Питання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання icon

Питання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання
НазваПитання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання
Дата01.06.2013
Розмір85.4 Kb.
ТипДокументи

Питання до контрольної роботи


з дисципліни «Історія української культури»

для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій»

заочної та денної форм навчання,

4-го курсу спеціальності «Експлуатація суднових енергетичних установок»

денної формі навчання

та 1-го курсу прискореної форми навчання спеціальності «Судноводіння»


викладач: к. і. н., доцент Ковальчук Тетяна Вікторівна
Зміст

Література

1

2

3

1

Походження та зміст поняття «культура».

1 – 5

2

Структура культури.

1 – 5

3

Функції культури.

1 – 5

4

Основні культурні форми.

1 – 5

5

Мистецтво як важлива складова духовної культури. Його види та стилі: загальна характеристика.

1 – 5

6

Людські поселення на території України від палеоліту до енеоліту. Трипільська культура.

1 – 5

7

Кіммерійці, скіфи та сармати та їх роль у розвитку культури на українських територіях.

1 – 5

8

Грецька колонізація Північного Причорномор’я. Античні впливи на розвиток української культури.

1 – 5

9

Особливості культури східних слов’ян: міфологічні і релігійні уявлення, побут і повсякденне життя.

1 – 5

10

Витоки культурного процесу Київської Русі.

1 – 5

11

Запровадження християнства і його вплив на розвиток культури Київської Русі.

1 – 5

12

Освіта та література Київської Русі.

1 – 5

13

Особливості розвитку архітектури Київської Русі.

1 – 5

14

Види і жанри образотворчого мистецтва Київської Русі.

1 – 5

15

Особливості музичного мистецтва Київської Русі.

1 – 5

16

Внесок Київської Русі у розвиток світової культури.

1 – 5

17

Історичні умови розвитку української культури у ХІV – першій половині ХVІІ ст.

1 – 5

18

Розвиток української освіти у ХІV – першій пол. ХVІІ ст.

1 – 5

19

Вплив українських православних братств на розвиток культурного життя у ХІV – першій пол. ХVІІ ст.

1 – 5

20

Розвиток українського книгописання у ХVІ столітті. Пересопницьке Євангеліє.

1 – 5

21

Розвиток українського друкарства у ХІV – першій пол. ХVІІ ст. Діяльність Івана Федорова.

1 – 5

22

Основні жанри української літератури у ХІV – першій пол. ХVІІ ст.

1 – 5

23

Полемічна література.

1 – 5

24

Архітектура та мистецтво: тенденції розвитку у ХІV – першій пол. ХVІІ ст.

1 – 5

25

Історичні умови розвитку української культури у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

1 – 5

26

Розвиток освіти. Києво-Могилянська академія – вищий навчальний заклад України європейського типу у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

1 – 5

1

2

3

27

Основні напрями розвитку і жанри української літератури. у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

1 – 5

28

Театральне мистецтво у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

1 – 5

29

Творчість Г.С.Сковороди – видатного українського філософа та літератора.

1 – 5

30

Українське барокове мистецтво: архітектура, скульптура у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

1 – 5

31

Сутність процесу становлення і розвитку культурно-освітнього та громадсько-політичного життя України у к. ХVІІІ – на початку ХХ ст.

1 – 5

32

Особливості розвитку освіти в Україні у к. ХVІІІ – на початку ХХ ст.

1 – 5

33

Основні напрями наукових досліджень у к. ХVІІІ – на початку ХХ ст.

1 – 5

34

Розвиток української мови та літератури. Асиміляційні заходи російського самодержавства щодо українського народу і його культури у к. ХVІІІ – на початку ХХ ст.

1 – 5

35

Музичне мистецтво України у к. ХVІІІ – на початку ХХ ст. Театр та опера.

1 – 5

36

Архітектура та скульптура України у к. ХVІІІ – на початку ХХ ст.: стилістичні напрями.

1 – 5

37

Періодизація новітньої історії культури України. Українська культура у 1917 – 1920 рр.

1 – 5

38

Радянська політика «українізації» та її вплив на розвиток культури України у 20-х – на початку 30-х рр.

1 – 5

39

«Розстріляне відродження» в українській культурі.

1 – 5

40

Розвиток української культури у роки Другої світової війни та у перше повоєнне десятиріччя.

1 – 5

41

Українська культура у роки хрущовської «відлиги». «Шістдесятники» у культурі.

1 – 5

42

Кризові явища у культурі 70-х – 80-х рр. Дисидентський рух в Україні та його вплив на культурний розвиток.

1 – 5

43

Культура УРСР у 1985-1991 рр.

1 – 5

44

Сучасна культура України.

1 – 5

45

Сучасна українська символіка.

1 – 5Рекомендована література


Основна:

  1. Бокань В.А. Історія культури України: навчальний посібник/ В.А. Бокань, Л.П. Польовий. – К.: МАУП, 1998. – 232 с.

  2. Багацький В.В. Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ століття: Навчальний посібник/ В.В. Багацький, Л. І. Кормич. – К.: Кондор, 2007. – 304 с.

  3. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура :Підручник/ М.В. Кордон. 3-тє видання. - Київ: ЦУЛ, 2010. – 584 с.

  4. Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – К.: АртЕк, 1999. – 728 с.

  5. Історія української культури: навчальний посібник/ О.М.Цапко і др. - К.:КНГ: Декор, 2010. – 176 с.


Додаткова:

  1. Петров В.П. Походження українського народу: навчальний посібник / В.П Петров. – К., 1993. – 325 с.

  2. Полянська-Василенко Н. Історія України: підручник / Н. Полянська-Василенко. – К., 1993. – 500 с.

  3. Шевчук Г.М. Культурне будівництво на Україні у 1921-1925 роках: підручник / Г.М. Шевчук. – К., 1989. – 418 с.

  4. Юрчук В.І. Культурне життя в Україні у повоєнні роки: світло і тіні: підручник / В.І Юрчук. – К., 2001. – 469 с.Критерії оцінки знань курсантів:


Знання курсантів оцінюються за чотирьохбальною системою.

Оцінка «відмінно» (А) – виставляється студенту, який вільно володіє навчальним теоретичним матеріалом, уміє аргументовано робити самостійні узагальнення, висновки, наводячи приклади, висловлює власну думку, творчо підходить до виконання завдань, дає повні відповіді на три питання.

Оцінка «добре» (В, С) – курсант володіє програмним матеріалом, правильно і логічно викладає думки у межах навчальної програми, робить певні узагальнення і висновки, але дає недостатньо ґрунтовні відповіді на теоретичні питання. Курсант дає повні відповіді на 2 питання, частково правильна відповідь на 3-тє питання.

Оцінка «задовільно» (Д, Е) – курсант в основному опанував проблеми тематичного плану, але фактичний матеріал плутає, не може логічно і чітко висловити свою думку, зробивши лише деякі висновки на теоретичні питання. Загалом курсант дає повну відповідь на 1 питання та частково правильні відповіді на інші.

Оцінка «незадовільно» (F, FX) – курсант програмний матеріал не засвоїв, дає невірні відповіді на всі головні та додаткові питання.

Додаткові питання – передбачають уточнення знань або підвищення оцінки. На кожне головне питання не більше одного додаткового.


Підготував:


доцент кафедри Ковальчук Т.В.


25.03.2013 р.


Зав каф. ПНіГД

к.е.н., доцент Постемский І. Є.

Схожі:

Питання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання iconПитання до контрольної роботи з дисципліни «Ділова англійська мова» для 2-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна

Питання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання iconПитання до контрольної роботи з дисципліни «Англійська ділова комунікація» для 3-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна

Питання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання та ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Питання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства м. С. Лисенко Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 030601...
Питання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності...
Питання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання iconДо курсового проекту з дисципліни «менеджмент організацій»
Методичні рекомендації до курсового проекту з дисципліни «Менеджмент організацій» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної...
Питання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання iconМетодичні рекомендації для вивчення дисципліни „ Історія української культури для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни „Історія української культури” для студентів усіх напрямів денної та заочної форм...
Питання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання icon«історія української культури» для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямками підготовки 070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»
«Історія української культури» для студентів 1 курсу денної І заочної форм навчання за напрямками підготовки 070101 – «Транспортні...
Питання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання iconПитання до контрольної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» для 1-го курсу денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» ст викладач: Зінковська Анна В’ячеславівна
...
Питання до контрольної роботи з дисципліни «Історія української культури» для студентів 1-го курсу спеціальностей «Судноводіння», «Менеджмент організацій» заочної та денної форм навчання iconО.І. Юдін, С. О. Россохін методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з дисципліни “ Менеджмент в будівництві”
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи