Звіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" icon

Звіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Скачати 255.68 Kb.
НазваЗвіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Дата17.09.2012
Розмір255.68 Kb.
ТипЗвіта
ЗВІТ

про науково-дослідну роботу за 2004 р.

кафедри фізичної географії та геології


ТЕМА КАФЕДРАЛЬНОЇ НДР: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону”.

ПРОТОКОЛ І ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ: тема затверджена 19.12.2002 р., протокл № 4.

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: 4-й квартал 2007 року.

ТИП РОБОТИ: прикладна, краєзнавчо-регіональна, теоретична.

Напрямок дослідження: кафедральна НДР має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають природничі та техногенні геосистеми території м.Кривого Рогу), теоретичні розробки стосуються розробки концепції техногенезу в староосвоєних промислових регіонах.

^ Актуальність дослідження: кафедральна НДР для Криворізького регіону має значний соціально-екологічний інтерес. Актуальність полягає в необхідністі проведення ретельного дослідження сучасних природничих і суспільних геосистем на території Криворіжжя, які за багатьма напрямами є недослідженими або вивчені неповно, або наукові відомості про них є застарілими. Тема має значення для більш широкого застосування краєзнавчих матеріалів при викладанні географічних дисциплін у вузі та в середній школі. Для реалізації поставленої мети розроблені такі завдання: 1)аналіз дослідженості природи краю; 2)системний аналіз геокомпонентного складу антропогенних ландшафтів; 3)дослідження структури і функціонування геокомпонентів; 4)систематизація інформації про організацію геокомпонентів ландшафтів. До останнього подібне в місті проводилося обмежено й епізодично – була відсутня чітка стратегія вивчення приоди рідного краю в географічному смислі. Також є велика потреба в краєзнавчих матеріалах в школах міста й районних центрах краєзнавства й туризму учнівської молоді.

^ Етап виконання кафедральної НДР. Упродовж 2004 р. виконаний ІІ етап роботи. Назва і зміст етапу: “Вивчення геокомпонентного складу та системної організації сучасних ландшафтних геосистем Криворіжжя”. За темою дослідження виконується уперше. При цьому реалізовані наступні завдання: 1)аналіз техногенних умов розвитку поверхневих і підземних карстових ландшафтів півдня Кривбасу; 2)визначення особливостей технічних ландшафтів регіону і їх вивчення; 3)обгрунтування принципів заповідної справи на техногенних територіях; 4)розробка програми моніторингу екостану природного середовища в промислових регіонах; 5)аналіз факторів екології житла в промислових регіонах; 6)визначення змісту соціально-географічних процесів в старопромислових регіонах (на прикладі Кривбасу). Основними методами досліджень при цьому були польові (експедиційний, картографування, описовий, районування тощо), оціночний, прогнозний, моделювання та ін.

^ Теоретичні та практичні результати дослідження:

 1. Складені алгоритм геоекологічного аналізу смітників та їх екологічного паспорту; встановлені закономірності динаміки техногенного забруднення повітря в Кривбасі за останні роки; розроблена просторово-часова модель техногенного провального рельєфу Кривбасу; визначені гносеологічні та онтологічні аспекти вивчення техніки в філософії та географії (Казаков В.Л.);

 2. Визначені закономірності підземного карсту Північного Причорномор’я та напрямки рекреаційного використання печер в евристичних та оздоровчих цілях (автор Казаков В.Л., Шипунова В.О.);

 3. Обгрунтований зв’язок між активізацією карстових процесів в Кривбасі та дії техногенних факторів (автор – Калініченко О.О., Шипунова В.О.);

 4. Обгрунтовані принципи ведення заповідної справи в промислово освоєнних регіонах та виділений зміст екологічних мереж в їх межах (автори – Казакова Т.А.);

 5. Визначені і описані кліматичні фактори екології житла в промислових регіонах (автор – Манаєнкова І.О.);

 6. Визначені геологічні та геолого-екологічні особливості розвитку Криворізької складчастої споруди та регіону в цілому (Паранько І.С.);

 7. Встановлені фактори утворення провального техногенного рельєфу в Кривбасі (Задорожня Г.М.);

 8. Запропоновані напрямки розвитку моніторинга природного середовища; дана характеристика екологічного стану міст і селищ, описаний екостан природи рекреаційних регіонів (Ярков С.В.);

 9. Запропоновані напрямки покращення розвитку туризму в Україні (автор – Завальнюк О.Й., Ярков С.В.);

 10. Виділені закономірності соціально-географічних процесів на території старопромислових регіонів, проблеми та перспективи розвитку транспорту в їх межах (автор – Завальнюк О.Й.).

^ Апробація результатів здійснювалась під час вузівської конференції викладачів, а також на Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях (наведені нижче).

^ Форма результатів дослідження. За підсумками ІІ-го етапу опубліковано 28 статей і тез (обсягом 4,41 умов. друк. арк.).

Участь у наукових форумах. На протязі року всі викладачі кафедри брали участь у 8 наукових конференціях:

 1. Актуальні проблеми дослідження довкілля (Суми, 2004) – викладач Казаков В.Л.

 2. Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу (Кривий Ріг, 2004) – викладачі Казаков В.Л., Задорожня Г.М.

 3. Геологічна наука ХХІ століття (Луганськ, 2004) – викладачі Паранько І.С., Казаков В.Л., Калініченко О.О.

 4. Проблеми екології та екологічної освіти (Кривий Ріг, 2004) – викладачі Казаков В.Л., Задорожня Г.М., Казакова Т.А.

 5. Сучасний стан навколишнього середовища промислових та гірничопромислових peгіонів. Проблеми та шляхи вирішення (Київ, 2004) – викладач Паранько І.С.

 6. Сучасні небезпечні геологічні процеси. Вплив на довкілля. Hoвi технології прогнозування та захисту (Алушта, 2004) – викладачі Калініченко О.О., Паранько І.С.

 7. Социально-экологические и экономические проблемы развития регионов рекреационной специализации (Сочі, 2004) – викладачі Ярков С.В., Завальнюк О.Й.

 8. ІХ з’їзд Українського географічного товариства (Чернівці, 2004) – викладачі Казаков В.Л., Шипунова В.О., Калініченко О.О., Манаєнкова І.О., Завальнюк О.Й, Казакова Т.А.

З них 2, 4 і 7 конференції були Міжнародними, решта Всеукраїнські.

Обговорення і затвердження результатів НДР. Підсумки обговорені і затверджені на засіданні кафедри 25.11.2004 р., протокол № 3.

Впровадження результатів. Результати дослідження впроваджені в лекційні і практичні курси з дисциплін “Геоекологія” (IV курс ГОЕ і V курс ІГ – викладач Казаков В.Л.), “Екологічні проблеми України” (V курс ІГ – викладач Ярков С.В.), “Географія Дніпропетровської області” (V курс ІГ, ГОЕ – викладач Завальнюк О.Й.), “Фізична географія України” (ІV курс ІГ, ГОЕ – викладач Ярков С.В.), а також курсів “Геологія”, “Геоморфологія”. Можливе застосування результатів: при читанні курсу “Безпека життєдіяльності” (за матеріалами Манаєнкової І.О.) по секції валеології кафедри зоології.

НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО. Наукові зв’язки та співробітництво викладачами кафедри здійснювалися на основі особистих наукових контактів – з науковцями Київського Національного університету ім.Т.Шевченка, Інститута Географії НАН України, Таврійського національного університету ім. В.Вернадського, Дніпропетровського національного університету, Українського географічного товариства, Харківського національного університету, Національного екологічного центру України, Вінницького державного педагогічного університету, а також під час наукових конференцій і ІХ з’їзду географів України (наведені вище). Результати співробітництва – обмін науковою та організаційною інформацією. У поточному році викладач кафедри Казаков В.Л. був залучений як рецензент автореферату дисертації з фізичної географії на Яцентюка Ю.В. (викладача Вінницького педуніверситету), що захищалась при Київському національному університеті.

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. Подібного співробітництва і наукового стажування за кордоном по кафедрі не було. Також відсутні публікації в іноземних виданнях, участі у Міжнародних програмах викдачі кафедри не брали, іноземних викладачів не приймали. Основною формою міжнародного співробітництва була участь у наукових Міжнародних конференціях (“Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу” (Кривий Ріг, 2004); “Проблеми екології та екологічної освіти” (Кривий Ріг, 2004); “Социально-экологические и экономические проблемы развития регионов рекреационной специализации” (Сочі, 2004). Висловлені наступні пропозиції щодо покращення міжнародного співробітництва: 1)вдосконалення системи інформування кафедр про міжнародні заходи, що проводяться в Україні та за рубежем; 2)укріплювати зв’язки з Міжнародними благодійними фондами з метою покращення фінансування науково-педагогічної діяльності.

НДР СТУДЕНТІВ. На кафедрі діє 1 географічний гурток (задіяні студенти молодших – І-ІІІ курсів) і 1 проблемна група (студенти ІV-V курсів). У роботі гуртка бере участь 39 студентів, у роботу проблемної групи – 21 студент. Керівником гуртку та групи є доц. Шипунова В.О. Студенти Кравченко Т.М., Дуднік Н.Ю. (двічі) брали участь у Всекраїнських і Міжнародній наукових конференціях (інформація в додатках). На підсумкову конференцію нашого педуніверситету по кафедрі було представлено 6 доповідей (магістрант Дуднік Н.Ю., студенти V курсу – Кравченко Т.М., Ляшок Л.М., Задорожня Г.М., Тарнавська І.Ю., Ковпак Д.С.).

За поточний рік сумісно з викладачами кафедри студентами опубліковано 3 роботи, 1 під керівництвом викладача Казакова В.Л. (статті і тези в збірниках наукових праць): Кравченко Т.М. (ГОЕ-99-1, керівник Казаков В.Л.), Дуднік Н.Ю. (магістрант, керівник Казаков В.Л.), Ляшок Л.М. (керівник – доцент Шипунова В.О.). Від кафедри студентка ІІІ курсу ГОЕ-2002 Касумян І.Т. взяла участь у конкурсі наукових робіт й виборола І місце. За наукову роботу нагороджена почесною грамотою мера м. Кривого Рогу. На Всеукраїнській предметній олімпіаді з географії від кафедри була студентка V курсу (ГОЕ-99) Мельникова О.С., але вона не виборола почесних місць. Серед вузівських предметних олімпіад серед студентів переможцями стали: Фролова Ю., Мусієнко С., Степанченко С., Сучкова К. – із загальної фізичної географії, Маханько І., Пацюк В., Касумян І., Бордус А. – з фізичної географії материків і океанів.

За поточний рік по кафедрі підготовлено 14 кваліфікаційних і 1 магістерська робота, які захищені на “відмінно”, “добре” та “задовільно” (). В межах кафедральної теми брали участь ті студенти, які готували дипломні роботи та готували наукові публікації до Всеукраїнських конференцій (Кравченко Т.М.), магістрант Дуднік Н.Ю. Для формування основ науково-дослідної діяльностями студентам по кафедрі читаються 4 спецкурси: “Основи наукових досліджень з географії” (Казаков В.Л.), “Методи фізико-географічних досліджень” (Завальнюк О.Й.), “Історія та методологія географічної науки” (Казаков В.Л.), “Теоретичні проблеми сучасної географії” (Казаков В.Л.), а також на це націлена робота географічного гуртка та проблемної групи, реалізується відкритий захист курсових робіт перед кафедральною комісією на ІІ курсі. Студентами власні наукові досягнення популяризували на наукових конференціях, у статтях, виступах на засіданнях географічного гуртка та семінарах пробленої групи. Студентських конференцій по кафедрі у 2003 році не проводилось. Серед викладачів найбільш ефективно та результативно керують студентською науковою роботою доценти Шипунова В.О. та Казаков В.Л.

НАУКОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ. У складі кафедри працює 9 чоловік: 1 доктор геологічних наук – професор Паранько І.С., 3 кандидати – географічних (доценти Шипунова В.О., Казаков В.Л.) і геологічних (доцент Калініченко О.О.) наук, 1 старший викладач (Ярков С.В.), 4 асистенти (Завальнюк О.Й., Провоженко М.А., Казакова Т.А., Манаєнкова І.О.). Збільшення відсотка кандидатів наук не відбулося, що можна оцінити як не виконання по кафедрі затверджених планів підготовки кандидатських дисертацій на 2003 р. Науковий потенціал кафедри використовується для викладання, проведення індивідуальної або кафедральної науково-дослідної роботи, підготовки посібників, керування науково-дослідною роботою студентів, підготовки дисертацій.


ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ. На протязі року над кандидатськими дисертаціями працювали Ярков В.С., Завальнюк О.Й, Провоженко М.А., Казакова Т.А.. Захисту кандидатських і докторських дисертацій по кафедрі не було. Основними проблемами, що стоять на перешкоді завершальної підготовки та захисту дисертацій є: 1)відсутність необхідних коштів, необхідних для підготовки і опублікуванню автореферату та для самого захисту (Ярков С.В., Завальнюк О.Й., Провоженко М.А.); 2)необхідність складення картографічного матеріалу в електронному варіанті для захисту (Завальнюк О.Й.); 3)підготовка необхідної кількості публікацій (Завальнюк О.Й., Ярков С.В.); 4)необхідність оновлення емпіричного матеріалу (Ярков С.В., Завальнюк О.Й.); 5)необхідність збору емпіричного матеріалу з організації регіональної екомережі Кривбасу (Казакова Т.А.). В аспірантурі та докторантурі ніхто не навчався. Подана заявка в очну аспірантуру на 2005 р. по Задорожній Г.М.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. У поточному році стажування викладачів з відривом від викладання були у Завальнюк О.Й. (на базі Таврійського національного університету, м. Сімферополь), Казакова В.Л. (на базі кафедри розміщення продуктивних сил Криворізького економічного інституту КНЕУ), Яркова С.В. (на базі кафедри розміщення продуктивних сил Криворізького економічного інституту КНЕУ). На кафедрі упродовж року також відпрацьовані такі форми підвищення кваліфікації – взаємовідвідування занятть викладачів кафедри, робота під час кафедрального науково-методичного семінару, участь у наукових форумах.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ І НАУКОВОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ. За звітний рік загалом опубліковано 28 наукових і науково-методичних праць, загальним обсягом 4,41 умов. друк. арк. Найбільш поширені форми – статті та тези конференцій. Найбільш плідно упродовж року працював доц. Казаков В.Л., Паранько І.С. та ст. викл. Ярков С.В., серед студентів – студент V курсу Кравченко Т.М., магістрант Дуднік Н.Ю., яких можна рекомендувати для заохочення. План обсягу намічених робіт на 2003 рік повністю не виконаний: по кафедральній темі заплановано 20 робіт (3,0 ум. друк. арк.) – ??????. Отже, на відміну від попереднього року за загальним обсягом план виконаний.


^ КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ СТАН ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

кафедри фізичної географії та геології у 2004 році


Усього

Докторів наук

Професорів

Кандидатів наук

Доцентів

Кількість викладачів пенсійного віку

9

1

1

3

2

-^

ПУБЛІКАЦІЇ за 2004 р.


кафедри фізичної географії та геології


Загальний обсяг видань / умов. друк. аркуш.

Із загальної кількості видань

Моно-

графії

Підручники

Навчально-методичні посібники

Методичні реко-менда-ції

Збірни-ки науко-вих праць

Статті та тези в наукових збірниках і журналах

Всього

Для вищ.шк.

Всього

У фахо-вих видан-нях

Всьо-го

Для вищ.шк.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28/4,41

-

-

-

-

-

-

-

28/4,41

9/1,97СПИСОК


наукових та науково-методичних праць у ^ 2004 р

кафедри фізичної географії та геології

Автор


Назва роботи

Ха

рак

тер робо

ти


Вихідні дані

Обсяг

Співавтор

(ри)

1

2

3

4

5

6

Казаков В.Л.

Геоекологічний аналіз смітникових ландшафтів

(Стаття)

друк

Актуальні проблеми дослідження довкілля. – Суми: СумДПУ, 2004. – с. 23-26

0,16


0,12

Кравченко Т.М.

Казаков В.Л.

Оцінка рівня техногенного впливу на атмосферне повітря промисловими підприємствами Кривбасу упродовж 1995-2002 рр.

(Тези)

друк

Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу. Матер. І Міжнар. наук-практ. конф. – Кривий Ріг, 2004. – с. 151-153

0,12


0,06

Дуднік Н.Ю.

Казаков В.Л.

Про доцільність запровадження в загальноосвітніх школах дисципліни “Геологія”

(Тези)

друк

Геологічна наука ХХІ століття. Матер. Всеукр. наук-теорет. конф. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – с. 163-166

0,12
0,04

Паранько І.С., Калініченко О.О.

Казаков В.Л.

Географічний вимір пізнання техніки (Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. ІІ Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2003. – с. 46-48

0,12

-

Казаков В.Л.

Структура та просторово-часова модель провального техногенного рельєфу Кривбасу

(Стаття) (Фахове)

друк

Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук праць. – К.: ВГЛ Обрії. – Т. 3. – с. 153-156

0,16

-

Казаков В.Л.

Нові відомості про підземний карст північного Причорномор’я

(Стаття) (Фахове)

друк

Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук праць. – К.: ВГЛ Обрії. – Т. 3. – с. 225-228

0,16


0,10

Шипунова В.О.

Паранько І.С.

Про доцільність запровадження в загальноосвітніх школах дисципліни “Геологія”

(Тези)

друк

Геологічна наука ХХІ століття. Матер. Всеукр. наук-теорет. конф. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – с. 163-166

0,12
0,06

Казаков В.Л., Калініченко О.О.

Паранько І.С.

Розломно-блокова тектоніка Криворізької структури

(Стаття) (Фахове)

друк

Геолого-мінералогічний вісник. – 2004. – № 1 (10). – С. 5-14

0,4
0,3


Бутирін В.К.

Паранько І.С.

Трактування терміну “геологічне середовище” з позиції еколопчної геології

(Стаття) (Фахове)

друк

Геолого-мінералогічний вісник. - 2004. - № 2 (11). - С. 3-10.

0,3
0,2

Смірнова Г.Я.

Паранько І.С.

До питания про стратиграфічне розчленування метавулканогенно-осадових відкладів Криворізької структури

(Стаття) (Фахове)

друк

Мінеральні ресурси України. - 2004. - №10. – С. 5-15.

0,45
0,3

Бутирін В.К., Козар М.А.

Паранько І.С.

До програми покращення екологічного стану довкілля гірничодобувних регіонів України

(Тези)

друк

Сучасний стан навколишнього середовища промислових та гірничопромислових peгіонів. Проблеми та шляхи вирішення. - Київ: Знания України, 2004. - с. 18-20

0,12
0,06

Смірнова Г.Я.

Паранько І.С.

Проблеми підготовки фахівців спеціальності "Геологія" в Україні

(Тези)

друк

Геологічна наука ХХІ століття. Матер. Всеукр. наук-теорет. конф. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – с. 160-163

0,12
0,06

Євтєхов В.Д.

Паранько І.С.

Об’єкт та задачі вивчення екологічної геології

(Тези)

друк

Геологічна наука ХХІ століття. Матер. Всеукр. наук-теорет. конф. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – с. 166-169

0,12
0,06

Смірнова Г.Я.

Паранько І.С.

Кривбас – потенційна зона виникнення надзвичайних ситуацій

(Тези)

друк

Сучасні небезпечні геологічні процеси. Вплив на довкілля. Hoвi технології прогнозування та захисту. Матеріали ІІ наук.-техн. конф. - Київ: НПЦ «Екологія. Наука. Техніка» Товариства «Знания» України, 2004. – с. 34-36

0,12
0,04

Маяков Й.Д., Кулькова Т.М.

Паранько І.С.

Геологічні та антропогенні чинники виникнення надзвичайних ситуацій у гірничодобувних регіонах (на прикладі Криворізького залізорудного басейну)

(Тези)

друк

Сучасні небезпечні геологічні процеси. Вплив на довкілля. Hoвi технології прогнозування та захисту. Матеріали ІІ наук.-техн. конф. - Київ: НПЦ «Екологія. Наука. Техніка» Товариства «Знания» України, 2004. – с. 31-33

0,12
0,08

Смірнова Г.Я.

Паранько І.С.

Застосування оптично-волоконних систем у практиці реєстрації зміщення масивів гірських порід

(Тези)

друк

Сучасні небезпечні геологічні процеси. Вплив на довкілля. Hoвi технології прогнозування та захисту. Матеріали ІІ наук.-техн. конф. - Київ: НПЦ «Екологія. Наука. Техніка» Товариства «Знания» України, 2004. – с. 86-87

0,10
0,3

Сидоренко В.Д., Здешчиць В.М.

Калініченко О.О.

Про доцільність запровадження в загальноосвітніх школах дисципліни “Геологія”

(Тези)

друк

Геологічна наука ХХІ століття. Матер. Всеукр. наук-теорет. конф. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – с. 163-166

0,12
0,02

Паранько І.С., Казаков В.Л.

Калініченко О.О.

Активізація карстових процесів на Криворіжжі як результат посилення техногенного навантаження на ландшафт

(Стаття) (Фахове)

друк

Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук праць. – К.: ВГЛ Обрії. – Т. 3. – с. 162-164

0,12

0,06

Шипунова В.О.

Калініченко О.О.

Опыт применения геофизических исследований для изучения провально-просадочных явлений в районе старых горных выработок

(Тези)

друк

Сучасні небезпечні геологічні процеси. Вплив на довкілля. Hoвi технології прогнозування та захисту. Матеріали ІІ наук.-техн. конф. – Київ: НПЦ «Екологія. Наука. Техніка» Товариства «Знания» України, 2004. – с. 88-91

0,12
0,05

Золотарьова Л.Й., Свистун В.К.

Ярков С.В.

Эколого-экономическая ретроспектива развития автотранспорта в техногенном регионе

(Тези)

друк

Социально-экологические и экономические проблемы развития регионов рекреационной специализации. Матер. І Междунар. Наук.-практ. Конф. – Сочи: Горизонт, 2004. – 52-54

0,12


0,05

Завальнюк О.Й., Гончарук С.С.

Ярков С.В.

Современные направления в совершенствовании мониторинга природной среды

(Тези)

друк

Социально-экологические и экономические проблемы развития регионов рекреационной специализации. Матер. І Междунар. Наук.-практ. Конф. – Сочи: Горизонт, 2004. – 130-132

0,12

-

Ярков С.В.

Экологическое состояние атмосферного воздуха в городах и поселках

(Тези)

друк

Социально-экологические и экономические проблемы развития регионов рекреационной специализации. Матер. І Междунар. Наук.-практ. Конф. – Сочи: Горизонт, 2004. – 149-151

0,12
0,06


Щербина О.Г.

Ярков С.В.

Охрана окружающей среды в прибрежных рекреационных зонах

(Тези)

друк

Социально-экологические и экономические проблемы развития регионов рекреационной специализации. Матер. І Междунар. Наук.-практ. Конф. – Сочи: Горизонт, 2004. – 139-143

0,16

-

Ярков С.В.

Проблемы туризма в Украине

(Тези)

друк

Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу. Матер. І Міжнар. наук-практ. конф. – Кривий Ріг, 2004. – с. 174-175

0,1
0,04

Завальнюк О.Й.

Шипунова В.О.


(Стаття) (Фахове)

друк

Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук праць. – К.: ВГЛ Обрії. – Т. 3. – с. 162-165

0,12

0,06

Калініченко О.О.

Шипунова В.О.

Нові відомості про підземний карст північного Причорномор’я

(Стаття) (Фахове)

друк

Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук праць. – К.: ВГЛ Обрії. – Т. 3. – с. 225-228

0,16


0,06

Казаков В.Л.

Завальнюк О.Й.

Социально-географические процессы старопромышленных регионов

(Стаття) (Фахове)

друк

Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук праць. – К.: ВГЛ Обрії. – Т. 3. – с. 73-75

0,12

-

Завальнюк О.Й.

Эколого-экономическая ретроспектива развития автотранспорта в техногенном регионе

(Тези)

друк

Социально-экологические и экономические проблемы развития регионов рекреационной специализации. Матер.І Междунар. Наук.-практ. Конф. – Сочи: Горизонт, 2004. – 52-54

0,12


0,04

Ярков С.В., Гончарук С.С.

Завальнюк О.Й.

Экологическое районирование природной среды Черноморского побережья Кавказа

(Тези)

друк

Социально-экологические и экономические проблемы развития регионов рекреационной специализации. Матер. І Междунар. Наук.-практ. Конф. – Сочи: Горизонт, 2004. – 6-8

0,12
0,06

Петров І.С.

Манаєнкова І.О.

Кліматичні фактори житла

(Тези)

друк

Проблеми природокористування та охорона рослинного і тваринного світу. Матер. І Міжнар. наук-практ. конф. – Кривий Ріг, 2004. – с. 87-89

0,12

-

Манаєнкова І.О.

Проблема екології приміщень, розташованих в межах промислово-розвинутих міст

(Стаття) (Фахове)

друк

Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук праць. – К.: ВГЛ Обрії. – Т. 2. – с. 326-328

0,1

-

Казакова Т.А.

Особливості ведення заповідної справи в гірничо-промислових регіонах (на прикладі Кривбасу)

(Стаття) (Фахове)

друк

Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук праць. – К.: ВГЛ Обрії. – Т. 2. – с. 322-326

0,16

-

Казакова Т.А.

Регіональні екомережі: проблеми змісту

(Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. ІІ Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2003. – с. 101-103

0,12

-

Задорожня Г.М.

Фактори утворення техногенних промислових провалів

(Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. ІІ Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2003. – с. 71-73

0,12

-^

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ за 2004 р.


по кафедрі фізичної географії та геології


Кафед-ра

Кіль-кість допо-відей на Всеук-раїнс. конфе-ренціях

Участь у вис-тав-ках

Кіль-кість науко-вих гуртків

Кіль-кість студен-тів у науко-вих гурт-ках

Кількіс-ть авторських. свідоцтв

Кіль-кість вико-наних дип-лом-них робіт

Кількіс-ть пуб-ліка-цій

Участь у Всеукр. конкурсах

Участь у Всеукр. олімпіадах

Всього по-дано

Відз-наче-но наго-рода-ми

Всього

Відз-наче-но наго-рода-ми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фізич-ної геогра-фії та геоло-гії

3

-

1

45

-

15

4

1

1

1

-Зав. кафедри Казаков В.Л.

Схожі:

Звіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 200 6 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2005 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2001 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік
...
Звіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу теорія та синтез вентильних двигунів постійного струму ("вент") (проміжний або заключний) Керівник ндр (підпис) зав кафедри ХХХ

Звіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Розробник: Шипунова В. О., кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та геології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи