Iia, iib группы icon

Iia, iib группы
НазваIia, iib группы
Дата24.08.2012
Розмір103 Kb.
ТипЗакон
1. /_нформац_я для студент_в/КРОК-2/Tести по фармх_м_х.rtf
2. /_нформац_я для студент_в/КРОК-2/Тести по фармацев_химия.rtf
3. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу анал_тичнох х_м_х (IV семестр).doc
4. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу неорган_чнох х_м_х (_ семестр).doc
5. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу неорган_чнох х_м_х (__ семестр).doc
6. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу орган_чнох х_м_х (III семестр).doc
7. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI семестр).doc
8. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI_ семестр).doc
9. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI__ семестр).doc
10. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу анал_тичнох х_м_х (IV семестр).doc
11. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу анал_тичнох х_м_х (___ семестр).doc
12. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу неорган_чнох х_м_х (__ семестр).doc
13. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу орган_чнох х_м_х (___ семестр).doc
14. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI семестр).doc
15. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу фармацевтичнох х_м_х (VIII семестр).doc
16. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI_ семестр).doc
17. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Анал_тична х_м_я/Рубежный контроль_а.х..rtf
18. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Анал_тична х_м_я/вопроси_рубежный контроль_а.х.doc
19. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-20#4(IAB).doc
20. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-20#4(IIAB).doc
21. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-20#4(IIIA).doc
22. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-21#4(VA).doc
23. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-24#4(VIA).doc
24. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь1.doc
25. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь10.doc
26. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь2.doc
27. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь3.doc
28. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь4.doc
29. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь5.doc
30. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь6.doc
31. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь7.doc
32. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь8.doc
33. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь9.doc
34. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Ланцюги перетворень/Ланлюги перетворень.doc
35. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь1/Рубежный контроль ь1 Вариант А-верно.doc
36. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь2/~$бежный контроль ь2 Вариант I.doc
37. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь2/Рубежный контроль ь2 Вариант А-верно.doc
38. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь3/Рубежный контроль ь3 Вариант А-верно.doc
39. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь4/Рубежный контроль ь4 Вариант А-верно 1.doc
40. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь5/Рубежный контроль ь5 Вариант 1.doc
41. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Фармацевтична х_м_я/Тесты по фврм.doc
Крок 2 Фармація 2004-2005 Медичний профіль – Фармацевтична хімія
Крок 2 Фармація Медичний профіль – Фармацевтична хімія
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії д Х. н. Іванов Е.І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії д Х. н. Іванов Е. І
Затверджую зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е. І
Затверджую зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е. І
Затверджую зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е. І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Календарно – тематичний план
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Календарно – тематичний план
Календарно – тематичний план
Календарно – тематичний план
Календарно – тематичний план
Рубежный контроль №1 Аналитическая характеристика катионов
Вопросы к рубежному контролю по аналитической химии
IA, ib группы
Iia, iib группы
Iiia группа
Билет №1 II семестр
Билет №1 II семестр
2. Напишите структурные формулы углеводородов
2 Приведите все стадии синтеза N,N-диметиламида никотиновой кислоты из соответствующего пиколина. Назовите промежуточные продукты реакции
4. Приведите строение атома углерода в sp
1. Дайте определение понятию: индуктивный эффект (I). Приведите примеры заместителей, проявляющих а) +I эффект; б) -I эффект
1. Что такое изомерия? Приведите структурные изомеры для бутана, бутена-1 и бутена-2
Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса
К. р. 6 (алканы)
К. р. 7 (алкены)
К. р. 11 (нитросоединения)
2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Тесты по фврм химии. 3-й курс. Подлинность кислоты хлористоводородной можно определить с помощью: а NaOH; б в

IIA, IIB группы Билет № 1 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) ZnS + O2

б) Be(NO3)2 + H2O 

в) CaCO3 + CO2 + H2O 

г) Hg + HNO3(конц.) 

д) CaO + H2O 

2. Рассмотреть комплекс: Ba[Cd(OH)6]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза CaS, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Zn + H2SO4(конц.)  ... + H2S + ...

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 2 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) HgS + O2

б) Hg(NO3)2 + KOH(изб.) 

в) Zn(OH)2↓ + NH4OH 

г) Mg(OH)2 + NH4Cl 

д) (CaOH)2CO3

2. Рассмотреть комплекс: K6[Cd(S2O3)4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза MgCl2, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Zn + HNO3(разб.)  ... + NH4NO3 + ...

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 3 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Mg3N2 + H2O 

б) Zn + NaOH + H2O 

в) HgS↓ + HNO3(конц.) 

г) CdSO4 + NH3

д) CdS + O2

2. Рассмотреть комплекс: K2[Hg(SCN)4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза BaS, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Ca + HNO3(конц.)  … + N2O + …

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 4 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Hg2(NO3)2 + NaOH 

б) Be(OH)2 + NaOH(изб.) 

в) Zn + H2SO4(разб.) 

г) CaCO3  (t0C)

д) Ca + O2

2. Рассмотреть комплекс: Na2[Hg(SCN)4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Cd(NO3)2, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

HgS↓ + HNO3  … + S + NO + …

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 5 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Ca(OH)2 + CO2

б) BaCl2 + Na2SO4

в) BeO + NaOH + H2O 

г) CdCl2 + NaOH(изб.) 

д) Mg + HCl 

2. Рассмотреть комплекс: K2[HgI4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза CdSO4, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Hg + HNO3(разб.)  ... + NO + ...

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 6 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Zn(CN)2 + KCN →

б) CaCO3 + CO2 + H2O 

в) Hg(NO3)2 + NaOH(изб.) 

г) Be + NaOH + H2O 

д) ZnCl2 + Ba(OH)2

2. Рассмотреть комплекс: K2[Zn(SCN)4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза MgS, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Hg2(NO3)2 + KOH  HgO + Hg + KNO3 + H2O

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 7 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) CaS + H2O

б) BaO2 + H2O 

в) Hg2(NO3)2 + NaOH(изб.) 

г) Mg + HCl 

д) Zn(CH3COO)2 + KOH(изб.) 

2. Рассмотреть комплекс: [Hg(NH3)4]SO4; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза BeSO4, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

HgS↓ + HNO3 + HCl HgCl2 + NO + H2SO4 + H2O

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 8 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Zn(OH)2↓ + NH4OH 

б) CdS + HCl(конц.) 

в) Ca(OH)2 + CO2

г) MgCO3 + NaHCO3

д) Mg + H2O 

2. Рассмотреть комплекс: [Ca(NH3)6]Cl2; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Mg(NO3)2, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

HgCl2 + SO2 + H2O  Hg + H2SO4 + HCl

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 9 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) ZnS + O2

б) HgI2 + KI(изб.) 

в) BeO + NaOH + H2O 

г) Zn(CN)2 + NaCN 

д) Ca(HCO3)2  (t0C)

2. Рассмотреть комплекс: [Zn(NH3)2Cl2]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза ZnSO4, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Hg + KNO3 + H2SO4(конц.)  Hg2SO4 + NO + H2O +K2SO4

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 10 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) MgSO4 + Na2CO3

б) Be + KOH + H2O 

в) Mg + N2

г) Zn + H2SO4(разб.) 

д) CaH2 + H2O 

2. Рассмотреть комплекс: K2[Hg(CN)4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза CdSO4, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Ca + HNO3(разб.)  Ca(NO3)2 + NH3 + …

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 11 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Zn(OH)2↓ + NaOH 

б) Ca + H2

в) Mg(OH)2↓ + NH4Cl

г) MgCl2 + H2O

д) CdS + O2

2. Рассмотреть комплекс: [Zn(NH3)4]SO4; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Ba(CN)2, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Cd + H2SO4(конц.)  CdSO4 + H2S + H2O

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 12 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Ba + N2

б) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2

в) HgI2↓ + NaI(изб.) 

г) (CaOH)2CO3

д) Zn + HCl 

2. Рассмотреть комплекс: [Ca(NH3)8]Cl2; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза MgSO4, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Ca + HNO3(разб.)  … + N2O + …

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 13 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) MgCl2 + NaOH 

б) CaCO3 + CO2 + H2O 

в) CdSO4 +KI(изб.) 

г) CaO2 + H2O 

д) (MgOH)2CO3  (t0C)

2. Рассмотреть комплекс: [Hg(NH3)2Cl2]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Cd(NO3)2, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Hg + HNO3(конц.)  … + NO2 + …

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 14 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Ba + H2O 

б) HgS + O2

в) Ca + N2

г) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2

д) CdSO4 + NaOH(изб.) 

2. Рассмотреть комплекс: Na2[HgBr4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза ZnSO4, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Mg + HNO3(конц.)  … + N2O + …

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 15 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) CaH2 + H2O 

б) Ca(HCO3)2

в) Zn(OH)2↓ + KOH(изб.) 

г) Mg + HCl 

д) CaO + H2O 

2. Рассмотреть комплекс: Na2[Be(OH)4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза BeSO4, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Be + H2SO4(конц.)  … + H2S + …

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 16 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) ZnS + O2

б) Be(NO3)2 + H2O 

в) CaCO3 + CO2 + H2O 

г) Hg + HNO3(конц.) 

д) CaO + H2O 

2. Рассмотреть комплекс: K6[Cd(S2O3)4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза BaS, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

HgS↓ + HNO3  … + S + NO + …

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 17 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Ca(OH)2 + CO2

б) BaCl2 + Na2SO4

в) BeO + NaOH + H2O 

г) CdCl2 + NaOH(изб.) 

д) Mg + HCl 

2. Рассмотреть комплекс: K2[Zn(SCN)4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза BeSO4, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

HgCl2 + SO2 + H2O  Hg + H2SO4 + HCl

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 18 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) ZnS + O2

б) HgI2 + KI(изб.) 

в) BeO + NaOH + H2O 

г) Zn(CN)2 + NaCN 

д) Ca(HCO3)2  (t0C)

2. Рассмотреть комплекс: K2[Hg(CN)4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Ba(CN)2, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Ca + HNO3(разб.)  … + N2O + …

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 19 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) MgCl2 + NaOH 

б) CaCO3 + CO2 + H2O 

в) CdSO4 +KI(изб.) 

г) CaO2 + H2O 

д) (MgOH)2CO3  (t0C)

2. Рассмотреть комплекс: Na2[HgBr4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза BeSO4, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

HgS↓ + HNO3  … + S + NO + …

Указать окислитель и восстановитель.

IIA, IIB группы Билет № 20 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) HgS + O2

б) Hg(NO3)2 + KOH(изб.) 

в) Zn(OH)2↓ + NH4OH 

г) Mg(OH)2 + NH4Cl 

д) (CaOH)2CO3

2. Рассмотреть комплекс: K2[Hg(SCN)4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Cd(NO3)2, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Hg + HNO3(разб.)  ... + NO + ...

Указать окислитель и восстановитель.

Схожі:

Iia, iib группы iconГраф логической структуры темы: «пародонтиты у детей» локализованный пародонтит
В границах отдельных зубов или группы зубов, чаще фронтальной группы верхней и нижней челюстей
Iia, iib группы iconТема 17. Комплектование малых групп понятие группы
...
Iia, iib группы iconА. Ф. Хохловым положение о кураторе академической группы
Вузе является куратор академической группы, особенно на 1-2 курсах обучения, когда происходит адаптация вчерашнего школьника к новым...
Iia, iib группы iconМ. И. Меерович Лаборатория «триз-педагогика Украины», Одесса (Украина) Л. И. Шрагина ону имени И. И. Мечникова тоталитаризм как аспект глобализации (в контексте закон
Потребность повысить шансы на выживание привела живые организмы к необходимости объединяться в группы различной численности и степени...
Iia, iib группы iconСписок літератури акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003
Акимов О. Е. Дискретная математика. Логика, группы, графы. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003. – 376 с
Iia, iib группы iconІі общая характеристика группы инфекционных болезней с фекально-оральнЫм механизмом передачи. Брюшной тиф. Паратифы а и в продолжительность
Общая характеристика группы инфекционных болезней с фекально-оральнЫм механизмом передачи. Брюшной тиф. Паратифы а и В
Iia, iib группы iconН. И. Пирогова кафедра эндокринологии с курсом последиплом
Куратор: студент курса группы факультета
Iia, iib группы iconТворческие группы
Для педагогов, участвующих в апробации учебной литературы, авторских курсов, программ
Iia, iib группы iconТворческие группы
Використання педагогічних програмних засобів – ефективний шлях проходження старшокласників зно
Iia, iib группы iconТематические группы по направлениям деятельности
Воспитание экологической культуры на основе реализации мероприятий прикладного характера
Iia, iib группы iconПодготовила: студентка группы эп-12м-1
Характеризует эффективность всего процесса производства на предприятии, поскольку в ней отображаются
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи