Http://www zhulyany net icon

Http://www zhulyany net
Скачати 83.28 Kb.
НазваHttp://www zhulyany net
Дата24.10.2012
Розмір83.28 Kb.
ТипДокументи

http://www.nau.edu.ua

http://congress.nau.edu.ua
http://www.zhulyany.net
^

Шановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у IV Всесвітньому конгресі “Авіація у XXI столітті” – “Безпека в авіації та космічні технології”, який відбудеться 21-23 вересня 2010 року в Національному авіаційному університеті (м. Київ, Україна).

Метою конгресу є аналіз глобальних тенденцій та практичних, експериментальних і теоретичних досягнень наукової спільноти в галузі безпеки авіації та космічних технологій.

Офіційні мови конгресу – англійська, російська та українська.
^

Національний авіаційний університет


Національний авіаційний університет був заснований у 1933 році. На сьогодні університет є одним із провідних вищих навчальних закладів світу, в якому проводиться підготовка фахівців для 127 країн.

В університеті створені всесвітньовідомі наукові школи в галузі аеронавігації, інформаційних технологій, комп’ютерних технологій, електроніки, електротехніки, механіки та систем діагностики.

Офіційний сайт університету: http://www.nau.edu.ua


СИМПОЗІУМИ


1. Сучасні авіаційно-космічні технології

 • Новітні технології підтримання льотної придатності авіаційної техніки;

 • Системи діагностики в аерокосмічному комплексі;

 • Міцність та ресурс літальних апаратів;

 • Аеродинаміка та безпека польотів;

 • Інтелектуальні робототехнічні вимірювальні комплекси та системи;

 • Інформаційна безпека в авіації;

 • Комп'ютерні технології.


2. Аеронавігація

 • Проблема безпеки в аеронавігації;

 • Системи зв’язку, навігації, спостереження та організація повітряного руху (CNS/ATM);

 • Радіолокаційні методи та системи;

 • Штучний інтелект, прийняття рішень та управління в аеронавігації;

 • Глобальні навігаційні супутникові системи;

 • Космічний зв’язок і спостереження;

 • Авіаційна англійська мова та безпека польотів;

 • Інтегровані системи управління та безпілотна авіація.


^ 3. Міжнародні інтеграційні процеси в аерокосмічному комплексі

 • Державна політика в сфері авіації та космонавтики;

 • Міжнародна кооперація та спеціалізація в аерокосмічному комплексі;

 • Військово-технічне міжнародне співробітництво України в сфері авіації та космонавтики;

 • Глобалізація аерокосмічної діяльності та вдосконалення міжнародно-правового забезпечення міжнародної безпеки;

 • Особливості комерціалізації науково-дослідних та технологічних розробок в аерокосмічному секторі;

 • Шляхи оптимізації інформаційно-аналітичної підтримки функціонування аерокосмічного комплексу;

 • Проблеми міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом на транспорті;

 • Захист національних інтересів у транспортній сфері;

 • Інформаційна безпека в сучасному світі.^ 4. Охорона навколишнього середовища

 • Проблеми охорони навколишнього середовища;

 • Авіаційний шум;

 • Емісія двигунів – глобальні та локальні аспекти;

 • Ризики третьої сторони;

 • Екологічна пропускна спроможність аеропортів та повітряних трас;

 • Сучасний стан авіації.


^ 5. Авіаційна хіммотологія

 • Авіаційна хіммотологія та авіапаливозабезпечення;

 • Паливнозапрвні системи і комплекси;

 • Проблеми чистоти авіаційних паливно-мастильних матеріалів і безпека польотів;

 • Протиожеледна обробка в аеропортах;

 • Нанотриботехнології.


^ 6. Економіка та управління в авіації

 • Менеджмент авіатранспортного бізнесу;

 • Організація та технології авіаційних робіт та перевезень;

 • Логістичний інженірінг транспортних послуг;

 • Економічна безпека в авіації;

 • Авіація та глобалізаційні процеси в економіці.


^ 7. Людський фактор в авіації

 • Зміст та організація психологічного забезпечення в авіатранспортній галузі;

 • Психологічна проблематика професійної підготовки фахівців з організації повітряного руху;

 • Підготовка льотних екіпажів за програмами управління екіпажними ресурсами (CRM);

 • Корпоративна культура авіакомпаній та соціокультурні чинники безпеки авіації.


^ 8. Повітряне і космічне право: міжнародні та національні проблеми безпеки

 • Проблеми адаптації національного законодавства до нормативної бази Європейського Союзу в галузі цивільної авіації;

 • Правове регулювання світового ринку космічних послуг та технологій;

 • Механізми реалізації прав людини при використанні повітряного простору.


^ 9. Додаткова професіональна освіта: проблеми та перспективи

 • Система додаткової професіональної освіти як інструмент розвитку цивільної авіації;

 • Проблеми нормативно – правового забезпечення додаткової професіональної освіти;

 • Інтеграція систем додаткової професіональної освіти; державного управління та бізнесу на засадах соціального партнерства;

 • Змістовні, методичні та організаційні компоненти додаткової професіональної освіти;

 • Компетентнісний підхід та управління якістю додаткової професіональної освіті;

 • Проблеми проектної організації підготовки фахівців з вищою освітою.


^ Школа Авіаційного Конгресу молодих учених з проблеми захисту навколишнього середовища від впливу цивільної авіації

Сесія 1 – Санітарно-захисні зони навколо аеропортів

Сесія 2 – Експлуатаційні заходи зниження впливу авіації на довкілля

Сесія 3 – Забруднення повітря/води/ґрунту навколо аеропортів

Сесія 4 – Екологічні характеристики палива, мастил та технічних рідин

Сесія 5 – Зелена авіаційна промисловість


^ МАТЕРІАЛИ КОНГРЕСУ

Доповіді конгресу будуть видані окремим збірником та записані на CD. Рукопис доповіді повинен відповідати таким вимогам:

- обсяг - повних 4 сторінки формату А4 (210 х 297 мм) з полями 20 мм з усіх боків;

- текст доповіді, анотація (до 50 слів), таблиці і рисунки становлять один об`єкт;

- текстовий редактор – Microsoft Word 97-2003 for Windows з автоматичним розставленням переносу слів, шрифт Times New Roman, кегль 12, з одинарним міжрядковим інтервалом.


^ Структура рукопису:

шифр УДК - вирівнювання по лівому краю, відступ знизу - 12 пт;

відомості про авторів - ініціали, прізвище, науковий ступінь, (в дужках організація, країна) - кегль 12, курсив, вирівнювання по правому краю, відступ знизу - 12 пт;

назва доповіді (повинна бути стислою і відповідати темі секції) – кегль 12, жирний, вирівнювання по лівому краю, відступ знизу 12 пт, всі букви великі, без переносу частин слів;

анотація - кегль 11, курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу, відступ зліва і справа – 5 мм, знизу - 12 пт, обсяг не більше 5 рядків;

текст доповіді - відступ першого рядка абзацу 10 мм, вирівнювання по ширині; підписи до рисунків, тематичні заголовки таблиць - кегль 11, вирівнювання по центру; нумерація таблиць - кегль 11, курсив, вирівнювання по правому краю; формули – вбудований редактор формул із використанням таких стилів: Text, Function, Variable, Number - Times New Roman; L.C.Greek, U.C.Greek, Symbol - Symbol; Matrix/Vector - Times New Roman, bold; розміри: Full - 12 pt, Symbol - 18 pt, Sub-Symbol - 12 pt, Subscript/Superscript - 7 pt;

висновки: назва - кегль 12, жирний, окремим розділом (відступ зверху - 12 пт, знизу - 6 пт, вирівнювання по центру) або безпосередньо в тексті. Текст - Times New Roman, кегль 12;

список літератури: назва - кегль 12, жирний, вирівнювання по центру, відступ зверху - 12 пт, знизу - 6 пт. Бібліографічні записи подаються у формі нумерованого списку - відступ зліва 5 мм, відступ першого рядка абзацу 5 мм, відступ знизу 6 пт, вирівнювання по ширині; обов’язково вказують прізвища й ініціали авторів джерел, повну назву книги, том (номер, випуск), місто видання, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок – кегль 11, прізвища й ініціали авторів джерел - курсив.

Рукописи подаються англійською мовою в одному примірнику в роздрукованому варіанті (формат А4), а також на дискеті 3,5” або CD та надсилаються на електронну адресу: aviacon@nau.edu.ua.

На дискеті або CD повинно бути записано:

- текст статті з анотацією (англійською мовою), таблицями, рисунками, списком літератури;

- файл анотації з УДК, назвою статті, відомостями про авторів - все англійською мовою.

Автори з України повинні подати також експертний висновок в одному примірнику.


Рукописи не редагуються, за науковий зміст і викладання матеріалу відповідає автор.

Контрольні дати:


Термін подання матеріалів

до 15 червня

Термін електронної реєстрації

^

до 30 червняАдреса оргкомітету


Національний авіаційний університет

пр. Космонавта Комарова, 1

03680, Україна, Київ

тел:

+38(044) 406-71-56

факс:

+38(044) 406-72-12

e-mail:

aviacon@nau.edu.ua

сайт:

http://congress.nau.edu.ua/^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНГРЕСІ:


Організаційний внесок за участь у Конгресі складає – 350$, для аспірантів – 175$ (для громадян України оплата у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на момент сплати).
^

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ КОНГРЕСУ:ПЕРЕРАХУВАННЯ У ГРИВНЯХ:

Одержувач – Національний авіаційний університет.

Код ЄДРПОУ 01132330.

Банк одержувача коштів: ГУ ДКУ у м. Києві, рахунок 31254272210064

Код банка 820019

^ Призначення платежу: “Прізвище І.П., оргвнесок за участь у конгресі «Авіація у XXI столітті», на субрахунок 712/283”.


Реєстраційна картка


Прізвище
Ім’я
Організація
Посада
Повна поштова адреса
E-mail
Телефон
Факс
Симпозіум, в якому берете участь
Назва доповіді
Додаткова інформація

Електронна реєстрація на сайті: http://congress.nau.edu.ua/indexr.php?form


Інформацію щодо замовлення та бронювання готелів можна отримати на сайті: http://www.hotels-kiev.com/

Схожі:

Http://www zhulyany net iconHttp://www zhulyany net
Целью конгресса является анализ глобальных тенденций, а также практических, экспериментальных и теоретических достижений в области...
Http://www zhulyany net iconHttp://www zhulyany net
Запрошуємо Вас взяти участь у IV всесвітньому конгресі “Авіація у XXI столітті” – “Безпека в авіації та космічні технології”, який...
Http://www zhulyany net iconHttp://www t de/index php http://www t de/index php

Http://www zhulyany net iconWww iceesd net Eesd2012

Http://www zhulyany net iconHttp://www onat edu ua
Оназ ім. О. С. Попова, та спеціалізованих вчених рад, створених в оназ ім. О. С. Попова, розміщено на веб-сайті академії
Http://www zhulyany net iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www nltu edu ua Інформація про предмет закупівлі
Качковський Олександр Петрович проректор, Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, каб. 19, (032)237-79-90, nltu@ukr net
Http://www zhulyany net iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www nltu edu ua Інформація про предмет закупівлі
Данчук Олег Тадейович- проректор, Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, каб. 19, (032)237-79-90, nltu@ukr net
Http://www zhulyany net iconДокументи
1. /podbelski_c-www.masterpc.alfaspace.net.djvu
Http://www zhulyany net iconHttp://www suem edu ua/science/newsletter Освіта сьогодні. Кар'єра завтра. Успіх завжди! Журнал «Вісник суем»
Серія: Економіка І менеджмент ” (постанова президії вак від 02. 07. 2008 р.№1-05/6), а також в інших наукових виданнях публікуються...
Http://www zhulyany net iconРазработка Web-сервиса на основе php и Mysql
На платформе Microsoft. Net или J2ee web-сервис представляет собой развитый сервер на основе wsdl (Web Service Definition Language),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи