Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Програма вступного випробування icon

Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Програма вступного випробування
Скачати 111.18 Kb.
НазваПоложення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Програма вступного випробування
Дата17.09.2012
Розмір111.18 Kb.
ТипПоложення

ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Пояснювальна записка

Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм підготовки фахівців ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації і спрямована на виявлення професійної компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».


^ Програма вступного випробування

Тема 1. Предмет та методи вивчення менеджменту освіти.

Рівні управління освітою

Предмет менеджменту освіти. Функції менеджменту освіти.

Поняття «управління» і «менеджмент». Еволюція терміна «менеджмент».

Аналіз літературних джерел з проблем менеджменту.

Питання підготовки менеджерів освіти.

Поняття «менеджмент», «менеджер». Терміни «педагогічний менеджмент» і «освітній менеджмент».

Історичний розвиток менеджменту як науки управління.

Функцій освіти: пізнавальна, виховна, гуманізаційна, культурного наслідування, розвиваюча, перетворююча, прогностична, координуюча, адаптивна, профорієнтаційна, підготовки до трудової та суспільно-політичної діяльності, до сімейного життя та інше.

Роль сфери освіти.

Формування законодавчої бази для освітньої галузі. Верховна Рада України. Кабінет Міністрів України.

Обласні управління освіти. Робота міських та районних відділів освіти.

Система управління освітою, її національні, історичні та інші особливості.

Значення менеджменту освіти в сучасних умовах.

Закони України, що регламентують освітню діяльність.

Періодичні видання, що регламентують діяльність керівника закладу освіти.

Аналіз системи управління освітою, яка діє в Україні.


Тема 2. Структура освітньої системи України та її правове забезпечення

Освітні рівні в Україні:

 • дошкільна освіта;

 • початкова загальна освіта;

 • базова загальна середня освіта;

 • повна загальна середня освіта,

 • позашкільна освіта;

 • професійно-технічна освіта;

 • базова вища освіта;

 • магістратура, післядипломна освіта.

Освітньо-кваліфікаційні рівні, які характеризують освітньо-професійну ступеневість освіти:

 • кваліфікований робітник;

 • молодший спеціаліст;

 • бакалавр;

 • спеціаліст; магістр.

Дошкільна освіта. Дошкільні заклади освіти: дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, компенсуючи дошкільні заклади ( для дітей з фізичними і психічними вадами), дитячі садки інтернатного типу, дитячі будинки та ін.

Загальна середня освіта. Повна загальна середня освіта.

Основні види середніх закладів. Навчання в середній школі. Розвиток обдарувань, здібностей і талантів. Класи з очною, заочною формами навчання.

Заклади для громадян, котрі потребують соціальної допомоги і реабілітації:

 • загальноосвітні школи-інтернати (для дітей, що не мають необхідних умов для освіти в сім'ї);

 • загальноосвітні школи-інтернати, дитячі будинки (для дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування);

 • загальноосвітні санаторні школи-інтернати, дошкільні заклади, дитячі будинки ( для дітей, які потребують тривалого лікування);

 • спеціалізовані загальноосвітні школи-інтернати, школи, дитячі будинки, дошкільні заклади (для дітей із фізичними і психічними вадами);

 • загальноосвітні школи і професійно-технічні училища соціальної реабілітації (для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання).

Позашкільна освіта. Позашкільні заклади освіти: палаци, будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади.

Професійно-технічна освіта. Професійно-технічні заклади освіти: професійно-технічне училище, професійно-художнє училище, професійне училище соціальної реабілітації, училище-агрофірма, училище-завод, вище професійне училище, навчально-виробничий центр, центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсовий комбінат та інші заклади, що надають робітничу професію. Денні і вечірні відділення.

Вища освіта. Наукова, професійна та практична підготовка здобуття громадянами відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, перепідготовка та підвищення кваліфікації. Очна та заочна форми навчання.

Вищі заклади освіти: училище, технікум, коледж, інститут, консерваторія, академія, університет та ін. Рівні акредитації:

 • І - технікум, училище та інші, прирівняні до них, освітні заклади;

 • II - коледж, інші, прирівняні до нього, освітні заклади;

 • III і IV рівні (залежно від наслідків акредитації) - інститут, консерваторія, академія, університет. Вищі заклади освіти здійснюють підготовку фахівців за такими кваліфікаційними рівнями:

 • молодший спеціаліст - технікум, училище та інші вищі освітні заклади 1 рівня акредитації;

 • бакалавр - коледжі та інші вищі заклади освіти II рівня акредитації;

 • спеціаліст, магістр - вищі освітні заклади III і IV рівня акредитації.

Основні напрями діяльності вищого закладу.

Делегування окремих своїх повноважень державним органам управління освітою.

Післядипломна освіта (стажування, клінічна ординатура, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів). До закладів післядипломної освіти належать:

- академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення , навчально-курсові комбінати;

- підрозділи вищих закладів освіти ( філіали, факультети, відділення);

- професійно-технічні заклади освіти;

- відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах.

Центральні органи державної виконавчої влади управління освітою.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, міністерства і відомства, яким підпорядковані заклади освіти, Вища атестаційна комісія (ВАК).

Державна інспекція закладів освіти, науково-методична рада для організації та проведення атестації науково-педагогічних кадрів, що відповідає за присвоєння учених звань доцента і професора. Атестаційна колегія.

Місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Органи управління освітніх закладів. Організаційно-правова основа діяльності. Статут закладу.

Дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада, функції та порядок роботи. Склад педагогічної ради. Голова педагогічної ради. Вищий орган громадського самоврядування.

Органи громадського самоврядування в освіті.

- загальні збори,

- районна, міська, обласна конференція педагогічних працівників, з'їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим, наглядові ради, опікунські ради.

- Всеукраїнський з'їзд працівників освіти.

Повноваження органів громадського самоврядування в освіті.

Студентське самоврядування.


^ Тема 3. Проблеми підготовки керівних кадрів в освіті

Головна проблема підготовки керівників навчальних закладів.

Психолого-педагогічні фактори.

Провідні ідей концепції підготовки керівників навчальних закладів. Організація навчального процесу

Шляхи підготовки керівника закладу освіти.

Призначення керівника закладу освіти за конкурсом.

Схема проведення конкурсу у вищих навчальних закладах загальнодержавної форми власності ІІІ-ІV р. акредитації.

Керівництво як наука і мистецтво.

Функції керівництва та їхня роль у системі управління закладом освіти.

Стилі керівництва закладом освіти. Ситуаційні підходи до ефективного керівництва.

Специфіка керівництва педагогічними колективами.


^ Тема 4. Функціонування закладів освіти, де навчаються діти з особливими потребами

Створення будинків сімейного типу.

Постанови уряду щодо утримання, фінансування дитячих будинків.

Особливості управління освітнім закладом, у якому навчаються і виховуються діти з особливими потребами.

Особливості фінансування освітніх закладів, у яких навчаються і виховуються діти з особливими потребами.


^ Тема 5. Кадрове забезпечення закладів освіти

Педагогічні працівники, які викладають у закладах освіти, та науково-педагогічні працівники, які викладають у вищих освітніх закладах III - IV рівнів акредитації.

Номенклатура посад педагогічних та науково-педагогічних кадрів.

Прийом на роботу педагогічних та науково-педагогічних працівників методом укладання трудового договору, у тому числі за контрактом.

Атестація педагогічних працівників. Порядок атестації.

Права педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Схема посадових окладів (ставок заробітної плати).

Чотири основні групи працівників установ і органів освіти:

• науково-педагогічний корпус (професори, викладачі ВНЗ, наукові працівники);

• учителі - викладачі і вихователі;

• керівні працівники;

• навчально-допоміжний і обслуговуючий персонал.

Аспірантура. Докторантура.

Перебудова вищої педагогічної освіти.

Підвищення кваліфікації.

Принципи підбору педагогічних кадрів для закладів освіти.

^ Тема 6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення закладів освіти

Сучасний стан матеріальної бази шкіл та інших навчальних закладів України.

Освітні послуги найвищого рівня якості.

Платні послуги в сучасних школах.

Атестація навчальних закладів.

Фінансування середньої освіти в Україні.

Фінансування ВНЗ.

Концептуальні засади фінансового менеджменту.

Фінансова система закладу освіти.

Форми та методи ефективного управління фінансами в освітній організації.

Залучення інвестицій як один із напрямів ефективного фінансового менеджменту в освітніх організаціях.


^ Тема 7. Стратегічне управління в освітньому менеджменті

Головне завдання стратегічного управління.

Сутність стратегічного управлінням в освіті.

Етапи стратегічного управління.

Стратегічне планування. Відмінність між традиційним перспективним і стратегічним плануванням. Вимоги до стратегічного планування.

Технологія підготовки програми розвитку.


^ Тема 8. Освітній менеджмент і Болонський проце

Перебудова вищої освіти в Україні згідно з вимогами Болонської конвенції.

Якість підготовки в освіті відповідно до вимог Болонської конвенції.

Перспективи входження освіти України в Болонський процес.

^ Тема 9. Управлінське документування

Законодавство України, державні стандарти, інші нормативні та методичні матеріали з документаційного забезпечення управління навчальним закладом. Основні напрями уніфікації і стандартизації документів. Організація роботи апарату управління. Написання тексту документа з дотриманням установлених правил.


Список рекомендованої літератури

 1. Астахова В., Дайте дітям добру освіту, і вони всього досягнуть/ В.Астахова, І.Кущенко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - №2.– С.65-70.

 2. Білоцерковська Н.Г. Інформаційні технології і освіта в сучасному суспільстві//Шкільна бібліотека. - 2005. - №6.– С.24-51

 3. Волобуєва Т.Б. Самоосвітня діяльність керівника //Бібліотека журналу "Управління школою". - 2005. -№ 6.– С.3-96.

 4. Види та структура кооперованого навчання //Відкритий урок. – 2005. - № 19-20.– С.55-64.

 5. Вища освіта України.– К., 2006.– 120с.

 6. Гримблат С.О. Проблемы оптимизации высшего образования (на модели менеджмента и психологии):Монография/ С.О.Гримблат, И.К.Сосин.– Харків:Факт, 2004.– 720 с.

 7. Гришина Т.В. Освітня технологія як об'єкт.– Харків: Основа, 2003.– 96 с.– (Б-ка журналу "Управління школою"; Вип. 4).

 8. Дмитренко Т.А. Образовательные технологии в системе высшей школы// Педагогика. - 2004. - №2.– С.54-59.

 9. Кіреєва І. Методичні аспекти впровадження новітніх технологій у підготовку менеджерів освіти //Рідна школа. - 2006. - №6.– С.48-50.

 10. Ковтун С.О. Тенденції сучасного розвитку менеджменту і маркетингу в загальноосвітніх навчальних закладах: магістерська роб./Антонець М.Я.– К., 2005.– 99 с.

 11. Коновець С. Креативні освітні технології у практиці сучасної школи // Рідна школа. - 2005. - №3.– С.20-23.

 12. Корсак К. Межі використання ідей постмодернізму в реформуванні освіти України // Вища освіта України. - 2004. - №4.– С.50-55.

 13. Кузьмінська В.О. Особливості менеджменту в загальноосвітніх навчальних закладах в період реформування освіти: магістерська роб./Лікарчук І.Л.– К., 2005.– 82 с.

 14. Кушнарьова М. Роздуми про сучасну освіту // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - №2.– С.88-92.

 15. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті // Бібліотека журналу "Управління школою". - 2005. - №11.– С.3-176.

 16. Маслікова І.В. Моніторингова система освітнього менеджменту// Бібліотека журналу "Управління школою". - 2005. - №10.– С.3-144.

 17. Ніколаєнко С. Реформування системи освіти України в контексті світових інтеграційних процесів // Пам`ять століть. Україна. - 2005.- №3-4.– С.4-12.

 18. Нові технології навчання: наук.- методич. збірник. - Вип.35.– К.:Наук. метод. центр вищої освіти, 2003.– 325с.

 19. Освіта і управління. – К., 2005.– 160с.

 20. Особистісно зорієнтоване навчання як система // Відкритий урок. - 2005. - №19-20.– С.49-54.

 21. Основы научного образования в современной школе // Педагогика. -2004. -№10.– С.3-22.

 22. Поважный С.Ф. Управление качеством высшего образования методом самоаттестации/ С.Ф.Поважный, М.М.Шутов/Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №5.– С.89-92.

 23. Приходько А. Де шукати витоки сучасних освітніх технологій? // Рідна школа. - 2005. - №7.– С.52-55.

 24. Пузенко О. Приватна освіта: "за" та "проти" // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - №2.– С.71-73.

 25. Саітбаєва Є. Прогресивні педагогічні технології та інші освітні моделі // Відкритий урок. - 2005. - №19-20.– С.30-40.

 26. Салата О. Ефективність освітніх технологій у викладацькій практиці вищої школи // Університет. - 2006. - №2.– С.72-79.

 27. Саніцька В. Концептуальні підходи до вдосконалення менеджменту освіти // Економіст. - 2006. - №4.– С.20-22.

 28. Шлях освіти. – К., 2006.– 56с.

 29. Документи про школу [Нормативно-правові документи у галузі освіти] // Бібліотека "Шкільного світу". Директор школи. - 2004. - №4.– С.3-127.

 30. Карамушка Л. Формування конкурентоздатної управлінської команди як інноваційний напрям управління освітніми організаціями/ Л.Карамушка, О.Філь // Освіта і управління. - 2004. - №1.– С.82-89.

 31. Національна доктрина розвитку освіти // Бібліотека "Шкільного світу". Дитячий садок. - 2006. - №2.– С.4-22.

 32. Нормативно-правове забезпечення освіти: Охорона праці. – Харків: Основа, 2004.– 192 с.

 33. Нормативно-правове забезпечення освіти:У 4-х ч. – Харків: Основа, 2004.– 208 с.

 34. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" // Бібліотека журналу "Управління школою". Нормативно-правове забезпечення освіти. Доктрина, закони, концепції: У 4-х ч. - Ч.1.-2004.-5 (Спец. вип. 1).– С.87-106.

 35. Управління закладами освіти в умовах формування інформаційного простору як складова забезпечення якісної освіти: Міжнародна наук.-практ. конференція "Стратегія управління закладами освіти" [доповіді] // Освіта і управління. - 2006. - №2.-Т.9.– С.28-54.Критерії оцінювання

Кожне тестове завдання має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, одна з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «магістр» кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 4 бали (максимальна кількість балів – 100).

Вступники, які набрали менше 51 балу до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Схожі:

Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Програма вступного випробування iconЩодо внесення змін до Правил прийому до двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у 2012 році
До внз», у Правилах прийому до державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені...
Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Програма вступного випробування iconЩодо внесення змін до Правил прийому до двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» у 2012 році
До внз», у Правилах прийому до державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені...
Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Програма вступного випробування iconАбітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Магістр” на денній, заочній, екстернатній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних І фізичних осіб,...
Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Програма вступного випробування iconАбітурієнту двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Магістр” на денній, заочній, екстернатній формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних І фізичних осіб,...
Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Програма вступного випробування iconДодаток 8 до Порядку проведення Конкурсу
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Програма вступного випробування iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Програма вступного випробування iconОбсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2012 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди Прийом Бакалавр
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди
Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Програма вступного випробування iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна...
Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Програма вступного випробування iconМіністерство освіти І науки України
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Програма вступного випробування iconСписок учасників (згідно з надісланими анкетами)
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи