Звіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" icon

Звіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Скачати 415.94 Kb.
НазваЗвіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Дата17.09.2012
Розмір415.94 Kb.
ТипЗвіта
ЗВІТ

про науково-дослідну роботу за 2007 р.

кафедри фізичної географії та геології


ТЕМА КАФЕДРАЛЬНОЇ НДР: “Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону”.

ПРОТОКОЛ І ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ: тема затверджена 19.12.2002 р., протокол №4.

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: 4-й квартал 2007 року.

ТИП РОБОТИ: прикладна, краєзнавчо-регіональна, теоретична.

Напрямок дослідження: кафедральна НДР має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають природничі та техногенні геосистеми території м. Кривого Рогу), теоретичні розробки стосуються розвитку концепції техногенезу в староосвоєних промислових регіонах.

^ Актуальність дослідження: кафедральна НДР для Криворізького регіону має значний соціально-екологічний інтерес. Актуальність полягає в необхідністі проведення ретельного дослідження сучасних природничих і суспільних геосистем на території Криворіжжя, які за багатьма напрямами є недослідженими або вивчені неповно, або наукові відомості про них є застарілими. Тема має значення для більш широкого застосування краєзнавчих матеріалів при викладанні географічних дисциплін. Для реалізації поставленої мети розроблені такі завдання: 1)аналіз дослідженості природи краю; 2)системний аналіз геокомпонентного складу антропогенних ландшафтів; 3)дослідження структури і функціонування геокомпонентів; 4)систематизація інформації про організацію геокомпонентів ландшафтів. Подібне в місті проводилося обмежено й несистематично – була відсутня чітка стратегія вивчення природи рідного краю в географічному напрямі.

^ Етап виконання кафедральної НДР. Упродовж 2007 р. Виконувався і завершився ІІІ етап роботи. Назва і зміст етапу: “Історико-географічний аналіз природно-територіальних систем Криворізького регіону”. За темою дослідження виконується уперше. При цьому реалізовані наступні завдання: 1)аналіз дослідженості природи краю і її екологічного стану; 2)системний аналіз геокомпонентного складу техногенних і суспільних ландшафтів; 3)дослідження структури і функціонування геокомпонентів; 4)геоекологічний аналіз сучасного стану природно-територіальних систем Криворіжжя; 5)проведення прикладної оцінки сучасного стану ландшафтів для різних цілей. Проведена низка польових еколого-географічних експедицій в середній частині Кривбасу. Основними методами досліджень при цьому були польові (експедиційний, картографування, описовий, районування тощо), оціночний, прогнозний, моделювання та ін.

^ Теоретичні та практичні результати дослідження. Серед теоретичних результатів слід виділити наступні надбання:

 • Розроблений та апробований в регіональних дослідженнях алгоритм вивчення історичних антропогенних ландшафтів промислових територій та об’єктів індустріальної спадщини (на прикладі Криворізького регіону).

 • Визначена територіальна структура, історія формування антропогенних ландшафтів Кривбасу та їх геокомпонентів (геологічної будови, підземних вод, рельєфу, клімату, рослинності), розроблена класифікація антропогенних ландшафтів регіону.

 • Розроблена класифікація екологічних ризиків на території Криворізького регіону, картосхеми районування Кривбасу за ознаками потенційних відмов в ландшафтах і виникнення екологічних ризиків.

 • Розроблений зміст техногенного туризму, визначені нові види техногенного туризму – археологічний та історичний; розроблена методика підготовки та змісту екскурсій згідно програм техногенного туризму. Виявлені фактори розвитку туристичної індустрії промислового міста та особливості розвитку туризму в індустріальних центрах України (на прикладі м. Кривого Рогу).

Практичні результати досліджень:

 • Виявлені геопросторові закономірності підтоплення районів м. Кривого Рогу. Розроблені заходи щодо запобіганню та боротьби із затопленням та підтопленням території частин міста – Чорногорки, Мудрьоної та Бажанове.

 • Визначені закономірності історико-географічного розвитку антропогенних ландшафтів промислових територій старих рудників Кривбасу. Складені карти та схеми районування стародавніх ландшафтів, дана оцінка ступеня їх збереженості.

 • Дана оцінка екологічного ризику забруднення атмосферного повітря та поверхневих вод Кривбасу. Виявлені закономірності екологічних змін балочного рельєфу басейну р. Саксагань (в межах м. Кривого Рогу).

 • Виявлені проблеми розвитку туризму на Дніпропетровщині і м. Кривому Розі та запропоновані напрямки їх вирішення. Розроблені тексти краєзнавчих екскурсій з історії відкриття криворізьких залізних руд та зміст тематичної екскурсії історико-культурологічного змісту в програмі туру техногенного туризму.

 • Розроблений путівник науково-пізнавальних геологічних екскурсій в Кривбасі.

 • На підставі узагальненого досвіду обгрунтований зміст методики та алгоритму підготовки фахівців зі спортивного туризму в педагогічному вузі.

^ Апробація результатів здійснювалась під час вузівської конференції викладачів, а також на Міжнародній і Всеукраїнських наукових конференціях (наведені нижче).

^ Оформлення результатів дослідження. За підсумками ІІІ-го етапу опубліковано 57 робіт загальним обсягом 19,15 умов. друк. арк., з них: 56 статей і тез (16,15 умов. друк. арк.), 1 навчальний посібник (3,0 умов. друк. арк.), 1 збірник наукових праць (спільно з кафедрою економічної та соціальної географії, 4,5 умов. друк. арк.).

^ Участь у наукових форумах. Упродовж року всі викладачі кафедри брали участь у 13 наукових конференціях:

 1. Проблеми екології та екологічної освіти (Кривий Ріг, 2007) – викладачі Казаков В.Л., Ярков С.В.

 2. Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті (Київ, 2007) – викладачі Казаков В.Л., Казакова Т.А., Калініченко О.О., Ярков С.В., Пацюк В.С.

 3. Від геології до біосферології. Проблеми сьогодення, майбутні перспективи (Київ, 2007) – викладач Манаєнкова І.О.

 4. «Шевченківська весна». V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ, 2007) – викладачі Пацюк В.С., Казакова Т.А.

 5. Географія, екологія, геологія: досвід наукових досліджень. Міжнар. наук. конфер. студентів і аспірантів (Дніпропетровськ, 2007), викладач – Пацюк В.С.

 6. Історична географія: початок XXI сторіччям (Вінниця, 2007) – викладачі Казаков В.Л., Казакова Т.А., Ярков С.В., Калініченко О.О.

 7. Шляхи і перспективи розвитку фізичного виховання у відповідності до Болонського процесу (Кривий Ріг, 2007) – викладачі – Казаков В.Л., Ярков С.В., Калініченко О.О., Пацюк В.С.

 8. Молоді науковці – географічній науці (Київ, 2007) – викладач Пацюк В.С., Манаєнкова І.О.

 9. Туризм, курорты, гостиничный, ресторанный бизнес и наука (Сімферополь, 2007) – викладачі Казакова Т.А., Кочергін Г.В., Казаков В.Л., Ярков С.В., Пацюк В.С.

 10. Сучасні тенденції наукової парадигми географічної освіти України (Донецьк, 2007) – викладачі Казакова Т.А., Пацюк В.С.

 11. Підтоплення – 2007. Нагальні проблеми запобігання та боротьби з регіональним підтопленням земель (Бердянськ, 2007) – викладач Калініченко О.О.

 12. Екологічна безпека техногенно перевантажених регіонів та раціонального використання надр (Коктебель-Київ, 2007) – викладач Паранько І.С.

 13. К 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России (Уфа, Російська Федерація, 2007) – викладач Кочергін Г.В.

З них 1-6 конференції були Міжнародними, 8-12 – Всеукраїнські, 13 – Всеросійська, 7 – Регіональна.

Обговорення і затвердження результатів НДР. Підсумки обговорені і затверджені на засіданні кафедри 06.11.2007 р., протокол № 3.

Впровадження результатів. Результати дослідження впроваджені в лекційні і практичні курси з дисциплін “Геоекологія” (IV курс ГОЕ і V курс ІГ – викладач Казаков В.Л.), “Екологічні проблеми України” (V курс ІГ – викладач Ярков С.В.), “Фізична географія України” (ІV курс ІГ, ГОЕ – викладач Ярков С.В.), а також курсів “Геологія”, “Геоморфологія”, курсу “Менеджмент туризму” (МГОЕ, V курс – викладач Казакова Т.А.), курсу «Методика організації туристичної роботи» (ГОЕ, МГОЕ V курс – викладачі Провоженко М.А., Кочергін Г.В.), «Географія Дніпропетровської області (ГОЕ, V курс – викладач Лакомова О.Й.). Тематика кафедральної теми відображена в тематиці кваліфікаційних і магістерсьих робіт студентів географічного факультету.

НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВО. Наукові зв’язки та співробітництво викладачами кафедри здійснювалися на основі особистих наукових контактів – з науковцями Київського Національного університету ім. Т.Шевченка (кафедра країнознавства і туризму), Інститута Географії НАН України, Таврійського національного університету ім. В.Вернадського (кафедри туризму, фізичної географії та океанології), Дніпропетровського національного університету (кафедра фізичної і економічної географії), Українського географічного товариства, Харківського національного університету, Національного екологічного центру України, Вінницького державного педагогічного університету, а також під час наукових конференцій (наведені вище). Результати співробітництва – обмін науковою та організаційною інформацією. 2 викладачі були залучені для рецензензування авторефератів дисертацій – рецензенти Казаков В.Л., Паранько І.С.

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО. Подібного співробітництва і наукового стажування за кордоном по кафедрі не було. Проте є публікація в іноземному виданні (викладач – Кочергін Г.В.). Участі у Міжнародних програмах викладачі кафедри не брали, іноземних викладачів не приймали. Основною формою міжнародного співробітництва була участь у наукових Міжнародних конференціях (наведені вище).

НДР СТУДЕНТІВ. На кафедрі діє 1 географічний гурток (задіяні студенти молодших – І-ІІІ курсів) і 1 проблемна група (студенти ІV-V курсів). У роботі гуртка бере участь 42 студенти, у роботу проблемної групи – 14 студентів. Керівником гуртку та групи є доц. Шипунова В.О. Студенти-магістри Павленко О., Сидор Н., Маковицька Н., Копійка О. брали участь у наукових конференціях. На підсумкову конференцію нашого педуніверситету по кафедрі було представлено 5 доповідей (магістранти V курсу Недогарський О., Донченко Н., Вороніна О., Сучкова О., студент спеціалісти V курсу – Волосов П.).

За поточний рік сумісно з викладачами кафедри студентами опублікована 5 робіт – статті факультетського збірнику (студентка Лакіс А.Ю. – 2 роботи – співавтор доц. Шипунова В.О.; Хмара Г.С. – 1 робота – співавтор ас. Лакомова О.Й.; Павленко О.С. і Іванченко Я.І. – по 1 роботі – співавтор доц. Казаков В.Л.) і 4 під керівництвом викладачів: (Сидор Н.І. і Павленко О.С. – керівник доц. Казаков В.Л.; Маковицька Н.М і Карпенко О.О. – керівник проф. Паранько І.С. Основні форми публікацій – статті в збірниках наукових праць і тези Міжнародної наукової студентської конференції. На Всеукраїнській предметній олімпіаді з географії від кафедри була студентка V курсу (МГОЕ) Катренко О.С., яка виборола ІІІ призове місце. У вузівських предметних олімпіадах серед студентів переможцями стали: Чабаненко Н., Вінівітіна Н., Матіщук О., Огриза І., Романчук О. (3 курс ГОЕ) – з фізичної географії материків і океанів; Кухтіна М., Савчук А., Килимчук А. (2 курс ГОЕ) – із загальної фізичної географії; Сербіна Г., Катренко О., Сидор Н. (4 курс ГОЕ) – з фізичної географії України.

За поточний рік по кафедрі підготовлено 22 кваліфікаційних і 7 магістерських робіт, які захищені на “відмінно” (22), “добре” (7) та “задовільно” (немає). В межах кафедральної теми брали участь ті студенти, які готували дипломні роботи та готували наукові публікації – Лакіс А.Ю., Хмара Г.С., Павленко О.С., Іванченко Я.І., Сидор Н.І., Маковицька Н.М, Карпенко О.О. Для формування основ науково-дослідної діяльностями студентам по кафедрі читаються 4 спецкурси: “Основи наукових досліджень з географії” (Казаков В.Л.), “Методи фізико-географічних досліджень” (Лакомова О.Й.), “Методологія географічної науки” (Казаков В.Л.), а також на це націлена робота географічного гуртка та проблемної групи, практикується відкритий захист курсових робіт перед кафедральною комісією на ІІ курсі. Студентських конференцій по кафедрі у 2007 році не проводилось. Серед викладачів найбільш ефективно та результативно керували у 2007 р. студентською науковою роботою доценти Шипунова В.О. і Казаков В.Л., проф. Паранько І.С.

НАУКОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ. У складі кафедри працює 9 чоловік: 1 доктор геологічних наук – професор Паранько І.С. (сумісник), 3 кандидати – географічних (доценти Шипунова В.О., Казаков В.Л.) і геологічних (доцент Калініченко О.О.) наук, 1 старший викладач (Ярков С.В.), 4 асистенти (Пацюк В.С., Лакомова О.Й., Казакова Т.А., Манаєнкова І.О., Кочергін Г.В.). Закінчена очна аспірантури при Таврійському національному університеті Манаєнковою І.О. з представленням дисертації на кафедру. Збільшення відсотка кандидатів наук не відбулося.

ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙ. На протязі року над кандидатськими дисертаціями працювали Ярков В.С., Лакомова О.Й, Пацюк В.С., Манаєнкова І.О., Казакова Т.А. Захисту кандидатських і докторських дисертацій по кафедрі не було. Вступила до заочної аспірантури Київського національного університету ас. Пацюк В.С. Закінчена очна аспірантури при Таврійському національному університеті Манаєнковою І.О. Вступив до заочної аспірантури Вінницького державного педуніверситету ст. викл. Ярков С.В. з метою перекваліфікації наукової спеціальності та доведення дисертаційного дослідження до захисту. Основними проблемами, що стоять на перешкоді захисту дисертацій є: 1)необхідність складення картографічного матеріалу в електронному варіанті для захисту (Лакомова О.Й.); 2)необхідність оновлення емпіричного матеріалу (Лакомова О.Й.); 3)необхідність збору емпіричного матеріалу (Казакова Т.А., Пацюк В.С.); 4)у 2006 р. МОН України відмовили у замовленні місця в аспірантурі Задорожній Г.М. Знову подана заявка в очну аспірантуру на 2007 р. на Задорожню Г.М, теми роботи яких визначені і затверджені у фахових установах.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. У поточному році стажування викладачів без відриву від виробництва проходила доц. Шипунова. Стажування відбувалося при кафедрі геології та розвідки корисних копалин Криворізького технічного університету. Стажування пройшло успішно, звітна документаія подана на кафедру та затверджена. На кафедрі упродовж року також застосовувались такі форми підвищення кваліфікації – взаємовідвідування занятть викладачів кафедри, робота під час кафедрального науково-методичного семінару, участь у наукових конференціях.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ І НАУКОВОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ. Найбільш плідно упродовж року працювали доц. Казаков В.Л., проф. Паранько І.С., асистент Казакова Т.А., серед студентів – студентки V курсу навчання Лакіс А.Ю. і Павленко О.С. (мають по 2 публікації), яких можна рекомендувати для заохочення. План обсягу намічених робіт на 2007 рік повністю виконаний: по кафедральній темі заплановано 31 роботи (7,0 ум. друк. арк.) – виконано 57 робіт на 19,15 ум. друк. арк. Отже, за загальним обсягом публікацій план виконаний і порівняно з минулим 2006 р. кількість публікацій за результатами досліджень зросла на 4,09 ум. друк. арк. (на 16 публікацій). Найбільш поширені форми – статті та тези конференцій, опублікований 1 посібник (автор – проф. Паранько І.С.). Необхідно відмітити зростання результативності науково-дослідної роботи за останні 4 роки (рис. в додатках).

Індивідуальний план науково-дослідної роботи значно перевиконаний доц. Казаковим В.Л. (15 публікацій, обсягом 4,02 ум. друк. арк., з них 3 публікації у фахових видання, обсягом 1,0 ум. друк. арк.). Перевиконаний план: проф. Параньком І.С. (11 публікацій з них 1 навчальний посібник, обсягом 3,0 ум. друк. арк., 5 статей у фахових виданнях обсягом 1,95 ум. друк. арк.), ст. викладачем Калініченко О.О. (7 публікацій, обсягом 4,52 ум. друк. арк., з них 2 публікації у фаховому виданні обсягом 0,7 ум. друк. арк.), ст. викладачем Ярковим С.В. (7 публікацій, обсягом 1,75 ум. друк. арк., з них 1 публікація у фаховому виданні обсягом 0,3 ум. друк. арк.), асистентом Казаковою Т.А. (8 публікацій, обсягом 2,14 ум. друк. арк., з них 2 публікації у фаховому виданні обсягом 0,65 ум. друк. арк.), асистентом Пацюк В.С. (7 публікацій, обсягом 1,42 ум. друк. арк.). Виконаний план науково-дослідної роботи рештою викладачів: доцентом Шипуновою В.О. (4 публікації, 0,77 ум. друк. арк.), асистентом Кочергіним Г.В. (3 публікації, 0,47 ум. друк. арк.), асистентом Лакомою О.Й. (2 публікації, 0,7 ум. друк. арк.), асистентом Манаєнковою І.О. (4 публікації, 0,87 ум. друк. арк.)

Найбільш активну участь у наукових конференціях взяла ціла група викладачів кафедри: ас. Пацюк В.С. (7 конференцій), доц Казаков В.Л., ст. викл. Ярков С.В. та ас. Казакова Т.А. (по 5 форумів), ст. викладач Калініченко О.О. (4 форуми). По 2 участі у конференціях було у асистентів Манаєнкової І.О. та Кочергіна Г.В., одна участь – у проф. Паранька І.С. Не приймали участі у роботі наукових форумів доц. Шипунова В.О. та ас. Лакомова О.Й., що можна визнати недоліком у індивідуальній роботі.


^ КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ СТАН ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

кафедри фізичної географії та геології у 2007 році


Усього

Докторів наук

Професорів

Кандидатів наук

Доцентів

Кількість викладачів пенсійного віку

10

1

1

3

2

-^

ПУБЛІКАЦІЇ за 2007 р.


кафедри фізичної географії та геології


Загальний обсяг видань / умов. друк. аркуш.

Із загальної кількості видань

Монографії

Звіти по темі НДР

Підручники

Навчально-методичні посібники

Методичні реко-менда-ції

Збірники науко-вих праць

Статті та тези в наукових збірниках і журналах

Всього

Для вищ.шк.

Всього

У фахо-вих видан-нях

Всьо-го

Для вищ.шк.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


57/19,15


3


-


-


1


1


-


1


53/12,95


10/3,60
^

ДИНАМІКА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ за 1999-2007 Рр.


кафедри фізичної географії та геологіїКількість публікацій – штук (перший стовбець).

Обсяг публікацій – умов. друк. аркушів.


ОБСЯГ ПУБЛІКАЦІЙ В ум. друк. арк. ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ГЕОЛОГІЇ ЗА 2007 РІК
СПИСОК

наукових та науково-методичних праць у 2007 р

кафедри фізичної географії та геології

Автор


Назва роботи

Ха

рак

тер робо

ти

Вихідні дані

Обсяг

Співавтор

(ри)

1

2

3

4

5

6

Казаков В.Л.

Теоретико-методологічні засади вивчення об’єктів індустріальної спадщини Кривбасу (Стаття)

друк

Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Зб. матер. ІІ Міжнар. наук. конф. – К., 2007. – с. 31-37

0,3
0,25

Титов В.В.

Казаков В.Л.

Індустріальна спадщина залізорудних рудників Червоного пласта міста Кривого Рогу

(Стаття)

друк

Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Зб. матер. ІІ Міжнар. наук. конф. – К., 2007. – с. 157-165

0,4
0,3

Калініченко О.О., Куліковська О.Є, Ярков С.В.

Казаков В.Л.

Стан підготовки фахівців зі спортивного туризму на географічному факультеті Криворізького педуніверситету

(Тези)

друк

Вісник Міжнар. дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання. Том 13. – Кривий Ріг, 2007. – с. 157-160

0,15
0,10

Провоженко М.А.

Казаков В.Л.

Організація та географія спортивних туристичних походів в Криворізькому педуніверситеті (Тези)

друк

Вісник Міжнар. дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання. Том 13. – Кривий Ріг, 2007. – с. 160-162

0,15
0,10

Ярков С.В., Калініченко О.О.

Казаков В.Л.

Методика історико-географічних досліджень антропогенних ландшафтів промислових територій

(Тези)

друк

Історична географія: початок XXI сторіччям. Матер. Наук. конф. – Вінниця, 2007. – с. 11-13

0,12

-

Казаков В.Л.

Історико-ландшафтознавчий аналіз індустрільних пам’ятників залізорудних рудників Кандибінського пласта міста Кривого Рогу

(Стаття) (Фахова)

друк

Наукові записки державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2007. – Вип. 14. – с. 6-12

0,3
0,25

Ярков С.В., Калініченко О.О.

Казаков В.Л.

Історичні ландшафти території залізорудних рудників Тарапаківського пласта міста Кривого Рога

(Стаття) (Фахова)

друк

Наукові записки державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2007. – Вип. 14. – с. 27-35

0,4
0,3

Калініченко О.О.

Казаков В.Л.

Історико-географічні особливості розвитку футболу в Україні

(Стаття) (Фахова)

друк

Наукові записки державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2007. – Вип. 18. – с. 64-70

0,3
0,25

Гунченко О.О., Куліковська О.Є.

Казаков В.Л.

Антропогенні ландшафти Криворіжжя: історія розвитку, структура

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матеріали кафедр. наук.-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 27-36

0,4
0,2

Ярков С.В.

Казаков В.Л.

Геоморфологічний та екологічний аналіз балки Великої Дубової

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 4-15

0,5
0,4

Калініченко О.О.

Казаков В.Л.

Видатні дослідники природи Криворіжжя: Натаров В.Д. (Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матер. кафедр. науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 129-131

0,15


0,1

Павленко О.С.

Казаков В.Л.

Объекты индустриального наследия бывшего рудника им. Р. Люксембург (Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матер. кафедр. науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 131-138

0,3
0,2

Іванченко Я.І.

Казаков В.Л.

Визначення історичного антопогенного ландшафту промислових територій

(Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2006. – с. 88-90

0,15

-

Казаков В.Л.

Ретроспективний аналіз формування антропогенних ландшафтів Кривбасу

(Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2006. – с. 116-119

0,15


0,1

Ярков С.В.

Казаков В.Л.

Опыт подготовки специалистов детско-юношеского туризма в педагогическом вузе

(Стаття)

друк

Туризм, курорты, гостиничный, ресторанный бизнес и наука. Матер. V республик. науч.-практ. конф. – Симферополь: ТНУ, 2007. – с. 89-93

0,25


0,10

Провоженко М.А., Кочергін Г.В., Ярков С.В.

Паранько І.С.

Роль геологічних формацій при вирішенні питань стратиграфії докембрію

(Стаття)

друк

Геологія та питання геологічного картування і вивчення докембрійських утворень Українського щита.-Дніпропетровськ: ПП «Союз», 2007 – с. 43-46

0,15

-

Паранько І.С.

Про можливість застосування петрохімічних даних при встановленні геохронологічної принадлежності докембрійських гранітоїдів.

(Стаття)

друк

Геологія та питання геологічного картування і вивчення докембрійських утворень Українського щита.-Дніпропетровськ: ПП «Союз», 2007 – с. 46-50

0,20


0,15

Федоришин Ю.І.

Паранько І.С.

До виходу в світ роботи О.Б.Боборова, А.М.Лисака, К.І.Свєшнікова, А.О.Сіворонова, І.С.Паранька, і Б.І. Малюка «Формаційний аналіз нижньодокембрійських комплексів Українського щита під час проведення геолого знімальних робіт»(2006)

(Стаття)

друк

Геологія та питання геологічного картування і вивчення докембрійських утворень Українського щита.-Дніпропетровськ: ПП «Союз», 2007 – с. 223-225

0,12


0,08

Бобров О.Б., Сіворонов А.О., Лисак А.М., Пащенко І.С.

Паранько І.С.

Путівник геологічних екскурсій ІУ науково-виробничої наради геологів-зйомщиків України.

(Посібник)

друк

Дніпропетровськ: ПП «Союз», 2007. – 62 с.

3,00


2,1

Стеценко В.В., Бутирін В.К., Казар М.А.

Паранько І.С.

Техногенна тектоніка – потенційний чинник виникнення надзвичайних ситуацій.

(Тези)

друк

Екологічна безпека техногенно перевантажених регіонів та раціонального використання надр. Матер. наук.-практ. конф. – Коктебель-Київ: НПЦ «Екологія Наука Техніка», 2007. – с. 23-25

0,12


0,08

Стеценко В.В.

Паранько І.С.

Палеогеографія території Українського щита в протерозої.

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. Випуск 2. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. – с. 5-24

0,4

-

Паранько І.С.

До питання комплексного освоєння гірничодобувних регіонів.

(Стаття) (Фахова)

друк

Геолого-мінералогічний вісник КТУ. – 2007. – №17. – с. 3-8

0,25


0,12

Євтєхов В.Д., Сидоренко В.Д.

Паранько І.С.

Гірничодобувна промисловість – основний чинник техногенних тектонічних змін геологічного середовища.

(Стаття)(Фахова)

друк

Геолого-мінералогічний вісник КТУ. – 2007. – №17. – с. 24-30

0,25


0,15

Стеценко В.В.

Паранько І.С.

До питання формаційного розчленування аульського структурно-формаційного комплексу Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита.

(Стаття) (Фахова)
Геолого-мінералогічний вісник КТУ. – 2007. – №17. – с. 55-70

0,55


0,40

Сукач В.В., Курочка О.О., Кандала Ю.С.

Паранько І.С.

Порівняльна характеристика стратигенних утворень ззалізорудних басейнів Кривого Рогу (Україна) і Квадерелатеро Ферріферо (Мініс джерас, Бразілія).

(Стаття)(Фахова)
Збірник наукових прац Українського державного геологорозвідувального інституту. – 2007. – №2. – с. 85-98

0,3


0,2

Мядзель В.В.

Паранько І.С.

Історико-геологічні особливості протерозойського періоду розвитку Українського щита.

(Стаття)(Фахова)
Геолого-мінералогічний вісник КТУ. – 2007. – №18. – с. 12-27

0,6

-

Калініченко О.О.

О результатах применения геофизических методов исследований в геодинамических зонах при изучении причин и источников подтопления городских территорий Кривбасса

(Тези)

друк

Підтоплення – 2007. Нагальні проблеми запобігання та боротьби з регіональним підтопленням земель. Матер. наук.-практ. конференції. – Бердянськ, 2007. – с. 51-52.

0,12

0,06

Золотарева Л.Й., Свистун В.К.

Калініченко О.О.

Отчет о результатах комплексных геофизических исследований по объекту. Защита от затопления и подтопления жилого массива Черногорка Центрально-городского района

(Звіт по темі НДР)

друк

Договор 02/07 с институтом ДП «Кривбасспроект», 2007. – с. 26.

1,1
0,05

Золотарьова Л.И., Гончар В.Т., Харитонова Л.В.

Калініченко О.О.

Отчет о результатах комплексных геофизических исследований по объекту. Защита от затопления и подтопления жилого массива Мудреная Саксаганского района

(Звіт по темі НДР)

друк

Договор 01/07 с институтом ДП «Кривбасспроект», 2007. – с. 24.

1,0
0,04

Золотарьова Л.И., Гончар В.Т.

Калініченко О.О.

Отчет о результатах комплексных геофизических исследований по объекту. Защита от затопления и подтопления жилого массива Бажаново Жовтневого района

(Звіт по темі НДР)

друк

Договор 03/07 с институтом ДП «Кривбасспроект», 2007. – с. 25.

1,1
0,06

Золотарьова Л.И., Гончар В.Т.

Калініченко О.О.

Індустріальна спадщина залізорудних рудників Червоного пласта міста Кривого Рогу

(Стаття)

друк

Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Зб. матер. ІІ Міжнар. наук. конф. – К., 2007. – с. 157-165

0,4
0,05

Казаков В.Л., Ярков С.В., Куліковська О.Є.

Калініченко О.О.

Геоморфологічний та екологічний аналіз балки Великої Дубової

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матеріали кафедральних науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 4-15

0,5
0,1

Казаков В.Л.

Калініченко О.О.

Історико-ландшафтознавчий аналіз індустрільних пам’ятників залізорудних рудників Кандибінського пласта міста Кривого Рогу

(Стаття) (Фахова)

друк

Наукові записки державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2007. – Вип. 14. – с. 6-12

0,3
0,05

Ярков С.В., Казаков В.Л.

Калініченко О.О.

Історичні ландшафти території залізорудних рудників Тарапаківського пласта міста Кривого Рога

(Стаття) (Фахова)

друк

Наукові записки державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2007. – Вип. 14. – с. 27-35

0,4
0,10

Казаков В.Л.

Ярков С.В.

Індустріальна спадщина залізорудних рудників Червоного пласта міста Кривого Рогу

(Стаття)

друк

Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Зб. матер. ІІ Міжнар. наук. конф. – К., 2007. – с. 157-165

0,4
0,05

Кааков В.Л., Калініченко О.О., Куліковська О.Є.

Ярков С.В.

Ретроспективний аналіз формування антропогенних ландшафтів Кривбасу

(Тези)

друк

Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. Міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2006. – с. 116-119

0,15


0,05

Казаков В.Л.

Ярков С.В.

Організація та географія спортивних туристичних походів в Криворізькому педуніверситеті (Тези)

друк

Вісник Міжнар. дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання. Том 13. – Кривий Ріг, 2007. – с. 160-162

0,15
0,10

Казаков В.Л., Калініченко О.О.

Ярков С.В.

Історико-ландшафтознавчий аналіз індустрільних пам’ятників залізорудних рудників Кандибінського пласта міста Кривого Рогу

(Стаття) (Фахова)

друк

Наукові записки державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2007. – Вип. 14. – с. 6-12

0,3
0,25

Ярков С.В., Калініченко О.О.

Ярков С.В.

Антропогенні ландшафти Криворіжжя: історія розвитку, структура

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матеріали кафедр. наук.-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 27-36

0,4
0,2

Казаков В.Л.

Ярков С.В.

Гірничопромислові ландшафти Кривбасу, як рефугіуми зональної рослинності

(Тези)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матеріали кафедр. наук.-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 42-43

0,1

-

Ярков С.В.

Опыт подготовки специалистов детско-юношеского туризма в педагогическом вузе

(Стаття)

друк

Туризм, курорты, гостиничный, ресторанный бизнес и наука. Матер. V республик. науч.-практ. конф. – Симферополь: ТНУ, 2007. – с. 89-93

0,25


0,10

Провоженко М.А., Кочергін Г.В., Казаков В.Л.

Шипунова В.О.

Медико-географічний аналіз стану охорони здоров’я в Апостолівському районі Дніпропетровської області

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матер. кафедр. науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 82-84

0,15
0,10

Лакіс А.Ю.

Шипунова В.О.

Медико-географічний аналіз хвороби СНІД у світі, Україні, Кривому Розі

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матер. кафедр. науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 84-90

0,35
0,15

Лакомова О.Й.

Шипунова В.О.

Географічний аналіз стану охорони здоров’я в Апостолівському районі

(Тези)

друк

Екологічний вісник. Вип. №4. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 26-29

0,12


0,08

Лакіс А.Ю.

Шипунова В.О.

Тенденції зміни клімату території Дніпропетровської області

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матер. кафедр. науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 24-27

0,15
0,10

Донченко Н.Г.

Лакомова О.Й.

Медико-географічний аналіз хвороби СНІД у світі, Україні, Кривому Розі

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матер. кафедр. науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 84-90

0,35
0,20

Шипунова В.О.

Лакомова О.Й.

Нариси текстів краєзнавчих екскурсій з історії відкриття криворізьких залізних руд, як аспект пізнання соціально-географічних процесів

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матер. кафедр. науково-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 121-128

0,35
0,25

Хмара Г.С.

Манаєнкова І.О.

Оценка экологического риска загрязнения поверхностных вод на примере Криворожского природно-хозяйственного района

(Тези)

друк

Від геології до біосферології. Проблеми сьогодення, майбутні перспективи. Матер. Всеукр. наук. конф. – Київ: КНУ, 2007. – с. 43-49

0,3

-

Манаєнкова І.О.

Методы оценки экологического риска

(Тези)

друк

Молоді науковці – географічній науці. Матер. наук. конф. – Київ: КНУ, 2007. – с. 88-90

0,12

-

Манаєнкова І.О.

Оцінка та просторовий аналіз атмосферного екологічного ризику для території Криворізького природничо-господарського району (КПГР)

(Стаття)

друк

Екологічний вісник. Вип. №4. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 32-35

0,2

-

Манаєнкова І.О.

Типизация экологических рисков территории Криворожского природно-хозяйственного района (КПХР)

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матеріали кафедр. наук.-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 37-42

0,25

-

Казакова Т.А.

До питання про зміст поняття «техногенний туризм»

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матеріали кафедр. наук.-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 91-96

0,3

-

Казакова Т.А.

Науково-методичне обґрунтування тематичної екскурсії історико-культурологічного змісту в програмі туру техногенного туризму

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матеріали кафедр. наук.-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 107-117

0,4

-

Казакова Т.А.

Історичні ландшафти промислових територій Кривбасу в системі нових видів техногенного туризму

(Стаття) (Фахова)

друк

Наукові записки державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія – Вінниця, 2007. – Вип. 14. – с. 87-91

0,25

-

Казакова Т.А.

Зміст техногенного туризму

(Тези)

друк

«Шевченківська весна». Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ: КНУ, 2007. – с. 177-180

0,12

-

Казакова Т.А.

Методические особенности подготовки экскурсий в техногенному туризме

(Стаття) (Фахова)

друк

Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2007. – №34. – с. 44-52

0,4

-

Казакова Т.А.

К вопросу о содержании экскурсий в техногенном туризме

(Тези)

друк

Туризм, курорты, гостиничный, ресторанный бизнес и наука. Матер. V республик. Науч.-практ. Конф. – Симферополь: ТНУ, 2007. – с. 100-104

0,2

-

Казакова Т.А.

Науково-методичне обґрунтування екскурсій згідно програм турів техногенного туризму (на прикладі Кривбасу)

(Стаття)

друк

Сучасні тенденції наукової парадигми географічної освіти України. – Донецьк: ДІСО, 2007. – с. 61-68

0,35

-

Казакова Т.А.

Екотехногенний туризм на Криворіжжі

(Тези)

друк

Екологічний вісник. Вип. №4. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 29-32

0,12

-

Пацюк В.С.

Місце рекреаційної географії в системі географічних дисциплін

(Тези)

друк

«Шевченківська весна». Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ: КНУ, 2007. – с. 114-115

0,12

-

Пацюк В.С.

Проблеми розвитку туризму на Дніпропетровщині та напрямки їх вирішення

(Тези)

друк

Географія, екологія, геологія: досвід наукових досліджень. Матер. Міжнар. наук. конфер. студентів і аспірантів. – Дніпропетровськ: ДНУ, Вип. 4., 2007. – с. 348-351

0,15

-

Пацюк В.С.

Індустріальні ландшафти як основа створення Криворізького техногенного-туристичного комплексу

(Стаття)

друк

Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Зб. матер. ІІ Міжнар. наук. конф. – К., 2007. – с. 215-219

0,25

-

Пацюк В.С.

Спортивний туризм як засіб формування здорового способу життя

(Стаття)


друк

Вісник Міжнар. дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання. – Кривий Ріг, 2007. – с. 163-166

0,2


0,1

Куліковська О.Є.

Пацюк В.С.

Фактори розвитку туристичної індустрії промислового міста

(Тези)

друк

Молоді науковці – географічній науці. Матер. наук. конф. – Київ: КНУ, 2007. – с. 111-114

0,15

-

Пацюк В.С.

Індустрія дозвілля м. Кривий Ріг як складова розвитку його туристичної сфери

(Стаття)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матеріали кафедр. наук.-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 99-105

0,3

-

Пацюк В.С.

Особливості розвитку туризму в індустріальних центрах України

(Стаття)


друк

Сучасні тенденції наукової парадигми географічної освіти України. – Донецьк: ДІСО, 2007. – с. 122-125

0,35

-

Кочергін Г.В.

Опыт подготовки специалистов детско-юношеского туризма в педагогическом вузе

(Стаття)

друк

Туризм, курорты, гостиничный, ресторанный бизнес и наука. Матер. V республик. Науч.-практ. Конф. – Симферополь: ТНУ, 2007. – с. 89-93

0,25


0,08

Провоженко М.А., Казаков В.Л., Ярков С.В.

Кочергін Г.В.

Самодеятельный туризм: современное состояние и перспективы развития

(Стаття)

друк

К 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России. – Уфа: Башкирский гос. Пед. Университет, 2007. – с. 139-141

0,12

-

Кочергін Г.В.

Проблемы подготовки студентов к соревнованиям по спортивному туризму

(Тези)

друк

Географічні дослідження Кривбасу. Фізична географія, економічна і соціальна географія, геоекологія, історична географія, викладання географії: Матеріали кафедр. наук.-дослідних тем. – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – с. 105-107

0,1

-^

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ за 2007 р.


по кафедрі фізичної географії та геології


Кафед-ра

Кіль-кість допо-відей на Всеук-раїнс. конфе-ренціях

Участь у вис-тав-ках

Кіль-кість науко-вих гуртків

Кіль-кість студен-тів у науко-вих гурт-ках

Кількіс-ть авторських. свідоцтв

Кіль-кість вико-наних дип-лом-них робіт

Кількіс-ть пуб-ліка-цій

Участь у Всеукр. конкурсах

Участь у Всеукр. олімпіадах

Всього по-дано

Відз-наче-но наго-рода-ми

Всього

Відз-наче-но наго-рода-ми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фізич-ної геогра-фії та геоло-гії4-142-289--1-30.11.2007 р.


Зав. кафедри фізичної географії


та геології, к.г.н., доцент Казаков В.Л.

Схожі:

Звіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 200 6 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2003 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2004 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2005 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: "Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону"
Ндр має чітку регіональну та прикладну природничо-краєзнавчу та геоекологічну спрямованість (так як об’єктом вивчення виступають...
Звіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2001 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2000 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу за 2002 р кафедри фізичної географії та геології
Тема кафедральної ндр: “Географічні аспекти прогнозування можливих надзвичайних ситуацій (НС) в межах міста Кривого Рогу”
Звіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу кафедри фізичної географії та геології за 1999 рік
...
Звіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconЗвіт про науково-дослідну роботу теорія та синтез вентильних двигунів постійного струму ("вент") (проміжний або заключний) Керівник ндр (підпис) зав кафедри ХХХ

Звіт про науково-дослідну роботу за 200 7 р кафедри фізичної географії та геології тема кафедральної ндр: \"Географо-краєзнавчі дослідження Криворізького регіону\" iconГеографічний факультет Кафедра фізичної географії та геології
Калініченко О. О., кандидат геолого-мінералогічних наук, ст викладач кафедри фізичної географії та геології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи