Предмет, методи І значення фізіології людини І тварин icon

Предмет, методи І значення фізіології людини І тварин
Скачати 79.07 Kb.
НазваПредмет, методи І значення фізіології людини І тварин
Дата01.08.2012
Розмір79.07 Kb.
ТипДокументи

Питання до іспиту із нормативного курсу "Фізіологія людини і тварин" для студентів біологічного факультету


17.05.2012 р.


Вступ

 1. Предмет, методи і значення фізіології людини і тварин.

 2. Рівні організації живої матерії.

 3. Організм. Загальна характеристика організмового рівня організації живої матерії.

 4. Рівень фізіологічних систем.

 5. Основні етапи становлення сучасної фізіології.

 6. Вклад українських фізіологів.

 7. Характеристика основних методів дослідження у фізіології.

 8. Головні принципи фізіологічних досліджень. Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”.

 9. Види лабораторних тварин.

 10. Позитивні і негативні прямі у зворотні зв'язки у фізіологічних системах.


І. Клітинна фізіологія

 1. Структура, властивості і функції плазматичної мембрани.

 2. Характеристика різних типів транспортування речовин через плазматичну мембрану.

 3. Прямий і опосередкований механізм дії первинних посередників. Іонотропні і метаботропні рецептори.

 4. Роль G-білків у трансдукції фізіологічного сигналу. Структура і регуляторний цикл G-білків.

 5. Аденілатциклазний шлях передачі інформації. Роль Gs- і Gi-білків.

 6. Система цГМФ.

 7. Фосфоінозитидний шлях передачі інформації.

 8. Са2+-кальмодулінова система

 9. Са2+ як внутрішньоклітинний посередник. Са2+-транспортувальні системи плазматичної і внутрішньоклітинних мембран

 10. Поняття про внутрішньоклітинний Са2+-сигнал

 11. Мембранний потенціал спокою. Методи вимірювання, величина, механізм генерування і фізіологічне значення.

 12. Асиметричний розподіл іонів між позаклітинним середовищем і цитоплазмою. Рівняння Нерста.

 13. Проникність мембрани для різних іонів у стані спокою. Рівняння Гольдмана.

 14. Роль каналів витоку і Na+-K+-помпи плазматичної мембрани у генеруванні мембранного потенціалу спокою.

 15. Потенціал дії, його фізіологічна роль та механізми генерації. Фази потенціалу дії при внутрішньоклітинному відведенні.

 16. Механізм поширення потенціалів дії. Класифікація нервових волокон за швидкістю поширення потенціалу дії.

 17. Закони проведення потенціалів дії нервовими волокнами.

 18. Пасивні і активні зміни мембранного потенціалу. Аналіз порогових умов подразнення. Полярний закон.

 19. Підпорогові зміни мембранного потенціалу і збудливості. Фізичний електротон. Фізіологічний електротон. Локальний потенціал.

 20. Закон “все або нічого”. Залежність порогової сили струму від його тривалості.

 21. Залежність порогової сили струму від крутості наростання його сили. Зміни збудливості під час збудження. Лабільність.

 22. Міжклітинні контакти.

 23. Класифікація синапсів. Порівняльна характеристика електричний і хімічного синапсу.

 24. Механізм передачі збудження через електричний синапс.

 25. Механізм передавання збудження через хімічні синапси на прикладі холінергічного синапса.

 26. Синаптичні медіатори. Властивості, механізм дії та інактивація.

 27. Швидкі (короткочасні) і повільні (тривалі) постсинаптичні процеси.

 28. Властивості збудливих і гальмівних постсинаптичних потенціалів.

 29. Часова і просторова сумація постсинаптичних потенціалів.

 30. Передача гальмівних впливів. Пресинаптичне і постсинаптичне гальмування.

 31. Класифікація м’язів. Будова скелетних м’язів.

 32. М’язове волокно. Саркомер.

 33. Фізіологічні властивості скелетних м’язів: збудливість, провідність, скоротливість.

 34. Мембрано-міофібрилярний зв’язок.

 35. Механізм скорочення скелетних м’язів.

 36. Енергетика м’язового скорочення.

 37. Нейромоторна одиниця. Повільні і швидкі нейромоторні одиниці.

 38. Види скорочення скелетних м’язів. Робота, сила і втома м’язів.

 39. Особливості будови і електрофізіологічні властивості гладеньком’язових клітин.

 40. Класифікація гладеньких м’язів. Властивості вісцеральних і васкулярних гладеньких м’язів.

 41. Механізм скорочення і розслаблення гладенького м'яза. Роль Са2+-кальмодулінового комплексу і цАМФ.

 42. Гістологічні і фізіологічні властивості серцевого м’яза.

 43. Секреція. Секрет. Екзокринні і ендокринні залози.

 44. Класифікація екзокринних залоз (генетична, морфологічна, за механізмом виведення секрету, за типом секрету).

 45. Фізіологічні властивості секреторних клітин екзокринних залоз. Базальна і стимульована секреція.

 46. Секреторний потенціал і механізм його генерування.

 47. Екзоцитоз. Значення та механізм. Роль мембранних білків у екзоцитозі.

 48. Механізм секреції білків та рідини.

 49. Особливості Ca2+-сигналізації в екзокринних секреторних клітинах.


ІІ. Системи органів

 1. Поняття про рефлекс. Класифікація рефлексів (за механізмом виникнення, від локалізації рецепторів, за розміщенням центрів, за характером рефлекторної реакції, за біологічним значенням і структурою рефлекторної дуги).

 2. Моносинаптична рефлекторна дуга. Властивості і значення.

 3. Полісинаптична рефлекторна дуга. Властивості і значення.

 4. Нервові центри та їхні властивості.

 5. Координація рефлекторної діяльності.

 6. Поняття “сенсорна система”, або “аналізатор”, “сенсорний орган”, “рецептор”.

 7. Класифікація сенсорних рецепторів.

 8. Трансдукція, трансформація і передача сенсорної інформації.

 9. Шкірна і м'язова чутливості.

 10. Оптична система ока.

 11. Організація рецепторного апарату ока.

 12. Механізм трансдукції у фоторецепторах.

 13. Слухова сенсорна система.

 14. Смакова сенсорна система.

 15. Нюхова сенсорна система.

 16. Сенсорні зони кори великих півкуль.

 17. Поняття про соматичну і вегетативну нервову систему. Центральна і периферична нервова система.

 18. Рухові функції спинного мозку. Метамерна організація спинного мозку. Спинальний шок і гіперрефлексія.

 19. Рухові функції довгастого мозку і моста. Рухові ядра черепних нервів заднього мозку.

 20. Рухові функції середнього мозку. Чотиригорбикові рефлекси. Роль чорної субстанції і червоних ядер.

 21. Рухові функції мозочка. Видалення або ураження мозочка.

 22. Рухові функції базальних гангліїв. Ураження смугастого тіла і блідої кулі.

 23. Зони кори великих півкуль. Рухові функції кори великих півкуль. Кортико-спінальний
  тракт.

 24. Особливості організації вегетативної нервової системи. Вегетативна рефлекторна дуга.

 25. Морфофункціональна характеристика симпатичної нервової системи.

 26. Морфофункціональна характеристика парасимпатичної нервової системи.

 27. Функції вегетативної нервової системи.

 28. Медіатори вегетативної нервової системи. Класифікація і механізм трансдукції холіно- і адренорецепторів.

 29. Роль вегетативної нервової системи у здійсненні зіничного рефлексу і акомодації.

 30. Роль вегетативної нервової системи у регулюванні секреції сльозових залоз.

 31. Роль вегетативної нервової системи у регулюванні секреції слинних залоз.

 32. Роль вегетативної нервової системи у регулюванні діяльності серця.

 33. Роль вегетативної нервової системи у регулюванні тонусу судин.

 34. Залози внутрішньої секреції та їх гормони. Властивості і хімічна природа гормонів.

 35. Гіпоталамо-гіпофізарна система.

 36. Взаємодія гормонів у підтриманні гомеостазу кальцію.

 37. Система крові і внутрішнього середовища. Функції крові.

 38. Склад і фізико-хімічні властивості крові. Буферні системи крові.

 39. Будова і функції еритроцитів. Гемоліз та осідання еритроцитів. Еритропоез.

 40. Дихальна функція крові. Гемоглобін. Крива оксигенації гемоглобіну.

 41. Загальна характеристика, класифікація та функції лейкоцитів. Лейкопоез.

 42. Імунітет. Неспецифічні і специфічні механізми. Природжений і набутий. Алергія.

 43. Тромбоцити. Тромбопоез.

 44. Гемостаз. Судинно-тромбоцитарний і коагуляційний

 45. Фази когуляційного гемостазу. Роль плазмових факторів зсідання крові. Ретракція фібринового тромбу.

 46. Групи крові. Система АВ0 і Rh.

 47. Автоматія серця. Аналіз провідної системи.

 48. Фізіологічні властивості серця.

 49. Регулювання діяльності серця. Закон Франка-Старлінга.

 50. Поширення збудження у серці.

 51. Зовнішні прояви діяльності серця. Електрокардіограма.

 52. Серцевий цикл.

 53. Структура і типи судин.

 54. Основні принципи гемодинаміки. Тиск у різних відділах великого кола кровообігу. Артеріальний тиск.

 55. Ламінарна і турбулентна течія крові. Об’ємна і лінійна швидкість течії крові. Швидкість руху крові у різних відділах великого кола кровообігу.

 56. Артеріальний пульс.

 57. Нервове і гуморальне регулювання тонусу кровоносних судин. Судинні рефлекси.

 58. Значення дихання. Основні етапи дихання у ссавців.

 59. Механізм вдиху і видиху. Роль дихальних м’язів.

 60. Внутрішньоплевральний тиск і еластичність легень та їхнє значення. Сурфактанти.

 61. Легеневі об’єми. Склад вдихуваного, видихуваного і альвеолярного повітря.

 62. Газообмін у легенях і тканинах.

 63. Транспорт газів кров’ю.

 64. Нервове і гуморальне регулювання дихання. Дихальний центр довгастого мозку.

 65. Значення і класифікація травлення.

 66. Методи дослідження травної системи.

 67. Травлення у ротовій порожнині. Слинні залози. Слина. Регулювання секреції слини. Ковтання.

 68. Травлення у шлунку. Функції шлунка. Шлункові залози. Шлунковий сік. Функції HCl. Фази шлункової секреції. Рухова функція шлунка.

 69. Секреція і склад соку підшлункової залози. Регуляція діяльності підшлункової залози.

 70. Печінка. Жовчний міхур. Жовч. Склад і функції жовчі. Ентерогепатична циркуляція жовчних кислот.

 71. Травлення у тонкій кишці. Слизова оболонка тонкої кишки. Кишковий сік. Рухова функція тонкої кишки.

 72. Травлення в товстій кишці.

 73. Всмоктування поживних речовин, води і мінеральних солей у різних відділах шлунково-кишкового тракту. Механізми всмоктування.

 74. Всмоктування Na+ і води.

 75. Всмоктування продуктів гідролізу цукрів.

 76. Всмоктування продуктів гідролізу білків.

 77. Всмоктування продуктів гідролізу жирів.

 78. Значення виділення. Нирка. Будова і кровопостачання нефрону. Склад і властивості первинної і вторинної сечі.

 79. Механізм утворення первинної сечі. Клубочкова фільтрація.

 80. Механізм утворення вторинної сечі. Роль поворотно-протитечійної системи петлі Генне.

 81. Регуляція діяльності нирок. Ренін-ангіотензин-альдостеронова система. Вазопресин.


ІІІ. Рівень організму

 1. Поняття про вищу і нижчу нервову діяльність. Природжені і набуті форми поведінки.

 2. Нейрологічна пам'ять. Форми навчання.

 3. Порівняльна характеристика умовних і безумовних рефлексів. Класифікація умовних рефлексів.

 4. Умови вироблення і стадії утворення умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів.

 5. Типи вищої нервової діяльності людини і тварин.

 6. Анатомо-фізіологічні основи мови.

 7. Функціональна асиметрія мозку людини.

 8. Основний і загальний обмін енергії.

 9. Умови визначення основного енергетичного обміну. Стандартна інтенсивність. Закон поверхні тіла Рубнера.

 10. Методи дослідження енергетичного обміну.

 11. Енергетична вартість поживних речовин. Раціональне харчування.

 12. Роль харчового центру у виникненні відчуття голоду.

 13. Короткотермінова і довготермінова регуляція споживання їжі.

 14. Температура тіла гомойотермних тварин.

 15. Роль механізмів теплоутворення у підтриманні температури тіла.

 16. Механізми тепловіддачі у підтриманні температури тіла. Теплопровідність тканин тіла.

 17. Холодові і теплові терморецептори. Нервова регуляція температури тіла. Гіпотермія і гіпертермія.

 18. Стрес. Фази загального адаптаційного синдрому за Сельє.

 19. Сучасна схема розвитку зального адаптаційного синдрому. Роль симпато-адреналової системи, кортизолу і ендогенних опіатів.

Схожі:

Предмет, методи І значення фізіології людини І тварин iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Сидорович М. М. –професор кафедри фізіології людини І тварин, д п н.; Запорожець О. П. – доцент кафедри фізіології людини І тварин,...
Предмет, методи І значення фізіології людини І тварин iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна директор Інституту природознавства, завідувач кафедри фізіології людини І тварин,...
Предмет, методи І значення фізіології людини І тварин iconА. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин " затверджую " Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології, анатомії і фізіології людини і тварин
Предмет, методи І значення фізіології людини І тварин iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна
Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна завідувач кафедри фізіології людини і тварин, завідувач лабораторією психофізіології,...
Предмет, методи І значення фізіології людини І тварин iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія фізіології кровообігу. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Лабораторія фізіології кровообігу має офіційні угоди про співпрацю з Інститутом фізіології нан україни ім О. О. Богомольця, Університетом...
Предмет, методи І значення фізіології людини І тварин iconО. М. Гасюк методичні розробки лабораторних занять з фізіології людини та тварин
Курс “Фізіологія людини та тварин” є фундаментальним для спеціаліста-біолога. Знання про нормальне функціонування клітин, тканин,...
Предмет, методи І значення фізіології людини І тварин iconАнотації лекцій Вікова фізіологія, її задачі і методи
Вікова фізіологія як елемент системи педагогічних наук. Предмет вікової фізіології. Значення вікової фізіології для психології і...
Предмет, методи І значення фізіології людини І тварин iconРапорт прошу затвердити зміну тематики випускних робіт 2011 – 2012 н р. студентів 4-5 курсу денної форми навчання по кафедрі фізіології людини І тварин: Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
Прошу затвердити зміну тематики випускних робіт 2011 – 2012 н р студентів 4-5 курсу денної форми навчання по кафедрі фізіології людини...
Предмет, методи І значення фізіології людини І тварин iconРапорт прошу затвердити зміну тематики випускних робіт 2011 – 2012 н р. студентів 4-5 курсу денної форми навчання факультету по кафедрі фізіології людини І тварин: Освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”
Прошу затвердити зміну тематики випускних робіт 2011 – 2012 н р студентів 4-5 курсу денної форми навчання факультету по кафедрі фізіології...
Предмет, методи І значення фізіології людини І тварин iconЗвіт про проведення науково-практичної конференції назва заходу
Культура здоров’я як предмет освіти”, присвячена 40-річчю кафедри фізіології людини І тварин. Проводиться за планом проведення науково-методичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи