Навчально-методичний посібник для студ пед ун-тів / кол авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : кдпу, 2011. 102 с. Рецензенти icon

Навчально-методичний посібник для студ пед ун-тів / кол авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : кдпу, 2011. 102 с. Рецензенти
НазваНавчально-методичний посібник для студ пед ун-тів / кол авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : кдпу, 2011. 102 с. Рецензенти
Сторінка1/14
Дата20.09.2012
Розмір1.5 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ПРАКТИКУМ


Кривий Ріг - 2011

ББК 74.200

УДК 37.01 (07)

М 54

 


Методика виховної роботи. Практикум : навчально-методичний посібник для студ. пед. ун-тів / кол. авт.; ред. О.О. Лаврентьєва. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 102 с.


Рецензенти:

Малихін О.В. – доктор педагогічних наук, професор;

Бакум З.П. – доктор педагогічних наук, професор;

Савченко Л.О. – кандидат педагогічних наук, доцент


Затверджено вченою радою Криворізького державного педагогічного університету. Протокол № 11 від 26.06 2011 р.


Навчально-методичний посібник складено на основі багаторічної роботи кафедри педагогіки. Він призначено для супроводу лабораторно-практичних занять курсу «Методика виховної роботи». Зміст посібника розроблено на основі сучасних вимог до викладання курсу МВР за кредитно-модульною системою. Він містить детальний зміст практичних занять, збірник міні-кейсів до окремих занять, рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, критерії оцінювання досягнень студентів за змістом курсу, перелік літератури, термінологічний словник.

Призначено для викладачів та студентів педагогічних закладів, вчителів-практиків.


ББК 74.200

© КДПУ, 2011

ЗМІСТ

ВСТУП 8

РОЗДІЛ І
ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 11


Модуль І. Теоретичні основи виховного процесу в школі 11

І. Основи організації виховної роботи в сучасній школі 11

Вступне заняття. Методика організації виховної роботи в сучасній школі (Н.І. Зеленкова) 11

Методика планування виховної роботи 12

Методика вивчення окремих учнів та учнівського коллективу (Н.І. Зеленкова) 14

ІІ. Методика організації морального та громадянського виховання учнів 16

Методика організації морального виховання учнів (З.В. Друзь) 16

Методика організації морального виховання учнів (Н.В. Долгая) 18

Методика організації громадянського виховання учнів та учнівського самоврядування (С.М. Щербина) 20

Методика організації виховної роботи у школах нового типу 22

Методика роботи з виховання розумової культури учнів 24

ІІІ. Методика виховної роботи педколективу з використанням національних традицій у сучасній школі 26

Методика виховної роботи педколективу з використанням національних традицій у сучасній школі (З.В. Друзь) 26

ІV. Фактори результативності виховного процесу 28

Облік та оцінювання результатів виховної роботи 28

Теоретичні основи виховного процесу в школі. Підсумкове заняття 30

Модуль ІІ. Технологія організації виховного процесу 32

І. Методика формування політехнічної культури особистості 32

Методика організації екологічного виховання (З.В. Друзь) 32

Екологічне виховання учнів у природному середовищі (О.О. Лаврентьєва) 34

Методика профорієнтаційної роботи з учнями (З.В. Друзь) 36

Методика організації трудового та економічного виховання учнів 38

ІІ. Методика формування емоційно-оцінних рис учня 40

Методика організації естетичного виховання учнів (Н.В. Долгая) 40

Методика формування емоційної культури учня 42

Методика формування емоційної культури учнів (Н.В. Долгая) 44

ІІІ. Методика організації та проведення спільної виховної роботи сім’ї та школи 45

Методика організації взаємодії школи та сім’ї (Н.В. Долгая) 46

Методика підготовки майбутнього сім’янина 47

ІV. Методика колективних творчих справ 49

Методика організації колективних творчих справ 49

Методика організації виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах 51

Методика організації і проведення різних форм виховної роботи у дитячому оздоровчому таборі (Н.В. Долгая) 52

Залікове заняття. Захист виховних проектів 53

^ РОЗДІЛ ІІ
МІНІ-КЕЙСИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (О.О. Лаврентьєва) 54


1. Підходи до розробки кейсів 54

2. Міні-кейси до практичних занять з курсу 56

Методика організації і проведення виховних заходів 56

Аналіз виховних програм передового педагогічного досвіду 60

Методики планування виховної роботи (Н.І. Зеленкова) 61

Моніторинг особистісного розвитку учня і учнівського колективу 63

Людяність і освіченість (Н.В. Долгая) 65

З досвіду роботи шкіл нового типу 65

Самоаналіз виховної роботи (Н.І.Зеленкова) 66

Діти і кишенькові гроші 69

Ефективна взаємодія сім’ї і школи 70

^ РОЗДІЛ ІІІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 73


РОЗДІЛ ІV
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗА ЗМІСТОМ КУРСУ (О.О. Лаврентьєва) 77


Реферат «Методика підготовки та проведення рухливих ігор» 77

Підготовка і презентація виховних проектів 79

1. Теорія методу проектів 79

2. Рекомендації до виконання виховних проектів 81

^ РОЗДІЛ V
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ЗМІСТОМ КУРСУ 84


ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ 87

Список основної літератури 88

Періодичні видання 90

Список рекомендованої літератури 90

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 91

СЛОВНИК 95

ДОДАТКИ 101

Психолого-педагогічна характеристика 9-А класу 101

Зразковий зміст матеріалу до практичного заняття 102

Методика організації естетичного виховання учнів (Н.І. Зеленкова) 102
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студ пед ун-тів / кол авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : кдпу, 2011. 102 с. Рецензенти iconНавчально-методичний посібник для слухачів Інституту підготовки професійних суддів Одеса 2011 Рекомендовано до видання
Призначення покарання: Навчально-методичний посібник / Авт кол.; Відп ред. В. О. Туляков. – О.:, 2011. с
Навчально-методичний посібник для студ пед ун-тів / кол авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : кдпу, 2011. 102 с. Рецензенти iconБібліотека Бюлетень нових надходжень до бібліотеки
Текст] : навч посібник для студ природнич фак-тів пед ун-тів / В. В. Бугаєнко, Р. Р. Абжалов; м-во освіти І науки, молоді та спорту...
Навчально-методичний посібник для студ пед ун-тів / кол авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : кдпу, 2011. 102 с. Рецензенти iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Навчально-методичний посібник для студ пед ун-тів / кол авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : кдпу, 2011. 102 с. Рецензенти iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни 2009 ббк 65. 290-2 Розповсюдження та тиражування н 14
Н 14 Промисловий маркетинг : Навч метод. Посіб. Для самост. Вивчення дисципліни Кривий Ріг: мінерал, 2009. – 185 с
Навчально-методичний посібник для студ пед ун-тів / кол авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : кдпу, 2011. 102 с. Рецензенти iconХарьковская национальная академия городского хозяйства соціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Навчально-методичний посібник для студ пед ун-тів / кол авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : кдпу, 2011. 102 с. Рецензенти iconКільк прим.: 4 (Бібл каб.: 1, Ч. з.№2: 1, Уч аб.: 2)
Польовий щоденник з основ сільського господарства [Текст] : для студ природ спец пед ун-тів / авт уклад. Є. М. Петрик, С. О. Потоцька....
Навчально-методичний посібник для студ пед ун-тів / кол авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : кдпу, 2011. 102 с. Рецензенти iconНавчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів специфічних категорій, що навчаються за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...
Навчально-методичний посібник для студ пед ун-тів / кол авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : кдпу, 2011. 102 с. Рецензенти iconДень відкритих дверей 15 листопада 2008 року о 10: 00
Адреса: кдпу, пр. Гагаріна, 54 (головний корпус), м. Кривий Ріг, 50086 тел.: 8 (0564) 71-59-21
Навчально-методичний посібник для студ пед ун-тів / кол авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : кдпу, 2011. 102 с. Рецензенти iconР 11. 07. 12 езультат пошуку
Навч посібник для студ пед спец. / І. М. Богданова; За ред Р. І. Хмелюк. О. Хаджибей, 1996. 161 с. Isbn 5-86268-020-9
Навчально-методичний посібник для студ пед ун-тів / кол авт.; ред. О. О. Лаврентьєва. Кривий Ріг : кдпу, 2011. 102 с. Рецензенти iconНавчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Планування роботи дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи