Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення icon

Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення
НазваНавчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення
Сторінка6/21
Дата24.08.2012
Розмір3.35 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
1. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ДИСТАНЦИОННОЕ/Положення Проект.doc
2. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ДИСТАНЦИОННОЕ/Положення про експертизу Проект.doc
3. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ЗАОЧНОЕ/ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ/Диспицлини.doc
4. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ЗАОЧНОЕ/Навчметод пос_бник 1 семестр.doc
5. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ЗАОЧНОЕ/Навчметод пос_бник 2 семестр.doc
6. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ЗАОЧНОЕ/ПРАКТИКИ/Програми вс_х практика студент_в.doc
7. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ЗАОЧНОЕ/План-граф_к заочного ОДМУ.doc
8. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ЗАОЧНОЕ/Положение про заочную форму обучения.doc
9. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ИНТЕРНИ/Задания для интернов. ТЕСТИ.doc
10. /Дистанционное(заочное ) и последипломное обучение/ИНТЕРНИ/Наказ МОЗ про _нтер.doc
Схвалено рішенням Вченої ради одму
Схвалено рішенням Вченої одму
Дистанційне (заочне) навчання студентів
Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення
Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу ІІ семестру
Львівський державний медичний університет
Затверджую
В. М. Запорожан „ 2004 року положення
А. К. Асмолов " " 2004 р
Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом моз n 47 ( z0138-01 ) від 07.
Тема 1: Клітина як елементарна одиниця живого.

Питання для самостійного вивчення:

  1. Відкриття клітини і розвиток представлень про її будову.

  2. Основні положення клітинної теорії Шванна, Шлейдена. Розвиток клітинної теорії в роботах Р. Вірхова.

  3. Сучасний стан клітинної теорії.

  4. Світоглядне значення клітинної теорії.

  5. Типи клітинної організації, їхні характерні риси.

  6. Прокаріотичні клітини. Характерні риси і будова.

  7. Еукаріотичні клітини й особливості їх структурної організації.

  8. Основні органоїди клітини і їх роль у її життєдіяльності.

  9. Структурна і функціональна організація клітинних мембран.

  10. Біологічна роль мембранних білків. Транспорт речовин через клітинну мембрану.

  11. Мітохондрії і хлоропласти, їхня біологічна роль.

  12. Функціональний зв'язок органоїдів клітини.

  13. Морфологічні особливості рослинних кліток.

  14. Еволюція клітинної організації. Гіпотези про походження клітинної організації і виникнення эукаріот.

  15. Одномембранні органоїди клітини і їхня роль у її життєдіяльності.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А.Слюсарев, С.В.Жукова. - Киев, 1987, стр.14-26.

2.Биология (ред. В.Н. Ярыгин), «Высш.школа», 1997,ч.1 стр. 19-26;36-49.

3. Биология (ред. В.Н. Ярыгин), «Медицина», 1984, стр. 17-26.

4. Руководство к лабораторным занятиям по биологии (ред. Ю. К. Богояв­ленский) М., «Медицина», 1979, стр. 20-25.

5. Руководство к лабораторным занятиям по биологии: Учебное пособие (ред.Н.В.Чебышев) М: Медицина/ 1996/- с. 19-29.


Тема 2: Генетичний апарат клітини.

Питання для самостійного вивчення:

  1. Поняття про спадковий матеріал і його властивості.

  2. Відкриття ДНК і доказ її генетичної ролі.

  3. Хімічний склад ДНК і її будова, функції.

  4. Генетична роль ДНК і принципи кодування генетичної інформації. Властивості коду.

  5. Механізми ауторепродукції ДНК.

  6. Видова специфічність молекул ДНК.

  7. Поняття про ген з молекулярної точки зору. Властивості гена.

  8. Структура гена прокаріот.

  9. Особливості структурної організації генів еукаріот.

  10. Функціональна класифікація генів.

  11. Рівні організації спадкового матеріалу в еукаріот. Нуклеогістони і їх роль у структурній організації хромосом. Біологічна роль нуклеогістонних комплексів.

  12. Молекулярна організація хромосом. Морфологія метафазної хромосоми. Морфологічні типи хромосом.

  13. Клітинне ядро – інформаційний центр еукаріотичної клітини. Форма і кількість ядер у клітці приклади.

  14. Основні компоненти клітинного ядра: ядерна оболонка, нуклеоплазма, ядерце, хроматин. Їх будова і значення.

  15. Поняття про каріотип. Видова специфічність каріотипу.

  16. Каріотип людини і його характеристика. Денверская класифікація хромосом людини.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А.Слюсарев, С.В.Жукова. - Киев, 1987, стр. 26-33, 35-41.

2. Биология (ред. В.Н. Ярыгин), «Высш. школа», 1997,4.1 стр.19-26;36-49.

3. Биология (ред. В.Н. Ярыгин)/ «Медицина», 1984, стр.17-26.

4.Руководство к лабораторным занятиям по биологии, (ред. Ю. К. Богоявленский) М., «Медицина», 1979. стр.20-25.

5. Руководство к лабораторным занятиям по биологии: Учебное пособие. В. Чебышев. - М.: Медицина/ 1996/- с. 19-29.

Тема 3: Реалізація біологічної інформації в клітині

Питання для самостійного вивчення:

3.1. У чому полягають функції гена? Структурна організація гена в прокаріот

3.2. Історія питання про функцію гена. Роботи Гаррода. Роботи Бидла і Татума по вивченню функції генів.

3.3. Біосинтез білка як процес реалізації біологічної інформації.

3.4. Кодова система білка. Властивості біохімічного коду.

3.5. Основні етапи біосинтезу білка: транскрипція, трансляція і їхні механізми.

3.6. Оперон його організація і принципи функціонування. Поняття про транскриптон.

3.7. Гени промотори, оператори, регулятори. Їх характеристика.

3.8. Експресія генів у процесі біосинтезу білка.

3.9. Процессинг, сплайсинг, спейсерні ділянки.

3.10. Механізми трансляції генетичної інформації.

3.11. Які молекули беруть участь в організації первинної структури білкової молекули і яка природа їх хімічної взаємодії?

3.12. Біохімічний механізм транскрипції.

3.13. Структурні рівні організації білкових молекул у клітці.

3.14. Сутність молекулярних механізмів взаємодії генів?

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А.Слюсарев, С.В.Жукова. - Киев, 1987, стр. 39-44, 87-96.

2. Биология (ред. В.Н. Ярыгин), «Высш. школа», 1997,4.1 стр.19-26,-36-49.

3. Биология (ред. В.Н. Ярыгин), «Медицина», 1984, стр. 17-26.

4. Руководство к лабораторным занятиям по биологии. (ред. Ю. К. Богоявленский). -М.: «Медицина», 1979, стр.20-25.

5. Руководство к лабораторным занятиям по биологии: Учебное пособие (под редакцией Н.В.Чебышева). - М. Медицина, 1996,- с. 19-29.

Тема 4: Потік речовин і енергії в клітині.

Питання для самостійного вивчення:

4.1. Клітина як відкрита саморегулююча система.

4.2. Хімічний склад клітин.

4.3. Обмін речовин і його біологічна роль.

4.4. Шлях надходження і перетворення речовин у клітині.

4.5. Анаболізм і катаболізм - дві сторони процесу обміну речовин, їх діалектична єдність.

4.6. Способи одержання енергії клітиною. Автотрофи і гетеротрофи.

4.7. Фотосинтез. Фази фотосинтезу їх біологічна роль. Роль фотосинтезу в природі. Роль хлорофілу у фотосинтезі.

4.8. АТФ - універсальний носій енергії в живих клітинах.

4.9. Катаболізм - основне джерело енергії в гетеротрофів.

4.10. Способи енергозабезпечення в анаеробів. Їх енергетична цінність.

4.11. Етапи енергетичного обміну в аеробів. Подих його біологічне значення.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А.Слюсарев, С.В.Жукова. - Киев, 1987, стр. 33-35.

2. Биология (ред. В.Н. Ярыгин), «Высш.школа», 1997/4.1 стр.19-26, 36-49.

3. Биология (ред. В.Н. Ярыгин), «Медицина», 1984, стр. 17-26.

4. Руководство к лабораторным занятиям по биологии, (ред. Ю. К. Богоявленский). -М.: «Медицина», 1979, стр.20-25.

5. Руководство к лабораторным занятиям по биологии: Учебное пособие (ред. Н.В.Чебышев). -М.: Медицина/ 1996,- с. 19-29.

Тема 5: Закономірності існування клітин у часі.

Питання для самостійного вивчення:

5.1. Клітина - система, що самовідтворюється.

5.2. Поняття про життєвий цикл клітини. Типи клітинної проліферації.

5.3. Мітотичний цикл його періодизація.

5.4. Інтерфаза, її періоди і біологічне значення.

5.5. Морфологічна і генетична характеристика фаз мітозу.

5.6. Динаміка морфологічної мінливості хромосом у мітотичному циклі. Біологічне значення циклічних змін морфологічної структури хромосом у мітотичному циклі.

5.7. Біологічне значення мітозу. Різновиду мітозу. Їх механізми, біологічна роль.

5.8. Амітоз як спосіб клітинної проліферації. Його механізми і біологічне значення.

5.9. Ендомітоз, його механізм і біологічне значення.

5.10. Деспіралізація і спіралізація хромосом, їх функціональне значення.

5.11. Сучасні проблеми клітинної проліферації.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А.Слюсарев, С.В.Жукова. - Киев, 1987, стр. 44-49.

2. Биология (ред. В.Н. Ярыгин), «Высш. школа», 1997,4.1 стр. 19-26, 36-49.

3. Биология (ред. В.Н. Ярыгин), «Медицина», 1984, стр. 17-26.

4. Руководство к лабораторным занятиям по биологии, (ред. Ю. К. Богоявлинский). -М.: «Медицина», 1979, стр. 20-25.

5. Руководство к лабораторным занятиям по биологии: Учебное пособие (ред. В.Чебышев). -М.: Медицина, 1996,- с. 19-29.

Тема 6: Біологія розмноження

Питання для самостійного вивчення:

6.1.Розмноження і його біологічне значення.

6.2. Еволюція розмноження. Типи розмноження.

6.3. Форми безстатевого розмноження їх механізми і біологічна сутність.

6.4. Форми полового розмноження, їх еволюція (сингамия, копуляція, кон'югація).

6.5. Біологічна сутність полового розмноження, його роль в еволюції.

6.6. Механізми полового розмноження.

6.7. Мейоз, його цитологічні механізми.

6.8. Генетичні механізми мейозу.

6.9. Біологічна роль мейозу. Характеристика фаз.

6.10. Гаметогенез і його біологічне значення.

6.11. Сперматогенез. Фази сперматогенезу і їх характеристика. Біологія сперматогенезу в людини в онтогенезі.

6.12. Овогенез. Фази овогенеза і їх характеристика. Його біологічні особливості в людини.

6.13. Механізми регуляції гаметогенеза в людини.

6.14. Морфологічні особливості сперматозоїдів і яйцеклітин.

6.15. Типи яйцеклітин.

6.16. Запліднення. Його еволюція. Біологічне значення.

6.17 Запліднення в людини.

6.18. Статевий диморфізм.

6.19. Безплідність і багатоплідність, їх біологічні механізми.

6.20. Первинні і вторинні полові ознаки в людини.

6.21. Генетичний, поведінковий, морфофизиологический аспекти полового диморфізму.

6.22. Роль соціальних факторів у становленні і реалізації репродуктивної функції в людини.

6.23. Партеногенез, гіногенез, андрогенез. Їх біологія, значення.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А.Слюсарев, С.В.Жукова. - Киев, 1987, стр. 153-160.

2. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). - М.: «Медицина», 1984, стр. 149.

3.Биология (ред. В. Н. Ярыгин). - М.: «Высш. школа», 4.1.1997, с. 286-370, 427-437.

4. Руководство к лабораторным занятиям по биологии (ред. Ю. К. Богояв­ленский). - М.: «Медицина», 1988, стр.111-116.

Тема 7: Ембріональний розвиток.

Питання для самостійного вивчення:

7.1. Визначення і типи індивідуального розвитку.

7.2. Періодизація онтогенезу.

7.3. Загальна характеристика передембріонального періоду.

7.4. Ембріогенез, його біологічна сутність і основні етапи.

7.5. Запліднення як етап онтогенезу і його види. Характерні риси запліднення в людини.

7.6. Дроблення, його типи. Формування і характеристика бластули.

7.7. Гаструляція. Способи утворення зародкових листків у різних організмів.

7.8. Гаструляція в плацентарних ссавців.

7.9. Гисто- і органогенез.

7.10. Провізорні органи зародків хребетних.

7.11. Молекулярно-генетичні механізми диференціровки.

7.12. Просторова орієнтація морфогенезу.

7.13. Роль спадковості і середовища в ембріогенезі. Тератогені фактори.

7.14. Навчання про критичні періоди. Порушення морфогенезу.

7.15. Особливості внутрішньоутробного розвитку людини. Уроджені пороки розвитку.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А.Слюсарев, С.В.Жукова. - Киев, 1987, стр. 153-160.

2. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). - М.: «Медицина», 1984, стр. 149.

3. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). - М.: «Высш. школа», 4.1.1997, с. 286-370, 427-437.

4. Руководство к лабораторным занятиям по биологии (ред. Ю. К. Богояв­ленский). - М.: «Медицина», 1988, стр.111-116.

Тема 8: Постембріональний розвиток. Закономірності постнатального онтогенезу людини

Питання для самостійного вивчення:

8.1. Постембріональний розвиток, його основні типи і загальна характеристика.

8.2. Періодизація постнатального онтогенезу людини.

8.3. Характеристика етапів постнатального онтогенезу.

8.4. Взаємодія соціального і біологічного в періодах дитинства, молодості, зрілості, старості.

8.5. Роль гено- і паратипичних факторів у формуванні основних показників фізичного розвитку в постнатальному онтогенезі людини.

8.6. Біологічні основи старіння.

8.7. Вікові зміни систем і органів у процесі старіння людини,

механізми старіння.

8.8. Гомеостатические механізми в онтогенезі.

8.9. Регенерація як один із проявів гомеостазу. Види регенерації, рівні і способи її прояву.

8.10. Трансплантація як штучний спосіб збереження і підтримки гомеостазу організму людини. Види трансплантації.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр. 160 -188.

2. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). - М.: «Медицина», 1984, стр. 204-228.

3. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). - М.: «Высшая школа», 1997, кн. 1, стр. 286-288/ 387-426.

Тема 9:Генетика – наука про спадковість і мінливість живого, основні типи успадкування

Питання для самостійного вивчення:

9.1. Предмет і задачі генетики. Поняття про спадковість, як властивість живого.

9.2. Основні етапи розвитку генетики і їх характеристика.

9.3. Роль вітчизняних і закордонних вчених у розвитку представлень про спадковість і мінливість живого.

9.4. Основні поняття генетики: ген (алельні і неалельні), генотип, фенотип, гомозиготність, гетерозиготність, гемізиготність. Приведіть приклади.

9.5. Спадкування як процес передачі біологічної інформації про ознаки і властивості з покоління в покоління в процесі розмноження.

9.6. Аналіз закономірностей успадкування як метод пізнання сутності і законів спадковості.

9.7. Моногенное успадкування, як механізм передачі потомству якісних характеристик. Роль алельних генів.

9.8. Моногибридне схрещування. Правило розщеплення гібридів другого покоління. Домінантність і рецесивність.

9.9. Ди- і полігібридне схрещування. Незалежне комбінування неалельних генів. Решітка Пеннета. Умови менделирования ознак.

9.10. Аналізуюче схрещування.

9.11. Типи спадкування. Менделюючі ознаки людини.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр. 64-72.

2. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). -М.: «Медицина»/ 1984, стр. 66-82.

3. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). - М.: «Высшая школа», 1997, кн. 1, стр. 234 -237; 240-243.

4. Генетика с основами селекции. С.Г Инге - Вечтомов.

5. Общая генетика. Н.П. Дубинин. - М.: Наука, 1986.

6. Основы современной генетики. С.М. Гершензон. - Киев, 1983.

7. Задачник по общей и медицинской генетике. ( П.Б. Гофман - Кадошников). - М., 1969.

8. Задачник по общей и медицинской генетике.(Н.В. Хелевин и др.). - М., 1984.


Тема 10: Хромосомна і нехромосомна спадковість.

Питання для самостійного вивчення:

10.1. Історія створення хромосомної теорії спадковості.

10.2. Статевий хроматин. Теорія Лайон.

10.3. Спадкування зчеплене з статтю. Гомогаметна і гетерогаметна стать.

10.4. Групи зчеплення і закон сталості їх кількості для кожного біологічного виду організмів.

10.5. Кросинговер і його біологічне значення у формуванні генетичної розманітності в природі.

10.6. Локалізація генів у хромосомах. Генетичні карти.

10.7. Цитологічні карти хромосом.

10.8. Картування хромосом людини.

10.9. Основні положення хромосомної теорії спадковості.

10.10. Цитоплазматична спадковість.

10.11. Плазмони і плазмогени.

10.12. Генна інженерія. Явище трансгенеза.

10.13. Роль плазмід, фагів, вірусів у здійсненні трансдукції.

10.14. Значення генної інженерії для живої природи і суспільства.

10.15. Об'єкт дослідження і методичні особливості в роботах по експериментальному доказу хромосомної теорії.

10.16. Спадкування зчеплене з статтю. Приклади в людини.

10.17. Голандричні ознаки людини й особливості їх генетичної детермінації.

10.18. Роль симбіонтів клітини (вірусів, плазмід, епісом) у цитоплазматичній спадковості.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). - М.: «Высшая школа», 1997, кн. 1, стр.: 118-119; 155-156; 161-163; 219-220; 223-230; 234-240; 243-246-253 -254.

2. Генетика с основами селекции. С.Г. Инге-Вечтомов.

3. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). -М.: «Медицина», 1984, стр. 83-116.

4. Общая генетика Н.П. Дубинин. - М.: Наука/ 1986.

5. Основы современной генетики. С.М. Гершензон. - Киев, 1983г.

6. Задачник по общей и медицинской генетике. ( П.Б. Гофман-Кадошников)- М., 1969.

7. Задачник по общей и медицинской генетике. (Н.В. Хелевин и др ) – М., 1984.


Тема 11: Взаємодія генів.

Питання для самостійного вивчення:

11.1. Охарактеризуйте взаємодію алельних генів при неповному домінуванні. Приклади.

11.2. Дайте біологічне обґрунтування сверхдомінруванню, як основі прояву гетерозису. Приклади.

11.3. У чому полягають особливості формування фенотипу при кодомінуванні Приклади.

11.4. Епістатичні гипостатичні гени і їх роль у формуванні фенотипу. Приклад епістатичної взаємодії генів.

11.5. Біологічна сутність комплементарної взаємодії генів і її вплив на формування фенотипу. Приклади.

11.6. Плейотропия і її роль у формуванні фенотипу. Приклади.

11.7. Полімерна дія генів як основа генетичної детермінації кількісних ознак. Приклади.

11.8. Ад′єтивний ефект полімерних генів.

11.9. Скільки різних генотипів і фенотипів з'являться в F2 при успадкуванні кольору зерен у пшениці, детермінорованій двома парами ад’єтивно діючих генів?

11.10. Приведіть приклади, коли проява генотипу знаходиться в прямої залежності від умов середовища.

11.11. Дайте визначення поняттям «пенентрантність» і «експресивність» генів. Що таке успадкування, і в яких одиницях виражається коефіцієнт успадкування?

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). - М.: «Высшая школа», 1997, кн. 1,

118-119; 155 -156; 161-163; 219-220; 223-230; 23-240; 243-246; 253- 254.

2. Генетика с основами селекции. С.Г. Инге-Вечтомов.

3. Общая генетика Н.П. Дубинин. -М.: Наука, 1986.

4. Основы современной генетики. С.М. Гершензон. - Киев, 1983.

5. Задачник по общей и медицинской генетике. ( П.Б.Гофман-Кадошников). - М., 1969.

6. Задачник по общей и медицинской генетике. (Н.В.Хелевин и др.). --М., 1984.

7. Руководство к лабораторным занятиям по биологии (ред. Ю.К. Богоявленский). - М./ 1988.


Тема 12: Закономірності мінливості організмів

Питання для самостійного вивчення:

12.1. Поняття про мінливість, як властивость живого. Причини мінливості.

12.2. Основні форми мінливості (спадкоємна і фенотипова), їх характеристика і значення в індивідуальному й історичному розвитку.

12.3. Комбинативная мінливість. Роль у природі. Приклади.

12.4. Мутаційна мінливість. Приклади.

12.5. Кореляційна мінливість. Приклади.

12.6. Роль різних видів спадкоємної мінливості в еволюції.

12.7. Мутагенез, як процес виникнення мутації. Види мутагенезу.

12.8. Основні фактори мутагенезу і їх характеристика.

12.9. Рівні виникнення мутацій у спадкоємній речовині.

12.10. Генні мутації, їх частота і класифікація.

12.11. Хромосомні мутації. Їхні види (делеція, дуплікація, інверсія, транслокація).

12.12. Геномні мутації (анеуплоїдія, гаплоїдія, алоплоїдія).

12.13. Соматичні і генеративні мутації. Їх вплив на генофонд популяцій.

12.14. Фактори перешкоджаючі прояву рецессивных генних мутацій.

12.15. Репарація генетичного матеріалу. Механізми репарації ДНК.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). - М.: «Высшая школа», 1997, кн. 1, стр.: 78-92; 132-138; 148-154; 181; 186-200; 221-233.

2. Генетика с основами селекции. С.Г. Инге-Вечтомов.

3. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). -М.: «Медицина», 1984, стр. 127-141.

4. Общая генетика Н.П. Дубинин. - М.: Наука, 1986.

5. Основы современной генетики. С.М. Гершензон. - Киев, 1983.

6. Задачник по общей и медицинской генетике. ( П.Б. Гофман-Кадошников). - М., 1969.

7. Задачник по общей и медицинской генетике. (Н.В. Хелевин и др.). -М., 1984.

Тема 13: Людина як об’єкт генетичного аналізу.

Питання для самостійного вивчення:

13.1. Предмет і задачі генетики людини.

13.2. Особливості і труднощі проведення генетичного аналізу в людини.

13.3. Генеалогічний метод і задачі, розв'язувані з його допомогою.

13.4. Деонтологические аспекти збору інформації при складанні легенди.

13.5. Методичні принципи побудови родоводів і їхній аналіз.

13.6. Близнюковий метод і його значення.

13.7. Генетико-математичний аналіз у близнюкових дослідженнях.

13.8. Популяційно-статистичний метод у генетику людини.

13.9. Закон Харди-Вайнберга. Умови ідеальної популяції.

13.10. Цитогенетический метод, етапи його проведення.

13.11. Біохімічний метод і його роль у вивченні спадковості і мінливості.

13.12. Дерматогліфічний аналіз і його використання в генетиці людини.

13.13. Методи генетики соматичних клітин.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). -М.: «Медицина», 1984, стр. 117-125.

2. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). -М.: «Высшая школа», 1997, кн. 1, стр. 263-281.

3. Общая генетика Н.П. Дубинин. - М.: Наука, 1986.

4. Основы современной генетики. С.М. Гершензон. Киев, 1983.

5. Задачник по общей и медицинской генетике. (П. Б. Гофман-Калашников). - М., 1969.

6. Задачник по общей и медицинской генетике.(Н.В. Хелевин и др.). - М., 1984.


Тема 14: Введення в медичну генетику.

Питання для самостійного вивчення:

14.1. Медична генетика. Предмет і задачі дослідження.

14.2. Класифікація спадкоємної патології людини.

14.3. Генні хвороби. Причини й основні механізми їх прояву і успадкування.

14.4. Хромосомні хвороби. Основні типи хромосомних аберацій.

14.5. Геномные мутації і їх фенотипичний прояв.

14.6. Мультифакторіальні хвороби людини. Характеристика, особливості фенотипичного прояву.

14.7. Роль середовища в прояві мультифакторіальної патології.

14.8. Критика представлень про фатальний характер спадкоємних хвороб.

14.9. Критика соціал-дарвінізму і буржуазної євгеніки.

14.10. Принципи лікування спадкоємної патології.

14.11. Шлях профілактики спадкоємних хвороб.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). -М.: «Медицина», 1984, стр. 128-147.

2. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). - М.: «Высшая школа», 1997, кн. 1, стр. 182-186, 190-200, 254-263.

3. Медицинская генетика. Н.П. Бочков, А.Ф. Захаров, В.И. Иванов.1994.

4. Основы генетики человека. К. Штерн. -М., 1965.

5. Основы цитогенетики человека. А.А. Прокофьева-Бельговская. -М.,1969.


Тема 15: Біологічні основи паразитизму.

Питання для самостійного вивчення:

15.1. Основні форми биотических зв'язків у природі.

15.2. Паразитизм як спосіб існування живого. Приклади.

15.3. Паразитологія. Предмет, задачі й історія її розвитку.

15.4. Основні поняття паразитології.

15.5. Екологічні аспекти паразитизму.

15.6. Походження паразитизму. Дайте визначення поняттю «хазяїн».

15.7.У чому полягає розходження між остаточним і проміжним хазяїном. Що таке паразитоценоз? Морфофизиологические адаптації в зв'язку з паразитичним способом життя.

15.8. Поняття про резервуар і переносник. Вчення про природний осередок. Екологічні основи класифікації хвороб. Сформулюйте визначення природно-осередкової хвороби. Способи боротьби з природно-осередковими захворюваннями.

15.9. Що таке резервуар природного осередка? Дайте визначення природному осередку. Біологічні принципи класифікації природних осередків.

15.10. Розподіл паразитів у популяції хазяїна. Розселення і пошук хазяїна. Принципи систематики.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр. 312-322.

2. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). -М.: «Медицина», 1984, стр. 403-425.

3. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). - М.: «Высшая школа», 1997, кн. 2. стр. 196 -221.

4. Паразитология человека. ( ред. Г.С. Первомайский). - Л.,1974.


Тема 16: Медична протозоологія. Найпростіші – паразити людини.

Питання для самостійного вивчення:

16.1. Характерні ознаки типу Саркомастигофора.

16.2. Особливості класу Саркодові.

16.3. Особливості будови і життєвий цикл дизентерійної амеби.

16 4. Джерела і шляхи зараження амебіазом, діагностика і профілактика.

16.5. Морфологічні відмінності вегетативних форм, цист дизентерійної і кишкової амеби.

16.6. Характеристика класу Джгутикові.

16.7. Морфологія лямблій, локалізація їх в організмі людини, шляхи зараження

16.8. Діагностика і профілактика лямбліозу.

16.9. Відмінності піхвової трихомонады від кишкової. Особливості їх будови. Шляхи зараження.

16.10. Джерела і шляхи зараження лейшманіозом.

16.11. Особливості будови і види трипаносом.

16.12. Життєвий цикл трипаносом, діагностика і профілактика трипаносомозів.

16.13. Загальна характеристика класу споровиків.

16.14. Особливості будови малярійного плазмодія. Джерела і шляхи зараження людини малярією.

16.15. Зараження малярією. Особливості будови стадій розвитку малярійного плазмодія в предэритроцитарный період.

16.16. Еритроцитарна шизогонія малярійного плазмодія.

16.17. Життєві стадії малярійного плазмодія, що проходять у тілі самки комара. Особливості.

16.18. Форми плазмодія інвазіоні для комара. Стадії розвитку плазмодія в організмі комара.

16.19. Лабораторна діагностика малярії. Міри профілактики і боротьби з малярією.

16.20. Морфологія токсоплазми і місце локалізації в організмі людини.

16.21. Локалізація токсоплазми в організмі остаточного хазяїна і стадії розвитку.

16.22. Джерела і шляхи зараження людини токсоплазмозом. Небезпека токсоплазмозу і його діагностика в людини.

16.23. Характеристика класу інфузорії.

16.24. Джерела і шляхи зараження людини балантидіазом. Особливості будови балантидия.

16.25. Місце локалізації балантидия в організмі людини і його патогенна дія. Діагностика балантидіаза, мери особистої і суспільної профілактики.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр. 322-329.

2. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). - М.: «Медицина», 1984, стр. 426-439.

3. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). - М.: «Высшая школа», кн. 2, 1997. стр. 221-245.

4. Руководство к лабораторным занятиям по биологии (ред. Ю.К. Богоявленский). - М., 1979, стр. 32-33, 38-40.

5. Паразитология человека, (ред. Г.С. Первомайский). -Л., 1974, стр. 77-85, 94-110.


Тема 17: Медична гельмінтологія. Сисуни – паразити людини.

Питання для самостійного вивчення:

17.1. Морфологічні адаптації паразитів.

17.2. Шляхи розселення паразитів. Представлення про гео- і биогельминтах.

17.3. Життєвий цикл сисунів.

17.4. Системи органів плоских червів і їхня характеристика.

17.5. Морфологічні особливості класу сисуни.

17.6. Відмітні ознаки печіночного, ланцетоподібного і котячого сисунів.

17.7. Джерела і шляхи зараження фасциолезом, дикроцеліозом, опісторхозом. Інвазійні стадії.

17.8. Життєві цикл і патогенна дія котячого сисуна.

17.9. Життєві цикл і патогенна дія легеневого сисуна.

17.10. Виникає інвазія при попаданні в травний тракт людини яєць сисунів? Чому? Поняття «транзитне яйце».

17.11. Діагностика, міри особистої і суспільної профілактики фасциолеза, дикроцеліоза, опісторхоза.

17.12. Особливості будови і локалізація в організмі хазяїна шистозом. Діагностика і профілактика.

17.13. Особливості життєвого циклу видів шистозом.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр. 329-334.

2. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). - М.: «Медицина», 1984, стр. 439-448.

3. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). - М.: «Высшая школа», 1997, кн. 2,

стр. 222-245.

4. Руководство к лабораторным занятиям по биологии (ред. Ю.К. Богоявленский). - М., 1979, стр. 41-46, 48-49.

5. Паразитология человека, (ред. ГС. Первомайский. Л.,1974, стр. 120-152, 110-116.


Тема 18: Медична гельмінтологія. Стьожкові черви – паразити людини.

Питання для самостійного вивчення:

18.1. Характерні риси стьожкових червів.

18.2. Морфологічні особливості свинячого ціп'яка.

18.3. Цикл розвитку свинячого ціп'яка.

18.4. Шляху зараження, діагностика і профілактика тениоза.

18.5. Морфологічні особливості бичачого ціп'яка.

18.6.Життєвий цикл бичачого ціп'яка.

18.7. Шляхи зараження, діагностика і профілактика теніаринхоза.

18.8. Ускладнення тениоза.

18.9. Цистіцеркоз - причини і профілактика

18.10. Типи фін стьожкових червів. Їх будова.

18.11. Морфологічні особливості карликового ціп'яка.

18.12. Цикл розвитку карликового ціп'яка.

18.13. Діагностика і профілактика гіменолепідоза. Способи зараження.

18.14. Морфологічні особливості ехінокока й альвеокока.

18.15. Особливості циклів розвитку ехінокока й альвеокока.

18.16. Діагностика і профілактика ехінококоза й альвеококоза. Способи зараження.

18.17. Відмінності ціп'яків від стьожаків.

18.18. Морфологія стьожака широкого.

18.19. Цикл розвитку стьожака широкого.

18.20. Діагностика і профілактика дифілоботріоза. Способи зараження.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр. 335-343.

2. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). -М.: «Медицина», 1984, стр. 448-457.

3. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). М. - «Высшая школа», 1997, кн. 2, стр. 245-261.

4. Руководство к лабораторным занятиям по биологии (ред. Ю. К Богоявленский). - М./ 1979, стр. 54-63.

5. Паразитология человека, (ред. Г.С. Первомайский). Л., 1974, стр. 169-177, 179-182, 184-185.


Тема 19: Медична гельмінтологія. Круглі черви – паразити людини.

Питання для самостійного вивчення:

19.1. Прогресивні риси організації типу круглі черви в порівнянні з плоскими.

19.2. Статевий диморфізм у нематод.

19.3. Морфологічні особливості аскариди людської.

19.4. Розміри й особливості зовнішньої і внутрішньої будови гострика, волосоголовця.

19.5. Шляхи і джерела зараження аскаридозом, ентеробіозом.

19.6. Патогенна дія круглих червів на організм людини.

19.7. Життєві цикли розвитку гострика і волосоголовця..

19.8. Міграція личинок аскариди в організмі людини.

19.9. Відмінні риси морфології яєць аскариди, гострика, волосоголовця.

19.10. Інвазійні і неінвазійні яйця круглих червів, час становлення інвазійності.

19.11. Добір матеріалу для діагностики геогельминтозів, методи овогельминтоскопії.

19.12. Особиста і суспільна профілактика геогельминтозів, способи зараження.

19.13. Морфологічні особливості анкілостоми.

19.14. Цикл розвитку анкілостоми.

19.15. Цикл розвитку вугриці кишкової.

19.16. Цикл розвитку трихінели.

19.17. Цикл розвитку ришти.

19.18. Цикл розвитку филярій.

19.19. Шляхи і джерела зараження гельмінтами.

19.20. Методи діагностики гео - і біогельмінтів.

19.21. Патогенна дія трихінели й анкілостоми на організм людини.

19.22. Шляхи міграції личинок анкілостомід, стронгілоїдів, трихінел, ришти і филярій в організмі людини.

19.23. Особиста і суспільна профілактика досліджуваних анкілостомозу, трихінельозу, дракункульозу, филяріозів.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр. 343-348.

2. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). - М.: «Высшая школа», 1997, кн. 2. стр. 262-269.

3. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). -М.: «Медицина», 1984, стр. 458-466.

4. Руководство к лабораторным занятиям по биологии (ред. Ю.К. Богоявленский). - М, 1988, стр. 149-156.

5. Паразитология человека. (ред. Г.С. Первомайский).- Л.,1974, стр. 199-214.


Тема 20: Медична арахнологія.

Питання для самостійного вивчення:

20.1. Загальна характеристика типу членистоногі.

20.2. Класифікація членистоногих.

20.3. Загальна характеристика класу паукоподібні.

20.4. Характеристика і систематика кліщів. Види мающі медичне значення.

20.5. Морфологічні особливості і цикл розвитку коростяного свербуна.

20.6. Способи зараження, діагностика і профілактика скабиеза.

20.7. Особливості будови і цикл розвитку іксодового кліща.

20.8. Епідеміологічне значення іксодових кліщів.

20.9. Особливості будови і цикл розвитку аргазових кліщів.

20.10. Епідеміологічне значення аргазових кліщів.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр. 348-353.

2. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). - М.: «Высшая школа», 1997, кн. 2,

стр. 262-273.

3. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). -М.: «Медицина», 1984, стр. 466-475.

4. Руководство к лабораторным занятиям по биологии (ред. Ю.К. Богоявленский). - М./ 1988/ стр. 156-165.

5. Паразитология человека, (ред. Г.С. Первомайский). -Л., 1974, стр. 215-230, 236-241.


Тема 21: Медична ентомологія

Питання для самостійного вивчення:

21.1. Загальна характеристика класу комахи.

21.2. Характеристика вошей.

21.3. Морфологія головної воші. Способи зараження педикулезом.

21.4. Морфологія платтяної воші.

21.5. Морфологія лобкової воші. Способи зараження фтиріозом.

21.6. Цикли розвитку людських вошей.

21.7. Епідеміологічне значення головної і платтяний вошей.

21.8. Способи зараження людини сипним і поворотним тифом.

21.9. Будова і життєвий цикл блохи.

21.10. Епідеміологічне значення бліх.

21.11. Механізми зараження людини чумою.

21.12. Міри боротьби з вошима і блохами.

21.13. Характеристика загону двокрилі.

21.14.Морфологія имагінальных стадій малярійних і немалярійних комарів.

21.15. Життєвий цикл комарів.

21.16. Відмінність яєць, личинок і лялечок малярійних і немалярійних комарів.

21.17 Медичне значення комарів.

21.18. Боротьба з комарами.

21.19. Будова кімнатної мухи.

21.20. Цикл розвитку кімнатної мухи.

21.21. Епідеміологічне значення кімнатної мухи.

21.22. Морфологія і життєвий цикл вольфартової мухи.

21.23. Муха це-це, морфологія і медичне значення.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр.353-360.

2. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). М.: «Высшая школа», 1997, кн. 1,

стр. 274-278.

3. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). - М.: «Медицина»/ 1984, стр. 475.

4. Руководство к лабораторным занятиям по биологии (ред. Ю.К. Богоявленский). - М., 1988, стр. 165-176, 180-184.

5. Паразитология человека, (ред. Г.С. Первомайский). —Л.,1974, стр. 245-257, 259-263, 273-277.


Тема 22: Питання теорії еволюції.

Питання для самостійного вивчення:

22.1. Історія формування еволюційних ідей у біології.

22.2. Причини й основні перешкоди ідеям розвитку в біології.

22.3. У чому сутність концепції Ж.Б. Ламарка. Її позитивні сторони і недоліки.

22.4. Розглянете наукові і соціально-економічні передумови появи еволюційної теорії Ч. Дарвіна.

22.5. Навчання Ч. Дарвіна про мінливість.

22.6. Вид як історично сформована категорія. Критерії виду.

22.7. Навчання про штучний і природний добір.

22.8. Боротьба за існування, і її форми.

22.9. Статевий добір.

22.10. Творча роль природного добору в еволюції.

22.11. Процес видоутворення по Ч. Дарвіну.

22.12. Діалектико-матеріалістичне рішення питання про біологічну доцільність.

22.13. Синтез дарвінізму і генетики.

22.14. Поняття про популяцію. Її характеристика.

22.15. Дія елементарних еволюційних факторів у природних популяціях.

22.16. Мікро- і макроеволюція.

22.17. Еволюція рослин і тварин.

22.18. Форми, типи і правила еволюції груп.

22.19. Навчання академіка А.Н. Северцова про біологічний прогрес і регрес.

22.20. Основні шляхи досягнення біологічного прогресу.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр. 215-236.

2. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). -М.: «Медицина»,! 984, стр. 229-283.

3. Биология (ред. В.Н. Ярыгин).-М.: «Высшая школа», 1997, кн. 2, стр. 4-31, ;


Тема 23: Антропогенез.

Питання для самостійного вивчення:

23.1. Сутність ідеалістичних представлень про походження людини.

23.2. Погляди Ж.Б. Ламарка, Ч. Дарвіна на походження людини.

23.3. Подібність у будові людини і хребетних.

23.4. Ембріологічні докази споріднення людини і тварин.

23.5. Про що свідчать рудименти й атавізми в людини?

23.6. Подібність у будові людини і людиноподібних мавп.

23.7. Чим обумовлені розходження в морфології людини й антропоморфних мавп?

23.8. До якого сімейства і підзагону приматів відноситься людина? Чому?

23.9. Роль деревного способу життя в морфофизиологической еволюції приматів.

23.10. Фактори еволюції предків людини: біологічні і соціальні.

23.11. Морфологічні особливості австралопітека.

23.12. Архантропи і палеоантропы, їхні морфологічні особливості.

23.13. Кроманьонский людина, його морфофізиологічна характеристика.

23.14. Фактори антропогенезу по Ф.Энгельсу.

23.15. Морфофизиологические передумови створення людиною соціальної

середовища.

23.16. Роль середовища в еволюції людини і формуванні суспільних відносин.

23.17. Видова єдність людства.

23.18. Раси людини і їх морфологічна характеристика.

23.19. Расизм, його реакційна сутність і наукова неспроможність.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр.259-292.

2. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). - М.: «Медицина», 1984, стр. 358-364.

3. Антропология. Хрисанфова Е.Н. Перевозчиков И.В,- М.: «Высшая шко­ла», 2002.

4. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). - М.: «Высшая школа», 1997, кн.2. стр.151-157.


Тема 24: Індивідуальний і історичний розвиток. Еволюція покривів тіла, кістяка в хребетних тварин.

Питання для самостійного вивчення:

24.1. Еволюційна морфологія як наука, її предмет і задачі.

24.2. Методи еволюційної морфології. Метод потрійного паралелізму Геккеля — основний метод дослідження філогенетичних закономірностей.

24.3. Співвідношення індивідуального й історичного в розвитку. Сутність біогенетичного закону Геккеля і Мюллера.

24.4. Навчання А.Н. Северцова про филоембріогенезах.

24.5. Загальні принципи формування і перетворення органів і систем у процесі філогенезу.

24.6. Правила і способи еволюції організмів і систем органів.

24.7. Походження і розвиток шкірних покривів. Будова, функції шкіри на прикладі сучасних класів типу хордових.

24.8. Основні морфофізиологічні перетворення осьового кістяка хребетних. Особливості будови осьового кістяка людини.

24.9. Розвиток кістяка голови. Особливості еволюційних перетворень черепа в приматів.

24.10. Походження парних кінцівок хребетних тварин.

24.11. Перетворення парних плавців у п'ятипалу кінцівку, її еволюційні зміни, зв'язані зі способом життя і зміною умов навколишнього середовища.

24.12. Рука як орган трудової діяльності людини: розвиток функції вільної верхньої кінцівки в приматів.

24.13. Уроджені пороки розвитку шкірних покривів і кістяка людини, їх онто- і філогенетична обумовленість: іхтіоз, аплазія шкіри і нігтів. Гіпоплазія потових залоз, еластоз, гіпертріхоз, багатососковість, уроджений сколіоз, мозкові і спинномозкові грижі, хвостатість, «зайві» ребра, плоскостопість, ущелини обличчя, гіпоплазія кістки і ін.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр. 243-236.

2. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). - М,: «Высшая школа», 1997, кн 2, стр. 113-133.

3. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). -М.: «Медицина», 1984, стр. 215-223, 243-246.

4. Руководство к лабораторным занятиям по биологии (ред. Ю.К. Богоявленский). М./ 1979. стр. 181-196.

5. Основы филогении животных. В.П. Иванов, Л.А. Гребенник, М.А. Солодилова, Л.А.Падалка. - Курск, 2001.


Тема 25: Походження й еволюція кровоносної і дихальної систем.

Питання для самостійного вивчення:

25.1. Дихання, як одна з найважливіших: функцій живих організмів. Шляхи енергетичного обміну (аеробний,анаеробний).

25.2. Основні шляхи еволюції системи дихання в первічноротих організмів (кишечнополостні, черви, членистоногі).

25.3. Філогенетичні закономірності морфофизиологічних перетворень органів дихання в хордових, їх основні ароморфози.

25.4. Уроджені пороки розвитку органів дихання в людини: незаращение зябрових щілин, синдром дихальних розладів. (СДР), аспірационий синдром, ателектази, диафрагмальні грижі.

25.5. Склад і основні функції крові. Значення її формених елементів і плазми в життєдіяльності організмів.

25.6. Виникнення й еволюція кровоносної системи в первічноротих організмів.

25.7. Походження і філогенез кровоносної системи хордових. Основні ароморфози серцево-судинної системи в хребетних:

а) закладка і перетворення зябрових артеріальних дуг,

б) еволюція серця.

25.8. Онто-філогенетичні причини виникнення уроджених пороків розвитку ССС людини (дефекти межпредсердной і межшлуночкової перегородки, транспозиція судин, «аортальне кільце», незаращення баталової протоки, ектопія серця).

25.9. Функціональна взаємодія кровоносної і дихальної систем, їх роль у філогенезі хребетних тварин.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр. 247-249, 254-256.

2. Биология (ред. В. Н. Ярыгин).-М.: «Медицина», 1984, стр. 327-337.

3. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). - М.: «Высшая школа», кн.2/1997, стр. 121-133.

4. Руководство к лабораторным занятиям по биологии (ред. Ю. К. Богоявленский). М./ 1979, стр. 203-208.

5. Основы филогении животных. В.П. Иванов, Л.А. Гребенник, М.А. Солодилова, Л.А.Падалка. - Курск/ 2001.


Тема 26: Походження й еволюція травної і видільної систем

Питання для самостійного вивчення:

26.1. З яких зародкових листків розвиваються органи травлення.

26.2. Які типи харчування вам відомі.

26.3. У яких напрямках йде розвиток органів захоплення і механічної обробки їжі.

26.4. Диференціювання кишкової трубки в хребетних.

26.5. Основні ароморфози в еволюції органів травлення.

26.6. Пороки розвитку органів травлення.

26.7. Розвиток органів виділення хребетних.

26.8. Переднирка, її морфологія і функції.

26.9. Первинна брунька, її морфологія і функції.

26.10. Вторинна брунька її морфологія і функції.

26.11. Зв'язок органів виділення і половою системи.

26.12. Роль нервової системи в життєдіяльності організмів.

26.13. Походження й еволюція нервової систем у первічноротих.

26.14. Основні ароморфози нервової системи у філогенезі хордових:

а) закладка і розвиток нервової трубки;

б) формування головного мозку як прогресивний етап історичного розвитку.

26.15. Основні етапи розвитку головного мозку в хребетних як передумова формування субстрату мислення людини. Навчання Павлова про першу і другий сигнальних системах.

26.16. Уроджені пороки розвитку нервової системи й органів почуттів: аналгія, церебральний гігантизм, мікро- і аненцефалія, гідроцефалія, уроджена глухота, деформація і гіпоплазія вушних раковин, мікро- і анофтальмия, атрофія зорових нервів і ін.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр. 247-257.

2. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). - М.: «Высшая школа», 1997, кн. 2, стр. 113-121, 134-151.

3. Биология (ред. В. Н. Ярыгин). -М.: «Медицина», 1984, стр. 322-353.

4. Руководство к лабораторным занятиям по биологии (ред. Ю.К. Богоявленский). - М., 1988, стр. 197-202, 254-264.

5. Основы филогении животных. В.П. Иванов, Л.А. Гребенник, М.А. Солодилова, Л.А.Падалка. - Курск, 2001.


Тема 27: Екологія людини.

Питання для самостійного вивчення:

27.1. Що складає предмет вивчення, і які задачі вирішує екологія?

27.2. Розглянете біологічну сутність основних понять екології.

27.3. У чому полягає концепція біогеоценозу?

27.4. Первинна продукція біоценозу.

27.5. Що відображають екологічні піраміди?

27.6. Біоценоз і його характеристика.

27.7. Зміна біоценозів у часі.

27.8. Первинна і вторинна сукцесії.

27.9. Климатні співтовариства і їхня характеристика.

27.10. Що вивчає екологія людини?

27.11. Дайте загальну характеристику середовища обитання людей.

27.13. Людські раси і причини їхніх відмінних рис.

27.14. Харчування людини як ведучий канал у взаєминах людини із середовищем.

27.15. Людина і клімат.

27.16. Дайте визначення поняттю «адаптивний тип».

27.17. Перелічите і дайте характеристику адаптивним типам людства.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр. 300-305.

2. Биология (ред. В.Н.Ярыгин). - М., 1984, стр. 381-400.

3. Биология (ред. В.Н.Ярыгин). - М.: «Высшая школа», 1997. кн. 2. стр. 175-192.


Тема 28: Людина і біосфера

Питання для самостійного вивчення:

28.1. Що таке біосфера?

28.2. Роль В.И. Вернадского в розвитку навчання про біосферу.

28.3. Границі біосфери.

28.4. Основні концепції біосфери.

28.5. Структурна організація біосфери.

28.6. Функції біосфери.

28.7. Жива речовина і його біомаса.

28.8. Співвідношення рослинних і тваринних організмів у біомасі суші й океану.

28.9. Круговороти вуглекислого газу, кисню, води, азоту.

28.10. Етапи еволюції біосфери.

28.11. Поняття про ноосферу.

28.12. Шляхи впливу людини на природу і її охорона.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Биология. А.А. Слюсарев, С.В. Жукова. - Киев, 1987, стр. 292-300.

2. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). -М .: «Медицина»., 1984, стр. 367-380.

3. Биология (ред. В.Н. Ярыгин). - М.: «Высшая школа»,1997, кн. 2, стр. 327-340.


Перелік питань до заліку з біології з основами генетики


1. Біологія як наука, її місце в системі фармацевтичної освіти.

2. Функціональні властивості живого.

3. Еволюційно обумовлені рівні організації живого.

4. Клітина – елементарна генетична і структурно-функцюнальна біологічна одиниця, прокаріотичні та еукаріотичні клітини.

5.Клітинна теорія. Історія та сучасний етап. ЇЇ значення для фармації й медицини.

6. Віруси, їх життєвий цикл. Вірусні захворювання та способи їх передачі.

7. Транспорт крізь плазматичну мембрану, його види.

8. Види мікроскопічних досліджень в цитології та гістології, їх значення для фармації.

9. Клітина як відкрита система. Організація потоку речовин, енергії та

інформації в клітині.

10. Докази генетичної ролі ДНК на прикладі явищ трансформації, трансдукції.

11. Характеристика та функціональне значення ДНК. Ділянки з унікальними і повторами послідовностей нуклеотидів. Просторова структура ДНК.

12.Аутосинтетична функція ДНК.

13. Репарація генетичного матеріалу (фотореактивація, темнова репарація).

14.Кодування і реалізація біологічної інформації в клітині. Кодова система ДНК і білка.

15.Мобільні генетичні елементи.

16.Генна інженерія та біотехнологія, значення для фармації.

17.Клітинний цикл, його періодизація.

18.Мітотичний цикл і його механізми. Проблема клітинної проліферації в медицині.

19.Особливості морфологічної і функціональної будови хромосом. Гетеро- і еухроматин.

20.Каріотип та ідіограма хромосом людини. Характеристика каріотипу людини в нормі.

21.Розмноження – універсальна властивість живого. Еволюція розмноження, форми розмноження.

22.Гаметогенез. Мейоз: цитологічна і цитогенетична характеристика.

23.3апліднення. Партеногенез (форми, поширення в природі). Статевий диморфізм.

24.Біологічні аспекти репродукції людини.

25. Предмет, завдання й методи генетики. Етапи розвитку генетики.

26.Спадковість і мінливість - фундаментальні властивості живого, їх діалектична єдність. Загальні поняття про генетичний матеріал і його властивості зберігання, зміни, репарація, передача, реалізащя генетичної інформації.

27. Людина як специфічний об’єкт генетичного аналізу.

28. Значення генетики для медицини. Медико-генетичне консультування.

29.3акономірності успадкування при моногибридному схрещуванні. Закономірності успадкування ознак.

30.Дигібридне і полігібридне схрещування. Загальна формула розщеплення при незалежному успадкуванні.

31.Менделюючі ознаки людини. Моногенні хвороби.

32.Зчеплення генів. Кросинговер.

33.Методи картування хромосом людини.

34.Основні положення хромосомної теорії.

35.Стать як ознака. Механізм хромосомного визначення статі.

36. Формування гонадної і генітальної статі у людини.

37.Успадкування ознак людини, зчеплених із статтю.

38.Генотип, геном, фенотип. Фенотип як реалізована спадкова

інформація в певних умовах середовища.

39.Взаемодія алельних генів у детермінації ознак: домінування, неповне домінування, рецесивність, кодомінування, наддомінування.

40.Множинні алелі, кодомінування. Приклади у людини.

41.Взаемодія неалельних генів: комплементарність, епістаз, гіпостаз.

42.Полігенне успадкування на прикладі людини.

43.Кількісна і якісна специфіка прояву генів в ознаках: пенетрантність, експресивність, поле дії генів, плейотропність, генокопії.

44.Молскулярна будова гена у прокаріотів і еукаріотів.

45.Унікальні гени і повтори на нитці ДНК. Гіпотеза "один ген - один фермент", її сучасне трактування.

46.Класифікація генів: структурні, функціональні, модулятори.

47.Властивості генів (дискретність, стабільність, поліалелізм, спепифічність, плейотропія.

48.Екзонно-інтронна організація генів еукаріотів.

49.Етапи дозрівання РНК (процесинг).

50.Експресія генів у процесі біосинтезу білка.

51.Регуляція експресії генів у прокаріотів і еукаріотів.

52.Гснетична інженерія, її завдання, методи, можливості та перспективи використання.

53.Форми мінливості: модифікаційна, комбінативна, мутаційна та їх

значення в онтогенезі та еволюції.

54.Модифікаційна мінливість. Норма реакції генетично детермінованих ознак. Фенокопії. Адаптивний характер модифікацій. Роль спадковості та середовища в розвитку, навчанні й вихованні людини.

55. Комбінативна мінливість. Значення комбінативної мінливості в

забезпеченні генотипової різноманітності людей.

56. Система шлюбів. Медико-генетичні аспекти сім’ї.

57.Мутащйна мінливість. Класифікація мутацій. Мутації в статевих і соматичних клітинах.

58.Геномні мутації. Поліплоідія, гетероплоїдія, їх механізми.

59.Хромосомні мутації: делеції, дуплікації, інверсії, транслокації. Кільцеві хромосоми. Поняття про хромосомні хвороби.

60.Генні мутації. Поняття про молекулярні хвороби.

61.Спонтанні та індуковані мутації. Мутагени. Мутагенез і канцерогенез.

62.Генетична небезпека забруднення навколишнього середовища. За­ходи захисту.

63.Принципи тестування потенційних мутагенів (в продуктах виробництва, їжі, лікарських засобах).

64.Репарація генетичного матеріалу. Фотореактивація. Темнова репарація. Мутації, зв'язані з порушенням репарації, та їх роль в патології.

65.Цитоплазматична спадковість.

66.Фармакогенетика як наука. Фармакогенетичні варіанти. Мультифакторна фармакогенетика. Органна фармакогенетична варіабельність.

67.Біологія розвитку. Життєві цикли організмів як відображення їх еволюції. Онтогенез і його періодизація.

68.3агальна характеристика ембріонального розвитку: гаметогенез, запліднення, зигота, дроблення, гаструляція, гісто- і органогенез.

69.Реалізащя спадкової інформації на етапах ембріогенезу.

70.Ембріональна індукція. Диференціювання та інтеграція в розвитку.

71. Роль спадковості та середовища в онтогенезі. Критичні періоди розвитку. Тератогенні фактори середовища.

72.Постнатальний період онтогенезу та його етапи. Роль ендокринних залоз: щитовидної, гіпофіза та статевих залоз у регуляції життєдіяльності організму в постнатальний період. Взаємодія соціального й біологічного в період дитинства, молодості, зрілості й старості.

73.Біологічні та соціальні аспекти старіння й смерті.

74.Репарація як властивість до самовідновлення й самовідтворення. Фізіологічна регенерація. ЇЇ біологічне значення.

75.Репаративна регенерація і способи її здійснення. Прояв регенераційної здатності в філогенезі. Соматичний ембріогенез. Аутотомія.

76.Біологічне й медичне значення проблеми регенерації. Прояв регенераційної здатності у людини. Регенерація цитологічно змінених органів і зворотність патологічних змін. Регенеративна терапія.

77. Проблема трансплантації органів і тканин. Ауто-, ало- і гетеротрансплантація. Трансплантація життєво важливих органів. Тканинна несумісність і шляхи її подолання. Штучні органи.

78.Життя тканин і органів поза організмом. Значення методу культури тканин у біології й медицині.

79.Біологічні основи паразитизму та трансмісивних хвороб.

80.Дизентерійна амеба. Цикл розвитку та медичне значення.

81.Трансмісивні захворювання людини, приклади специфічних та механічних переносників їх збудників.

82.Природноосередкові захворювання, їх особливості, компоненти.

83.Трихомонади кишкова та піхвова. Характеристика, життєвий цикл, медичне значення.

84. Малярійний плазмодій – збудник малярії. Особливості будови, життєвий цикл, методи боротьби й профілактики.

85. Характеристика плоских та круглих черв'яків. Медичне значення печінкового і котячого сисунів.

86.Ціп'як неозброєний. Характеристика, життєвий цикл, медичне значення.

87.Аскарида людська. Характеристика, життєвий цикл, медичне значення.

88.Гострик дитячий. Морфологія, життєвий цикл, патогенне значення, шлях інвазії.

89.Характеристика типу Членистоногі. Медичне значення кліщів, вошей, бліх, комарів.

90.Будова та епідеміологічне значення головної та одежної воші.

91.Синантропні мухи. Морфологія, життєвий цикл, епідеміологічне значення, методи боротьби і профілактики.

92.Медико-біолопчні аспекти екології людини.

Основна література

1. Биология: Учебник в 2 т. /Под ред. В.Н. Ярыгина. - М.: Высш. шк., 1999.

2. Королев В. А., Кривошеина Г. И., Полякова З. Г. Руководство к лабораторным занятиям по биологии. - К.: Вища шк., 1986.

3. Лекції з медичної біології: Навч. посібник /Корольов В.О., Яригін В.М. та ін. - К.: Вища шк., 1993.

4. Методические указания для студентов к практическим занятиям по биологии (сост. Брагин Ш. Б. и др.). - К.: РМК МЗ Украины, 1987.

5. Руководство к лабораторным занятиям по биологии /Под ред. Чебышева Н.В. - М.: Медицина, 1996.

6. Слюсарев А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник. - К.: Вища шк., 1992.

7. Тимченко А. Д. Биология с основами генетики и паразитологии. Лабораторный практикум. – К., Вища школа, 1982

Додаткова література

1. Бочков Н.П. Клиническая генетика. - М.: Медицина, 1997.

2.Запорожан В.М., Сердюк А.М., Бажора Ю.І. та ін. Спадкові захворювання і природжені вади розвитку в перинатологічній практиці. - К.: Здоров'я, 1997.

3.Пішак В.П. Паразитарні хвороби. -Чернівці. Прут, 1998.

4.Пішак В.П., Бойчук Т.М. Лабораторна діагностика паразитарних інвазій. -Чернівці, 1996.

5. Тимченко А. Д. Лабораторный практикум. Биология с основами генетики и паразитологии. - К.: Вища шк., 1982.


ВИЩА МАТЕМАТИКА


В результаті вивчення курсу„Вища математика” студенти повинні

Знати: означення та основні формули та методи: диференціального числення, інтегрального числення, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей, похибок прямих та непрямих вимірювань, основних розподілів випадкових величин та їх параметрів, перевірки статистичних гіпотез, аналізу корельованості сукупностей, непараметричної статистики, однофакторного кореляційного аналізу, лінійної та криволінійних моделей регресії, однофакторного дисперсійного аналізу, аналізу рядів динаміки, теорії масового обслуговування,

Вміти: аналізувати фармацевтичну та медико-біологічну інформацію і розраховувати частинні похідні та повні диференціали, екстремуми функцій, невизначені та визначені інтеграли у межах програми, розв’язки диференціальних рівнянь у межах програми, ймовірності випадкових подій, похибки прямих та непрямих вимірювань, оцінки основних параметрів розподілів випадкових величин, критерії перевірки статистичних гіпотез, оцінки коефіцієнта кореляції та його значущість, оцінки коефіцієнтів рангової кореляції та коефіцієнта конкордації, оцінки параметрів моделі рівняння регресії, параметри однофакторного дисперсійного аналізу, показники рядів динаміки, параметри систем масового обслуговування,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення iconНавчально-методичний план для студентів І курсу заочного відділення спеціальність «Кіно-телемистецтво» 7020203

Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення iconНавчально-методичний план для заочного відділення спеціальність «Маркетинг»
...
Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення iconНавчально-методичний посібник Навчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс з курсу «Інженерна та комп’ютерна графіка. Частина», для студентів денної та заочної форм навчання...
Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення iconНавчально-методичний план для заочного відділення історичного факультету спеціальність: «політологія»
Міштал Маріус Тематичні тести з англійської мови: [Посібник]. – К. Т-во «Знання», коо, 1999. – 352 с. – Англ., рос
Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення iconХарьковская национальная академия городского хозяйства соціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення iconНавчально-методичний план для заочного відділення

Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення iconПолітична історія України навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник «Політична історія України» з базового курсу для студентів інженерно-технічних, економічних І гуманітарних...
Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення iconНавчально-методичний посібник для студентів Київ "Ленвіт" 2010
П 25 Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її...
Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу заочного відділення iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи