Питання до контрольної роботи з дисципліни «Англійська ділова комунікація» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна icon

Питання до контрольної роботи з дисципліни «Англійська ділова комунікація» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна
Скачати 70.28 Kb.
НазваПитання до контрольної роботи з дисципліни «Англійська ділова комунікація» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна
Дата01.06.2013
Розмір70.28 Kb.
ТипДокументи


ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Англійська ділова комунікація»

для 3-го курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності «Менеджмент організацій»


ст. викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна

пит.

Зміст питання

Література:

1

2

3

Блок №1

1

Ділова документація. Договір купівлі - продажу. Зміст та склад.

[1,3,5]

2

Запит товару. Види запитів.

[1,3]

3

Замовлення та пропозиції.

[1,3]

4

Повторення усіх часів активного залогу дійсного способу.

[1,3]

5

Заказ товару. Типи заказів. Оформлення документації.

[1,3,5]

6

Повторення усіх часів пасивного залогу дійсного способу

[1,3]

7

Рекламація та поправки.

[1,3]

8

Умовні речення.

[1,3]

9

Види оплати у внутрішній торгівлі.

[1,3,5]

0

Знижка. Види знижок у внутрішній торгівлі.

[1,2,3,4]

Блок №2

1

Оплата при замовленні.

[1,2,3,4]

2

Оплата по факту.

[1,2,3,4]

3

Оплата після отримання рахунку.

[1,2,3,4]

4

Покупка в розстрочку.

[1,2,3,4]

5

Умови відкритого рахунку.

[1,2,3,4]

6

Лізинг.

[1,2,3,4]

7

Банковська система.

[1,2,3,4]

8

Типи банківського рахунку.

[1,2,3,4]

9

Перший тип умовних речень.

[1,2,3,4]

0

Послуги банків.

[1,2,3,4]

Блок №3

1

Типи чеків. Банківський вексель.

[1,2,3,4]

2

Другий тип умовних речень.

[1,2,3,4]

3

Види оплати у зовнішній торгівлі.

[1,2,3,4]

4

Оплата при отриманні документів.

[1,2,3,4]

5

Третій тип умовних речень.

[1,2,3,4]

6

Документи після оплати.

[1,2,3,4]

7

Повторення умовних речень.

[1,2,3,4]

8

Акредитив. Його види.

[1,2,3,4,5]

9

Умовні речення з інфінітивними конструкціями.

[1,2,3,4,5]

0

Міжнародні правила Інкотермс.

[1,2,3,4,5]

1

2

3

Блок №4

1

Фрахт. Фрахтування суден.

[1,2,3,4]

2

Умови поставки товару.

[1,2,3,4]

3

Порівняльний аналіз умов поставки Incoterms.

[1,2,3,4]

4

Форми транспорту для доставки товару.

[1,2,3,4]

1

2

3

5

Морські перевезення.

[1,2,3,4]

6

Інкотермс для перевезень кількома видами транспорту.

[1,2,3,4]

7

Інкотермс для морських перевезень.

[1,2,3,4]

8

Експортно-імпортні документи для кожного виду транспортування.

[1,2,3,4]

9

Коносамент. Типи коносаменту.

[1,2,3,4]

0

Штурманська розписка.

[1,2,3,4]

Блок №5

1

Інвойс. Типи інвойсів

[1,2,3,4]

2

Сертифікат походження товару

[1,2,3,4]

3

Проходження таможні

[1,2,3,4]

4

Типи мит.

[1,2,3,4]

5

Морське страхування

[1,2,3,4]

6

Види страхового полісу

[1,2,3,4]

7

Базові принципи страхування

[1,2,3,4]

8

Форми організації бізнесу

[1,2,3,4]

9

Приватний сектор. Види підприємств.

[1,2,3,4]

0

Фондова біржа.

[1,2,3,5]Рекомендована література:


  1. Английский язык для экономистов и эксплуатационников морского флота. М: Рекламбюро ММР, 1973. – 224 с.

  2. Англійська для економістів і бізнесменів. За ред.В.К. Шпака. К: Вища школа, 2005. – 221 с.

  3. Видищева Т., Монастырская О. Английский язык в морском бизнесе и праве. Одесса: ОНМА, 2004 – 201 с.

  4. Китаевич Б.Е., Кроленко А.И., Калиновская М.Я. Морские грузовые операции. Учебно-практическое пособие по английскому языку. М: Рконсульт, 2002 – 398 с.

  5. A. Ashley. Oxford handbook of Commercial correspondence/ - New edition. – New York: Oxford, 2010. - 304 c.


Додаткова література:


  1. Агабекян И.П. Английский язык для менеджеров. – Р.: Феникс, 2005. -416с.

  2. Воробьёва Г.А. Ділова англійська мова. Бізнес-курс з економіки. Навчальний посібник- К:УУЛ, 2008.

  3. Дубнер Г.Я. Методические рекомендации по деловой переписке на английском языке по коммерческим и финансовым вопросам. М: Мортехинформ, 1983 -188с.

  4. Мамаева Н.Л. Поговорим о финансах. Учебное пособие. М: Рконсульт,1976. – 400 с.

  5. Науменко Л.П. Бизнес курс английского языка. К: А.С.К., 2005. – 448 с.


Критерії оцінки знань:


Оцінка за 5-ти-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ESTS

Оцінка рівня знань курсантів

Оцінка

«відмінно»


А

Курсант володіє поглибленими знаннями граматичних та лексичних конструкцій, впевнено орієнтується у розділі семантики мови, вміє самостійно аналізувати перекладацьку техніку у контексті, робити висновки та узагальнення, відповідає чітко, впевнено.

Знання курсанта є глибокими, міцними, системними; вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Оцінка «добре»


ВС

Курсант знає істотні ознаки понять, володіє основними лексичними та граматичними конструкціями, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь курсанта правильна, логічна, обґрунтована, хоча бракує власних суджень.

Оцінка «задовільно»
Курсант вміє написати коротке повідомлення за зразком у межах вивченої теми, використовуючи обмежений набір засобів логічного зв’язку при цьому відсутні з'єднувальні кліше, недостатня різноманітність вжитих структур, моделей тощо. Курсант має середні знання граматичних та лексичних конструкцій, знає переклади слів, але не може використовувати перекладацьку техніку в контексті.

Оцінка

«незадовільно»


FX F

Курсант відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями та навичками навчальної діяльності.Номери контрольних питань курсант обирає за цифрами шифру залікової книжки відповідними до номеру кожного блоку - перша цифра відповідає питанням блоку № 1, друга цифра - блоку № 2, третя цифра – блоку № 3, четверта цифра – блоку № 4, п’ята цифра – блоку № 5.


Підготував:

ст. викладач кафедри ПНіГД

А.В. Зінковська


01.10.2012 р.


Зав. кафедрою ПНіГД

Постемський І.Є.

Схожі:

Питання до контрольної роботи з дисципліни «Англійська ділова комунікація» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна iconПитання до контрольної роботи з дисципліни «Ділова англійська мова» для 2-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна

Питання до контрольної роботи з дисципліни «Англійська ділова комунікація» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна iconПитання до контрольної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» для 1-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна
...
Питання до контрольної роботи з дисципліни «Англійська ділова комунікація» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна iconПитання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційні системи та технології» для 1-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач Володін Сергій Іванович

Питання до контрольної роботи з дисципліни «Англійська ділова комунікація» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна iconТеми рефератів з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 1-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач Анікіна Галина Василівна
Ділова взаємодія (розташування, позиції, міжособовий простір учасників) при спілкуванні
Питання до контрольної роботи з дисципліни «Англійська ділова комунікація» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна iconПитання до контрольної роботи з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» для 5-го курсу заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач Володін Сергій Іванович
Які компоненти включаються в інформаційне забезпечення аіс торговельного підприємства?
Питання до контрольної роботи з дисципліни «Англійська ділова комунікація» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Контролінг та адміністрування економіки» для спеціальності «Менеджмент організацій» для 2 курсу денної та заочної форми навчання старший викладач Волощук Максим Віталійович
...
Питання до контрольної роботи з дисципліни «Англійська ділова комунікація» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна iconКонтрольні питання з дисципліни «Українська мова професійного спрямування» для 1-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач Анікіна Галина Василівна
Правове забезпечення функціонування української літературної мови новітньої доби
Питання до контрольної роботи з дисципліни «Англійська ділова комунікація» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна iconПитання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання
Мистецтво як важлива складова духовної культури. Його види та стилі: загальна характеристика
Питання до контрольної роботи з дисципліни «Англійська ділова комунікація» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Питання до контрольної роботи з дисципліни «Англійська ділова комунікація» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна icon«ділова іноземна мова» (англійська мова)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для студентів 5 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи