Повідомлення про консультації методистів кафедр. Студент-практикант ретельно готується до кожного уроку І проведення різноманітних позакласних заходів, проводить не менше 8-10 уроків за фахом icon

Повідомлення про консультації методистів кафедр. Студент-практикант ретельно готується до кожного уроку І проведення різноманітних позакласних заходів, проводить не менше 8-10 уроків за фахом
Скачати 211.02 Kb.
НазваПовідомлення про консультації методистів кафедр. Студент-практикант ретельно готується до кожного уроку І проведення різноманітних позакласних заходів, проводить не менше 8-10 уроків за фахом
Дата20.09.2012
Розмір211.02 Kb.
ТипПовідомлення


В допомогу студенту-практиканту IV курсу

Зміст і програма педагогічної практики студентів передостаннього курсу


На передостанньому курсі студенти проходять практику, в V-VIII класах (11-14 років). За своїм змістом практика студентів IV курсу в основному спрямована на поглиблене вивчення спеціальних методик, педагогіки і психології, методики виховної роботи, формування умінь і навичок застосування отриманих знань в практичній діяльності вчителя-предметника, класного керівника.

Обов'язки студентів-практикантів IV курсу:

1. Студенти проходять педпрактику в 5-8 класах міських і сільських загальноосвітніх шкіл, ліцеїв гімназій.

2. Практикант дотримується правил внутрішнього розпорядку школи, виконує розпорядження адміністрації і керівників практики, перебуває в школі щодня не менше 6 годин, виконує обов'язки класного керівника, стає для учнів зразком організованості, дисциплінованості, ввічливості працьовитості.

3. На період практики один із студентів, працюючих в даней школі, призначається старостою групи. До обов'язків старости входить облік відвідування студентами школи, складання графіка проведення залікових виховних заходів, затвердження його у методиста, повідомлення про консультації методистів кафедр.

4. Студент-практикант ретельно готується до кожного уроку і проведення різноманітних позакласних заходів, проводить не менше 8-10 уроків за фахом.

5. Проводить індивідуальні бесіди з батьками, відвідує сім’ї школярів; бере участь у підготовці і проведенні батьківських конференцій, зборів, клубних занять за інтересами.

6. Студент-практикант оформляє звітну документацію і надає її на перевірку методистам кафедр, груповому керівнику за 3 дні до закінчення практики.

7. У разі невиконання вимог, поставлених перед практикантом, він може бути усунений від проходження практики.

8. Студенту, усуненому від практики або в разі отримання за неї незадовільної оцінки з дозволу ради факультету призначається повторне проходження практики, без відриву від навчальних
занять в університеті.

^ Приблизна програма завдань педагогічної

практики на IV курсі

I-II тиждень. Вихід до школи, знайомство зі школою, бесіда з адміністрацією школи про завдання навчально-виховної роботи педагогічного колективу школи, закріплення за класами.

Знайомство з колективом класу, його активом, складання індивідуального плану роботи з урахуванням плану роботи класного керівника. Детальне вивчення програм, планів, підручників зі свого навчального предмету. Відвідування та аналіз уроків учителів, позакласних заходів у даному класі з метою вивчення учнів.

^ III-IV тиждень. Відвідування та аналіз уроків учителів-предметників, оформлення записів у щоденнику. Розробка конспектів і проведення пробних уроків зі спеціальності з використанням різноманітних методик і наочних засобів навчання. Проведення анкетування, спостереження, індивідуальних бесід, консультацій; психолого-педагогічний аналіз роботи в класі.

^ V-IV тиждень. Відвідування не менше чим 6 уроків учителів-предметників і студентів-практикантів; обговорення й аналіз відвіданих уроків; оформлення результатів у щоденнику. Підготовка і проведення уроків різного типу, позакласних заходів з предмету. Проведення залікових уроків. Вивчення засобів стимулювання учнів, їх індивідуальних та вікових особливостей; застосування індивідуального підходу до окремих учнів; організація та проведення позакласної виховної роботи з учнями закріпленого класу (екскурсій, тематичних бесід, пізнавальних вечорів, виставок, диспутів, дискусій, літературно-музичних віталень, зустрічей “За круглим столом”), відвідування сімей учнів, робота з активом класу, випуск газет, рукописних журналів.

^ VII-VIII тиждень. Проведення залікового виховного заходу; підготовка дидактичного матеріалу з предмету; складання психолого-педагогічної характеристики на учня; проведення роботи з батьками; оформлення звітної документації; затвердження звітної документації; педрада; аналіз пед.практики студентів. Підсумкова конференція.

Засідання педради проводиться в останній день педпрактики. На педраді виступають студенти-практиканти зі звітом про виконання програми педагогічної практики; вчителі-предметники, класні керівники, члени адміністрації школи, методисти, груповий керівник. Оцінки з педпрактики обговорюються і затверджуються на педраді.

Результати педагогічної практики обговорюються на підсумковій конференції. Підсумкова оцінка виставляється тільки після надання всієї звітної документації. Студентам, що не надали своєчасно документацію, підсумкова оцінка знижується.


^ Звітна документація

студента-практиканта IV курсу

1. Індивідуальний план навчально-виховної роботи студента-практиканта.

2. Щоденник студента-практиканта, до якого під час педагогічної практики записуються результати спостереження за окремими учнями, і колективом класу, аналіз відвіданих уроків, висновки зауваження керівників пед.практикою і т.п.

3. Звіт з педпрактики.

4. Конспекти уроків за фахом.

5. Конспект залікового виховного заходу.

6. Завдання з психології.

7. Аналіз уроку.

8. Характеристика на студента з оцінкою, виставленою на педраді.


Методичні рекомендації

з оформлення звітної документації


^ ПЛАНУВАННЯ І ОБЛІК РОБОТИ ПРАКТИКАНТА

Студент-практикант на основі календарного плану учителя-предметника, роботи класного керівника закріпленого класу, плану керівника предметного гуртка, рекомендацій методиста, складає індивідуальний план навчально-виховної роботи до кінця І тижня і здає його на затвердження методисту.

До плану включаються тільки основні види роботи. Поточні доручення не плануються.


^ 1. Методичні поради з ведення індивідуального плану навчально-виховної роботи

студента-практиканта


Титульна сторінка індивідуального плану студента виглядає так:

Індивідуальний план

навчально-виховної роботи студента IV курсу

фізико-математичного факультету

Криворізького державного педагогічного університету

Сидоренка Миколи Івановича.

на час педагогічної практики з 01.02.1998 року по 30.03.1998 року в СШ № 16. м. Кривого Рогу закріплений за 8 “А” класом.

Класний керівник – ЗАХАРЕНКО Марія Павлівна

Вчитель фізики – СЕМЕНЧЕНКО Катерина Павлівна

Вчитель математики – ГРІНЬ Зінаїда Йосипівна


Приблизна форма індивідуального плану

"ЗАТВЕРДЖУЮ" керівник-методист ___________ (підпис)


№ п-п

Зміст

і форми

роботи

Дата

Місце

проведення

Відмітка про

виконання


І. Підготовка до практики

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________


ІІ. Навчально-виховна робота

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________


ІІІ. Позакласна робота з предмету

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________


IV. Виховна робота

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

V. Виконання завдань з психології

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________


VI. Методична робота

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________


VII. Громадська робота

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________


Підпис студента ___________________________ (підпис)

Вчитель ______________________________ (підпис)

ПОГОДЖУЮСЬ:


Класний керівник___________________________ (підпис)

Методист кафедри педагогіки _________________(підпис)

Методист кафедри психології ________________(підпис)


^ Приблизний зміст індивідуального

плану студента-практиканта:


І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

а) ознайомлення з розробками в кабінеті педагогіки, психології і на кафедрі методики викладання предмету;

б) інструктаж в університеті з питань організації і проведення педагогічної практики;

в) знайомство зі школою, керівництвом школи, вчителями школи;

г) ознайомлення зі складом класу, за яким закріплений студент;

д) ознайомлення з календарним планом вчителя-предметника і з планом виховної роботи класного керівника, школи;

е) ознайомлення з оформленням і веденням класного журналу, особистих справ, щоденників учнів і т.п.

^ II. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

а) відвідування уроків вчителів-предметників (вказати теми, дату);

б) проведення пробних уроків (вказати теми, дату);

в) відвідування пробних уроків практикантів (вказати клас, дату);

г) проведення уроків, згідно календарному плану вчителя.

^ III. ПОЗАКЛАСНА РОБОТА ПО ПРЕДМЕТУ

а) планування роботи учнів на пришкільній дослідницькій ділянці (в кабінеті, музеї і ін.);

б) проведення з учнями додаткових занять ( у міру їх необхідності) протягом всієї практики і т.п;

в) проведення занять гуртка, факультативу.


^ IV. ВИХОВНА РОБОТА

а) проведення виховних годин (вказати теми, форму проведення);

б) організація випуску стінгазети, рукописних журналів, літопису класу;

в) організація учнів на суспільно-корисну працю (суботники і т.д.);

г) культпоходи в кінотеатр (вказати назву фільму), театр, на концерт, в цирк і т.д.;

д) організація екскурсій з учнями (вказати об'єкт);

е) підготовка вечора (назвати тему);

ж) проведення диспуту (вказати тему);

з) підготовка до проведення літературно-музичної вітальні “Світ моїх захоплень”;

і) організація класних батьківських зборів і т.п.;

к) відвідування сімей учнів (вказати прізвище, ім'я);

л) організація виставки “Цьому я навчився в сім'ї”;

м) робота з активом класу, учкомом (вказати конкретно).

^ V. ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З ПСИХОЛОГІЇ

IV курс

а) вивчення особистості учня;

б) складання психолого-педагогічної характеристики учня.

V курс

а) вивчення колективу;

б) складання психолого-педагогічної характеристики колективу.

^ VI. МЕТОДИЧНА І СУСПІЛЬНА РОБОТА

а) відвідування засідань предметно-методичної комісії і засідань педагогічної ради, методичних семінарів;

б) відвідування засідань батьківського комітету;

в) вивчення шкільної документації і ознайомлення з матеріалами досвіду навчально-виховної роботи вчителів школи.


2. Приблизна схема щоденника психолого-педагогічних спостережень студента-практиканта


Титульна сторінка

1. Прізвище, ім'я, по батькові студента __________

2. Факультет ___курс _____група______

3. Школа_____ _______ ______клас

4. Дата проходження практики.


Перша сторінка

Прізвища: а) директори школи; б) класного керівника; в) завуча школи з навчально-виховної роботи; г) вчителя-предметника.

Прізвища: а) керівника групи практикантів; б) методиста за фахом; в) методиста з педагогіки; г) консультанта з психології.


^ Друга сторінка

Склад класу, за яким закріплений практикант і розміщення учнів за партами:

Прізвища учнів, розміщених

в першому ряді (зліва направо)___________

в другому ряді________________________

в третьому ряді________________________

в четвертому ряді_______________________

Така схема допоможе швидше запам'ятати прізвища учнів.


^ Третя сторінка

Розклад занять класу, за яким закріплений практикант.


Дні тижня

Розклад уроків ____________класу
перший

другий

третій

четвертий

п'ятий

Розклад дзвінків.
Понеділок Вівторок Середа

Четвер П'ятниця Субота

^ Четверта сторінка щоденника

Записи рекомендується робити за схемою:


Дата

Зміст роботи

Аналіз і висновки про проведені психолого-педагогічні спостереження3. Приблизна схема звіту практиканта


1. Загальні відомості про місце і час проведення практики.

2. Виконання індивідуального плану практиканта.

3. За якими розділами шкільного курсу проведені уроки і в яких класах.

4. Що саме зроблено практикантом і які методичні розробки і дидактичні матеріали передані в предметний кабінет школи.

5. Які труднощі зі спеціальної підготовки виникали у практиканта в процесі проведення уроків і чим вони обумовлені.

6. Розкрити зміст роботи, проведеної в допомогу класному керівнику.

Чи брав участь в роботі педради і методичної секції за спеціальністю.

7. Вказати напрями, зміст і форми виховної роботи з класом, активом класу, батьками, індивідуальної роботи з учнями.

8. Побажання щодо поліпшення педагогічної практики студентів.


^ 4. Зразок конспекту залікового уроку


Урок української мови (8 клас)

Тема: Діалог. Розділові знаки при діалозі

Мета: надати знання про діалогічне (полілогічне) мовлення; виробляти вміння складати діалоги; розвивати пунктуаційну пильність при оформленні діалогів; виховувати любов до слова

^ Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Обладнання: підручник “Українська мова” 8-9 клас /За ред. К.В. Черкаської. – К., 1993 рік. Вправи, індивідуальні карти.

^ ХІД УРОКУ

  1. Актуалізація опорних знань

  • Що таке цитата?

  • Які види цитат ви знаєте?

  • Як оформляється на письмі той чи інший вид цитат?

  • Які розділові знаки ставляться при прямій мові?

1. Повідомлення нового матеріалу

Одним з різновидів передачі прямої мови є діалог (полілог).

Діалог (гр. "dia"– двоє, "logos"– слово) – розмова двох.

Полілог (гр. "роli"– багато, "logos"– слово) – розмова багатьох.

На письмі діалог передається системою нового ряду, тобто кожна репліка пишеться без лапок, з великої літери і з нового ряду, а перед нею ставитися тире. Наприклад:

– От знайдибіда, авантюрист шмаркатий! Ванько! Вилазь зараз же! Бо такого втру маку – тиждень чухатимешся!

Ми лежимо в густих бур'янах, уткнувшись носами у землю, й не дихаємо.

– Вилазь, убоїще, бо гірше буде! Ти ж мене знаєш!

– Знаю, знаю, – ледь чутно зітхає мій друг і нарешті подає голос.

– Діду! – жалібно озивається він. – Ви одійдіть за хату, ми виліземо. Бо ж ви битиметесь!

Діалог може також передаватися системою лапок і писатися в одному ряду. Тоді кожна репліка береться в лапки, а між ними ставитися тире.

"Вони ще мені умови ставлять, вишкварки! Ану вилазьте!" 'Та ми ж не хотіли, ми ж хотіли метро. Таке, як у Києві." "Я вам покажу метра! Я вам такого метра дам, що..."

2. Закріплення нового матеріалу

Вправа 1. Записати текст у вигляді діалогу. Пояснити розділові знаки.

1. Лясков і досі стовбичив за спиною Яковенка.

– Тобі чого? – спитав той.

– Нудьгую, – позіхнув Лясков. – Ніколи не хотілося йти на пост, а тепер побіг би позачергово.

– Я думав – ти розумніший, – Яковенко повільно склав книжку, лягай спи... А на пост піду я.

2. – Саво, синку! – сказав тривожним шепотом. – Я йду до міста, до Михайла! Уважай на худобу.

– Що вам бог дав? Вчора не казали ви ще нічого! – відповів заспаний Сава.

– Та що з того, що не казав? Так прийшло, що мушу йти. Я боюся, що з ним сталося щось недобре!

– Та що б мало йому статися? – обізвався хлопець неохоче.

Вправа 2. Записати діалог системою лапок. Пояснити розділові знаки:

1. “У мене був собака, що чесну людину пізнає і не зачепить, а злодія відразу роздере!” – “Добрий собака!” – “Але я його продав.” – “Чому?” – “Бо вже на мене почав кидатися.”

(УНТ)

2. “А хто ваш улюблений поет?” – питала Віра. – “Не знаю. Хіба треба мати улюбленого? І неодмінно одного?” – “Ну, – Віра знов червоніла, – а людину ж собі вибираєш одну... ”

3. Перевірка засвоєних знань:

– Що являє собою діалог?

– Які системи запису діалогу ви знаєте?

– Як він (діалог) оформлюється на письмі?

4. Домашнє завдання: скласти діалог на етичну тему.


^ 5. Зразок оформлення залікового виховного заходу


Зразок оформлення титульної сторінки


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет»

Криворізький педагогічний інститут

Кафедра педагогіки


Літературна вітальня

Друзі мої, прекрасний наш союз!


Підготувала студентка факультету

української філології Величко

Тетяна Олександрівна

Перевірив методист кафедри педагогіки

___________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)


Кривий Ріг

2012 р.
^ Порядок оформлення залікового виховного заходу:

- тема;

- виховна ціль;

- місце проведення;

- форма проведення;

- обладнання і оформлення;

- план проведення; зміст виховного заходу;

- список використаної літератури;

- аналіз заходу (відгук класного керівника і 2-3 студентів-практикантів).


^ Приблизна схема психолого-педагогічного аналізу виховного заходу


Психолого-педагогічний аналіз виховного заходу

можна здійснювати за такою схемою:

1. Загальні відомості про умови проведення виховного заходу:

дата….. школа …….., час проведення…...., склад учнів ………..., кількість ………………….., назва заходу………………………. .

2. Актуальність і цілеспрямованість теми виховного заходу, відповідність його інтересам і запитам учнів, рівню їх розвитку.

3. Підготовка заходу: підбір матеріалу, своєчасність і систематичність підготовки, забезпечення принципу активності, ініціативи і самостійності учнів. Творчість вихователя.

4. Проведення заходу:

а) оцінка змісту: доступність матеріалу даному віку дітей;

б) реалізація вимог принципів виховання;

в) методи проведення: забезпечення організаційної чіткості, емоційності, активізації учнів;

г) поведінка учнів: увага, інтерес, дисципліна;

д) поведінка практиканта: уміння володіти аудиторією, стимулювати інтерес, активізувати дітей, тон;

е) які були труднощі і перешкоди і як вони долалися: педагогічний такт, зовнішність, культура мовлення, поза, жести міміка практиканта?

5. Здійснення поставлених задач. Наскільки організованим був початок виховного заходу. Наскільки зовнішній вигляд учнів і приміщення відповідали виховній задачі виховного заходу. Які масові явища спостерігалися в ході проведення виховного заходу (колективний настрой, натхнення і т.п.).

6. Загальний висновок щодо доцільності виховного заходу. Наскільки реалізована виховна ціль.

7. Урахування вікових і індивідуальних особливостей учнів. Цінність виховного заходу, його вплив на окремих учнів і на колектив в цілому. Які моральні, інтелектуальні і естетичні переконання пробуджувались у школярів цим виховним заходом? Яка його інформаційна цінність? Які спеціальні установки він викликав? Як вплинув цей виховний захід на поведінку окремих учнів і всього класного колективу, його вплив на удосконалення міжособистісних відносин в колективі: (вияв симпатії, пошани до учасників і виконавців). Загальна оцінка виховної і пізнавальної цінності виховного заходу.

8. Пропозиції щодо проведення подібних виховних заходів в майбутньому.


Схема вивчення особистості учня


А. Загальні відомості про учня.

1. Відомості про батьків учня (де працюють, їх освіта).

2. Соціально-побутові і житлові умови сім'ї:

а) режим життя і дозвілля учня;

б) взаємостосунки між батьками і дітьми;

в) ступінь участі дітей в трудовому житті сім'ї;

г) друзі і знайомі учня за місцем проживання і їх вплив на нього (в чому це виявляється).

3. Стан здоров'я учня. Чи мала дитина важкі захворювання, які залишили наслідки і що заважає розвитку? Який стан здоров'я в даний час (за висновками шкільного лікаря)?

Б.^ Загальний рівень розвитку і дисципліна учня.

1. Загальний розвиток учня. Культура мовлення: володіння усним і письмовим словом, багатство словника. Начитаність. Регулярність і систематичність читання. Чи читає газети? Які газети і журнали читає? Широта і стійкість читацьких інтересів. Які літературні твори прочитав? Як часто відвідує музеї, театри кіно, клуби, стадіони?

2. Ставлення учня до занять в школі. Чи регулярно відвідує заняття? Чи уважний на уроках? Чи систематично готує домашні завдання? Чи уміє самостійно організувати свою навчальну працю? Чи піклується сам про засвоєння пропущеного матеріалу? Як ставиться до трудового навчання? До якої саме праці виявляє цікавість? Яку професію хотів би придбати?

3. Успішність учня. Як встигає учень з різних предметів? Які предмети даються йому легко, з яких він не встигає і чому? Які предмети любить? Чи може учень вчитися краще і що для цього необхідно?

4. Інтереси і схильності учня. Навчальні інтереси. Спеціальні інтереси в галузі літератури, науки, мистецтва, техніки, спорту і ін. Широта інтересів і їх характер. Глибина і стійкість інтересів.

Які гуртки і спеціальні дитячі установи відвідує? Чи пов'язані інтереси учня з вибором його майбутньої професії?

5. Рівень дисциплінованості учня. Знання і виконання “Правил для учнів”. Чи прищеплені учню навички культурної поведінки і гігієнічні навички? Основні негативні риси в поведінці учня.

В. Громадська робота.

1. Участь у суспільній роботі класу й школи. Чи цікавиться учень життям класу й наскільки активну участь він бере у суспільній роботі?

2. Характер виконання суспільної роботи: старанність, звичка доводити почату справу до кінця, уміння залучати до роботи інших учнів. Чи має учень організаторські здібності?

3. Місце учня в колективі. Чи пов'язаний з колективом класу або відірваний від нього? Відношення до нього учнів класу. Чи користується авторитетом у класі, яку має репутацію й чому?

Г.^ Основні риси особистості учня.

1. Суспільна свідомість учня. Його світогляд. Основна спрямованість його ідеалів і прагнень. Уміння втілити свої ідеали в конкретні справи: в суспільну роботу, в працю. Мотиви навчальної і суспільної роботи.

2. Моральні якості учня. Почуття любові до Батьківщини. Інтерес до подій в країні. Готовність надати своєю працею допомогу школі і країні. Відчуття колективізму, почуття обов'язку і відповідальності, правдивість і чесність, принциповість, скромність і ін. відношення до батьків і членів сім'ї, до вчителів, товаришів. Чи проявляє чуйність до своїх товаришів, чи надає допомогу? Як ставиться до дітей інших національностей?

3. Вольові риси характеру: цілеспрямованість, рішучість, сміливість, самостійність, ініціатива. Організованість: витримка, самоконтроль, упевненість в собі, дисциплінованість, стійкість, наполегливість, рішучість, ентузіазм, мужність. Чи не є він неорганізованим, слабовільним, пасивним, байдужим до всього?

4. Особливості темпераменту школяра: сила, врівноваженість, жвавість протікання нервових процесів; швидко або повільно реагує на питання, говорить, працює; чи переважають процеси збудження або гальмування, чи легко переключається з однієї справи на іншу?

5. Які особливості уваги і пізнавальних психічних процесів: мови, сприйняття, мислення, пам'яті.

6. Особливості емоційної сфери.

ВИСНОВКИ:

1. На які саме сторони особистості учня слід звернути увагу у виховній роботі:

а) в навчанні;

б) в загальному розвитку;

в) в етичних і вольових якостях?

2. Що необхідно мати на увазі, здійснюючи індивідуальний підхід до учня:

а) у вимогах і допомозі;

б) у відношенні до нього (в колективі і віч-на-віч)?

3. Які профілактичні заходи слід використовувати в школі і сім'ї?


Схема вивчення колективу учнів класу


1. Склад класу за віком і статтю.

2. Актив класу і його провідне ядро. Характеристика активу і тих, хто не бере участі в колективному житті класу. Об'єктивні і суб'єктивні чинники, які заважають згуртованості класу.

3. Складання характеристики організованості класу. Стиль і тон у взаємостосунках, характер спрямованості товариськості і дружби. Вияв помилкового товариства і дружби. Взаємостосунки між дівчатками і хлопчиками.

4. Етично-політична спрямованість колективу класу, характер і спрямованість суспільного і самодіяльного життя.

5. Успішність класу, загальні показники з окремих навчальних предметів, дисципліна і успішність по тижнях, місяцях і семестрах, її динаміка. Відношення учнів до окремих навчальних предметів і вчителів, взаємодопомога в навчанні. Причини відставання в навчанні окремих учнів і класу (об'єктивні і суб'єктивні).

6. Кругозір учнів: загальний розвиток, інтереси, культура мовлення, відношення до мистецтва і літератури, погляди на суспільне життя, відношення до своїх обов'язків.

7. Культура поведінки: в школі, на уроках і поза уроками, на зборах і під час розваг; в громадських місцях і удома; у відносинах один до одного, до вчителів і батьків, до старших і молодших; зовнішній вигляд. Відношення до повсякденної естетики школи і сім'ї.

Свої тривалі спостереження по цій проблемі (протягом всього періоду практики) необхідно проаналізувати і підготувати реферат для доповіді на підсумкових конференціях і додати його до звіту. Це завдання є обов'язковим для всіх студентів IV (V) курсів.


^ 13. Приблизна схема аналізу залікового уроку

студента IV-V курсу


А. Підготовка вчителя і учнів до уроку:

Характеристика плану-конспекту уроку: чи правильно визначена тема і ціль уроку, чи всі етапи передбачені в плані, чи доцільно розподілено час за етапах уроку;

• Як пов'язаний матеріал даного уроку з попереднім матеріалом, чи передбачені в плані уроку засоби перевірки виконання домашніх завдань.

• Чи підготовлений до уроку весь необхідний дидактичний матеріал і чи готові учні до уроку (наявність у них потрібного приладдя).

• Як пройшла організаційна частина уроку (психологічна готовність домашніх завдань, учнів до початку перевірки домашніх завдань).

Б. ^ Перевірка виконання домашніх завдань:

• Форми перевірки і їх педагогічна доцільність, чи всі учні охоплені перевіркою.

• Що показали результати перевірки домашніх завдань, які висновки зробив вчитель за результатами перевірки (педагогічна доцільність їх)?

В^ . Виклад нового матеріалу і характеристика методів викладання:

1. Психологічна характеристика переходу від перевірки домашніх завдань до пояснення нового матеріалу (ознайомлення з темою нового матеріалу і поради про те, на що слід звернути особливу увагу і як фіксувати головне).

2. Психолого-педагогічна характеристика методів викладу нового матеріалу:

а) відповідність їх пізнавальній меті і віку учнів, ефективність використовування дидактичних принципів навчання (доступність, наочність, усвідомленість засвоєння учнями знань, міцність засвоєння).

б) рівень науковості і ідейності змісту матеріалу і його пізнавально-виховне значення;

в) зв'язок нового матеріалу з сучасністю і практична значущість його з погляду ідейно-політичного, етичного, трудового, естетичного, політехнічного, загальнокультурного , профорієнтаційного виховання.

г) виховні міри впливу на учнів (підтримка уважності, інтересу до занять, старанності, наполегливості), якими засобами вчитель досягає цього (їх ефективність);

д) мова викладу матеріалу (дохідливість, грамотність, емоційність, темп викладу, доступність формулювань основних понять).

Г. ^ Закріплення нових знань:

1. Засоби закріплення знань, питання, відповіді, виконання вправ, рішення задач (їх доцільність і дієвість).

2. Як організована робота по закріпленню знань зі слабкими і більш сильними учнями.

Д. Домашні завдання:

1. Характер завдань і відповідність їх викладу нового матеріалу.

2. Підготовленість учнів до виконання домашнього завдання.

Е.Поведінка учнів на уроці:

1. Інтерес і уважність.

2. Активність і старанність.

3. Дисципліна учнів на уроці (якими засобами вчитель підтримує її на уроці).

Ж. Поведінка вчителя на уроці:

1. Уміє володіти собою і класом (стриманий, спокійний, уважний, чуйний, об'єктивний, тактовний, вимогливий).

2. Своєчасно і вміло переключається на інші форми і методи роботи, залежно від зміни умов.

3. Вільно володіє собою (мімікою, жестом, мовою, поглядом), швидко і виразно змінює вираз свого обличчя, роблячи його своєрідним знаряддям впливу на учнів, або ж, навпаки, спокійний, невиразний, холодний в своєму відношенні до школярів.

4. Які риси характеру в поведінці вчителя на уроці ви помітили і як вони виявляються?

5. Загальна оцінка уроку практиканта.Схожі:

Повідомлення про консультації методистів кафедр. Студент-практикант ретельно готується до кожного уроку І проведення різноманітних позакласних заходів, проводить не менше 8-10 уроків за фахом iconПідготовка вчителя до уроку
«Учитель готується до кожного уроку все життя Така духовна і філософська основа нашої професії і технологія нашої праці: щоб дати...
Повідомлення про консультації методистів кафедр. Студент-практикант ретельно готується до кожного уроку І проведення різноманітних позакласних заходів, проводить не менше 8-10 уроків за фахом iconМетодичні рекомендації щодо проведення уроків чи позакласних виховних заходів з питань ґендерної рівності
По суті, ґендер є соціокультурним аналогом статевого (біологічного) диморфізму. Відтак стать як категорія складається з двох посутніх...
Повідомлення про консультації методистів кафедр. Студент-практикант ретельно готується до кожного уроку І проведення різноманітних позакласних заходів, проводить не менше 8-10 уроків за фахом iconЙ основні завдання уроку: доведення до учнів теми уроку, освітніх, виховних, розвиваючих завдань уроку
Для чого аналізується урок? Відповісти на це питання не так просто, хоча б тому, що існує безліч видів аналізу й у кожного – своя...
Повідомлення про консультації методистів кафедр. Студент-практикант ретельно готується до кожного уроку І проведення різноманітних позакласних заходів, проводить не менше 8-10 уроків за фахом iconОцінка виховної роботи студента–практиканта критерії оцінювання виховної роботи студента–практиканта як класного керівника
Студент–практикант за результатами практики у трьохденний термін повинен подати робочий зошит, в якому заносить всі заходи, пов’язані...
Повідомлення про консультації методистів кафедр. Студент-практикант ретельно готується до кожного уроку І проведення різноманітних позакласних заходів, проводить не менше 8-10 уроків за фахом iconПрограма до комплексного екзамену «сучасні методики початкової освіти»
Методика навчання основ фонетики і графіки. Методика навчання орфографії. Класифікація орфографічних помилок. Урок української мови....
Повідомлення про консультації методистів кафедр. Студент-практикант ретельно готується до кожного уроку І проведення різноманітних позакласних заходів, проводить не менше 8-10 уроків за фахом iconНаказ №971 м. Севастополь Про підсумки проведення конкурсу на кращу розробку уроку й позакласного заходу з російської мови і літератури
«Про проведення конкурсу на кращу розробку уроку й позакласного заходу з російської мови і літератури» з 22 жовтня по 31 жовтня 2012...
Повідомлення про консультації методистів кафедр. Студент-практикант ретельно готується до кожного уроку І проведення різноманітних позакласних заходів, проводить не менше 8-10 уроків за фахом iconНаказ №971 м. Севастополь Про підсумки проведення конкурсу на кращу розробку уроку й позакласного заходу з російської мови і літератури
«Про проведення конкурсу на кращу розробку уроку й позакласного заходу з російської мови і літератури» з 22 жовтня по 31 жовтня 2012...
Повідомлення про консультації методистів кафедр. Студент-практикант ретельно готується до кожного уроку І проведення різноманітних позакласних заходів, проводить не менше 8-10 уроків за фахом iconІ. Цілеспрямованість уроку
Встановити відповідність цілей уроку його місцю ситуативно-тематичному циклі, типу уроку та етапу навчання
Повідомлення про консультації методистів кафедр. Студент-практикант ретельно готується до кожного уроку І проведення різноманітних позакласних заходів, проводить не менше 8-10 уроків за фахом iconПро проведення відкритих виховних заходів
Шановна Галино Петрівно! Доводимо до Вашого відома, що на весінній семестр 2010/2011 навч року факультетом інноваційної економіки...
Повідомлення про консультації методистів кафедр. Студент-практикант ретельно готується до кожного уроку І проведення різноманітних позакласних заходів, проводить не менше 8-10 уроків за фахом iconТематика творчих проектів зі світової літератури
Науково – теоретичні засади уроку літератури в працях учених – методистів ХІХ – початку ХХ століття
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи