Тести для провізорів-організаторів icon

Тести для провізорів-організаторів
НазваТести для провізорів-організаторів
Сторінка1/19
Дата24.08.2012
Розмір2.02 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
1. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Задания для курсантов ПАЦ.doc
2. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Наказ МОЗ Екзамен ПАЦ.doc
3. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Наказ МОЗ ПАЦ для пров_зор_в.doc
4. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Наказ МОЗ цикли спец_ал_з.doc
5. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Сроки проведения ПЦ, ТУ.doc
6. /ПЦ, ТУ/ПРОВИЗОР/Тести ПАЦ.doc
7. /ПЦ, ТУ/ФАРМАЦЕВТ/Задание по ТУ для фармацевтов.Тести.doc
8. /ПЦ, ТУ/ФАРМАЦЕВТ/Сроки проведения ПЦ, ТУ.doc
Завдання для курсантів послядипломного навчання підвищення кваліфікації провізорів-спеціалістів на передатестаційних циклах пац «Організація І управління фармацією»
Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах
Міністерство охорони здоров'я україни
Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів І провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 19.
Фармацевтичний факультет Деканат
Тести для провізорів-організаторів
Обговорено та затверджено на методичній нараді кафедри “ “ 200 р. Протокол №
Фармацевтичний факультет Деканат

ТЕСТИ для провізорів-організаторів

ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

„Організація і управління фармацією”


10, 100, 100, 100, 100" За якими формами рецептурних бланкiв аптеки повиннi вiдпускати ЛЗ:

11, 50"спецбланках для призначення наркотичних ЛЗ (СБН) i рецептурних бланках загального призначення

12, 70"СБН, рецептах загального призначення полiклiнiк, приватних лiкарiв i медичних кооперативiв

13, 100"СБН, бланках для ЛЗ кiлькiсного облiку, пiльгового вiдпуску ЛЗ, загального призначення; приватно-практикуючих лiкарiв; медичних кооперативiв; ветеринарних лiкувальних закладiв

14, 90"бланках приватно-практикуючих лiкарiв i медичних кооперативiв, бланках державних медичних закладiв

15, 60"СБН; бланках для ЛЗ одурманюючої дiї i для решти ЛЗ

# 38, 39, 40, 41


20, 100, 100, 100, 100" Вимоги до оформлення рецептiв на наркотичнi ЛЗ?

21, 30"спецбланк з дотриманням норм одноразового призначення лiкiв. Пiдпис лiкаря i печатка

22, 20"штамп закладу. Виписує лiкар, особиста печатка лiкаря i печатка ЛП

23, 0"пiдпис вiдповiдального по ЛПЗ за призначення наркотичних ЛЗ, домашня адреса хворого

24, 100"заповнення всiх реквiзитiв бланку, лiки на латинськiй мовi, виконання вимог, перелiчених у вищезазначених пунктах без домашньої адреси хворого

# 39, 40, 45, 52


30, 100, 100, 100, 100" На якому рецептурному бланку потрiбно виписувати лiки учасникам вiйни

31, 10"на рецептах серiйного зразку

32, 100"на бланках для призначення ЛЗ предметно- кiлькiсного облiку, безплатного або пiльгового вiдпуску, ЛЗ одурманюючої дiї

33, 30"на бланках загального призначення ЛЗ

# 43, 52


40, 100, 100, 100, 100" Чи можна на рецептурному бланку загального призначення виписати кодеїн i його солi

41, 10"можна

42, 100"можна у сумiшi з другими ЛЗ i дотриманням норм вiдпуску

43, 10"можна з iндиферентними наповнювачами, завiривши печаткою ЛПУ

# 41, 45, 49


50, 100, 100, 100, 100" Скiльки ЛЗ можна виписати на одному рецептурному бланку?

51, 10"стiльки, скiльки призначено хворому

52, 10"тiльки однi лiки

53, 70"не бiльше 2-х лiкiв простої дiї i однi лiки з одурманюючою дiї

54, 50"до трьох найменувань

55, 100"однi лiки наркотичної i одурманюючої дiї i до трьох найменувань-решта

# 41, 42, 49, 52


60, 100, 100, 100, 100" На якi ЛЗ з установленими нормами вiдпуску допускається можливiсть збiльшення вiдпуску? Розмiри збiльшень

61, 50"снодiйнi у об'ємi мiсячної потреби, лiки з ефедрином на курс лiкування, передбачений лiкарем, дiонiн до 0, 1; спирту до 100

62, 40"спирт етиловий у подвоєнiй кiлькостi, що забезпечує двохмiсячне лiкування, наркотичнi ЛЗ в подвоєнiй кiлькостi

63, 100"наркотичнi i снодiйнi препарати онкологiчним хворим в два рази:снодiйнi i ефедрин хронiчним хворим на1 мiсяць: дiонiн до 1 г, клофелiн в таб. на 2 мiсяцi, спирт етиловий у сумiшi до 100, 0; седуксен до 40 таб. амiтриптилiн до 150 таб.

# 38, 41, 45, 52


70, 100, 100, 100, 100" Як оформляється рецепт iз збiльшенням норми одноразового вiдпуску ЛЗ?

71, 0"виписана кiлькiсть пишеться прописом

72, 10"рецепт додатково завiряється печаткою

73, 50"на рецептi робиться приписка "за спецiальним призначенням

74, 70"лiкар вказує "за спецiальним призначенням", завiряється пiдписом

75, 100"лiкар вказує "за спецiальним призначенням", ставить свiй пiдпис, завiряє печаткою "для рецептiв

# 38, 39, 47


80, 100, 100, 100, 100" Чи можуть виписувати рецепти на ЛЗ зубнi лiкарi, фельдшери, акушери?

81, 40"тiльки на лiки, дозволенi до вiдпуску без рецепту

82, 10"можуть при наявностi дозволу головного лiкаря

83, 50"можуть, за виключенням наркотичних ЛЗ та ЛЗ одурманюючої дiї

84, 70"для надання екстренної медичної допомоги всi ЛЗ вказавши своє медичне звання

85, 100"для надання екстренної медичної допомоги всi, за виключенням наркотичних ЛЗ, вказавши своє медичне звання

# 38, 51


90, 100, 100, 100, 100" Яку кiлькiсть спирту ректифiкату можна вiдпустити по одному рецепту, для яких цiлей?

91, 10"для цiлей, вказаних лiкарем

92, 40"за вказiвкою лiкаря

93, 50"за вказiвкою "для обробки шкiри", "для накладання компресiв" до 50, 0; дiабетичним хворим до 100, 0 в мiсяць

94, 100"при медичних показаннях до 150г. хворим на цукровий дiабет i онкологiчним для самостiйних iн'єкцiй до 100 г у мiсяць безкоштовно

# 38, 41, 42, 43, 44, 49


100, 100, 100, 100, 100" При вiдпуску ЛЗ з аптечних пунктiв II-категорiї, на якi ЛЗ виписують рецепти?

101, 10"наркотичнi i снодiйнi

102, 20" одурманюючої дiї

103, 30"що надходять у дуже обмежених кiлькостях

104, 100"ЛЗ, що вiдпускаються безкоштовно, або з частковою оплатою їх вартостi

105, 50"на ЛЗ що находяться на предметно-кiлькiсному облiку

# 38, 46, 49


110, 100, 100, 100, 100" Як вчинити при пред'явленнi хворим неправильно виписаного рецепта?

111, 30"направити хворого до лiкаря для отримання iншого рецепту

112, 10"погасити рецепт штампом "рецепт недiйсний" i повернути хворому

113, 100"зв'язатись з лiкарем, уточнити невiдповiднiсть i вiдпустити лiки, рецепт погасити штампом "рецепт недiйсний", зареєструвати у журналi та проiнформувати керiвника ЛП

114, 20"внести виправлення в рецепт, вiдпустити лiки хворому, зробити запис у журналi неправильно виписаних рецептiв i донести на радi медичних працiвникiв

115, 60"хворому запропонувати зачекати, направити спiвробiтника аптеки до лiкаря за отриманням правильно виписаного рецепту

# 38, 40, 41, 52


120, 100, 100, 100, 100" Вкажiть термiни дiї рецептiв?

121, 20"наркотичнi-3 днi; отруйнi-5 днiв; предметно кiлькiсного облiку-10 днiв; решта-2 мiсяцi

122, 70"наркотичнi-5 днiв; одурманюючої дiї-10 днiв; очнi краплi для хронiчних хворих-1 рiк; решта-2 мiсяцi

123, 80"наркотичнi-5 днiв; одурманюючої дiї-10 днiв; спирт у чистому виглядi-1 мiсяць; ЛЗ для хронiчних хворих-1 рiк; решта-2 мiсяц

124, 100"наркотичнi-5 днiв; отруйнi; снодiйнi, транквiлiзатори та iн. за перелiком наказу-10 днiв; хронiчним хворим i для лiкування глаукоми-1 рiк; решта-2 мiсяцi

# 38, 41, 42, 45, 52


130, 10, 70, 80, 100" Вкажiть особливостi оформлення рецептiв термiном дiї 1 рiк?

131, 10"постiйно, з обов'язковою вказiвкою "дiйсний 1 календарний рiк

132, 20""хронiчному хворому

133, 70""хронiчному хворому" з вказiвкою перiодичностi вiдпуску ЛЗ

134, 100"хронiчному хворому" дiйсний 1 рiк з вказiвкою перiодичностi вiдпуску ЛЗ "щонедiлi", "щомiсяця" та iнш.

# 38, 45


140, 60, 70, 80, 100" У яких аптеках хворий може отримати ЛЗ наркотичної дiї?

141, 70"за мiсцем проживання

142, 30"учасники ВВВ та прирiвненi до них контингенти населення на територiї мiста

143, 10"за мiсцем проживання на територiї району

144, 30"iнвалiди i учасники ВВВ та iншi категорiї хворих, прирiвненнi до них у межах республiки

145, 100"всi-в аптецi, прикрiпленiй до ЛПЗ за територiальною ознако

# 41, 42, 45, 52


150, 20, 50, 70, 100" У яких аптеках хворий може отримати ЛЗ, до складу яких входять:етилморфiну гiдрохлорид, кодеїн, кодеїну фосфат, етамiнал натрiю, спирт етиловий в екстемпоральнiй рецептурi?

151, 100"iнвалiди, учасники ВВВ i прирiвненi до них хворi- у межах держави, iншi-у межах адмiнiстративного району

152, 70"всi-у межах населеного пункту

153, 90"всi-у межах адмiнiстративного району

154, 70"всi-за мiсцем проживання

155, 80"всi-в апецi, прикрiпленiй до ЛПЗ

#41, 42, 43, 45, 52


160, 0, 20, 50, 100" В упаковцi 50 таб. ЛЗ.Хворому вистачить 20 таб.Якi дiї лiкаря та хворого?

161, 50"запропонувати хворому взяти цiлу упаковку- 50 таб.

162, 70"скооперувати хворого з iншим хворим i видати упаковку на двох

163, 30"видати на кабiнет полiклiники з послiдуючим вiдпуском хворому

164, 10"запропонувати iншi лiки

165, 100"вiдрахувати хворому потрiбну кiлькiсть

#38, 47


170, 50, 60, 70, 100" На якi лiки рецепти залишаються в аптецi?

171, 10"на всi

172, 40"на наркотичнi ЛЗ

173, 40"ЛЗ, що знаходяться на предметно кiлькiсному облiку

174, 100"на наркотичнi та iншi, що знаходяться на предметно кiлькiсному облiку; пiльгового, безкоштовного вiдпуску

175, 80"наркотичнi, отруйнi, ефедриновмiснi, одурманюючої дiї, iмпортнi ЛЗ

# 38, 39, 43


180, 50, 60, 70, 100" Як довго зберiгаються в аптецi залишенi рецепти?

181, 60"3 роки на наркотичнi, пiльгового i безкоштовного вiдпуску; 1 рiк на сильнодiючi i мiсяць-на решту

182, 50"безкоштовного i пiльгового вiдпуску-3 роки, решта-1 рiк

183, 40"наркотичнi, отруйнi, пiльгового i безкоштовного вiдпуску-3 роки; одурманюючої дiї-1 рiк, iншi-1 мiсяць

184, 100" на наркотичнi ЛЗ-5 рокiв; безкоштовнi або з частковою оплатою-3 роки; отруйнi, спирт, одурманюючої дiї, анаболiчнi, ефедриновмiснi-1 рiк; решта-1 мiсяць

# 38, 46, 52


190, 0, 50, 80, 100" Де i як довго зберiгаються рецепти на вiдпуск ЛЗ безкоштовного або з частковою оплатою, залишенi у аптечному пунктi II-ї групи?

191, 40"у аптечному пунктi-1 мiсяць, потiм здають в аптеку

192, 10"у аптечному пунктi - 1 рiк, потiм здають у аптеку

193, 20"у аптечному пунктi - 3 роки, потiм складається акт про знищення з обов'язковою присутнiстю представника аптеки

194, 80"здаються на зберiгання в аптеку кожного дня, зберiгаються 3 роки

195, 100"здаються в аптеку разом з виручкою. Зберiгають 3 роки

# 38, 43, 46


200, 100, 100, 100, 100" Який порядок повернення невикористаних ЛЗ приватними особами?

201, 100"аптека невикористанi ЛЗ не приймає, за виключенням наркотичних ЛЗ вiд ЛПЗ

202, 50"повернення в аптеку невикористаних ЛЗ приватними особами недопустим

203, 50"ЛПЗ повертають в аптеку ЛЗ по акту

204, 20"вiд ЛПЗ аптека невикористанi ЛЗ не приймає

205, 0"повернення ЛЗ приватними особами i ЛПУ приймальна комiсiя аптеки оформлює актом при умовi вiдповiдностi якостi i цiлiсностi оригiнальної упаковки

# 38, 39, 40, 46, 52


210, 100, 100, 100, 100" Якi ЛЗ належать до предметно- кiлькiсного облiку в аптеках?

211, 10"наркотичнi, одурманюючої дiї, iмпортнi, що викликають залежнiсть вiд лiкiв

212, 70"наркотичнi, отруйнi, спирт етиловий, ЛЗ одурманюючої дiї, ЛЗ, що надiйшли вiд iнофiрм, малих i спiльних пiдприємств

213, 30" ЛЗ, що викликають небезпеку отруєння, формування залежностi вiд лiкiв та наркотичного ефекту

214, 100"наркотичнi, отруйнi, спирт етиловий, ЛЗ одурманюючої дiї та їх аналоги:фенобарбiтал порошок i табл., ефедрина гiдрохлорид всi лiкарськi форми, ефедрон порош. i табл., сунореф мазь, клофелiн порош., очнi краплi, амп.

# 38, 39, 40, 41, 43, 52


220, 0, 40, 60, 100" Вкажiть допустимо можливий запас рецептурних бланкiв ЛПУ?

221, 60"не перебiльшуючи пiврiчної потреби-для звичайних i квартальної-для спецбланкiв

222, 60"не перебiльшуючи мiсячної потреби-спецбланки, iншi не перебiльшуючи рiчної потреби

223, 100" спецбланки не бiльше мiсячної потреби, решта- до пiврiчної

224, 60"спецланки i бланки для лiкiв, що вiдпускаються безкоштовно до мiсячної потреби, решта-до пiврiчної

225, 50"бланки для призначення ЛЗ дефiцитної групи i спецбланки до мiсячної потреби, решта-до рiчної

226, 0"обсяг запасу рецептурних бланкiв в ЛПУ не передбачений

# 38, 42, 43, 53


230, 0, 10, 20, 100" Умови зберiгання рецептурних бланкiв в ЛПЗ?

231, 10"у дерев'янiй шафi, що замикається

232, 100"бланки для призначення лiкiв кiлькiсного облiку, пiльгового вiдпуску i серiйнi зберiгаються у сейфi; решта-у шафi, або ящику, що замикаються

233, 60" бланки загального призначення в дерев'янiй шафi, що замикаються; решта-в металевому ящику

234, 40"всi бланки зберiгаються у шафi

# 38, 48


240, 100, 100, 100, 100" Де взнати, яким групам населення i категорiям хворих передбачене право безкоштовного i пiльгового отримання ЛЗ?

241, 0"у мiсцевiй Радi

242, 50" у здороввiддiлi

243, 70"у об'єднаннi "Фармацiя"

244, 10"у наказi про правила вiдпуску лiкiв

245, 100"у збiрнику постанов про безкоштовний i пiльговий вiдпуск НПО "Укрфармацiя"

# 38, 43


250, 100, 100, 100, 100" На якi групи населення розповсюджується право безкоштовного отримання всiх ЛЗ при амбулаторному лiкуваннi?

251, 50"персональнi i малозабезпеченi пенсiонери i члени їх сiмей, лiквiдатори катастрофи на ЧАЕС

252, 15"iнвалiди i учасники ВВВ i прирiвненi до них категорiї

253, 10"малозабезпеченi пенсiонери. Особи, що страждають психiчними захворюваннями, хронiчнi хворi, лiквiдатори ЧАЕС, iнвалiди вiйни i працi, дiти до 16 рокiв

254, 30"дiти у вiцi до 3-х рокiв, неповнолiтнi полоненi фашистських концтаборiв, iнвалiди дитинства, ветерани працi, малозабезпеченi

255, 100"iнвалiди, учасники ВВВ i прирiвненi до них категорiї хворих, , дiти у вiцi до 3-х рокiв, iнвалiди дитинства до16 рокiв, полоненi фашистських концтаборiв, постраждалi зони ЧАЕС, малозабезпеченi пенсiонери

# 38, 43


260, 10, 30, 60, 100"При яких захворюваннях амбулаторнi хворi мають право на безкоштовне отримання ЛЗ, якi передбаченi для лiкування цих захворювань?

261, 15"при захворюваннях з довготривалим процесом

262, 30"при психiчних захворюваннях, епiлепсiї, шизофренiї, дiабетi, туберкульозi, сифiлiсi, лепрi, бронхiальнiй астмi у дiтей, ревматизмi

263, 60"при запальних хворобах i невилiковних хворобах

264, 100"при хронiчних тяжких захворюваннях за затвердженим перелiком, пересадцi органiв, гiпофiзарному нанiзмi, ранньому статевому розвитку i дитячому церебральному паралiчi

# 38, 43


270, 100, 100, 100, 100" Вкажiть на визначальнi термiни в органiзацiї забезпечення?

271, 10"купiвля, продаж, брокер, менеджмент, органи забезпечення i постачання

272, 20"потреба, споживання, прогноз, маркет

273, 100"потреба, попит, пропозицiя, маркет, споживання

# 53, 54, 55, 56, 57, 58


280, 10, 20, 40, 100" На якому показниковi формується замовлення на лiкарськi засоби (ЛЗ)?

281, 80"потреба

282, 100"попит

283, 70"пропозицiя

# 56, 57, 58


290, 10, 20, 40, 100" Назвiть основнi методи обгрунтування потреби в ЛЗ на рiвнi аптек?

291, 20"нормативна i експертна оцiнка стану забезпечення за минулий перiод

292, 20"виходячи з групових характеристик ЛЗ

293, 60"нормативний за фармакологiчними групами ЛЗ, на пiдставi показникiв про структуру i рiвень захворюванностi

294, 100"метод екстраполяцiї за ретроспективними покзниками:нормативний, за фармакологiчними групами, доповнений експертною оцiнкою

# 60, 61, 62, 63, 64, 65


300, 0, 10, 30, 100" Яка необхiдна мiнiмально допустима кiлькiсть iнформацiї про рух ЛЗ, для обгрунтування замовлення ЛЗ на плановий рiк?

301, 20"один рiк

302, 100"три роки

303, 40"два роки

304, 80"п'ять рокiв

305, 10"поточний рiк

# 66, 67, 68, 69, 70


310, 0, 10, 30, 100" Якi данi необхiднi для розрахунку потреби нормативним методом?

311, 30"середня норма потреби ЛЗ на 1000 чол.

312, 70"затверджена норма потреби, показники по захворюванностi за нозологiчними групами

313, 100"затвердженi норми потребi i статистичнi показники, за якими розрахованi норми

# 71, 72, 73, 74, 75


320, 20, 40, 60, 100" Якi показники необхiднi для розрахунку потреби в ЛЗ за фармакологiчними групами ЛЗ?

321, 50"статистичнi показники про захворюванiсть i кiлькiсть ЛЗ на курс лiкування, повторюванiсть курсу лiкування, показник вiрогiдностi вiдмiни препарату

322, 80"статистичнi показники про кiлькiсть хворих, середня розрахункова доза препарату на рiк, показник частоти призначення препарату

323, 100"статистика про захворюванiсть, рiчна розрахункова доза препарату на умовного хворого, поправочнi коефiцiєнти на захворюванiсть i частоту призначення обчислюваного препарату

# 76, 77, 78, 79


330, 20, 40, 60, 100" Якi показники необхiднi для розрахунку потреби в ЛЗ методом екстраполяцiї?

331, 40"данi про попит на ЛЗ, передбачуваний в динамiцi розрахованої потреби ЛЗ

332, 20"показники витрат за минулий рiк, експерна оцiнка популярностi ЛЗ

333, 70"показники витрат за попереднi 3 роки з урахуванням отримання аналогiчних ЛЗ

334, 100"показники витрат мiнiмум за три попереднi роки, визначення динамiки змiни потреби i розповсюдження його на стартовий показник

# 80, 81


340, 0, 10, 60, 100" Якi показники необхiднi для складання заявки на ЛЗ на рiк, що планується?

341, 50"кiлькiсне вiдображення попиту на ЛЗ i фактичну наявнiсть на перiод складання заявки

342, 80"кiлькiсне вiдображення попиту на ЛЗ на рiк, що планується перехiдного запасу у об'ємi квартальної потреби

343, 100"кiлькiсне вiдображення попиту на ЛЗ на рiк, що планується i перехiдного запасу на початок та кiнець планованого року

# 82, 83, 84


350, 0, 40, 60, 100" Якими документами регулюються взаємовiдносини покупця i постачальника ЛЗ?

351, 50"основними умовами поставки i попередньою домовленiстю

352, 10"особливими умовами поставки медичної продукцiї, письмовим звертанням покупця з зобов'язанням передоплати товару

353, 70"договiр з постачальником на поставку медичної продукцiї з прикладеним протоколом розбiжностей

354, 100"положення про поставку товарiв народного вжитку i договором з постачальником на постачання медичної продукцiї

# 85, 86, 87, 87, 88


360, 10, 40, 60, 100" Якi рекомендованi залишковi термiни зберiгання при вiдвантаженнi ЛЗ постачальниками на аптечнi склади?

361, 0"один рiк на медикаменти i пiвроку на сироватки

362, 0"не менше одного року на всю продукцiю, що має обмежений термiн зберiгання

363, 100"на медикаменти-не менше 80%, на сироватки-50% вiд термiну вказаного на етикетцi

# 87, 88


370, 70, 80, 90, 100" Якi рекомендованi залишковi термiни зберiгання при вiдгрузцi ЛЗ аптечними складами, аптеками?

371, 0"не менше 3-х мiсяцiв

372, 0"з урахуванням можливостi реалiзацiї, але не менше 3-х мiсяцiв

373, 40"80% вiд термiну вказаного на етикетцi

374, 70"60% вiд термiну вказаного на етикетцi

375, 100"на медикаменти - не менше 60%, бакпрепарати-40% вiд термiну вказаного на етикетцi

# 87, 97


380, 60, 70, 80, 100" Дiї аптеки, якщо в договорi на поставку ЛЗ постачальни (склад) висунув вимоги, що не припустимi для аптеки?

381, 40"подзвонити постачальниковi i вияснити причину висування неприпустимих умов

382, 20"повернути договiр як неприйнятий i вимагати вислати новий варiант

383, 30"скласти листа вищестоячiй органiзацiї з вимогами змiнити змiст договору

384, 100"скласти протокол розбiжностей по неприпустимих пунктах в двох екземплярах з пiдписаним договором направити постачальнику ЛЗ

# 97


390, 60, 70, 80, 100" При прийомi товару, що надiйшов вiд постачальника (аптечний склад), виявлена невiдповiднiсть отриманої кiлькостi вказаної в рахунку.Дiї аптеки?

391, 10"передати докладну записку про те, що сталося водiєм-експедитором, вимагаючи негайного вiдшкодування збиткiв

392, 30"скласти докладну на iм'я генерального директора ВО з вимогою негайного досилання товару

393, 60"скласти акт прийому товару, вiдобразивши в ньому невiдповiднiсть

394, 70"запросити для участi у прйманнi товару незацiкавлених осiб i вiдобразити невiдповiднiсть в актi

395, 100"запросити з аптечного складу представника в комiсiю для прийому товару.Вiдобразити невiдповiднiсть в актi

# 97, 102


400, 10, 30, 50, 100" Гранично допустимi термiни чекання представника складу для участi в прийомi товару?

401, 40"в той же день

402, 20"два днi, швидкопсуючi-12 год.Вiд складiв, якi знаходяться в iнших мiсцях, незалежно вiд виду товару-50 днiв

403, 80"три днi, швидкопсуючi-24 год., незалежно вiд мiсця розмiщення складу

404, 100"для прийому швидкопсуючих-24 год.Для решти ЛЗ по мiсцю розташування складу-не пiзнiше слiдуючого дня, для складiв, якi знаходяться в iнших мiсцях-три днi

# 97, 98, 99


410, 20, 40, 60, 100" Чи може в якостi незацiкавленої особи в прийомi товару брати участь працiвник аптеки?

411, 20"не може

412, 20"може при наявностi посвiдчення на право участi, якщо вiн працює в аптецi не менше 3-х рокiв

413, 60"може, якщо вiн не матерiально вiдповiдальна особа i пiдпорядковується зав. аптекою

414, 100"може в аптецi, де керiвник звiльнений вiд матерiальної вiдповiдальностi i сам працiвник не матерiально вiдповiдальна особа i пiдпорядковується безпосередньо керiвниковi
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Тести для провізорів-організаторів iconНаказ №851 д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів
Моз україни №266 від 13. 04. 12р., Про проведення атестації лікарів (провізорів) – інтернів на визначення знань та практичних навиків...
Тести для провізорів-організаторів iconДокументи
1. /????? ?? ?????/2.1 ???????_?????????.???.txt
2. /?????...

Тести для провізорів-організаторів iconНаказ №362-д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення державних атестаційних комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів
Моз україни №266 від 13. 04. 12р., Про проведення атестації лікарів (провізорів) – інтернів на визначення знань та практичних навиків...
Тести для провізорів-організаторів iconМедичної ботаніки збірник нормативних документів для самостійної роботи студентів, провізорів –інтернів та працівників аптечних закладів
Нормативних документів для самостійної роботи студентів, провізорв –інтернів та працівників аптечних закладів: навчальний посібник...
Тести для провізорів-організаторів iconЛексичні тести з англійської мови для студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання
Тести з англійської мови для студентів та аспірантів / Укладач І. А. Башлак. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 87c
Тести для провізорів-організаторів iconЛексичні тести з англійської мови для студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання
Тести з англійської мови для студентів та аспірантів / Укладач І. А. Башлак. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 87c
Тести для провізорів-організаторів iconТести (Контрольна робота) Модуль тестів
Цей модуль дає можливість викладачу створювати І задавати тести у формі quiz, що містять питання з декількома варіантами відповіді,...
Тести для провізорів-організаторів iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Горбачова тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «маркетинг»
Тести для самопідготовки й контролю з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм навчання за напрямом...
Тести для провізорів-організаторів iconХарківський національний економічний універсітет тести з навчальної дисципліни «ціноутворення»
Тести з навчальної дисципліни «Ціноутворення» для студентів напряму підготовки «Облік І аудит» усіх форм навчання /Укл. В. В.Іванієнко....
Тести для провізорів-організаторів iconНаказ №362-д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення державних атестаційних комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів
move to 1143-14712
Тести для провізорів-організаторів iconНаказ №362-д м. Івано-Франківськ Факультет післядипломної освіти Про створення державних атестаційних комісій для проведення атестації лікарів (провізорів) інтернів
move to 1143-14712
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи