Звіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" icon

Звіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Скачати 175.13 Kb.
НазваЗвіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Дата17.09.2012
Розмір175.13 Kb.
ТипЗвіта
ЗВІТ

про науково-дослідну роботу за 2003 р.

кафедри фізичної географії та геології


ТЕМА КАФЕДРАЛЬНОЇ НДР: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону”.

ПРОТОКОЛ І ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ: тема затверджена 19.12.2002 р., протокл № 4.

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: 4-й квартал 2007 року.

ТИП РОБОТИ: прикладна, краєзнавчо-регіональна, теоретична.

Напрямок дослідження: кафедральна НДР має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають природничі та техногенні геосистеми території м.Кривого Рогу), теоретичні розробки стосуються розробки концепції техногенезу в староосвоєних промислових регіонах.

^ Актуальність дослідження: кафедральна НДР для Криворізького регіону має значний соціально-екологічний інтерес. Актуальність полягає в необхідністі проведення ретельного дослідження сучасних природничих і суспільних геосистем на території Криворіжжя, які за багатьма напрямами є недослідженими або вивчені неповно, або наукові відомості про них є застарілими. Тема має значення для більш широкого застосування краєзнавчих матеріалів при викладанні географічних дисциплін у вузі та в середній школі. Для реалізації поставленої мети розроблені такі завдання: 1)аналіз дослідженості природи краю; 2)системний аналіз геокомпонентного складу техногенних і суспільних ландшафтів; 3)дослідження структури і функціонування геокомпонентів; 4)систематизація інформації про організацію геокомпонентів ландшафтів. До останнього подібне в місті проводилося обмежено й епізодично – була відсуьтня чітка стратегія вивчення приоди рідного краю в географічному смислі. Потреба в краєзнавчих матеріалах в школах міста й районних центрах краєзнавства й туризму учнівської молоді справді велика.

^ Етап виконання кафедральної НДР. Упродовж 2003 р. виконаний 1 етап роботи. Назва і зміст етапу: “Вивчення геокомпонентного складу та системної організації сучасних ландшафтних геосистем Криворіжжя”. За темою дослідження виконується уперше. При цьому реалізовані наступні завдання: 1)проаналізований геологічний компонент карстових ландшафтів півдня Кривбасу; 2)дана оцінка техногенезу в ландшафтах регіону; 3)обгрунтована парадигма заповідної справи на індустріально-урбанізованих територіях; 4)розроблена програма моніторингу екостану повітря й вод, грунтів; 5)проведений факторіальний аналіз екології житла; 6)визначений зміст соціально-географічних процесів в старопромислових регіонах (на прикладі Кривбасу). Основними методами досліджень при цьому були польові (експедиційний, картографування, описовий, районування тощо), оціночний, прогнозний, моделювання та ін.

^ Теоретичні та практичні результати дослідження:

  1. Розроблена картосхема районування антропогенних ландшафтів території Саксаганського району м.Кривого Рогу; визначені проблеми, підходи та принципи вивчення технокомпоненту ландшафту; описаний генезис і структура провального техногенного рельєфу Кривбасу; дана оцінка техногенезу рельєфу в геологічному середовищі Криворіжжя (автор Казаков В.Л.);

  2. Описаний район карстопрояву в районі селища Рхманівка, дана оцінка карстовим процесам в цьому районі міста (автор – Калініченко О.О., Шипунова В.О.);

  3. Обгрунтовані новітні принципи заповідної справи (автори – Казакова Т.А., Казаков В.Л.;

  4. Визначені фактори екології житла та основні показники його характеристики (автор – Манаєнкова І.О.);

  5. Визначені загальна система і методика моніторингу за якістю вод та атмосферного повітря, виявлені джерела забруднення поверхневих вод, встановлена залежність між життєдіяльністю рослинного покриву техногенних ландшафтів та забрудненням грунтів (автор – Ярков С.В.);

  6. Виділений зміст соціально-географічних процесів на території Криворіжжя (автор – Завальнюк О.Й.).

^ Апробація результатів здійснювалась під час вузівської конференції викладачів, а також на Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях (наведені нижче).

^ Форма результатів дослідження. За підсумками І-го етапу опубліковано 11 статей і тез (обсягом 2,32 умов. друк. арк.), і 1 монографія (в співавторстві – 0,6 умов. друк. арк.).

^ Участь у наукових форумах. На протязі року всі викладачі кафедри брали участь у наукових конференціях:

  1. Проблеми екології та екол. освіти (Кр. Ріг, 2003) – всі викладачі, окрім Яркова С.В.

  2. Проблеми та перспективи розвитку соціальної та економічної географії в Україні (Київ, 2003) – викладачі Завальнюк О.Й., Манаєнкова І.О.

  3. Феномен ландшафту: частини – ціле – все (Київ, 2003) – викладач Казаков В.Л.

  4. Регіональні проблеми природокористування та охорона рослинного та тваринного світу (Кривий Ріг, 2003) – викладачі Ярков С.В., Завальнюк О.Й.

З них 1 і 3 конференції були Міжнародними.

Обговорення і затвердження результатів НДР. Підсумки обговорені і затверджені на засіданні кафедри 24.11.2003 р., протокол № 3.

Впровадження результатів. Результати дослідження впроваджені в лекційні і практичні курси з дисциплін “Геоекологія” (IV курс ГОЕ і V курс ІГ – викладач Казаков В.Л.), “Екологічні проблеми України” (V курс ІГ – викладач Ярков С.В.), “Географія Дніпропетровської області” (V курс ІГ, ГОЕ – викладач Манаєнкова І.О.), “Фізична географія України” (ІV курс ІГ, ГОЕ – викладач Ярков С.В.), а також курсів “Геологія”, “Геоморфологія”. Можливе застосування результатів: при читанні курсу “Безпека життєдіяльності” (за матеріалами Манаєнкової І.О.) по секції валеології кафедри зоології.

НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО. Наукові зв’язки та співробітництво викладачами кафедри здійснювалися на основі особистих наукових контактів – з науковцями Київського Національного університету ім.Т.Шевченка, Інститута Географії НАН України, Дніпропетровського національного університету, Українського географічного товариства, Харківського національного університету, Національного екологічного центру України, а також під час наукових конференцій (наведені вище). Результати співробітництва – обмін науковою та організаційною інформацією. У поточному році викладач кафедри Казаков В.Л. був залучений як рецензент автореферату дисертації з фізичної географії Довгаль Л.І., що захищалась при Харківському національному університеті.

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. Подібного співробітництва і наукового стажування за кордоном по кафедрі не було. Також відсутні публікації в іноземних виданнях, участі у Міжнародних програмах викдачі кафедри не брали, іноземних викладачів не приймали. Основною формою міжнародного співробітництва була участь у наукових Міжнародних конференціях (“Феномен ландшафту: частини – ціле – все”, Київ, 2003; “Проблеми фундаментальної екології”, Кривий Ріг, 2003). Висловлені наступні пропозиції щодо покращення міжнародного співробітництва: 1)вдосконалення системи інформування кафедр про міжнародні заходи, що проводяться в Україні та за рубежем; 2)укріплювати зв’язки з Міжнародними фондами з метою покращення фінансування науково-педагогічної діяльності.

НДР СТУДЕНТІВ. На кафедрі діє 1 географічний гурток (задіяні студенти молодших – І-ІІІ курсів) і 1 проблемна група (студенти ІV-V курсів). У роботі гуртка бере участь 45 студентів, у роботу проблемної групи – 22 студенти. Студенти Головко В.А., Багнюк Г.М., Гноєва В.В., Дуднік Н.Ю. брали участь у Всекраїнській науковій конференції (інформація в додатках). На підсумкову конференцію нашого педуніверситету по кафедрі було представлено 6 доповідей (студенти Шаповал Л., Касумян І., Волкова Л., Гноєва В., Тищенко Т., Багнюк Г.)

За поточний рік сумісно з викладачами кафедри студентами опубліковано 5 робіт (статті і тези в збірниках наукових праць): Багнюк Г. (керівник – ст. викл. Ярков С.В.), Задорожня Г. (керівник – доц. Казаков В.Л.), Гноєва В. (керівник – ст. викл. Ярков С.В.), Діднік Н. (керівник – ас. Завальнюк О.Й.), Головко В. (керівник – ст. викл. Ярков С.В.). Від кафедри студенти у конкурсах наукових робіт участі не брали. На Всеукраїнській предметній олімпіаді з географії від кафедри були студенти V курсу Дуднік Н., Багнюк Г., але вони не вибороли почесних місць. Серед вузівських предметних олімпіад серед студентів переможцями стали: Маханько І. (ГОЕ-2001-1), Пацюк В. (ГОЕ-2001-1), Касумян І. (ГОЕ-2001-1) – із фізичної географії, Козлова В. (ГОЕ-2000-1), Коржов М. (ГОЕ-2000-2), Дуницька Ю. (ГОЕ-2000-1) – з фізичної географії материків і океанів.

За поточний рік по кафедрі підготовлено 5 дипломних робіт, які захищені на “відмінно” (студенти Шаповал Л., Тищенко Т., Волкова Л., Гноєва В.,. Багнюк Г.). В межах кафедральної теми брали участь ті студенти, які готували дипломні роботи та готували наукові публікації до Всеукраїнських конференцій (Задорожна Г., Шаповал Л., Тищенко Т., Волкова Л., Гноєва В.,. Багнюк Г., Головко В.). Для формування основ науково-дослідної діяльностями студентам по кафедрі читаються 4 спецкурси: “Основи наукових досліджень з географії” (Казаков В.Л.), “Методи фізико-географічних досліджень” (Завальнюк О.Й.), “Історія та методологія географічної науки” (Казаков В.Л.), “Теоретичні проблеми сучасної географії” (Казаков В.Л.), а також на це націлена робота географічного гуртка та проблемної групи, реалізується відкритий захист курсових робіт перед кафедральною комісією на ІІ курсі. Студентами власні наукові досягнення популяризували на наукових конференціях, у статтях, виступах на засіданнях географічного гуртка та семінарах пробленої групи. Студентських конференцій по кафедрі у 2003 році не проводилось. Серед викладачів найбільш ефективно та результативно керують студентською науковою роботою доценти Шипунова В.О. та Казаков В.Л., ст. викладач Ярков С.В.

НАУКОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ. У складі кафедри працює 9 чоловік: 1 доктор геологічних наук – професор Паранько І.С., 3 кандидати – географічних (доценти Шипунова В.О., Казаков В.Л.) і геологічних (доцент Калініченко О.О.) наук, 1 старший викладач (Ярков С.В.), 4 асистенти (Завальнюк О.Й., Провоженко М.А., Казакова Т.А., Манаєнкова І.О.). Збільшення відсотка кандидатів наук не відбулося, що можна оцінити як не виконання по кафедрі затверджених планів підготовки кандидатських дисертацій на 2003 р. Науковий потенціал кафедри використовується для викладання, проведення індивідуальної або кафедральної науково-дослідної роботи, підготовки посібників, керування науково-дослідною роботою студентів, підготовки дисертацій.


ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ. На протязі року над кандидатськими дисертаціями працювали Ярков В.С., Завальнюк О.Й, Провоженко М.А.. Захисту кандидатських і докторських дисертацій по кафедрі не було. Основними проблемами, що стоять на перешкоді завершальної підготовки та захисту дисертацій є: 1)відсутність необхідних коштів, необхідних для підготовки і опублікуванню автореферату та для самого захисту (Ярков С.В., Завальнюк О.Й., Провоженко М.А.); 2)необхідність складення картографічного матеріалу в електронному варіанті для захисту (Завальнюк О.Й.); 3)підготовка необхідної кількості публікацій (Завальнюк О.Й., Ярков С.В.); 4)необхідність оновлення емпіричного матеріалу (Ярков С.В., Завальнюк О.Й.). В аспірантурі та докторантурі ніхто не навчався. Подана заявка в очну аспірантуру на 2004 р. по Манаєнковій І.О.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. У поточному році стажування викладачів з відривом від викладання не було. На кафедрі упродовж року відпрацбовані такі форми підвищення кваліфікації – взаємовідвідування занятть викладачів кафедри, робота під час кафедрального науково-методичного семінару.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ І НАУКОВОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ. За звітний рік загалом опубліковано 11 наукових і науково-методичних праць, загальним обсягом 2,92 умов. друк. арк. Серед найбільш поширених форм були статті та тези конференцій. Найбільш плідно упродовж року працював доц. Казаков В.Л. та ас. Ярков С.В., серед студентів – студентаки V курсу Багнюк Г., Гноєва В., Головко В, Дуднік Н., яких можна рекомендувати для заохочення. План обсягу намічених робіт на 2003 рік повністю не виконаний: по кафедральній темі заплановано 20 робіт (3,0 ум. друк. арк.) – виконано 12 робіт (2,92 ум. друк. арк.), 1 монографія (4,0 ум. друк. арк.) – виконано 1 монографія, але в співавторстві і з незначним обсягом (0,6 ум. друк. арк.). Отже, на відміну від попереднього року за загальним обсягом план не довиконаний, причиною чого слід назвати – перший рік виконання, невихід з друку І тому “Енциклопедії Криворіжжя” (не з нашої вини), переважно збір польових матеріалів, що й не дивно – адже основна маса публікацій з’явилась в останньому кварталі 2003 року.


^ КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ СТАН ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

кафедри фізичної географії та геології у 2003 році


Усього

Докторів наук

Професорів

Кандидатів наук

Доцентів

Кількість викладачів пенсійного віку

9

1

1

3

3

-^

ПУБЛІКАЦІЇ за 2003 р.


кафедри фізичної географії та геології


Загальний обсяг видань / умов. друк. аркуш.

Із загальної кількості видань

Моно-

графії

Підручники

Навчально-методичні посібники

Методичні реко-менда-ції

Збірни-ки науко-вих праць

Статті та тези в наукових збірниках і журналах

Всього

Для вищ.шк.

Всього

У фахо-вих видан-нях

Всьо-го

Для вищ.шк.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12/2,92

1/0,6

-

-

-

-

-

-

11/2,32

5/1,22СПИСОК


наукових та науково-методичних праць у ^ 2003 р

кафедри фізичної географії та геології

Автор


Назва роботи

Ха

рак

тер робо

ти

Вихідні дані

Обсяг

Співавтор

(ри)

1

2

3

4

5

6

Казаков В.Л.

Техногенез в геологічному середовищі (Монографія) (Фахове)

друк

Кривий Ріг: Октан-Принт, 2003. – 224 с.

9,50

0,60

Малахов І.М. та інші

Казаков В.Л.

Просторово-часова модель зони розвитку провального техногенного рельєфу підземних рудників Кривбасу (Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2003. – с. 33-35

0,12

0,1

Задорожня Г.М.

Казаков В.Л.

Техніка і її сутність: філософська та географічна площина проблеми (Тези) (Фахове)

друк

Феномен ландшафту: частини – ціле – все. Матер. Міжнар наук-теорет. конф. – Київ, 2003. – с. 84-86

0,12

-

Казаков В.Л.

До нової парадигми заповідної справи (Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2003. – с. 71-73

0,12

0,08

Казакова Т.А.

Калініченко О.О.

Активизация карстовых процессов на Криворожье как результат усиления техногенной нагрузки на ландшафт

(Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2003. – с. 55-57

0,12

0,06

Шипунова В.О.

Калініченко О.О.

Карстовые процессы на Криворожье (Стаття) (Фахове)

друк

Геолого-мінералогічний вісник. – 2003. - № 6. – с.27-30

0,20


0,10

Шипунова В.О.

Ярков С.В.

Источники загрязнения поверхностных и подземных вод

(Стаття)

друк

Регіональні проблеми природокористування та охорона рослинного та тваринного світу. – Кр. Ріг, “І.В.І.”. – 2003. – 68-77

0,4

0,3

Головко В.А., Гноєва В.Л.

Ярков С.В.

Общие положения экологического мониторинга состояния воды (Стаття)

друк

Регіональні проблеми природокористування та охорона рослинного та тваринного світу. – Кр. Ріг, “І.В.І.”. – 2003. – 135-142

0,3

0,25

Багнюк Г.М.

Ярков С.В.

Экологическое слежение за качеством атмосферного воздуха (Стаття)

друк

Регіональні проблеми природокористування та охорона рослинного та тваринного світу. – Кр. Ріг, “І.В.І.”. – 2003. – 142-146

0,2


0,15

Головко В.А.

Ярков С.В.

Биологическая составляющая почвы и загрязнение (Стаття)

друк

Регіональні проблеми природокористування та охорона рослинного та тваринного світу. – Кр. Ріг, “І.В.І.”. – 2003. – 151-156

0,2

0,1

Завальнюк О.Й., Дуднік Н.Ю.

Шипунова В.О.

Активизация карстовых процессов на Криворожье как результат усиления техногенной нагрузки на ландшафт

(Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2003. – с. 55-57

0,12

0,06

Калініченко О.О.

Шипунова В.О.

Карстовые процессы на Криворожье (Стаття) (Фахове)

друк

Геолого-мінералогічний вісник. – 2003. - № 6. – с.27-30

0,20


0,10

Калініченко О.О.

Завальнюк О.Й.

Биологическая составляющая почвы и загрязнение (Стаття)

друк

Регіональні проблеми природокористування та охорона рослинного та тваринного світу. – Кр. Ріг, “І.В.І.”. – 2003. – 151-156

0,2

0,08

Ярков С.В., Дуднік Н.Ю.

Завальнюк О.Й.

Социальные импульсы развития территории (Тези) (Фахове)

друк

Проблеми та перспективи розвитку соціальної та економічної географії в Україні. – Київ, 2003. – 47-50

0,15

-

Манаєнкова І.О.

Вплив кліматичних факторів промислового міста на екологічний стан житла і життєдіяльність людини (Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2003. – с. 61-63

0,12

-

Манаєнкова І.О.

Вплив геофізичних і геохімічних факторів на екостан житла та життедіяльність людини (Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2003. – с. 77-79

0,12

-

Манаєнкова І.О.

Екологія житла як новий напрямок соціоекологічних досліджень (Тези) (Фахове)

друк

Проблеми та перспективи розвитку соціальної та економічної географії в Україні. – Київ, 2003. – 120-121

0,10

-

Казакова Т.А.

До нової парадигми заповідної справи (Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2003. – с. 71-73

0,12


0,04

Казаков В.Л.^

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ за 2003 р.


по кафедрі фізичної географії та геології


Кафед-ра

Кіль-кість допо-відей на Всеук-раїнс. конфе-ренціях

Участь у вис-тав-ках

Кіль-кість науко-вих гуртків

Кіль-кість студен-тів у науко-вих гурт-ках

Кількіс-ть авторських. свідоцтв

Кіль-кість вико-наних дип-лом-них робіт

Кількіс-ть пуб-ліка-цій

Участь у Всеукр. конкурсах

Участь у Всеукр. олімпіадах

Всього по-дано

Відз-наче-но наго-рода-ми

Всього

Відз-наче-но наго-рода-ми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фізич-ної геогра-фії та геоло-гії

5

-

1

45

-

5

5

-

-

2

-

Схожі:

Звіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 200 6 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2005 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2001 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік
...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу теорія та синтез вентильних двигунів постійного струму ("вент") (проміжний або заключний) Керівник ндр (підпис) зав кафедри ХХХ

Звіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Калініченко О. О., кандидат геолого-мінералогічних наук, ст викладач кафедри фізичної географії та геології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи