Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року icon

Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року
Скачати 131.5 Kb.
НазваВитяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року
Дата01.08.2012
Розмір131.5 Kb.
ТипДиплом

Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року.Прізвище ім'я, по батькові студента

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

1

Березяк Люба Василівна

Вплив погодних умов на характер пилення представників родини Asteraceae у м. Львові.

доц. Н.О. Калінович

2

Тимців Іванна Михайлівна

Синтаксономія та екологічні особливості лучного рослинного покриву території Верхньодністерських Бескидів.

доц. Н.О. Калінович

3

Бодак Ореслава Василівна

Вплив погодних умов на характер пилення вітрозапильних дерев ранньовесняного цвітіння.

доц. Н.О. Калінович

4

Федан Ольга Степанівна

Особливості цвітіння і плодоношення ^ Lythrum salicaria L. (Lythraceae) у зв’язку з явищем триморфізму.

доц. А.В. Одінцова

5

Начичко Віктор Олексійович

Рід Thymus L. у флорі Волино-Поділля.

доц. В.І. Гончаренко

6

Трохимчук Олеся Степанівна

Біологічна дія екстрактів галеги лікарської (galega officinalis L.) на клітини крові щурів за умов експериментального цукрового діабету 1-го типу.

доц. Клевета Г.Я.

7

Войтович Наталія Вікторівна

Вплив безалкалоїдного екстракту Галеги лікарської (galega officinalis L.) на функціональний стан еритроцитів щурів за умов експериментального стрептозотоцинового діабету.

доц. Клевета Г.Я.

8

Росаловський Володимир Петрович

Фізико-хімічні і функціональні характеристики гемоглобіну крові здорових донорів та хворих на алкоголізм за дії спірокарбону та похідних поліпіримідиндіонів in vitro.

доц. Дудок К.П.

9

Сабадашка Марія Володимирівна

Роль фосфатидилінозитол-3'-кіназного сигнального шляху у зміні структурно-функціонального стану поліморфноядерних лейкоцитів за цукрового діабету 1-го типу.

асист. Бродяк І.В.

10

Кравчук Маркіян Володимирович

Вплив поліфенольного природного комплексу на показники оксидативно-нітративного стресу та антиоксидантної системи у сітківці ока за умов цукрового діабету 1-го типу

доц. Чайка Я.П.

11

Крупак Володимир Ігорович

Протипухлинна активність різних похідних тіоізолідонів.

проф. Сибірна Н.О.

12

Оцалюк Ольга Володимирівна

Пошук сильних регульованих промоторів дріжджів ^ Saccharomyces cerevisiae, що активуються за умов алкогольної ферментації.

асист. Бродяк І.В.

13

Олексинська Ольга Олесандрівна

Вплив оксиду азоту на життєздатність злоякісних клітинних пухлин SK Mel-28 за умови дефіциту основного субстрату NO-синтаз − L-аргініну.

проф. Сибірна Н.О.

14

Уженков Олександр Сергійович

Розробка методу селекції глюкозно / ксилозних транспортерів з підвищеною афінністю до ксилоли.

доц. Чайка Я.П.

15

Чумак Віра Василівна

Сигнальні механізми апоптозу, індуковані новими протипухлинними сполуками родини плазмолідонів у злоякісних клітинах.

доц. Чайка Я.П.

16

Шкандіна Тетяна Ігорівна

Механізми активації мембранних сіалідаз за умов апоптозу.

доц. Дудок К.П.

17

Бішко Ольга Ігорівна

Зміна активності ключових ферментів системи антиоксидантного захисту клітин печінки курей за дії гіпохлориту натрію.

доц. Головчак Н.П.

18

Болюх Василь Миколайович

Оптимізація процесу отримання етанолу за допомогою термотолерантних штамів ^ Sacсharomyces cerevisiae.

проф. Санагурський Д.І.


19

Гнатківська Наталія Миколаївна

Вплив L-аргініну та N-нітро- L-аргініну на інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів у крові щурів при експериментальній кобальт-індукованій кардіоміопатії.

доц. Тарновська А.В.

20

Неофіта Оксана Романівна

Вплив гелій-неонового лазерного опромінення на функціональний стан крові у людей хворих на туберкульоз.

доц. Дика М.В.

21

Німець Оксана Миколаївна

Вплив L-аргініну на стан системи антиоксидантного захисту у крові та печінці мурчаків за умов адреналінової міокардіодистрофії.

доц. Тарновська А.В.

22

Сарахман Олена Тарасівна

Зміни показників крові у хворих на туберкульоз легень при комплексному лікуванні.

доц. Отчич В.П.

23

Яцків Оксана Михайлівна

Функціональна характеристика крові дітей, які проживають в екологічно несприятливому регіоні (м. Соснівка Сокальського району Львівської обл.)

доц. Тарновська А.В.

24

Комарницька Мар'яна Василівна

Угруповання грунтових енхітреїд (^ Enchytraeidae, Oligochaeta) паркових екосистем міста Львова.

асист. Яворницька І.В.

25

Лемега Ірина Петрівна

Зообентос малих водойм м. Львова та природного заповідника «Розточчя».

доц. Хамар І.С.

26

Синюта Мар'яна Василівна

Зоопланктон водойм різного призначення м. Львова та його околиць.

доц. Хамар І.С.

27

Сирко Ніна Ярославівна

Планктонні ракоподібні водойм урбанізованих та заповідних територій м. Львова та заповідника «Розточчя».

д.б.н. Царик Й.В.

28

Хімка Марія Степанівна

Структурно-функціональна характеристика зоопланктоценозів водойм Розточчя.

доц. Іванець О.Р.

29

Качмар Марія Романівна

Вплив ріанодину на дихання мітохондрій секреторних залоз личинки дзвінця in situ.

д.б.н., проф. Манько В.В.

30

Крамар Соломія Богданівна

Особливості взаємодії катіонів Cd2+, Pb2+ та Co2+ з мітохондріальною порою неспецифічної проникності.

д.б.н., доц. Федірко Н.В.

31

Мроць Ольга Петрівна

Ушкодження стравоходу у хворих ревматологічного профілю.

к.б.н., доц. Бичкова С.В.

32

Марків Оксана Романівна

Вплив вінбластину на дихання мітохондрій ракових клітин мишачої лімфоми NK/Ly.

д.б.н., проф. Клевець М.Ю., асп. Манько Б.О.

33

Пелешок Олеся Василівна

Вміст білкових фракцій фолікулярної рідини яєчників корів у різні періоди статевого циклу.

к.б.н., доц. Іккерт О.В.

34

Федас Галина Василівна

Дихання клітин гранулярного шару яєчників корів у різні періоди статевого циклу.

д.б.н., проф. Манько В.В.

35

Янків Оксана Миколаївна

Фактори ризику розвитку гастроезофагальної рефлексної хвороби у пацієнтів ревматологічного профілю.

к.б.н., доц. Бичкова С.В.

36

Думич Євген Васильович

Система селекції штамів-продуцентів моеноміцинів ^ Streptomyces ghanaensis ATCC 14672 і Streptomyces albus R1 moeno 38-5+.

проф. Федоренко В.О.

37

Лопатнюк Марія Михайлівна

Система селекції штамів- продуцентів сіоміцину ^ Streptomyces sioyaensis .

проф. Федоренко В.О.

38

Щербаков Сергій Михайлович

Індукування хромосомних аберацій в ^ Allium cepa та Mus musculus зразками харчовими ароматизаторами фруктового та молочного ряду.

доц. Боднар Л.С.

39

Мутенко Галина Віталіївна

Роль гена ppk-gh у контролі біосинтезу моеміцину в клітинах штаму Streptomyces ghanaensis ATCC 14672.

проф. Федоренко В.О.

40

Романова Марина Дмитрівна

Клонування генів людської аргінази І і бактерійної креатиніндезамінази та отримання їх продуктів як потенційних аналітичних біодіагностичних інструментів.

проф. Гончар М.В.

доц. Черник Я.І.

41

Шаловило Юлія Ігорівна

Вплив вуглеводневого складу середовища та температурного режиму на прояв мутантного дистрофінового фенотипу у ^ Drosophila melanogaster.

доц. Голуб Н.Я.

42

Вербовий Тарас Романович

Рекомбінантна сергіназа як біоселективнй елемент потенціометричного біосенсора та моделювання структури цього ферменту.

проф. Гончар М.В.

доц. Черник Я.І.

43

Німець Оксана Ярославівна

Вплив генів глобальної регуляції на біосинтез актиноміцетами антирациклінових антибіотиків.

проф. Федоренко В.О., н.с., к.б.н. Климишин Д.О.

44

Василишин Ірина Володимирівна

Асиміляційна редукція діоксиду карбону у зелених сіркових бактерій.

доц. Горішний М.Б.

45

Дякун Ірина Романівна

Утилізація гідроген сульфід-іону та нагромадження внутрішньоклітинної сірки пурпуровими сіркобактеріями роду Chromatium.

доц. Гнатуш С.О.

46

Козак Божена Іванівна

TORCH-інфекції у жінок репродуктивного віку Львівської області.

доц. Звір Г.І.

47

Кравус Ярослава Остапівна

Вплив факторів середовища на процеси вуглеводного метаболізму у клітинах ^ Chlorobium limicola Ya-2002.

доц. Горішний М.Б.

48

Литвин Володимир Володимирович

Пігментний склад каротиноїдів мутантних штамів дріжджів ^ Phaffia rhodozyma.

доц. Колісник Я.І.

49

Мащак Ірина Миколаївна

Сульфатвідновлювана активність мезо- і психрофільних штамів сульфатвідновлюваних бактерій.

доц. Перетятко Т.Б.

50

Рубель Христина Богданівна

Закономірності фотоасиміляції сірководню клітинами бактерій ^ Chlorobium limicola Ya-2002 за впливу солей міді, цинку і кобальту.

доц. Звір Г.І.

51

Сосновська Ольга Дмитрівна

Розробка підходів до ідентифікації гена РФ-пермеази у дріжджів ^ Pichia quilliermondii.

доц. Горішний М.Б.

52

Фолюш Мар'яна Іванівна

Джерела інфікування та характеристика збудників, які пошкоджують експонати глибоководних тварин зоологічного музею ЛНУ імені Івана Франка.

доц. Яворська Г.В.

53

Якимовська Ольга Андріївна

Мікрофлора відкритих водойм м. Львова як індикатор забруднення.

доц. Яворська Г.В.

54

Якимчук Галина Михайлівна

Перспективи використання сірко- та сульфатвідновлюваних бактерій для біоремедіації навколишнього середовища від Cu2+ та Cr6+.

доц. Перетятко Т.Б.

55

Маленька Уляна Сергіївна

Вплив саліцилової кислоти на пігментну систему рослин кукурудзи за дії хлориду кадмію.

доц. Кобилецька М.С.

56

Залуцький Андрій Олесевич

Фізіолого-біохімічні показники проростків кормового бобу та ріпаку озимого за умов росту на субстратах породного відвалу вугільних шахт.

доц. Баранов В.І.

57

Возняк Мар'яна Вікторівна


Вплив емістиму С на рiст та бiохiмiчнi показники бегонії та плющів.

доц. Баранов В.І.

58

Панас Ірина Юріївна

Використання лікарських рослин Львівщини для виготовлення лікарських препаратів.

проф. Терек О.І.В.о. декана біологічного факультету Хамар І.С.

Секретар Вченої ради Дудок К.П.

Схожі:

Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року
Синтаксономія лучних рослинних угруповань західної частини Чорногірського хребта
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року
Динаміка вікової структури ценопопуляцій Galanthus nivalis L. на території заповідника «Розточчя»
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання Вченої ради (назва факультету, інституту) Одеського національного університету імені І.І. Мечникова від 20 року
Присутні – (вказується вчене звання, науковий ступінь, посада, прізвище та ініціали членів ради)
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання Вченої ради (назва факультету, інституту) Одеського національного університету імені І.І. Мечникова від 20 року
Присутні – (вказується вчене звання, науковий ступінь, посада, прізвище та ініціали членів ради)
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу Вченої ради філософського факультету №155/7
Слухали: про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів 1-го року навчання
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання Вченої Ради (назва інституту, факультету)
Рекомендувати (прізвище, ім’я та по батькові)
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання вченої ради інституту /факультету (скорочена назва)
Рекомендувати (прізвище, ім’я та по батькові)
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання вченої ради інституту /факультету (скорочена назва)
Рекомендувати (прізвище, ім’я та по батькові)
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconГолові вченої ради іідс
Заява подається на розгляд вченої ради відповідного інституту. Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту подається до відділу...
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання Вченої ради (повна назва факультету)
Про затвердження (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи