Звіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології icon

Звіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології
Скачати 164.85 Kb.
НазваЗвіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології
Дата17.09.2012
Розмір164.85 Kb.
ТипЗвітЗВІТ

про науково-дослідну роботу за 2002 р.

кафедри фізичної географії та геології


ТЕМА КАФЕДРАЛЬНОЇ НДР: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”.

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: 4-й квартал 2002 року.

ТИП РОБОТИ: прикладна, з елементами теорії надзвичайних ситуацій.

Напрямок дослідження: кафедральна НДР має чітку регіональну та прикладну геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають природничі та техногенні геосистеми території м.Кривого Рогу), теоретичні розробки стосуються розробки концепції надзвичайних ситуацій і методики їх вивчення..

^ Актуальність дослідження: кафедральна НДР для Криворізького регіону має значний соціально-екологічний інтерес. Тема виконується за замовленням Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста Кривого Рогу (начальник С.І.Жупінас, лист замовлення №239 від 20.07.1999 р.). Актуальність полягає у виявленні районів можливого виникнення НС різного походження, їх картографування та прогнозній екологічній оцінці. На 01.01.2000 р. подібного в місті не проводилося ніким, а наяність карт можливих НС дасть змогу покращити роботи міського Управління з питань надзвичайних ситуацій, зробити її більш точною і швидкою.

^ Етап виконання кафедральної НДР. Упродовж 2002 р. виконаний 3 етап роботи. Назва і зміст етапу: “Аналіз просторової структури та екологічне прогнозування НС гідрологічного та суспільного походження”. За темою дослідження виконується уперше. При цьому реалізовані наступні завдання: системний аналіз НС гідрологічного та суспільного походження, їх картографування, прогнозна оцінка можливого виникнення цих НС в межах м.Кривого Рогу. Основними методами досліджень при цьому були польові (експедиційний, картографування, описовий, районування тощо), оціночний, прогнозний, моделювання та ін.

^ Теоретичні та практичні результати дослідження:

  1. Розроблені схеми районування території м. Кривого Рогу та відповідні карти з легендою, де зображені місця з можливим проявом НС гідрологічного та суспільного походження;

  2. Розроблена класифікація цих типів НС для території Кривбасу;

  3. Даний екологічний прогноз можливого виникнення досліджених НС гідрологічного та суспільного генезису.

^ Апробація результатів здійснювалась під час вузівської конференції викладачів, а також на Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях.

Форма результатів дослідження. За підсумками ІІІ-ІV-го етапів опубліковано 8 статей (обсягом 1,70 умов. друк. арк.).

^ Участь у наукових форумах. На протязі року викладачі кафедри брали участь у 5-и наукових конференціях:

  1. Проблеми фундаментальної екології (Кривий Ріг, 2002).

  2. Регіональні екологічні проблеми (Київ, 2002).

  3. Теорія і практика регіонального географічного краєзнавства (Тернопіль, 2002).

  4. Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-змінених територіях (Кривий Ріг, 2002).

  5. Проблеми експериментальної еніології (Львів, 2002).

З них 1 і 5 конференції були Міжнародними.

Обговорення і затвердження результатів НДР. Підсумки обговорені і затверджені на засіданні кафедри 21.11.2002 р., протокол № 3.

Впровадження результатів. Результати дослідження впроваджені в лекційні і практичні курси з дисциплін “Геоекологія” (IV курс ГОЕ і V курс ІГ – викладач Казаков В.Л.), “Екологічні проблеми України” (V курс ІГ – викладач Ярков С.В.). Можливе застосування результатів: при читанні курсу “Безпека життєдіяльності” по секції валеології кафедри зоології, також у роботі Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м.Кривого Рогую.

НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО. Наукові зв’язки та співробітництво викладачами кафедри здійснювалися на основі особистих наукових контактів – з науковцями Київського Національного університету ім.Т.Шевченка, Інститута Географії НАН України, Дніпропетровського національного університету, Українського географічного товариства, Харківського національного університету, Національного екологічного центру України, а також під час наукових конференцій (наведені вище). Результати співробітництва – обмін науковою та організаційною інформацією. У поточному році викладач кафедри Казаков В.Л. був залучений як рецензент автореферату дисертації з фізичної географії Скрипника Я.І., що захищався при Чернівецькому національному університеті.

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. Подібного співробітництва і наукового стажування за кордоном по кафедрі не було. Також відсутні публікації в іноземних виданнях, участі у Міжнародних програмах викдачі кафедри не брали, іноземних викладачів не приймали. Основною формою міжнародного співробітництва була участь у наукових Міжнародних конференціях (“Проблеми експериментальної еніології”, Львів, 2002; “Проблеми фундаментальної екології”, Кривий Ріг, 2002). Висловлені наступні пропозиції щодо покращення міжнародного співробітництва: 1)вдосконалення системи інформування кафедр про міжнародні заходи, що проводяться в Україні та за рубежем; 2)укріплювати зв’язки з Міжнародними фондами з метою покращення фінансування науково-педагогічної діяльності; 3)здійснювати фінансування міжнародних відряджень викладачів.

НДР СТУДЕНТІВ. На кафедрі діє 1 географічний гурток (задіяні студенти молодших – І-ІІІ курсів) і 1 проблемна група (студенти ІV-V курсів). У роботі гуртка бере участь 57 студентів, у роботу проблемної групи – 19 студентів. Студенти Товстоляк Т.І., Багнюк Г.М., Гноєва В.В. брали участь у Всекраїнських наукових конференціях. На підсумкову конференцію нашого педуніверситету по кафедрі було представлено 4 доповіді (студенти Манаєнкова І., Товстоляк Т., Хайко О., Левченко В.

За поточний рік студнтами опубліковано 3 роботи (статті в збірниках наукових праць): Багнюк Г. (керівник – доц. Шипунова В.О.), Товстоляк Т. (керівник – доц. Казаков В.Л.), Гноєва В. (керівник – доц. Казаков В.Л.). Від кафедри студенти у конкурсах наукових робіт участі не брали. На Всеукраїнській предметній олімпіаді з географії від кафедри були студенти V курсу Манаєнкова І., Медвєдєва Г., але вони не змогли вибороти почесних місць. Серед вузівських предметних олімпіад серед студентів переможцями стали: (із фізичної географії), (з фізичної географії материків і океанів).

За поточний рік по кафедрі підготовлено 3 дипломні роботи, які захищені на “відмінно” (студенти Манаєнкова І., Товстоляк Т., Хайко О.). В межах кафедральної теми участі студенти не брали. Для формування основ науково-дослідної діяльностями студентам по кафедрі читаються 4 спецкурси: “Основи наукових досліджень з географії” (Казаков В.Л.), “Методи фізико-географічних досліджень” (Завальнюк О.Й.), “Історія та методологія географічної науки” (Казаков В.Л.), “Теоретичні проблеми сучасної географії” (Казаков В.Л.), а також на це націлена робота географічного гуртка та проблемної групи, реалізується відкритий захист курсових робіт перед кафедральною комісією на ІІ курсі. Студентами власні наукові досягнення популяризували на наукових конференціях, у статтях, виступах на засіданнях географічного гуртка та семінарах пробленої групи. Студентських конференцій по кафедрі у 2002 році не проводилось. Серед викладачів найбільш ефективно та результативно керують студентською науковою роботою доценти Шипунова В.О. та Казаков В.Л.

НАУКОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ. У складі кафедри працювало 8 чоловік: 3 кандидати – географічних (доценти Шипунова В.О., Казаков В.Л.) і геологічних (доцент Калініченко О.О.) наук, 1 старший викладач (Булгакова Г.В.), 3 асистенти (Завальнюк О.Й., Ярков С.В., Провоженко М.А.), 1 викладач-стажист (Манаєнкова І.О. з 1 вересня 2002 р.). Збільшення відсотка кандидатів наук не відбулося, що можна оцінити як не виконання по кафедрі затверджених планів підготовки кандидатських дисертацій на 2002 р. Науковий потенціал кафедри використовується для викладання, проведення індивідуальної або кафедральної науково-дослідної роботи, підготовки посібників, керування науково-дослідною роботою студентів, підготовки дисертацій.


ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ. На протязі року над кандидатськими дисертаціями працювали Ярков В.С., Завальнюк О.Й, Провоженко М.А.. Захисту кандидатських і докторських дисертацій по кафедрі не було. Основними проблемами, що стоять на перешкоді завершальної підготовки та захисту дисертацій є: 1)відсутність необхідних коштів, необхідних для підготовки і опублікуванню автореферату та для самого захисту (Ярков С.В., Завальнюк О.Й., Провоженко М.А.); 2)необхідність складення картографічного матеріалу в електронному варіанті для захисту (Завальнюк О.Й.); 3)підготовка необхідної кількості публікацій (Завальнюк О.Й., Ярков С.В.). В аспірантурі та докторантурі ніхто не навчався.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. У поточному році стажування викладачів з відривом від викладання не було. На кафедрі упродовж року відпрацбовані такі форми підвищення кваліфікації – взаємовідвідування занятть викладачів кафедри, робота під час кафедрального науково-методичного семінару.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ І НАУКОВОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ. За звітний рік загалом опубліковано 14 наукових і науково-методичних праць, загальним обсягом 5,35 умов. друк. арк. Серед найбільш значних публікацій є науково-методичний посібник “Навчальна польова практика з гідрології” (автор – доц. Казаков В.Л.). Найбільш плідно упродовж року працював доц. Казаков В.Л. (9 публікацій загальним обсягом 3,60 ум. друк. арк.), серед студентів – студентака V курсу Багнюк Г., яких можна рекомендувати для заохочення. План обсягу намічених робіт на 2002 рік виконаний: 1)по кафедральній темі заплановано 9 робіт (1,7 ум. друк. арк.) – виконано 8 робіт (1,7 ум. друк. арк.); 2)загалом публікацій по кафедрі заплановано 16 робіт (2,7 ум. друк. арк.) – виконано 14 робіт (5,35 ум. друк. арк.). Отже, за загальним обсягом план навіть перевиконаний на 1,63 ум. друк. рак.


^ КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ СТАН ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

кафедри фізичної географії та геології у 2002 році


Усього

Докторів наук

Професорів

Кандидатів наук

Доцентів

Кількість викладачів пенсійного віку

8

-

-

3

3

-^

ПУБЛІКАЦІЇ за 2002 р.


кафедри фізичної географії та геології


Загальний обсяг видань / умов. друк. аркуш.

Із загальної кількості видань

Моно-

графії

Підручники

Навчально-методичні посібники

Методичні реко-менда-ції

Збірни-ки науко-вих праць

Статті та тези в наукових збірниках і журналах

Всього

Для вищ.шк.

Всього

У фахо-вих видан-нях

Всьо-го

Для вищ.шк.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14/5,35

-

-

-

1

1

-

-

13

2СПИСОК


наукових та науково-методичних праць у ^ 2002 р

кафедри фізичної географії та геології

Автор


Назва роботи

Ха

рак

тер робо

ти

Вихідні дані

Обсяг

Співавтор

(ри)

1

2

3

4

5

6

Казаков В.Л.

Особливості надзвичайних ситуацій у гірничо-промислових регіонах (Стаття)

друк

Регіональні екологічні проблеми. Зб. наук. праць. – К.: КНУ, ВГЛ «Обрії», 2002. – с. 149-151.

0,20

0,15

Шипунова В.О.

Казаков В.Л.

Навчальна польова практика з гідрології (Науково-методичний посібник)

друк

Кривий Ріг: КДПУ, 2002. – 61 с.

2,50

-

Казаков В.Л.

Основні проблеми антропогенного ландшафтознавства (Стаття)

друк

Проблеми фундаментальної екології. Збір. наук. праць. – Кривий Ріг: ІВІ, 2002. – с. 17-22.

0,20

-

Казаков В.Л.

Виникнення надзвичайних ситуацій під впливом гірничо-металургійних підприємств на Криворіжжі

(Стаття)

друк

Проблеми фундаментальної екології. Збір. наук. праць. – Кривий Ріг: ІВІ, 2002. – с. 42-45.

0,15

0,10

Шипунова В.О.

Казаков В.Л.

Провальний рельєф як елемент екологічної інфраструктури міста

(Стаття)

друк

Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-змінених територіях. Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: ІВІ, 2002. – с. 124-126.

0,15

-

Казаков В.Л.

Принципи, методика і реалізація ландшафтно-екологічного районування (Стаття)

друк

Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-змінених територіях. Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: ІВІ, 2002. – с. 126-129.

0,15

0,12

Товстоляк Т.І.

Казаков В.Л.

Надзвичайні ситуації на поверхневих водних геосистемах Кривбасу

(Стаття)

друк

Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-змінених територіях. Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: ІВІ, 2002. – с. 129-132.

0,15

0,10

Шипунова В.О.

Казаков В.Л.

Вивчення надзвичайних ситуацій регіону – один з напрямів прикладних еколого-краєзнавчих досліджень

(Стаття)

друк

Теорія і практика регіонального географічного краєзнавства. Зб. наук. праць. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – с. 59-64.

0,25

0,20

Шипунова В.О.

Казаков В.Л.

Природничо-господарське районування Криворіжжя

(Стаття)

друк

Теорія і практика регіонального географічного краєзнавства. Зб. наук. праць. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – с. 111-115.

0,20

0,15

Гноєва В.В.

Калініченко О.О.

Биолокационные исследования антропогенной экосистемы Кривбасса

(Стаття)

друк

Експериментальна еніологія. Зб. наук. праць. – Львів: Світло, 2002. – с. 134-138.

0,25

0,15

Золотарьова Л.Й.

Калініченко О.О.

Комплексні геолого-геофізичні дослідження техногенезу геологічного середовища

(Стаття)

друк

Геологічне середовище антропогенної екосистеми. Деякі чинники техногенезу. Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: Октан-Принт, Кривий Ріг, 2002. – с. 63-72.

0,40

0,30

Золотарьова Л.Й.

Ярков С.В.

Рослинність Криворіжжя та її дослідники

(Стаття)

друк

Теорія і практика регіонального географічного краєзнавства. Зб. наук. праць. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – с. 45-54.

0,35

-

Шипунова В.О.

Особливості надзвичайних ситуацій у гірничо-промислових регіонах (Стаття)

друк

Регіональні екологічні проблеми. Зб. наук. праць. – К.: КНУ, ВГЛ «Обрії», 2002. – с. 149-151.

0,20

0,05

Казаков В.Л.

Шипунова В.О.

Виникнення надзвичайних ситуацій під впливом гірничо-металургійних підприємств на Криворіжжі

(Стаття)

друк

Проблеми фундаментальної екології. Збір. наук. праць. – Кривий Ріг: ІВІ, 2002. – с. 42-45.

0,15

0,05

Казаков В.Л.

Шипунова В.О.

Надзвичайні ситуації на поверхневих водних геосистемах Кривбасу

(Стаття)

друк

Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно-змінених територіях. Зб. наук. праць. – Кривий Ріг: ІВІ, 2002. – с. 129-132.

0,15

0,05

Казаков В.Л.

Шипунова В.О.

Вивчення надзвичайних ситуацій регіону – один з напрямів прикладних еколого-краєзнавчих досліджень

(Стаття)

друк

Теорія і практика регіонального географічного краєзнавства. Зб. наук. праць. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – с. 59-64.

0,25

0,05

Казаков В.Л.

Булгакова Г.В.

(Стаття)

друк

Теорія і практика регіонального географічного краєзнавства. Зб. наук. праць. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – с. 129-132.

0,20

0,10

Манаєнкова І.О.

Завальнюк О.Й.

(Стаття)

друк

Теорія і практика регіонального географічного краєзнавства. Зб. наук. праць. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – с. 118-123.

0,20

-

Манаєнкова І.О.

(Стаття)

друк

Теорія і практика регіонального географічного краєзнавства. Зб. наук. праць. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – с. 129-132.

0,20

0,10

Булгакова Г.В.^

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ за 2002 р.


по кафедрі фізичної географії та геології


Кафед-ра

Кіль-кість допо-відей на Всеук-раїнс. конфе-ренціях

Участь у вис-тав-ках

Кіль-кість науко-вих гуртків

Кіль-кість студен-тів у науко-вих гурт-ках

Кількіс-ть авторських. свідоцтв

Кіль-кість вико-наних дип-лом-них робіт

Кількіс-ть пуб-ліка-цій

Участь у Всеукр. конкурсах

Участь у Всеукр. олімпіадах

Всього по-дано

Відз-наче-но наго-рода-ми

Всього

Відз-наче-но наго-рода-ми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фізич-ної геогра-фії та геоло-гії

3

-

1

57

-

3

3

-

-

2

-

Схожі:

Звіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології iconЗвіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік
...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2001 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2005 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 200 6 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Калініченко О. О., кандидат геолого-мінералогічних наук, ст викладач кафедри фізичної географії та геології
Звіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Шипунова В. О., кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та геології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи