Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах icon

Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
Скачати 82.52 Kb.
НазваПро затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
Дата24.08.2012
Розмір82.52 Kb.
ТипДокументи
1. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Задания для курсантов ПАЦ.doc
2. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Наказ МОЗ Екзамен ПАЦ.doc
3. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Наказ МОЗ ПАЦ для пров_зор_в.doc
4. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Наказ МОЗ цикли спец_ал_з.doc
5. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Сроки проведения ПЦ, ТУ.doc
6. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Тести ПАЦ.doc
7. /ПЦ, ТУ/ФАРМАЦЕВТ/Задание по ТУ для фармацевтов.Тести.doc
8. /ПЦ, ТУ/ФАРМАЦЕВТ/Сроки проведения ПЦ, ТУ.doc
Завдання для курсантів послядипломного навчання підвищення кваліфікації провізорів-спеціалістів на передатестаційних циклах пац «Організація І управління фармацією»
Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
Міністерство охорони здоров'я україни
Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів І провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19.
Фармацевтичний факультет Деканат
Тести для провізорів-організаторів
Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол №
Фармацевтичний факультет Деканат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


Н А К А З


N 73 від 18.05.94 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

5 липня 1994 р.

vd940518 vn73 за N 146/355


Про затвердження Положення про проведення

іспитів на передатестаційних циклах


З метою удосконалення підготовки спеціалістів на передатестаційних циклах, на виконання рішення Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти від 26.04.94 р. НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах (додається).

2. Ректорам інститутів удосконалення лікарів, медичних (фармацевтичних) інститутів, які мають у своєму складі факультети удосконалення лікарів (провізорів), прийняти до керівництва і виконання затверджене Положення.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Перший заступник Міністра В.Г.Передерій


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони

здоров'я України

від 18 травня 1994 р.

N 73


ПОЛОЖЕННЯ

про проведення іспитів на передатестаційних циклах


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Після закінчення передатестаційного циклу в інститутах (факультетах) удосконалення лікарів (провізорів) проводиться заключний іспит з метою встановлення фактичної відповідності кваліфікації лікаря (провізора) - спеціаліста вимогам певної кваліфікаційної категорії з конкретної спеціальності.

1.2. Для проведення іспитів після закінчення лікарями (провізорами) передатестаційного циклу щорічно наказом по навчальному закладу на відповідних кафедрах створюються екзаменаційні комісії, що діють протягом календарного року.

1.3. Голова екзаменаційної комісії призначається із числа завідуючих профільними кафедрами. До складу екзаменаційної комісії входять представники деканату, завідуючі кафедрами, професори або доценти профільних і суміжних кафедр.

1.4. Екзаменаційна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну клінічну підготовку лікарів (провізорів), вирішує питання про видачу свідоцтва про складання іспиту з спеціальності після проведення передатестаційного циклу з рекомендацією про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.

1.5. Лікарі (провізори) допускаються до іспиту за умови виконання ними встановлених завдань, передбачених навчальними планами і програмами підготовки на передатестаційному циклі.

1.6. До іспиту на підтвердження певної кваліфікаційної категорії допускаються лікарі (провізори), що підтвердили наявність відповідної категорії, закінчили навчання на передатестаційному циклі, склали всі заліки з теоретичних і практичних розділів навчальної програми для даної кваліфікаційної категорії з основної і суміжних дисциплін.

1.7. До іспиту на присвоєння певної кваліфікаційної категорії допускаються лікарі (провізори), які засвідчили свою спеціальність відповідним сертифікатом або наявність відповідної кваліфікаційної категорії та підтвердили їх під час комп'ютерного тестового контролю базисних знань при зарахуванні їх на передатестаційний цикл, мають відповідний стаж роботи за спеціальністю, закінчили навчання на передатестаційному циклі і склали всі заліки з теоретичних і практичних розділів навчальної програми для відповідної кваліфікаційної категорії з основної і суміжних дисциплін.

1.8. До іспиту на присвоєння певної кваліфікаційної категорії допускаються також лікарі (провізори)-спеціалісти, які закінчують навчання в клінічній ординатурі чи аспірантурі і мають необхідний стаж практичної роботи за даною спеціальністю. Передатестаційний іспит вони складають на кафедрах інститутів (факультетів) удосконалення лікарів (провізорів), на яких створені екзаменаційні комісії за відповідним фахом без проходження передатестаційного циклу.


2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ


2.1. Розклад роботи екзаменаційних комісій затверджується проректором з навчальної роботи.

2.2. Іспит складається з трьох частин:

а) комп'ютерний контроль рівня знань;

б) оцінка вмінь та оволодіння професійними практичними навичками, передбаченими програмою передатестаційного циклу для відповідної кваліфікаційної категорії;

в) заключна співбесіда для підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми.

2.3. Комп'ютерний контроль рівня знань проводиться в комп'ютерному класі інституту (факультету) за тестовими комп'ютерними програмами відповідних кваліфікаційних категорій, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України.

Відповідальність за організацію і об'єктивність контролю рівня знань у комп'ютерному класі покладається на завідуючого комп'ютерним класом та членів екзаменаційної комісії.

2.3.1. Регламент проведення комп'ютерного тестування передбачає одночасну роботу всієї групи та індивідуальну роботу кожного з персональною електронно-обчислювальною машиною.

2.3.2. Кожний лікар (провізор) повинен відповісти не менше як на 150-200 питань загальної кількості питань відповідної кваліфікаційної категорії.

2.3.3 Загальний час роботи з комп'ютером під час іспиту з 150 питань обмежений 1 годиною 40 хвилинами, а при 200 питаннях - 2 годинами 13 хвилинами ( із розрахунку 40 секунд на одне питання).

2.3.4. Оцінювання теоретичної підготовки відбувається за бінарною системою ("позитивно" або "негативно"). Іспит вважається складений, якщо лікар (провізор) набирає або перевищує затверджений процент правильних відповідей:

спеціаліст II категорії - 80 процентів;

спеціаліст I категорії - 85 процентів;

спеціаліст вищої категорії - 90 процентів.

2.3.5. Результати комп'ютерного тестового контролю теоретичних знань лікарів (провізорів) оформляються у 3 примірниках і підписуються членами комісії. Один із цих примірників відразу після закінчення комп'ютерного тестового контролю передається в деканат, один на кафедру, а один залишається в документації комп'ютерного класу.

2.3.6. При негативних результатах комп'ютерного тестового контролю знань лікар (провізор) вважається таким, що не витримав іспиту відповідно до певного кваліфікаційного рівня.

2.4. Оцінка вмінь та оволодіння професійними практичними навичками, передбаченими програмою передатестаційного циклу для відповідної кваліфікаційної категорії, проводиться викладачем протягом двомісячного навчання на передатестаційному циклі.

2.4.1. При організації цієї частини іспиту повинно бути передбачене виявлення у лікаря:

- вміння застосувати теоретичні знання при обгрунтуванні клінічного діагнозу та диференціальної діагностики;

- володіння сучасними прийомами і методами діагностики захворювань;

- вміння правильно побудувати патогенетичну терапію, володіння методами консервативного і оперативного лікування;

- вміння правильно організувати і надати медичну допомогу при невідкладних станах;

- рівня володіння практичними навичками.

2.4.2. При організації цієї частини іспиту повинно бути передбачене виявлення у провізора:

- вміння застосувати теоретичні знання при обгрунтуванні технології виготовлення лікарських засобів, аналізу лікарських препаратів та їх відпуску з аптеки;

- володіння сучасними прийомами організації та управління аптечним закладом;

- вміння організувати контроль якості ліків;

- вміння виготовити лікарські препарати за індивідуальними прописами лікарів;

- володіння сучасними методами планування та аналізом основних господарсько-фінансових показників.

Під час практичних занять протягом циклу кожний лікар (провізор) повинен підтвердити своє володіння або оволодіти навичками та вміннями відповідно до кваліфікаційних вимог.

2.4.3. При незадовільній оцінці володіння практичними навичками і вміннями лікар (провізор) вважається таким, що не засвоїв практичного розділу навчальної програми передатестаційного циклу і за своєю кваліфікацією не відповідає спеціалісту певної кваліфікаційної категорії.

2.4.4. Перед початком підсумкового етапу іспиту викладач групи повинен подати в комісію зведену відомість про виконання лікарями (провізорами) навчального плану, заліки з теоретичних і практичних розділів навчальної програми з основної і суміжних дисциплін.

2.5. Підсумкова частина іспиту проводиться у формі співбесіди лікарів (провізорів) з екзаменаційною комісією і передбачає прийняття рішення (з урахуванням результатів комп'ютерного тестового контролю знань, оцінок вмінь та володіння професійними навичками) про загальну оцінку рівня підготовки лікаря (провізора) з рекомендацією про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії спеціаліста.

Співбесіда курсантів з екзаменаційною комісією може відбуватись у формі усних запитань і відповідей, розв'язування ситуаційних задач, аналізу результатів інструментальних і лабораторних досліджень тощо.


3. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІСПИТІВ


3.1. Результати іспиту оформляються протоколом засідання екзаменаційної комісії (додаток). Протокол оформляється у двох примірниках. Один з них зберігається на профільній кафедрі, другий в день екзамену здається в деканат інституту (факультету).

3.2. Лікарям (провізорам), які успішно склали іспит, після закінчення передатестаційного циклу видається свідоцтво про складання іспиту з спеціальності після проведення передатестаційного циклу (додаток N 3 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.11.91 р. N 168) з рекомендацією про присвоєння (підтвердження ) відповідної кваліфікаційної категорії та посвідчення про проходження підвищення кваліфікації (додаток N 1 до Положення про післядипломне навчання лікарів (провізорів), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.07.93 р. ( z0113-93 ) N 166.

3.3. Лікарі (провізори), які не витримали іспиту на кваліфікаційну категорію з певної спеціальності, після закінчення передатестаційного циклу, отримують лише посвідчення про проходження підвищення кваліфікації і допускаються до складання повторного іспиту після закінчення нового передатестаційного циклу тільки через рік.

3.4. Після завершення іспиту голова комісії складає звіт. У звіті має бути аналіз рівня підготовки лікарів ( провізорів), якості проведеного навчання на циклі та рекомендації щодо удосконалення роботи по підвищенню рівня підготовки спеціалістів. Звіти зберігаються в деканатах інститутів (факультетів) удосконалення лікарів (провізорів) та на профільних кафедрах.

Додаток

до Положення про проведення

іспитів на передатестаційних

циклах


ПРОТОКОЛ N ____


засідання екзаменаційної комісії ________________________

інституту (факультету) удосконалення лікарів (провізорів)

від "___" ________199___р. про складання заключного іспиту

на передатестаційному циклі з спеціальності ______________

згідно з навчальним планом і програмою, затвердженими

Головним управлінням учбових закладів, кадрів і науки

Міністерства охорони здоров'я України

"_____"___________199___р.


-----------------------------------------------------------------

NN|Прізвище, |Стаж |Кваліфі-|Резуль- | Результати |Підтверд- |

|ім'я, по |робо-|каційна |тати | заключного |жено |

|батькові |ти за|катего- |базисно-| іспиту |(присвоє- |

|лікаря |фахом|рія, рік|го конт-|--------------|но) ква- |

|(провізора)| |присво- |ролю |комп'ю-|оцін- |ліфіка- |

| | |єння |знань |терний |ка |ційну ка- |

| | | | |тесто- |вмінь |тегорію |

| | | | |вий |та во-|(друга, |

| | | | |конт- |лодін-|перша, |

| | | | |роль |ня |вища) |

| | | | |рівня |про- | |

| | | | |знань |фесій-| |

| | | | | |ними | |

| | | | | |прак- | |

| | | | | |тични-| |

| | | | | |ми на-| |

| | | | | |вичка-| |

| | | | | |ми | |

--+-----------+-----+--------+--------+-------+------+----------|

1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

-----------------------------------------------------------------


Голова комісії


Члени комісії

Схожі:

Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconНаказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах доповнюється додатком «Шкала значень різних видів діяльності лікарів...
Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconНаказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
move to 1143-14705
Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconНаказ № 484 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 липня 2009 р за № 693/16709 Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
move to 1143-14705
Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconЗміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05. 07. 94 за №146/355
Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом моз україни від 18. 05. 94 №73, зареєстрованого...
Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconНа бланку лпз зразок
Міністерства охорони здоров’я України від 07. 07. 09р. №484 «Про затвердження змін до положення про проведення іспитів та передатестаційних...
Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconМіністерство охорони здоров’я україни
Навчання лікарів в Харківській медичній академії післядипломної освіти проводиться в інтернатурі, циклах вторинної спеціалізації,...
Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconПоложення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління
«Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Постанови Кабінету Міністрів України...
Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах iconПро затвердження Положення про дослідницький університет Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про дослідницький університет, що додається
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи