Двнз київський національний економічний університет icon

Двнз київський національний економічний університет
Скачати 163.07 Kb.
НазваДвнз київський національний економічний університет
Дата24.03.2013
Розмір163.07 Kb.
ТипДокументи

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


імені Вадима Гетьмана»

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи

_____________А.М.Колот

«___» ____________ 2013 р.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

з дисципліни

«ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)»

напрям підготовки 6508/1

Укладачі:

завідувач кафедри Гузік Т.А., к.п.н., доцент, Щукіна Е.І., к.п.н., доцент, старший викладач Ходакевич О.Г., викладач Моруга К. О.,

Декан факультету

_____________ В.К.Хлівний

«___»_____________ 2013 р.

Завідувач кафедри

________________ Т.А.Гузік

«___»______________2013 р.


КНЕУ – 2013

 1. ^ ВСТУП

Дисципліна «Фахова іноземна мова (англійська)» (напрям підготовки 6508/1) є вибірковою і вивчається впродовж чотирьох семестрів (V, VІ, VІІ та VIII) на денній формі навчання. Навчальний матеріал кожного семестру організовано в завершений блок, який водночас є складовою структури загального курсу дисципліни.

Нижче подані методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань на навчальний семестр.

Обсяг курсу/дисципліни становить 108 годин або 3 кредитів, з яких:

лекції

практичні заняття

індивідуально-консультативні заняття

самостійна робота студентів


залік

ІІІ курс

2

52

14

40

 1. ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)»

(напрям підготовки 6508/1)

теми

Назва теми

Кількість годинЛК

ПЗ

СРС

ІКЗ

1.

Іпотечний ринок: поняття, структура. Види та умови іпотечного кредитування. (Mortgage Market: Definition, Structure. Types and Options of Mortgage Loans)

2

10

6
2.

Фондовий ринок: поняття, структура та види інструментів фондового ринку. (Stock Market: Definition,Structure and Types of Stock Market Instruments)
10

7
3.

Валютний ринок: поняття, структура, інструменти та учасники. (Foreign Exchange: Definition, Structure, Instruments and Participants.)
10

7

7

4.

Поняття фінансових інститутів, їх види та послуги.

(Financial institutions: classification and services.)
2

2
^ Банківські фінансові інституції: поняття, класифікація, послуги та інструменти. (Banking Financial Institutions: Definition, Classification, Services and Instruments.)
10

9
5.

Небанківські фінансові інституції: поняття, види, послуги та інструменти.(Non-banking Financial Institutions: Definition, Types, Services and Instruments.)
10

9

7

разом
2

52

40

14МОДУЛЬ 1

^ ТЕМАТИЧНИЙ БЛОК № 1: The Financial Markets Institutions

 1. Удосконалення навичок та умінь читання, говоріння та аудіювання за темами.

Тема №1. Mortgage Market.

 • Definition and Structure of Mortgage Market;

 • Types and Options of Mortgage Loans;

Тема №2. Stock Market.

 • Definition and Structure of Stock Market;

 • Types of Stock Market Instruments;

Тема №3. Foreign Exchange Market.

 • Definition and Structure of Foreign Exchange Market;

 • Instruments and Participants of Foreign Exchange Market.

2. Удосконалення навичок та умінь писемного мовлення: структура ділового листа, написання запиту та відповіді на запит.

3. Письмовий переклад економічної статті за фахом.

4. Індивідуальна робота: за вибором студента.

МОДУЛЬ 2

^ ТЕМАТИЧНИЙ БЛОК №2: The Financial Institutions Industry

 1. Удосконалення навичок та умінь читання, говоріння та аудіювання за темами.

Тема №4. Banking Financial Institutions.

 • Fundamentals of Financial Institutions;

 • Definition and Classification of Banking Financial Institutions;

 • Banking Services and Instruments;

Тема №5. Non-banking Financial Institutions

 • Definition and Types of Non-banking Financial Institutions;

 • Non-banking Financial Institutions Services and Instruments.

^ 2. Удосконалення навичок та умінь писемного мовлення: структура ділового листа, написання запиту та відповіді на запит.

3. Письмовий переклад економічної статті за фахом.

4. Індивідуальна робота: за вибором студента.


^ 3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема №1. Mortgage Market

 1. What is a mortgage loan?

 2. What is the structure and functions of mortgage market?

 3. Why has the mortgage market become very competitive in recent years?

 4. What options influence the mortgage loan?

 5. What influences the mortgage terms?

 6. What are the types of mortgage loans?

Тема №2. Stock Market

 1. What is the difference between a share and a stock? What does a share represent?

 2. Why do companies issue shares?

 3. What is an IPO?

 4. What are the steps of becoming a listed company? What is the underwriter’s role?

 5. In what way is equity financing different from debt financing?

 6. What are the forms of equities?

 7. What is a rights issue? When a company makes a rights issue, the share price usually goes down. Why is that?

 8. How is the stock market divided? What is the difference between a primary listing and the secondary market?

 9. What do market makers and stockbrokers do?

 10. How is stock market performance measured?

 11. What categories of shares do investors and financial journalists single out?

 12. What are the stock exchange “animals”?

Тема №3. Foreign Exchange Market

 1. What is the foreign exchange market?

 2. What is the difference between a wholesale and a retail FX markets?

 3. Enumerate the FX market participants.

 4. What are foreign exchange brokers and dealers engaged in? What do they profit from?

 5. Is the FX market helpful to central banks and treasuries? In what way?

 6. Define the foreign exchange rate. How is it quoted?

 7. When does the arbitrage opportunity occur?

 8. What is the difference between spot and forward transactions?

 9. Why is so much attention paid to hedging? What hedging instruments are used?

Тема №4. Banking Financial Institutions

1. What are banking financial institutions? Define their main types and functions.

 1. What the functions of the central bank?

 2. What types of banks are distinguished?

 3. What are the typical services provided by banks to both wholesale and retail customers?

 4. What are the main instruments of banking financial institutions?

Тема №5. Non-banking Financial Institutions

 1. What are non-banking financial institutions? Define their main types and functions.

 2. What are the main services and instruments of non-banking financial institutions?

 3. What institutions belong to the deposit ones?

 4. Define main functions of savings and loan associations, credit unions, mutual savings banks.

 5. What institutions belong to the contractual savings institutions?

 6. Contrast the main types of pension funds.

 7. Define and contrast the main types of insurance companies.

 8. What are finance companies, hedge funds, mutual funds?

 9. Enumerate the security market institutions and describe their main functions.
  1. ^ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)»

(напрям підготовки 6508/1)

теми

Назва теми

Кількість годин

Компетенції, що набуваються

Тижні

1.

Іпотечний ринок: поняття, структура. Види та умови іпотечного кредитування. (Mortgage Market: Definition, Structure. Types and Options of Mortgage Loans)

18

 • Міжособистісні навики та уміння;

 • здатність застосовувати знання на практиці;

 • здатність породжувати нові ідеї (креативність);

 • здатність продукувати чітке, логічно обґрунтоване висловлювання;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • здатність поєднувати висловлювання у чіткий, логічно організований дискурс.
I-IV

2.

Фондовий ринок: поняття, структура та види інструментів фондового ринку. (Stock Market: Definition, Structure and Types of Stock Market Instruments)

17

 • Здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • розв’язання проблем;

 • прийняття рішень;

 • планування;

 • знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.
IV-VII

3.

Валютний ринок: поняття, структура, інструменти та учасники. (Foreign Exchange: Definition, Structure, Instruments and Participants.)

24

 • Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • здатність надавати чіткі аргументи у дискусії;

 • міжособистісні навики та уміння;

 • здатність застосовувати алгоритм обробки інформації з використанням різних стратегій читання;

 • здатність породжувати нові ідеї (креативність);

 • здатність виокремлювати з автентичного тексту повну інформацію зі словником.
VIII-X

4.

Поняття фінансових інститутів, їх види та послуги.

(Financial institutions: classification and services.)

4

 • Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • здатність поєднувати висловлювання у чіткий, логічно організований дискурс;

 • взаємодія (робота в команді);

 • здатність чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями.
XI

Банківські фінансові інституції: поняття, класифікація, послуги та інструменти. (Banking Financial Institutions: Definition, Classification, Services and Instruments.)

19

 • Засвоєння основ базових знань з професії;

 • здатність до аналізу і синтезу;

 • здатність надавати чіткі аргументи щодо навчальної та професійної діяльності;

 • здатність надавати чіткі аргументи у дискусії;

 • міжособистісні навики та уміння;

 • здатність застосовувати алгоритм обробки інформації з використанням різних стратегій читання.
XII-XIV

5.

Небанківські фінансові інституції: поняття, види, послуги та інструменти.(Non-banking Financial Institutions: Definition, Types, Services and Instruments.)

26

 • Здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;

 • здатність поєднувати висловлювання у чіткий, логічно організований дискурс;

 • взаємодія (робота в команді); навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).
XV-XVII

  1. ^ ЗРАЗОК МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛНИ «ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)»

 1. Give the English equivalents for the following.

 1. надавати засоби, 2) ліквідність фінансових активів, 3) запускати у виробництво, 4) надавати позику, 5) передавати кошти від заощадників позичальникам, 6) надавати послугу розподілу ризику, 7) безстроковий депозит, 8) визначати ціни акцій, 9) ринки обміну та позабіржові ринки цінних паперів, 10) кредитна спілка.

 1. Define the following terms.

 • A loan;

 • A building society;

 • A trust company;

 • An insurance company;

 • An underwriter.

 1. Fill in the gaps with the appropriate words and word combinations.

1. The basic function of financial markets is to _______ funds from savers who have an excess of _______ to spenders who have a _______ of funds.

2. In direct finance, borrowers __________ funds directly from lenders in financial markets by selling them securities (also called financial ________ ), which are claims on the borrower’s future income or assets.

3. The ability of the financial system to provide risk ________ makes savers more willing to buy stocks, bonds, and other __________ assets.

4. The advantage of holding _______ is that equity holders benefit directly from any increases in the corporation’s profitability or asset value because equities confer ownership rights on the equity holders.

5. An important financial _______ that assists in the initial sale of securities in the primary market is the ______ bank.

 1. Translate the sentences into English.

 1. Добре знайомий приклад фінансового інструменту - позичка на придбання автомобіля, яка для вас є зобов’язанням (ви винні банку гроші) і активом для банку (він володіє правом отримати від вас майбутні платежі).

 2. Домогосподарства також більшу частину потрібних їм коштів позичають у фінансових інститутах.

 3. Фінансові посередники – це інститути, які позичають кошти у заощадників і дають їх у позичку позичальникам, надаючи при цьому послуги зменшення ризику, забезпечення ліквідності та інформаційні послуги.

 4. У певні періоди життя кожна людина стає позичальником, витрачаючи більше, ніж володіє у даний момент.

 5. Більшість людей, які виступають у ролі позичальників, беруть позички у фінансових інститутах – головних гравців фінансової системи.

 1. Answer the question.

Why might you prefer to lend money to individuals and businesses in your city through a local bank rather than directly?


^ 6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ «ФАХОВА ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)»

(для підсумкового контролю у формі заліку)

Денна форма навчання

№ теми

Назва теми

Форми самостійної роботи студента

Макс. кільк-ть балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

Змістовий модуль № 1

Тема

№ 1

Іпотечний ринок: поняття, структура. Види та умови іпотек-ного кредитування. (Mortgage Market: Definition, Structure. Types and Options of Mortgage Loans)

-Порівняльний аналіз видів іпотечних кредитів та умов іпотечного кредитування, обговорення, складання загальної таблиці.

-Підготовка рольової гри за темою: «Отримання іпотечного кредиту»

-Підготовка та презентація інтелект-карти: «Іпотечний ринок».

-Підготовка інформаційного міні-повідомлення за темою «Іпотечний ринок України»

-Ознайомлення зі структурою ділових листів, підготовка до їх написання.

12

Тема

№ 2

Фондовий ринок: поняття структура та види інструментів фондового ринку . (Stock Market: Definition,Structure and Types of Stock Market Instruments)

-Підготовка до дискусії: «Особливості діяльності учасників фондового ринку».

-Підготовка інформаційного міні-повідомлення за темою «Фондовий ринок України»

-Підготовка до евристичної бесіди за темою «Фондовий ринок».

-Операційна гра «Написання листа-запиту та відповіді на запит».

12

Тема

№ 3

Валютний ринок: поняття, структура, інструменти та учасники. (Foreign Exchange: Definition, Structure, Instruments and Participants.)

-Підготовка інформаційного міні-повідомлення за темою «Валютний ринок»

-Робота в малих групах щодо теми: «Інструменти валютного ринку» (складання демонстративної таблиці та підготовка до обговорення)

-Підготовка до колоквіуму за темою «Валютний ринок»

-Переклад статті за фахом

-Підготовка до написання модульної контрольної роботи.

17

Змістовий модуль № 2

Тема

№ 4

Банківські фінансові інституції: поняття, класифікація, послуги та інструменти. (Banking Financial Institutions: Definition, Classification, Services and Instruments.)

-Підготовка доповіді за темою «Банківська система України» на міні-конференцію

-Робота в малих групах щодо теми: «Банківські послуги та інструменти»

-Підготовка та презентація інтелект-карти: «Банківські фінансові інституції»

- Підготовка до анотування статті за фахом

12

Тема

№ 5

Небанківські фінансові інституції: поняття, види, послуги та інструменти.(Non-banking Financial Institutions: Definition, Types, Services and Instruments.)

-Підготовка інформаційного міні-повідомлення за темою «Небанківські фінансові установи України»

-Порівняльний аналіз небанківських фінансових установ депозитного, контрактного та інвестиційного типів, обговорення, складання загальної таблиці.

-Підготовка та презентація інтелект-карти: «Небанківські фінансові установи».

-Переклад статті за фахом

-Підготовка до написання модульної контрольної роботи.

17

Разом балів за роботу на практичних заняттях

70

За виконання модульних (контрольних) завдань
Модуль № 1

Написання модульної контрольної роботи

10

Модуль № 2

Написання модульної контрольної роботи

10

Разом балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає одне завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний огляд наукових публікацій щодо сучасного стану фінансових ринків України (реферат)

10

2. Підготовка усного повідомлення та дискусійних питань на тему «Процедура проведення первинного розміщення акцій»

10

3. Підготовка презентації на тему «Аналіз динаміки змін структури капіталу компанії» (на реальних прикладах)

10

Разом балів за виконання індивідуальних завдань

10

Всього балів за СРС

100^ 7.ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З НАУКИ (ДИСЦИПЛІНИ).


Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточно-модульного контролю. Об’єктами контролю при оцінюванні поточної успішності студентів є рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції з таких видів мовленнєвої діяльності як говоріння, читання, письмо, аудіювання, а також виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи, зазначених у карті самостійної роботи студента. Кількість об’єктів поточного контролю залежить від змісту програмного матеріалу та кількості модулів у навчальному семестрі. Згідно робочого навчального плану дисципліни у VI семестрі програмний матеріал поділяється на 2 модулі.

Поточна успішність студентів у процесі вивчення дисципліни оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів: за систематичність і активність роботи на практичних заняттях – 0-70, виконання модульних контрольних робіт – 0-10 (х2), виконання індивідуальних завдань – 0-10 балів.

У разі невиконання певних завдань ПМК з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього практичного заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Підсумковий бал за результатами ПМК оформлюється під час останнього практичного заняття VI семестру.

^ СПИСОК ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. A.Ashley. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. New edition.

 2. Evan Frendo, Sean Malahey. English for Accounting, – Oxford University Press, 2007.

 3. F.Mishkin, S.Eakins. Financial Markets and Institutions. –Pearson, Addicon Wesley, 2006.

 4. Ian Mackenzie. Professional English in Use. Finance. – Cambridge University press, 2006. – 140 p.

 5. Ian McKenzie. English For the Financial Sector. – Cambridge Professional English, 2009.

 6. Julie Pratten. Absolute Financial English. – Delta Publishing, 2007.

 7. Marion Grussendorf. English for presentations. – Oxford University Press, 2008.

 8. Michael A. Pyle, Mary Ellen Munos Cliffs TOEFL Preparation Guide. – Софинта, 1991. – 481с.

 9. Richard Clark, David Baker. Finance. – Oxford University Press, 2011.

 10. Virginia Evans. Successful Writing. – Express Publishing, 2004.

 11. Кинг Ф.У., Д.Энн Кри “Коммерческая корреспонденция на английском языке”. – М.: Астрель, 2007. – 301с.

 12. Навчально-методичні розробки кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету КНЕУ ім. Гетьмана (укладачі: Д.В.Кузьменко, Ю.М.Мендрух, К.О.Моруга, О.Г.Ходакевич)

 13. Основи письма англійською мовою: Уклад.: Н.М.Голуб, Н.А.Шамхалова, І.М.Машкова: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2007. – 760 с.

 14. Письменная О.А. Английский для офиса: Учеб. Пособие. – К:ООО «ИП Логос», 2004. – 224 с.

 15. Слухай та говори англійською мовою: Посібник з аудіювання для студентів/ Уклад. Р.А.Гаращенко, Н.А.Мовчанюк. – К.: КНЕУ, 2003. – 98 с.

 16. Шамхалова Н.А. Сучасна ділова англійська мова: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 164с.

Схожі:

Двнз київський національний економічний університет iconПоложення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет) є дорадчим...
Двнз київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ)
Двнз київський національний економічний університет iconКиївський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі банківських інвестицій двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Двнз київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі маркетингу двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти...
Двнз київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Роботу виконано на кафедрі менеджменту у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Двнз київський національний економічний університет iconДвнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» андрійчук федір юрійович
Робота виконана на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Двнз київський національний економічний університет iconПрийом іноземців та осіб без громадянства у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток 8 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Двнз київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз «Київський національний економічний університет...
Двнз київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Дисертаційна робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Двнз київський національний економічний університет iconВойчак Анатолій Володимирович, двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри маркетингу Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович
Роботу виконано у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти І науки України,...
Двнз київський національний економічний університет iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи