Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року icon

Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року
Скачати 104.86 Kb.
НазваВитяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року
Дата01.08.2012
Розмір104.86 Kb.
ТипДиплом

Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року.Прізвище ім'я студента

Тема дипломної роботи

Науковий керівник

1

Петрунів Галина Степанівна

Ліхенофлора заповідника «Розточчя».

асист. М.В. Пірогов

2

Водько Оксана Іванівна

Морфологічна диференціація костриць овіноїдного типу.

доц. Н.О. Калінович

3

Волинець Юлія Іванівна

Динаміка вікової структури ценопопуляцій ^ Galanthus nivalis L. на території заповідника «Розточчя».

асист. О.О. Дика

4

Спільник Юлія Орестівна

Аналіз колекційних фондів родини Orchidaceae в гербарії кафедри ботаніки ЛНУ ім. І. Франка.

доц. О.С. Климишин

5

Занкович Мирослава Івнівна

Вплив піролопіримідиндіонів in vitro на стабільність еритроцитарних мембран та вміст деяких метаболітів крові здорових донорів та хворих на алкоголізм.

доц. Дудок К.П.

6

Мирон Оксана Ігорівна

Функціональний стан лейкоцитів периферичної крові щурів за дії рентгенівського опромінення на фоні введення субстрату та інгібітора NO-синтази.

доц. Климишин Н.І.

7

Огородник Наталія Петрівна

Вплив поліфенолів виноградних вин на структурно-функціональний стан мембран еритроцитів за умов іонізуючого випромінювання.

доц. Філяк Є.8

Шкільна Іванна Михайлівна

Проліферативна активність та апоптоз мононуклеарів периферичної крові за дії рентгенівського випромінювання.

доц. Климишин Н.І.

9

Загайська Зоряна Іванівна

Проліферативна активність та апоптоз мононуклеарів периферичної крові за дії рентгенівського випромінювання.

доц. Климишин Н.І.

10

Шевчик Юлія Орестівна

Активність NO-синтази та каталази і розвиток запрограмованої загибелі опромінених in vitro лімфоцитів периферичної крові людей.

доц. Стасик О. Г.

11

Яремко Валентина Володимирівна

Вплив поліфенолів виноградних вин на активність ферментів антиоксидантної системи у периферичній крові за умов іонізуючого випромінювання низької інтенсивності.

доц. Філяк Є.

12

Бацик Володимир Богданович

Вплив комплексного лікування (лазеро- та озонотерапії) на показники крові у хворих на інфільтративну форму туберкульозу.

доц. Отчич В.П.


13

Габуда Оксана Ярославівна

Дія світла різної довжини на інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів у зародкових клітинах.

доц. Галан М.Б.

14

Довган Ірина Василівна

Дія світла різної довжини на активність ферментів антиоксидантної системи зародкових клітин.

доц. Галан М.Б.

15

Лобченко Дмитро Володимирович

Зміна інтенсивності процесів ліпопероксидації та активності ферментів системи антиоксидантного захисту у людей хворих на туберкульоз при застосуванні різних методик лікування.

доц. Дика М.В.


16

Темник Марія Миколаївна

Морфофункціональні характеристики зародків ^ Misgurnus fossilis L. за дії низькоінтенсивного лазерного випромінювання.

доц. Бура М.В.

17

Шелемех Оксана Андріївна

Активність окремих ферментів антиоксидантної системи клітин нирок курей за дії гіпохлориту натрію різної концентрації.

доц. Головчак Н.П.

18

Щирба Соломія Павлівна

Функціональний стан мембран зародків в’юна за умов впливу гелій-неонового лазерного випромінювання.

доц. Дика М.В.


19

Мальчевська Олена Миколаївна

Поширення, біологія та міграції коловодника болотяного (^ Tringa glareola) на заході України.

доц. Сребродольська Є.Б.

20

Ольшанецька Уляна Юріївна

Ценотичні зв’язки лисиці звичайної (^ Vulpes vulpes L.)на території Жидачівського району.

доц. Дикий І.В.

21

Яремчук Марія Миколаївна

Малі лімнічні водойми як біотопи риб у Карпатському регіоні.

асист. Лєснік В.В.

22

Шевчук Ірина Олегівна

Молюски та вища водяна рослинність водойм м. Львова та його околиць.

доц. Хамар І.С.

23

Яворська Ганна Іванівна

Чисельність і біотопне поширення голуба сизого у містах (на прикладі Львова та Червонограда).

доц. Шидловський І.В.

24

Звізло Ольга Іванівна

Дихання ізольованих ацинарних клітин підшлункової залози.

д.б.н., проф. Манько В.В.

25

Квасниця Юлія Миколаївна

Особливості мітохондріального дихання ракових клітин мишачої лімфоми NK/Ly.

доц. Іккерт О.В.

26

Кучеренко Орися Олександрівна

Вплив агоністів СВ1- і СВ2- канабіноїдних рецепторів на функціональні відповіді та Са2+ - гомеостаз в ацинарних клітинах підщелепної слинної залози.

д.б.н. Федірко Н.В.


27

Росяк Наталія Павлівна

НАД- і ФАД-залежні шляхи енергозабезпечення ізольованих гепатоцитів за різнотермінової дії інсуліну.

доц. Іккерт О.В.

28

Гец Соломія Русланівна

Поведінкові реакції і тривалість життя у нейродегенеративних мутантів ^ Drosophila melanogaster групи swiss cheese.

асист. Матійців Н.П.

29

Стецина Юрій Ігорович

Методика викладання основ біотехнології в профільній школі.

доц. Горбулінська С.М.

30

Тарнавська Тетяна Олегівна

Вплив харчових ароматозаторів синтетичного походження на індукування генних та хромосомних мутацій.

доц. Боднар Л.С.

31

Буцяк Андрій Васильович

Селекція штаму ^ Streptomyces recifensis var. liticus за бактеріологічною активністю.

проф. Федоренко В.О., с.н.с. Громико О.М.

32

Бенько Леся Михайлівна

Генотоксикологічне обстеження зразків води та грунту на околицях с. Ожидів Львівської області.

доц. Боднар Л.С.

33

Баня Андрій Романович

Мутагенна активність зразків води з околиць Добротвірської ТЕС.

доц. Боднар Л.С.

34

Барчин Анастасія Олегівна

Вплив умов культивування на ріст і нагромадження сірки пурпуровими сіркобактеріями.

асист. Кушкевич І.В.

35

Борусевич Юрій Анатолійович

Вплив гідроген сульфіду на фізіолого-біохімічні характеристики пурпурових сіркобактерій.

асист. Кушкевич І.В.

36

Левицька Леся Романівна

Закономірності відновлення сірки різними штамами сірковідновлюваних бактерій.

доц. Перетятко Т.Б.


37

Крук Ольга Ярославівна

Закономірності нагромадження елементної сірки в клітинах ^ Chlorobium limicola Ya-2002.

доц. Горішний М.Б.

38

Сторія Христина Романівна

Фізіолого-біохімічні властивості сульфатвідновлювальних бактерій ^ Desulfovibrio desulfuricans за комплексного впливу солей цинку та купруму.

доц. Звір Г.І.

39

Мирончук Валентина Григорівна

Вплив іонів Нікелю, Мангану та Феруму на окиснення сірководню бактеріями ^ Chlorobium limicola Ya-2002 .

асист. Кушкевич І.В.

40

Батюк Ольга Ігорівна

Вплив іонів кальцію на перебіг стрес-реакцій гаметофорів моху ^ Funaria hygrometrica .

доц. Романюк Н.Д.

41

Безносюк Сергій

Володимирович

Вплив ЕДТА на поглинанання важких металів проростками гірчиці білої і козлятника східного за умов росту на субстратах породного відвалу.

доц. Баранов В.І.

42

Коритко Галина Ігорівна

Особливості реакції моху ^ Funaria hygrometrica Hedw. на токсичний вплив іонів нікелю.

доц. Романюк Н.Д.

43

Пендерецька Ірина Михайлівна

Фізіолого-біохімічні показники рослин за дії іонів міді.

доц. Пацула О.І.

44

Фецко Зоряна Михайлівна

Оцінка токсичності техногенно забруднених ґрунтів за допомогою рослин.

доц. Микієвич І.М.

45

Цибак Оксана Андріївна

Функціонування антиоксидантної системи рослин кукурудзи за дії свинцю ацетату і саліцилової кислоти.

доц. Кобилецька М.С.

46

Яремків Мар’яна Василівна

Фізіолого-біохімічні показники стійкості проростків ріпаку і кінських бобів за умов росту на ґрунтах з різним видом забруднення.

доц. Микієвич І.М.

47

Панчишин Віра Михайлівна

Адаптивні реакції рослин-фіторемедіан-тів за умов забруднення ґрунту нафтою і нафтопродуктами.

доц. Джура Н.М.В.о. декана біологічного факультету Хамар І.С.

Секретар Вченої ради Дудок К.П.

Схожі:

Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року
Синтаксономія лучних рослинних угруповань західної частини Чорногірського хребта
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року
Вплив погодних умов на характер пилення представників родини Asteraceae у м. Львові
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання Вченої ради (назва факультету, інституту) Одеського національного університету імені І.І. Мечникова від 20 року
Присутні – (вказується вчене звання, науковий ступінь, посада, прізвище та ініціали членів ради)
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання Вченої ради (назва факультету, інституту) Одеського національного університету імені І.І. Мечникова від 20 року
Присутні – (вказується вчене звання, науковий ступінь, посада, прізвище та ініціали членів ради)
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу Вченої ради філософського факультету №155/7
Слухали: про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів 1-го року навчання
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання Вченої Ради (назва інституту, факультету)
Рекомендувати (прізвище, ім’я та по батькові)
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання вченої ради інституту /факультету (скорочена назва)
Рекомендувати (прізвище, ім’я та по батькові)
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання вченої ради інституту /факультету (скорочена назва)
Рекомендувати (прізвище, ім’я та по батькові)
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconГолові вченої ради іідс
Заява подається на розгляд вченої ради відповідного інституту. Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту подається до відділу...
Витяг з протоколу Вченої ради біологічного факультету від 20 жовтня 2010 року iconВитяг з протоколу № засідання Вченої ради (повна назва факультету)
Про затвердження (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи