са2+-АТФзної активності секреторних клітин слинних залоз від умов пермеабілізації.

д.б.н., проф. Клевець М.Ю.

68

Остапів Роман Дмитрович

Окисні процеси у спермі бугаїв при додаванні інгібіторів дихання.

д.б.н., проф. Манько В.В.

69

Приходько Ірина Василівна

Вплив канабіноїдів на депокерований вхід Са2+ в ацинарні клітини підщелепної слинної залози.

д.б.н., доц. Федірко Н.В.

70

Різник Олесь Любомирович

Активності ферментів антиоксидантного захисту тварин за дії комплексу AsODN з полідиметиламіноетилметакилатом.

к.б.н., доц. Іккерт О.В., д.б.н. Остапів Д.Д.

71

Улицька Надія

Романівна

Чинники агресії та захисту оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у хворих на пептичну виразку.

к.б.н., доц. Бичкова С.В.

72

Шкіндер Ірина Вікторівна

Залежність дихання пермеабілізованих секреторних клітин від іонного складу середовища.

д.б.н. Манько В.В., асист. Мерлавський В.М.

73

Ющук Олександр Сергійович

Гетерологічна експресія гена sco0823, клонованого з Streptomyces coelicolor, в клітинах актиноміцетів.

проф. Федоренко В.О.

74

Білоконь Сергій Юрійович

Молекулярно-генетичні маркери як засіб дослідження ^ Pinus pumila і Pinus sibirica та їх міжвидових гібридів.

доц. Максимів Д.В.

75

Гуменюк Роксоляна Василівна

Вплив голодування за деякими амінокислотами на клітини пухлин людини.

доц. Черник Я.І.,

с. н.с., к.б.н. Бобак Я.П.

76

Голуб Олена Олегівна

Вплив генів sema 1 та sema 2, задіяних у міграції нейронів, на прояв мутантного дистрофінового фенотипу у Drosophila melanogaster.

доц. Голуб Н.Я.

77

Сенів Ольга Володимирівна

Параметри тривалості життя та перекисного окиснення ліпідів у нейродегенеративних мутантів ^ Drosophila melanogaster за умов оксидативного стресу.

доц. Черник Я.І.

78

Горбатюк Ольга Ігорівна

Мутанти ^ Actinoplanes teichomyceticus зі зміненою продукцією тейкопланіну.

проф. Федоренко В.О.,

с.н.с. Громико О.М.

79

Труш Олена Ігорівна

Модифікуючий вплив ендосимбіонта Wolbachia на нейродегенеративний фенотип мутантів Drosophila melanogaster.

асист. Матійців Н.П.

80

Філь Мар'яна Романівна

Клітинні та молекулярні механізми дії нових синтетичних похідних 4-тіазолідонів Les-3661 та Les-3713 на злоякісні клітини миші і людини.

доц. Черник Я.І.

м.н.с., к.б.н. Панчук Р.Р.

81

Думін Христина Ярославівна

Індукування генних мутацій зразками харчових ароматизаторів молочного та фруктового ряду у ^ Salmonella typhimurium та Drosophila melanogaster

доц. Боднар Л.С.

82

Стадник Ірина Василівна

Імуногенетичні особливості репродуктивних втрат у людини.

доц. Голуб Н.Я.,

к.б.н. Терпиляк О.І.

83

Шляхтіна Єлезавета Артемівна

Генетичні та біохімічні аспекти доставки in vitro протипухлинних препаратів у ракові клітини за допомогою новітніх олігомерних нанорозмірних носіїв та дослідження генетичних та біохімічних аспектів.

доц. Максимів Д.В.,

к.б.н. Бойко Н.М.

84

Легка Лілія Вікторівна

Використання новітніх полімерних нанокомпозитів функціоналізованих N-ацилетаноламінами для доставки протипухлинних препаратів та дослідження механізму їх дії на злоякісні клітини.

доц. Боднар Л.С.

м.н.с., к.б.н. Панчук Р.Р.

85

Крук Юлія Андріївна

Цитогенетичні особливості чоловіків з порущеннями сперматогенезу.

доц. Максимів Д.В.

с.н.с. Гулеюк Н.Л.

86

Переверзєва Галина Георгієвна

Конструювання штамів-надпродуцентів аргінінсукцинатсинтази на основі бактерії ^ Echerichia сoli.

доц. Голуб Н.Я.,

к.б.н. Стасик О. В.

87

Андрієнко Вікторія Володимирівна

Сульфатредуктазна активність сірковідновлювальних бактерій ^ Desulfuromonas acetoxidans.

асист. Галушка А.А.

88

Буфан Ольга Михайлівна

Дії різних протимікробних препаратів на плісеневі гриби, виділені з уражених. поверхонь стін.

асист. Білінська І.С.

89

Вербова Іванна Іванівна

Ріст сульфатвідновлювальних бактерій ^ Desulfovibrio desulfuricans за впливу деяких гербіцидів.

асист. Борсукевич Б.М.

90

Варениця Ольга Миронівна

Антиоксидантний захист у ^ Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 за комплексного впливу солей цинку та купруму.

асист. Кушкевич І.В.

91

Герчак Оксана Романівна

Мікробне пошкодження стародруків фонду рідкісної книги Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка: джерела, збудники, апробація нового дезінфікуючого апарату.

асист. Білінська І.С.

92

Загородна Ірина Романівна

Використання органічних сполук сірковідновлювальними бактеріями озера “Яворівське” .

асист. Борсукевич Б.М.

93

Захарко Ірина-Павлівна Романівна

Пошук нових лікарських рослин з антимікробними властивостями.

асист. Білінська І.С.

94

Кметь Оксана Ярославівна

Селективні середовища для виділення чистих культур тіонових бактерій з різних біотопів.

асист. Білінська І.С.

95

Каїнська Юлія Ярославівна

Вплив сполук Молібдену та Нітрогену на процес нітратредукції у ^ Desulfovibrio desulfuricans Ya-11.

асист. Галушка А.А.

96

Кулик Мар'яна Анатоліївна

Селекція і властивості мутантів дріжджів ^ Candida famata, резистентних до сполук хрому.

асист. Білінська І.С.

97

Лавренюк Людмила Іванівна

Закономірності сульфатредукції у бактерій роду Desulfovibrio озера «Яворівське».

асист. Борсукевич Б.М.

98

Марків Оксана Петрівна

Вплив консерванту ніпазолу на склад мікрофлори кишечника щурів.

доц. Колісник Я.І.

99

Остапчук Юлія Василівна

Застосування нанорозмірних олігомерних систем для транспортування лікарських препаратів у клітини нормальної і патогенної мікрофлори людини та пухлин різних ліній.

асист. Кушкевич І.В.

100

Павлюк Марія Миколаївна

Нітратредуктазна активність сульфатвідновлювальних бактерій ^ Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 за наявності нітратів і нітритів у різних концентраціях.

асист. Галушка А.А.

101

Рудик Леся Романівна

Метаболічні особливості використання різних відновлених сполук сірки ^ Chlorobium limicola Ya-2002.

асист. Кушкевич І.В.

102

Сембрак Наталія Степанівна

Очищення водойм від сульфатів та важких металів сульфатвідновлювальними бактеріями ^ Desulfovibrio desulfuricans Ya-11.

доц. Перетятко Т.Б.

103

Скиба Ірина Василівна

Утворення сірководню сірковідновлювальними бактеріями водойми Яворівського сіркового родовища .

асист. Борсукевич Б.М.

104

Скотаренко Марта Олегівна

Вплив гідроген сульфіду на ріст і пігментоутворення пурпурових сіркобактерій.

асист. Кушкевич І.В.

105

Тераз Софія Степанівна

Зміни складу мікрофлори кишечника щурів за дії ніпагіну.

доц. Колісник Я.І.

106

Теличка Оксана Федорівна

Процеси субстратного фосфорилювання у зелених сіркових бактерій.

асист. Кушкевич І.В.

107

Фещук Антоніна Орестівна

Утилізація органічних сполук сірковідновлювальними бактеріями водойми Яворівського сіркового родовища.

асист. Борсукевич Б.М.

108

Юринець Христина Євстахіївна

Морфологія та деякі фізіологічні особливості ^ Desulforomonas sp.

асист. Борсукевич Б.М.

109

Братковська Надія Василівна

Протекторна роль регулятора росту Біолан на ріст огірків в умовах хлоридного засолення.

доц. Романюк Н.Д.

110

Дмитрук Марія Василівна

Ріст і розвиток гороху за умов впливу регулятора росту Біолан та стресових чинників.

доц. Романюк Н.Д.

111

Макогоненко Софія Юріївна

Ефективність сумісного застосування емістиму С та біо-ПАР для передобробки насіння сої.

доц. Романюк Н.Д.

112

Гавданович Юліанна Левківна

Формування й функціонування симбіотичних систем сої

у нафтозабрудненому ґрунті.

доц. Величко О.І.

113

Борис Йоанна Михайлівна

Перекисне окислення ліпідів у рослин кукурудзи за дії іонів свинцю.

доц. Пацула О.І.

114

Максимович Валентина Василівна

Оксидантні пошкодження пігментної системи рослин соняшника за умов впливу іонів цинку.

доц. Пацула О.І.

115

Васянович Інна Василівна

Вплив іонів кадмію на пігментну систему рослин ріпаку.

доц. Пацула О.І.

116

Кадай Христина Миколаївна

Вплив сульфату цинку на формування оксидантного струсу у рослин кукурудзи.

доц. Пацула О.І.

117

Баюн Ніна Григорівна

Використання золи ТЕС як засобу нейтралізації токсичності субстратів породного відвалу для рослин.

доц. Баранов В.І.

118

Демків Ольга Романівна

Адаптивні реакції рослин ^ Сarex hirta L.до водного дефіциту в умовах нафтового забруднення грунту.


доц. Цвілинюк О.М.

119

Живиляк Олена Стефанівна

Вміст фотосинтетичних пігментів та низькомолекулярних оксидантів у рослин Vicia faba L. За дії нафтового забруднення грунту.

доц. Цвілинюк О.М.

120

Кулик Віктор Миколайович

Вплив різних концентрацій міді на вміст пігментів фотосинтезу, цукрів і білку у проростках люпину гіркого.

доц. Баранов В.І.

121

Скрипець Христина Ігорівна

Фізіолого-біохімічні показники насіння гінкго дволопатевого за різних умов стратифікації.

доц. Баранов В.І.

122

Ходаковська Вікторія Анатоліївна

Пігментна система соняшника за дії іонів свинцю.

доц. Микієвич І.М.

123

Шилич Дмитро Михайлович

Вплив золи Добротвірської ТЕС на мофо-фізіологічні показники проростків бобових рослин за умов росту на субстратах породного відвалу.

доц. Баранов В.І.

124

Горон Марта Зеновіївна

Розробка експрес-методу оцінки токсичності нафтозабрудненого ґрунту за допомогою фітотестів

доц. Джура Н.М.

125

Сенечин Надія Петрівна

Ростові показники і вміст фотосинтетич- них пігментів рослин-фіторемедіантів за дії нафтового забруднення ґрунту

доц. Цвілинюк О.М., наук.співроб.

Джура Н.М.

126

Шевчик Леся Зеновіївна

Екотоксикологічний моніторинг нафтозабруднених ґрунтів

доц. Цвілинюк О.М., наук.співроб.

Джура Н.М.В.о. декана біологічного факультету Хамар І.С.

Секретар Вченої ради Дудок К.П.

Схожі:

Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року
Динаміка вікової структури ценопопуляцій Galanthus nivalis L. на території заповідника «Розточчя»
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року
Вплив погодних умов на характер пилення представників родини Asteraceae у м. Львові
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання Вченої ради (назва факультету, інституту) Одеського національного університету імені І.І. Мечникова від 20 року
Присутні – (вказується вчене звання, науковий ступінь, посада, прізвище та ініціали членів ради)
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання Вченої ради (назва факультету, інституту) Одеського національного університету імені І.І. Мечникова від 20 року
Присутні – (вказується вчене звання, науковий ступінь, посада, прізвище та ініціали членів ради)
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу Вченої ради філософського факультету №155/7
Слухали: про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів 1-го року навчання
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання Вченої Ради (назва інституту, факультету)
Рекомендувати (прізвище, ім’я та по батькові)
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання вченої ради інституту /факультету (скорочена назва)
Рекомендувати (прізвище, ім’я та по батькові)
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання вченої ради інституту /факультету (скорочена назва)
Рекомендувати (прізвище, ім’я та по батькові)
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconГолові вченої ради іідс
Заява подається на розгляд вченої ради відповідного інституту. Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту подається до відділу...
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання Вченої ради (повна назва факультету)
Про затвердження (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи