Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів icon

Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
НазваНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Сторінка21/21
Дата02.10.2012
Розмір4.75 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Б. М. Теплов запропонував підходити до властивостей нервової системи не як до показників рівня її доскона­лості, а як до способів урівноваження стосунків організму із середови­щем. "Головне не в тому, — писав Б. М. Теплов, — що при сильній нервовій системі легко розв'язуються будь-які задачі, а в тому, що силь­на нервова система краще розв'язує одні задачі, а слабка — інші, в тому, що до розв'язку однієї і тієї самої задачі слабка і сильна нервова систе­ми повинні йти різними шляхами"( Б. М. Теплов) .

Експериментальне підтвердження такий підхід дістав у дослідженнях В. Д. Небиліцина , який виявив, що така властивість нервової системи, як слабкість (а вона найчастіше розцінюється як "гірша"), щільно пов'язана з її чутливістю. Чим слабша нервова система, тим чутливіша вона до різних впливів. Тому в біологічному плані чутливість є цінною рисою — вона, наприклад, дозволяє завчасно виявити небез­пеку і готуватися до зустрічі з нею. Хоча слабка нервова система менш витривала за сильну (не дає витримувати тривалі навантаження), але вона забезпечує пристосування людини і тварин до вимог середовища, щоправда, за рахунок іншого способу.

^ Є. А. Климов назвав такий спосіб індивідуальним стилем діяльності. Він встановив, що ткалі-багатоверстатниці з високою рухливістю не­рвових процесів виконують незаплановані операції мірою їх виникнен­ня, тоді як "інертні" ткалі запобігають неприємним несподіванкам в роботі підсиленою турботою про найскладніші ділянки виробничого про­цесу. Порівняння продуктивності праці засвідчило, що і в тих, і в інших вона була практично однаковою. Проте зверни увагу: за рахунок стилю діяльності — "індивідуально своєрідної системи психологічних засобів, до яких свідомо чи стихійно вдається людина з метою найкращого рівноваження своєї (типологічно зумовленої) індивідуальності із зовніш­німи умовами діяльності" (Є. А. Климов). Цього ж висновку дійшли дослідники ефективності діяльності "сильних" і "слабких" водіїв .

Отже, властивості нервової системи впливають на продуктивність діяльності, але не прямо, а опосередковано, через індивідуальний стиль діяльності. Проте йдеться про звичайні умови діяльності . Скрізь, де людині доводиться реагувати швидко й точно на непередбачені зміни в навколишньому середовищі, приймати в стислі строки відповідальні рішення, — там природне підґрунтя індивідуальних відмінностей стає досить помітним. М. К. Акімова , наприклад, встановила, що успіх професії жонглера значною мірою залежить від лабільності нервової сис­теми щодо збудження. Лабільні учні циркового училища опанували на­вичкою жонглювання вдвічі-утричі швидше, ніж інертні. Разючі відмін­ності! Проте чи так багато подібних видів діяльності? Ні. Що й дає можливість людям з різними природними даними успішно працювати, виявляючи свою індивідуальність.

Тепер повернімося до твого запитання. Звичайно, індивідуальні від­мінності між людьми виявляють себе у всіх видах діяльності, включаю­чи навчальну. Але яким чином?

Ти, напевно, розумієш, що й медалісти можуть мати різні властивості нервової системи, адже учіння не потребує швидкого реагування на надмірні подразники. При цьому, за аналогією з трудовою діяльністю, можна очікувати, що індивідуальний стиль учіння у них буде різним. Це підтвердив Н. С. Лейтес , за даними якого представники і слабкої, і сильної нервової систем можуть закінчити школу із золотою медаллю, але вчаться вони по-різному. Перші, готуючись до уроків, спочатку ви­конують домашнє завдання в чернетці, складають план відповіді, суво­ро дотримуються розпорядку дня. Другі менш організовані, менш ре­тельно, але також з глибоким розумінням виконують домашні завдан­ня. Індивідуальний стиль відмінний, але це не є перешкодою у навчанні. Швидше навпаки, завдяки притаманному їм стилю учні добре закінчи­ли школу.

Отже, учні з різними властивостями нервової системи можуть досяг­ти успіхів у школі за рахунок оптимального індивідуального стилю нав­чальної діяльності. Але для цього потрібно, щоб вони хотіли вчитись і шукали відповідних способів оволодіння навчальним матеріалом. У цьому їм має допомогти й учитель, адже він не тільки передає знання, а й навчає вчитися.

Я відповів на твоє запитання. Проте зваж, що йшлося про природні основи індивідуальних відмінностей, а не про самі відмінності. Останні яскраво виявлять себе у вигляді задатків та здібностей, а вже ті відбива­ються не тільки на динаміці навчальної діяльності, а й на її результатив­ності . Але це вже інша тема.


^ ДОДАТОК №3

Список використаних практикумів


1.Практикум з психології/ За ред. Г. Г. Бикової — Львів, 1975.

2.Иващенко Ф.И. Задачи по общей, возрастной и педагогической психологии. - Минск: Вышейшая школа, 1985

3.Загальна,вікова і педагогічна психологія . Практикум / За ред.проф.Д.Ф.Ніколенка.-К.:Вища школа ,1980.-206 с.

4.Збірник завдань з загальної психології / За ред. В.С. Мерліна. – М., 1977.

5.М'ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посібник.–К : Вища школа, 1998.–184 с.

6.Практические занятия по психологии / Под ред. А.В. Петровского. - М.: Просвещение, 1972.

7.Практикум по общей психологии / Под ред. А.И. Щербакова. - М.: Просвещение, 1990.


Навчально – методичне видання


ОСНОВИ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Анжеліка Володимирівна Шамне

Українською мовою

Комп´ютерний набір автора матеріалу

Ум. друк. арк.- 8.


ПП «Видавничий дім»
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с
Неведомська Є. О., Маруненко І. М. Анатомія людини: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Національної Академії педагогічних наук України та Луганського національного університету
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів І викладачів вищих навчальних медичних закладів...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Соціальна робота" вищих навчальних закладів. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. 140 с
Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету “Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів спеціальності...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи