Пояснювальна записка icon

Пояснювальна записка
НазваПояснювальна записка
Сторінка1/7
Дата17.09.2012
Розмір0.94 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7


Пояснювальна записка


Актуальність проблем охорони навколишнього середовища, хімічного контролю довкілля набуває великого значення. Працівники екологічних лабораторій повинні бути обізнаними з питань можливих способів аналізу та вміти його проводити для контролю якості об’єктів довкілля.

Тому курс аналітичної хімії займає важливе місце в системі підготовки техніків-лаборантів зі спеціалізацією «екологія і охорона навколишнього середовища», озброює студентів комплексом знань, необхідних для вивчення наступних дисциплін природничого циклу.

Мета курсу – закріпити, поглибити і розширити основні теоретичні поняття, практичні уміння і навички, одержані студентами в курсі хімії, а також підготувати майбутнього лаборанта до проведення якісних та кількісних аналізів різних конкретних об’єктів, особливо об’єктів навколишнього середовища, як хімічними, так і інструментальними методами.


Розподіл екзаменаційного кредиту


1. Відвідування лекцій – 5 балів

2. Відвідування лабораторних занять – 5 балів

3. Участь у лабораторному занятті (виступ, проведення досліду) – 10 балів

4. Захист практичної роботи – 5 балів

5. Тематичне оцінювання – 10 балів

6. Захист реферату – 10 балів

7. Самостійна робота – 10 балів

8. Екзамен – 20 балівЗмістові модулі/Теми

Підсум-ковий тест

Сам. робота

Екзамен

Сума

І-III

IV-V

VI

VІ-VIII

10

10

20

100

1-9

10-14

15-20

21-25

20

20

15

5^ Структура дисципліни І семестр

Тема

Кількість годин:

лекції

практ.

самост.

^ Теоретичні основи аналітичної хімії та якісний аналіз

Змістовий модуль I. Основи аналітичної хімії

Тема 1. Аналітична хімія як наука

2

Тема 2. Вчення про аналітичний сигнал

2

4Змістовий модуль 2. Якісний аналіз

Тема 3. Основи якісного аналізу

2

6Тема 4. Методи розділення і концентрування

22

Тема 5. Хроматографія як перспективний метод аналітичної хімії

2

2

2

Змістовий модуль 3. Хімічні реакції як основа проведення аналізу

Тема 6. Хімічна рівновага в аналітичних системах

22

Тема 7. Протолітична рівновага (Кислотно-основна рівновага)

2

2

2

Тема 8. Рівновага в системі «осад-розчин»

2

2

2

Тема 9. Рівновага в окисно-відновних процесах та комплексоутворення

2

2

2

^ Всього годин

18

18

12


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ на І семестр

Змістовий модуль 2. Якісний аналіз

Методи розділення і концентрування. Хроматографічні методи якісного аналізу.

Змістовий модуль 3. Хімічні реакції як основа проведення аналізу Термодинамічні системи. Поняття хімічної рівноваги в реальних системах. Протолітична рівновага (Кислотно-основна рівновага). Рівновага в системі «осад-розчин». Окисно-відновна рівновага і хімічний аналіз. Рівновага процесу комплексоутворення з неорганічними і органічними лігандами.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 1. Термодинамічні системи.

 2. Поняття хімічної рівноваги в реальних системах.

 3. Комплексоутворення з неорганічними і органічними лігандами.

 4. Хроматографія: основи, перспективи.

 5. Пробовідбір зразків об’єктів аналізу.

 6. Пробопідготовка зразків об’єктів аналізу.

 7. Сучасність хімічних методів аналізу.

 8. Сучасні електрохімічні методів.

 9. Сучасна молекулярна спектроскопія.

 10. Сучасна атомна спектроскопія.

 11. Перспективи фізичних методів.

 12. Хімічні сенсори в аналізі.

 13. Особливості планування та аналізу об’єктів довкілля.

 14. Особливості планування та аналізу природних матеріалів.

 15. Особливості планування та аналізу лікарських препаратів.

 16. Особливості планування та аналізу біологічних об’єктів (рідини, тканини).


^ Задачник з аналітичної хімія та фізико-хімічних методів аналізу

Вправи для розв’язання поділено на 30 варіантів. Номер варіанту присвоюється студенту виключно викладачем. Кожен варіант має задачі з всіх розглянутих розділів курсу. Розв’язки пишуться в окремих зошитах із вказаним номером варіанту та задач.

Перевірка зошитів здійснюється викладачем два рази за рік за два тижні до складання заліку чи екзамену. За якісно виконані завдання студент має право претендувати на одержання додаткового балу від 1 до 10. Розмір балу залежить від правильності та повноти виконання вправ, вчасної перевірки зошиту викладачем. Така форма роботи є обов’язковою для всіх студентів. Цим зошитом можна користуватися на екзамені та заліковому тестуванні.


^ Перелік вправ до задачнику з аналітичної хіміїї та фізико-хімічних методів аналізу на І семестр

Варіант

Номер вправи

І

1: 4, 170 (2), 171 (12), 191, 373, 402 (18), 410 (3), 414 (10), 430, 497 (1), 532, 605,

2: С. 14-27: 17, С. 125: 17,

3: 482, 514, 548, 579, 595, 691, 722, 754, 787, 818, 959

II

1: 5, 170 (3), 171 (13), 193, 380, 402 (19), 410 (4), 414 (11), 431, 497 (2), 534, 606,

2: С. 14-27: 18, С. 125: 18,

3: 483, 516, 549, 580, 596, 692, 723, 756, 788, 819, 960

III

1: 6, 170 (4), 171 (14), 195, 381, 402 (20), 410 (5), 414 (12), 434, 497 (3), 535, 607,

2: С. 14-27: 19, С. 127: 24,

3: 484, 517, 550, 582, 597, 693, 724,758, 789, 820, 961

IV

1: 9, 170 (5), 171 (15), 196, 382, 402 (21), 410 (6), 414 (13), 444, 497 (4), 536, 608,

2: С. 14-27: 21, С. 127: 25,

3: 485, 518, 551, 583, 599, 694, 725, 759, 790, 821, 962

V

1: 12, 170 (6), 171 (16), 197, 384, 404, 410 (7), 414 (14), 446, 497 (5), 537, 609,

2: С. 14-27: 22, С. 127: 26,

3: 487, 519, 552, 584, 600, 695, 726, 760, 791, 822, 963

VI

1: 15, 170 (7), 171 (17), 198, 386, 409 (1), 410 (8), 414 (15), 492 (1), 497 (6), 538, 610,

2: С. 14-27: 23, С. 127: 27,

3: 488, 520, 553, 585, 601, 696, 727, 761, 793, 823, 964

VII

1: 17, 170 (8), 171 (18), 199, 387, 409 (2), 410 (9), 414 (16), 492 (2), 497 (7), 539, 611,

2: С. 76-89: 2, С. 127: 28,

3: 489, 521, 554, 586, 602, 697, 728, 762, 794, 824, 965

VIII

1: 19, 170 (10), 171 (19), 200, 388, 409 (3), 410 (10), 414 (17), 492 (3), 497 (8), 544, 615,

2: С. 76-89: 3, С. 127: 30,

3: 490, 522, 555, 587, 603, 698, 729, 763, 795, 826, 966

IX

1: 21, 170 (11), 171 (20), 201, 389, 409 (4), 410 (11), 414 (18), 492 (4), 497 (9), 545, 619,

2: С. 76-89: 4, С. 127: 31,

3: 491, 523, 556, 588, 604, 699, 730, 764, 796, 827, 967

X

1: 23, 170 (12), 172 (1), 202, 390, 409 (5), 410 (12), 414 (19), 492 (5), 497 (10), 546, 632,

2: С. 125: 1(б), С. 127: 32,

3: 492, 525, 557, 843, 605, 701, 731, 765, 797, 828, 968

XI

1: 28, 170 (13), 172 (2), 219, 393, 409 (6), 410 (13), 414 (20), 492 (6), 497 (11), 547, 633,

2: С. 125: 1 (в), С. 127: 33,

3: 493, 526, 558, 844, 606, 701, 732, 766, 798, 829, 969

XII

1: 30, 170 (14), 172 (3), 220, 396, 409 (7), 410 (14), 416 (1), 492 (7), 497 (12), 553, 634,

2: С. 125: 1 (г), С. 127: 34,

3: 494, 527, 559, 845, 607, 703, 733, 767, 799, 830, 970

XIII

1: 36, 170 (15), 172 (4), 229, 400, 409 (8), 410 (15), 416 (2), 492 (8), 497 (13), 554,

2: С. 14-27: 3, С. 125: 1 (д), С. 210: 3,

3: 495, 528, 560, 846, 608, 704, 734, 769, 800, 831, 971

XIV

1: 41, 170 (16), 172 (5), 230, 402 (1), 409 (9), 410 (16), 416 (3), 492 (9), 497 (14), 555,

2: С. 14-27: 2, С. 125: 1 (е), С. 210: 10,

3: 496, 529, 561, 847, 609, 705, 735, 770, 801, 832, 901

XV

1: 43, 170 (17), 172 (6), 231, 402 (2), 409 (10), 410 (17), 416 (4), 492 (10), 497 (15), 556,

2: С. 14-27: 4, С. 125: 1 (ж), С. 210: 11,

3: 497, 531, 562, 848, 610, 706, 736, 771, 802, 833, 902

XVI

1: 46, 170 (18), 172 (7), 232, 402 (3), 409 (11), 410 (18), 416 (5), 492 (11), 497 (16), 557,

2: С. 14-27: 6, С. 125: 1 (з), С. 210: 12,

3: 498, 532, 563, 849, 611, 707, 737, 772, 803, 834, 905

XVII

1: 47, 170 (19), 172 (8), 233, 402 (4), 409 (12), 410 (19), 416 (11), 492 (12), 497 (17), 568,

2: С. 14-27: 7, С. 125: 1 (и), С. 210: 20,

3: 499, 533, 564, 851, 612, 708, 740, 773, 804, 835, 906

XVIII

1: 50, 170 (20), 172 (9), 351, 402 (5), 409 (13), 410 (20), 416 (12), 492 (13), 497 (18), 570,

2: С. 14-27: 9, С. 125: 1 (й),

3: 468, 501, 534, 565, 852, 613, 709, 741, 774, 805, 836, 907

XIX

1: 51, 170 (21), 175, 352, 402 (6), 409 (14), 410 (21), 416 (13), 492 (14), 497 (19), 571,

2: С. 14-27: 11 (а), С. 125: 2,

3: 469, 502, 535, 566, 853, 614, 710, 742, 775, 806, 837, 908

XX

1: 57, 171 (1), 177, 355, 402 (7), 409 (15), 410 (22), 416 (14), 492 (15), 497 (20), 575,

2: С. 14-27: 11 (б), С. 125: 3,

3: 470, 503, 536, 567, 854, 615, 711, 743, 776,807, 838, 909

XXI

1: 60, 171 (2), 178, 357, 402 (8), 409 (16), 410 (23), 416 (15), 492 (16), 498, 577,

2: С. 14-27: 12 (б), С. 125: 4,

3: 471, 504, 537, 568, 855, 616, 712, 744, 777, 808, 839, 910

XXII

1: 62, 171 (3), 179, 360, 402 (9), 409 (17), 414 (1), 420, 492 (17), 510, 578,

2: С. 14-27: 12 (в), С. 125: 5,

3: 472, 505, 538, 569, 856, 617, 713, 745, 778, 809, 840, 911

XXIII

1: 65, 171 (4), 180, 362, 402 (10), 409 (18), 414 (2), 421, 492 (18), 511, 579,

2: С. 14-27: 12 (г), С. 125: 6,

3: 473, 506, 539, 571, 897, 618, 714, 746, 779, 810, 841, 912

XXIV

1: 71, 171 (5), 182, 363, 402 (11), 409 (19), 414 (3), 422, 492 (19), 513, 580,

2: С. 14-27: 12 (д), С. 125: 7,

3: 474, 507, 540, 572, 881, 619, 715, 747, 780, 811, 933, 913

XXV

1: 80, 171 (6), 183, 364, 402 (12), 409 (20), 414 (4), 423, 492 (20), 514, 581,

2: С. 14-27: 13 (а), С. 125: 8,

3: 475, 508, 542, 573, 882, 685, 716, 748, 780, 812, 934, 914

XXVI

1: 85, 171 (7), 184, 366, 402 (13), 409 (21), 414 (5), 424, 492 (21), 515, 582,

2: С. 14-27: 13 (б), С. 125: 9,

3: 476, 509, 543, 574, 590, 686, 717, 749, 782, 813, 948, 915

XXVII

1: 94, 171 (8), 187, 368, 402 (14), 409 (22), 414 (6), 426 (б), 492 (22), 527, 584,

2: С. 14-27: 13 (в), С. 125: 11,

3: 478, 510, 544, 575, 591, 687, 718, 750, 783, 814, 949, 916

XXVIII

1: 97, 171 (9), 188, 370, 402 (15), 409 (23), 414 (7), 426 (в), 492 (23), 528, 586,

2: С. 14-27: 13 (г), С. 125: 14,

3: 479, 511, 545, 576, 592, 688, 719, 751, 784, 815, 950, 917

XXIX

1: 103, 171 (10), 189, 371, 402 (16), 410 (1), 414 (8), 428, 492 (24), 529, 591,

2: С. 14-27: 14, С. 125: 15,

3: 480, 512, 546, 577, 593, 689, 720, 752, 785, 816, 956, 918

XXX

1: 110, 171 (11), 190, 372, 402 (17), 410 (2), 414 (9), 429, 492 (25),530, 594,

2: С. 14-27: 16, С. 125: 16,

3: 481, 513, 547, 578, 594, 690, 721, 753, 786, 817, 957, 904


Джерела:

1. Середа А.С., Галаган Р.Л. Збірник задач і вправ з аналітичної хімії. Якісний аналіз. – К.: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2002. – 429 с.

2. Дорохова Є.М., Прохорова Г.В. Задачі та запитання з аналітичної хімії. Навч. пос-к. – К.: «Київський університет», 2001. – 282 с.

3. Сборник задач по аналитической химии. – Казань: Казанский університет, 1987. – 256 с.


План практично-лабораторного курсу на І семестр

Тема заняття

Матеріали

Д/з

1. Інструктаж з ТБ. Лаб. р. № 1. Основи якісного аналізу

Логинов Н.Я. та ін. Аналитическая химия. – М.: Просвещение, 1975.

Закінчити оформлення

2. Розв’язування задач з теми «Чутливість аналітичних реакцій»

Задачник
3. Лабораторна робота № 2. Катіони s1-елементів та амоніаку (Li+, Na+, K+, NH4+). Лабораторна робота № 3. Катіони s2-елементів (Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+)

Розчини: 1) KCl, NН4Cl, Н2С4Н4О6, CH3COONa, 2М NаОН, НCl, реактив Несслера, індикаторний папір. 2) MgCl2, ВаCl2, SrCl2, СаCl2, 5% 8-оксихіноліну, Na2НРО4, амоніачний буфер, NН4Сl, NН3, 1М Н24, К2СrO4, CH3COOН, Na2СО3, K4[Fe(CN)6]. Обладнання: штатив з пробірками, горілка з сухим спиртом, тримач для пробірки, скляна паличка, дистильована вода, ємкість для зливу, платиновий або ніхромовий дротик з петлею, предметне скло, мікроскоп

Закінчити оформлення, ознайомитися з наступною роботою

4. Лабораторна робота № 4. Катіони р-елементів (Al3+, Pb2+, Bi3+, Sn2+, Sn(IV), As(III), As(V), Sb(III), Sb(V)

Розчини: AlCl3, Pb(NO3)2, Bi(NO3)3, NaОН, 1М Н24, Na2СО3, К4[Fe(CN)6], алізарин, міцним розчином амоніаку, CH3COOН, CH3COONa, НCl, КІ, К2СrO4, Na2S. Обладнання: див. вище, смужка фільтрувального паперу

Закінчити оформлення, ознайомитися з наступною роботою

5. Лабораторна робота № 5. Катіони d-елементів (Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Ag+, Cd2+, Hg2+, Hg22+). Лабораторна робота № 6. Аналіз суміші катіонів

Розчини: CrCl3, MnCl2, FeCl2, FeCl3, CuCl2, ZnCl2, Н2О2, NaОН, 1М Н24, КМnО4, 1М та конц. НNО3, Na2СО3, К4[Fe(CN)6], міцний р-н NН3, CH3COOН, CH3COONa, НCl, КІ, К2СrO4, Na2S, К3[Fе(СN)6], NН4SСN. Порошок РbО2, пігулки цинку. Обладнання: див. вище

Закінчити оформлення, ознайомитися з наступною роботою

6. Розв’язування задач з теми «Хімічна рівновага»

Задачник
7. Лабораторна робота № 7. Розділення та якісне визначення катіонів

Розчини: FeCl3+СоCl2+AlCl3 в 6 М НCl, діети-ловий ефір, К3[Fе(СN)6], К4[Fe(CN)6], аліза-рин, міцний р-н NН3, CH3COOН, Na2HPO4. Обладнання: розподільча воронка, фільтрувальний папір, капілярні піпетки

Закінчити оформлення, підготуватися до колоквіуму

8. Колоквіум №1

Завдання колоквіуму

підготуватися до тестування

^ 9. Підсумкове заняття. Тестування

Тестові завдання. Зошити з практики та задачники
Зразок оформлення лабораторного журналу


Дата.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи