Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса icon

Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса
НазваПриведите 5-6 примеров кислот Льюиса
Дата24.08.2012
Розмір44.4 Kb.
ТипДокументи
1. /_нформац_я для студент_в/КРОК-2/Tести по фармх_м_х.rtf
2. /_нформац_я для студент_в/КРОК-2/Тести по фармацев_химия.rtf
3. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу анал_тичнох х_м_х (IV семестр).doc
4. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу неорган_чнох х_м_х (_ семестр).doc
5. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу неорган_чнох х_м_х (__ семестр).doc
6. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу орган_чнох х_м_х (III семестр).doc
7. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI семестр).doc
8. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI_ семестр).doc
9. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план лекц_х з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI__ семестр).doc
10. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу анал_тичнох х_м_х (IV семестр).doc
11. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу анал_тичнох х_м_х (___ семестр).doc
12. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу неорган_чнох х_м_х (__ семестр).doc
13. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу орган_чнох х_м_х (___ семестр).doc
14. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI семестр).doc
15. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу фармацевтичнох х_м_х (VIII семестр).doc
16. /_нформац_я для студент_в/Календарн_ плани/Календарно-тематичний план практичних занять з курсу фармацевтичнох х_м_х (VI_ семестр).doc
17. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Анал_тична х_м_я/Рубежный контроль_а.х..rtf
18. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Анал_тична х_м_я/вопроси_рубежный контроль_а.х.doc
19. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-20#4(IAB).doc
20. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-20#4(IIAB).doc
21. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-20#4(IIIA).doc
22. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-21#4(VA).doc
23. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Неорган_чна х_м_я/Руб_жн_ контрол_/k-II-24#4(VIA).doc
24. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь1.doc
25. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь10.doc
26. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь2.doc
27. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь3.doc
28. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь4.doc
29. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь5.doc
30. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь6.doc
31. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь7.doc
32. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь8.doc
33. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Контрольн_ роботи/Контрольна робота ь9.doc
34. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Ланцюги перетворень/Ланлюги перетворень.doc
35. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь1/Рубежный контроль ь1 Вариант А-верно.doc
36. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь2/~$бежный контроль ь2 Вариант I.doc
37. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь2/Рубежный контроль ь2 Вариант А-верно.doc
38. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь3/Рубежный контроль ь3 Вариант А-верно.doc
39. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь4/Рубежный контроль ь4 Вариант А-верно 1.doc
40. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Орган_чна х_м_я/Руб_жн_й контроль/Руб_жний контроль ь5/Рубежный контроль ь5 Вариант 1.doc
41. /_нформац_я для студент_в/Методичн_ вказ_вки/Фармацевтична х_м_я/Тесты по фврм.doc
Крок 2 Фармація 2004-2005 Медичний профіль – Фармацевтична хімія
Крок 2 Фармація Медичний профіль – Фармацевтична хімія
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії д Х. н. Іванов Е.І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії д Х. н. Іванов Е. І
Затверджую зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е. І
Затверджую зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е. І
Затверджую зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е. І
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Календарно – тематичний план
Зав кафедрою фармацевтичної хімії проф. Іванов Е.І
Календарно – тематичний план
Календарно – тематичний план
Календарно – тематичний план
Календарно – тематичний план
Рубежный контроль №1 Аналитическая характеристика катионов
Вопросы к рубежному контролю по аналитической химии
IA, ib группы
Iia, iib группы
Iiia группа
Билет №1 II семестр
Билет №1 II семестр
2. Напишите структурные формулы углеводородов
2 Приведите все стадии синтеза N,N-диметиламида никотиновой кислоты из соответствующего пиколина. Назовите промежуточные продукты реакции
4. Приведите строение атома углерода в sp
1. Дайте определение понятию: индуктивный эффект (I). Приведите примеры заместителей, проявляющих а) +I эффект; б) -I эффект
1. Что такое изомерия? Приведите структурные изомеры для бутана, бутена-1 и бутена-2
Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса
К. р. 6 (алканы)
К. р. 7 (алкены)
К. р. 11 (нитросоединения)
2. γ-Пирон, соли пириллия, флавон, изофлавон. Химические свойства, применение
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Министерство здравоохранения украины
Тесты по фврм химии. 3-й курс. Подлинность кислоты хлористоводородной можно определить с помощью: а NaOH; б в

Кр.5

Вариант №1

1. Дайте определение понятиям кислота и основание по теориям Бренстеда и Льюиса.

Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса.

2. В приведенных ниже реакциях укажите сопряженные кислотно-основные пары и приведите формулы для расчета силы кислот и оснований (Кα и Кв):3. Укажите факторы, влияющие на силу кислот и оснований, расположите приведенные соединения по мере уменьшения их кислотных свойств:основных свойств:4. Укажите кислотные и основные центры в следующих соединениях:5. Что такое карбкатионы, карбанионы и свободные радикалы, какова их геометрия, от каких факторов зависит их устойчивость? Расположите приведенные активные частицы в порядке убывания их устойчивости:Вариант №2

1. Дайте определение понятиям кислота и основание по теориям Бренстеда и Льюиса.

Приведите 5-6 примеров кислот Бренстеда.

2. В приведенных ниже реакциях укажите сопряженные кислотно-основные пары и приведите формулы для расчета силы кислот и оснований (Кα и Кв):3. Укажите факторы, влияющие на силу кислот и оснований, расположите приведенные соединения по мере уменьшения их кислотных свойств:основных свойств:4. Укажите кислотные и основные центры в следующих соединениях:5. Что такое карбкатионы, карбанионы и свободные радикалы, какова их геометрия, от каких факторов зависит их устойчивость? Расположите приведенные активные частицы в порядке убывания их устойчивости:Вариант №3

1. Дайте определение понятиям кислота и основание по теориям Бренстеда и Льюиса.

Приведите 5-6 примеров оснований Бренстеда.

2. В приведенных ниже реакциях укажите сопряженные кислотно-основные пары и приведите формулы для расчета силы кислот и оснований (Кα и Кв):3. Укажите факторы, влияющие на силу кислот и оснований, расположите приведенные соединения по мере уменьшения их кислотных свойств:основных свойств:4. Укажите кислотные и основные центры в следующих соединениях:5. Что такое карбкатионы, карбанионы и свободные радикалы, какова их геометрия, от каких факторов зависит их устойчивость? Расположите приведенные активные частицы в порядке убывания их устойчивости:Вариант №4

1. Дайте определение понятиям кислота и основание по теориям Бренстеда и Льюиса.

Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса.

2. В приведенных ниже реакциях укажите сопряженные кислотно-основные пары и приведите формулы для расчета силы кислот и оснований (Кα и Кв):3. Укажите факторы, влияющие на силу кислот и оснований, расположите приведенные соединения по мере уменьшения их кислотных свойств:основных свойств:4. Укажите кислотные и основные центры в следующих соединениях:5. Что такое карбкатионы, карбанионы и свободные радикалы, какова их геометрия, от каких факторов зависит их устойчивость? Расположите приведенные активные частицы в порядке убывания их устойчивости:Вариант №5

1. 1. Дайте определение понятиям кислота и основание по теориям Бренстеда и Льюиса.

Приведите 5-6 примеров кислот Бренстеда.

2. В приведенных ниже реакциях укажите сопряженные кислотно-основные пары и приведите формулы для расчета силы кислот и оснований (Кα и Кв):3. Укажите факторы, влияющие на силу кислот и оснований, расположите приведенные соединения по мере уменьшения их кислотных свойств:основных свойств:4. Укажите кислотные и основные центры в следующих соединениях:5. Что такое карбкатионы, карбанионы и свободные радикалы, какова их геометрия, от каких факторов зависит их устойчивость? Расположите приведенные активные частицы в порядке убывания их устойчивости:Вариант №6

1. Дайте определение понятиям кислота и основание по теориям Бренстеда и Льюиса.

Приведите 5-6 примеров оснований Бренстеда.

2. В приведенных ниже реакциях укажите сопряженные кислотно-основные пары и приведите формулы для расчета силы кислот и оснований (Кα и Кв):3. Укажите факторы, влияющие на силу кислот и оснований, расположите приведенные соединения по мере уменьшения их кислотных свойств:основных свойств:4. Укажите кислотные и основные центры в следующих соединениях:5. Что такое карбкатионы, карбанионы и свободные радикалы, какова их геометрия, от каких факторов зависит их устойчивость? Расположите приведенные активные частицы в порядке убывания их устойчивости:Вариант №7

1. Дайте определение понятиям кислота и основание по теориям Бренстеда и Льюиса.

Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса.

2. В приведенных ниже реакциях укажите сопряженные кислотно-основные пары и приведите формулы для расчета силы кислот и оснований (Кα и Кв):3. Укажите факторы, влияющие на силу кислот и оснований, расположите приведенные соединения по мере уменьшения их кислотных свойств:основных свойств:4. Укажите кислотные и основные центры в следующих соединениях:5. Что такое карбкатионы, карбанионы и свободные радикалы, какова их геометрия, от каких факторов зависит их устойчивость? Расположите приведенные активные частицы в порядке убывания их устойчивости:Кр.5

Схожі:

Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса iconЗккоз-11 Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов
Приведите примеры основных, амфотерных и кислотных оксидов и соответствующих гидроксидов
Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса iconЗккоз-11 Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов
Приведите примеры основных, амфотерных и кислотных оксидов и соответствующих гидроксидов
Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса iconПовышение эффективности применения резьбонарезных резцов со сменными неперетачиваемыми пластинами
Окой жесткости. Вместе с тем оборудование, которое все еще эксплуатируется на предприятиях Украины не может реализовать рекомендуемые...
Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса iconОсвіта: Харківський фармацевтичний інститут (1980). Дисертації: Захистила кандидатську дисертацію «Дисоціація та сольватація мурашиної, оцтової та бензойної кислот у сумішах вода-етиленгліколь при різних температурах»
Дисертації: Захистила кандидатську дисертацію «Дисоціація та сольватація мурашиної, оцтової та бензойної кислот у сумішах вода-етиленгліколь...
Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса iconОстерман Л. А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот: Электрофорез и ультрацентрифугирование (практическое пособие). М.: Наука, 1981. 288 с

Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса iconКравченко Віра Миколаївна д
...
Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса iconМолекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації Питання теми
Характеристика нуклеїнових кислот: ДНК І рнк, просторова організація, властивості
Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса iconДодаток 1 Граф логічної структури теми
Противірусніе препарати, препарати жовчних кислот, гепатопротектори, глюкокортикоїди, цитостатики, ліпотропні засоби
Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса iconСправочник по правовой и судебной фармации / В. А. Шаповалова, В. В. Шаповалов. Х.: Торсинг,1997. 656 с
...
Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса iconДодаток 2 Граф логічної структури теми
...
Приведите 5-6 примеров кислот Льюиса iconДодаток 1 Граф логічної структури теми
Гепатопротектори, противовірусні препарати, препарати жовчних кислот, глюкокортикоїди, цитостатики, ліпотропні засоби,анальгетики,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи