Iiia группа icon

Iiia группа
Скачати 94.04 Kb.
НазваIiia группа
Дата24.08.2012
Розмір94.04 Kb.
ТипЗакон
1. /_нформац_я для студент_в/КРОК-2/Tести по фармх_м_х.rtf
2. /_нформац_я для студент_в/КРОК-2/Тести по фармацев_химия.rtf
3. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу анал_тичнох х_м_х (IV семестр).doc
4. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу неорган_чнох х_м_х (_ семестр).doc
5. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу неорган_чнох х_м_х (__ семестр).doc
6. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу орган_чнох х_м_х (III семестр).doc
7. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI семестр).doc
8. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI_ семестр).doc
9. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI__ семестр).doc
10. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу анал_тичнох х_м_х (IV семестр).doc
11. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу анал_тичнох х_м_х (___ семестр).doc
12. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу неорган_чнох х_м_х (__ семестр).doc
13. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу орган_чнох х_м_х (___ семестр).doc
14. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI семестр).doc
15. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу фармацевтичнох х_м_х (VIII семестр).doc
16. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI_ семестр).doc
17. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Анал_тична х_м_я/Рубежный контроль_а.х..rtf
18. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Анал_тична х_м_я/вопроси_рубежный контроль_а.х.doc
19. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-20#4(IAB).doc
20. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-20#4(IIAB).doc
21. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-20#4(IIIA).doc
22. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-21#4(VA).doc
23. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-24#4(VIA).doc
24. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь1.doc
25. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь10.doc
26. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь2.doc
27. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь3.doc
28. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь4.doc
29. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь5.doc
30. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь6.doc
31. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь7.doc
32. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь8.doc
33. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь9.doc
34. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Ланцюги перетворень/Ланлюги перетворень.doc
35. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь1/Рубежный контроль ь1 Вариант А-верно.doc
36. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь2/~$бежный контроль ь2 Вариант I.doc
37. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь2/Рубежный контроль ь2 Вариант А-верно.doc
38. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь3/Рубежный контроль ь3 Вариант А-верно.doc
39. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь4/Рубежный контроль ь4 Вариант А-верно 1.doc
40. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь5/Рубежный контроль ь5 Вариант 1.doc
41. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Фармацевтична х_м_я/Тесты по фврм.doc
Крок 2 Фармація 2004-2005 Медичний профіль – Фармацевтична хімія
Крок 2 Фармація Медичний профіль – Фармацевтична хімія
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії д Х. н. Іванов Е.І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії д Х. н. Іванов Е. І
Затверджую зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е. І
Затверджую зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е. І
Затверджую зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е. І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Календарно – тематичний план
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Календарно – тематичний план
Календарно – тематичний план
Календарно – тематичний план
Календарно – тематичний план
Рубежный контроль №1 Аналитическая характеристика катионов
Вопросы к рубежному контролю по аналитической химии
IA, ib группы
Iia, iib группы
Iiia группа
Билет №1 II семестр
Билет №1 II семестр
2. Напишите структурные формулы углеводородов
2 Приведите все стадии синтеза N,N-диметиламида никотиновой кислоты из соответствующего пиколина. Назовите промежуточные продукты реакции
4. Приведите строение атома углерода в sp
1. Дайте определение понятию: индуктивный эффект (I). Приведите примеры заместителей, проявляющих а) +I эффект; б) -I эффект
1. Что такое изомерия? Приведите структурные изомеры для бутана, бутена-1 и бутена-2
Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса
К. р. 6 (алканы)
К. р. 7 (алкены)
К. р. 11 (нитросоединения)
2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Тесты по фврм химии. 3-й курс. Подлинность кислоты хлористоводородной можно определить с помощью: а NaOH; б в

IIIA группа Билет № 1 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) B + HNO3(конц.) 

б) Al(OH)3 + NaOH(изб.) 

в) B2O3 + H2O 

г) Al + HCl 

2. Рассмотреть комплекс: Na3[AlF6]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Al(NO3)3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Al + NaOH + H2O  Na3[Al(OH)6] + H2

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 2 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) B + F2

б) Ga + H2SO4(конц.) 

в) Получить Al(OH)3 и доказать его амфотерность.

2. Рассмотреть комплекс: Na[BF4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза AlCl3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

B + KOH + H2O  KBO2 + H2

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 3 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Al + H2SO4(разб.) 

б) B2S3 + H2O 

в) BF3 + HF 

г) Na2B4O7 + Cr2O3  (t0C)

2. Рассмотреть комплекс: K3[Cr(BO2)6]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Tl(NO3)3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

B + H2SO4(конц.)  H3BO3 + SO2

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 4 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Na2B4O7 + CoO 

б) Al + CuCl2

в) Al2S3 + H2O 

г) In + NaOH + H2O 

2. Рассмотреть комплекс: Na3[AlBr6]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Ga(NO3)3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Al + KClO4 + H2SO4  Al2(SO4)3 + KCl + H2O

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 5 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) AlBr3 + NaOH(изб.) 

б) B2O3 + H2O 

в) Na2B4O7 + Cr2O3

2. Рассмотреть комплекс: Na[AlH4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Na2B4O7, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Al + KNO3 + H2O  K[Al(OH)4] + NH3

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 6 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) H3BO3 + C2H5OH →

б) AlF3 + KF 

в) AlN + H2O 

2. Рассмотреть комплекс: Na2[Co(BO2)4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Al2(SO4)3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Ga + NaOH + H2O  Na2[Ga(OH)4] + H2

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 7 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Al2S3 + H2O 

б) Al + O2

в) H3BO3 + C2H5OH 

г) Al + HCl 

2. Рассмотреть комплекс: [Al(H2O)6]Cl3; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза GaCl3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

B + HNO3  H3BO3 + NO2

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 8 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) AlCl3 + H2SO4

б) B + S 

в) B + NaOH + H2O 

г) B(OC2H5) + O2

2. Рассмотреть комплекс: Li[AlH4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Al2(CO3)3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

In + NaOH + H2O  NaInO2 + H2O

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 9 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) BF3 + KF 

б) Al4C3 + H2O 

в) H3BO3 + NaOH 

г) HBO2  (t0C)

2. Рассмотреть комплекс: Na2[Cu(BO2)4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Al2(SO4)3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

In + NaOH + H2O  Na3[In(OH)6] + H2

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 10 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Na2B4O7 + H2O 

б) B + O2

в) Al2(CO3)3  (t0C)

г) KF + AlF3

2. Рассмотреть комплекс: Na3[Al(OH)6]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Na2B4O7, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Tl2(SO4)3 + KOH + K3[Fe(CN)6]  Tl(OH)3↓ + K2SO4 + K4[Fe(CN)6]

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 11 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Al(OH)3↓ + NaOH 

б) BF3 + H2O 

в) Al2O3 + B2O3  (t0C)

г) B + H2SO4(конц.) 

д) CdS + O2

2. Рассмотреть комплекс: [Al(H2O)3(OH)3]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Al(NO3)3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Ga + H2SO4(конц.)  Ga2(SO4)3 + S + …

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 12 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Al(NO3)3 + Na2S + H2O 

б) B + S  (t0C)

в) AlCl3 + NaOH 

г) Al + NaOH + H2O 

2. Рассмотреть комплекс: [In(H2O)6](NO3)3; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза InCl3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Sc + HNO3(разб.)  Sc(NO3)3 + NH4NO3 + …

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 13 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Tl3N + H2O 

б) B2O3 + H2O 

в) Al + Fe2O3  (t0C)

г) BF3 + NaF 

2. Рассмотреть комплекс: Na[AlH4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза AlCl3 в присутствии K2CO3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Al + KClO4 + H2SO4  Al2(SO4)3 + KCl + H2O

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 14 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Al + N2

б) B + H2SO4(конц.) 

в) B2H6 + O2

г) Al + NaOH + H2O 

2. Рассмотреть комплекс: H[BBr4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Al2(SO4)3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

B + NaOH + KClO3 NaBO2 + KCl + …

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 15 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) B + H2O + KOH

б) Al + S  (t0C)

в) B2O3 + Mg 

г) Al(OH)3 + HCl 

2. Рассмотреть комплекс: K[Ga(OH)4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Al(CH3COO)3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Al + HNO3(разб.)  … + N2 + …

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 16 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Al2O3 + KOH + H2O 

б) Al + H2O 

в) B2H6 + O2

г) BBr3 + NaBr 

2. Рассмотреть комплекс: Na[B(OH)4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Ga2(SO4)3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

B + HNO3 + HF H[BF4] + NO + …

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 17 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) B + HNO3(конц.) 

б) Al(OH)3 + NaOH(изб.) 

в) B2O3 + H2O 

г) Al + HCl 

2. Рассмотреть комплекс: Na[BF4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза AlCl3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Al + KClO4 + H2SO4  Al2(SO4)3 + KCl + H2O

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 18 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) AlBr3 + NaOH(изб.) 

б) B2O3 + H2O 

в) Na2B4O7 + Cr2O3

2. Рассмотреть комплекс: Na2[Co(BO2)4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза GaCl3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

In + NaOH + H2O  NaInO2 + H2O

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 19 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) BF3 + KF 

б) Al4C3 + H2O 

в) H3BO3 + NaOH 

г) HBO2  (t0C)

2. Рассмотреть комплекс: [Al(H2O)3(OH)3]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза InCl3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

Al + KClO4 + H2SO4  Al2(SO4)3 + KCl + H2O

Указать окислитель и восстановитель.

IIIA группа Билет № 20 II семестр

1. Закончить уравнения реакций:

а) Tl3N + H2O 

б) B2O3 + H2O 

в) Al + Fe2O3  (t0C)

г) BF3 + NaF 

2. Рассмотреть комплекс: H[BBr4]; указать комплексообразователь, координационное число, тип комплекса, написать выражение константы нестойкости, дать название.

3. Написать молекулярное и ионное уравнения гидролиза Al(CH3COO)3, указать pH среды.

4. Расставить коэффициенты в окислительно-восстановительной реакции методом ионно-электронного баланса:

B + HNO3 + HF H[BF4] + NO + …

Указать окислитель и восстановитель.

Схожі:

Iiia группа iconГруппа пі-12а Группа пі-12б

Iiia группа iconСжатие данных в пакете unitLib для системы компьютерной алгебры gap
Пусть k — поле из p элементов, g — конечная p-группа, — нормированная мультипликативная группа групповой алгебры kg. Она играет важную...
Iiia группа iconУчебное пособие для вузов. Издательская группа „ Гэотар Медиа" 2005. М. В. Ляшенко, Розділ "Стоматологія", Київ, 1978р
Э. З. Петрова, А. К. Курьянов „ Немецкий язык для студентов стоматологических факультетов мед вузов.” Учебное пособие для вузов....
Iiia группа iconГруппа Мз-09

Iiia группа iconГруппа

Iiia группа iconГруппа тксз-09

Iiia группа iconГруппа псз-09

Iiia группа iconГруппа осз-09

Iiia группа iconГруппа мпз-09

Iiia группа iconГруппа суаз-09

Iiia группа iconГруппа ксз-09

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи