Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет icon

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет
Скачати 82.78 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет
Дата10.09.2012
Розмір82.78 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Кафедра Садово-паркового господарства та екології

(назва кафедри)


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А ПРОГРАМА

дисципліни Екологічна зоологія_______________

(назва дисципліни)

для спеціальності(ей) екологія________________

форма навчання денна_______________________


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри


Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ В. В. Лєснова


Луганськ 2009Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма дисципліни
^ Екологічна зоологія

 1. ^ Назва курсу

„Екологічна зоологія”

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): екологія і охорона природного середовища.

 1. ^ Код курсу

[...]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання

1-й

 1. Семестр / семестри

2

 1. Кількість кредитів ECTS

4,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Загороднюк Ігор Володимирович – доцент кафедри СПГ та екології, доцент ентомо­логії, старший науковий співробітник, кандидат біологічних наук (2-й корпус, ауд. 457-Б, e-mail: zoozag@ukr.net)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції)

Мета курсу – ознайомлення студентів з основами зоології та різноманіттям основних систематичних груп тварин, послідовно від найпростіших до амніот; формування в них уявлення про основні етапи еволюційного розвитку тваринного світу та основи зоологічної класифікації; формування розуміння неперервності філогенезу; засвоєння основ вироблення адаптацій тварин до існування в різних середовищах.

Вивчення екологічної зоології як складової циклу професійно-орієнтованих дисциплін має сприяти формуванню уявлення про сучасне біологічне різноманіття.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)

Курс середньої школи «Зоологія» та університетський курс «Основи екології»

 1. ^ Зміст курсуЗмістовні модулі
та їхня структура


 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Основи зоологічної класифікації

8

4
4
1.2.

Типи рухи. Життєві цикли

8

4
4
1.3.

Фауна України та її зміни

6

2
2

2

1.4.

Протозої та метазої

6

4
2
1.5.

Різноманіття лофотрохозоїв

8

4
4
1.6.

Різноманіття линяючих

8

4
4Другий модуль
2.1.

Різноманіття вторинноротих

8

4
4
2.2.

Основні групи анамній

6

2
4
2.3.

Основні групи амніот

8

4
4
2.4.

Різноманіття ссавців

6

2
4загальна кількість годин

72

34
36х2

2

 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури


Основна навчальна література

 1. Догель В. А. Основные этапы филогенетического развития животного мира // Зоология беспозвоночных: Учебник для университетов / Под ред. Ю. Полянского. — Москва: Высшая школа, 1975. — 6-е изд. — С. 534–538.

 2. Крапивный А. П., Радкевич В. А., Тихонова Н. И. Краткий зоологический словарь (2-е изд., перераб. и дополн.). — Минск: Вышэйшая школа, 1990. — 240 с.

 3. Наумов Н. П., Карташев Н. Н. Зоология позвоночных: В 2-х томах. — Москва: Высшая школа, 1979. — Ч. 1: Низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы, земновод­ные. — 333 с.; Ч. 2: Пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. — 272 с.

 4. Токарский В. А., Есилевская М. А. Зоология позвоночных / Под ред. Д. А. Шабанова. — Харьков: ХГУ, 1998. — 292 с.


Додаткова навчальна література

 1. Загороднюк І. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії (довідник для семінарів з зоології, екології, та охорони природи). — Ужгород: Ліра, 2004. — 48 с.

 2. Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных (перевод с англ., в 3-х томах). — Москва: Мир, 1993. — Том 2. — 280 с.

 3. Маркевич О. П., Татарко К. I. Російсько-українсько-латинський зоологічний словник: термінологія i номенклатура. — Київ: Наукова думка, 1983. — 412 с.

 4. Мусієнко М. М., Славний П. С. Біологія. Основні поняття. — Київ: Либідь, 1995. — 96 с.

 5. Природа Украинской ССР. Животный мир / Под ред. В. А. Топачевского. — Киев: Наук. думка, 1985. — 240 с.

 6. Червона книга України. Тваринний світ / Ред. кол. М. М. Щербак (відп. ред.) та ін. — Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана. — 1994. — 464 с.

 7. Лебедєва Н. І., Домніч В. І. Методичні рекомендації до лабораторних робот зі спецкурсу “Біологія мисливських тварин”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 62 с.

 8. Эпштейн В. М. Философия систематики. Книга первая: Методология, история, системный подход / Под ред. Я. И. Старобогатова и И. К. Лисеева. — Харьков: Ранок, 1999. — 368 с.

 9. Linnaeus C. Systema naturae. Regnum animaliae. — London, 1956 (1758). — 823 p.
 1. Методи викладання

Діяльність студента:

 • слухання лекцій (перегляд презентацій);

 • виконання лабораторних завдань;

 • ведення робочого зошиту:

 • самостійна робота (виготовлення колекційного зразка).

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 40 %

 • відвідування занять 20 %

 • поточні опитування 20 %

 • самостійна робота 20 %
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу (%)

1.

Виготовлення колекційного зоологічного зразка (змонтований зразок)

15%

2.

Пояснювальна записка до зразка

5%
Усього

20%
 1. Мови викладання

Українська

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” днвз “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” інформаційний лист
На базі дз “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 17 жовтня 2013 року відбудеться IV всеукраїнська науково-практична...
Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет iconІнформаційний лист! Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дз «луганський національний університет імені тараса шевченка»
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» запрошує Вас прийняти участь у міжнародній науково-практичній конференції...
Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту України Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет iconМіністерство освіти І науки України Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Магістерська робота за спеціальністю 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет iconМіністерство освіти І науки України Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Магістерська робота за спеціальністю 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України дз «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Висновки про проходження управлінської (виробничої) практики слухача магістратури
Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет iconМіністерство освіти І науки України Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”
Тема дисертаційного дослідження: «Формування дослідницького потенціалу майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі...
Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет iconМіністерство освіти І науки україни державний заклад „луганський національний університет імені тараса шевченка”
Н 34 Науковова молодь: іноваційні підходи в освіті І науці. Збірник тез І міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. 21...
Міністерство освіти І науки україни луганський національний університет iconМіністерство освіти І науки україни луганський національний університет імені тараса шевченка кафедра
Хх ст в аспекті взаємодії загальнолюдських та національних естетичних І етичних цінностей. Головний акцент – на літературах східної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи